De koning der Belgen komt ook uit Hoogerheide

Een beetje in navolging van vorig artikel. Eén van de belangrijkste vragen voor iemand wiens stamboom nog nooit uitgezocht is, lijkt te zijn of er adel in de familie zit. Het antwoord is denk ik ja, maar ver weg. Zo stam ik op niet minder dan tien manieren af van de ‘algemene‘ adel en dus van Karel de Grote. Zeven keer via jonkvrouwe Maijke Coenen uit Wouw (kwartierstaatnummer 5909), één keer via een Zeeuwse voorouder, één keer via een Hollandse voorouder en één keer via een Limburgse voorouder, allemaal vóór 1600. Nu, uit zó’n belangrijke familie kom ik ook weer niet, dus ik hou ‘t erop dat de meeste Nederlanders wel een connectie met Karel de Grote hebben. Of, zelfs 2% van alle Europeanen. Dat wil zeggen, áls Karel de Grote ooit bestaan heeft (de fantoomtijdtheorie, superinteressant!), maar daar gaan we even vanuit.

Interessanter vind ik de omgekeerde vraag: heeft de adel ook connecties met ‘t gewone volk in hun stamboom? Da’s niet zo moeilijk om uit te zoeken. Een mooie aansluiting met mijn eigen regio vond ik bij koningin Paola, echtgenote van de in 2013 koning Albert der Belgen en moeder van de huidige koning Filip. Zij is van Italiaanse origine en had een Belgische grootmoeder, die niét van adel was (‘gegoede burgerij’ wel). Op een rijtje:

  • Paola Margherita Giuseppina Maria Consiglia Ruffo di Calabria  *Lucca, 1937

dochter van

  • Fulco Principi Ruffo di Calabria  *Napels, 1884, ✞ Marina di Massa, 1946

zoon van

  • Laura Mosselman du Chenoy  *Brussel, 1851, ✞ Napels, 1925

dochter van

  • Théodore Jean Mosselman du Chenoy  *Brussel, 1804, ✞ Court-Saint-Étienne, 1876

zoon van

  • Petronella Muts  *Breda, 1777, ✞ Brussel, 1807

dochter van

  • Jacques (Jacob) Muts  *Woensdrecht, 1740, ✞ 1788 & Claire Adrienne Jamez *Breda, 1747,✞ aldaar, 1777

Het lijkt misschien wat vergezocht, maar dat een Italiaanse prinses wortels heeft in West-Brabant licht op z’n minst niet echt voor de hand. Maar toch. De voornoemde familie Jamez woonde al sinds 1699 in Breda en vond haar oorsprong in Henegouwen.

Jacob Muts werd op 31 maart 1740 gedoopt te Woensdrecht. Hij huwde met Claire Adrienne te Breda op 8 mei 1769. Hij was een zoon van Adrianus (Adrien) Muts (*Woensdrecht, 1694) en Adriana (Adrienne) de Bruyn. Zij huwden in september 1724 te Woensdrecht. De belangrijkste vraag hier is voor mij of Jacob Muts eigenlijk uit de grote Brabantse familie Musters/Mutsaerts kwam. Die familie kwam rond 1618 uit Tilburg naar Essen en verspreidde zich vanuit daar over heel West-Brabant, waar ze vandaag de dag vooral voorkomt als Musters. Ik heb gevallen gezien waarin hun naam afgekort werd tot ‘muts’. Afijn, het antwoord op deze vraag is: nee, waarschijnlijk niet. Adrianus Muts was een zoon van Cornelis Janssen Muts en Dymphna Jacobs, die op 8 september 1682 te Ossendrecht in het huwelijk traden. Hierbij werd vermeld dat Cornelis uit Woensdrecht kwam. Zover bekend kwam de familie Mutsaerts pas begin 18e eeuw naar de Zuidwesthoek.

Adriana de Bruyn werd geboren op 28 februari 1699 te Woensdrecht, dochter van Nicolaus de Bruijn (*Hoogerheide, ✞ Huijbergen, 9 maart 1743) en Anna Gabrielis Cabus, dochter van het Huijbergse echtpaar Gabrielis Janssen Cabus (1633-1697, kwartierstaatnummer 2610) en Anthonia Cornelissen van Dilbeecx (*1638, kwartierstaatnummer 2611).

Zo, nu kan ik in ieder geval zeggen dat ik familie ben van de koning van België. En dan niet via Karel de Grote…

 

Nicolaas de Liemaeckere

Nicolaas de Liemaeckere. Zuid-Nederlands kunstschilder uit mijn favoriete periode in de geschiedenis. Geboren in 1575 in Gent, overleden op 28 oktober 1646 aldaar. Was een leerling van Otto van Veen met niemand minder dan Rubens

Ook uit Gent: Laureijs (Lauwereys) de Limare (kwartierstaatnummer 5440). Huwde in 1628 in Bergen op Zoom met Neelken Quirijns van de Halsterse Noordgeest. Zijn zoon Jan Laureijssen de Liemael (*Bergen op Zoom, rond 1640, kwartierstaatnummer 2720) was pottenbakkersknecht en pottenbakker, gehuwd met Anneken Claeijsen Troch, dochter van pottenbakker Nicolaas Roelants (Claas) den Troch uit Vilvoorde en de Bergse Francijntgen Jans uit een pottenbakkersfamilie. Jan de Liemael is waarschijnlijk de voorouder met de meeste spellingsvariaties op zijn achternaam: De Lima, De Limole, De Nieumael, De Liemale, Liemael, De Limaer, De Lieumale, De Lijemale, De Limase, De Limale, en… de Liemaker

Toeval? Waarschijnlijk. Moeilijk uit te zoeken ook. Maar toch iets wat ik graag met jullie wilde delen.