Generatie 10 (512-1023)

Geen gegevens gevonden

Geen gegevens gevonden

 

Let op! Andere huwelijken grotendeels niet bijgevoegd.

Deze generatie op naam of nummer doorzoeken? Druk op ⌘cmd+f of ctrl+f! (werkt met browser Google Chrome)


512 & B31 Jacobus Janssen (Jacob) Bernaerdts. Geboren op 2 februari 1709 te Brecht (Antwerpen, België).598 Overleed in 1746. Begraven op 1 februari 1746 te Kalmthout-Kerkhof (Antwerpen, België).599 Geloof: rooms-katholiek. Schrijfwijze ook: Jacobus, Jacobus Jansse – Bernaerts.

Jacob woonde in 1742 te Kalmthout. 598De kans is aanwezig dat hij vóór het overlijden van zijn vrouw in 1739 op Witgoor onder Wuustwezel woonde, wat dicht bij Kalmthout ligt. In 1735 woonde hij in ieder geval in de parochie Wuustwezel, bij de doop van Cornelis Bernaerts (nummer 256). Hij hertrouwde op 2/14 mei 1742 te Kalmthout met Joanna Janssen van Geel (ook Joanna – Van Gele) uit Brecht.598 In 1743 werd zijn dochter Cornelia Bernaerdts gedoopt te Kalmthout onder protest van de heilige geesttafel, in tegenwoordigheid van Kalmthouts koster Jan Aerts.727 Waarom er protest plaatsvond is mij niet bekend.

bernaerdtsjDe doopakte van dochter Cornelia, 10 september 1743. (Afbeelding: GA Roosendaal)

Hij trouwde met Catharina van Wesenbeek op 9 augustus 1733 te Kalmthout (Antwerpen, België).643 Hoewel bron 643 deze datum vermeld, kon ik het huwelijk niet terugvinden in de Kalmthoutse DTB-boeken.

513 Catharina van Wesenbeek. Geboren in 1707 te Kalmthout (Antwerpen, België).643 Overleed op 25 maart 1739 te Wuustwezel-Witgoor (Antwerpen, België).643 Geloof: rooms-katholiek. Schrijfwijze ook: Van Weesbeek, Van Wesenbeck.

bernaerdtsj2De Witgoorsebaan nu, waarvan de bebouwing erlangs het buurtschap Witgoor vormt. De screenshot is richting Kalmthout gezien. (Afbeelding: Google)


514 Petrus (Piter) de Graauw. Geboren in 1720. Gedoopt op 1 april 1720 te Oud-Gastel (West-Brabant).125 Overleed op 19 september 1774 op de Wouwse Hil te Wouw (West-Brabant).1559 Begraven op 22 september 1774 te Halsteren (West-Brabant).1559 Woonde te Halsteren (West-Brabant) in 1764.218 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: De Grouw, De Graeu. Bij zijn begraafakte werd vermeld: “nota: profatus 19 hujus miserando infortunio per equum obiit in den wouwse hil.” Oftewel: hij overleed op de 19e deze week in een ellendig ongeval per paard in de Wouwse Hil.1559  In een bericht van dhr. Paul de Wit citeert hij een akte waarin er meer over wordt verteld. Zo te zien woonde Piter bij de (Oude) Molen te Halsteren en was hij meester-smid van beroep. Update 20 augustus 2015/13 oktober 2019

“Aan de Edele Agtbaare Heeren bailliuw, borgemeester en schepenen der heerlijkheyd Halsteren.
Geeven reverentelijk te kenne de gesamentlijke erfgenaamen wijlen Pieter de Graauw m[eeste]r-smit gewoont hebbende aan den moolen deser heerlijkheyd, hoe dat der supplianten vader op den 19 september 1774 op een ongelukkige en voor derselver supplianten droevige wijse door zijn paard hetwelk in de chaise gespanne zijnde is om het leeven geraakt zonder dat derselver supplianten vader heeft getesteert van zijne tijdelijke goederen veelmin aangestelt voogden over zijne naa te laatene minderjaarige kinderen met naame Dingena, Annemaria, Maria Catarina, Jan en Pieternella de Graauw en boedel derselver alsoo niet kan worden beheert veelmin blijven bestaan tenzij door u Edele Agtbaare als oppervoogden wierden aangestelt, voogd en toesiende voogd over gemelde minderjaarige.
Reedenen waaromme de supplianten zig zijn keerende tot u Edele Agtbaare als oppervoogden representeerende de weeskamer dezer heerlijkheyd ootmoediglijk versoekende dat u Edele Agtbaare goede geliefte zijn mag tot voogd over deselve minderjaarige aan te stelle Bastiaan de Graauw en tot toesiende voogd Theodorus van der Weegen.
’t Welk doende etc. In naam van de supplianten.”

Hij trouwde met Adriana Paradaens op 10 juni 1742 te Oud-Gastel (West-Brabant).89

515 Adriana Paradaens. Geboren in rond 1720 te Oud-Gastel (West-Brabant).218 Geloof: rooms-katholiek. Woonde te Halsteren (West-Brabant), in 1764.218 Schrijfwijze ook: Perdanus, Perdams.


516 Adrianus (Adriaan) Laenen. Geboren in rond 1715 te Steenbergen (West-Brabant).1054  Geloof: rooms-katholiek. Woonde te Wouw (West-Brabant, 1748), en te Moerstraten (West-Brabant, 1749, 1750, 1751, 1753, 1755).878,1054 Schrijfwijze ook: Lanen. Sommige bronnen melden dat hij geboren zou zijn in de Spellestraat bij Wouw, gedoopt 22 september 1716 te Wouw, als zoon van Antonius Hendricus Laenen en Wilhelmina Mangelaer.

Hij trouwde met Catharina Heijmans op 9/27 februari 1748 te Wouw (West-Brabant).1054

517 Catharina Heijmans. Geboren in 16 maart 1716 te Wouw-Spellestraat (West-Brabant).23,766 Gedoopt in 16 maart 1716 te Wouw (West-Brabant).766 Overleed in 1792, werd begraven op 31 oktober 1792 te Steenbergen (West-Brabant). Geloof: rooms-katholiek. Woonde te Heerle (West-Brabant, 1748), en te Moerstraten (West-Brabant, 1749, 1750, 1751, 1753, 1755)878,1054 Schrijfwijze ook: Catrina – Heymans, Eijmans, Hijmans.


518 Pieter Pietersen Lodiers. Geboren op 24 maart 1723 te Nieuw-Vossemeer (West-Brabant).46 Overleed op 11 april 1806 te Nieuw-Vossemeer (West-Brabant); hij werd 83.46 Geloof: rooms-katholiek. Pieter was landbouwer in de Oost-Graaf Hendrikpolder te Steenbergen.1111 Schrijfwijze ook: Petrus – Laddirs.

Hij trouwde met Marie van Ringelen op 12/28 juli 1748 te Nieuw-Vossemeer (West-Brabant).46,261

519 Maria Catharina (Marie) van Ringelen. Geboren op 3 november 1719 te Nieuw-Vossemeer (West-Brabant).261 Overleed op 14 april 1806 te Nieuw-Vossemeer (West-Brabant); zij werd 86.261 Geloof: rooms-katholiek. Voornaam ook enkel Maria.


520 Cornelis Linderts van Ginneken. Geboren op 8 juni 1712 te Essen (Antwerpen, België). Gedoopt op 8 juni 1712 te Essen (Antwerpen, België). Overleed op 30 juni 1767 te Kalmthout (Antwerpen, België); hij werd 55.

Hij trouwde met Cornelia Cornelissen Hertoghs op 1 november 1749 te Essen (Antwerpen, België).

521 Cornelia Cornelissen Hertoghs. Geboren op 28 juni 1729 te Essen (Antwerpen, België).


522 Josephus Petrus Adriaenssen van Ginderen. Geboren op 19 september 1728 te Nispen (West-Brabant). Gedoopt op 19 september 1728 te Essen (Antwerpen, België). Overleed op 2 januari 1797 te Kalmthout (Antwerpen, België); hij werd 68.

Hij trouwde met Cornelia Sebastianus Cornelissen van Schelpheuvel op 15 augustus 1751 te Essen (Antwerpen, België).

523 Cornelia Sebastianus Cornelissen van Schelpheuvel. Geboren op 27 november 1725 te Essen-Schriek (Antwerpen, België). Gedoopt op 27 november 1725 te Essen (Antwerpen, België).


524 Cornelis (Corneille) Houtepen. Geboren op 27 februari 1718 te Rucphen (West-Brabant).876 Overleed op 8 april 1796 te Wouw (West-Brabant); hij werd 78.404 Begraven op 11 april 1796 te Wouw (West-Brabant).877 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Schrijfwijze ook: Cornelius – Hautepen. Hij was armlastig, oftewel een ‘arme man’ bij zijn overlijden/begrafenis in 1796. 404,877

Hij trouwde met Jeanne Sep op 3/18 oktober 1744 te Roosendaal (West-Brabant).23,876

525 Johanna Cornelia (Jeanne) Sep. Geboren op 21 juni 1722 te Roosendaal (West-Brabant).23 Gedoopt op 21 juni 1722 te Roosendaal (West-Brabant).1052 Overleed op 18 maart 1765 te Roosendaal (West-Brabant).23 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Schrijfwijze ook: Joanna, Johanna Cornelis – Seps. Zij werd gereformeerd gedoopt te Roosendaal.1052


526 Marinus Leenders (Marijn) Hagenaars. Geboren op 9 november 1735 te Essen (Antwerpen, België) of Nispen (West-Brabant).869 Gedoopt op 9 november 1735 te Essen (Antwerpen, België).1039 Overleed op 1 of 3 februari 1781 te Essen (Antwerpen, België) of Nispen (West-Brabant); hij werd 45.872 Begraven in 1781 op het kerkhof te Essen.872 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Schrijfwijze ook: Marinus Linders, Marinus – Hageneers, Hagenaers. Marijn woonde te Nispen (West-Brabant) in 1761.869 Bij zijn begrafenis in 1781 was hij een arm man, zo werd vermeld in ’t register van kerkrekeningen.

Hij trouwde met Anna Adriaanse Vergroesen op 9/23/30 augustus 1761 te Essen (Antwerpen, België)/Nispen (West-Brabant).869,1039

527 Anna Adriaanse Vergroesen. Geboren op 27 mei 1734 te Wouw (West-Brabant).869 Gedoopt op 27 mei 1734 te Wouw (West-Brabant).1039 Overleed op 7 januari 1806 te Roosendaal (West-Brabant),873 en werd op die dag ook begraven op het kerkhof van Roosendaal.261,873 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Schrijfwijze ook: Anna  – Vergroese. Woonde te Rietgoor onder Nispen in 1761.869


528 Cornelis Geertsz Hopmans. Geboren in 1708 te Nispen-Moerendaal (West-Brabant)869. Gedoopt op 18 februari 1708 te Essen (Antwerpen, België). Geloof: rooms-katholiek. Cornelis is één van de twee stamvaders van de Bergse familie Hopmans. Hij werd geboren onder Nispen, maar verhuisde waarschijnlijk al op hele jonge leeftijd met zijn ouders naar Heerle. In 1736 werd hij vermeld als wonende te Wouw869.

Hij trouwde met Janneke Jans Godtschalck op 14/29 januari 1736 te Nispen (West-Brabant).281, 869, 902

529 Janneke Jans Godtschalck. Geboren in 1711 te Nispen-Borteldonk (West-Brabant)869. Gedoopt op 11 december 1711 te Essen (Antwerpen, België). Overleed in 1774, en werd begraven op 13 januari 1774 te Ossendrecht (West-Brabant).143 Geloof: rooms-katholiek. Schrijfwijze ook: Joanna, Janna, Janneke Jan, Joanna Janssen – Godsschalk, Godschalk, Gotsschalck, Goodschalk, Goedtschalcks. Janneke hertrouwde op 16 april 1750 op de Woensdrechtse Zuidgeest met Adriaan van der Mast (nummer 828, binnen deze generatie).

hopmansCDe (onder)trouwinschrijving van Cornelis en Janneke voor de gereformeerde kerk te Nispen. (Afbeelding: GA Roosendaal)


530 Jan Adriaanze Hertoghs. Geboren in 1699 te Essen (Antwerpen, België), mogelijk te Steenpaal aldaar. Gedoopt op 6 juli 1699 te Essen (Antwerpen, België).260 Overleed in 1742 in Steenpaal te Essen (Antwerpen, België).631 Begraven op 10 augustus 1742 te Essen (Antwerpen, België).631 Update: 16/1-2018 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joannes Adriaens, Joannes, Joannes Adriaense, Jan Adriaan, Joannes Adriaenssen – Hartogs. Hij overleed ‘plotseling’ op de Steenpaal, hij werd met vol licht begraven. – Het RK huwelijk in 1735 was met dispensatie i.v.m. ‘besloten tijd’. Bij het NG huwelijk in 1735 werd vermeld dat hij geboren werd te Nispen en dat beide echtelieden te Halsteren woonden.631,902,869 Update: 16/1-2018

Adressen:1187,631,869 Update: 16/1-2018

 • 1735: Halsteren (beide echtelieden).
 • 1740: Essen; Over d’Aa.
 • 1742: Essen; Steenpaal.
 • 1743: Essen (Elisabeth).

Hij trouwde met Elisabeth Hermans Tolenaers op 12/27 februari 1735 te Essen (Antwerpen, België).259,902,869 Update: 16/1-2018

531 Elisabeth Hermans Tolenaers. Geboren op 15 augustus 1716 te Nispen (West-Brabant), waarschijnlijk op de Broekakker aldaar.23,869,1195 Gedoopt op 15 augustus 1716 te Nispen (West-Brabant).1195 Overleed op 19 november 1756 in Steenpaal te Essen (Antwerpen, België), zij werd veertig.23,631 Begraven op 19 november 1756 te Essen (Antwerpen, België).631 Update: 16/1-2018 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Elizabetha Hermans, Elisabeth Herman, Elisabeth Hermanse, Elizabeth, Elisabetha – Tollenaers, Tolenaars, Tollenaars, Tolleneers. Haar doopgetuigen waren Joannes Lauwer en Cornelia Peeters Schouteren. Bij haar doopinschrijving werd vermeld dat zij te Nispen geboren werd. – Zij hertrouwde op 10 februari 1743 te Nispen met Franciscus Petersse Wuyts (ook: Frans Peterse Wouds). Hij werd op 14 april 1717 te Essen geboren. Het NG huwelijk ging te Nispen met attestatie van Essen, ingekomen op 26/1-1743, vermeld werd dat hij geboren werd te Essen maar laatst gewoond had te Nispen en zij geboren werd te Nispen en woonachtig was te Essen. – Zij werd begraven ‘met vol licht’.23,869,631,1195 Update: 16/1-2018


532 Sebastianus Janssen (Sebastiaan) Coppens. Geboren op 9 juli 1732 te Essen (Antwerpen, België). Gedoopt op 9 juli 1732 te Essen (Antwerpen, België).1191 Overleed op 6 april 1773 op de Heuvel te Essen (Antwerpen, België), hij werd veertig.631 Begraven op 10 mei 1773 te Essen (Antwerpen, België).631 Update: 16/1-2018 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Sebastianus, Sebastiani – Kuijpers, Keuppens.

Adressen:262,631,1200,1187,2739,2764,2765 Update: 16/1-2018

 • 1763: Essen; Heuvel.
 • 1773: Essen; Heuvel.
 • 1821: Nispen; gemeente Roosendaal & Nispen wijk N nummer 3. Het gezin bestond uit Cornelis van Doest, arbeider, zestig, geboren in de gemeente Roosendaal & Nispen, Anna Maria Keupens, 59, geboren te Essen en Eelina van Geel, weduwe, arbeidster, 81, geboren te Essen (klopt niet), weduwe.
 • rond 1823: Nispen; gemeente Roosendaal & Nispen wijk N nummer 3. Het gezin bestond uit Anna Maria Kuijpers, arbeidster, 66, geboren te Essen, weduwe van Cornelis van Dorst en Helena van Geel, 86, geboren te Nieuwmoer, weduwe.
 • 1825: Nispen; gemeente Roosendaal & Nispen wijk N nummer 3. Het gezin bestond uit Anna Maria Kuijpers, weduwe, arbeidster, 65, geboren te Essen en Helena van Geel, weduwe, “de moeder” en arbeidster, 85, geboren te Nieuwmoer.
 • 1829: Nispen; Heijbeek wijk N nummer 3 (Helena).

Hij trouwde met Helena van Geel op 30 november 1758 te Nispen (West-Brabant)/Essen (Antwerpen, België).901 Update: 16/1-2018

533 Helena van Geel. Geboren op 19 augustus 1737 te Nieuwmoer (Antwerpen, België).1200,2765 Gedoopt op 19 augustus 1737 te Nieuwmoer (Antwerpen, België).1024 Overleed op 30 september 1829 aan de Heijbeek te Nispen (West-Brabant), zij werd 92.262,1200 Update: 16/1-2018 Geloof: rooms-katholiek. Zij was arbeidster (1821, 1825). – Zij overleed om drie uur ’s middags, de aangifte werd gedaan door Jan Kuijpers, arbeider, 66, zoon, woonachtig te Essen en door Antonij Bennaars, tapper, 54, “naneef”, woonachtig in de gemeente Roosendaal & Nispen.262,2764,2765 Update: 16/1-2018 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Henrica, Eelina. Helena werd gedoopt te Nieuwmoer zelf, waar schijnbaar een kapel of kerk stond die onderhorig was aan de parochie Kalmthout. Zij werd voor haar tijd bijzonder oud. Bij haar overlijden in 1829 woonde ze te Nispen, op nummer N3. 262,1200 Nummer één t/m vier was de Heijbeek bij Nispen, niet ver van het buurtschap Steenpaal.

geelH kopieDe trouwinschrijving van Sebastiaan en Helena, 1758. Het RK-huwelijk vond zowel plaats te Essen als te Nispen. (Afbeelding: RK Trouwboek Nispen-Essen 1739-1774/GA Roosendaal)

geelH2De overlijdensakte van Helena, 1829. Haar woonplaats werd twee keer vermeld: één maal als Wijk N nummer 3, één maal als ”Rosendaal”, doch Roosendaal en Nispen was toen nog niet in gebruik als gemeentenaam. De aangevers wisten dat zij geboren werd ”te Nieuwmoer, gemeente Calmpthout, provincie Antwerpen”, maar schatten Helena drie jaar jonger in, en konden zich haar ouders niet meer herinneren. (Afbeelding: GA Roosendaal)


534 Jacobus Cornelissen Michielsen. Geboren op 7 december 1735 te Wuustwezel (Antwerpen, België).88,1187 Overleed na 1781 te Essen (Antwerpen, België). Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jacobus – Michilsen, Machielsen. Getuigen bij ’t RK huwelijk in Huijbergen in 1760 waren Joannes Limborgh en Judocus van Cauwenbergh.2620 Update: 16/1-2018

Hij trouwde met Joanna Lanckrijck op 7 januari 1760 te Huijbergen (West-Brabant).2620 Update: 16/1-2018

535 Joanna Peeterse Lanckrijck. Geboren rond 1742 te Zierikzee (Schouwen-Duiveland, Zeeland).88,1187 Overleed op 10 januari 1781 te Essen (Antwerpen, België).88,737 Begraven op 13 januari 1781 te Nispen (West-Brabant).193,737 Update: 16/1-2018 Geloof: rooms-katholiek. Te Zierikzee trouwen op 25 april 1742 (NG) Pieter Janse Langerijk en Anna van Loenhout (ouders en geboortedatum daarop en op patroniem gebaseerd), op 1 november 1731 (NG) Joseph Dermans met Maria Janse Langrijk, en op 27 juni 1726 (NG) Evert Janse met Maria Jans Langerijck. De naam komt in die tijd ook voor i.v.m. Tholen, Halsteren, Sint Maartensdijk en de familie Verhaert. Update: 16/1-2018 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joanna – Lanqrijck.

lanckrijck2De begrafenisinschrijving van Joanna, 1781. (Afbeelding: RK Begraafboek Nispen-Essen 1780-1800/GA Roosendaal)


536 Christianus (Christiaan) van de Wateringe. Geboren op 11 juli 1721 op ’t dorp van Wouw (West-Brabant).879,766 Gedoopt op 11 juli 1721 te Wouw (West-Brabant).2781,766 Overleed op 15 januari 1790 te Wouw (West-Brabant), hij werd 68.404 Begraven op 15 januari 1790 te Wouw (West-Brabant).2781,404 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: van de Watering, van de Waeteringen, van de Wateringhe. Getuigen bij zijn doop waren Christianus van de Watering en Maria de Cater namens Adriana van Spranck. – Christiaan trouwde een eerste maal op 22/4-1752 te Wouw (schepenbank) en op 7/5-1752 te Wouw (RK) met Maria van Tilborgh, geboren te Wouw-Akker, gedoopt te Wouw op 16/8-1727 als dochter van Cornelis Adriaensse Tilborgh en Adriana Hendrickse Heijnen. – Het huwelijk met Anna Verbraeck ging zowel gereformeerd, katholiek (op 8/9-1754) en voor de Wouwse schepenbank (september 1754). – Hij was gehuwd bij zijn overlijden.404,2781 Update: 16/1-2018

Adressen:878,879,2781 Update: 16/1-2018

 • 1754: Wouw.
 • 1755: Wouw; Dorp.
 • vanaf 1761: Wouw; Spellestraat.

Hij trouwde met Anna Cornelisse Verbraak op 24 augustus/8 september 1754 te Wouw (West-Brabant).879,2781 Update: 16/1-2018

537 Anna Cornelisse Verbraak. Geboren op 23 december 1722 op ’t dorp van Wouw (West-Brabant).879,766 Gedoopt op 23 december 1722 in de Sint-Lambertuskerk te Wouw (West-Brabant).766,2781 Overleed op 1 november 1806 in de Spellestraat te Wouw (West-Brabant), zij werd 83.877,2781,404,2783 Begraven op 3 november 1806 te Wouw (West-Brabant).877 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Haar doopgetuigen waren Adrianus Verbraek en Maria Heijnen. – Zij liet vier kinderen na en zou 85 jaar oud zijn geweest bij haar overlijden.766,2783 Update: 16/1-2018 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Anna – Verbraeck, Verbraack.


538 Hermanus Ashoff. Geboren in rond 1725 te Borken (Noordrijn-Westfalen, Duitsland)1336. Overleed vóór 1789.211 Geloof: rooms-katholiek.

Hermanus werd geboren in Borken in Pruisen, op zo’n 20 kilometer van Winterswijk in de achterhoek. Hoe hij in Rotterdam terecht kwam, of wie zijn ouders waren, is mij niet bekend. Hij huwde in 1752 te Cool, tegenwoordig een buurt in het centrum van Rotterdam, en woonde aan de Binnenweg1336, een bekende straat aldaar. Hij hertrouwde op 4 mei 1760 te Rotterdam met Leijsie Picke of Pieke, afkomstig uit Dordrecht. Leijsie werd begraven op 25 juli 1789 te Rotterdam.211

Hij trouwde met Barbara Heijermans op 29 januari 1752 te Rotterdam-Cool (Zuid-Holland).1336

539 Barbara Heijermans. Geboren in 1733. Gedoopt op 21 maart 1733 te Rotterdam (Zuid-Holland).1336 Zij overleed in 1758, en werd begraven op 18 september 1758 te Rotterdam (Zuid-Holland). Schrijfwijze ook: Heijerman. Zij woonde aan het Schie te Cool bij Rotterdam op 29 januari 1752.1336

ashoffHDe trouwinschrijving van Harmanus Ashoff en Barbara Heijermans, 1752. (Afbeelding: Trouwboek Rotterdam-Cool alle gezindten 1728-1810/Genver)


540 Johannes (Jean) Verbiest. Geboren op 25 september 1720 te Ekeren-Bist (Antwerpen, België).23,2053 Gedoopt op 26 september 1720 te Ekeren (Antwerpen, België).2053,2051 Overleed op 29 mei 1771 te Bergen op Zoom.582,1963 Woonde te Bergen op Zoom (1750) en te Ekeren (Antwerpen, België, 1765).581,206 Geloof: rooms-katholiek. Zijn doopakte vermeldde enkel Christina Neex over de moeder, Christina werd doorgestreept.2053 Hij was eerder gehuwd op 20 september 1744 te Bergen op Zoom met Maria Janszen Schoepe (*Bergen op Zoom, rond 1713, vóór 1750) Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joannes, Jan – Verbist.  Update: 2 december 2015

Hij trouwde met Jeanne Stock op 27 juni/12 juli 1750 te Bergen op Zoom.206 Update: 16/1-2018

541 Jannetjen Pieterssen (Jeanne) StockGeboren op 27 maart 1725 op de Bulkenaar te Wouw (West-Brabant).206,582 Gedoopt op 27 maart 1725 te Wouw (West-Brabant). Overleed op 18 september 1770 te Bergen op Zoom, zij werd 45.1963 Update: 16/1-2018 Woonde te Bergen op Zoom (1750) en te Wouw-Bulkenaar (1765, West-Brabant).581,206 Geloof: Rooms-Katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joanna, Joanna Petrus, Johanna Petrus – Steeck, Stok. Zij was eerder gehuwd op 24 februari 1743 te Wouw (West-Brabant) met Jacob Bogaards of Bogaarts.  Updates: 2 december 2015, 16 januari 2018


542 Johannes (Jan) van den Broeck. Geboren in 1718. Gedoopt op 25 september 1718 te Steenbergen (West-Brabant).774 Overleed op 28 november 1765 te Steenbergen-Fort Henricus (West-Brabant).774 Woonde te Nieuw-Vossemeer (West-Brabant) in 1764.151 Geloof: rooms-katholiek. De website ”Molenaardigheden” vermeld ’t volgende over hem: ‘’Nadat Jan van den Broek in 1765 was overleden moest Johanna in 1769 een lijstje van haar bezittingen maken. Haar “sober of gering boedeltje” werd gewaardeerd op 20 gulden. Jan liet drie kinderen na, Maria, Katharina en Cornelia. Zij waren 12, 8 en 5 jaar oud. Vermoedelijk was het lijstje nodig om de vaders erfenis van de kinderen vast te leggen, want Johanna ging dat jaar hertrouwen. Zij beloofde bij de weeskamer dat zij haar kinderen zou opvoeden tot de leeftijd van 18 jaar. Zij ondertekende de akte met een kruisje. Jan was overleden op het fort Henricus. Een fort met vijf bastions dat diende ter verdediging van de monding van de haven van Steenbergen. Mogelijk is Jan militair geweest.’’ Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joannes – Van den Broek.  Update: 2 december 2015

Hij trouwde met Janna Verburght op 4/6 augustus 1754 te Steenbergen (West-Brabant).774,2055,2775 Update: 16/1-2018

543 Johanna (Janna) VerburghtGeboren in 1732 op de Kladde (West-Brabant).145 Gedoopt op 16 juni 1732 te Halsteren (West-Brabant).2775 Overleed na 11 januari 1771, mogelijk te Steenbergen (West-Brabant).2058 Update: 16/1-2018 Woonde te Steenbergen (West-Brabant, 1746) en te Nieuw-Vossemeer (West-Brabant, 1764).706,151 Geloof: rooms-katholiek. Getuigen bij haar doop waren Gommarus van der Velde en Maria Dirks. Vermeld werd dat zij geboren werd te “Cladde Steenbergen”; waarschijnlijk een deel van de Kladde wat onder Steenbergen viel. – Zij hertrouwde op 18 maart/3 april (3 april was in ieder geval RK) 1769 te Steenbergen met Jan Francois Bovée (ook: Francois, Joannes F. Bove, Johannes Franciscus Bove), laatste was geboren te Bergen op Zoom. Bovée hertrouwde op 30 januari/14 februari 1779 te Halsteren (NG) met Pieternella van Gielst, weduwe van Marinus Deckers.2775,145,2058,34 Update: 16/1-2018 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joanna – Verburgt. Update: 2 december 2015, 16 januari 2018

verburghtJ

De hedendaagse overblijfselen van Fort Henricus. (Afbeelding: VVV Brabantse Wal)


544 Petrus Jonckers. Geboren in 1694. Gedoopt op 4 september 1694 te Minderhout (Antwerpen, België). Overleed op 16 oktober 1747 te Wouw (West-Brabant).

Hij trouwde met Maria Gommers op 20 oktober 1726 te Wouw (West-Brabant).

545 Maria Gommers. Gedoopt te Meer (Antwerpen, België).


546 Joannes Dircken Buijck. Geboren op 25 september 1692 te Heerle (West-Brabant).23,436 Gedoopt in 1692 te Wouw-Sint Lambertuskerk (West-Brabant).436 Geloof: rooms-katholiek. Ook: Joannes. Hij woonde te Moerstraten (West-Brabant), in 1732, 1740.56,583,878

Hij trouwde met Catharina Bogaerts op 3/17 augustus 1732 te Wouw (West-Brabant).56,583

547 Catharina Michilsen Bogaerts. Geboren in 1698 te Moerstraten (West-Brabant).265 Gedoopt op 12 september 1698 te Wouw (West-Brabant).265 Overleed op 17 mei 1752 te Moerstraten (West-Brabant).632 Begraven in 1752 te Wouw (West-Brabant).632 Geloof: rooms-katholiek. Schrijfwijze ook: Catarina, Catharina. Zij woonde te Moerstraten (West-Brabant), in 1732, 1740.56,583,878


548 Frans Jacobse (Frans) de Kock. Geboren op 16 april 1688, waarschijnlijk te Halsteren (West-Brabant)40 Overleed in 1737. Begraven op 4 april 1737 te Halsteren (West-Brabant). Geloof: rooms-katholiek. Schrijfwijze ook: De Kok. Frans was landman van beroep en schepen te Halsteren. Hij woonde aldaar in in ieder geval 1731, 1733, en 1736.145

Hij trouwde met Maria Marijnisse Volkers op 9 juni 1720 te Halsteren (West-Brabant).

549 Maria Marijnisse Volkers. Geboren in 1696 te Moerstraten (West-Brabant).238 Gedoopt op 7 maart 1696 te Wouw (West-Brabant).238 Geloof: rooms-katholiek. Woonde te Halsteren (West-Brabant), in 1731, 1733, 1736.145 Zij was in 1731 met Quirinius de Cock getuige bij de doop van Marijnus Diele, zoon van Joannes Pieterse Diele en Anna Disco, geboren op Fort de Roovere. 145


550 Paulus van Aert. Geboren op 22 januari 1710 te Halsteren (West-Brabant). Overleed in 1780 te Halsteren (West-Brabant).1559,263 Begraven op 11 september 1780 te Halsteren (West-Brabant).1559 Updates: 19/8-2015, 16/1-2018 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Poulus – Van Aart, Van Haert.

Hij trouwde met Adriana Pitersen van Litzen op 28 januari/12 februari 1737 te Steenbergen/Halsteren (West-Brabant).783 Update: 16/1-2018

551 Adriana Pitersen van Litzen. Geboren op 23 augustus 1715 te Halsteren (West-Brabant). Gedoopt op 23 augustus 1715 te Halsteren (West-Brabant).783 Overleed op 18 januari 1751 te Halsteren (West-Brabant), zij werd 35.263 Begraven op 18 januari 1751 te Halsteren (West-Brabant).783 Update: 16/1-2018 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Adriana – Van Litsen. “De familie Van Litsen is een oud geslacht in de westhoek van NoordBrabant, met name in de plaatsen Moerstraten, Halsteren en Wouw gedurende de zeventiende tot het begin van de negentiende eeuw. Deoudste generaties in de zeventiende eeuw verbleven te Moerstraten en genoten een zekere welstand. De afkomst van de familie is niet bekend. Momenteel zijn er geen Van Litsens meer in Nederland. Desalniettemin zullen vele nakomelingen uit deze familie in Westbrabantse kwartierstaten voorkomen.’’783 Update: 16/1-2018


552 Adriaan Antonissen Nuijts. Geboren in 1694. Gedoopt op 4 juli 1694 te Essen (Antwerpen, België).713 Overleed na 1745, waarschijnlijk te Woensdrecht (West-Brabant). Begraven na 1745.713 Geloof: rooms-katholiek. Schrijfwijze ook Nouts. Adriaan woonde in 1734 te Woensdrecht (West-Brabant). Hij was eerder gehuwd op 26 november 1719 te Ossendrecht713 met Anna Catharina Wijnants (nummer 1701 in de elfde generatie), gedoopt op 4 april 1700 te Kalmthout564 en vóór 1734 te Woensdrecht overleden.

Hij trouwde met Maria van Mehr op 21 april 1734 te Ossendrecht/Woensdrecht (West-Brabant).

553 Maria van Mehr. Geboren rond 1709 te Ossendrecht (West-Brabant). Woonde te Woensdrecht (West-Brabant), in 1734.110


554 Adrianus Janssen Mutsaerts. Geboren op 13 oktober 1692 te Essen (Antwerpen, België). Gedoopt op 13 oktober 1692 te Essen (Antwerpen, België).871 overleed op 12 januari 1763 te Essen-Spilbeek (Antwerpen, België).631 Begraven op 12 januari 1763 te Essen (Antwerpen, België).631 Geloof: rooms-katholiek. Schrijfwijze ook: Adrianus – Mutsaers, Mudtsaerts. Adrianus woonde op Zaafsel onder Wouw (West-Brabant) in 1701. Hij was eerder gehuwd op 10 oktober 1713 te Essen met Dymphna Huijbrechts Neelen (1689-vóór 1725, zie nummer 1985). Bij zijn begrafenis werd de notitie ”cum pleno lumine ex parte ecclesiae” geplaatst, oftewel ”begraven met vol licht aan de zijkant van de kerk”631.

Hij trouwde met Maria Claijsse Schoonen op 11 mei 1725 te Nispen (West-Brabant).

555 Maria Claijsse Schoonen. Geboren in 19 oktober 1701 te Wouw-Zaafsel (West-Brabant).23,728 Gedoopt in 19 oktober 1701 te Wouw (West-Brabant). Overleed op 23 mei 1749 te Essen (Antwerpen, België).728 Woonde te Wouw-Zaafsel (West-Brabant), in 1701.728 Geloof: rooms-katholiek. Schrijfwijze ook: Maria, Maria Nicolaesen – Schonen.


556 Petrus Geertsen van Meel. Geboren op 10 februari 1671 te Meer (Antwerpen, België).868 Gedoopt op 10 februari 1671 te Meer (Antwerpen, België).1139 Overleed op 19 november 1758 te Heerle (West-Brabant), hij werd 87.632 Begraven in 1758 te Wouw (West-Brabant).632 Update: 17/1-2018 Woonde te Wouw (West-Brabant, 1716) en te Wouw-Vinkenbroek (West-Brabant, 1716, 1722, 1725).766,868,583 Geloof: rooms-katholiek. Getuigen bij zijn doop waren Joannes Joannis Willemen en Margareta Elsacker. Hij was de jongste van ’t gezin.1139 Update: 17/1-2018 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Petrus Geersen – van Meer, van Miel.

Hij trouwde met Marij Dircken van Caem op 10/29 november 1716 te Wouw (West-Brabant).868 Update: 17/1-2018

557 Marij Dircken van Caem. Geboren op 14 september 1683 in Vinkenbroek te Wouw (West-Brabant).868 Gedoopt op 14 september 1683 te Wouw (West-Brabant). Overleed op 20 februari 1752 te Heerle (West-Brabant), zij werd 68.632 Begraven in 1752 te Wouw (West-Brabant).632 Update: 17/1-2018 Woonde te Wouw-Vinkenbroek (West-Brabant), in 1703, 1705, 1716, 1722 en 1725.766,868,583 Geloof: rooms-katholiek. Zij was eerder getrouwd met Adriaen Cornelissen van Ackeren.868 Update: 17/1-2018 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maria Dirken, Maria Dircken, Maria – Van Kaem.


558 Willem Michielse Verbraek. Geboren rond 1685 te Wouw (West-Brabant).583 Overleed in 1747, werd begraven op 9 november 1747 te Wouw (West-Brabant).177 Geloof: rooms-katholiek. Schrijfwijze ook: Wilhem Miechielsen, Wilhelmus – Verbraak, Verbraeck. Willem woonde in 1704 op Vroenhout onder Wouw, in 1729 en 1731 in de Boterstraat onder Wouw, en in 1733 op Heerle (West-Brabant). 84,405,878

Hij trouwde met Maria Cornelissen Hoogenhoet op 2/17/18 april 1729 te Wouw (West-Brabant).583

559 Maria Cornelissen Hoogenhoet. Geboren in 1700 te Wouw-Vroenhout (West-Brabant).766 Gedoopt op 20 januari 1700 te Wouw-Sint Lambertuskerk (West-Brabant).177,766 Geloof: rooms-katholiek. Schrijfwijze ook: Maria – Hoogemoet, Hooghemoet. Woonde te Wouw-Spellestraat (West-Brabant, 1729), Wouw-Boterstraat (1731), in 1729.84,878 Andere bronnen vermelden een geboorte te Roosendaal in 1700. Haar moeder zou ene Helena Uijtdewilligen zijn.


560 Adrianus Cornelissen (Adriaan) van Oevelen. Geboren op 12 augustus 1725 te Kalmthout (Antwerpen, België).110,1095 Gedoopt op 12 augustus 1725 te Kalmthout (Antwerpen, België).712 Overleed op 31 januari 1775 te Ossendrecht (West-Brabant); hij werd 49 jaar oud.1095 Begraven op 31 januari 1775 te Ossendrecht (West-Brabant).712 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Adriaan woonde te Hoogerheide (West-Brabant), in 1755.110

Hij trouwde met Johanna Vergouts op 18 januari/16 februari 1755 te Ossendrecht/Woensdrecht (West-Brabant).712,110,1095

561 Johanna Vergouts. Geboren op 17 september 1732 te Ossendrecht (West-Brabant).110,1095 Overleed op 27 februari 1795 te Ossendrecht (West-Brabant); zij werd 62.1095 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Schrijfwijze ook Vergout. Johanna woonde in 1755 te Zandvliet (Antwerpen, België). Zij hertrouwde op 5 november 1775 te Ossendrecht met Gerard Dingemans uit Ossendrecht.

OevelenvanA1

De NH-trouwinschrijving van Adriaan en Johanna voor de dominee in Ossendrecht. Hij maakte onderaan de opmerking: ”Dese perzonen zijn door zeker toeval eerst getrouwt in de kerk van Woensdrecht den 16 Februarij”. (Afbeelding: NH Trouwboek Ossendrecht 1734-1759/Genver)


566 Theodorus (Dirk) Keepers. Geboren op 11 december 1715 te Bergen op Zoom.1095 Gedoopt op 11 december 1715 te Bergen op Zoom.1367 Overleed op 5 december 1775 of 4 december 1776 te Halsteren (West-Brabant); hij werd 59 jaar oud.1367 Geloof: Rooms-Katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Kepers.

Hij trouwde met Eva van Leuven op 1/16 juni 1748 te Halsteren (West-Brabant).57,1095,1367

567 Eva van Leuven. Geboren op 30 oktober 1716 te Kladde (West-Brabant).433 Gedoopt op 30 oktober 1716 te Halsteren (West-Brabant).433 Overleed op 20 juni 1776 te Halsteren (West-Brabant).1367,1559 Werd begraven in 1776 te Halsteren (West-Brabant).1559 Woonde te Halsteren (West-Brabant) in 1739.43 Geloof: Rooms-Katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van Leuve. Eva was eerder gehuwd op 17 januari 1739 [43] te Halsteren met Joannes Volckers, die te Halsteren woonde in 1739 [43]. Update 19 augustus 2015


568 Petrus de Jongh. Geboren in 1711 te Steenbergen (West-Brabant).527 Gedoopt op 15 april 1711 te Steenbergen (West-Brabant).181 Woonde te Nieuw-Vossemeer (West-Brabant) in 1742.43,527 Update: 17/1-2018 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Dochter Joanna werd in 1748 in Steenbergen i.p.v. Halsteren gedoopt wegens oorlog. – Getuige bij de RK ondertrouw te Halsteren op 14/4-1742 was Paulina Smout, getuigen bij ’t RK huwelijk te Halsteren op 29/4-1742 waren Paulus Petie en Catharina de Valk. Deze laatste getuigen trouwden op dezelfde dag net als Pieter en Jacomina hervormd te Nieuw-Vossemeer! Hij kwam uit Berendrecht, zij uit Poortvliet. Pieter en zijn vrouw waren op hun beurt weer getuige bij ’t RK huwelijk van dit echtpaar te Halsteren op 29/4-1742. – Hij (vermeld als Petrus de Jongh) en zijn vrouw (vermeld als Jacoba Mertens) waren getuige bij een doop op 21/6-1764 te Halsteren van Joannes van Domburgh en Gertrudis (vermeld als Geertruit in haar NH huwelijk) Mertens. Het kind (Antonius van Domburgh) kwam uit Nieuw-Vossemeer, de beide ouders uit Steenbergen. – Zijn zus Maria de Jongh was getrouwd met Petrus Polleman uit Didam. Hij was met zijn vrouw getuige bij de doop van Petronilla Polleman uit Nieuw-Vossemeer te Halsteren (RK) op 25/3-1769.147,527,43,151 Update: 17/1-2018 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: de Jongh.

Hij trouwde met Jacoba Geertsse op 14/29 april 1742 te Halsteren (West-Brabant)/Nieuw-Vossemeer (West-Brabant).43,527 Update: 17/1-2018 Zowel Petrus als Jacoba woonden te Nieuw-Vossemeer in 1742.43

569 Jacoba Geertsse. Geboren rond 1715 te Steenbergen (West-Brabant).527 Woonde te Nieuw-Vossemeer (West-Brabant) in 1742.43,527 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jacoba – Bertens, Geertsen, Geersen, Meertense. Update: 17/1-2018


570 Wilhelmus (Willem) Kroon. Geboren in 1711 te Wouw-Bulkenaar (West-Brabant).59 Gedoopt op 26 december 1711 te Wouw (West-Brabant).189 Geloof: hij werd Nederlands Hervormd vermeld. Schrijfwijze ook Kroone, Croonen. Willem en Johanna woonden te Steenbergen (West-Brabant), in 1749.59  Hij woonde in mei 1746 op ‘t Steenbergse platteland met vrouw Cornelia Vingerhoet, kinderen Cornelis en Cornelia en kostganger Jan.1327  Update 20 augustus 2015

Hij trouwde met Johanna Janssen op 18 Jan/2 februari 1749 te Steenbergen (West-Brabant).58,59

571 Johanna Janssen. Geboren in rond 1725 te Steenbergen (West-Brabant).59 Geloof: Vermeld NH. Schrijfwijze ook Jansse, Janssens, Janse.


574 Adrianus Crauwels. Geboren op 24 november 1688 te Kontich (Antwerpen, België).1315 Gedoopt op 24 november 1688 te Kontich (Antwerpen, België). Overleed op 9 maart 1758 te Kontich (Antwerpen, België).1315 Geloof: rooms-katholiek. Adrianus trouwde drie maal, een eerste keer met Maria Thys (gedoopt 1 augustus 1684 te Kontich, aldaar overleden op 15 september 1732) op 15 oktober 1720 te Kontich, een tweede keer, na 1732, met Anna Possemiers, die op 5 september 1740 te Kontich overleed. Een derde maal huwde hij met Anna Thys (zie hieronder), die een familieband zou hebben met zijn eerste vrouw Maria, maar welke is niet bekend. Adrianus was bij de geboorte van zijn dochter Anna Catharina (nummer 287) 68 jaar oud.

Hij trouwde met Anna Thys na 1740.

575 Anna Thys. Geboren rond 1725. Overleed op 19 november 1798 te Kontich (Antwerpen, België). Geloof: rooms-katholiek. Haar begraafakte heb ik niet gevonden in ’t Belgische rijksarchief. De registers eindigen bij september 1797 en beginnen weer bij januari 1799.


578 Andreas Loest. Geboren op 14 september 1687 te Maastricht-Amby (Zuid-Limburg).650 Gedoopt op 14 september 1687 te Maastricht-Amby (Zuid-Limburg).650 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Schrijfwijze ook: Loof, Loiers. Andreas werd geboren te Amby, een voormalig dorp en tegenwoordig wijk van Maastricht. Andreas en Maria woonden in 1713 bij hun huwelijk beiden te Amby. In 1714 woonden zij te Limmel, eveneens een voormalig dorp en nu wijk van Maastricht. In 1723 woonden zij weer te Amby.650,651,926

Hij ging in ondertrouw (NH) met Maria Brakelmans op 9 september 1713 in Beek (Zuid-Limburg).651

579 Maria Brakelmans. Geboren rond 1690, mogelijk te Beek (Zuid-Limburg) of Maastricht-Limmel (Zuid-Limburg). Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Brackemans, Brackermans, Brackelmans Zij woonde te Maastricht-Amby (Zuid-Limburg, 1713, 1723), Maastricht-Limmel (1714), in 1723.650,651,926 Ik vond één verder aanknopingspunt: getuigen bij de doop van Joanna Loiers te Limmel op 6 november 1714 waren Joan Georgous Brackelmans en Joanna Peters.926

loosA

”1713 den 9 7bris Attestatie van de Heer Apkenig, dat den wettigh waaren ondertrouwt Andreas Loos J:M: van Ambij met Maria Brakelmans alhier van Beeck” (Afbeelding: NH Trouwboek Beek 1655-1754/Genver)


580 Jan Janssen van den Boom. Geboren in 1699 te Essen (Antwerpen, België). Gedoopt op 12 juli 1699 te Essen (Antwerpen, België).132 Overleed vóór 25 januari 1749 te Bergen op Zoom.132 Woonde te Bergen op Zoom op Vischmarkt, vanaf 1745.132 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joannes, Jan Joost, Jan. Jan was landbouwer. Hij vestigde zich ‘als jonge landbouwer’ te Bergen op Zoom, rond zijn huwelijk met Janneke Bitterhoeckx. Kocht op 22 januari 1734 ‘sekere huisinge erve en schure, genaamt den Grooten Appelplucker’, gelegen in de St. Antoniusstraat, voor 1512 gulden en tien stuivers van ene Jan Bourget. Van hem koopt Jan van den Boom op 10 februari 1745 het pand ‘de Kleijne Kinderwieg’ aan de Vischmarkt voor 1250 gulden. De schade aan zijn panden door de belegering door de Fransen in 1747 werd op 27 januari 1749 geschat op 250 gulden aan de Grote Appel(plucker), en 150 gulden aan de Kleijne Kinderwieg. Jan overleed mogelijk tijdens het beleg door de Fransen.

Op 8 maart 1751 werd de Grote Appelplucker, na toestemming van de weeskamer van 11 februari 1751, verkocht aan ene Matthijs Heeren voor 1500 gulden. De Kleijne Kinderweg werd in 1749 al verkocht aan Jan van den Boom’s schoonzoon Franciscus Leijdekkers (echtgenoot van dochter Elisabeth van den Boom) voor duizend gulden. Jan was niet de enige die de familie Van den Boom naar Bergen bracht, maar wel een van de eersten of de eerste van een grote stroom inwoners van omliggende dorpen die zich in de stad kwam vestigen.132

Hij trouwde met Janneke Jacobs Bitterhoeckx op 3 juli 1720 te Bergen op Zoom.269,132

581 Janneke Jacobs Bitterhoeckx. Geboren in 1696 te Nispen (West-Brabant).269 Gedoopt op 8 augustus 1696 te Nispen (West-Brabant). Overleed in 1730. Begraven op 24 januari 1730 te Bergen op Zoom.132 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Janneken, Joanna, Janneke.

boomvandenjHet pand waar Jan van den Boom zich vestigde bestaat nog steeds, afgebeeld hierboven op een foto uit 1995. Het is het middelste pand op de foto, tussen ‘De Grote Kinderwieg’ links en ‘s-Hertogenbosch’ rechts. (Afbeelding: H. Bos/RHC ‘t Markiezenhof)


582 Jan Lenaert Huybrecht Schoepen. Geboren op 18 april 1682 te Loenhout (Antwerpen, België). Gedoopt op 18 april 1682 te Loenhout (Antwerpen, België).761 Woonde te Loenhout (Antwerpen, België) in 1693.761 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joannes Lenaerts – Schoep, Schouppen. Jan werd in 1693 met zijn ouders vermeld in de Loenhoutse volkstelling.761

Hij trouwde met Digna Mattheuwensen Wouters na 1719.

583 Digna Mattheuwensen Wouters. Geboren op 3 januari 1695 te Bergen op Zoom. Geloof: rooms-katholiek.


584 Joannes Raijnerus de Bije. Geboren op 6 mei 1688 te Eckelrade of Gronsveld (Zuid-Limburg).919 Gedoopt op 6 mei 1688 in de Sint Martinuskerk te Gronsveld (Zuid-Limburg).919 Overleed op 27 februari 1766 te Breust (Zuid-Limburg).922 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joannes – Debie, Debeij, de Bijcht, Bije, de Bye. Joannes was landbouwer.

Hij trouwde met Maria Hermans op 6 september 1717 te Sint Geertruid (Zuid-Limburg).

585 Maria Hermans. Geboren op 11 mei 1698 te Gronsveld (Zuid-Limburg). Gedoopt op 11 mei 1698 in de Sint Martinuskerk te Gronsveld (Zuid-Limburg).919,922 Overleed vóór mei 1736. Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Hermens.

hermansM

De Sint-Martinuskerk te Gronsveld. (Afbeelding: Eijsden.nu)


586 Johannes Bemelmans. Geboren rond 1693 te Eckelrade (Zuid-Limburg). Overleed op 12 juli 1765 te Eckelrade (Zuid-Limburg).131 Woonde te Eckelrade (Zuid-Limburg) in 1723.521 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Bij het katholiek huwelijk te Gronsveld op 20 juli 1723 was een capucijner broeder Amandus (’Amsndus’) getuige. In bron 521 werd 2723 als jaar van ondertrouw vermeld, wat ook een typefout moet zijn. Broer/vader was Christianus Bemelmans, gehuwd met Elisabeth Lousberghs.918

Hij trouwde met Eva Gooijen op 20 juli/19 november/12 december 1723 te Gronsveld/Eijsden (Zuid-Limburg).521,918

587 Eva Gooijen. Geboren in 1698 te Herkenrade (Zuid-Limburg).131 Overleed op 24 augustus 1763 te Gronsveld (Zuid-Limburg).131 Woonde te Herkenrade (Zuid-Limburg) in 1723.521 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Goijen, Cloijen, Gooijens.


588 Josephus Cornelissen (Joseph) Slooven. Geboren op 7 december 1695 te Essen (Antwerpen, België). Gedoopt op 7 december 1695 te Essen (Antwerpen, België).871 Overleed vóór september 1752 te Kalmthout (Antwerpen, België) of Huijbergen (West-Brabant). Woonde te Kalmthout-Moerkant (Antwerpen, België), in 1729.927 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Josephus Cornelisse, Petrus – Sleven, Slove.

Hij trouwde met Geertruij van Thurnhoudt op 6 mei 1727 te Essen (Antwerpen, België).902

589 Geertrudis Lauwerijsse (Geertruij) van Thurnhoudt. Geboren op 4 augustus 1701 te Wuustwezel (Antwerpen, België).110 Overleed na oktober 1752, mogelijk te Woensdrecht (West-Brabant). Woonde te Kalmthout-Moerkant (Antwerpen, België, 1729) en te Woensdrecht (West-Brabant, 1752).927,110 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Gertrudis Laureijssen – Van Turnhout.


590 Petrus Pieterssen (Pieter) Groffen. Geboren op 3 november 1707 te Nispen (West-Brabant).53 Gedoopt op 3 november 1707 te Essen (Antwerpen, België).871,1066 Overleed in 1748, mogelijk te Oud-Borgvliet (West-Brabant).1066 Woonde te Woensdrecht-Zuidgeest (West-Brabant), in 1733.53 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Petrus Pieterssen – Groffens. Het huwelijk vond op 14 april 1733 te Huijbergen plaats. Na zijn overlijden in 1748 werd in aanwezigheid van Adriaan Groffen en Laureijs Snakken, respectievelijk voogd en toeziende voogd over zijn kinderen, de boedel getaxeerd en de nalatenschap geregeld.1066

Hij trouwde met Cornelia Jansen Snakken op 21 maart/6 april/14 april 1733 te Bergen op Zoom/Huijbergen (West-Brabant).81,53,1066

591 Cornelia Jansen Snakken. Geboren in 1712 te Woensdrecht-Zuidgeest (West-Brabant).53 Gedoopt op 9 december 1712 te Woensdrecht (West-Brabant).1066 Woonde te Woensdrecht-Zuidgeest (West-Brabant, 1733), en Oud-Borgvliet (vanaf 1735).53,1066 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cornelia, Cornelia Janse – Snacken, Sracken, Snacke. Zij ontving in 1735 een borgbrief van Zuidgeest onder Woensdrecht, omdat zij zich ging vestigen te Oud-Borgvliet onder Bergen op Zoom. Zij was de enige van haar vaders achttien kinderen die niet te Huijbergen gedoopt werd.1066

groffenPDe hervormde trouwakte te Bergen op Zoom, 1733. Pieter werd Adriaan genoemd. (Afbeelding: NH Trouwboek Bergen op Zoom 1713-1733/RHC ‘t Markiezenhof)


592 Albertus (Albert) Ottens. Geboren rond 1695 te Assen (Drenthe). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Otten.

Hij trouwde met Susanna Arentz op 5 september 1724 te Assen (Drenthe)/Groningen-Martinikerk.271,498

593 Susanna Arentz. Geboren in 1699 te Groningen-Prinsenstraat.271 Gedoopt op 19 oktober 1699 te Groningen-Nieuwe Kerk.271Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Arents.


594 Gerardus (Gerrit) Stuijter. Geboren rond 1710 te Beckum (Noordrijn-Westfalen, Duitsland). Woonde in het garnizoen te Bergen op Zoom op 22 april 1733. Geloof: rooms-katholiek, Nederlands Hervormd. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Stuite, Stuijten. Gerrit was dragonder in de compagnie van den heer Capiteijn Gruijs int regiment van Brigadier Van der Duijn (1733).

Hij trouwde met Johanna de Bel op 4/22 april 1733 te Bergen op Zoom.53,721 Update: 17/1-2018

595 Johanna de Bel. Geboren in 1713 te Bergen op Zoom. Gedoopt op 17 januari 1713 te Bergen op Zoom. Overleed op 18 februari 1791 te Bergen op Zoom.1086 Woonde te Bergen op Zoom op 19/9-1725 en op 4/4-1733. Update: 17/1-2018 Geloof: Nederlands Hervormd. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joanna. De getuigen bij de RK doop van zoon Joannes in 1746 te Bergen op Zoom zijn Gregorius van Berghen en Joanna Stadthouders. Joanna kwam uit één van de van origine Bergse families die indertijd nagelang het beste uitkwam soms katholiek en soms protestants was. In dit geval was zij bij het huwelijk in 1733 gereformeerd, maar Gerrit was katholiek. Afgesproken werd dat als ze zonen kregen, die katholiek zouden worden, en dochters gereformeerd. Kijkende naar dochter Anna (nummer 297 in generatie 9) klopt dat: zij huwde met een protestants en dat waren de meeste van haar nakomelingen ook. Zij overleed aan een beroerte en zou 81 jaar oud geweest zijn bij haar overlijden.1086  Zij overleed aan een beroerte en zou 81 jaar oud geweest zijn bij haar overlijden. – Getuigen bij de RK doop van zoon Joannes in 1746 te Bergen op Zoom zijn Gregorius van Berghen en Joanna Stadthouders. – In de wijklijsten van 1753 werd een weduwe Gerrit Stigte (maar kan ook Stuijte zijn, is moeilijk te lezen) vermeld. Dit zou best wel eens Johanna kunnen zijn. De weduwe woonde in de Bergse derde wijk in het Smouts- of Kabelstraatje. – In 1784 werd er in de vierde wijk een “G. Stuyters” vermeld op nummer 163.1086,2717,2718 Updates: 20/8-2015, 17/1-2018

stuijterGDe hervormde trouwakte van Gerrit en Johanna, 1733. Rechtsonder werd de afspraak over de religieuze opvoeding van hun kinderen vermeld. (Afbeelding: NH Trouwboek Bergen op Zoom 1713-1733/RHC ‘t Markiezenhof)


600 Hans Jurige Berghamer. Geboren rond 1705, mogelijk in Baden-Württemberg (Duitsland). Update: 17/1-2018 Geloof: Rooms-Katholiek, vermeld NH. Hij was soldaat onder corporaal Oijlna (1732). – Het RK huwelijk vond plaats op 12 augustus 1732, getuigen daarbij waren Margarita Bernaerts en Mechtilde Rutten. De NG (onder)trouw had plaats op 27 juli en 10 augustus 1732 te Nijmegen. Vermeld werden Johan Jurgen Berghamer, jongeman, soldaat en Armijna Lomans, jongedochter te Nijmegen. De getuigen waren Claas Janse en Gerritje Collaars en zij trouwden te Neerbos.2530,257 Update: 17/1-2018 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joannes Gerorgius, Johan Jurge, Johan Jurge, Georgius, Joannes Josephus, Jan Jurige – Berckhamer, Berghhaemer.

Hij trouwde met Hermien Loomans op 27 juli/10/12 augustus 1732 te Nijmegen (Gelderland)/Neerbosch (bij Nijmegen, Gelderland).257,2530 Update: 17/1-2018

601 Armijna (Hermien) Loomans. Woonde te Nijmegen (Gelderland) in 1732.257 Update: 17/1-2018 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Hermina – Lomans, Loemans.


604 Jacobus Deckers. Geboren rond 1700 op Fort St. Anna bij Saeftinghe (Zeeuws-Vlaanderen).271,1038 Overleed op 14 mei 1739 te Bergen op Zoom.1260 Woonde in het garnizoen te Bergen op Zoom in 1728.271 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Wouter – Decker, Dekers, Dekkers. Jacobus was soldaat van ‘t Fort 8e Ar. In de Compagnie van de Heer Brigadier Eck van Panthaleon (1728) en soldaat van korporaal Gadelijere “Comp. Assevedo” (1739). Er overleden meerdere soldaten van Galdelijere in mei 1739 in Bergen op Zoom. In het Hulst van eind 18e eeuw is een Guiljam Deckers te vinden, afkomstig uit Kortrijk in West-Vlaanderen. Een link tussen Hulst en Fort Sint-Anna langs de Schelde of tussen Guiljam en Jacobus Deckers op zich heb ik nog niet kunnen leggen. 1038,1260   Update 20 augustus 2015

Hij trouwde met Maria Hermans op 2 mei/8 november 1728 te Bergen op Zoom.1038

605 Maria Hermans. Geboren in 1708. Gedoopt op 9 december 1708 te Bergen op Zoom.1038 Overleed op 12 juli 1793 te Bergen op Zoom.1963 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Hermes, Ermans.  Update 20 augustus 2015


606 Petrus (Pieter) Stoefs. Geboren rond 1710 te Tervuren (Vlaams-Brabant, België).43 Overleed vóór 12 juli 1767. Woonde te Tholen (Zeeland), Steenbergen-Westland (West-Brabant, 1745), De Kladde (West-Brabant, 1752), in 1733-1752.43 Woonde te Kladde (West-Brabant) op 4 maart 1752. Woonde te Steenbergen-Westland (West-Brabant) in 1745.43 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Stof, Stoof, Stoofs, Stouf, Stoef, Stoufs, Houfs, Hoefs. Pieter was mogelijk militair te Tholen. Het huwelijk ging op 16 september 1733 hervormd te Tholen. Broer Guillielmus Stoef uit Tervuren huwt in 1744 te Halsteren met Maria Jansse Maes uit het Westland. Hij woont dan ook in ‘t Steenbergse Westland. Er bestaat mogelijk een link met de familie Stoefs uit Everberg bij Tervuren, gezien het weinige voorkomen buiten de regio, en de vernoemingen Barbara, Petrus en Philippus.43,1011

Hij trouwde met Catharina van Ditvorst op 30 augustus/16/17 september 1733 te Halsteren (West-Brabant)/Tholen (Zeeland).43,1011

607 Catharina (Catrina) van Ditvorst. Geboren op 9 februari 1716 te Poortvliet (Tholen, Zeeland).271,433 Gedoopt op 9 februari 1716 te Halsteren (West-Brabant).433Overleed op 14 juli 1775 te Tholen (Zeeland); zij werd 59 jaar oud.271 Woonde te Tholen (Zeeland), De Kladde (West-Brabant, 1752), in 1733.43 Woonde op de Kladde (West-Brabant), op 4 maart 1752. Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Chatarina – Ditvorts, Ditvorst, Ditfort.

stoefsPPieter Stoefs was afkomstig van Tervuren; gelegen in de stedenring rond Brussel doch gelegen in het Vlaams gewest. Het dorp is vooral bekend om het Museum voor Midden-Afrika en de ligging aan het prachtige Zoniënwoud met haar kathedraaleffecten. (Foto: D. Reiskoffer/Creative Commons)


608 Judocus Thomasse (Josephus) van den Boom. Geboren op 6 april 1712 te Essen (Antwerpen, België).325 Gedoopt op 6 april 1712 te Essen (Antwerpen, België).325 Overleed op 29 maart 1773 te Heerle (West-Brabant).325 Begraven op 29 maart 1773 te Heerle (West-Brabant).325 Geloof: rooms-katholiek.

Hij trouwde met Cornelia Adriaens Heijmans in 26 oktober 1738 te Wouw (West-Brabant).325

609 Cornelia Adriaens Heijmans. Geboren in 1715 te Wouw-Westelaar (West-Brabant).325 Gedoopt op 5 juni 1715 te Wouw (West-Brabant).325 Overleed op 28 september 1786 te Heerle (West-Brabant). Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cornelia – Heymans.


610 Adrianus Raeijmakers. Geboren op 20 juli 1729 te Wouw (West-Brabant). Gedoopt op 20 juli 1729 te Wouw (West-Brabant). Overleed op 29 juni 1797 te Moerstraten (West-Brabant); hij werd 67. Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Raeymaeckers.

Hij trouwde met Maria Luijsterburgh op 9 maart 1752 te Wouw (West-Brabant). Update: 17/1-2018

611 Maria Luijsterburgh. Geboren in 1728 in Westelaar te Heerle (West-Brabant).878 Gedoopt op 14 februari 1728 te Wouw (West-Brabant).878 Overleed op 23 februari 1811 te Moerstraten (West-Brabant).2692 Update: 17/1-2018 Geloof: Rooms-Katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Luysterborgh, Luijsterbourgh, Luijsterborg. Zij overleed om vier uur ’s middags, aangevers van haar overlijden waren Rochus Raaijmakers, landbouwer, 42, zoon en Pieter Kraaijbeks, dagloner, 42, beiden woonachtig te Moerstraten. – Zij overleed in de gemeente Wouw te Moerstraten, nummer 20.2692 Update: 17/1-2018


612 Hendrik Nicolaassen van Beek. Geboren in 1717 te Oud-Gastel (West-Brabant).89 Gedoopt op 25 april 1717 te Oud-Gastel (West-Brabant).125 Overleed op 7 juli 1754 te Oud-Gastel (West-Brabant).126 Begraven op 9 juli 1754 te Oud-Gastel (West-Brabant).127 Woonde te Oud-Gastel (West-Brabant) in 1750.89 Geloof: Rooms-Katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Henricus Claessen, Hendrik Nicolaasse – Van Beeck. Hij trouwde op dezelfde dag hervormd te Oud-Gastel als zijn zuster.89 Update 20 augustus 2015

Hij trouwde met Anna Buijsen de Jonge op 10/24/25 oktober 1750 te Oud-Gastel (West-Brabant).36,89

613 Anna Buijsen de Jonge. Geboren op 3 oktober 1721 te Essen (Antwerpen, België).89,23 Gedoopt op 3 oktober 1721 te Essen (Antwerpen, België).1195 Overleed op 23 november 1760 te Oud-Gastel (West-Brabant).126 Woonde te Oud-Gastel (West-Brabant) in 1750.89 Geloof: Rooms-Katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Buijens, Buijsen. Update 20 augustus 2015


614 Petrus (Pieter) van Wezel. Geboren in 1726 te Halsteren (West-Brabant).34 Gedoopt op 29 mei 1726 te Halsteren (West-Brabant).323 Woonde te Halsteren (West-Brabant, 1749, vanaf 1753) en Bergen op Zoom (1750).34,909 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Zij trouwden o.a. hervormd te Halsteren met attestatie voor Bergen op Zoom. Zij doopten op 29 maart 1750 katholiek een tweeling te Bergen op Zoom. Eén ervan heette Joanna Maria van Wesel, getuigen Mattheus de Koker en Margareta Eekmans, de ander Paulus van Wesel, getuigen Cornelius Mens en Joanna Vos.34,909 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Pierre – Van Wesel, Van Weezel. Update 19 augustus 2015

Hij trouwde met Cornelia Eeckmans op 27 juli 1749 te Bergen op Zoom/Halsteren (West-Brabant).93,323,34

615 Cornelia Eeckmans. Geboren in 1726 te Bergen op Zoom.34 Gedoopt op 4 februari 1726 te Bergen op Zoom.191 Woonde te Bergen op Zoom (1749, 1750) en Halsteren (West-Brabant, vanaf 1753).34,909 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Kornelia – Eekmans, Heekmans. Haar doopgetuigen waren Judocus de Koker en Petronella Masboom.191 Update 19 augustus 2015


616 Dingheman Denisse (Dingeman) Nuijten. (Dezelfde als nummer 332.)

617 Elisabeth Matthijsen Hertoghs. Geboren op 9 januari 1702 te Essen-Steenpaal (Antwerpen, België). Overleed op 13 augustus 1744 te Essen-Schelpheuvel (Antwerpen, België); zij werd 42 jaar oud.

Zij trouwde met Dingheman Denisse (Dingeman) Nuijten op 13 januari 1732 te Essen (Antwerpen, België).


618 Jacobus Mattheusse (Jacob) Wouters. Geboren rond 1695 te Halsteren (West-Brabant).435 Woonde te Kladde (West-Brabant)/Halsteren (West-Brabant, 1729, 1730), Halsteren-Glymespolder (1731).145,435 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Getuigen bij dopen kinderen: Walterus Mat., Cornelia Tongers, Adrianus Mat., Maria Embrecht(s), Adrianus Mattheusse Wouters, Cornelius Leijdecker, Antonetta Cornelisse Leijdecker, Nicolaus Verbeeck en Petronella Bertelen. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Matteuwsse, Mattheeuwesse, Matheuwsen.  Updates: 2 december 2015, 29 februari 2016

Hij trouwde met Engelijntje Cornelissen Embrechts op 22 mei 1729 te Halsteren (West-Brabant).435

619 Engelijntje Cornelissen Embrechts. Geboren in 1699 te Standdaarbuiten (West-Brabant).435 Gedoopt op 2 december 1699 te Standdaarbuiten (West-Brabant).2121 Woonde te Kladde (West-Brabant)/Halsteren (West-Brabant, 1729, 1730), Halsteren-Glymespolder (1731).145,435 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Zij was in 1737 getuige bij de RK doop van Cornelius Engelbertus Embers te Bergen op Zoom, zoon van Theodorus Embers en Lucia Joanna Francisca Bierstekers, 1e getuige Cornelius Augustinus van Lanschot. In 1738 RK te Bergen op Zoom, getuige bij doop broer Ludovicus Josephus Embers, andere getuigen Engelbertus Carolus Vierling en Emerentiana Hendrina Embers. In 1739 RK te BoZ broer Ludovicus Engelbertus Josephus Embers, 1e getuige Engelbertus Vierling. In juni 1745 trouwde Engelia Maria Embers, jd. uit Tilburg met Kornelis Numan, weduwnaar uit Steenbergen.191 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Angelina, Angela, Angela Cornelius Cornelissens – Embers, Embrecht, Embregt, Immereghts. Updates: 3 december 2015, 29 februari 2016


620 Hendrik Marten Hendrik Laureyssen. Geboren in 1717 te Loenhout (Antwerpen, België) ?469 Gedoopt op 25 september 1717 te Loenhout (Antwerpen, België).761 Overleed op 12 oktober 1788 te Loenhout (Antwerpen, België).761 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Henricus Merten – Laureijssen, Laurijssen. Hij was landbouwer. 761

Hij trouwde met Elisabeth Jan Peter Vorselmans op 17/30 november 1742 te Loenhout (Antwerpen, België).761

621 Elisabeth Jan Peter Vorselmans. Geboren op 22 april 1720 te Loenhout (Antwerpen, België).23 Gedoopt op 22 april 1720 te Loenhout (Antwerpen, België).761 Overleed op 2 mei 1798 te Loenhout (Antwerpen, België).23,761 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Elisabeth.


 622 Christianus Marijnus Adriaensse (Christiaan) de Wael. Geboren op 23 januari 1720 te Roosendaal (West-Brabant). Overleed op 29 januari 1767 te Roosendaal (West-Brabant); hij werd 47. Woonde te Roosendaal (West-Brabant) in 1749.1196 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Christiaan Marijnisse, Christianus – De Waal. Hij huwde op 15 en 30 juni 1743 gereformeerd te Roosendaal.876

Hij trouwde met Johanna Engelen op 15/23/30 juni 1743 te Roosendaal (West-Brabant).876,859

623 Johanna Engelen. Geboren op 6 februari 1722 te Roosendaal (West-Brabant). Gedoopt op 6 februari 1722 te Roosendaal (West-Brabant).1090 Overleed op 28 april of 1 mei 1806 te Roosendaal (West-Brabant); zij werd 84.873 Begraven op 1 mei 1806 te Roosendaal (West-Brabant).873 Woonde te Roosendaal (West-Brabant), in 1749.1196 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joanna.


626 Balthasar Janssens. Geboren rond 1690 te Kapellen (Antwerpen, België) ? Overleed op 22 augustus 1750 te Ekeren (Antwerpen, België).297,49

Hij trouwde met Catharina van den Heuvel op 22 juli 1714 te Ekeren (Antwerpen, België).297

627 Catharina van den Heuvel. Geboren rond 1690 te Ekeren (Antwerpen, België) ? Overleed op 22 juli 1762 te Ekeren (Antwerpen, België).297,49


630 Henricus Francken. Geboren rond 1690, mogelijk te Berendrecht (Antwerpen, België). Overleed op 30 augustus 1747 te Berendrecht (Antwerpen, België).1984 Geloof: rooms-katholiek. Vermeld in de doopakte van onwettige zoon Pieter Franken: B. de Wolf, Rumoldo (…) Culder, Job van Meir en Joanna de Kock. Doopgetuigen onwettige dochter Anna Cornelia: Joannes Franck en Elisabeth Franck.668,1984,1986 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Henrici – Franck, Francquen.  Update: 27 oktober 2015

Hij had een onechtelijke relatie met Maria Stynen in ieder geval 1722 en 1724.

631 Maria Stynen. Geboren rond 1690, mogelijk te Berendrecht (Antwerpen, België). Overleed op 11 september 1747 te Berendrecht (Antwerpen, België).1984 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Stijnen. Zij trouwde met Lambertus Chevalier op 15 augustus 1729 te Berendrecht (Antwerpen, België).1984 Lambertus overleed na 11 september 1747.1984 Lambertus was als ”Lamberto Sevalier” getuige bij ‘t huwelijk van Anna Cornelia Francken in 1748.1985 Ik vermoed dat hij mogelijk familie is van enkele Zandvlietse en Stabroekse gezinnen vermeld in de database van Meeussen, zie Lambertus Chevalier x Anna Catharina van Caem en Maria Catharina Chevalier x Dionisius III Denisse. Update: 27 oktober 2015


632 Joannes Bastiaens. Geboren rond 1695 te Veldwezelt (Limburg, België) ? Overleed in 1757. Begraven op 25 november 1757 te Veldwezelt (Limburg, België).1237 Geloof: rooms-katholiek. Zijn zoon Theodorus erfde volgens Joannes’ testament een huis met hof, waarvan hij een deel moest uitkeren aan zijn broers en zus. Theodorus kwam ook voor in de volkstelling van Veldwezelt van 1766.1237

Hij trouwde met Margaretha Stevens.

633 Margaretha Stevens. Geboren rond 1695 te Veldwezelt (Limburg, België) ? Overleed in 1766. Begraven op 11 juni 1766 te Veldwezelt (Limburg, België).1237 Woonde te Veldwezelt (Limburg, België), in 1766.1237 Geloof: rooms-katholiek. Als het klopt dat haar ouders na 1713 huwden, zou Margaretha wel een erg jonge moeder zijn geweest.1237


634 Wilhelmus Vrancken. Geboren rond 1680 te Veldwezelt (Limburg, België) ? Overleed vóór 25 maart 1729 te Veldwezelt (Limburg, België).1237 Geloof: rooms-katholiek. De heer Verbist vermeld op zijn stamboom Vuurstaek (bron 1237) het volgende: “Op 30-1/1703 wordt er bij notaris Wijnand Kicken een acte opgemaakt waarin Jeuris Caenen en Mayken Martens hem er van betichten hun dochter Maria op gisteren den 29-1/1703 te hebben lastiggevallen. Later is hij met deze Maria gehuwd zoals we zien in een akte van F.D.Janssen van 25-3/1729. Daarin draagt Henricus Roox land over aan Maria Caenen, weduwe Willem Vrancken. Kort daarop moet ook Maria overleden zijn. Te Hasselt (RAH V.S.139) vond ik het huwelijkscontract, gedateerd 24-6/1730, van hun dochter Maria. Dit meldt ten ene Geurt Geurts, vader van Mathijs Geurts de toekomsige bruidegom en ten tweede Gilis Vrancken, broer van Maria Vrancken de toekomstige bruid. Maria is minderjarig en weeskind. Zij heeft nog drie zusters, niet met name genoemd. Bij F. D. Janssen vind je op datum van 13/7-1740 een akte waarin er sprake is van Georgius Caenen, schepen, en Jeuris Caenen de jonge in huwelijk met Agatha Jeurissen die opkomen voor hun neef Gillis Vrancken, weeskind en oudste zoon van Willem Vrancken en Maria Caenen, en zijn zus Cornelia. Dit in verband met scheiding en deling van beesten. Besluit: Willem Vrancken huwde 1704-1710 en overleed voor 25/3-1729. Zijn vrouw Maria, zus of nicht van bovengenoemde Georgius en Jeuris Caenen, overleed tussen 25-3/1729 en 24-6/1730. Hun kinderen zijn Aegidius, Maria, Cornelia en nog twee zussen. Volgens de naam-peter-meter gegevens zijn dat Agnes gehuwd met Theo Bastiaens en Catharina gehuwd met Arnoldus Geurts. Mogelijk is er nog een zoon Georgius die als peter optreed bij Catharina en Agnes. Als ouders voor Willem gok ik op Aegidius x Catharina Anten, dit gezien de naamgeving.”1237

Hij trouwde met Maria Caenen in 1704 of 1710 te Veldwezelt (Limburg, België).1237

635 Maria Caenen. Geboren in rond 1680 te Veldwezelt (Limburg, België) ? Overleed op 23 december 1774 of op 9 maart 1781 te Veldwezelt (Limburg, België).1237 Geloof: rooms-katholiek.


636 Petrus (Pieter) Moerbeek. Geboren in 1698 te Bergen op Zoom-Buitenpoorterij. Gedoopt op 31 oktober 1698 te Bergen op Zoom. Woonde te Heerle (West-Brabant), in 1736.240 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Moerbeeck, Mourbeek.

Hij trouwde met Elisabeta Goortsen van Ackeren op 13 september 1733 te Bergen op Zoom.93

637 Elisabeta Goortsen van Ackeren. Geboren in 1711 te Wouw-Bulkenaar (West-Brabant). Gedoopt op 27 januari 1711 te Wouw (West-Brabant). Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Elisabetha Goorsen – Van Acker.


638 Dingeman Adriaenssen Buijens. Geboren op 21 april 1714 te Horendonk (Antwerpen, België) ? Gedoopt op 21 april 1714 te Essen (Antwerpen, België).1195 Overleed op 10 april 1775 te Essen (Antwerpen, België); hij werd 60. Begraven op 10 april 1775 te Essen (Antwerpen, België).904 Woonde te Essen-Horendonk (Antwerpen, België). Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Dingemannus Adriaenssen, Dingemannus – Buyens, Buys, Buijs.

Hij trouwde met Petronilla Lindertse van Ginneken op 2 februari 1745 te Essen (Antwerpen, België).901

639 Petronilla Lindertse van Ginneken. Geboren op 22 september 1709 te Essen (Antwerpen, België). Gedoopt op 22 september 1709 te Essen (Antwerpen, België).871 Overleed op 17 maart 1775 te Essen (Antwerpen, België). Begraven op 17 maart 1775 te Essen (Antwerpen, België).904 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Petronella, Petronilla. Haar familie woonde veelal rond Horendonk en Steenpaal onder Essen.


640 Joannes Huijbrechtse (Jan) Franken. Geboren op 4 juli 1688 te Loenhout (Antwerpen, België).23 Gedoopt op 4 juli 1688 te Loenhout (Antwerpen, België).426,761 overleed in 1736.761 Begraven op 18 juli 1736 te Bergen op Zoom. Woonde te Loenhout (Antwerpen, België, 1693, 1698), Bergen op Zoom (1711-1718), Huijbergen (1721, 1724).761 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joannes Huijbrechtsen, Jan Huybrecht Jacob – Francken. Jan was herbergier op Oud-Borgvliet en de Zuidgeest bij Bergen op Zoom, en landman, op in ieder geval de Schaliehoeve. Hij huwde op 25 juni 1710 te Loenhout.132 Jan was de stamvader van de Bergse familie Franken. Hij kwam meermaals voor in de archieven, inzake normale notariële zaken, maar ook inzake vechtpartijen in zijn herberg. In de wijklijsten van 1753 vond ik een aantal mensen terug die Frankens zóuden kunnen zijn: Anthonij Francen, Zuidzijde Haven, derde wijk, Adriaen Franke, Achter de Vleeshal, achtste of negende wijk, Bart Franke, Scholiersberg, vijfde wijk en de weduwe Franke, Keizerstraat, achtste wijk.2717 Update: 18/1-2018

Hij trouwde met Anna Bakx op 7/22/25 juni 1710 te Bergen op Zoom/Loenhout (Antwerpen, België).23,426,761,132

641 Anna Bakx. Geboren in 1687 te Oud-Borgvliet.426 Gedoopt op 13 december 1687 te Bergen op Zoom. overleed op 19 juni of 16 september 1763 te Bergen op Zoom.23,132 Woonde te Bergen op Zoom (1711-1718), Huijbergen (West-Brabant, 1721, 1724).761 Geloof: afwisselend rooms-katholiek en Nederlands Hervormd. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Baecks. Zij was herbergierster.

De RK & NH trouwakte van Jan en Anna, 1710. (Afbeeldingen: RK Trouwboek Bergen op Zoom 1700-1723, NH Trouwboek Bergen op Zoom 1698-1712/RHC 't Markiezenhof)

De RK & NH trouwakte van Jan en Anna, 1710. (Afbeeldingen: RK Trouwboek Bergen op Zoom 1700-1723, NH Trouwboek Bergen op Zoom 1698-1712/RHC ‘t Markiezenhof)

De Schaliehoef langs de Antwerpschestraatweg waar Jan Franken woonde. Foto van 1965/1966. (Afbeelding: RHC 't Markiezenhof)

De Schaliehoef langs de Antwerpschestraatweg waar Jan Franken woonde. Foto van 1965/1966. (Afbeelding: RHC ‘t Markiezenhof)


642 Martinus (Meerten) van Spilbeeck. Geboren in 1679 te Essen-Spilbeek (Antwerpen, België).119 Gedoopt op 4 december 1679 te Essen (Antwerpen, België).119 Woonde te Oud-Borgvliet (West-Brabant), op 20 mei 1710.50 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Merten, Meerten, Maarten, MartinusVan Spilbeek, Spilbeek, Peeters.

Hij trouwde met Lisbeth Jacobs op 9 juni 1710 te Bergen op Zoom.50

643 Elisabeth (Lisbeth) Jacobs. Woonde te Huijbergen (West-Brabant), op 20 mei 1710.50 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jacobse.


644 Adriaan Jansz Proost. Geboren in rond 1690 te Oud-Gastel (West-Brabant). Woonde in het garnizoen te Willemstad, in 1713.426 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Proos, Prost, Proest. Soldaat in de compagnie van de heer Baron van Leefdaal (1713). Een kleinzoon zou zich gevestigd hebben te Oorderen, en er zouden nazaten te Sint-Niklaas wonen.426,1081 Wie de heer ’Baron van Leefdaal’ precies was weet ik niet zeker, maar ik denk dat het gaat om de bekende edelman Jan van Brouchoven (zie onderstaande afbeelding). Aangezien de familie Proost toch van hogere stand schijnt geweest te zijn, zou de connectie hier wel te leggen zijn. In de toekomst hopelijk meer.

Hij trouwde met Johanna van de Velden op 29 september/5 november 1713 te Willemstad (Hollands-Brabant).

645 Joanna Pietersdr (Johanna) van de Velden. Geboren rond 1690 te Dordrecht (Zuid-Holland). Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van de Velden, Van der Velde.

Jan van Brouchoven, graaf van Bergeyck, baron van Leefdael (1644-1725). Afbeelding: Branor/Wikimedia Commons.


646 Joannes Kniest. Geboren rond 1710, misschien te Sluis (Zeeuws-Vlaanderen). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Kuist, Knist. Er woonde in 1732 millitair Joannes Knist in het Fort-Lillo, getrouwd met Catharina Claessen. Zij lieten twee kinderen RK dopen te Lillo-Kruisweg (Sint-Benedictuskerk): Marcellus Knist op 13 mei 1732 (getuigen Marcellus van Vught en Maria Catharina Marasoe?), en Maria Agnes Knist op 22 januari 1736 (getuigen Antonius Delvoux en Anna Maria Souilingh?). Bij de tweede doop werd vermeld dat ‘t kind afkomstig was van “fort de Lillo”. Ik heb verder te Lillo geen huwelijk kunnen vinden.1178,706,2059 Getuige en mogelijk broer Gijsbertus (Gisbertus) Kniest/Knist kan millitair in het regiment van Willem Benjamin de Guy (1733-1755) geweest zijn; gelegerd te ‘s-Hertogenbosch.  Update: 3 december 2015

He trouwde met Catharina Claessen vóór 1737.

647 Catharina Claessen. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Claesen.  Update: 3 december 2015

KnistJ1

De doopakte van Marcellus, 1732. (Afbeelding: RK Doopboek Lillo-Kruisweg Sint-Benedictusparochie/Rijksarchief België)

KnistJ2

De doopakte van Maria Agnes, 1736. Links werd in de kantlijn “ex fort De Lilo” vermeld. (Afbeelding: RK Doopboek Lillo-Kruisweg Sint-Benedictusparochie/Rijksarchief België)

lillo

Het oude Lillo bestond uit twee parochies: Sint-Benedictus voor het dorp en Lillo-Kruisweg (zie kaartje bovenaan), en Sint-Lieven-aan-de-Schelde voor het fort. Of die laatste kerk al bestond ten tijde van Joannes en Catharina weet ik niet, het zou kunnen verklaren waarom hun kinderen in de Sint-Benedictus gedoopt werden. Het dorp Lillo werd in de jaren ’60 afgebroken voor uitbreiding van de Antwerpse haven (zie plaatje midden-rechts), alleen het fort aan de Schelde bleef over (zie midden-links en onderaan). Afbeelding: Scheldeschorren.be, Lillo-fort.be, kaart uit 1884, Fortengordels.be, Vildaphoto.net)


648 Peter Claes Jochems. Geboren op 7 december 1715 te Loenhout (Antwerpen, België).23,301 Gedoopt op 7 december 1715 te Loenhout (Antwerpen, België).761 overleed op 5 december 1797 te Loenhout (Antwerpen, België); hij werd 81.23,301,761 Begraven op 5 december 1797 te Loenhout (Antwerpen, België). Woonde te Loenhout (Antwerpen, België), in 1754.761 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Petrus Nicolai, Petrus Niclaessen – Jochims. Peter was landbouwer te Loenhout (1754). Hij werd in 1754 vermeld in de Loenhoutse volkstelling: “Peeter Nicolaes Jochems, landbouwer, vrouw: Peeternel Adriaen van de Locht, kinderen: Nicolaes 15j, Joanna Catharina 7j, Adriaen 8j, Peeternel 4 maanden.”761

Hij trouwde met Peeternel Adriaen van de Locht op 22/30 juni 1737 te Loenhout (Antwerpen, België).23,761

649 Peeternel Adriaen van de Locht. Geboren op 26 of 28 maart 1717 te Zundert (West-Brabant).301 Gedoopt op 26 of 28 maart 1717 te Groot-Zundert (West-Brabant).761 Overleed op 25 juni 1764 te Loenhout (Antwerpen, België).23,301,761 Begraven op 25 juni 1764 te Loenhout (Antwerpen, België). Woonde te Loenhout (Antwerpen, België), in 1754.761 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Petronella Adriana, Petronella Adriaenssen – Van de Loght.


650 Christianus Marijnissen Deckers. Geboren op 23 april 1709 te Nispen (West-Brabant).109 Gedoopt te Essen (Antwerpen, België). Overleed op 3 april 1745 te Nispen (West-Brabant); hij werd 35.109 Begraven te Essen (Antwerpen, België). Woonde te Nispen-Rietgoor (West-Brabant).

Hij trouwde met Joanna Pieters Mulders op 29 november 1733 te Essen (Antwerpen, België).

651 Joanna Pieters Mulders. Geboren op 10 december 1713 te Wouw (West-Brabant).109 Overleed op 15 juni 1764 te Essen (Antwerpen, België); zij werd 50.109 Begraven te Essen (Antwerpen, België). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Meulders, Mulders van Dam, Van Dam.


652 Cornelius Peeters Oerlemans. Geboren in 1697 te Essen (Antwerpen, België).246 Gedoopt op 30 januari 1697 te Huijbergen (West-Brabant).246 Overleed op 4 oktober 1750 te Wouw (West-Brabant).246 Geloof: rooms-katholiek.

Hij trouwde met Cornelia Adriaenssen van Loon op 7 januari 1719 te Essen (Antwerpen, België).246

653 Cornelia Adriaenssen van Loon. Geboren in 1696. Gedoopt op 7 oktober 1696 te Essen (Antwerpen, België). Overleed in 1760. Begraven op 13 juni 1760 te Essen (Antwerpen, België). Geloof: rooms-katholiek.


654 Johannis (Jan) van Loon. Geboren in 1706 te Moerdijk (West-Brabant).2100 Gedoopt op 4 mei 1706 te Hooge Zwaluwe (West-Brabant).953,115 Overleed mogelijk op 28 september 1795 te Moerdijk (West-Brabant) of Klundert (West-Brabant).2112 Woonde te Moerdijk (West-Brabant, 1734), Klundert-Moerdijk (West-Brabant, 1735).2100,953 Geloof: vermeld NG.  Update: 26 februari 2016

loonvanj

Doopakte van Johannis, 1706. (Afbeelding: NG doopboek Hooge- en Lage-Zwaluwe 1610-1772/RA Tilburg)

Hij trouwde met Catelijn van der Hoff op 29 januari/21 februari 1734 te Klundert (West-Brabant).2100

655 Catharina (Catelijn) van der Hoff. Geboren in 1701 te Klundert (West-Brabant) of het Klundertse deel van de Moerdijk (West-Brabant).2100 Gedoopt op 4 september 1701 te Zevenbergen (West-Brabant).2102 Woonde te Klundert (West-Brabant, 1734), Klundert-Moerdijk (West-Brabant, 1735).2100,953 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Katarina – van der Hof. Zij was er een van een tweeling.2102 Haar zus Maria van der Hof huwde op 15 mei 1729 te Klundert met Arij Lagrou (ook andere schrijfwijzen bekend). Arij lijkt afkomstig uit een van oorsprong Duitse familie die nogal wat had met bijbelse namen. Het echtpaar Lagrou-van der Hof was (bijna) altijd getuige bij de doop van hun kinderen. Vermeld werd dat hij uit Dussen kwam, en zij van de Moerdijk. Beiden waren woonachtig op de Moerdijk.2100 Ik heb haar ouders gekoppeld op de doop van zoon Govert in 1735, maar dit betekent wel dat zij rond de 46 jaar oud was toen dochter Cornelia van Loon (zie nummer 327) geboren werd. Mogelijk kloppen haar ouders wel, maar de doopdatum niet. 2102  Update: 26 februari 2016

hoffvanderC

De veronderstelde doopakte van Catharina en haar tweelingzus, 1701. (Afbeelding: NH doopboek Zevenbergen 1661-1775/RA Oudenbosch)


656 Tobie Bosmans. Geboren in 1696. Gedoopt op 27 augustus 1696 te Brussel (België). Overleed op 11 januari 1739 of op 8 november 1763 te Brussel-Hôpital Saint-Jean (België).356 Geloof: rooms-katholiek.

Hij trouwde met Catherine Bommers op 19 maart 1726 te Brussel (België).490

657 Catharina (Catherine) Bommers. Geboren in rond 1700, mogelijk te Brussel (België). Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Rommens.


658 Yvon van Ceulen. Geboren rond 1695. Overleed op 12 augustus 1748 te Tienen (Vlaams-Brabant, België).1368 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jois, Ivo, Ivonis – Van Keulen, Van Kuelen.

Hij trouwde met Catharina Cornet vóór 20 november 1727.1370

659 Catharina Cornet. Geboren in 1699. Overleed op 21 maart 1743 te Tienen (Vlaams-Brabant, België).1368

De afkomst van Yvon en Catharina is nogal een raadsel. Yvon huwde vier maal: met Thérèse Steveniers, met Catharina Cornet vóór 20 november 1727, met Maria Elisabeth Willems op 31 januari 1744 te Tienen [1369], en met Elisabeth van der Plas op 10 april 1747 te Tienen. Alleen de laatste twee huwelijken zijn vermeld in de trouwklapper (zie onderstaande afbeelding), wat het waarschijnlijk maakt dat zijn eerste twee huwelijken niet te Tienen plaatsvonden. Dat maakt ‘t weer des te vreemder dat zowel de achternamen Cornet als Steveniers veelvuldig te Tienen voorkomen in die tijd. Daar komt nog bij dat ook Yvons voornaam niet altijd duidelijk was, hij werd ook vermeld als Joannis, in een andere akte die ik tegenkwam werd Joannis zelfs doorgestreept en vervangen door Ivonis..

Afbeelding: Index RK Huwelijken Tienen-Sint Germanus 1641-1792/Rijksarchief België)

Afbeelding: Index RK Huwelijken Tienen-Sint Germanus 1641-1792/Rijksarchief België

Kijkende naar de getuigen bij de doop van hun kinderen komt er slechts één keer een familielid met dezelfde achternaam voor; Anna Maria Cornet. Tussen 1727 en 1740 (zie onderstaande afbeelding) waren dat in willekeurige volgorde: Petrus Franciscus de Wijnantz, Philippi Collaert, Ambrosius van den Bossche, Aldegundis Lathouwers, Anna Maria Cornet, Anna Catharina Boffi, Catharina Ruijsen, Godefridus Staels, Susanna van der Heijden, Bartholomeus Bockaert en Petrus Landeloos. Op de website van dr. P. Kempeneers, expert op o.a. ‘t gebied van genealogie in Oost-Vlaams-Brabant, was laatstgenoemde getuige afkomstig uit een gegoede lokale familie. Dat zou wat kunnen zeggen over de ‘stand’ van de familie Van Ceulen.

sd

Verzamelde doopakten van de kinderen van Yvon en Catharina in de Sint-Germanusparochie te Tienen. De akten staan hier in willekeurige volgorde, de getuigen tellen in dit geval. (Afbeelding: RK Doopboeken Tienen-Sint-Germanuskerk 1725-1738 en 1738-1766/Rijksarchief België)

 De Sint-Germanuskerk te Tienen. (Afbeelding: E. Kempeneers/Wikimedia Commons)

De Sint-Germanuskerk te Tienen. (Afbeelding: E. Kempeneers/Wikimedia Commons)


660 Josephus Janse (Joseph) Picquet. Geboren op 31 januari 1703 te Macharen (Oost-Brabant).1073,1074,1075 Gedoopt op 1 februari 1703 te Macharen (Oost-Brabant).1075,1074 Overleed in 1789. Begraven op 9 november 1789 te Lith (Oost-Brabant).1074 Woonde te Lith (Oost-Brabant), in 1727.1073 Geloof: Waals-gereformeerd, NH, RK. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Josephus Joannis – Van Piquet, Piket, Pikket, Peket, Piquet. Hij was soldaat onder de compagnie van kapitein B. Turcq, in het regiment van de heer S. de la Rooque (1727). Hij trouwde omdat er een kindje op komst was, en was bij zijn huwelijk al “enige jaren woonagtig te Lith”.1073

Hij trouwde met Elizabeth Hubertusdochter van Heusden op 25 oktober/16 november 1727 te Lith (Oost-Brabant).1073,1074

661 Elizabeth Hubertusdochter van Heusden. Geboren in 1699. Gedoopt op 3 juni 1699 te Lith (Oost-Brabant).491,1074 Overleed op 28 mei 1770 te Lith (Oost-Brabant).175 Begraven op 28 mei 1770 te Lith (Oost-Brabant).491,1074 Woonde te Lith (Oost-Brabant), in 1727.1073 Geloof: rooms-katholiek of NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Lijsbeth Huijbert(…).

wqdw

De (onder)trouwakte van Joseph en Elizabeth, 1726. (Afbeelding: NH Trouwboek Lith 1649-1760/Genver)


664 Doinysius Dingeman Denissen (Denis) Nuijten. Geboren op 25 maart 1662 te Essen-Steenpaal (Antwerpen, België).23 Gedoopt op 25 maart 1662 te Essen (Antwerpen, België). Overleed op 13 november 1717 te Essen (Antwerpen, België), hij werd 55.23 Begraven op 13 november 1717 te Essen (Antwerpen, België). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Denis Dingemans – Denissen.  Update: 3 december 2015

Hij trouwde met Digna Maes op 21 juli 1685 te Essen (Antwerpen, België).

665 Dymphna Cornelissen (Digna) Maes. Geboren op 4 mei 1664 te Essen (Antwerpen, België).23 Gedoopt op 4 mei 1664 te Essen (Antwerpen, België). Overleed op 28 september 1744 te Essen-Horendonk (Antwerpen, België), zij werd 80.23 Begraven op 28 september 1744 te Essen (Antwerpen, België). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Dimphna Cornelissen, Dijmpna Cornelissen.  Update: 3 december 2015


666 Petrus Antonissen (Pieter) Meerdts. Geboren rond 1690 te Kalmthout (Antwerpen, België).727 Overleed in 1748. Begraven op 11 februari 1748 te Kalmthout-Kerkhof (Antwerpen, België).599 Geloof: rooms-katholiek. Hij werd begraven met volle uitvaart.599 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Petrus Antonii, Petrus Antonij, Peeter – Merts, Merdts, Anthonissen.  Update: 3 december 2015

Hij trouwde met Perijntien van de Langereijt op 27 januari 1714 te Kalmthout (Antwerpen, België).23

667 Petronella Cornelissen (Perijntien) van de Langereijt. Geboren op 21 februari 1690 te Kalmthout (Antwerpen, België).23,727 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Petronella Corn. – Langereijt, Van Langereijt.  Update: 3 december 2015


668 Jacob Gartenhouser. Woonde te Didam (Liemers, Gelderland), in 1723.2064 Geloof: Gereformeerd. Hij was “gegageert soldaat” (1723). In 1721 werd hij te Didam vermeld als gereformeerd lidmaat of gevormde, met als aantekening Smith de Grünich. Getuigen bij ‘t huwelijk waren Smith, de Grüninck en Engbert Hendericksen. Hij was op 22 juli 1731, samen met ene “Tulleken” te Didam getuige bij het huwelijk van Johan Keultjes en Janna van Ochten. In 1727 werd te Didam hun zoon Derck Gartenhouser gedoopt. Verder vond ik in de index op de RK-DTB-boeken niets met zijn naam.2062,2063,2064 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Gartenhoeser.  Update: 3 december 2015

Hij trouwde met Johanna van Ochten op 11 juli 1723 te Didam (Liemers, Gelderland).2062,2064

669 Johanna van Ochten. Zij woonde te Didam (Liemers, Gelderland), in 1723.2064 Geloof: Gereformeerd. Zij was eerder gehuwd met Engbert Johanna werd in 1721 vermeld als lidmaat of gevormde van de gereformeerde kerk in Didam. In 1721 werd te Didam een kind gedoopt genaamd Derck Henderick Engbertsen of Derck Henderick Hendericks, vader Engbert Hendericks, moeder Johanna van Ochten.2063  Update: 3 december 2015

gartenhoeserE

Engelbartus en Joanna waren de enigen in de index op de NG DTB-boeken van Didam met die achternaam. In de RK-index komen ze helemaal niet voor. (Afbeelding: Zoekakten)


670 Petrus (Pieter) Hertogh. Geboren in 1703 te Oud-Gastel (West-Brabant).1068 Gedoopt op 10 februari 1703 te Oud-Gastel (West-Brabant).1068,1097 Overleed op 16 mei 1740 te Steenbergen-Notendaal (West-Brabant).1068 Woonde te De Heen (West-Brabant), in 1736. Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Hertogs, Hertog. Pieter overleed op 16 mei 1740 op de dijk bij het ‘Nassau veldeken’ bij Notendaal onder Steenbergen.1068

Hij trouwde met Adriana Schoutens op 4 of 24 juli 1729 te Steenbergen (West-Brabant).1068,1097

671 Adriana Schoutens. Geboren in 1711. Gedoopt op 30 december 1711 te Steenbergen (West-Brabant).1068 Overleed op 16 januari 1757 in de Nieuwe Heijepolder te Steenbergen (West-Brabant).1068 Woonde te De Heen (West-Brabant) in 1736. Geloof: rooms-katholiek.


672 Adrianus Joannes Adriaenssen Withaegen. Geboren in 1700 te Essen (Antwerpen, België). Gedoopt op 14 december 1700 te Essen (Antwerpen, België).

Hij trouwde met Janna van Gorp op 3 december 1738 te Huijbergen (West-Brabant).

673 Maria Govers (Janna) van Gorp. Geboren in 16 maart 1692 te Huijbergen (West-Brabant). Overleed op 9 december 1753 te Bergen op Zoom.1067 Woonde te Bergen op Zoom, in 1753.1067


674 Johannes Janssen (Jan) Stadthouders. Geboren op 21 november 1691 te Halsteren (West-Brabant).23,1067 Gedoopt op 21 november 1691 te Halsteren (West-Brabant). Overleed in 1747 te Bergen op Zoom. Woonde te Halsteren-Noordgeest (West-Brabant), in 1718.1067 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Stadhouwers, Stadthouder, Stadhouders. Jan werd gedood tijdens het beleg van Bergen op Zoom door de Fransen in 1747. – De ondertrouwdatum uit 1740 was voor de katholieke kerk, de huwelijksdatum voor de hervormde gemeente.

Hij trouwde met Aldegundis Paesschen Deckers op 22 april/11 mei 1740 te Bergen op Zoom.375,1067

675 Aldegundis Paesschen Deckers. Geboren op 18 januari 1716 te Essen-Heikant (Antwerpen, België).1067 Gedoopt op 18 januari 1716 te Essen (Antwerpen, België). Overleed op 6 oktober 1776 te Bergen op Zoom.23,1067 Begraven op 6 oktober 1776 te Bergen op Zoom. Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Allegonda – Dekkers. “Op 5 april 1752 richt Aldegundis Deckers als weduwe van Jan Stadhouders een request tot de weeskamer van Bergen op Zoom, waarin wordt vermeld dat haar echtgenoot om het leven is gekomen bij het beleg van Bergen tussen 18 juli en 16 september 1747. Op diezelfde dag wordt de nalatenschap van Jan Stadhouders vastgelegd bij notaris Van der Hagen.” Twee dagen voor haar overlijden liet zij met echtgenoot Jan Withagen haar testament opmaken. Zij was toen ‘sieck en te bedde liggende’. 1067

Een totaal verwoeste Hoogstraat en Kerkstraat na de inname van 1747 waarbij Johannes Stadthouders om het leven kwam. De puinhopen geven goed de bruutheid en schadelijkheid van de aanval weer; zelfs de Peperbus raakte 'ontkroond'. (Afbeelding: S. Fokke/RHC 't Markiezenhof)

Een totaal verwoeste Hoogstraat en Kerkstraat na de inname van 1747 waarbij Johannes Stadthouders om het leven kwam. De puinhopen geven goed de bruutheid en schadelijkheid van de aanval weer; zelfs de Peperbus raakte ‘ontkroond’. (Afbeelding: S. Fokke/RHC ‘t Markiezenhof)


676 Andreas van Inneveld. Geboren in 1722 te Halsteren-Noordgeest (West-Brabant). Gedoopt op 2 oktober 1722 te Halsteren (West-Brabant).1064,132 Overleed op 1 februari 1774 te Bergen op Zoom-Buitenpoorterij of Wouw (West-Brabant).1064,132 Begraven op 1 februari 1774 te Wouw (West-Brabant).1064 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van Innevelt. Andreas was hovenier.132

Hij trouwde met Helena Franken op 14 oktober 1742 te Bergen op Zoom.1064,132

677 Helena Franken. Geboren op 10 augustus 1716 te Oud-Borgvliet (West-Brabant).132 Gedoopt op 10 augustus 1716 te Bergen op Zoom.1064 Overleed na 1774.132 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Magdalena.


678 Cornelis Ditvorst. Geboren in 1717 te Moerstraten (West-Brabant). Gedoopt op 26 maart 1717 te Wouw (West-Brabant).132 Woonde te Halsteren (West-Brabant), in 1749, 1752, 1754, 1756, 1759.147 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cornelius – Van Ditfors, Ditvorts.

Hij trouwde met Maria Marijnis Vermeeren op 5 februari 1747 te Bergen op Zoom.1038,132

679 Maria Marijnis Vermeeren. Geboren in 1725 te Halsteren (West-Brabant). Gedoopt op 11 september 1725 te Halsteren (West-Brabant).761,132 Overleed na 1781.132 Woonde te Halsteren (West-Brabant), in 1749, 1752, 1754, 1756, 1759.147 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maria – Vermeiren. Haar grootvader en moeder waren afkomstig uit Loenhout.


680 Dominicus Laureijsen Steenback. Geboren in 1706 te Bergen op Zoom.53 Gedoopt op 20 juni 1706 te Bergen op Zoom.164 Woonde te Bergen op Zoom, in 1729.53 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Dominicus Laurentius, Dominicus Laurijsse – Steenbak, Laurijssen.

Hij trouwde met Johanna de Laat op 27 augustus/11 september 1729 te Bergen op Zoom.81,53,681

681 Johanna de Laat. Geboren in 1706 te Bergen op Zoom.53,162 Gedoopt op 4 mei 1706 te Bergen op Zoom.164,683 Woonde te Bergen op Zoom, in 1729.53 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joanna – De Laet.


682 Cornelius (Cornelis) Freijters. Geboren in 1695, waarschijnlijk te Oudenbosch (West-Brabant). Gedoopt op 28 februari 1695 te Oudenbosch (West-Brabant). Overleed op 22 april 1738 te Oudenbosch (West-Brabant).463,421,62 Begraven op 24 april 1738 te Oudenbosch (West-Brabant).421 Update: 18/1-2018 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cornelius – Frijters.

Hij trouwde met Adriana van den Vondel op 21 april/6 mei 1725 te Oudenbosch (West-Brabant).584,586,421,62 Update: 18/1-2018

683 Adriana van den Vondel. Geboren op 10 december 1698 te Oudenbosch (West-Brabant).584 Gedoopt op 10 december 1698 te Oudenbosch (West-Brabant).62 Overleed op 25 november 1775 te Oudenbosch (West-Brabant), zij werd 76.463,584,587 Begraven op 28 november 1775 te Oudenbosch (West-Brabant).463,584,587 Update: 18/1-2018 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Adriana – van den Vondel, Van der Vonder.


684 Joannes Claesen Andriessen. Geboren in december 1694 te Essen (Antwerpen, België).284 Gedoopt op 10 december 1694 te Essen (Antwerpen, België).284 Overleed op 19 december 1746 te Bergen op Zoom.284 Begraven op 19 december 1746 te Bergen op Zoom.284Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joannes – Andries.

Hij trouwde met Goortje Verdult op 15 februari 1733 te Bergen op Zoom.

685 Gregoria (Goortje) Verdult. Geboren in 1709 te Oud-Borgvliet (West-Brabant). Gedoopt op 13 augustus 1709 te Bergen op Zoom. overleed op 17 mei 1779 te Bergen op Zoom. Begraven op 17 mei 1779 te Bergen op Zoom. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Verduld.


686 Arnoldus (Aart) Franken. (Dezelfde als nummer 320.)

687 Catharina (Katharina) van Spilbeeck. (Dezelfde als nummer 321.)


688 Joannes (Jan) Withagen. Geboren in 1697 te Essen (Antwerpen, België). Gedoopt op 15 juni 1697 te Essen (Antwerpen, België).1067 Overleed op 12 maart 1768 te Bergen op Zoom.1067 Begraven op 12 maart 1768 te Bergen op Zoom.1067 Woonde te Bergen op Zoom, in 1753.1067 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Withaegen.

Hij trouwde met Maria Govers (Janna) van Gorp in 21 oktober 1739 te Bergen op Zoom.1067

689 Maria Govers (Janna) van Gorp. (Dezelfde als nummer 673.)


690 Johannes (Jan) Lammers. Geboren in 1715. Woonde te Bergen op Zoom-Buitenpoorterij, in 1746. Gedoopt op 1 juni 1715 te Bergen op Zoom.164 Overleed in 1789.132 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joannes – Lambreghs, Lambrechs, Lambregtzen, Francen, Lamberts.

Hij trouwde met Maria Cornelisse (Maria) Nuijts op 17 april 1746 te Bergen op Zoom.132

691 Maria Cornelisse Nuijts. Geboren in 1720 te Bergen op Zoom-Buitenpoorterij. Gedoopt op 13 september 1720 te Bergen op Zoom.164 overleed rond 1783.132 Woonde te Bergen op Zoom-Buitenpoorterij, in 1746. Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maria Cornelia, Maria – Nuits, Nauts.


694 Johannes Abramse (Joannes) Plaschaert. Geboren in rond februari 1720 te Oud-Vossemeer (Tholen, Zeeland).527,1012 Overleed op 29 maart 1798 te Nieuw-Vossemeer (West-Brabant). Woonde te Oud-Vossemeer (Zeeland, 1729), Halsteren (West-Brabant, 1742).43,1012 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Plassaert, Plasaert.

Hij trouwde met Maria Govertsen Ruijten op 15 april 1742 te Nieuw-Vossemeer/Halsteren (West-Brabant).43,527

695 Maria Govertsen Ruijten. Geboren op 2 juli 1722 te Moerstraten (West-Brabant).23,527 Overleed te Nieuw-Vossemeer (West-Brabant) ? Woonde te Halsteren (West-Brabant), in 1742.43Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maria Govertse – Ruyten, Ruijte.

s

Een verband met niet gebruikelijke voornamen, Zeeland en de familie Plaschaert: Egidius Plaschaert trad op 13 september 1744 in het huwelijk met Petronella Loos in de Halsterse schuurkerk: beiden waren afkomstig van ”t oulant van Tholen”, ofwel Schakerloo. (Afbeelding: RHC ‘t Markiezenhof)


698 Johannes van Meer. Geboren op 2 april 1718 te Bergen op Zoom. Gedoopt op 2 april 1718 te Bergen op Zoom. Overleed vóór 29 januari 1798; hij werd 79. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joannes.

Hij trouwde met Geertruijd Cijns op 19 juli 1750 te Ossendrecht (West-Brabant).

699 Gertrudis (Geertruijd) Cijns. Geboren in 1718 te Bergen op Zoom. Gedoopt op 15 september 1718 te Bergen op Zoom. Overleed op 29 januari 1798 te Bergen op Zoom. Geloof: rooms-katholiek, vader NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Geertruida – Ceijns, Chijns. Geertruijd overleed aan een ’verval van krachten’.


700 Jan Hendrik (Jois) Schenk. Geboren in 1705. Woonde te Bergen op Zoom, in 1740.375 Gedoopt op 22 juli 1705 te Groot-Zundert (West-Brabant).761 Overleed op 9 augustus 1765 te Bergen op Zoom.1260 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joannes, Johannes.

Hij trouwde met Catharina Meeuwis op 13 november 1740 te Bergen op Zoom.375,1264

701 Catharina Meeuwis. Geboren in 1715 te Roosendaal (West-Brabant).375 Gedoopt op 2 juli 1715 te Roosendaal (West-Brabant).833 Overleed na 21 juli 1755 mogelijk te Bergen op Zoom. Woonde te Bergen op Zoom in 1740.375 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Meeus, Mewis, Meuwes, Meus.


702 Petrus Ivon. Geboren in 1695, waarschijnlijk te Leer (Oost-Friesland, Nedersaksen, Duitsland). Overleed op 6 oktober 1758 te Leer (Oost-Friesland, Nedersaksen, Duitsland). Begraven op 13 oktober 1758 te Leer (Oost-Friesland, Nedersaksen, Duitsland). Geloof: rooms-katholiek.

Hij trouwde met Angela (Engel) Wreesmann op 24 juli 1740 te Leer (Oost-Friesland, Nedersaksen, Duitsland).

703 Angela (Engel) Wreesmann. Geboren in rond 1715 te Friesoythe (Cloppenburg, Nedersaksen, Duitsland). overleed op 24 april 1757 te Leer (Oost-Friesland, Nedersaksen, Duitsland). Begraven op 28 april 1757 te Leer (Oost-Friesland, Nedersaksen, Duitsland). Geloof: rooms-katholiek.

Een zicht op Friesoythe (middelnederlands: 'Vris Uyt') op een gevelsteen te Delft, daterend van 1616. (Afbeelding: J. Hoekstra/Creative Commons)

Een zicht op Friesoythe (middelnederlands: ‘Vris Uyt’) op een gevelsteen te Delft, daterend van 1616. (Afbeelding: J. Hoekstra/Creative Commons)


704 Joannes Kehrbusch. Zie de overzichtskaart. Geboren op 23 april 1712 te Beeck (Heinsberg, Noordrijn-Westfalen, Duitsland).182 Gedoopt op 23 april 1712 te Beeck (Heinsberg, Noordrijn-Westfalen, Duitsland).182 Overleed op 3 juli 1782 te Merreter (Mönchengladbach, Noordrijn-Westfalen, Duitsland), hij werd 70.182 Begraven in juli 1782 te Rheindahlen (Mönchengladbach, Noordrijn-Westfalen, Duitsland).182 Zijn oudste zoon Gerardus Kerbusch overleed in Roermond in 1801, en vertrok dus al eerder richting Limburg.182  Update: 3 juli 2016

Hij trouwde met Maria Janssen op 10 november 1740 te Rheindahlen (Mönchengladbach, Noordrijn-Westfalen, Duitsland).182

705 Maria Janssen. Geboren op 14 april 1713 te Gripekoven (Heinsberg, Noordrijn-Westfalen, Duitsland).182 Gedoopt op 14 april 1713 te Beeck (Heinsberg, Noordrijn-Westfalen, Duitsland).182 Overleed in oktober 1781 te Rheindahlen (Mönchengladbach, Noordrijn-Westfalen, Duitsland).182 Begraven op 21 oktober 1781 te Rheindahlen (Mönchengladbach, Noordrijn-Westfalen, Duitsland).182  Update: 3 juli 2016


706 Hermann Zilges. Zie de overzichtskaart. Geboren rond 1715, mogelijk te Rheindahlen (Mönchengladbach, Noordrijn-Westfalen, Duitsland). Overleed op 5 april 1770 te Rheindahlen (Mönchengladbach, Noordrijn-Westfalen, Duitsland).182 Begraven in april 1770 te Rheindahlen (Mönchengladbach, Noordrijn-Westfalen, Duitsland).182  Update: 3 juli 2016

Hij trouwde met Gertrud Busch.

707 Gertrud Busch. Geboren op 7 januari 1705 te Rheindahlen (Mönchengladbach, Noordrijn-Westfalen, Duitsland).182 Gedoopt op 7 januari 1705 te Rheindahlen (Mönchengladbach, Noordrijn-Westfalen, Duitsland).182 Overleed op 26 maart 1786 te Rheindahlen (Mönchengladbach, Noordrijn-Westfalen, Duitsland).182 Begraven in maart 1786 te Rheindahlen (Mönchengladbach, Noordrijn-Westfalen, Duitsland).182  Update: 3 juli 2016


714 Joannes Georgy Cuijpers. Geboren in 1702. Gedoopt op 14 april 1702 te Roermond (Noord-Limburg).182 Overleed op 7 oktober 1755 te Roermond (Noord-Limburg).182  Update: 3 juli 2016

Hij trouwde met Aldegondis Meerlinghs op 16 november 1727 te Roermond (Noord-Limburg).182

715 Aldegondis Meerlinghs. Geboren rond 1705. Overleed op 12 januari 1774 te Roermond (Noord-Limburg).182  Update: 3 juli 2016


718 Joannes Linssen. Geboren rond 1715, mogelijk te Roermond (Noord-Limburg). Schrijfwijze ook: Linsen. Geloof: rooms-katholiek.

Hij trouwde met Margaretha van den Bosch.

719 Margaretha van den Bosch. Geboren op 23 april 1717 te Roermond (Noord-Limburg).618 Gedoopt op 23 april 1717 te Roermond (Noord-Limburg).618 Schrijfwijze ook: Margareta, Margarita, Anna Margareta. Geloof: rooms-katholiek.


720 Herman Borru. Geboren rond 1685, mogelijk te Prangins (Vaud, Zwitserland). Herman woonde te Prangins, en was lid van de Église Reformée (in de Nederlanden waals-gereformeerd genoemd). Hij werd aldaar ook als Boru vermeld. De familie Borru/Boru vond ik al rond 1675 te Prangins. Een mogelijke voorouder was ene Lowys Borru, en leden van een familie Maire.

Hij trouwde vóór 1712 met Judith Delu.

721 Judith Delu. Woonde te Prangins (Vaud, Zwitserland). Geloof: Waals-gereformeerd. Haar achternaam werd ook geschreven als Loup, Lu en Lou. 


722 Jeremias (Jeremie) Schmeltzer. Geboren rond 1700 te Durlach (Baden-Württemberg, Duitsland). Overleed vóór 25 juni 1752. Geloof: Evangelisch-Protestant of lutheraans. Jeremie soldaat in de compagnie van Kapitein van Straubeure, dragonder onder brigadier Van der Duijn. Schrijfwijze ook: Melser, Smiltzer, Smelzer, Smelser, Smeltzer. Hoewel zijn historisch significante geboorteplaats Durlach tegenwoordig een stadsdeel is van Karlsruhe, is laatste stad pas in 1715 gesticht.

Hij trouwde met Dijna Pooij op 17 maart 1734 te Bergen op Zoom.

723 Dijna Pooij. Geboren in 1711 te Bergen op Zoom. Gedoopt op 11 februari 1711 te Bergen op Zoom. Overleed op 18 april 1792 te Bergen op Zoom.1963 Geloof: Nederlands Hervormd. Zij woonde te Bergen op Zoom op 25 juni 1752. Schrijfwijze ook: Dyna – Pooy, Poij. Dijna hertrouwde op 25 juni 1752 te Bergen op Zoom met Jacques Meijland, geboren in het kanton Bern (Zwitserland), woonachtig te Bergen op Zoom en weduwnaar van Adriana Thilare. Bij haar doodsakte werd vermeld dat zij weduwe was van Jacob Mijland, 81 jaar geworden was en overleed aan “verval van kragten”.1963  Update 20 augustus 2015

schmelzerJ1

Afbeelding: NH Trouwboek Bergen op Zoom 1734-1750

 

Een zicht op Durlach. (Afbeelding: C. Beha/Picasaweb)

Een zicht op Durlach. (Afbeelding: C. Beha/Picasaweb)


724 Nicolas (Claas) Schmitt. Geboren in rond 1725 te Santa Maria Maggiore (Piëmont, Italië).1329,1328 Geloof: protestants. Schrijfwijze ook: Nicolaas, Klaas, Nicolaes – Smith, Smits, Smit, Smid, Smidt. Woonde te Gorinchem (Zuid-Holland, 1755), Breda (West-Brabant, 1767) Willemstad (West-Brabant, 1770), in 1755-1770.1329,1328,1330,1331

De afkomst van Claas Schmitt was, tot een mailtje van een collega-genealoog mij lang onbekend. Hij bleek Staats soldaat te zijn geweest, in de registers van Staatse militairen in het rijksarchief teruggevonden door dhr. Hoeksema (bron 1329). Hij was in 1761 gelegerd in garnizoensstad Coevorden in Drenthe, en diende toen onder ene kolonel Elias. In 1755 komt hij voor te Gorinchem, waar hij toen zoon zoon Hermanus Pieter (nr. 362) laat dopen. In 1761 werd hij te Coevorden dus vermeld, hij laat dan dochter Juliana Johanna Schmitt dopen. In 1767 vond ik hem te Breda, in 1770 te Willemstad. Het is aannemelijk dat hij in die jaren in de betreffende steden gelegerd was, en dat zoon Hermanus dus niet zijn hele jeugd te Gorinchem doorbracht.

smitN

De NH doopinschrijving van dochter Tanne Johanna, Breda, 9 november 1767. (Afbeelding: Stadsarchief Breda)

Dochter Juliana blijft overigens haar hele leven in het hoge noorden, zij huwt in 1780 te Nieuweschans met ene Rudolph Cio, eveneens afkomstig uit Santa Maria Maggiore. Toeval lijkt hier zeer onwaarschijnlijk, en inderdaad: bij het huwelijk met Claas’ dochter was hij ”soldaat in het tweede batallion van het regiment van den luitenant generaal baron van Sommerlatte onder de compagnie van den generaal-majoor Elias”. Diezelfde Elias dus, die blijkbaar een regiment leidde waarvan meerdere soldaten in het dorpje Santa Maria Maggiore waren geronseld. Juliana overleed al vroeg in 1786, Rudolph Cio hertrouwde en overleed in 1811 te Groningen.

In ’t register van Staatse militairen zou ook vermeld staan dat hij afkomstig was uit ”Maggiore in de grensstreek Italië/Zwitserland”. Het zou dus zoals bron 1329 vermeld goed kunnen zijn dat daarmee het dorpje Santa Maria Maggiore werd bedoeld, doch de onnauwkeurigheid van bijvoorbeeld DTB-boeken uit die tijd kennende zou het ook goed kunnen gaan om een plaats nabij het Lago Maggiore, waar Santa Maria Maggiore overigens vlak bij ligt. Het dorp ligt in de Val Vigezzo, in de Alpen ten westen van het Lagio Maggiore, op ongeveer ’n uur rijden van Milaan. Kijkende naar zijn naam (bij Klaas Smit is een Italiaanse afkomst wel ’t laatste wat je verwacht), lijkt in ieder geval een duitstalige achternaam waarschijnlijk. Dit pleit weer wel voor Santa Maria Maggiore als geboorteplaats (zie toelichting onderstaande kaart).

1328,1329

smitN2Een provisorisch kaartje ter illustratie (klik voor vergroting). De rode stip geeft de locatie van Santa Maria Maggiore weer, in een dal met twee ingangen of uitgangen. De paarse lijn is de Zwitsers-Italiaanse grens. Het Italiaanse deel is de provincie Verbano-Cusio-Ossola, regio Piëmont. Het rechterdeel van Zwitserland is het kanton Ticino, het italiaanstalig deel van ’t land. Het linkerdeel behoort tot de duitstalige helft van het kanton Valais/Wallis, op nog geen 30 kilometer van Santa Maria Maggiore. Het dorp mag dan van duitstalig gebied gescheiden zijn door een hoge bergkam: dat de invloedsfeer van een taal zich tot in huidig Italië uitbreidde is bijvoorbeeld ook zichtbaar in de Italiaanse regio Valle d’Aosta: franstalig, en van de andere franstalige Alpen gescheiden door o.a. de Sint Bernard en de Mont Blanc. (Originele afbeelding: Bing Maps)

smitN3

SmitN4

Op de bovenste afbeelding de kerk van Klaas’ geboortedorp (afbeelding: G. Carabelli/Panoramio), op de onderste afbeelding een prachtig zicht op “Il Gridone da Santa Maria Maggiore” vanuit het dorp (afbeelding: Tressy/Panoramio).

Hij trouwde met Pieternella (Pieternel) van der Heijden.

725 Pieternella (Pieternel) van der Heijden. Woonde te Breda (West-Brabant, 1767), en te Willemstad (West-Brabant, 1770).1330,1331 Geloof: Protestants. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van der Heyde, Van der Heijde.


726 Arij Gerritse Sneukelaar. Geboren in 1721 te Strijen (Hoeksche Waard, Zuid-Holland). Gedoopt op 30 november 1721 te Strijen (Hoeksche Waard, Zuid-Holland). Overleed op 1 september 1793 te Willemstad (Hollands-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Ari Gerritse.

Hij trouwde met Cornelia Engelen Kruijthoff.

727 Cornelia Engelen Kruijthoff. Geboren in 1724. Gedoopt op 16 juli 1724 te Strijen (Hoeksche Waard, Zuid-Holland). Overleed op 15 december 1792 te Willemstad (Hollands-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Kruithof.


728 Cornelis Jans de Ruyter. Geboren in 1710. Gedoopt op 27 oktober 1710 te Boven-Hardinxveld (Zuid-Holland).438 Overleed op 26 januari 1764 te Hardinxveld (Zuid-Holland) ?438

Hij trouwde met Dirkje Ariens Ambagtsheer op 22 juni 1737 te Hardinxveld (Zuid-Holland).438

729 Dirkje Ariens Ambagtsheer. Geboren in 1712. Gedoopt op 12 juni 1712 te Hardinxveld (Zuid-Holland).439 Overleed vóór 1746.440


730 Bastiaan Cornelisz van der Pijl. Geboren in 1714 te Hardinxveld (Zuid-Holland).104 Gedoopt op 11 februari 1714 te Boven-Hardinxveld (Zuid-Holland).104,452

Hij trouwde met Annigje Adriaansd de Haas op 6 mei 1746 te Hardinxveld (Zuid-Holland).104

731 Annigje Adriaansd de Haas. Geboren in 1718 te Hardinxveld (Zuid-Holland).104 Gedoopt op 11 december 1718 te Boven-Hardinxveld (Zuid-Holland).104,452


732 Willem Arijs Kooijman. Geboren op 16 maart 1721 te Strijen (Hoeksche Waard, Zuid-Holland).441 Gedoopt op 16 maart 1721 te Strijen (Hoeksche Waard, Zuid-Holland).441 Overleed in 1763 te Strijen (Hoeksche Waard, Zuid-Holland).441

Hij trouwde met Joosje Simonsdr de Boer.

733 Joosje Simonsdr de Boer. Geboren op 29 februari 1724 te Westmaas (Hoeksche Waard, Zuid-Holland).441 Gedoopt op 26 maart 1724 te Westmaas (Hoeksche Waard, Zuid-Holland).441 Overleed op 31 december 1778 te Strijen (Hoeksche Waard, Zuid-Holland); zij werd 54.441 Begraven op 31 december 1778.441


734 Arie Gijsse Kruithof. Geboren rond 1698 te Mijnsheerenland (Hoeksche Waard, Zuid-Holland).104

Hij trouwde met Cornelia Teunisse Kruithof op 16 mei 1723 te Mijnsheerenland (Hoeksche Waard, Zuid-Holland).104

735 Cornelia Teunisse Kruithof. Geboren in 1702 te Mijnsheerenland (Hoeksche Waard, Zuid-Holland).104 Gedoopt op 8 januari 1702 te Mijnsheerenland (Hoeksche Waard, Zuid-Holland).104


736 & K5 Johann Knoth. Geboren op 27 maart 1726 te Hofaschenbach (Fulda, Hessen, Duitsland).537,2304,2305 Overleed op 9 mei 1793 te Hofaschenbach (Fulda, Hessen, Duitsland).2305 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Johannes.

Hij trouwde met Maria Margaretha Hartmann op 9 januari 1748 te Hofaschenbach (Fulda, Hessen, Duitsland).2304.

737 Maria Margaretha Hartmann. Geboren op 5 oktober 1722 te Hofaschenbach (Fulda, Hessen, Duitsland).537,2304,2305 Overleed op 18 december 1793 te Hofaschenbach (Fulda, Hessen, Duitsland).2305

knothJ

Zicht op Hofaschenbach.


738 Cornelis Jooste Vadde. Geboren op 2 februari 1716 te Wouw-Dorp (West-Brabant).23,766 Gedoopt op 2 februari 1716 te Wouw-Sint Lambertuskerk (West-Brabant).766 Overleed op 24 oktober 1777 te Bergen op Zoom.1124 Woonde te Bergen op Zoom in 1740, 1743, 1746, 1747, 1753 en 1763.191,908,909,910,912 Geloof: rooms-katholiek. Cornelis was meester-broodbakker (1742, 1745, 1762). Hij werd in 1746 en 1747 in verband gebracht met schuldzaken samen met/tegen Francois Bolcooel. Zijn moeder was getuige bij de doop van zoon Josephus op 31 juli 1740 te Bergen op Zoom.911,912,1983 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cornelius, Cornelius Jacobus, Cornelis – Vadden.  Update: 27 oktober 2015

Hij trouwde met Jacoba Leeuwerk op 7/30 december 1748 te Bergen op Zoom.81,649,907

739 Jacoba Leeuwerk. Geboren in 1722 te Bergen op Zoom.375 Gedoopt op 27 maart 1722 te Bergen op Zoom. Overleed na 23 maart 1780. Woonde te Bergen op Zoom in 1740, 1753 en 1763.909,908,375 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jakoba – Leeuwerke, Leeuwarck, Leuwerck, Leeuwerik, Leuwerk. Zij was eerder gehuwd met Philippus (Philip) Bert of Bart op 11 mei/9 juni 1740 te Bergen op Zoom.375 Philip Bert was afkomstig uit Bergen op Zoom, en woonde aldaar bij zijn huwelijk in 1740.375 Ene Philipus Bert wordt vermeld als bij notaris Plaatman in 1727. In die akte is o.a. voorouder Jacobus de Laat (kwartierstaatnummer 1362) betrokken.1981 Het huwelijk met Philippus Bert was met attestatie van ‘s-Gravenhage. Jacoba’s zuster Anna Leeuwerk was gehuwd met Cornelis Hoeijbergen of Hooijberg, herbergier in herberg “Het Blicke Doosje” op de Noordgeest.375,912  Update: 27 oktober 2015

vaddenCEén van de notariële akten waarin Cornelis werd vermeld als meester-broodbakker binnen de stadsmuren van Berrege. Deze akte over schulden lijkt meer te draaien om zijn broer, Domus Vadden, schepen te Wouw (woonde in 1739 nog te Bergen op Zoom). (Afbeelding: Notaris Alexander Middelton te Bergen op Zoom, varia, 1747/RHC ‘t Markiezenhof)

vaddenC3Een andere akte uit 1757 betrof de nalatenschap van Cornelis’ schoonvader Hermanus Leeuwerk (nummer 1478). Hierbij waren drie dochters van Hermanus aanwezig met hun man. Ook hier was Cornelis meester-broodbakker te Bergen op Zoom. Wat opvalt: blijkbaar had de familie iets van doen met “een steede met voordere panden geleegen op braeken onder Westwezel” (=Wuustwezel). Deze bezittingen kwamen in 1752 ook voor in een andere akte met dezelfde betrokkenen, met ‘Braeken’ als plaats vermeld. Op bovenstaande afbeelding de handtekeningen van de betrokkenen. (Afbeelding: Minuutakten notaris Benjamin van der Hagen te Bergen op Zoom, 1757/RHC ‘t Markiezenhof)


740 Arnoldus (Areth) Pluijmen. Geboren in 1683. Gedoopt op 22 augustus 1683 te Roermond (Noord-Limburg).44 Overleed op 3 september 1748 te Horn (Noord-Limburg).537,44 Begraven op 3 september 1748 te Horn (Noord-Limburg). Geloof: rooms-katholiek. Areth was kerkmeester te Horn (1733). “Reiner Moors verkoopt met consent sijnder huijsvre Maria Peters aan Arnold Pluijmen hondert en vijffen seventigh roeden acker landt gelegen op de Duijves bembden. Voor de som van 125 pattacons. (8/8-1731)” Al zijn kinderen droegen één voornaam, behalve zijn zoon Louis en zoon Egidius Donnee (gedoopt 3/7-1721 te Horn).44

Hij trouwde met Maria Gertrudis van Herten vóór 1710 te Horn (Noord-Limburg).44,537

741 Maria Gertrudis van Herten. Geboren rond 1690 te Horn (Noord-Limburg) ? Overleed op 20 september 1745 te Horn (Noord-Limburg).44 Geloof: rooms-katholiek.


742 Joannes Janssen (Jois) van Eekelen. Geboren in 1714 te Bergen op Zoom.537 Gedoopt op 14 november 1714 te Bergen op Zoom. Overleed op 7 juli 1766 te Bergen op Zoom.537 Begraven op 7 juli 1766 te Bergen op Zoom. Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joannes – Van Eeckelen.

Hij trouwde met Barbara Nollens op 26 mei 1738 te Bergen op Zoom.

743 Barbara Nollens. Geboren op 11 augustus 1711 te Essen (Antwerpen, België).888 Gedoopt op 11 augustus 1711 te Bergen op Zoom.537 Overleed op 18 september 1793 te Bergen op Zoom; zij werd 82.537 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Noldis.

eekelenJJDe hervormde trouwakte van Johannes en Barbara, 1738. (Afbeelding: NH Trouwboek Bergen op Zoom 1734-1809/Zoekakten)


744 Omer Christiaanzn Schrier. Geboren in 1697 te Colijnsplaat (Noord-Beveland, Zeeland). Gedoopt op 21 april 1697 te Colijnsplaat (Noord-Beveland, Zeeland). Overleed in 1765 te Kats (Noord-Beveland, Zeeland). Geloof: Protestants. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Schrijer.

Hij trouwde met Sara de l’Écluse in 1739 te Kats (Noord-Beveland, Zeeland)/Colijnsplaat (Noord-Beveland, Zeeland).1072

745 Sara de l’Écluse. Geboren in 1719 te Kats (Noord-Beveland, Zeeland).1072 Overleed op 3 maart 1779 te Kats (Noord-Beveland, Zeeland).1072 Geloof: gereformeerd. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: De le Cluse, De le Kluise, De l’Écluse, Deli Cluse, Kluse, mogelijk ook Van der Sluis. Zij werd in 1722 als lidmaat van de gereformeerde gemeente te Kats aangenomen.1071


746 Pieter Fortuyn. Geboren in rond 1720 te Colijnsplaat (Noord-Beveland, Zeeland).1072 Geloof: gereformeerd. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Fortuijn, Verduin. Hij kreeg waarschijnlijk op 4 september 1754 te Colijnsplaat een onechte dochter van Jannetje Poortvlied; zij overleed in het kraambed. Een wat treurig verhaal.672

Hij trouwde met Francina France Kappoens op 29 augustus/1 september 1743 te Kats (Noord-Beveland, Zeeland).1072

747 Francina France Kappoens. Geboren in rond 1720 te Kats (Noord-Beveland, Zeeland) ?1072 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Francina Franse – Capoen. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Kapoens


748 Corneille Moelaert. (Nederlands, waarschijnlijk: Cornelis) Geboren rond 1700.537 De afkomst van Corneille is mij onbekend; de familie lijkt haar oorsprong elders te hebben. In ‘t naburige Brugge woonde bijvoorbeeld een grote familie Moelaert of Moulaert.

Hij trouwde met Alette Schilleman rond 1730 te Sluis (Zeeuws-Vlaanderen).537

749 Alette Schilleman. (Nederlands, waarschijnlijk: Alida) Geboren rond 1705, mogelijk te Sint Anna ter Muiden (Zeeuws-Vlaanderen).537 De voornaam Alida komt vaker voor in de familie, Alette lijkt hier een verfransing van haar voornaam, zoals gevonden in de overlijdensakte van haar zoon Johannes uit 1808. Duidelijk is dat Alette een broer had, Valentijn Schilleman of Schelleman, een herbergier in Sint Anna ter Muiden, bekend als de kleinste stad en de westelijkste plaats van Nederland. In de ‘Genealogische Databank Sint Anna ter Muiden’ wordt voor deze Valentijn december 1702 als geboortemaand en 30 juli 1763 als begraafdatum genoemd. Hij werd begraven in Sint Anna ter Muiden, enkele bronnen verwijzen naar Sluis als geboorteplaats. Valentijn kwam in 1754 en 1755 voor in Sint Anna ter Muiden in verband met geweld en dronkenschap. Het is goed mogelijk dat Alette te Sluis werd geboren.

schillemanAZicht op ‘t stadje aan de grens bij Brugge. (Afbeelding: E. Westerveld/Creative Commons)


752 Josephus (Joseph) Luijten. Geboren op 15 april 1728 te Weelde (Antwerpen, België).2071 Gedoopt op 15 april 1728 te Weelde (Antwerpen, België).2071,2129 Overleed op 23 augustus 1799 te Baarle-Nassau (Midden-Brabant); hij werd 71.2071 Begraven op 26 augustus 1799 te Baarle-Nassau (Midden-Brabant).2071 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Doopgetuigen waren Conrardus Luyten en Hendrina Modee (waarschijnlijk zijn grootmoeder, zie nummer 3011). De herkomst van de datum 8 december 1754 is vooralsnog onbekend.2071 Update: 19 april 2016

Hij trouwde met Jacoba van Gool op 9/25 november/8 december 1754 te Baarle-Nassau (Midden-Brabant).2071

753 Jacoba van Gool. Geboren op 24 november 1732 te Baarle-Hertog (Antwerpen, België).2071 Gedoopt op 24 november 1732 te Baarle-Hertog (Antwerpen, België).2071 Overleed op 26 januari 1805 te Oud-Gastel (West-Brabant); zij werd 72.2071 Begraven op 29 januari 1805 te Oud-Gastel (West-Brabant).2071 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Update: 19 april 2016


754 Jan Lenaert Cocx. Geboren op 11 september 1732 te Zundert (West-Brabant).187 Gedoopt op 11 september 1732 te Groot-Zundert (West-Brabant).187,761 overleed in 25 maart 1776 te Oud-Gastel (West-Brabant).126 Begraven in 28 maart 1776 te Oud-Gastel (West-Brabant).187 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jan Ledertse, Johannes – Kocks, Luijten, Cockx, Kox, Kocx.

Hij trouwde met Catharina van Cranenburgh op 9 juni 1754 te Oud-Gastel (West-Brabant).36

755 Catharina van Cranenburgh. Geboren op 30 april 1725 te Etten (West-Brabant).187 Gedoopt op 30 april 1725 te Hoeven (West-Brabant).187 Overleed op 30 maart 1793 te Oud-Gastel (West-Brabant).187 Begraven in 30 maart 1793 te Oud-Gastel (West-Brabant).187 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maria – Cranenburg, van Craenenborgh, van Cranenburg.


756 Simon van Merrienboer. Geboren op 19 augustus 1729 te Oud-Gastel (West-Brabant). Overleed op 20 mei 1783 te Oud-Gastel (West-Brabant); hij werd 53. Geloof: rooms-katholiek.

Hij trouwde met Adriana Schauw op 5 mei 1765 te Oud-Gastel (West-Brabant).

757 Adriana Schauw. Geboren in 29 maart 1728 te Oud-Gastel (West-Brabant).115 Gedoopt op 29 maart 1728 te Oud-Gastel (West-Brabant).188,115 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Schouw.


758 Cornelius van Nispen. Geboren in 1713. Gedoopt op 7 november 1713 te Oud-Gastel (West-Brabant).125 Overleed op 9 mei 1768 te Oud-Gastel (West-Brabant).126

Hij trouwde met Antonia van Meel op 3 augustus 1760 te Oud-Gastel (West-Brabant).36

759 Antonia van Meel. Geboren op 21 maart 1731 te Oud-Gastel (West-Brabant).23 Gedoopt op 21 maart 1731 te Oud-Gastel (West-Brabant).421 Overleed op 19 oktober 1803 te Oud-Gastel (West-Brabant); zij werd 72.421 Begraven in oktober 1803 te Oud-Gastel (West-Brabant).421


760 Anthonie Otto (Antonij) Havelaar. Geboren op 3 september 1724 te Woudrichem (Midden-Brabant).616,2122 Woonde te Woudrichem (Midden-Brabant) in 1746.616 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Anthonie, Antonis Otto, Antoni.  Update: 1 maart 2016

Hij trouwde met Anneke de Roode op 28 oktober 1746 te Woudrichem (Midden-Brabant).616

761 Anneke de Roode. Geboren in 1726 te Kedichem (Zuid-Holland).616 Gedoopt op 7 april 1726 te Kedichem (Zuid-Holland).2119 Woonde te Woudrichem (Midden-Brabant) in 1746.616 Doopgetuige was Magrita Lodewijks.2119 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van Roden, Van Roode.  Update: 1 maart 2016

havelaarADe trouwakte van Antonie en Anneke, 1746. (Afbeelding: NG Trouwboek Woudrichem 1626-1804/Zoekakten)


762 Michiel (Giel) Spiering. Geboren op 11 februari 1731 te Veen (Midden-Brabant). Gedoopt op 11 februari 1731 te Veen (Midden-Brabant). Overleed op 21 november 1801 te Brakel (Bommelerwaard, Gelderland) of Veen (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Machiel, Magiel.  Update: 1 maart 2016

Hij trouwde met Leijske Leuvensteijn op 15 november 1754 te Brakel (Bommelerwaard, Gelderland).2120

763 Elisabeth (Leijske) Leuvensteijn. Geboren op 13 september 1729 te Nederhemert (Bommelerwaard, Gelderland).762 Gedoopt op 13 september 1729 te Nederhemert (Bommelerwaard, Gelderland).762 Overleed op 22 juli 1803 te Gameren (Bommelerwaard, Gelderland).2120 Geloof: Nederlands Hervormd. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Elisabet – Leuvesteijn, Leuvestijn, Leuvestein.  Update: 1 maart 2016


764 Jan Willemsz Vink. Geboren in 1720 te Woudrichem-Oudendijk (Midden-Brabant).452,2125 Gedoopt op 21 januari 1720 te Woudrichem (Midden-Brabant).2120,2125 Overleed op 10 december 1801 te Woudrichem (Midden-Brabant).2120,2125 Woonde te Woudrichem-Oudendijk (Midden-Brabant) in 1758.2125 Geloof: Gereformeerd. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jan.  Update: 1 maart 2016

Hij ging in ondertrouw met Maria Cornelisd Scheurwater op 2 juni 1758 te Woudrichem (Midden-Brabant).452,2120,2125

765 Maria Cornelisd Scheurwater. Geboren op 6 juni 1733 te Woudrichem-Oudendijk (Midden-Brabant).452,2125 Gedoopt op 12 juli 1733 te Woudrichem (Midden-Brabant).452 Overleed op 2 of 22 augustus 1776.2125 Woonde te Woudrichem-Oudendijk (Midden-Brabant) in 1758.2125 Geloof: Gereformeerd.  Update: 1 maart 2016


766 Teunis Maartenszn van Sintmaartensdijk. Geboren op 14 augustus 1721 te Woudrichem (Midden-Brabant). Gedoopt op 17 augustus 1721 te Woudrichem (Midden-Brabant).

Hij trouwde met Eiltje Smeermaas op 28 april 1747 te Woudrichem (Midden-Brabant).

767 Heiltje Joosten (Eiltje) Smeermaas. Geboren in 1728 te Woudrichem (Midden-Brabant). Gedoopt op 4 april 1728 te Woudrichem (Midden-Brabant). overleed op 21 december 1765.


768 Jan Nuts. Geboren in rond 1655, mogelijk te Woensdrecht (West-Brabant).


770 Bartholomeus Martens Mieusen. Geboren in rond 1655, mogelijk te Woensdrecht (West-Brabant).


772 Jan Christiaen Peeter Joris. Geboren in 1644. Gedoopt op 3 mei 1644 te Loenhout (Antwerpen, België).761 Overleed na 1708.761 Woonde te Loenhout (Antwerpen, België), in 1693, 1698 en 1709.761 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joannes Kerstiaen Peeter, Jan Christiaen Peter – Christiaensen, Christiaenen. Volkstellingen Loenhout: ‘’Jan Christiaen Peeter Joris ende Tanneken Corneel Bernaer sijn vrouwe, Tanneken, Corneel, Peeter ende Jan hun kinderen (enkel 1693)’’, Jan Christiaensen ende Tanneken Corneel Van Aecken sijn huijsvrouwe, Corneel, Tanneken, Jan ende Peeter hun kinderen (enkel 1698), Jan Christiaenen met Jenneken van Aecken; kinderen: Jan, Peeter, Anneken’’ (laatste 1709).761

Hij trouwde met Jenneken van Aecken op 16 november/19 december 1680 te Loenhout (Antwerpen, België).761

773 Tanneken Cornelis Bernaert (Jenneken) van Aecken. Geboren in 1649. Gedoopt op 24 september 1649 te Meer (Antwerpen, België).761 overleed in na 1708.761 Woonde te Loenhout (Antwerpen, België), in 1693, 1698, 1709.761 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Anna Corneli, Tanneken Corneel – Bernaerts, Bernaer, van Aken. Zij kreeg een buitenechtelijke dochter van Peter Govaerts, hij werd geboren rond 1645.761


774 Gabriel Jan Jan Goris. Geboren op 2 april 1656 te Loenhout (Antwerpen, België).23 Gedoopt op 2 april 1656 te Loenhout (Antwerpen, België).761 Overleed op 8 juni 1735 te Wuustwezel (Antwerpen, België); hij werd 79.23 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Gabriel.

Hij trouwde met Joanna Joannis Adriani Sijmons op 27 november 1684 te Wuustwezel (Antwerpen, België).23

775 Joanna Joannis Adriani Sijmons. Geboren in 1660 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?23 Overleed in 1703.23 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joanna – Janssens.


776 Petrus Jansse (Peter) Demmers. Geboren rond 1675. Woonde te Cromvoirt (Oost-Brabant).8 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Timmers. Zijn naam zou mogelijk ook ergens geschreven kunnen zijn als Dammers. Update: 19 april 2016

Hij trouwde met Ida Peterse van de Pas vóór 1693.8

777 Ida Peterse van de Pas. Woonde te Cromvoirt (Oost-Brabant).8 Update: 19 april 2016


778 Johannes Jan Snijers. Geboren op 23 december 1688 te Ravels (Antwerpen, België).111 Gedoopt op 23 december 1688 te Ravels (Antwerpen, België).159 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jan Jan Jan – Sneyers. Update: 19 april 2016

Hij trouwde met Helena Peter Willems Schuermans op 7 februari 1713 te Ravels (Antwerpen, België).111

779 Helena Peter Willems Schuermans. Geboren op 14 april 1692 te Weelde (Antwerpen, België).111,159 Gedoopt op 14 april 1692 te Weelde (Antwerpen, België).2129,2136 Overleed op 18 juli 1735 te Ravels (Antwerpen, België); zij werd 43.111 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Helena Peter (-) Willems. Update: 19 april 2016


780 Antonij Bril. Geboren in na 1694 te Ekeren (Antwerpen, België).142 Overleed in 1747. Begraven op 24 november 1747 te Ossendrecht (West-Brabant).143 Woonde te Ossendrecht (West-Brabant), in 1721.32 Woonde te Ossendrecht (West-Brabant), in 1730. Woonde te Ossendrecht (West-Brabant), in 1742.110 Geloof: rooms-katholiek.

Hij trouwde met Pauwelijntie van Staijen op 27 november 1730 te Ossendrecht (West-Brabant).32

781 Paulina Cornelis Pauwel (Pauwelijntie) van Staijen. Geboren in 1703 te Zundert (West-Brabant). Gedoopt op 9 of 10 mei 1703 te Zundert (West-Brabant).225,761 Overleed vóór 1742. Woonde te Ossendrecht (West-Brabant), in 1730. Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Paulina – Van Staeij, Van Staeyen.


782 Joannes Adriaenssen Mastbooms. Geboren op 17 januari 1704 te Essen-Zandstraat (Antwerpen, België) ?23 Gedoopt op 17 januari 1704 te Essen (Antwerpen, België).871 Overleed op 26 juni 1771 te Essen-Zandstraat (Antwerpen, België); hij werd 67.23,631 Begraven op 26 juni 1771 te Essen (Antwerpen, België).631 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joannes Adriaensse, Joannes – Masbom.

Hij trouwde met Maria Cornelissen van Tilborgh in 13 mei 1725 te Essen (Antwerpen, België).23,902

783 Maria Cornelissen van Tilborgh. Geboren op 20 maart 1703 te Essen (Antwerpen, België).23 Gedoopt op 21 maart 1703 te Essen (Antwerpen, België).23 Overleed in 1762 te Essen-Zandstraat (Antwerpen, België).631 Begraven op 3 juni 1762 te Essen (Antwerpen, België).631 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maria, Maria Cornelisse. Zij werd begraven met vol licht.631


784 Reyner Jelles Jellema. Geboren in 1735 te Uitwellingerga (Friesland). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Reinders.

Hij trouwde met Teetske (Teet) Jans op 23 mei 1756 te Sneek (Friesland).

785 Teetske (Teet) Jans. Geboren in 1734 te Hommerts (Friesland).358 Gedoopt op 12 september 1734 te Hommerts (Friesland).358


786 Arnoldus Hermanus Banning. Geboren op 10 juli 1729 te Balk (Friesland).358 Gedoopt op 10 juli 1729 te Balk (Friesland).358 Overleed op 10 september 1786 te Makkum (Friesland); hij werd 57.358 Hij was bakker van beroep.359

Hij trouwde met Machteld Harmanus op 8 februari 1751 te Workum (Friesland).358

787 Michieltje (Machteld) Harmanus. Geboren in 1725 te Balk (Friesland).358 Overleed vóór 1765. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Machtel – Banning.


788 Tiberius Tjallingius (Augustinus) Winkelaar. Geboren op 23 april 1736 te Weidum (Friesland).362 Overleed op 13 februari 1813 te Leeuwarden (Friesland); hij werd 76.362 Woonde te Huizum (Friesland), in 1774.367 Woonde te Bozum (Friesland), in 1769.368

Tiberius Tjallingius (Augustinus) Winkelaar of Winkler wordt op 23 april 1736 geboren te Weidum. Sommige bronnen vermelden de geboorteplaats van zijn vrouw Lipkjen Luijtjens Cleiterp, Bozum, als geboorteplaats. Augustinus was bakker (later meester-bakker368) en woonde na zijn huwelijk met Lipkjen (op 30 september 1759 te Bozum) in Bozum. Later verhuisde hij naar Huizum, hij woonde daar in 1774. Hij overleed op 13 februari 1813 te Leeuwarden, 76 jaar oud. Zijn vrouw Lipkjen werd rond 1740 geboren te Bozum, gemeente Baarderadeel. Zij stamde uit de families Cleiterp (Bozum, Finkum, terug te voeren tot rond 1565) en Meilema (Jorwerd, Tzum, terug te voeren tot rond 1650). Augustinus Winkler werd dus in 1736 te Weidum geboren, als zoon van Dionysius Augustinus Winkler (nummer 1576) en Maria Anna Lucasdr. Cleyenburg (nummer 1577). Hoewel het in Friesland redelijk de gewoonte is om een zoon of dochter de familienaam van de moeder te schenken, mag het toch best opvallend heten dat Augustinus zijn zoon Pieter de naam Cleyenburg meegaf, zeker omdat hij dat niet bij al zijn kinderen deed.

De familie Winkler was te Leeuwarden een familie die zich op allerlei manieren bezig hield met de medische wetenschap. Veel leden waren apotheker. Een neef van Augustinus was Lourens Winkler (*rond 1797, † Leeuwarden, 27 maart 1874), gehuwd met Trijntje Spoelstra. Zij kregen op 30 mei 1822 te Leeuwarden een zoon: Tiberius Cornelis Winkler: op latere leeftijd beroemd zoöloog, anatoom, en conservator in het Teylers Museum te Haarlem. Bekend werk van hem is oa. de Nederlandse vertaling van Charles Darwin’s ”The Origin of Species”, waarin de evolutietheorie voor het eerst werd beschreven. 

winklerTT1Tiberius Cornelis Winkler (1822-1897). (Afbeelding: Teylers Museum)

Hij trouwde met Lipkjen Luitjens (Lipkje) Cleiterp op 30 september 1759 te Bozum (Friesland).362,369

789 Lipkjen Luitjens Cleiterp. Geboren rond 1740 te Bozum (Friesland).369 Woonde te Bozum (Friesland), in 1769.368 Woonde te Huizum (Friesland), in 1774.367 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Lipkje, Lipkjen, Liepkje Luijtjens.

winklerTT2Lipkjen Cleiterp en veel van haar voorvaderen werden gedoopt in de Sint-Maartenskerk in Bozum. In dit prachtige romaanse kerkje uit de 12e eeuw werden bij restauratiewerkzaamheden in 1941 muurschilderingen uit de 13e eeuw ontdekt, bekend onder de naam Majestas Domini. (Afbeelding: Wikimedia Commons)


790 Dominicus (Douwe) Rodenburg. Geboren in 1730 te Leeuwarden (Friesland).360 Gedoopt op 15 januari 1730 te Leeuwarden (Friesland).360 Geloof: Nederlands Hervormd. Douwe was schoenmaker van beroep.360Douwe werd op 15 januari 1730 te Leeuwarden gedoopt, als zoon van ruiter Rutger Douwes Roodenburg (nummer 1580) en Maria Magdalena Weyling (nummer 1581). Douwe’s ouders overleden toen hij zeven jaar oud was, hij werd toen in een weeshuis geplaatst. Zijn drie zusjes, Trijntje, Jacoba en Aaltje, kwamen in het Nieuw Stads Weeshuis terecht. In de stamboom ‘De joden van Friesland’ is te lezen hoe Douwe’s zusje Trijntje, een paar weken na haar ontslag uit het weeshuis, huwt met Haye Marcus Halevie (*Leeuwarden, 20 juli 1732, † Leeuwarden, 8 mei 1817) , eveneens een paar weken ontslagen uit het weeshuis. Misschien was er liefde in het spel? Haye was de zoon van een bekeerde jood, hij nam na zijn huwelijk (1 juni 1755 te Leeuwarden) de naam Rodenburg aan. De stamboom Roodenburg gaat nog één generatie verder: Rutger Douwes was de zoon van meester-schoenmaker Dominicus Roodenburg (nummer 3160) en zijn eerste echtgenote Tryntje Stijnvoorden (nummer 3161). De wortels van de familie Rodenburg zijn dan misschien ook in de joodse gemeenschap te vinden; één van de weinige families met die naam in de betreffende periode was een joodse familie te Amsterdam.

roodenburgD

Het weeshuis waar Douwe opgroeide, getekend door Carel Frederik Bendorp en Jan Bulthuis in 1786 of 1792. (Afbeelding: Rijksmuseum)

Hij trouwde met Lijsbet Sipkes op 18 november 1759 te Leeuwarden (Friesland).360

791 Elisabeth (Lijsbet) Sipkes. Geboren rond 1741.360 Overleed vóór 1769 te Leeuwarden (Friesland).360


796 Marinus (Marijnus) Volkaert. Geboren in 1721. Gedoopt op 14 september 1721 te Bergen op Zoom.164 Overleed vóór 1763. Update: 18/1-2018 Woonde te Bergen op Zoom in 1745.375 Geloof: Rooms-Katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Vollekart, Volckaert. Getuigen bij zijn doop waren Johannes Porré en Catharina Speck.164 Update: 18/1-2018

Hij trouwde met Agnetis (Agnita) Werkhoven op 5 mei 1745 te Bergen op Zoom.508,93,375 Update: 18/1-2018

797 Agnetis (Agnita) Werkhoven. Geboren in 1724 te Leiden (Zuid-Holland).375 Gedoopt op 1 februari 1724 in de Bakkersteeg te Leiden (Zuid-Holland).510 Update: 18/1-2018 Overleed vóór 1780, waarschijnlijk te Bergen op Zoom.509 Woonde te Bergen op Zoom in 1745.375 Update: 18/1-2018 Geloof: Rooms-Katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maria Agnes, Agnetus, Agnietie – Werckhove, Werkhove, Werkhooven, Warkhoven, Van Werckhoven.

volkaartM1De trouwakte van Marinus en Agnita, 1745. (Afbeelding: NH Trouwboek Bergen op Zoom 1734-1750).

werkhovenADe Bakkersteeg te Leiden rond 1900. In deze straat stond de katholieke (schuil)kerk waar Agnita gedoopt werd. (Afbeelding: Erfgoed Leiden e.o.)


798 Johannes (Jan) Withagen. Geboren in 1723 te Bergen op Zoom.281 Gedoopt op 3 augustus 1723 te Bergen op Zoom.281,1067 Overleed op 3 april 1809 te Bergen op Zoom.281,1067 Update: 18/1-2018 Geloof: Rooms-Katholiek. Hij was ‘lantman’ (1776). Woonde waarschijnlijk in het huis ‘De Groene Ridder’ in de Potterstraat. De Potterstraat ligt in wat in 1809 de negende wijk was. – Hij werd in 1753 vermeld in de Bergse wijklijsten; hij woonde toen aan de westzijde van de Potterstraat (net als ik nu) in de achtste of negende wijk. Er was ook een Frans Wiethagen aan de Nieuwmarkt in de tweede wijk, dit zou zijn broer Frans kunnen zijn. In 1784 woonde hij in de negende wijk op nummer 86, aan de Bosstraat óf de Potterstraat (waarschijnlijk de laatste).1067,2717,2718 Update: 18/1-2018 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joannes – Withaegen.

Hij trouwde met Petronella Wautersse Strickx op 11 mei 1749, waarschijnlijk te Bergen op Zoom.1067

799 Petronella Wautersse Strickx. Geboren in 1708 te Standdaarbuiten (West-Brabant). Gedoopt op 16 oktober 1708 te Standdaarbuiten (West-Brabant).518 Overleed in 1751. Begraven op 28 juli 1751 te Bergen op Zoom. Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Petronilla, Petronella – Strix, Strick.


800 Gabriël Gabriëlsen Huijps. Geboren op 3 november 1688 te Wuustwezel (Antwerpen, België). Gedoopt op 3 november 1688 te Wuustwezel (Antwerpen, België). Overleed op 17 oktober 1748 te Roosendaal (West-Brabant); hij werd 59. Begraven op 17 oktober 1748 te Roosendaal (West-Brabant).

Hij trouwde met Joanna Petrus Janssen Helmont op 16 juli 1713 te Roosendaal (West-Brabant).

801 Joanna Petrus Janssen Helmont. Geboren op 31 juli 1693 te Roosendaal (West-Brabant). Gedoopt op 31 juli 1693 te Roosendaal (West-Brabant).526 Overleed op 19 december 1772 te Roosendaal (West-Brabant); zij werd 79. Begraven op 19 december 1772 te Roosendaal (West-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joanna.


802 Jacob Janse van de Riet. Geboren in 1695 te Wouw-Bulkenaar (West-Brabant).868,766,707 Gedoopt op 15 januari 1695 te Wouw (West-Brabant).766,707 overleed op 7 april 1750 te Wouw-Bulkenaar (West-Brabant).632 Begraven in 1750 te Wouw (West-Brabant).632 Woonde te Roosendaal-Kalsdonk, Wouw (1730), Wouw-Bulkenaar (West-Brabant, 1730, 1733, 1735, 1744).868,878,583 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jacobus Jansen, Jacobus Jacobse – Van der Riet.

Hij trouwde met Maria Andriessen Heijnen op 4/19 maart 1730 te Wouw (West-Brabant).23,868,583

803 Maria Andriessen Heijnen. Geboren op 30 september 1705 te Wouw-Dorp (West-Brabant).23,868,766 Gedoopt op 30 september 1705 te Wouw-Sint Lambertuskerk (West-Brabant).766 overleed op 6 mei 1771 te Wouw-Wildenhoek (West-Brabant); zij werd 65.632 Begraven in 1771 te Wouw (West-Brabant).632 Woonde te Wouw (West-Brabant, 1730), Wouw-Bulkenaar (1730, 1744).868,583,878 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maria Andriese, Maria Andrise, Maria – Heynen, Heijnik, Hijnen, Heijne, Andriese.


804 Martinus (Maarten) Jongenelen. Geboren op 18 februari 1711 te Oud-Gastel (West-Brabant). overleed op 15 juni 1788 te Wouw (West-Brabant); hij werd 77.486 Begraven in 1788 te Wouw (West-Brabant). Woonde te Roosendaal (West-Brabant), in 1742, 1746.1090 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jongeneele. Bij de doop van zoon Petrus in 1746 te Roosendaal was Gabriel Heupst getuige.1090

Hij trouwde met Marij Pieterse Hellemons op 29 september/12 oktober 1738 te Roosendaal (West-Brabant).406,859,486

805 Marij Pieterse Hellemons. Geboren op 22 juni 1705 te Roosendaal (West-Brabant). Overleed op 23 augustus 1770 te Wouw-Bulkenaar (West-Brabant); zij werd 65.486 Begraven in 1770 te Wouw (West-Brabant). Woonde te Roosendaal (West-Brabant), in 1742, 1746.1090 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maria Pieterse, Maria – Helmons, Helmonts.


806 Hubertus Peeterssen van Gils. Geboren op 14 oktober 1701 te Rucphen (West-Brabant).23 Overleed op 29 december 1768 te Wouw-Haïnk (West-Brabant); hij werd 67.23,632 Woonde te Essen (Antwerpen, België), in 1727, 1729, 1731, 1735.455 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Gils.

Hij trouwde met Maria Willemssen Nuijts vóór 1727.23

807 Maria Willemssen Nuijts. Geboren op 4 december 1702 te Essen (Antwerpen, België).23 Overleed op 8 mei 1741 te Essen (Antwerpen, België); zij werd 38.23 Woonde te Essen (Antwerpen, België), in 1727, 1729, 1731, 1735.455 Geloof: rooms-katholiek.


808 Willem Michielse Verbraek. (Dezelfde als nummer 558.)

809 Maria Cornelissen Hoogenhoet. (Dezelfde als nummer 559.)


810 Marijn Peeters Geelinckx. Geboren op 31 juli 1699 te Rucphen (West-Brabant).23 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Marijnus Pieterse, Marinus Peeters – Gils, Van Gils, Gielincx, Gielinckx.

Hij trouwde met Dijmpna Peeters Boeijens op 21 mei 1724 te Essen (Antwerpen, België).23

811 Dijmpna Peeters Boeijens. Geboren op 20 april 1704 te Essen (Antwerpen, België).23 Overleed op 15 februari 1742 te Essen (Antwerpen, België); zij werd 37.23 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maria Peeters – Boeincks, Boeyens.


812 Marijnus Pauwelsen Maes. Geboren op 13 juli 1712 te Roosendaal (West-Brabant). Gedoopt op 13 juli 1712 te Roosendaal (West-Brabant).1090 Overleed op 13 maart 1758 te Essen-Hondsberg (Antwerpen, België).631 Begraven op 13 maart 1758 te Essen (Antwerpen, België).631 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Marinus Pauwelssen, Marinus, Marinus Wilhemsse – Cornelissen. Hij werd begraven met vol licht. De uitvaart vond plaats op 3 april 1758.631

Hij trouwde met Adriana Cornelisse Slooven op 29 januari 1736 te Essen (Antwerpen, België).902

813 Adriana Cornelisse Slooven. Geboren op 24 februari 1713 te Essen (Antwerpen, België). Gedoopt op 24 februari 1713 te Essen (Antwerpen, België).871 Overleed in 1778. Begraven op 31 januari 1778 te Essen (Antwerpen, België).904 Woonde te Nispen (West-Brabant), in 1759.901 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Adriana – Sloeven, Sleven.


814 Petrus Jansse Talboom. Geboren in 1713 te Groot-Zundert (West-Brabant). Gedoopt op 26 april 1713 te Groot-Zundert (West-Brabant).225 Woonde te Halsteren (West-Brabant), in 1740.43

Hij trouwde met Catharina Jansse Dielen op 8 mei 1740 te Halsteren (West-Brabant).43

815 Catharina Jansse Dielen. Geboren op 21 januari 1718 te Moerstraten (West-Brabant). Gedoopt op 21 januari 1718 te Wouw (West-Brabant).766 Woonde te Halsteren (West-Brabant), in 1740.43 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Diels, Viele, Diele.


816 Joannes Geerts van der Poel. Geboren in 1675. Gedoopt op 10 november 1675 te Zandvliet (Antwerpen, België).254 Overleed op 26 juni 1718 te Zandvliet (Antwerpen, België).254 Woonde te Zandvliet (Antwerpen, België) in 1709.254 Geloof: rooms-katholiek. Hij was schepen (1717). Zijn eerste twee vrouwen overleden in het kraambed. Hij werd met zijn eerste vrouw vermeld in de Zandvlietse volkstelling van 1709: “In de Volkstelling van 1709 staan onder no.152 : de ouders met 4 kinderen : Susanna, Catharina Anna en Marie; verder 2 inwonende knechts Marten Van Riel en Jan Lenaerts.  De dochter Marie is onbekend (past ook niet tussen de andere kinderen) evenals beide knechts.  Hun landopbrengst was 1 mud koren en 1 mud gerst. Zie SA Antwerpen Reeks HN nr. 125.” – “In maart 1717  was de vader schepen en was hij getuige bij de verkoop van land aan Henricus Meeus.” Ook schrijft bron 254, waarschijnlijk over zijn doopakte: “de akte luidt niet Sepultus, maar “facti sunt Exequie”254  Hij was eerder gehuwd op 30 oktober 1700 te Zandvliet (Antwerpen, België) met Barbara Huybrechts (*Zandvliet, Antwerpen, België, 3/9-1680254, aldaar, 10/9-1711254) en trouwde een derde maal met Barbara Eggermont of Eggermonts (*ged. Zandvliet, 30/12-1690254, aldaar, 10/11-1731254). Getuigen bij dat huwelijk: Antonius II Eggermont en “Eerw. Pater De Boeck”, mogelijk is laatste priester Henricus le Boucq die ook voorkomt in de Zandvlietse gezinsindex.254  Update: 28 september 2016

Hij trouwde met Maria de Zeeuw op 19 januari 1712 te Zandvliet (Antwerpen, België).254

817 Maria de Zeeuw. Geboren rond 1695, mogelijk te Berendrecht (Antwerpen, België). Overleed op 11 april 1716 te Zandvliet (Antwerpen, België).254 Geloof: rooms-katholiek. Zij overleed in het kraambed.254  Update: 28 september 2016

zeeuwdeM1De begraafakte van Maria, 1716. (Afbeelding: RK Begraafboek Zandvliet-Sint Gertrudisparochie 1644-1729/Rijksarchief België)


818 Joannes Huysmans. Geboren rond 1690 te Stabroek (Antwerpen, België) ?

Hij trouwde met Anna Rommens.

819 Anna Rommens. Geboren rond 1691.227 Overleed op 2 november 1761 te Stabroek (Antwerpen, België).227


820 Peter Huybrecht Jan van Dooren. Geboren in 1694 te Wuustwezel (Antwerpen, België).598 Gedoopt op 4 juni 1694 te Wuustwezel (Antwerpen, België).761 Overleed in mei 1735 te Kalmthout (Antwerpen, België). Woonde te Kalmthout (Antwerpen, België), in 1717.727 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Peter Huberti, Petrus Huberti, Petrus – Van Doren. Hij was bij zijn tweede huwelijk in 1733 weduwnaar, hij kwam uit Wuustwezel, zijn uit “Halsteren bij Steenbergen”. Werd mogelijk geboren te Achterbroek of omgeving.598

Hij trouwde met Digna Janssen Greefs op 25 april/6 mei 1716 te Kalmthout (Antwerpen, België).598

821 Digna Janssen Greefs. Geboren in 1690. Gedoopt in 30 mei 1690 te Kalmthout (Antwerpen, België).564 Overleed vóór 28 maart 1733. Woonde te Kalmthout (Antwerpen, België), in 1717.727 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Dijmpna Jansen, Dimpna – Grefs.


822 Wilhelmus Siardussen Bogaerts. Geboren in 1698 te Woensdrecht (West-Brabant).281 Gedoopt op 19 januari 1698 te Woensdrecht (West-Brabant).199,281 Overleed na 14 januari 1738.199 Woonde te Loenhout (Antwerpen, België, 1725), te Wuustwezel (1726-1738), en te Huijbergen (1743).761 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Wilhelmi Siardussen.

Hij trouwde met Maria Dielis Jan Rombouts op 29 augustus/13 september 1723 te Wuustwezel (Antwerpen, België).281,199,761

823 Maria Dielis Jan Rombouts. Geboren in 1705. Gedoopt op 25 februari 1705 te Loenhout (Antwerpen, België).199,761 Overleed na 14 januari 1738.199 Woonde te Loenhout (Antwerpen, België, 1725), te Wuustwezel (1726-1738), en te Huijbergen (1743).761 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maria Theodori – Romboudts.

bogaertsW De trouwakte van Wilhelmus en Maria te Wuustwezel, 1723. Woensdrecht als plaats van Wilhelmus’ herkomst werd niet vermeld. (Afbeelding: RK Trouwboek Wuustwezel-O.L.V.-ter-Hemelopnemingparochie 1662-1778/Rijksarchief België).


826 Joannes Janssen Campers. Geboren rond 1710 te Beerse (Antwerpen, België).727 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Campens.

Hij trouwde met Petronilla Maria (Petronella) van Dooren op 15 augustus 1733 te Kalmthout (Antwerpen, België).

827 Petronilla Maria (Petronella) van Dooren. Geboren op 7 april 1717 te Kalmthout (Antwerpen, België). Gedoopt op 7 april 1717 te Kalmthout (Antwerpen, België).9,727 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Petronella Petri – Van Doren. 

campersJ2De doopakte van dochter Dijmphna te Kalmthout, 26 oktober 1733. Als plaats van afkomst van de vader werd “Beerse prope Thurnout” (Beerse dichtbij Turnhout) vermeld, bij de moeder werd genoteerd dat zij uit Wuustwezel kwam, terwijl andere bronnen een geboorte of in ieder geval een doop te Kalmthout aangeven. Misschien werd Petronella van Dooren geboren te Achterbroek, een dorp wat op de grens tussen de twee kerkdorpen lag. (Afbeelding: RK Doopboek Kalmthout 1712-1761/GA Roosendaal)


828 Adrianus (Adriaan) van de Mast. Geboren in 30 oktober 1717 te Essen (Antwerpen, België).23 overleed in 1793. Begraven op 18 april 1793 te Ossendrecht (West-Brabant).143 Woonde te Ossendrecht (West-Brabant), in 1776.21 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Adr. – Van der Mast.

Hij trouwde met Janneke Jans Godtschalck op 16 april 1750 te Woensdrecht-Zuidgeest (West-Brabant).

829 Janneke Jans Godtschalck. (Dezelfde als nummer 529.)


830 Christianus (Corneille) van Dooren. (Dezelfde als nummer 410.)

831 Elisabeth Willem (Elizebet) Bogaerts. (Dezelfde als nummer 411.)


834 Hubrecht van Dijke. Geboren op 2 september 1736 te Poortvliet (Tholen, Zeeland).28 overleed in vóór 1812.120 Woonde te Poortvliet (Tholen, Zeeland), in 1772.327 Geloof: gereformeerd. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Huibregt – Van Dijken, Van Drieke. Hubrecht was arbeider (1798).328

Hij trouwde met Lena Mol op 20 Mar/8 april 1772 te Poortvliet (Tholen, Zeeland).327

835 Lena Mol. Geboren in 1740 te Poortvliet (Tholen, Zeeland). Gedoopt op 20 maart 1740 te Poortvliet (Tholen, Zeeland).28 Overleed op 18 mei 1812 te Poortvliet (Tholen, Zeeland).120 Woonde te Poortvliet (Tholen, Zeeland), in 1772.327 Geloof: gereformeerd. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Moll.

molLDe overlijdensakte van Lena Moll, 1812. Op deze akte staat vreemd genoeg 29 mei vermeld als overlijdensdatum. Mooi detail: de naam van haar man, zoon en moeder (Van Dijke), werd opgeschreven als ‘Van Drieke’ (terwijl er ‘Van Dijke’ geschreven werd in de handtekening onderaan de akte). De ambtenaar van de burgelijkse stand had duidelijk geen kennis van het Zeeuws dialect, waarin Dijke als ‘Dieke’ uitgesproken wordt. Daarbij verstond hij dus ook nog eens een ‘R’, maar zag na het zetten van de handtekeningen schijnbaar geen redenen om de akte te verbeteren. (Afbeelding: Overlijdensregister Poortvliet 1811-1842/Zoekakten)


836 Cornelis Kruisse Blaakhert. Geboren in 1733 te Middelburg (Walcheren, Zeeland) ? overleed op 2 april 1803 te Middelburg-Wagenaarstraat (Zeeland). Begraven in april 1803 in of bij de Koorkerk te Middelburg (Zeeland).133 Hij woonde op Wijk Q 27 te Middelburg in januari 1797, en aldaar aan de Wagenaarstraat bij zijn overlijden. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cornelis Kruysse Geloof: protestants. Cornelis was loodgieter en diaken en ouderling te Middelburg. Zijn familie is verder niet bekend (en dat komt niet enkel door het grotendeels verloren gaan van de Middelburgse archieven; ik heb ook geen flauw idee van welke voornaam ’Kruisse’ een patroniem is), maar enige aanknopingspunten zijn er wel: ene Abraham Blaekaert is van 1650 tot 1662 koster in de Middelburgse Oude Kerk, en op 16 februari 1761 wordt te Middelburg ene Pieterus Teerns Blaekhaert begraven. 698,330

Hij trouwde met Maria Suzanna de Bruine.

837 Maria Suzanna de Bruine. Geboren rond 1750, mogelijk te Middelburg (Walcheren, Zeeland). Zij overleed op 9 december 1788 te Middelburg (Walcheren, Zeeland).330 Begraven op 9 december 1788 in of bij de Koorkerk te Middelburg (Zeeland).330 Zij woonde aan de Wagenaarstraat te Middelburg (Zeeland) in 1788.330 Geloof: protestants. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maria, Maria Susanna – De Bruin, De Bruijn. Op 21 november 1733 overleed ene Maria Susanna de Bruijne, wonende op de Vlasmarkt te Middelburg.

blaakhertCDe Wagenaarstraat op een oude ansichtkaart. De huizen waren niet de minste.. (Afbeelding: Zeeuws Archief)


838 Jacobus van Reusel. Geboren in rond 1735 te Oostkapelle (Walcheren, Zeeland).331 Overleed op 17 mei 1791 te Middelburg (Walcheren, Zeeland).330 Begraven op 21 mei 1791 te Middelburg-Armhof (Zeeland).330 Woonde in de Karelsgang te Middelburg (Zeeland) in 1774.332 Woonde bij de Dampoort te Middelburg (Zeeland) in 1791.330 Geloof: gereformeerd.

Jacobus werd geboren te Oostkapelle, de bekende badplaats aan de duinen op Walcheren. Zijn afkomst is mij enkel bekend door vermelding ervan in de archieven van de M.C.C. (de Middelburgsche Commercie Compagnie), een lokale Zeeuwse variant op de VOC en WIC in de rest van de Republiek. Hij werd waarschijnlijk in zijn geboortedorp gerekruteerd door de M.C.C., en werkte daar in ieder geval van 1754 tot 1756 als opper-timmerman op het fregat ‘Middelburgs Welvaren’ van de M.C.C. (Bron gegevens: P.F. Poortvliet, De bemanning der schepen van de Middelburgsche Commercie Compagnie 1721-1803 uitgave NGV Afdeling Zeeland 1995, deel 3, pagina 257-258, via ‘t Zeeuws Archief) Dat schip vervoerde Afrikanen van Guinee naar Suriname, waar ze tewerkgesteld werden als slaven. Hij woonde waarschijnlijk meermaals tijdelijk aan de Afrikaanse kust en te Paramaribo. Op Middelburgs Welvaren vond in 1750 een slavenopstand plaats. (Bron 736) Het is niet onmogelijk dat Jacobus toen al op ‘t schip werkte: zijn geboortejaar is een schatting, en daarbij is het bijzonder te noemen dat hij rond z’n 20e zich al opgewerkt had tot opper-timmerman. Tijdens die opstand, in het najaar van 1750, vielen er 260 doden, allen slaven.

Jonkheer J. Mauricius, de gouverneur van Suriname, schreef in zijn dagboek na de aankomst van ‘t schip in Paramaribo op 11 februari 1751:

“Voor den mond der rivier is gearriveerd kapitein Johan Gerritse, varende op ‘t schip Middelburgs Welvaren, komende van Guinea in Afrika. Hij heeft het ongeluk gehad, toen hij met syn schip 2 à 3 dagen van de Afrikaansche kust is geweest, dat de slaaven een opstand zijn begonnen en ‘t scheepsvolk hebben aangevallen, waardoor sij genoodsaakt syn geweest, om daarop te moeten schieten. De tegenstand van de slaaven is so hevig en langdurige geweest, dat van ruim 260 maar 30 stuks syn overgebleeven. Doch hy heeft by geluk geen één man van syn eigen volk verlooren.” – R. Ruggenberg, in de beschrijving van zijn boek ‘Slavenhaler’

Professor dr. H. den Heijer aan de Universiteit Leiden schrijft in de oratie ‘Het Slavenschip’ over ‘Middelburgs Welvaren’, en de dysenterie die in 1761 heerste op het schip. De kans is aanwezig dat Jacobus ook toen nog op het schip werkte. Uit dit stuk blijkt ook dat Middelburgs Welvaren op Curaçao voer.

”Toen de slaven aan boord van het Middelburgs Welvaren in 1761 voor de West-Afrikaanse kustplaats Malembo door een uitbraak van dysenterie werden getroffen, nam de chirurgijn meteen maatregelen om de ziekte te bestrijden. De slaven werden met heet water behandeld en kregen katoenen doeken om het zitten te veraangenamen. Bovendien werden de dekken dagelijks schoon- gemaakt en uitgerookt. Maar al die maatregelen hielpen niets; toen het Middelburgs Welvaren uiteindelijk op 19 oktober 1761 de Sint Annabaai te Curaçao binnenzeilde, waren er van de 455 ingekochte slaven nog maar 253 in leven.”

De ‘rode loop’ trof Jacobus schijnbaar niet of niet dodelijk: op 11 oktober 1774 vinden we hem terug in Middelburg, hij koopt dan een huis aan de Karelsgang, van de M.C.C. zelf, voor 140 ponden.697 In zijn jaar van overlijden, 1791, woonde Jacobus aan de Middelburgse Dampoort.330

reuselvanJ1Een overzichtskaart van de positie van Middelburgs Welvaren in de jaren 1752-1758. Curaçao vinden we hier niet op terug; de vermelding van aankomst aldaar dateert dan ook van 1761. (Bron afbeelding: KNMI)

reuselvanJ2Gouverneur jkr. mr. Mauricius van Suriname. (Gravure: P. Tanjé, A. Schouman/vrij domein)

reuselvanJ3Een zicht op Paramaribo, rond 1750. ‘of Nieuw Middelburg geleegen in de colonie Zuriname.’ (Afbeelding: Reinier Ottens/Universiteit van Amsterdam, vrij domein)

Hij trouwde met Magritie Hekkers.

839 Magritie Hekkers. Geboren in rond 1750, mogelijk te Middelburg (Walcheren, Zeeland). Margritie Hekkers is mij enkel bekend uit overlijdensakten van de burgerlijke stand, o.a. die van dochter Cornelia Blaakhert-van Reuzel (nummer 419) uit 1828. De weinige genealogische bronnen van Middelburg die bewaard zijn gebleven, vermelden een overlijden van Suzanna Roelse aldaar in 1820, 51 jaar oud, weduwe van Adriaan Hekker. Ene Anna Ekkers, gehuwd met Gillis Evert, wordt in 1733 vermeld als lid van de Mennonitische gemeente, doopsgezind dus. Deze bijzondere tak van het protestantisme komt naar mijn weten nergens anders in mijn kwartierstaat voor.

hekkersm1

De oude doopsgezinde kerk te Middelburg. (Afbeelding: Ymblanter/Creative Commons)


842 Mattheus Quaak. Geboren in rond 1743 te Sint Maartensdijk (Tholen, Zeeland). Overleed op 27 juni 1803 te Sint Maartensdijk (Tholen, Zeeland). Geloof: Nederlands-Hervormd.

Hij trouwde met Josina Vermaas in 1764 te Sint Maartensdijk (Tholen, Zeeland).

843 Josina Vermaas. Geboren op 17 oktober 1745 te Stavenisse (Tholen, Zeeland). Gedoopt op 17 oktober 1745 te Stavenisse (Tholen, Zeeland). Overleed op 26 juni 1812 te Sint Maartensdijk (Tholen, Zeeland); zij werd 66. Geloof: Nederlands-Hervormd.

vermaasJ2De relatief nieuwe polder van Stavenisse op het westelijke uiteinde van ‘t eiland Tholen. Helemaal rechtsonder de polders van Sint Maartensdijk, in het noorden van de Kempenshofstedepolder. (Afbeelding is vrij domein)

vermaasJDe overlijdensakte van Josina Vermaas, 1812. (Afbeelding: Overlijdensregister Sint Maartensdijk 1811-1842/Zoekakten)


844 Cornelis Slootmaker. Geboren in 1725.65 Overleed op 1 januari 1771 te Tholen (Zeeland).66 Begraven op 3 januari 1771 te Tholen (Zeeland).66

Hij trouwde met Paulijntje Moeyelijcker op 9/30 juni 1751 te Tholen (Zeeland).66,1011

845 Paulijntje Moeyelijcker. Geboren in 1729. Gedoopt op 3 juli 1729 te Tholen (Zeeland).66 Overleed in 1778. Begraven op 1 mei 1778 te Sint Annaland (Tholen, Zeeland).66Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Pauwelijna – Moelyker, Moeijlijkers, Moeylyker.


846 Marinus Jobse (Marinis) Kerpel. Geboren in rond 1735 te Tholen (Zeeland) ? overleed in vóór augustus 1785.31 Woonde te Tholen (Zeeland, 1762), Scherpenisse (Zeeland, 1764), in 1762.30,764 Geloof: protestants. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jan, Marinus – Karpel. Marinis is overleden op 7 juli 1826 te Scherpenisse; Job Kerpel, 69 jaar, gehuwd met Elizabeth Scherpenisse, zoon van Marinus Kerpel en Maria Westlander (huwde in 1812 te Scherpenisse).

Hij trouwde met Maria Westlander op 8/29 december 1762 te Tholen (Zeeland).30,69

847 Maria Westlander. Geboren in 1740 te Poortvliet (Tholen, Zeeland). Gedoopt op 11 september 1740 te Poortvliet (Tholen, Zeeland).997 Overleed vóór 1786.183 Woonde te Tholen (Zeeland, 1762), Scherpenisse (Zeeland, 1764).30,764 Geloof: gereformeerd, Nederlands Hervormd. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Schot, Westlant, Westland, Westlanders, Van Westland. Zij was arbeidster (1785). In 1785/1786 verkopen de erven van Maria Westlander een huis te Tholen voor 80 ponden aan Pieter Waale, in datzelfde jaar een huis te Tholen voor 20 ponden aan Maria’s echtgenoot (C. Kanaar), met wie zij sedert augustus 1785 gehuwd was.31,183


848 Adrianus Adriaenssen Mutsaerts. Geboren op 29 september 1725 te Essen (Antwerpen, België). Overleed op 16 maart 1776 te Ossendrecht (West-Brabant); hij werd 50.

Hij trouwde met Elisabeth Taeijmans op 1 mei 1757 te Ossendrecht/Woensdrecht (West-Brabant).

849 Elisabeth Taeijmans. Geboren op 15 mei 1738 te Ossendrecht (West-Brabant). Gedoopt op 15 mei 1738 te Ossendrecht (West-Brabant). Overleed op 3 mei 1799 te Ossendrecht (West-Brabant); zij werd 60. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Taijmans, Laeijmans, Taamans.


850 Antonius Adriaensse (Anthonie) Nuijts. Geboren in 1725 of 1729. Gedoopt op 16 november 1725 of 20 november 1729 te Woensdrecht (West-Brabant).713 Overleed in 1784. Begraven op 28 oktober 1784 te Ossendrecht (West-Brabant).

Hij trouwde met Susanna (Susan) Willemsen op 30 september 1748 te Woensdrecht (West-Brabant).713

851 Susanna (Susan) Willemsen. Geboren in 1728 te Ossendrecht (West-Brabant). Gedoopt op 5 november 1728 te Woensdrecht (West-Brabant). Overleed in 1805. Begraven op 2 juni 1805 te Ossendrecht (West-Brabant).143


852 Michael Deckers. Geboren rond 1725, mogelijk te Berendrecht (Antwerpen, België).254 Overleed op 8 augustus 1786 te Berendrecht (Antwerpen, België).254 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 4 december 2015

Hij trouwde met Catharina van Leuven.

853 Catharina van Leuven. Geboren rond 1729, mogelijk te Kapellen (Antwerpen, België). Overleed op 7 augustus 1786 te Berendrecht (Antwerpen, België).254 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 4 december 2015


854 Mathias (Matthieu) Thomas. Geboren in 1723. Gedoopt op 1 januari 1723 te Zandvliet (Antwerpen, België).254 Overleed op 4 december 1783 te Zandvliet (Antwerpen, België).254 Matthieu was boer en dagloner. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Tomas.  Update: 4 december 2015

Hij trouwde met Catharina Rogiers Bremdonck in februari 1747 te Zandvliet (Antwerpen, België).254

855 Catharina Rogiers Bremdonck. Geboren op 15 mei 1726 te Berendrecht (Antwerpen, België).109,254 Overleed op 15 maart 1767 te Zandvliet (Antwerpen, België).109,254 Catharina was dagloonster. Zij overleed in het kraambed.254 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Catharina II, Catherine.  Update: 4 december 2015


856 Cornelis Marinus Antonius Jaspers. Geboren op 24 februari 1739 te Rucphen (West-Brabant). Gedoopt op 24 februari 1739 te Rucphen (West-Brabant).896,897 Overleed op 30 september 1787 te Rucphen (West-Brabant); hij werd 48. Begraven op 30 september 1787 te Rucphen (West-Brabant).897 Geloof: Rooms-Katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cornelius, Cornelis Marini, Cornelis. De doopgetuigen waren Antonius Jaspers en Catharina van Distelaer.897

Hij trouwde met Joanna Marinus Janse (Anna) de Bruijn op 25 mei 1765 te Rucphen (West-Brabant).

857 Joanna Marinus Janse (Anna) de Bruijn. Geboren op 6 november 1738 te Sint-Willebrord (West-Brabant).199 Gedoopt op 6 of 15 november 1738 te Rucphen (West-Brabant).1364,199,421 Overleed in april 1776 te Rucphen (West-Brabant).421 Begraven in april 1776 te Rucphen (West-Brabant).421 Geloof: Rooms-Katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joanna Marinus – De Bruyn.


858 Johan Adolph Ros. Geboren in 1740 te Bredevoort (Achterhoek, Gelderland).648 Gedoopt op 8 juli 1740 te Bredevoort (Achterhoek, Gelderland).664 Overleed rond 1778. Woonde in het garnizoen te Bergen op Zoom in 1769.648 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG/NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joannes Adulphus, Joannes, Pieter. Johan was soldaat onder Lewe van Aduard, in het infanterieregiment 671b: ‘’Soldaat in het tweede bataillon van het regiment van zijn excellentie den heer Generaal Baron Lewe’’. Gedoopt als Pieter, zoon van Joannes Adolph in 1740. ‘’ws. zijn in het doopbericht de voornamen van het kind en de vader omgewisseld!’’648 667

Hij trouwde met Elisabeth Frée op 11/23 juli 1769 te Bergen op Zoom.648

859 Elizabetha (Elisabeth) Frée. Geboren in 1736 te Bergen op Zoom.648 Gedoopt op 25 augustus 1736 te Bergen op Zoom.191 Woonde te Bergen op Zoom, in 1769.648 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Johanna Elisabeth, Elisabetha – Vried, Smout, Fret, Freet, Frick.


861 Marie Cathérine Thunes. Geboren in 1752 te Lillo-Kruisweg (Anwerpen, België).356,80,1176 Gedoopt op 16 augustus 1752 te Lillo-Kruisweg (Antwerpen, België).706 Overleed op 1 mei 1817 te Hoevenen (Antwerpen, België).670,356,80 Woonde te Hoevenen-Ertbrand (Antwerpen, België), in 1778.1176 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maria – Theuns. Marie trouwde op 11 mei 1778 te Stabroek [227,80] met Antoine (Antoon) van den Eynden of Van den Eijnden (*Ruisbroek, 18/2-1739, + Hoevenen, 13/10-1807, begraven aldaar op 15/10-1807 [227,80]), weduwnaar van Elisabeth Van Broeckhoven uit Stabroek [227]. Bij de doop van haar zoon Johannes Franciscus (nummer 430), verklaarden Antoon en Marie dat hij niet de vader was1176 (zie onderstaande akte).

thunesMC

“Maritus predicte Marie Catharine Theuns Antonius Van den eijnden negavit se esse patrem predicti filii quod idem etiam uxor Antonii van den Eijnden est confessa Maria Catharina Theuns”. (Afbeelding: RK Doopboek Hoevenen-O.L.V.-Geboorteparochie 1681-1785/Rijksarchief België)

thunesMC2‘t Prachtige romano-gotische O.L.V.-geboortekerkje op Attenhoven te Hoevenen. De toren is goed te herkennen wanneer men over de A12 van Antwerpen naar Bergen op Zoom rijdt. (Afbeelding: O. Cleiren/Panoramio)


862 Cornelis Hertoghs. Geboren op 29 november 1743 te Essen (Antwerpen, België). Gedoopt op 29 november 1743 te Essen (Antwerpen, België).1187 Overleed op 26 oktober 1785 te Ossendrecht (West-Brabant). Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cornelius.

Hij trouwde met Martha de Dooij op 29 oktober 1769 te Ossendrecht (West-Brabant).

863 Martha de Dooij. Geboren op 13 januari 1746 te Zandvliet (Antwerpen, België). Gedoopt op 13 januari 1746 te Zandvliet (Antwerpen, België). Overleed op 18 mei 1814 te Ossendrecht (West-Brabant). Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: De Doij.


864 Arnoldus de Vos. Geboren in 1692. Gedoopt op 19 februari 1692 te Zandvliet (Antwerpen, België). Overleed op 12 december 1747 te Ossendrecht (West-Brabant).

Hij trouwde met Maria Wijmans op 3 juli 1729 te Hoogerheide (West-Brabant).

865 Maria Wijmans. Geboren in 1700 te Stabroek (Antwerpen, België). Overleed in na 1748.


866 Paulus (Pauwels) Keteleers. Geboren in 1704 te Essen (Antwerpen, België).53 Gedoopt op 21 januari 1704 te Essen (Antwerpen, België).118 Woonde te Oud-Borgvliet (West-Brabant), in 1730.53 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Ketelers, Ketelaars, Ketelaers.

Hij trouwde met Lijsbeth Pallemans op 1/16 april 1730 te Bergen op Zoom.53

867 Elisabeth (Lijsbeth) Pallemans. Geboren rond 1700 te Woensdrecht (West-Brabant).53 Woonde te Woensdrecht-Zuidgeest (West-Brabant), in 1730.53 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Palmans.

ketelaersP


868 Frans de Groof. Geboren in 1693. Gedoopt op 1 december 1693 te Ekeren (Antwerpen, België).108 Overleed op 4 november 1747 te Hoevenen (Antwerpen, België).108 Geloof: rooms-katholiek.

Hij trouwde met Joanna Catharina Wijlants op 27 maart 1721 te Ekeren (Antwerpen, België).108

869 Joanna Catharina Wijlants. Geboren in 1697. Gedoopt op 2 november 1697 te Kalmthout (Antwerpen, België).108,564 Overleed in 1747 te Hoevenen (Antwerpen, België). Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Wijnants.


870 Michael Martinus Mertens. Geboren op 11 september 1700 te Stabroek (Antwerpen, België).201

Hij trouwde met Catharina Rouwens.

871 Catharina Rouwens. Geboren rond 1705.


874 Petrus Michiels. Geboren in 1716. Gedoopt op 10 maart 1716 te Overpelt (Limburg, België).592,1028 Overleed op 5 oktober 1752 te Overpelt (Limburg, België).592,1028

Hij trouwde met Josephina (Josyna) Claes op 29 september 1744 te Overpelt (Limburg, België).1028

875 Josephina (Josyna) Claes. Geboren in 1713. Gedoopt op 19 maart 1713 te Overpelt (Limburg, België).592,1028 Overleed op 26 mei 1763 te Overpelt (Limburg, België).592,1028


876 Marinus Quick. Geboren in 1695 te Bergen op Zoom-Buitenpoorterij. Gedoopt op 13 maart 1695 te Bergen op Zoom.215 Woonde te Bergen op Zoom-Buitenpoorterij, in 1732.53 Geloof: rooms-katholiek.

Hij trouwde met Maria Jacobse Verhaert op 28 mei 1732 te Bergen op Zoom.81

877 Maria Jacobse Verhaert. Geboren in 1709 te Wouw-Westelaar (West-Brabant).265 Gedoopt op 24 augustus 1709 te Wouw (West-Brabant).265 Woonde te Bergen op Zoom-Buitenpoorterij, in 1732.53 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Veraert, Verraert.


878 Cornelis Smout. Geboren in 1726. Gedoopt op 14 februari 1726 te Woensdrecht (West-Brabant).313 Overleed in 1762. Begraven op 24 mei 1762 te Ossendrecht (West-Brabant).143

Hij trouwde met Elisabeth (Elizebet) Taaijmans op 19 Oct 1748 te Ossendrecht (West-Brabant).110

879 Elisabeth (Elizebet) Taaijmans. Geboren in 1727. Gedoopt op 23 september 1727 te Woensdrecht (West-Brabant).313 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Taeymans.


884 Cornelius Geersen Adriaanse. Geboren in 1719 te Ossendrecht (West-Brabant).110,2662 Gedoopt op 25 maart 1719 te Woensdrecht (West-Brabant).132,2662 Woonde te Ossendrecht (West-Brabant) in 1752.110 Update: 18/1-2018 Geloof: Rooms-Katholiek. Hij was dagloner en arbeider. – Doopgetuigen waren Cornelius van Kockhoven en Lucia Geeren.132,2662 Update: 18/1-2018 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cornelis – Adriaense, Adriansen.

Hij trouwde met Maria Cornelissen Leijdekker op 10/25 juni 1752 te Ossendrecht (West-Brabant).132,1038,110 Update: 18/1-2018

885 Maria Cornelissen Leijdekker. Geboren rond 1725 te Ossendrecht (West-Brabant).132,110 Overleed in 1804. Begraven op 22 mei 1804 te Ossendrecht (West-Brabant).143 Woonde te Ossendrecht (West-Brabant) in 1752.110 Update: 18/1-2018 Geloof: Rooms-Katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Anna Cornelia, Maria – Leijdekkers, Leydekkers.


886 Jacobus van Geenhooven. Geboren in 1737 te Ossendrecht (West-Brabant).21,1158 Gedoopt op 23 juni 1737 te Woensdrecht (West-Brabant).1158 Overleed in 1774. Begraven op 27 december 1774 te Ossendrecht (West-Brabant).143 Woonde te Ossendrecht (West-Brabant), in 1760.21 Geloof: Nederlands-Hervormd of rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van Geenhoven. Hij was marktschipper te Ossendrecht (1769).591

Hij trouwde met Dymphna (Dingena) van Kampen op 4/19 oktober 1760 te Ossendrecht/Woensdrecht (West-Brabant).21

887 Dymphna (Dingena) van Kampen. Geboren in 1742 te Woensdrecht (West-Brabant).21 Gedoopt op 5 maart 1742 te Woensdrecht (West-Brabant).226,132 Overleed in 1805. Begraven op 13 februari 1805 te Ossendrecht (West-Brabant).143 Woonde te Ossendrecht (West-Brabant), in 1760.21 Geloof: Nederlands-Hervormd of rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Dimphna – Van Campen, Van Kampe.


888 Cornelius Peeterssen van Opdorp. Geboren op 26 juli 1724 te Essen (Antwerpen, België).23 Gedoopt in 1724 te Essen-Wildert (Antwerpen, België). Overleed na 1765. Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cornelius Petri. Hij werd gedoopt te Wildert, waar zover mij bekend geen kerk was in 1724. Hij zou ‘ab obstetr.’ gedoopt zijn aldaar, mogelijk was de moeder niet in staat om ‘t huis te verlaten en kwam de pastoor langs.23

Hij trouwde met Maria Cornelis Cornelis Mous op 26 september 1746 te Essen (Antwerpen, België).23

889 Maria Cornelis Cornelis Mous. Geboren op 7 december 1723 te Essen (Antwerpen, België). Gedoopt op 7 december 1723 te Essen (Antwerpen, België).761 Overleed op 31 januari 1778 te Essen (Antwerpen, België); zij werd 54.761 Begraven op 31 januari 1778 te Essen (Antwerpen, België).904 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maria Cornelisse, Maria – Cornelissen.

opdorpvanCDe doopakte van Cornelis, 1724. (Afbeelding: RK Doopboek Nispen-Essen en Nieuwmoer 1714-1738/GA Roosendaal)


890 Ludovicus Henderickx. Geboren rond 1740 te Kapellen (Antwerpen, België).2048,2049 Overleed op 24 september 1766 te Ekeren (Antwerpen, België). Het lijkt erop dat ‘t huwelijk gesloten werd door geestelijke R.D. van Pelt te Ettenhoven (Hoevenen).2049  Update: 4 december 2015

Hij trouwde met Maria Catharina Van Steen op 30 november 1763 te Ekeren (Antwerpen, België).2049

891 Maria Catharina Van Steen. Geboren in 1744 te Kontich (Antwerpen, België).2049 Mogelijk gedoopt op 22 juni 1744 te Deurne (Antwerpen, België). Overleed op 29 april 1781 te Ekeren (Antwerpen, België). Zij hertrouwde op 6 december 1767 te Ekeren (Antwerpen, België) met Joseph Ponceel (gedoopt te Menen, West-Vlaanderen, 8/11-1742, Ekeren, Antwerpen, 14/7-1795, aldaar begraven op 16/7-1795). Joseph hertrouwde op zijn beurt weer met Maria Anna Bresselers vóór 1785 te Ekeren. In April 1781 werd te Ekeren dochter Isabella begraven, kind van Josephi Ponseel en Maria van Steen. Aantekening door P.H. de Vos, pastoor van Ekeren.2050 Waar kwam zij nou precies vandaan? Er zijn verschillende opties voorbijgekomen: Deurne-Antwerpen, Oorderen, Kontich en iets onleesbaars. Uiteindelijk vermoed ik wel dat haar ouders (Nicolaes van der Steen en Elisabeth Bogaerts, kwartierstaatnummers 1782 en 1783). Nicolaes kwam dan wel uit Wijnegem, maar overleed wel te Ekeren. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maria.  Update: 4 december 2015

hendrickxL

De trouwakte van Ludovicus en Maria Catharina, Ekeren, 1763. “ex contigh” werd er geschreven. (Afbeelding: RK Trouwboek Ekeren-Sint-Lambertusparochie 1724-1779/Rijksarchief België)

HendrickxAC

De doopakte van dochter Anna Catharina Hendrickx, Ekeren, 1765. Vermeld werd dat vader Ludovicus uit Kapellen kwam, Maria Catharina van Steen kwam uit.. Borsbeeck? Beursbeeck? Bambeeck? (Afbeelding: Rijksarchief België)


892 Anthonius Bogaerts. Geboren in 1703. Gedoopt op 15 september 1703 te Roosendaal (West-Brabant).15 Overleed na 1739, waarschijnlijk te Klein-Horendonk (Antwerpen, België). Woonde te Essen-Steenpaal (Antwerpen, België, 1735, 1737) en te Horendonk (1740, 1741).631,15 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Antonius. Op 23 juni 1741 te Nispen-Essen wordt dochter Anna begraven, 6 jaar oud, uit de Horendonk. Woonden in 1740 in Klein-Horendonk, in 1741 te Horendonk.631,15

Hij trouwde met Wilhelmina Adriaenssen van Heis op 26 mei 1733 te Essen (Antwerpen, België).15,902

893 Wilhelmina Adriaenssen van Heis. Geboren in 1705. Gedoopt op 18 januari 1705 te Essen (Antwerpen, België).15 Overleed na 15 februari 1740, mogelijk te Klein-Horendonk (Antwerpen, België). Woonde te Essen-Steenpaal (Antwerpen, België, 1735, 1737) en te Essen-Horendonk (1740, 1741).631,15 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Wilhelma Adriaen, Wilhelma, Willemina Adriaenssen – Van Hees.


894 Cornelius Mantens (Corneille) van Dorst. Geboren op 16 februari 1728 te Essen (Antwerpen, België). Overleed op 4 juli 1803 te Essen (Antwerpen, België); hij werd 75. Woonde te Essen-Steenpaal (Antwerpen, België), Wouw-Achterhoek (West-Brabant, 1757), in 1757.878 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cornelius. Corneille en Elisabeth lieten in 1757 dochter Gertrudes van Dorst dopen te Wouw, geboren te Achterhoek ‘N.B.’, maar dat (ook?) werd gedoopt te Essen. De aantekening staat in ‘t doopboek op een los vel.878

Hij trouwde met Elisabeth van Gommeren op 15 oktober 1752 te Essen (Antwerpen, België).14,901

895 Elisabeth van Gommeren. Geboren in 1725 te Heerle (West-Brabant).15,766 Gedoopt op 21 oktober 1725 te Wouw-Sint Lambertuskerk (West-Brabant).766 Overleed op 13 september 1808 te Nispen (West-Brabant).15 Begraven op 15 september 1808 te Nispen (West-Brabant).15 Woonde te Wouw-Achterhoek (West-Brabant, 1757), in 1757.878 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Elisabetha – Gommeren, Gommers, Van Gommers, Gomers.


896 Laurentius Hendriks (Loureijs) van den Kieboom. Geboren op 15 maart 1697 te Chaam (West-Brabant).1146 Gedoopt op 15 maart 1697 te Chaam (West-Brabant). Overleed in 1745 te Princenhage (West-Brabant). Begraven te Princenhage (West-Brabant). Woonde te Princenhage (West-Brabant), in 1725, 1729 en 1732.1145,1146 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Lourijs, Laurentius – Hendricx, Hendrix. 1725: “Present ondertrouw: Anthonij Huijbregts, Jan Adriaan Dirven en Adriaan Jan Oomen (schepenen); present trouwen: de heer en meester Lubertus Stuerman (schout), Peter Hendrik Huijsmans en Hendrik Joghems (schepenen).”1146

Hij trouwde met Maria Cornelis Sijmen van Rijsbergen op 7/8/22 april 1725 te Princenhage (West-Brabant).1146

897 Maria Cornelis Sijmen van Rijsbergen. Geboren op 4 mei 1687 te Princenhage (West-Brabant).1146 Gedoopt op 4 mei 1687 te Princenhage (West-Brabant).1148 Overleed op 18 februari 1772 te Princenhage-op de Beek (West-Brabant).1147 Begraven op 18 februari 1772 te Princenhage (West-Brabant).1147 Woonde te Princenhage (West-Brabant, 1725, 1729, 1732), Princenhage-op de Beek (1772), in 1725-1772.1145,1146,1147 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maria Cornelis, Maria Cornelii, Maria – Van Rijsberge, Sijmens. Getuigen (o.a.) bij de doop van haar kinderen: Roover Cornelii van Rijsbergen, Adriana Cornelii van Rijsbergen, Digmannus Cornelii van Rijsbergen.1145 Loureijs en Maria woonden dus ’op de Beek’ bij Princenhage, wat waarschijnlijk simpelweg ’t huidige Prinsenbeek aangeeft.

STR026B KapelstraatDe Sint-Gertrudiskapel in Prinsenbeek (tot 1952 Beek geheten), waarnaar de huidige Kapelstraat vernoemd is. De dopen van de parochie werden in de kerk te Princenhage gedaan. Tegenwoordig zijn beide dorpen een deel van Breda. (Afbeelding: gemeente Breda).


898 Henricus Cornelisse Clijnen. Geboren in rond 1685, mogelijk te Steenbergen (West-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Henricus C., Henrici – Klijne, Kleijne, Clijnen.

Hij trouwde met Joanna Ringers op 24 april 1729 te Steenbergen (West-Brabant).99

899 Joanna Ringers. Geboren in 1701. Gedoopt op 16 september 1701 te Steenbergen (West-Brabant).99 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joanna J. – Ruigers.


900 Jacobus Franse van Osta. Geboren op 1 april 1714 te Wouw-Vinkenbroek (West-Brabant). Gedoopt op 1 april 1714 te Wouw (West-Brabant). Overleed op 23 maart 1798 te Wouw (West-Brabant).23 Woonde te Wouw-Vinkenbroek (West-Brabant), in 1741.583 Geloof: rooms-katholiek.

Hij trouwde met Janneke Adriaensen Kerstens op 4/19 november 1741 te Wouw (West-Brabant).583

901 Janneke Adriaensen Kerstens. Geboren op 9 december 1719 te Wouw-Boeïnk (West-Brabant). Gedoopt op 9 december 1719 te Wouw (West-Brabant). Overleed op 19 januari 1798 te Wouw (West-Brabant); zij werd 78. Woonde te Wouw-Boeïnk (West-Brabant), in 1741.583 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joanna Adriaenssen, Johanna, Johanna Adriana.


902 Jacob Jacobsz Senten. Geboren op 8 september 1734 te Wouw (West-Brabant).23,264 Gedoopt op 8 september 1734 te Wouw (West-Brabant).1029 Overleed op 19 mei 1772 te Wouw (West-Brabant).632 Begraven op 19 mei 1772 te Wouw (West-Brabant).632 Woonde te Wouw-Dorp (West-Brabant), in 1760 en 1763.264,583,405 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jacobus Jacobse.

Hij trouwde met Maria Geertse Vriends op 23 augustus/7 september 1760 te Wouw (West-Brabant).583,264,23

903 Maria Geertse Vriends. Geboren op 8 maart 1725 te Wouw (West-Brabant).264,23 Gedoopt op 8 maart 1725 te Wouw (West-Brabant).1029 Woonde te Wouw-Dorp (West-Brabant), in 1760 en 1763.583,264,405 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maria Gerards, Maria – Vrients.


904 Godefridus (Govert) Loos. Geboren op 30 januari 1728 te Halsteren (West-Brabant). Overleed vóór 21 maart 1764 . Geloof: rooms-katholiek.

Hij trouwde met Maria Aarts op 25 januari 1761 te Wouw (West-Brabant).23

905 Maria Aarts. Geboren op 15 maart 1734 te Moerstraten (West-Brabant).23 Gedoopt op 15 maart 1734 te Wouw (West-Brabant). Zij overleed in 1797 te Halsteren (West-Brabant),1948 en werd op 11 november 1797 begraven te Halsteren (West-Brabant).1948 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Aerts.  Update 19 augustus 2015


906 Gerardus (Geert) Verhaegen. Geboren in 1739 te Nieuw-Vossemeer (West-Brabant).1951 Gedoopt op 29 december 1739 te Halsteren (West-Brabant). Woonde te Willemstad (West-Brabant, 1764) en Nieuw-Vossemeer (West-Brabant, 1766, 1768, 1769).147,1951 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Gerrit – Verhagin, Verhagen, Verhage. Geert had een broer genaamd Balduinus (of Balthasar, Balt) Verhagen. Woonde te Oud-Vossemeer en was gehuwd met Dina de Min. Geert verkocht op 12 januari 1798 een huis met erf te Oud-Vossemeer voor 175 ponden aan zijn schoonzoon Govert Loos.147,183  Update 19 augustus 2015

Hij trouwde met Maijcken de Frel op 12 oktober/18 november/30 december 1764 te Willemstad (West-Brabant).99,1951

907 Maijken Louis (Maijcken) de Frel. Geboren in 1738 te Willemstad (West-Brabant).147,273,1951 Gedoopt op 15 mei 1738 te Willemstad (West-Brabant).1014 Overleed in 1802. Begraven op 15 juli 1802 te Nieuw-Vossemeer (West-Brabant).1953 Woonde te Willemstad (West-Brabant, 1764) en Nieuw-Vossemeer (West-Brabant, 1766, 1768, 1769).147,1951 Geloof: gereformeerd.147,273 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maijke Lowise, Maria – Du Frel, De Frelle, De Frul, De Frell. Update 19 augustus 2015

verhagenGDe trouwakte van Gerrit en Maijcken, 1764. Het was een gemengd huwelijk, hij was katholiek, zij gereformeerd. (Afbeelding: NG Trouwboek Willemstad 1664-1796/Zoekakten)


910 Cornelis Loos. Geboren in 1723 te Kladde (West-Brabant). Gedoopt op 8 december 1723 te Halsteren (West-Brabant). Overleed op 15 mei 1810 te Bergen op Zoom. Woonde te Halsteren-Noordgeest (West-Brabant), in 1762. Geloof: rooms-katholiek. Cornelis was landman en schepen.

Hij trouwde met Johanna Maria de Hollander op 19 januari 1749 te Halsteren (West-Brabant).

911 Johanna Maria de Hollander. Geboren in 1724 te Halsteren-Noordgeest (West-Brabant). Gedoopt op 20 september 1724 te Halsteren (West-Brabant). Zij overleed in 1776 te Halsteren-Noordgeest (West-Brabant)1559 en werd begraven op 28 maart 1776 te Halsteren (West-Brabant).1559,1436 Woonde te Halsteren-Noordgeest (West-Brabant), in 1762. Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joanna Maria – Hollanders. Update 19 augustus 2015


914 Pieter Jansen Vermeulen. Geboren rond 1700, mogelijk te Zevenbergen (West-Brabant). Update: 18/1-2018 Geloof: rooms-katholiek. Op 19/4-1732 werd te Hoeven RK een zoon gedoopt, Petrus Vermeulen, zoon van Petrus Jansse Vermeulen en Maria Pieterse van der Straeten. – Op 19/7-1733 werd te Zevenbergen NH een zoon gedoopt, óók Petrus Vermeulen, zoon van Pieter Jansen Vermeulen en Marie Pietersen van der Straten.2847,2102 Update: 18/1-2018 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Petrus Jansse.

Hij trouwde met Anna Maria Pietersen van der Straaten. Update: 18/1-2018

915 Anna Maria Pietersen van der Straaten. Geboren rond 1700 te Hoeven (West-Brabant).893 Update: 18/1-2018 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Zij hertrouwde op 30/6-1753 te Rucphen (trouwregister Rucphen 249, lijkt erop dat het een akte is uit ’t trouwboek van de Rucphense schepenbank) met Jan Cornelissen Rooks. Vermeld werd dat Jan weduwnaar was van Johanna van Hoof, geboren en woonachtig was te Rucphen en dat Anna Maria jongedochter was, geboren te Hoeven, woonachtig te Sprundel. De ondertrouw ging te Hoeven, ’t huwelijk te Sprundel. – Een NH huwelijk had plaats op 22/7-1753 te Sprundel. Vermeld werd dat de bruidegom, Jan Corneliszen Rokx, geboren en woonachtig te Rucphen, weduwnaar was van Janna Verhoef en dat Maria geboren was te Hoeven en woonde ‘onder’ Rucphen.893,2846 Update: 18/1-2018 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maria Pieterszen, Maria Pieterse, Marie Pietersen – van der Straten, van der Straeten.


916 Marijnus Adriaense Vermeulen. Geboren op 18 mei 1717 te Steenbergen (West-Brabant).100,1219 Woonde te Steenbergen (West-Brabant), in 1741.1219 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Marinus, Marijnus.

Hij trouwde met Dijmpna Joppen op 8/23 juli 1741 te Steenbergen (West-Brabant).100,1219

917 Dijmpna Joppen. Geboren op 20 mei 1723 te Steenbergen (West-Brabant).1219 Gedoopt op 20 mei 1723 te Steenbergen (West-Brabant).462 Overleed vóór 12 mei 1764.462 Woonde te Steenbergen (West-Brabant), in 1741.1219 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Dijna.


918 Franciscus van Wesel. Geboren op 1 mei 1728 te Halsteren (West-Brabant). Gedoopt op 1 mei 1728 te Halsteren (West-Brabant).1061 Hij overleed in 1775. Hij werd begraven op 8 april 1775 te Halsteren (West-Brabant).102 Woonde te Halsteren (West-Brabant), in 1752-1770.1209 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Francisci – van Weesel.  Update: 21 september 2016

Hij trouwde met Jacoba Smits op 20 maart/18/19 april 1751 te Halsteren (West-Brabant).323,1061,34,33 Update: 19/1-2018

919 Jacoba Smits. Geboren op 8 mei 1731 te Steenbergen (West-Brabant).34,2069 Gedoopt op 8 mei 1731 te Steenbergen (West-Brabant).1061 Overleed op 21 maart 1814 te Halsteren (West-Brabant).2069,2070 Update: 19/1-2018  Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Haar tweede huwelijk vond RK plaats op 24 augustus 1777. – Zij overleed om drie uur ‘s morgens, de aangifte werd gedaan door Paulus van Wesel, zestig, arbeider en door Jan van Simmeren, 65, kleermaker, beiden woonachtig te Halsteren.33,2069  Update: 19/1-2018


920 Thomas Dingeman Nuijten. (Dezelfde als nummer 308.)

921 Cornelia Theeuwen. (Dezelfde als nummer 309.)


922 Petrus (Pieter) de Koning. Geboren in 1723 te Essen (Antwerpen, België).879,878 Gedoopt op 29 juni 1723 te Essen (Antwerpen, België). Overleed in 1805 te Halsteren-Waterkant (West-Brabant).1948 Hij werd begraven op 23 november 1805 te Halsteren (West-Brabant).1948 Woonde te Wouw-Oostelaar (West-Brabant, 1760), Wouw-Wouwse Hil (1761, 1762, 1764, 1765), in 1760.583,878 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: De Koninck, Coninckx, Koninckx. Update 19 augustus 2015

Hij trouwde met Adriana Verhaart op 8/23 maart 1760 te Wouw (West-Brabant).879

923 Adriana Verhaart. Geboren in 1738 te Essen of Nieuwmoer (Antwerpen, België).879,878 Gedoopt op 31 mei 1738 te Nieuwmoer (Antwerpen, België)/Essen (Antwerpen, België).460 Woonde te Wouw-Westelaar (West-Brabant, 1760), , Wouw-Wouwse Hil (1761, 1762, 1764, 1765), in 1760.583,878 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Veraart, Veraert. Zij werd zowel te Nispen-Essen als te Nieuwmoer gedoopt.460,1024


924 Danielis (Daniel) Wieller. Geboren rond 1710. Overleed vóór mei 1749.1031 Woonde in het garnizoen te Grave (Oost-Brabant) in 1734.1085 Geloof: vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Wilder, Wildere, Wilderen. Hij was “corporaal in het Regiment van de Heer Collonel N.J. Baron van Haarsolte ter Compagnie van den Heer Capt. A. van Borssele in guarnisoen alhier.” (1734)1085

Hij trouwde met Johanna Helena Conjè op 1/19 oktober 1734 te Grave (Oost-Brabant).1085

925 Johanna Helena Conjè. Geboren rond 1710 te Grave (Oost-Brabant).1085 Woonde te Grave (Oost-Brabant), in 1734, 1749.1031,1085 Geloof: vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joanna Helena – Koinje, Konje, Conje. Familie te Grave in 1739: Barbara Koinje en Jois Koinje.1032

willerD2De doopakten van hun kinderen die ik vond te Grave. (Afbeeldingen: {index} RK Doopboek Grave 1602-1811/Zoekakten)

wildere3Een trouwakte van Daniel en Johanna Helena vond ik niet, maar wel van Johanna’s hertrouwen met een Zwitserse soldaat, zie hierboven. (Afbeelding: BHIC)

willerDZicht op Grave en de Maas rond 1730, de tijd dat Daniel en Johanna Helena in de vestingstad woonden. (Afbeelding: Graafs Museum)


926 Pieter Janze van Laerhoven. Geboren in 1707 te Kalmthout (Antwerpen, België).32 Gedoopt op 20 januari 1707 te Kalmthout (Antwerpen, België).564 Overleed in 1767, mogelijk op de Noordgeest te Halsteren (West-Brabant). Begraven op 31 augustus 1767 te Halsteren (West-Brabant).194 Update: 19/1-2018 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Petrus – Laro, la Roo, Van Laro, La Ro. Getuigen bij zijn doop waren Petrus Joannes van Oevel en Francisca van Laerhoven. – Hij was eerder getrouwd op 30 december 1730/14 januari 1731 te Woensdrecht met Aarriaantie Cornelisse (Ariaantje) Maas, geboren te Essen, woonachtig te Ossendrecht in 1730.32,110,564 Update: 19/1-2018

Adressen:110 Update: 19/1-2018

 • 1730: Ossendrecht (Pieter).
 • 1745: Woensdrecht (Pieter).
 • 1745: Hoogerheide (Anna Catharina de Bommel)
 • 1749: Bergen op Zoom (beide echtelieden).
 • 1751: Halsteren-Noordgeest (beide echtelieden).
 • 1754: Halsteren-Noordgeest (beide echtelieden).
 • 1758: Halsteren-Noordgeest (beide echtelieden).

Hij ging in ondertrouw met Anna Catharina de Bommel op 6 februari 1745 te Ossendrecht (West-Brabant).110 Update: 19/1-2018

927 Anna Catharina de Bommel. Geboren in oktober 1722 te Stabroek (Antwerpen, België).110,565,236,1559 Gedoopt op 28 oktober 1722 te Stabroek (Antwerpen, België).565 Overleed in 1779 op de Noordgeest te Halsteren (West-Brabant).765,1559 Begraven op 22 februari 1779 te Halsteren (West-Brabant).1559 Update: 19/1-2018  Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Catarina – van Bommel, de Bom, Bommel, te Bommel. Zij hertrouwde op 20 juni 1768 te Halsteren met Adrianus Vermeiren.33 Update: 19/1-2018


928 Carolus (Carel) IJsermans. Geboren op 13 februari 1715 te Steenbergen (West-Brabant).1214,23 Gedoopt op 13 februari 1715 te Steenbergen (West-Brabant).1218 Overleed in na 1756, waarschijnlijk te De Heen (West-Brabant). Woonde te Steenbergen-Westland (West-Brabant, 1738), De Heen (West-Brabant, 1743).1214,76,145Hij woonde in mei 1746 op ‘t Steenbergse platteland met zijn vrouw Catharina Vermeulen en kinderen Janna, Francois en Anthonij.1327 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Caroli.  Update 20 augustus 2015

Hij ging in ondertrouw met Catharina Antonissen Vermeulen op 27 april 1737 in Steenbergen (West-Brabant).1218

929 Catharina Antonissen Vermeulen. Geboren op 8 juli 1713 te Steenbergen (West-Brabant).1214,23 Gedoopt op 8 juli 1713 te Steenbergen (West-Brabant).1218 Overleed na 1756 te De Heen (West-Brabant). Woonde te Steenbergen-Westland (West-Brabant, 1738), De Heen (West-Brabant, 1743).76,1214,145 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Chatarina, Catharina.

ijsermans5De doopakte van hun zoon Antonius, 1738. (Afbeelding: RK Doopboek Steenbergen 1659-1744/Zoekakten)


930 Christiaan Jansz. Huijsmans. Geboren in 1711 te Oud-Gastel (West-Brabant).1210,23 Gedoopt op 1 april 1711 te Oud-Gastel (West-Brabant).125 Overleed op 29 augustus 1756 te Kruisland (West-Brabant).632,23 Begraven in 1756 te Wouw (West-Brabant).632 Woonde te Kruisland (West-Brabant), in 1737, 1749, 1751.405,583,1210 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Christianus, Christiaan – Huismans, Huijmans. Hij woonde in 1737 ‘lange onder Cruislandt’. Christiaan trouwde op 12 en 27 oktober 1737 13 en 28 december 1749 voor de hervormde kerk te Kruisland. Broer Adrianus kwam uit Prinsenland bij Dinteloord of Oud-Gastel en huwde met Maria Rampaert te Wouw (woonde toen te Kruisland), mogelijk een zuster van Cornelia Rampaert.1210 Christiaan zelf was eerder gehuwd op 12/27 oktober 1737 te Kruisland (West-Brabant) [1210] met Maria de Jong (*Kruisland [1210]).

Hij trouwde met Cornelia Matthijsdr. Rampaert op 13/14/28 december 1749 te Kruisland (West-Brabant)/Wouw (West-Brabant).583,1210,23

931 Cornelia Matthijsdr. Rampaert. Geboren op 17 maart 1718 te Kruisland (West-Brabant).1210,1110,23 Gedoopt in 1718 te Wouw (West-Brabant). Overleed op 8 december 1775 te Kruisland (West-Brabant) of Wouw-Vroenhout (West-Brabant).1110,632 Begraven in 1775 te Wouw (West-Brabant).632 Woonde te Kruisland (West-Brabant), in 1749, 1751.405,583,1210 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cornelia – Rampaerts. Zij hertrouwde op 9 juli 1757 te Kruisland [23] met Godefridus Jansse (Govert) Uytdewilligen. (*Wouw, 21/4-1725 [23]).

huijsmansC1De trouwakte van Christiaan en Cornelia, 1749. (Afbeelding: NH Trouwboek Kruisland 1729-1796/Zoekakten)

huijsmansC2De trouwakte van Christiaan en Maria de Jong, 1737. (Afbeelding: NH Trouwboek Kruisland 1730-1746/Zoekakten)


932 Jan Gerritse (Jean) Meijers. Geboren op 29 januari 1707 of 26 januari 1706 te Roosendaal (West-Brabant).526 Gedoopt op 26 januari 1706 te Roosendaal (West-Brabant).526 Overleed op 6 december 1775 te Roosendaal (West-Brabant); hij werd 68.863 Woonde te Roosendaal (West-Brabant) in 1737 en 1738.833 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joannes.

Hij trouwde met Catharina Janse (Cathérine) Jongeneelen op 30 april 1730 te Roosendaal (West-Brabant).859,406

933 Catharina Janse (Cathérine) Jongeneelen. Geboren op 27 augustus 1704 te Oud-Gastel (West-Brabant).406 Woonde te Roosendaal (West-Brabant) in 1737 en 1738.833 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jongenelen.


934 Adrianus (Adriaen) Cruijsweeghs. Geboren op 13 juli 1702 te Baarle-Hertog (Antwerpen, België). Gedoopt op 13 juli 1702 te Baarle-Hertog (Antwerpen, België).867 Overleed op 28 december 1764, waarschijnlijk te Roosendaal (West-Brabant); hij werd 62 jaar oud.595 Begraven op 28 december 1764 te Roosendaal (West-Brabant).867,595 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Adriaan – Cruijswegs, Cruijsweghs, Cruysweegs, Kruisweegs, Kruijswegs, Cruijsweegs. In zijn huwelijksakte van 1727 werd ‘Baal’ als geboorteplaats vermeld.406

Hij trouwde met Janna Dam op 7 mei 1730 te Roosendaal (West-Brabant).406

935 Joanna Marijnissen (Janna) Dam. Geboren op 8 februari 1705 te Roosendaal (West-Brabant). Gedoopt op 8 februari 1705 te Roosendaal (West-Brabant).526 Overleed op 14 of 15 december 1745 te Roosendaal (West-Brabant); zij werd 40 jaar oud.595 Begraven op 15 december 1745 te Roosendaal (West-Brabant).595 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joanna.

damj2

damJVeel van mijn voorouders te Roosendaal leefden op ‘t platteland rond het dorp, wat toen nog erg klein was (zie bovenstaande tekening uit 1735). Onderste tekening geeft de Markt te Roosendaal rond 1765 weer, rond de tijd dat Adriaen Cruijsweeghs overleed. Van deze twee voorouders en aanverwanten in de kwartierstaat heb ik het vermoeden dat zij in ‘t dorpscentrum zelf woonden. (Afbeeldingen: Universiteit van Tilburg, J. Bruglemans/gemeente Roosendaal)


936 Christianus Jacobs Gijsbrechts van den Bergh. Geboren op 26 september 1671 te Essen (Antwerpen, België).23 Gedoopt op 26 september 1671 te Essen (Antwerpen, België).871 Overleed in 1725 te Essen-Over d’Aa (Antwerpen, België).903 Begraven op 1 september 1725 te Essen (Antwerpen, België).903 Woonde te Essen (Antwerpen, België) in 1716 en 1718.460 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Christianus Jacobs, Christianus Jacob – Gijsbrechts, Bergh. Hij werd begraven ‘met volle uitvaart’.903

Hij trouwde met Adriana Adriaenssen Simons Denissen op 30 januari 1714 te Essen (Antwerpen, België).23,460

937 Adriana Adriaenssen Simons Denissen. Geboren op 12 oktober 1680 te Essen (Antwerpen, België).23,301 Gedoopt op 12 oktober 1680 te Essen (Antwerpen, België).871 Overleed op 9 januari 1732 te Essen (Antwerpen, België).903 Begraven op 31 januari 1732 te Essen (Antwerpen, België).903 Woonde te Essen (Antwerpen, België), in 1716, 1718.460 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Adriana Adriaensen, Adriana Adriaensse, Adriana, Adriana Adriaenssen – Denis.


944 Cornelius Peeters van Eeckelen. Geboren op 28 december 1701 te Essen (Antwerpen, België). Gedoopt op 28 december 1701 te Essen (Antwerpen, België).871 Overleed op 6 november 1783 te Nispen (West-Brabant); hij werd 81. Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cornelis, Cornelius.

Hij trouwde met Maria Janssen van Ginneken op 21 juli 1748 te Essen (Antwerpen, België).901

945 Maria Janssen van Ginneken. Geboren op 1 juli 1715 te Nispen (West-Brabant). Overleed op 9 november 1753 te Essen (Antwerpen, België); zij werd 38. Woonde te Essen-Heikant (Antwerpen, België). Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maria Jansse.


946 Lambertus Janssen Mutsaerts. Geboren op 14 december 1718 te Essen-Steenpaal (Antwerpen, België).23 Gedoopt op 14 december 1718 te Essen (Antwerpen, België).1191 Overleed op 20 februari 1771 te Essen-Over d’Aa (Antwerpen, België); hij werd 52.631 Begraven op 20 februari 1771 te Essen (Antwerpen, België).631 Woonde te Essen-Schriek (Antwerpen, België), in 1751. Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Lambertus – Mutsaers.

Hij trouwde met Joanna Peetersen Buermans op 17 februari 1743 te Essen (Antwerpen, België).901,23

947 Joanna Peetersen Buermans. Geboren op 1 januari 1721 te Essen (Antwerpen, België).23 Gedoopt op 1 januari 1721 te Essen (Antwerpen, België).1191 Overleed op 13 november 1793 te Essen-Over d’Aa (Antwerpen, België); zij werd 72.23,737 Begraven op 16 november 1793 te Essen (Antwerpen, België).23,737 Woonde te Essen-Schriek (Antwerpen, België), in 1751. Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joanna – Burmans.


948 Godefridus Jacobse (Govert) Uijtdewilligen. Geboren in 1726 te Heerle (West-Brabant).633 Gedoopt op 9 februari 1726 te Wouw (West-Brabant). Overleed op 14 maart 1802 te Heerle-Altena (West-Brabant).404,633 Begraven op 18 maart 1802 te Wouw (West-Brabant).877 Woonde te Heerle (West-Brabant, 1755), Heerle-Altena (West-Brabant, 1759).583,878,633 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Godefridus, Goovert, Govert Jacobse – Uijtdewillige, Uijttewilligen, Uittewilligen, Uijttewilligen. Hij was 77 jaar oud en weduwnaar bij zijn overlijden. 404,633

Hij trouwde met Johanna Stadhouders op 1/4/19 januari 1755 te Wouw (West-Brabant).583,633

949 Johanna Stadhouders. Geboren op 26 september 1723 te Wouw-Spellestraat (West-Brabant).766,633 Gedoopt op 26 september 1723 te Wouw (West-Brabant).766,633 Overleed in 1799 te Heerle (West-Brabant).877,633 Begraven op 1 oktober 1799 te Wouw (West-Brabant).877,633 Woonde te Heerle (West-Brabant, 1749, 1754, 1755), Wouw (1755), Heerle-Altena (1759).583,878,633 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joanna – Stathouders, Stathouwers, Stadthouwers, Standhouders. Johanna was eerder gehuwd op 26 oktober 1749 te Wouw met Hermannus (Herman) Luysterborgh of Lijsterborgh (*Wouw, 11/8-1716, + aldaar, 17/10-1753). Zij kreeg voor haar huwelijk met Herman Lijsterborgh dispensatie wegens bloedverwantschap.633

uijtdewilligenG1

De begraafakte van Govert, 1802. (Afbeelding: RK Begraafboek Wouw-Sint Lambertusparochie 1783-1811)


950 Petrus Jansen (Pieter) van Eeckelen. Geboren op 24 maart 1720 te Essen-Steenpaal (Antwerpen, België) of Nispen (West-Brabant).23,869,583,302 Gedoopt op 24 maart 1720 te Essen (Antwerpen, België).23,302 Overleed op 7 november 1775 te Nispen (West-Brabant).23,904,1169 Begraven op 7 november 1775 te Nispen (West-Brabant) of Essen (Antwerpen, België).23,904,1169,302 Woonde te Nispen-Klokberg (West-Brabant, 1759), Nispen (1750, 1775).633,904,869 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Pieter Jansen – Van Eekelen, Van Ekelen. Pieter huwde op 1 november 1750 voor de gereformeerde kerk te Nispen, “ingekomen met attestatie van Wouw 18 oktober 1750”.869

Hij trouwde met Dijmpna Janssen van Achtmael op 11 oktober/1 november 1750 te Wouw (West-Brabant)/Nispen (West-Brabant).23,869,583,302

951 Dijmpna Janssen van Achtmael. Geboren op 13 oktober 1727 te Horendonk (Antwerpen, België) of Wouw-Bulkenaar (West-Brabant).23,583 Gedoopt op 13 oktober 1727 te Essen (Antwerpen, België) of Wouw (West-Brabant).302 Overleed op 26 februari 1765 te Nispen (West-Brabant).23 Begraven in 1765 te Nispen-Kerkhof (West-Brabant).23 Woonde te Wouw (West-Brabant, 1750), Nispen-Klokberg (West-Brabant, 1759).633,869 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Anthonia, Dimpna, Dingena, Dijmphna – Van Agtmaal, Van Aghtmael, Van Agtmael, Van ‘t Nachtmael.


952 Johannes (Jan) Hertmans. Geboren op 31 januari 1722 te Roosendaal (West-Brabant). Gedoopt op 31 januari 1722 te Roosendaal (West-Brabant).1090 Overleed op 12 mei 1790 te Roosendaal (West-Brabant). Begraven op 12 mei 1790 te Roosendaal (West-Brabant). Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joannes – Hertman, Hartman, Haertmans, Hermans.

Hij trouwde met Isabelle Regina van der Gught op 1 juni/25 augustus 1754 te Roosendaal (West-Brabant).619

953 Isabella Regina van der Gucht. Geboren in 1725 te Antwerpen (België).619 Gedoopt op 8 mei 1725 in de Sint-Andrieskerk te Antwerpen (België).2142,2141 Overleed op 7 juni 1786 te Bergen op Zoom. Begraven op 7 juni 1786 te Roosendaal (West-Brabant). Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Izabella Regina, Isabelle Regina – Van der Gught, Van der Vught, Van der Jeugt, Van der Vugh. Ik spitte heel wat Antwerpse DTB-boeken door op zoek naar Isabella Regina, en vond haar in april 2016 in een doopboek van de Sint-Andrieskerk in ’t centrum van Antwerpen. De moeder die vermeld werd, Cornelia de Wolf, werd later vermeld als getuige bij een akte waar zij in betrokken was te Roosendaal. Meer informatie over de zoektocht in Antwerpen bij haar ouders in generatie 11. Update: 19 april 2016

gucht1

In de index over de DTB-boeken van de Sint-Andriesparochie. (Afbeelding: Rijksarchief België)

gucht2

“”isabella regina filia legitima ioannis van der gucht et cornelia de wolf. suscept gaspar van den broek et isabella regina van der (gors, goes?)” Afbeelding: Rijksarchief België.

gughtI1

Drie schilders uit de familie Van der Gucht: Gerard, Jan en Michiel. Familie? (Afbeelding: Biografisch woordenboek van Van der Aa, via ‘t Biografisch Portaal van Nederland)

 


954 Hubertus Wijnants (Hubert) Haast. Geboren in 1731 te Roosendaal (West-Brabant).619 Gedoopt op 17 maart 1731 te Roosendaal (West-Brabant). Overleed in 1763 te Roosendaal (West-Brabant).619 Begraven op 16 maart 1763 te Roosendaal (West-Brabant).619 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Huibregt, Hubertus – Haest.

Hij trouwde met Cornelia Broeren op 30 april 1758 te Roosendaal (West-Brabant).

955 Cornelia Broeren. Geboren in 1732 te Rucphen (West-Brabant).619 Gedoopt op 20 mei 1732 te Rucphen (West-Brabant).619 Overleed op 25 of 28 januari 1819 te Roosendaal (West-Brabant).619 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Broeders. Zij was spinster (1819). 619

ovlakte cornelia broeren

De overlijdensakte van Cornelia, 1819. (Afbeelding: GA Roosendaal)


956 Hendricus (Hendrick) de Nel. Geboren rond 1685 te Oud-Gastel (West-Brabant).89 Overleed op 20 december 1748 te Oud-Gastel (West-Brabant).126 Begraven in 1748 te Oud-Gastel (West-Brabant).126 Woonde te Oud-Gastel (West-Brabant) in 1724.89 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Hendrik, Henricus.

Hij trouwde met Janneke van Hellemonts op 27/29 april/9/14 mei 1724 te Oud-Gastel (West-Brabant).36,89

957 Joanna (Janneke) van Hellemonts. Geboren in 1693 te Roosendaal (West-Brabant).89 Gedoopt op 10 april 1693 te Roosendaal (West-Brabant).526 Woonde te Oud-Gastel (West-Brabant) in 1724.89 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van Helmont, Helmonts.


958 Gerardus (Gerard) van Miert. Geboren rond 1705 te Kruisland (West-Brabant).251,583 Overleed op 8 april 1749 te Roosendaal (West-Brabant).595 Begraven in 1749 te Roosendaal (West-Brabant).595 Woonde te Kruisland (West-Brabant) in 1733, 1734, 1737, 1744 en 1747.583,878 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: van Mirt. Een Marcus van Miert overleed in 1717 te Kruisland, een Elias van Miert in 1721 aldaar. In 1732 wordt te Kruisland Marcus Muijsers geboren, zoon van Gabriel Muijsers en Wilhelmina van Miert. Zowel Elias als Marck komen voor in de registratie van de Steenbergse plattelandsbevolking in 1688, als gedocumenteerd door dr. Leune. Ook in de DTB-boeken van Steenbergen komt de familie Van Miert vóór 1700 voor. Een huwelijk tussen Jan Adriaenssen van Meert uit Heerle en Lijsebet Janssen uit Huijbergen in 1700 te Wouw (beiden wonende te Moerstraten), kan ook een link zijn.

Hij trouwde met Antonia Verhaart op 22 november/9 december 1733 te Wouw (West-Brabant).251,583

959 Antonia Verhaart. Geboren rond 1710 te Roosendaal (West-Brabant).251,583 Overleed na 6 augustus 1769.405 Woonde te Kruisland (West-Brabant), in 1733, 1734, 1737, 1744 en 1747.878,583 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Veraert, Verhaert, Veraart. De familie van Christianus Verhaert was getuige bij de doop van dochter Christina van Miert in 1735 te Wouw. Een mogelijke doop van deze Christianus komt twee maal voor in de Roosendaalse DTB-boeken, in 1709 als zoon van Joannes Antonissen Veraert en Christina Adriaenssen van den Venne (getuigen Adriana vanden Venne en Adriano Theunissen vanden Venne) en in 1700 als zoon van Michael Verhaert en Petronilla Christiaens. In de stamboom van tweede familie wordt geen melding gemaakt van een naam Antonia, laat staan dat het als patroniem of voornaam in de familie voorkomt.878


964 Andreas (Andries) van der Plas. Geboren rond 1715 te Turnhout (Antwerpen, België).375  Overleed op 6 februari 1789 te Bergen op Zoom [1086]. Woonde in de Buitenpoorterij van Bergen op Zoom in 1749.375 Woonde te Bergen op Zoom, in 1740.375 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van de Plas. Hij was hovenier (1745, 1771) en landbouwer te Bergen op Zoom (1745, 1749).912,1371, 1372 Ene Andries van de Plas werd nog in 1774 en 1780 vermeld met betrekking op familie- en erfrecht met klerken van notaris Van Overstraten als landbouwer te Bergen op Zoom. Echter, hij maakte in 1763 zijn testament op, waarin verklaard werd dat Andries ”ziekelijk te bedde leggende dog in staat om te kunnen te sterven” was.1371 Waarschijnlijk overleefde hij dit ziekbed, want pas in 1789 maakte de krankenbezoeker melding van een overlijden van Andries aan ”jigt”, 75 jaar oud.1086

Hij trouwde met Adriaantje Hermans op 26 januari 1749 te Bergen op Zoom.

965 Adriana (Adriaantje) Hermans. Geboren in 1711, waarschijnlijk te Woensdrecht (West-Brabant). Zij overleed op 14 juni 1795 te Bergen op Zoom1086. Woonde te Bergen op Zoom in 1749.375 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Andriana – Hermen, Herremans. Adriaantje werd nog een stukje ouder, zij overleed volgens de krankenbezoeker aan de ”teering” op 84-jarige leeftijd.

”In den Naeme des Heeren Amen.’ Heeden den 18e januarij 1763 compareerde den eersamen Andries van de Plas Landman wonende binnen deze stad, ziekelijk te bedde leggende dog in staat om te kunnen te sterven, en zijne Huysvrouw, Adriana Herremans, dewelke verklaarde voornemens te zyn te disponeeren van hare goederen op deze Aerde verleent, zonder persuatie aanrading of mislijdinge van ymande Zoo zij zeijde. Eerstelijk verklaarde de comparanten bij deze gesamenlijk (…) verklaarde te legaturen, aan de diaconij Armen alhier eene zomme van Eene gulden.”

– Notaris Van Overstraten in Andries’ testament

plasvandeA1Andries’ handtekening onder zijn testament. (Afbeelding: Minuutakten notaris Johan Hendrick van Overstraten te Bergen op Zoom/RHC ‘t Markiezenhof)

plasvandeA2

plasvandeA4De overlijdensakten van Andries en Adriaantje, 1789, 1795. (Afbeelding: Overlijdensregister krankenbezoeker Bergen op Zoom 1769-1801/RHC ‘t Markiezenhof)


966 Joannes Jansse Maas. Geboren in 1738 te Wouw-Vroenhout (West-Brabant).403 Gedoopt op 28 augustus 1738 te Wouw (West-Brabant).405 Overleed op 20 november 1783 te Wouw-Vroenhout (West-Brabant).404 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joannes, Johannes, Jean Jansse – Maes. Update: 19 april 2016

Hij trouwde met Petronella Jan de Jong op 8 juni 1760 te Wouw (West-Brabant).23,410

967 Petronella Jan de Jong. Geboren in 1733 te Klein-Zundert (West-Brabant).403 Gedoopt op 23 februari 1733 te Klein-Zundert (West-Brabant).410,761 Overleed vóór 1783. Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Petronilla, Petronella, Petronille – De Jongh. Update: 19 april 2016


968 Cornelis van Elsackers. Geboren op 16 juni 1738 te Nieuw-Vossemeer (West-Brabant). Gedoopt op 16 juni 1738 te Halsteren (West-Brabant).1144 Overleed op 11 september 1794 te Halsteren (West-Brabant); hij werd 56 jaar oud. Begraven op 11 of 13 september 1794 te Halsteren (West-Brabant).1144 Woonde te Halsteren (West-Brabant) in 1759.34 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van Elsakker. Cornelis was tavernier en eigenaar van herberg ’t Haantje’ op de Noordgeest (1767). In 1767 besloot men dat zijn herberg zoals voorheen zou blijven fungeren als rechtshuis van de Noordgeest, nadat Cornelis beloofde “met alle behoorlijke ordentelijkheid, vigilantie en zindelijkheid” de “heren schepenen” te bedienen. De herberg bestond al veel langer: in 1729 kwam het in de archieven voor door conflicten met ‘hoer Trien’, die we ook tegenkomen in de herberg van Jan Franken (zie nummer 640). Herberg ‘t Haantje is in de 17e eeuw vereeuwigd op een prent door Barnardus Klotz (zie hieronder).1144,1238

Hij trouwde met Cornelia Maas op 3 juni 1759 te Halsteren (West-Brabant).33,1144

969 Cornelia Maas. Geboren in 1735 te Halsteren (West-Brabant).34 Gedoopt in 1735 te Halsteren (West-Brabant).132,1144 Overleed op 11 december 1805 te Bergen op Zoom.1144 Woonde te Halsteren (West-Brabant) in 1759.34 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maes. Update: 19 april 2016

elsackervC

De Noordgeest naar het zuiden gezien in 1671, een kleine zeventig jaar vóór Cornelis’ geboorte. We zien twee herbergen, links De Swaan en rechts ‘t Haantje. (Afbeelding: Barnardus Klotz/De Waterschans, 1 juni 2008)


970 Adrianus Campfens. Geboren op 1 augustus 1721 te Woensdrecht-Zuidgeest (West-Brabant).85 Gedoopt op 1 augustus 1721 te Huijbergen (West-Brabant).85 Overleed op 7 maart 1782 te Halsteren (West-Brabant); hij werd 60.85,726 Begraven op 7 maart 1782 te Halsteren (West-Brabant).1559 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Camphus, Campens, Camphes. Update 19 augustus 2015

Hij trouwde met Cornelia Ruts op 29 oktober 1752 te Halsteren (West-Brabant).85,726

971 Cornelia Ruts. Geboren in 1728 te Chaam (West-Brabant). Gedoopt op 22 april 1728 te Chaam (West-Brabant).85,1149 Overleed op 12 of 16 november 1809 in de Auvergnepolder te Halsteren (West-Brabant).219,726 Begraven op 18 november 1809 te Halsteren (West-Brabant).1948 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Ruths. Update 19 augustus 2015


972 Walterus Adriaenssen (Wouter) Pijnen. Geboren rond 1695, mogelijk te Huijbergen (West-Brabant). Geloof: rooms-katholiek. Zijn dochter Elisabeth Pijnen overleed op 18/9-1811 te Woensdrecht, zij was toen 86, weduwe of relatie van Gerard de Nijs en rentenierster.311

Hij trouwde met Anna Catharina Dirk Testers op 25 januari/10 februari 1722 te Huijbergen (West-Brabant).886

973 Anna Catharina Dirk Testers. Geboren op 2 augustus 1701 te Woensdrecht-Zuidgeest (West-Brabant).886 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Anne Catarine.


974 Marijnis Aertse (Marijn) Gelten. Geboren in 1717 te Wouw-Westelaar (West-Brabant).766 Gedoopt op 18 februari 1717 te Wouw (West-Brabant). Overleed na 7 september 1755. Woonde te Wouw-Westelaar (1746), Wouw-Oostelaar (1752), Wouw (1755).405,583,264 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Marijnus Aerts, Marijnis, Marinus, Marijnus – Gelte.

Hij trouwde met Marijntjen Crijne van Ackeren op 5/6/14 juni 1746 te Wouw (West-Brabant).583

975 Marijntjen Crijne (Martina) van Ackeren. Geboren in 1714 te Wouw-Oostelaar (West-Brabant). Gedoopt op 7 oktober 1714 te Wouw (West-Brabant). Overleed vóór september 1755. Woonde te Wouw-Oostelaar (West-Brabant, 1746, 1752).405,583 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Martina Crijne – Van Ackere, Van Akkeren.


976 Joannes Thomen (Jan) Adriaenssen. Geboren op 20 mei 1741 te Essen-Heiblok (Antwerpen, België).301 Gedoopt op 20 mei 1741 te Essen (Antwerpen, België).118 Overleed op 19 juni 1822 te Woensdrecht (West-Brabant).1223 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jean, Johannes – Adriaense, Adrianssen, Adriaanse, Adriaansen. Hij overleed om zeven uur ‘s avonds. Als plaats van geboorte werd “Calmpthout” (=Kalmthout) vermeld.1223  Update: 4 december 2015

Hij trouwde met Adriene Backx op 26 juli 1765 te Essen (Antwerpen, België).

977 Adriana Cornelissen (Adriene) Backx. Geboren in 1742 te Essen-Wildert (Antwerpen, België). Gedoopt op 23 februari 1742 te Essen (Antwerpen, België). Woonde te Essen-Wildert (Antwerpen, België). Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Adriana – Bakx, Baks.  Update: 4 december 2015

adriaansenJDe overlijdensakte van Jan, 1822. Wat opvalt is dat “Calmpthout” (Kalmthout) als plaats van geboorte werd vermeld, terwijl het zo goed als zeker is dat Jan in Heiblok onder Essen geboren werd. Heiblok ligt tegen de huidige grens van met Nederland, en dus ver uit de buurt van Kalmthout. Ook zijn ouders kwamen uit die buurt, te Heikant bij Essen en Nispen: zij werden als zijn ouders vermeld in bovenstaande akte. (Afbeelding: Overlijdensregister Woensdrecht 1811-1827/RHC ‘t Markiezenhof)


978 Franciscus (Frans) Buijs. Geboren op 11 januari 1757 te Halsteren (West-Brabant).115,1019,34 Gedoopt op 11 januari 1757 te Halsteren (West-Brabant).147,2 Overleed op 12 mei 1830 te Steenbergen (West-Brabant).1019,2 Begraven in 1830 te Steenbergen (West-Brabant). Woonde te Halsteren (West-Brabant, 1780), Kladde (West-Brabant, 1800), en Steenbergen-Wijk 9 no. 23 (1830).273,1019,34 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Buys. Frans was arbeider (1830). Hij overleed om 21u in huis wijk 9 nummer 23 te Steenbergen.1019,2

Hij trouwde met Adriana Beers op 8/23 april 1780 te Halsteren (West-Brabant).33,34,2

979 Adriana Beers. Geboren in 1758 te Steenbergen (West-Brabant).1020,34 Gedoopt op 29 september 1758 te Steenbergen (West-Brabant).130,2 Overleed op 13 februari 1834 te Steenbergen (West-Brabant).1020,2 Begraven in 1834 te Steenbergen (West-Brabant). Woonde te Halsteren (West-Brabant, 1780), De Kladde (West-Brabant, 1800), Steenbergen (1830, Wijk 9 nummer 23 in 1834).273,1019,34 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Bers. Adriana was arbeidster (1830). Zij overleed op 13 februari 1834, om 15u, op hetzelfde adres als haar echtgenoot (Wijk 9 nummer 23 te Steenbergen).1019,1020,2

buijsF3Van al Frans’ kinderen werd er maar één niet op de Kladde geboren; dochter Joanna (1781, bovenstaande akte). ‘Gedoopt te Halsteren’ wil eigenlijk zeggen; gedoopt in de schuurkerk te Lepelstraat, dewelke als parochiekerk fungeerde voor Halsteren e.o., Nieuw-Vossemeer en het hele eiland Tholen. (Afbeeldingen: RK Doopboek Halsteren 1771-1810/RHC ‘t Markiezenhof)


984 Joannes Lambertus Stoffels. Geboren in 1745 of 1741 te Tongeren (Haspengouw, Limburg, België). Gedoopt op 31 juli 1745 te Tongeren (Limburg, België).1183 Overleed in 1807. Begraven op 14 mei 1807 te Halsteren (West-Brabant).261,1948 Woonde te Halsteren-Noordgeest (West-Brabant) op 4 januari 1772. Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jean Lambert. Waar in Halsteren hij woonde of overleed werd niet (zoals gebruikelijk) gespecifieerd in ‘t Halsterse begraafboek.1948  Update 19 augustus 2015

Hij trouwde met Joanna van Laarhoven op 4 april 1768 te Halsteren (West-Brabant).

985 Joanna van Laarhoven. Geboren in 1749. Gedoopt op 4 januari 1749 te Bergen op Zoom. Overleed op 14 januari 1826 te Bergen op Zoom. Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van Laerhoven, Van Laro.

stoffelsJDe toren van de prachtige O.L.V.-basiliek te Tongeren met op de voorgrond het standbeeld van Ambiorix. De stad wordt ook wel de oudste stad van België genoemd. (Afbeelding: tourismelimburg.be)


986 Adrianus Neefs. Geboren op 12 augustus 1738 te Wuustwezel (Antwerpen, België).132,1141 Gedoopt op 12 augustus 1738 te Wuustwezel (Antwerpen, België). Zij overleed op 24 december 1789 te Halsteren (West-Brabant), hij werd 51.132 Begraven op 24 december 1789 te Halsteren (West-Brabant). Woonde in de Halsterse Auvergnepolder (West-Brabant) in 1771. Geloof: rooms-katholiek. Update 19 augustus 2015

Hij trouwde met Joanna Everaerts op 8/9 juli 1770 te Halsteren (West-Brabant).1141

987 Joanna Everaerts. Geboren op 15 maart 1743 te Putte (West-Brabant).1141 Gedoopt op 15 maart 1743 te Putte (West-Brabant). Overleed in 1780 te Halsteren (West-Brabant).1559 Begraven op 25 april 1780 te Halsteren (West-Brabant).1559 Woonde in de Halsterse Auvergnepolder (West-Brabant) in 1771. Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Hevers.Update 19 augustus 2015


990 Johannes Baptist Ringoed. Geboren in 1724 te Denderbelle (Oost-Vlaanderen, België).913 Gedoopt op 9 februari 1724 te Denderbelle-Sint Martinuskerk (Oost-Vlaanderen, België).1170 Overleed op 13 of 16 november 1797 te Moerstraten (West-Brabant).404 Begraven op 16 november 1797 te Wouw (West-Brabant).877 Woonde te Wouw-Dorp (West-Brabant, 1748), Wouw (1748), Moerstraten (West-Brabant, 1790, 1792).583,913,850 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joannes Baptista, Johannes Baptista – Ringoot, Ringgoet, Ringoet.

Hij trouwde met Anna Marijnisse Vadde op 10/27/28 augustus 1748 te Wouw-Sint Lambertuskerk (West-Brabant).583,913

991 Anna Marijnisse Vadde. Geboren in 1709 te Wouw-Akker (West-Brabant).766 Gedoopt op 10 juni 1709 te Wouw (West-Brabant).766 Overleed op 17 november 1786 te Moerstraten (West-Brabant).404 Begraven in 1786 te Wouw (West-Brabant).404 Woonde te Wouw-Oostelaar (West-Brabant, 1733, 1741), Wouw-Dorp (1748), Wouw (West-Brabant, 1748).583,878,913 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Anna, Anna Marijnusse – Vadden. Zij was volgens begraafakte 74 jaar oud bij haar overlijden. 404

ringootJB4De trouwakten van Johannes Baptist en Anna, 1748. Bovenstaande voor de schepenbank van Wouw op 10 en 27 augustus 1748, onderstaande voor de Sint-Lambertusparochie op 10 en 28 augustus 1748. (Afbeelding: Trouwboek Schepenbank Wouw 1721-1782/RK Trouwboek Wouw 1639-1783/GA Roosendaal)

”Compareerde voor Schepenen der Heerlijkheijd Wouw (…) Johannes Baptista Ringoet, Jongman, geboortig te Enterbille in Vlaenderen, woonagtig alhier, en Anna Vadden, jongedogter geboortig woonende alhier, dewelke haer na dat hunne driedaegse proclamatien behoorlijk sijn gegaen, haer inden Egten huwelijken staet hebben doen laeten bevestigen”


992 Cornelis Adriaensen Mutsaerts. Geboren op 19 december 1718 te Essen-Zandstraat (Antwerpen, België).886 Gedoopt op 19 december 1718 te Essen (Antwerpen, België).886 Overleed na 1762, waarschijnlijk te Hoogerheide (West-Brabant). Woonde te Hoogerheide (West-Brabant), in 1762.301 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cornelis, Cornelius – Musters. Hij werd geboren in ‘Santstraet’.886

Hij trouwde met Elisabeth Christiense Goedheer op 15 juni 1743 te Ossendrecht (West-Brabant).886

993 Elisabeth Christiense Goedheer. Geboren op 26 augustus 1723 te Ossendrecht (West-Brabant) of Woensdrecht (West-Brabant).886 Gedoopt op 26 augustus 1723 te Ossendrecht (West-Brabant).886 Overleed na 1762, waarschijnlijk te Hoogerheide (West-Brabant). Woonde te Hoogerheide (West-Brabant), in 1762.301 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Elisabeth – Goedheere.


994 Gijsbregt (Gijs) Vergroesen. Geboren in 1724 te Wouw (West-Brabant).264 Gedoopt op 23 februari 1724 te Wouw (West-Brabant).1039 Overleed op 26 november 1805 te Steenbergen (West-Brabant).1973 Woonde te Wouw-Haïnk (West-Brabant, 1752) en in De Heen (West-Brabant, 1753).264,583 Geloof: Rooms-Katholiek, vermeld NG. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Gijsbertus, Gijsbert, Gisterd – Vergroese.   Update: 15 oktober 2015

Hij trouwde met Maria van Oekelen op 11 juni 1752 te Wouw (West-Brabant).1039,264,583

995 Maria van Oekelen. Geboren in 1731. Gedoopt op 29 maart 1731 te Bergen op Zoom.191 Woonde te Moerstraten (West-Brabant, 1752) en in De Heen (West-Brabant, 1753).264,583 Geloof: Rooms-Katholiek, vermeld NG. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van Oeckele, Van Ouckelen, Van Oekels, Van Oeckelen.  Update: 15 oktober 2015

oekel

Maria Mertensen Hertoghs is de enige voorouder van Maria van Oekelen waarvan haar voorouders duidelijk zijn. Zoals de familie Vergroesen haar oorsprong vond te Zundert, vermoed ik dat ook van de familie Van Oers, Van Oeckel en Van Sittaert.


996 Dingemannus Jansen (Dingeman) de Weert. Geboren op 8 augustus 1708 te Essen (Antwerpen, België).23 Gedoopt op 8 augustus 1708 te Essen (Antwerpen, België).871 Overleed op 30 december 1747 te Essen-Over d’Aa (Antwerpen, België); hij werd 39.23,631 Begraven op 26 januari 1748 te Essen (Antwerpen, België).631 Woonde te Essen-Over d’Aa (Antwerpen, België).23 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Dingemannus.

Hij trouwde met Magdalena Willemsen van Gorp op 17 april 1738 te Essen (Antwerpen, België).23,902

997 Magdalena Willemsen van Gorp. Geboren op 29 december 1712, in ieder geval te Essen (Antwerpen, België), en waarschijnlijk te Wildert onder Essen. Gedoopt op 29 december 1712 te Essen (Antwerpen, België).871 Woonde ’bij de molen’ te Essen. Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Magdalena.


998 Gisbertus (Gijsbert) Brusselaers. Geboren rond 1710 te Steenbergen-Westland (West-Brabant).43 Woonde te Halsteren (West-Brabant) in 1731.43 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Brusselers, Brusseleers, Brusselaars.

Hij trouwde met Petronella Ringers op 8/23 juli 1731 te Halsteren (West-Brabant).43

999 Petronella Ringers. Geboren in 1710 te Halsteren/Steenbergen ? Gedoopt op 13 oktober 1710 te Steenbergen (West-Brabant).181 Overleed vóór 1742. Woonde te Halsteren (West-Brabant) in 1731.43 Geloof: rooms-katholiek.


1000 Gerardus Denissen Nuijten. Geboren op 17 mei 1703 te Essen-Horendonk (Antwerpen, België). Gedoopt op 17 mei 1703 te Essen (Antwerpen, België). Overleed op 21 april 1782 te Nieuwmoer (Antwerpen, België); hij werd 78. Begraven op 24 april 1782 te Nieuwmoer (Antwerpen, België).

Hij trouwde met Dympna Matthijsen Hertoghs op 19 augustus 1736 te Essen (Antwerpen, België).

1001 Dympna Matthijsen Hertoghs. Geboren in 1707 te Essen (Antwerpen, België). Gedoopt op 4 juni 1707 te Essen (Antwerpen, België).


1002 Petrus (Pieter) Coopmans. Geboren op 21 maart 1697 te Bergen op Zoom. Woonde te Oud-Borgvliet (West-Brabant), in 1742.1064 Geloof: Rooms-Katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Coopman. Pieters ouders (zie nummers 2004 en 2005) woonden in 1696 aan de Wouwscheweg te Bergen op Zoom, mogelijk werd Pieter daar ook geboren. Op 2 juni 1724 werd een naamloos kind van hem begraven te Huijbergen, dat was overleden onder Borgvliet (zie onderstaande akte).1373

Hij trouwde met Anna van der Rijsen op 15 mei 1737 te Bergen op Zoom.

1003 Anna van der Rijsen. Geboren in 1716. Gedoopt op 24 januari 1716 te Bergen op Zoom. Woonde te Oud-Borgvliet (West-Brabant), in 1742.1064 Geloof: Rooms-Katholiek.

CoopmansP1De begraafakte van Pieters naamloze kind, 1724. Dat hij als inwoner van de Borgvlietse heerlijkheid zich niet tot de Bergse parochie maar die van Huijbergen wendde, kan ongeveer zijn woonplaats in die tijd aangeven: de achterste delen van de puntvormige heerlijkheid omvatten grote bos- en heidegebieden tegen de Wouwsche Plantage, relatief ver van de stad. (Afbeelding: RK Begraafboek Huijbergen 1715-1741/RHC ‘t Markiezenhof)

coopmansP5Op 19 december 1742 werd de scheiding opgemaakt na het overlijden van Cornelis van der Reijsen, Anna’s vader (zie nummer 2006). Hierin werden ook Pieter en verdere familie vermeld. Ik ga nog ‘ns een keer goed voor deze akte zitten, maar als iemand hem al eerder wilt doornemen: ik hoor het graag. (Afbeelding: Minuutakten notaris Pieter Aelmans te Bergen op Zoom, 1742-1743/RHC ‘t Markiezenhof)


1004 Andreas van Inneveld. (Dezelfde als nummer 676.)

1005 Helena Franken. (Dezelfde als nummer 677.)


1006 Jan Baptist Sprangers. Geboren in 1716. Gedoopt op 3 mei 1716 te Meerle (Antwerpen, België).1038,132 Overleed op 14 april 1776 te Bergen op Zoom.132 Begraven op 14 april 1776 te Bergen op Zoom.1038 Woonde te Huijbergen (West-Brabant, 1760), en te Bergen op Zoom (1763, 1765, 1768, 1771).908,735,1022 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joes Baptista, Johannes Baptista, Johannes Baptist. Hij was molenaar te Lillo (1750-1754) en pachtte de molen van Ossendrecht van de markies (vanaf 1754). In die tijd is vermeld dat Jan Baptist klaagde over verlies van inkomsten doordat de Ossendrechtse bevolking Franciscus van Dalen (de vorige molenaar van Ossendrecht, tussen 1741 en 1754) trouw bleef, en hun graan bij diens nieuwe molen te Halsteren liet malen. 132

Hij trouwde met Anna Catharina Bové op 15 juni 1749 te Bergen op Zoom.1038,132

1007 Anna Catharina Bové. Geboren in 1729. Gedoopt op 23 juni 1729 te Huijbergen (West-Brabant).1038,132 Overleed na 20 oktober 1790, mogelijk te Bergen op Zoom.132 Woonde te Huijbergen (West-Brabant, 1760), Bergen op Zoom (1763, 1765, 1768, 1771, 1790).908,735,1022,132 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Catharina – Vervé, Bov. Ene Cornelia Dilbeeck was getuige bij de doop van dochter Cornelia Sprangers op 26 maart 1760 te Huijbergen (zie grootmoeder).1022

sprangersJB

De Ossendrechtse Caluwémolen in 1934, afgebroken in 1945 of 1946. Ik weet niet helemaal zeker of dit de molen is die door Jan Baptist werd gepacht. (Afbeelding: Collectie Elsevier/Nationaal Archief)

sprangersJB2De bekende molen ‘De Eenhoorn’, die Jan Baptist tussen 1750 en 1754 pachtte. Toen in 1966 het hele dorp Lillo (behalve het fort) gesloopt werd voor uitbreiding van de Antwerpse haven, werd de molen herbouwd langs de Scheldelaan, de huidige locatie. (Foto door mijzelf in 2009)


1008 Petrus Geertsz Pitersen (Pieter) Hopmans. Geboren in 1704 te Nispen-Borteldonk (West-Brabant). Gedoopt op 29 januari 1704 te Roosendaal (West-Brabant). Overleed op 14 december 1790 te Bergen op Zoom.62 Woonde te Heerle (West-Brabant), in 1731.62 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Petrus Gerardus Pitersen.

Hij trouwde met Maria Jacobse de Koninck op 4 juni 1731 te Wouw (West-Brabant).

1009 Maria Jacobse de Koninck. Geboren in 1702 te Bergen op Zoom-Buitenpoorterij. Gedoopt op 20 september 1702 te Bergen op Zoom. Overleed vóór 12 februari 1759. Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: De Konong, De Koning, De Kooninck.


1010 Johannes Baptist Melsen. Geboren op 27 januari 1708 te Kalmthout (Antwerpen, België). Gedoopt op 27 januari 1708 te Kalmthout (Antwerpen, België). Overleed op 15 september 1788 te Ossendrecht (West-Brabant); hij werd 80 jaar oud. Begraven op 16 september 1788 te Huijbergen (West-Brabant). Woonde in het huis ‘de Roos’ te Achterbroek (1767), en op Schaliehoeve onder de Woensdrechtse Zuidgeest (zie nummer 640 in deze generatie voor meer informatie over de Schaliehoeve). Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joannes Baptist. Hij was stamvader van ’n belangrijke bestuurdersfamilie in de Zuidwesthoek. Zo was nakomeling Martinus Melsen burgemeester van Ossendrecht tussen 1846 en 1873.

Hij trouwde met Petronella Merten Bussers op 28 oktober 1736 te Kalmthout (Antwerpen, België).723

1011 Petronella Merten Bussers. Geboren in 1716. Gedoopt op 22 december 1716 te Kalmthout (Antwerpen, België). Overleed in 1784 te Woensdrecht-Zuidgeest (West-Brabant). Begraven op 23 februari 1784. Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Petronel Marten – Bussaars.


1012 Adrianus Raeijmakers. (Dezelfde als nummer 610.)

1013 Maria Luijsterburgh. (Dezelfde als nummer 611.)


1014 Judocus Thomasse van den Boom. (Dezelfde als nummer 608.)

1015 Cornelia Adriaens Heijmans. (Dezelfde als nummer 609.)


1020 Leonard (Leendert) Ackermans. Geboren in 1708. Gedoopt op 13 juli 1708 te Houthem (Zuid-Limburg).400,1038 Overleed op 23 december 1785 te Meerssen (Zuid-Limburg).771 Begraven op 23 december 1785 te Meerssen (Zuid-Limburg).771,1038 Woonde te Hulsberg (Zuid-Limburg, 1737), Meerssen (Zuid-Limburg, 1747, 1748, 1754), in 1747, 1748, 1754.771,772 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Leonardus – Akkermans. Ene Ida Akkermans was getuige bij de doop van kleinzoon Thomas Akkermans te Bergen op Zoom.

Hij trouwde met Agnes Hontz vóór 1735 te Meerssen (Zuid-Limburg).

1021 Agnetis (Agnes) Hontz. Geboren rond 1710, mogelijk te Hulsberg (Zuid-Limburg). Overleed op 25 februari 1789 te Meerssen (Zuid-Limburg).771 Begraven op 25 februari 1789 te Meerssen (Zuid-Limburg).1038 Woonde te Hulsberg (Zuid-Limburg, 1737), Meerssen (Zuid-Limburg, 1747, 1748, 1754).771,772 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Hons. Ik heb geen doopakte of trouwakte voor de naam Hontz/Hons gevonden te Hulsberg over de periode 1617-1821.


1022 Kornelis Anthonissen Eevers. Geboren in 1712. Gedoopt op 1 december 1712 te Teteringen (West-Brabant).575,1038 Overleed op 4 januari 1779 te Bergen op Zoom.1124 Begraven in 1779 te Bergen op Zoom.1124 Woonde te Bergen op Zoom, in 1738.375 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cornelus, Cornelis, Cornelis Antonius – Everse, Evers. Zij huwden met attestatie van Roosendaal van 14 mei 1738. Kornelis werd bij zijn NH huwelijk vermeld als “jongman van buiten Breda, woonagtig alhier.”375

Hij trouwde met Digna Steevens Verbraak op 25 april/14 mei 1738 te Bergen op Zoom.1038,375

1023 Digna Steevens Verbraak. Geboren in 1711 te Roosendaal (West-Brabant).375 Gedoopt op 3 juni 1711 te Roosendaal (West-Brabant).1038 Overleed op 19 december 1788 te Bergen op Zoom.1124 Begraven in 1788 te Bergen op Zoom.1124 Woonde te Roosendaal (West-Brabant), in 1738.375 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Dympna, Dimpna Stevens, Dingena – Verbraack, Verbraeck. Zij overleed aan ‘verval van kragten’. Zou 79 jaar oud zijn bij haar overlijden.1124

eversK3De hervormde trouwakte van Kornelis en Digna, 1738. (Afbeelding: NH Trouwboek Bergen op Zoom 1734-1809/Zoekakten)

eversK

De begraafakte van Kornelis, 1779. (Afbeelding: Overlijdensregister krankenbezoeker Bergen op Zoom 1769-1810/Zoekakten)

eversK2

De overlijdensakte van Dingena. Zij overleed aan “verval van kragten”. (Afbeelding: Overlijdensregister krankenbezoeker Bergen op Zoom 1769-1810/Zoekakten)


Update: 20 oktober 2023.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *