Édouard Van den Schriek uit Antwerpen (2)

Twee weken geleden schreef ik al over Édouard, vader van ‘t gezin op de foto uit 1884. In Antwerpen werd op 29 juni 1875 een akte opgesteld bij notaris Jean François Belloy inzake de verkoop van een huis. De partijen waren Denis Haine te Antwerpen en Eduard Jan Van den Schrieck, arts, te Antwerpen. De akte betrof het pand Canal des Recolette 39, wat volgens mij de Minderbroedersrui is. Dit adres is ook vermeld op een oude foto die te koop staat bij Delcampe (screenshot van 8/12-2016). De afgebeelde heer is trouwen Louis van der Molen, “19 ans”, zover ik weet geen familie van Van den Schrieck. 

De dokter komt op 18 juni 1879 opnieuw terug in een akte bij notaris Belloy, met Denis Haine, nu te Brussel, en zijn echtgenote Eugeen Van der Veken, eveneens te Brussel. Een andere akte bij dezelfde notaris van 20 mei 1877 betreft een huwelijkscontract tussen Jan Eduard Van den Schrieck, arts te Antwerpen en Maria Hortensia Gilson te Antwerpen. Een vierde akte, opgesteld bij notaris Alexander Joannes Mertens te Schilde op 10 maart 1879 vermeld Eduard Van den Schrieck te Antwerpen en ene Antoon Louis Scheevelenbos te Antwerpen. Een laatste, opvallende, akte van 10 januari 1882 (bij notaris Belloy) betreft een volmacht inzake het pand Joyensestraat N23 te Leuven. Eduard Jan wordt daarin omschreven als geneesheer, samen met Louis Van der Schrieck (let op het tussenvoegsel: ‘der’, waar bij Eduard ‘den’ gebruikt wordt), burgemeester van Winksele, een dorp in Vlaams-Brabant.

Deze vijf akten zijn de enige vermeldingen van een Eduard Van den Schrieck te Antwerpen in ‘t Belgisch rijksarchief. Dat betekent, samen met zijn welgestelde status als arts, dat ‘t aannemelijk is dat Eduard Jan of Jan Eduard Van den Schrieck hierboven te afgebeelde persoon op de foto is. Een paar aanknopingspunten heb ik dus reeds gevonden. Op Geneanet komt bij zoekopdrachten één persoon heel vaak naar voren: René Marie Édouard Van den Schrieck, geboren op 10 april 1878 te Antwerpen, overleden op 11 januari 1944 te Tourcoing in Noord-Frankrijk. En zijn geboorteakte geeft inderdaad aan dat hij een zoon was van het echtpaar Van den Schrieck-Gilson.

Afbeelding: Geboorteakten Antwerpen, boek januari-juli 1878 (via Zoekakten).

De akte geeft ook nog een hoop leuke details: De volledige namen van de zoon waren Renatus Maria Josephus Elisa Felix Eduardus. Édouard of ‘Joannes Eduardus’ was 38 en geboren te Herent in Vlaams-Brabant, de officiële namen van zijn vrouw waren Maria Hortensia Charlotte Nina Gilson, zij was 31 en afkomstig van Bouillon in Belgisch Luxemburg. Zij waren in 1877 gehuwd te Hombeek in Vlaams-Brabant, wat overeenkomt met de notariële akte in Antwerpen bovenaan dit artikel. Zij woonden op Minderbroedersrui 39 in sectie 1, dus in ‘t huis wat vader in 1875 kocht. In de periode tot 1887, de familie vertrok toen naar Leuven, waren zij inschreven op dit adres, met de volgende kinderen: Felix Eduardus Renatus Maria Josephus Elisa Van den Schrieck (*Antwerpen, 1878), Ludovica Nina Valeria Maria Josephus Margaretha Van den Schrieck (*Antwerpen, 1879), Gaston Maria Josephus Felix Eugenius Van den Schrieck (*Antwerpen, 8/3-1881, vermeld als dochter!) en Germania Maria (…) Theresia Felizi(..) Nina Van den Schrieck (*Antwerpen, 19/12-1882). Twee dingen blijken hieruit: onderscheid tussen jongensnamen en meisjesnamen was niet echt belangrijk voor dit gezin, en de vier kinderen, drie dochters en een zoon, komen overeen met de gezinsfoto. Inwonend was trouwens ook Antonia Tinglet, meid, geboren te Grupont in 1850. 

Afbeelding: Bevolkingsregister Antwerpen 1880-1890, wijk 1, boek 7-11 (via Zoekakten)

Nu de bevestiging er is kan ik verder met zoon René. Hij trouwde volgens de bestanden op Geneanet met Mathilde Marie Thérèse Joseph Duvillier, iets wat in ‘t bevolkingsregister hierboven ook vermeld wordt. Mathilde zou op 12 mei 1881 geboren zijn in Tourcoing, dochter van Paul Marie Joseph (Georges) Duvillier (1853-1926, “filateur de cotton”) en Élisa Jeanne Françoise Marie Motte (1854-1946). Van moeder is in ieder geval bekend dat ze in Tourcoing geboren werd en aldaar overleed. ‘t Echtpaar Van den Schrieck-Duvillier in Frankrijk kreeg meerdere kinderen en kleinkinderen; en ‘t lijkt erop dat de zoektocht van dhr. Tiggelman naar nakomelingen gaat slagen.. Als ‘t zover is laat ik het weten.