de Valk-Baartmans II (2017)


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/customer/www/stamboombernaards.nl/public_html/wp-content/plugins/wp-whydonate/includes/shortcode-app-view.php on line 247

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/customer/www/stamboombernaards.nl/public_html/wp-content/plugins/wp-whydonate/includes/shortcode-app-view.php on line 271

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/customer/www/stamboombernaards.nl/public_html/wp-content/plugins/wp-whydonate/includes/shortcode-app-view.php on line 287


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/customer/www/stamboombernaards.nl/public_html/wp-content/plugins/wp-whydonate/includes/shortcode-app-view.php on line 314

Geen gegevens gevonden


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/customer/www/stamboombernaards.nl/public_html/wp-content/plugins/wp-whydonate/includes/shortcode-app-view.php on line 341

Geen gegevens gevonden


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/customer/www/stamboombernaards.nl/public_html/wp-content/plugins/wp-whydonate/includes/shortcode-app-view.php on line 374

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/customer/www/stamboombernaards.nl/public_html/wp-content/plugins/wp-whydonate/includes/shortcode-app-view.php on line 378

Vervolg op pagina De Valk-Baartmans 1.

V2544 Jan Aert Jansen Stuyts. Geboren rond 1600, mogelijk te Wuustwezel (Antwerpen, België).761 Overleed op 6 oktober 1677 te Wuustwezel (Antwerpen, België).761   Update: 17/6-2017

Hij trouwde met Isabella Jan Augustijns op 3 september 1630 te Wuustwezel (Antwerpen, België).761

V2545 Isabella Jan Augustijns. Geboren rond 1600, mogelijk te Wuustwezel (Antwerpen, België).761 Overleed op 26 juni 1681 te Wuustwezel (Antwerpen, België).761 Zij was eerder getrouwd met Anthonis Peter Antonissen.761   Update: 17/6-2017

V2546 Adriaen Antonij Melssen. Geboren rond 1600, mogelijk te Wuustwezel (Antwerpen, België).761 Overleed in 1664 te Wuustwezel (Antwerpen, België).761 Begraven op 21 maart 1664.761   Update: 17/6-2017

Hij trouwde met Adriana Jan Dielis op 23 november 1621 te Wuustwezel (Antwerpen, België).761

V2547 Adriana Jan Dielis. Geboren rond 1600.761 Overleed op 21 augustus 1656 te Wuustwezel (Antwerpen, België).761   Update: 17/6-2017

V2548 Cornelis Dielis Cornelissen. Geboren in 1617. Gedoopt op 6 augustus 1617 te Wuustwezel (Antwerpen, België).761   Update: 17/6-2017

Hij trouwde met Catharina Adriaen Cornelis Wouters op 5 september 1651 te Wuustwezel (Antwerpen, België).761

V2549 Catharina Adriaen Cornelis Wouters. Geboren in 1628. Gedoopt op 26 april 1628 te Wuustwezel (Antwerpen, België).761   Update: 17/6-2017

V2550 Anthonis Aert Peter van Tychelt. Geboren in 1635. Gedoopt op 26 augustus 1635 te Wuustwezel (Antwerpen, België).761 Overleed op 27 december 1678 te Wuustwezel (Antwerpen, België).761 Geloof: rooms-katholiek.   Update: 17/6-2017

Hij trouwde met Elisabeth Peter Jan Wellens op 3 februari 1655 te Wuustwezel (Antwerpen, België).761

V2551 Elisabeth Peter Jan Wellens. Geboren in 1630. Gedoopt op 10 december 1630 te Wuustwezel (Antwerpen, België).761 Overleed op 22 augustus 1703 te Wuustwezel (Antwerpen, België).761 Geloof: rooms-katholiek.   Update: 17/6-2017

V2552 Cornelis Michiel Jan van Elsacker. Geboren op 2 januari 1611, waarschijnlijk te Loenhout (Antwerpen, België).761 Gedoopt op 2 januari 1611 te Loenhout (Antwerpen, België).761 Overleed op 12 mei 1678.761 Geloof: rooms-katholiek. Cornelis was stadhouder. – Hij had een buitenechtelijke relatie met Catharina Hendricx, waaruit een dochter geboren werd, Anna Cornelis Michiel van Elsacker.761   Update: 17/6-2017

Hij trouwde met Digne Adriaen Peter van Stayen op 12 september 1651 te Loenhout (Antwerpen, België).761

V2553 Digne Adriaen Peter van Stayen. Geboren in 1619. Gedoopt op 27 december 1619 te Loenhout (Antwerpen, België).761 Overleed op 13 november 1692 te Loenhout (Antwerpen, België).761 Geloof: rooms-katholiek. Zij werd vermeld in ’t Loenhoutse schepenregister op 23/1-1623 (register 255, stuk 6): “Adriaen Peeter van Staeijen x +Teunken Jan van Ditfoort en Peeter van Staeijen als momboor met Jan van Dietfoort als toeziener van de weeskinderen akkoord over onderhoud van de weeskinderen, Adriaen zal zijn zoon Cornelis, zijnde het oudste kind, houden en vs Jan van Dietfoort de twee andere kinderen genaamd Magriet en Dingne“761   Update: 17/6-2017

V2554 Cornelis Christiaen Matthijs Raets. Geboren in 1619. Gedoopt op 11 augustus 1619 te Loenhout (Antwerpen, België).761 Overleed na 12 maart 1676.761 Geloof: rooms-katholiek. Hij had een buitenechtelijke relatie met Catharina Hendricx, geboren rond 1620, uit die relatie werd dochter Anna Cornelis Kersten Raets geboren. – Hij werd erg vaak vermeld in de Loenhoutse schepenregisters.761   Update: 17/6-2017

Hij trouwde met Maeijken Wouter Jan Rombouts op 10/19 april 1646 te Loenhout (Antwerpen, België).761

V2555 Maeijken Wouter Jan Rombouts. Geboren in 1621. Gedoopt op 12 januari 1621 te Loenhout (Antwerpen, België).761 Overleed op 25 mei 1661 te Loenhout (Antwerpen, België).761 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Wouters.   Update: 17/6-2017

V2556 Jan Geertsen. Geboren rond 1640, mogelijk te Kalmthout (Antwerpen, België).   Update: 17/6-2017

V2560 Bartel Baartmans. Geboren rond 1650.   Update: 17/6-2017

V2562 Johannes Leendertsz (Jan) van Outheusden. Geboren rond 1660 te Herpt (Oost-Brabant).101 Overleed in 1727. Begraven op 29 september 1727 te Heusden (Oost-Brabant).101 Jan was ruiter.

101 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jan Leendertse, Joannes – Leendersen, Linderssen, Van Herpt, Leinders.   Update: 17/6-2017

Hij trouwde met Lijsbeth van der Borst op 25 februari 1688 te Breda (West-Brabant).101

V2563 Elisabeth (Lijsbeth) van der Borst. Geboren in 1660. Gedoopt op 25 november 1660 te Breda (West-Brabant).101   Update: 17/6-2017

V2564 Job Anthonissen van Agthoven. Geboren op 17 mei 1658 te Roosendaal (West-Brabant).2661 Gedoopt op 17 mei 1658 te Roosendaal (West-Brabant).2661 Overleed op 18 oktober 1694 te Bergen op Zoom. Begraven op 21 oktober 1694 te Bergen op Zoom-Minderbroederskerkhof. Geloof: rooms-katholiek. Job was meester-peperkoekmaker. – Zijn zoon Godefridus van Agthoven van hoeve ‘de Borcleer’ te Roosendaal in 1706, waarschijnlijk via Job of familie in Roosendaal. – Citaat uit bron 2661: “Job en Adriana wonen aanvankelijk te Bergen op Zoom in het huis van Hendrik de Fray maar kopen in 1693 de bakkerij “die Byecorff” in de Lievevrouwestraat aldaar. In dat jaar is hij deken van het schildersgilde St. Lucas. Zij maken elkaar bij testament in 1693 tot algemeen erfgenaam, wanneer Job ernstig ziek is. Na zijn dood hertrouwt Adriana de Groot met Andries Bavelaer, een neef van Job van Achthoven, en heeft bij deze nog twee kinderen: Nicolaas en Pieter Bavelaar. Adriana sterft op 27 maart 1720 te Bergen op Zoom. Job, maar 35 jaar geworden, wordt in 1694 op de Minderbroederskerkhof te Bergen op Zoom begraven. Hij laat vijf kinderen achter.” Dochter Antonia erfde het ouderlijk huis ‘die Byecorff’ en ging daar wonen met haar familie.2661 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Iop – van Acthoven, van Achthoven.   Update: 17/6-2017

Hij trouwde met Adriana Goverts de Groodt op 2 maart 1685 te Bergen op Zoom.

V2565 Adriana Goverts de Groodt. Geboren in 1660 te Oudenbosch (West-Brabant). Overleed op 27 maart 1720 te Bergen op Zoom.2661 Geloof: Nederlands Hervormd. Zij werd waarschijnlijk hervormd gedoopt te Oudenbosch, en kwam uit een gemengd huwelijk.2661 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Adriana – de Groot.   Update: 17/6-2017

V2566 Jan Adrijaanse Vastesager. Geboren rond 1640 te De Heen (West-Brabant).2583 Overleed op 17 september 1702 te Oud-Vossemeer (Tholen, Zeeland). Woonde te Nieuw-Vossemeer (West-Brabant), in 1670.527 Geloof: rooms-katholiek (van geboorte, vanaf 1675), Nederlands Hervormd (tot 1675).2584 In 1670 werd als geboorteplaats Nieuw-Vossemeer vermeld, in 1699 De Heen. Ik vermoed dat dit meer te maken heeft met de status van Nieuw-Vossemeer en De Heen als (zelfstandige) dorpen dan met de precieze geboorteplaats zelf. – Dat de geloofsstrijd van de tachtigjarige oorlog in 1675 nog goed dooretterde komt bij dit echtpaar goed naar voren. Jan trouwde met Adriana in 1670, hervormd, en ook zijn kinderen werden protestants gedoopt. Hij was blijkbaar wel katholiek van huis uit, en kreeg misschien last van gewetenswroeging toen zijn vrouw vijf jaar later op sterven lag. In 1675 trouwde hij nogmaals met Adriana voor de pastoor van Halsteren, de parochie waar ook katholiek Vossemeer onder viel. De pastoor schreef dat hij de sacramenten der stervenden toediende, en “eindelijk” na zeven jaar een ‘wettig’ huwelijk sloot tussen Jan, van wie gezegd werd dat hij na twintig jaar weer tot de katholieke kerk terugkeerde, en Adriana, “ketterin”. Getuigen in 1675 waren Adrianus Janse Dane en Barbara Adriaens. – Hij hertrouwde op 1/30 mei 1699 te Nieuw-Vossemeer met Marija Adrijaanse Vermeert, ook Marij Adriaanse Vermeeren genoemd. Zij was geboren te Loenhout en woonachtig te Halsteren. Het huwelijk ging twee keer, allebei de keren hervormd en allebei de keren te Nieuw-Vossemeer, één ervan met attestatie van Halsteren. Rond die tijd woonde er te Halsteren ook Joris Adriaen Adriaen Vermeeren (kwartierstaatnummer 2716) afkomstig uit Loenhout, met zijn familie. Mogelijk hielden deze twee verband met elkaar.2583,527,2584 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Johan Adriaanse, Johan Adriaense, Jan Adriaanse, Johannes Adriaensen, ‘Joes (Joannes) Adriaense’, Jan Adriaensen – Vastetag, Vastenhagen.   Update: 17/6-2017

Hij trouwde met Adriaentjen Jans van Gastel op 18 april/26 mei 1670/24 november 1675 te Nieuw-Vossemeer (West-Brabant)/Halsteren (West-Brabant).527,2584

V2567 Adriaentjen Jans van Gastel. Overleed rond november 1675.2584 Geboren rond 1640 te Nieuw-Vossemeer (West-Brabant).527 Woonde te Nieuw-Vossemeer (West-Brabant) in 1670.527 Geloof: Nederlands Hervormd. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Adriaantie Jans, Ariaenten Jans, Adriana, Adriaentien Jans – Jans.   Update: 17/6-2017

V2576 Jan Peeters Clarijs. Geboren in 1630, mogelijk te Kruisland (West-Brabant).246 Overleed op 3 september 1672.246 Jan was wagenmaker. – Hij woonde te Kruisland.246   Update: 17/6-2017

Hij trouwde met Maria Philippi Cappers op 19 januari 1654.246

V2577 Maria Philippi Cappers. Geboren in 1630. Gedoopt op 9 mei 1630 te Wouw (West-Brabant).246 Overleed op 27 november 1675 te Kruisland (West-Brabant).246 Zij was ook gehuwd met Jan Willemse van Malderen.246   Update: 17/6-2017

V2578 Bartholomeus Jansse Schuerbiers. Geboren in 1627 te Wouw-Spellestraat (West-Brabant).187 Gedoopt op 29 augustus 1627 te Wouw (West-Brabant).246,187 Overleed op 26 december 1665 te Moerstraten (West-Brabant).187 Begraven in 1665 te Wouw (West-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Bartel Janssen, Bartholomeus Jansens – Scheurbier, Scheurbiers.   Update: 17/6-2017

Hij trouwde met Maria Melsen Gaens op 3 mei 1650 te Wouw (West-Brabant).246,187

V2579 Maria Melsen Gaens. Geboren in 1630. Gedoopt op 29 december 1630 te Wouw (West-Brabant).246 Overleed in 1677. Begraven op 12 januari 1677 te Wouw (West-Brabant).246 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maria Melchior.   Update: 17/6-2017

V2580 Pieter Sledden. Geboren rond 1640, mogelijk te Roosendaal (West-Brabant).   Update: 17/6-2017

V2584 Joost van Roosendaal. Geboren rond 1650, mogelijk te Oudenbosch (West-Brabant).   Update: 17/6-2017

V2590 Peeter Blommaerts. Geboren rond 1650.   Update: 17/6-2017

V2592 Franciscus Dominicus de Groot. Geboren op 29 mei 1662 te Leuven (Vlaams-Brabant, België).2686 Gedoopt op 29 mei 1662 te Leuven-Sint Geertrui (Vlaams-Brabant, België).2686,2554 Geloof: rooms-katholiek. Getuigen bij zijn huwelijk in 1685 waren Petrus Goemans en Joannes van den Bergh.2552 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Degroet.   Update: 29/8-2017

He trouwde met Catharina Gens op 17 januari 1685 te Leuven-Sint Pieter (Vlaams-Brabant, België).2552,2686

V2593 Catharina Gens. Geboren in 1661, waarschijnlijk te Leuven (Vlaams-Brabant, België). Gedoopt op 8 januari 1661 te Leuven-Sint Pieter (Vlaams-Brabant, België).2554,2686 Overleed op 12 mei 1710 te Leuven (Vlaams-Brabant, België).2686 Begraven in 1710 te Leuven-Sint Pieter (Vlaams-Brabant, België).2686 Geloof: rooms-katholiek.   Update: 29/8-2017

V2594 Hilarius Amsters. Geboren rond 1660, mogelijk te Leuven (Vlaams-Brabant, België). Overleed in 1723. Begraven op 10 augustus 1723 te Leuven (Vlaams-Brabant, België).2686 Hij was eerder getrouwd op 24 februari 1683 te Leuven met Maria Wilmaert. – In één akte zou hij voorkomen als Nicolas Colebrant, maar dat was de pastoor ter plaatse.2686 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Laurentius – Hamers.   Update: 29/8-2017

He trouwde met Elisabetha Tijsens op 4 april 1690 te Leuven (Vlaams-Brabant, België).2686

V2595 Elisabetha Tijsens. Geboren rond 1665.   Update: 29/8-2017

V2596 Jan de Hertoghe. Geboren in 1667 te Wolvertem (Vlaams-Brabant, België).2686 Gedoopt op 26 juni 1667 te Wolvertem (Vlaams-Brabant, België).2686 Overleed op 9 oktober 1720 te Oppem (Vlaams-Brabant, België).2686 Begraven op 11 oktober 1720 te Oppem (Vlaams-Brabant, België).2686 Geloof: rooms-katholiek. Pachter op Klein Amelgem te Oppem, Meisenier (1709), Schepen te Brussegem. Hij heeft een eigen grafzerk in de kerk van Oppem.2686   Update: 29/8-2017

He trouwde met Catharina (Kathelijne) Stallaert op 3 mei 1689 te Meise (Vlaams-Brabant, België).2686

V2597 Catharina (Kathelijne) Stallaert. Geboren in 1670 te Meise-Hasselt (Vlaams-Brabant, België).2686 Gedoopt op 4 maart 1670 te Meise-Sint Martinus (Vlaams-Brabant, België).2686 Overleed na 1721.2686 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cathelijne.   Update: 29/8-2017

V2598 Jacobus Stallaerts. Geboren in 1672 te Meise-Hasselt (Vlaams-Brabant, België).2686 Gedoopt op 27 september 1672 te Meise (Vlaams-Brabant, België).2686 Geloof: rooms-katholiek.   Update: 29/8-2017

He trouwde met Kathelijne Vleeracker op 28 februari 1696 te Haren (Brussel, België).2686

V2599 Kathelijne Vleeracker. Geboren in 1673, waarschijnlijk te Haren (Brussel, België). Gedoopt op 5 mei 1673 te Haren (Brussel, België).2686 Geloof: rooms-katholiek.   Update: 29/8-2017

V2600 Gerardus Sweringo. Geboren in rond 1660, mogelijk te Leuven (Vlaams-Brabant, België).   Update: 29/8-2017

He trouwde met Paschasia van Loon.

V2601 Paschasia van Loon. Geboren rond 1660.   Update: 29/8-2017

V2624 Jean Pacilly. Geboren rond 1645, mogelijk te Martigny (Manche, Normandië, Frankrijk). Overleed op 1 februari 1705 te Martigny (Manche, Normandië, Frankrijk).2557 Geloof: rooms-katholiek.   Update: 17/6-2017

Hij trouwde met Madeleine Lemonnier.

V2625 Madeleine Lemonnier. Geboren rond 1645, mogelijk te Parigny (Manche, Normandië, Frankrijk). Overleed op 18 juli 1707 te Martigny (Manche, Normandië, Frankrijk).2557 Geloof: rooms-katholiek.   Update: 17/6-2017

V2626 André Barbot. Geboren rond 1650, mogelijk te Martigny (Manche, Normandië, Frankrijk).2557 Geloof: rooms-katholiek. Getuigen bij ’t huwelijk in 1677 waren Thomas Becherel, Jacques Barbot, Francois Boulay en Louis Cheval.2557   Update: 17/6-2017

Hij trouwde met Françoise Becherel op 21 oktober 1677 te Le Mesnillard (Manche, Normandië, Frankrijk).2557

V2627 Françoise Becherel. Geboren rond 1650, mogelijk te Le Mesnillard (Manche, Normandië, Frankrijk). Geloof: rooms-katholiek.   Update: 17/6-2017

V2628 Jean Desvaux. Geboren in 1660, mogelijk te Montigny (Manche, Normandië, Frankrijk).2558 Overleed op 19 augustus 1740 te Montigny (Manche, Normandië, Frankrijk).2558 Begraven op 20 augustus 1740 te Montigny (Manche, Normandië, Frankrijk).2558 Geloof: rooms-katholiek.   Update: 17/6-2017

Hij trouwde met Elisabeth Maillard.

V2629 Elisabeth Maillard. Geboren rond 1660. Overleed op 15 september 1722 te Montigny (Manche, Normandië, Frankrijk).2558 Begraven op 15 september 1722 te Montigny (Manche, Normandië, Frankrijk).2558 Geloof: rooms-katholiek.   Update: 17/6-2017

V2630 Julien Muriel. Geboren rond 1655, mogelijk te Le Buat (Manche, Normandië, Frankrijk).   Update: 17/6-2017

Hij trouwde met Anna Lemonniere.

V2631 Anna Lemonniere. Geboren rond 1655.   Update: 17/6-2017

V2632 Jean Bazin. Geboren rond 1635, mogelijk te Martigny (Manche, Normandië, Frankrijk). Overleed op 17 juni 1700 te Martigny (Manche, Normandië, Frankrijk).2557   Update: 17/6-2017

Hij trouwde met Guillemine.

V2633 Guillemine. Geboren rond 1635.   Update: 17/6-2017

V2634 Grégoire Cordon. Geboren rond 1635, mogelijk te Martigny (Manche, Normandië, Frankrijk).   Update: 17/6-2017

Hij trouwde met Marie Robert.

V2635 Marie Robert. Geboren rond 1635.   Update: 17/6-2017

V2636 Mathurin Bazin. Geboren rond 1635, mogelijk te Martigny (Manche, Normandië, Frankrijk).   Update: 17/6-2017

Hij trouwde met Louise Cheval.

V2637 Louise Cheval. Geboren rond 1635.   Update: 17/6-2017

V2638 Michel Lemartinel. Geboren rond 1635, mogelijk te Martigny (Manche, Normandië, Frankrijk). Overleed op 10 mei 1698 te Martigny (Manche, Normandië, Frankrijk).2557   Update: 17/6-2017

Hij trouwde met Marie Olivier.

V2639 Marie Olivier. Geboren rond 1635.   Update: 17/6-2017

V2640 Godefridus Goossen Beckers. Geboren in 1665, mogelijk te Moergestel (Midden-Brabant). Gedoopt op 30 april 1665 te Moergestel (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Getuige bij zijn doop was Arnoldus Arnoldus (Aert Arnoud) Storimans. – Hij was ook getrouwd met Catharina Jans von Holstein.615   Update: 17/6-2017

Hij trouwde met Cathalijn Jan Mertens op 9/29 april 1691 te Tilburg (Midden-Brabant)/Goirle (Midden-Brabant).615

V2641 Cathalijn Jan Mertens. Geboren rond 1661 te Moergestel (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.   Update: 17/6-2017

V2642 Gijsbert Michiels van den Nieuwenhuijse. Geboren in 1663, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Gedoopt op 8 april 1663 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Overleed in 1727. Begraven op 21 april 1727 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Getuige bij zijn doop was Helena Willem Jan (Helwigis) Nouwen.615   Update: 17/6-2017

Hij trouwde met Maria Henricus Bosmans op 16 januari/1 februari 1689 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615

V2643 Maria Henricus Bosmans. Geboren in 1661, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Gedoopt op 30 december 1661 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Getuige bij haar doop was Maria Willem Jan Nouwen.615   Update: 17/6-2017

V2660 Pauwel Smekens. Geboren rond 1625.   Update: 17/6-2017

V2662 Petrus Adriaenssen Baelemans. Geboren rond 1627, mogelijk te Essen (Antwerpen, België).713 Overleed in 1703 te Essen-Schriek (Antwerpen, België).713 Begraven op 16 mei 1703 te Essen (Antwerpen, België).713 Geloof: rooms-katholiek. Hij werd begraven met halve uitvaart; er werd vermeld dat hij van Schriek kwam en weduwnaar was.713 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Petrus.   Update: 17/6-2017

Hij trouwde met Lucia Croonen op 16 oktober 1654 te Essen (Antwerpen, België).713

V2663 Lucia Croonen. Geboren rond 1629, mogelijk te Essen (Antwerpen, België). Gedoopt rond 1629.713 Overleed in 1702 of 1703 te Essen-Schriek (Antwerpen, België).713 Begraven op 30 januari 1703 te Essen (Antwerpen, België).713 Geloof: rooms-katholiek. Zij werd op 30/1-1703 begraven bij een uitvaart voor vier aan dysenterie overleden personen. Ook haar dochter was daar één van. Er werd vermeld dat ze uit Schriek kwam.713   Update: 17/6-2017

V2664 Arnoldus Gelten. Geboren in 1648. Gedoopt op 5 januari 1648 te Wouw (West-Brabant).101,2571   Update: 17/6-2017

Hij trouwde met Maria Cornsdr.

V2665 Maria Cornsdr.   Update: 17/6-2017

V2668 Mathias Adriaensen Baten. Geboren rond 1630. Overleed op 6 juni 1673 te Wouw-Westelaar (West-Brabant).2033   Update: 18/6-2017

Hij trouwde met Anna Henrixen Potters.

V2669 Anna Henrixen Potters. Geboren op 15 januari 1631 te Wouw (West-Brabant).2033   Update: 18/6-2017

V2674 Jacob van Ruckven. Geboren rond 1625.   Update: 18/6-2017

V2676 Cornelius Cornelisse Dam. Geboren rond 1650 te Zegge (West-Brabant).524 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Hij was ook gehuwd met Adriana Pieterse Smout op 27/11-1694 te Rucphen. Er werd dispensatie gegeven i.v.m. ‘afkondiging’.101,894 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cornelis Cornelis, Cornelis Cornelissen.   Update: 18/6-2017

Hij trouwde met Pauwlijntje Claessen Vinck op 14 februari 1677 te Roosendaal (West-Brabant).524,1198

V2677 Pauwlijntje Claessen Vinck. Geboren rond 1650 te Zegge (West-Brabant).524 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Paulina Claesse, Pauwelenken Claes.   Update: 18/6-2017

V2678 Jan Schrauwen. Geboren rond 1655, mogelijk te Vorenseinde (West-Brabant).   Update: 18/6-2017

V2680 Joannis Jacobs. Geboren rond 1650, mogelijk te Strijbeek (West-Brabant).   Update: 18/6-2017

V2684 Adriaan Michielsz Deckers. Geboren op 26 januari 1649 te Strijbeek (West-Brabant).2560,2561 Gedoopt op 29 januari 1649 te Ginneken (West-Brabant).2561 Overleed in 1731 te Galder (West-Brabant).2561 Geloof: rooms-katholiek. Hij was eerder gehuwd met Joanna Cornelii op 7 november 1677 te Ginneken.2561 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Adriaen Michiel.   Update: 18/6-2017

Hij trouwde met Marijken van Hooijdonck op 3 oktober 1683 te Ginneken (West-Brabant).2560,2561

V2685 Maeijken Peeter Jaspers (Marijken) van Hooijdonck. Geboren rond 1650 te Ginneken (West-Brabant).2561 Overleed vóór 1730 te Ginneken (West-Brabant).2561 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maijken Peeter Jaspers – Hoijdonck.   Update: 18/6-2017

V2686 Cornelis Laureys Pauwels Gijbs. Geboren rond 1645 te Geersbroek (West-Brabant).2560 Geloof: rooms-katholiek.   Update: 18/6-2017

Hij trouwde met Peerken Laureys Meeus Gerart Brocx op 5 februari 1668 te Ginneken (West-Brabant).2560

V2687 Peerken Laureys Meeus Gerart Brocx. Geboren rond 1645 te Bavel (West-Brabant).2560 Geloof: rooms-katholiek.   Update: 18/6-2017

V2748 Jan van den Zande. Geboren rond 1650, mogelijk te Essen (Antwerpen, België).   Update: 18/6-2017

V2750 Matthias Wouters de Rijck. Geboren op 18 oktober 1645 te Essen (Antwerpen, België).88 Gedoopt op 18 oktober 1645 te Essen (Antwerpen, België).713 Geloof: rooms-katholiek. Getuigen bij zijn doop waren Walterus Pieters en Catharina Mauwen.713 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Mathias.   Update: 18/6-2017

Hij trouwde met Dympna Dingemans van Riel op 23 februari 1669 te Essen (Antwerpen, België).2614

V2751 Dympna Dingemans van Riel. Geboren op 13 december 1643 te Essen (Antwerpen, België).23 Gedoopt op 13 december 1643 te Essen (Antwerpen, België).2614 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Dimpna Dingeman.   Update: 18/6-2017

V2776 Petrus Huijbrechts Suijkerbuijk. Geboren op 25 november 1659 te Essen (Antwerpen, België).187,728,1114 Gedoopt op 25 november 1659 te Essen (Antwerpen, België).187 Overleed op 22 mei 1725 te Nispen-Heikant (West-Brabant).187,728,1114 Geloof: rooms-katholiek. Getuigen bij zijn doop waren Johannes Janssen en Maria Geerts. Getuigen bij ’t huwelijk in 1682 waren Judocus Janssen Somers en Hubertus Suijckerbuijck.187 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Petrus Huybrechts, Petrus Huijbregts – Suyckerbuyck.   Update: 18/6-2017

Hij trouwde met Anna Claesen Schoonen op 14/29 november 1682 te Nispen (West-Brabant).187,728

V2777 Anna Claesen Schoonen. Geboren op 5 november 1655 te Nispen (West-Brabant).728 Overleed in 1729 te Roosendaal (West-Brabant).728 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Anna Nicolai – Scheunen.   Update: 18/6-2017

V2808 Gerardus de Nijs. Geboren in 1668, waarschijnlijk te Zandvliet (Antwerpen, België). Gedoopt op 6 september 1668 te Zandvliet (Antwerpen, België).101,2602 Overleed in 1721 te Stabroek (Antwerpen, België).2602 Geloof: rooms-katholiek. Inwonende knecht bij ’t gezin Huygens-Jansen te Zandvliet (1693), knecht van Jacob Jacobse Verstraten in de polder van Lillo (8/10-1696), pachter van tienden van de kathedraal van Antwerpen in de polder van Lillo (1712). Hij hertrouwde op 9/7-1707 te Lillo-Kruisweg met Catharina de Greef, geboren te Lillo op 27/4-1683, dochter van Joannes de Greef en Joanna van Uijten (ook: van Nuijten). Getuigen bij ’t huwelijk in 1707 waren Joannes Stoffelse Janssens en Joachim van den Eijnden.2602 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Denijs.   Update: 18/6-2017

Hij trouwde met Helena Verstraeten op 23 september 1699 te Berendrecht (Antwerpen, België).101,2602

V2809 Helena Verstraeten. Geboren in 1667 te Lillo (Antwerpen, België).101,2602 Overleed in 1707. Begraven op 18 april 1707 te Lillo-Kruisweg (Antwerpen, België).2602 Geloof: rooms-katholiek. Zij overleed in het kraambed. – Hoewel Helena niet eraan ‘gekoppeld’ is, leefde er een grote familie Verstraeten in Lillo in die tijd, met wortels in Liefkenshoek en Doel. Daar komt nog bij dat haar echtgenoot knecht was bij Jacob Jacobse Verstraten in de polder van Lillo.2602   Update: 18/6-2017

V2810 Cornelius Peeters van den Bergh. (Dezelfde als nummer V1350.)

V2811 Antonia Paessens Mous. (Dezelfde als nummer V1351.)

V2816 Joannes Carolus Delmaire. Geboren op 13 oktober 1606 te Watou (West-Vlaanderen, België).2042,2646 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Carolus – Delmare, Demaerel, Delemaire.   Update: 18/6-2017

Hij trouwde met Jacoba Carton op 17 juni 1624 te Poperinge (West-Vlaanderen, België).2646

V2817 Jacoba Carton. Geboren in 1602 te Poperinge (West-Vlaanderen, België).2042,2646 Geloof: rooms-katholiek.   Update: 18/6-2017

V2820 Jean van de Voorde. Geboren vóór 1620 te Haringe (West-Vlaanderen, België) ?2639   Update: 18/6-2017

Hij trouwde met Jeanne de Vos.

V2821 Jeanne de Vos. Geboren vóór 1625.2639   Update: 18/6-2017

V2822 Marc Franchier. Geboren vóór 1615, mogelijk te Haringe (West-Vlaanderen, België).2645,2639 Overleed in februari 1687 te Haringe (West-Vlaanderen, België).2645,2639 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Francier.   Update: 18/6-2017

Hij trouwde met Guilelmine Beghein op 1 september 1640 te Haringe (West-Vlaanderen, België).2645,2639

V2823 Guilelmine Beghein. Geboren vóór 1620.2645,2639 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Begein.   Update: 18/6-2017

V2824 Jean van Houcke. Geboren op 14 februari 1619 te Wormhout (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2639,2438,2640,2641 Gedoopt op 14 februari 1619 te Wormhout (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2639 Overleed op 29 oktober 1678 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2639,2438,2640,2641 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: le Houck.   Update: 18/6-2017

Hij trouwde met Catherine Fossaert vóór 1640.2639,2641

V2825 Catherine Fossaert. Geboren op 5 februari 1617 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2639,2438,2641 Gedoopt op 5 februari 1617 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2639 Overleed op 25 januari 1679 te Wormhout (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk); zij werd 61.2438 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Fessaert.   Update: 18/6-2017

V2834 Pierre Noe. Geboren op 14 september 1610 te Kortrijk (West-Vlaanderen, België).2441   Update: 18/6-2017

Hij trouwde met Anne Hals op 23 mei 1640 te Kortrijk (West-Vlaanderen, België).2441

V2835 Anne Hals. Geboren op 21 maart 1616 te Kortrijk (West-Vlaanderen, België).2441   Update: 18/6-2017

V2852 Philippe Joly. Geboren in 1635 te Beveren-aan-de-IJzer (West-Vlaanderen, België).2037   Update: 18/6-2017

Hij trouwde met Christine Merlain.

V2853 Christine Merlain. Geboren in 1640 te Beveren-aan-de-IJzer (West-Vlaanderen, België).2037   Update: 18/6-2017

V2862 Jan Deblonde. Geboren rond 1635, mogelijk te Westkappel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2037 Overleed in 1720 te Killem (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2037   Update: 18/6-2017

Hij trouwde met Jeanne Cattoen op 23 november 1678 te Warrem (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2037

V2863 Jeanne Cattoen. Geboren op 1 januari 1654 te Kaaster (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2037   Update: 18/6-2017

V2864 Pierre de Schuytter. Geboren rond 1650.2040 Overleed op 26 of 28 april 1719 te Oudezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040,2448 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Deschuytter.   Update: 18/6-2017

Hij trouwde met Anne Derycke op 16 februari 1672 te Oudezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040,2448

V2865 Anne Derycke. Geboren op 15 september 1653 te Oudezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040,2448 overleed na 6 februari 1714; zij werd 60.2448 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Ryckel.   Update: 18/6-2017

V2866 Jacques de Bril. Geboren op 16 of 19 maart 1629 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040,2448 Overleed op 6 maart 1686 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040,2448 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Debril.   Update: 18/6-2017

Hij trouwde met Élisabeth Isabelle (Isabanken) Fauverghe, V2867 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040,2448

V2867 Élisabeth Isabelle (Isabanken) Fauverghe. Geboren in 1634, mogelijk te Wormhout (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk) of te Killem (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2448 Overleed op 9 augustus 1706 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2448,2040 Zij hertrouwde op 8 september 1689 te Herzele met Jacques Cousin (rond 1645-1722).2448   Update: 18/6-2017

V2868 Marand Dauchy. Geboren op 22 februari 1623 te Hardenvoorde (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2448 Overleed op 6 januari 1680 te Kassel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk); hij werd 56.2448 Begraven in 1680 te Kassel-O.L.V. van de Crypteparochie (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2448 Hij was eerder gehuwd in juli 1647 te Oudezele met Isabelle Revillon (rond 1625-1658) en op 28 oktober 1659 te Oudezele met Claire Verhaeghe (1632-1673).2448

Hij trouwde met Jacqueline de Calf op 16 januari 1674 te Kassel-O.L.V. van de Cryptekerk (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2448

V2869 Jacqueline de Calf. Geboren rond 1650, mogelijk te Boezinge (West-Vlaanderen, België).2448 De naam van haar ouders is onbekend, maar ze zou een broer Pierre de Calf hebben, geboren rond 1650.2448   Update: 18/6-2017

V2870 Antoine Goetgheluck. Geboren op 27 januari of 5 februari 1632 te Ledringem (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040,2448 Overleed op 10 augustus 1684 te Ledringem (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk); hij werd 52.2040,2448 Begraven in 1684 te Ledringem (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040 Antoine was luitenant van Ledringem. – Zijn broer Christian Goetgheluck was schepen te Ekelsbeke.2040,2448   Update: 18/6-2017

Hij trouwde met Marie Dewynter op 16 februari 1661 te Ekelsbeke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040,2448

V2871 Marie Dewynter. Geboren op 13 februari 1627 te Duinkerke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040 Overleed op 28 augustus 1694 te Ledringem (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk); zij werd 67.2040   Update: 18/6-2017

V2872 François Devey. Geboren op 18 december 1647 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2627 Gedoopt op 19 december 1647 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2627 Overleed op 10 oktober 1719 te Winnezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2627,2040 Begraven op 10 oktober 1719 te Winnezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040 Geloof: rooms-katholiek. Hij was eerder gehuwd op 3 februari 1674 te Herzele met Marie Hauwes (ook: Cauwe, *Herzele, 22/11-1648, ged. aldaar, 23/11-1648, ovl. Herzele, rond 1684), dochter van Pierre Cauwe en Jeanne Vannoorenberghe, en trouwde een derde maal op 24/5-1707 te Winnezele met Jacqueline Vanstavel (*Winnezele, 1/11-1681, ged. aldaar, 2/11-1681, begr. Winnezele, 27/1-1748), dochter van François Vanstavel en Jean Goussen, beide uit Winnezele.2040,2627   Update: 18/6-2017

Hij trouwde met Marguerite Huyves op 4/5 juni 1685 te Winnezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040,2627

V2873 Marguerite Huyves. Geboren rond 1660. Overleed op 24 februari 1705 te Winnezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040,2627 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Dehuy, Huys.   Update: 18/6-2017

V2874 Egide (Gilles) Critsaert. Geboren rond 1665, mogelijk te Winnezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk). Overleed op 9 januari 1713 te Winnezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040,2627 Geloof: rooms-katholiek.   Update: 18/6-2017

Hij trouwde met Jeanne Drinckebier op 31 juli 1692 te Winnezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040,2627

V2875 Jeanne Drinckebier. Geboren rond 1665. Overleed op 19 juni 1732 te Winnezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040,2627 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Drynckebier, Drinkebier.   Update: 18/6-2017

V2876 Jacques Mahieux. Geboren rond 1660, mogelijk te Zermezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2651 Overleed in 1712.2651 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Mahieu.   Update: 18/6-2017

Hij trouwde met Marie Anne Catherine Beys.

V2877 Marie Anne Catherine Beys. Geboren in 1662 te Wormhout (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2651 Overleed op 13 oktober 1744 te Oudezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2651 Zij hertrouwde op 28 januari 1713 te Oudezele met Christian Degomme, schoonvader van haar zoon Guillaume.2651 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Nicaise – Debey.   Update: 18/6-2017

V2878 Christian Degomme. Geboren op 25 juni 1662 te Oudezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040,2627,2651 Overleed op 13 november 1746 te Oudezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk); hij werd 84.2040,2651 Geloof: rooms-katholiek. Hij hertrouwde op 21 oktober 1703 te Oudezele met Jacqueline Verbeeque (*rond 1670, ovl. Oudezele, 5/2-1711), en op 28 januari 1713 te Oudezele met Marie Anne Catherine Beys, de schoonmoeder van zijn dochter Anne Françoise Degomme.2651   Update: 18/6-2017

Hij trouwde met Françoise Speghel op 29 juli 1687 te Oudezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040,2651

V2879 Françoise Speghel. Geboren op 30 maart 1666 te Oudezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040,2627,2651 Overleed op 29 juni 1703 te Oudezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040,2651 Geloof: rooms-katholiek.   Update: 18/6-2017

V2896 Jean Leupe. Geboren rond 1620, mogelijk te Vlamertinge (West-Vlaanderen, België). Overleed op 2 februari 1684 te Vlamertinge (West-Vlaanderen, België).2042   Update: 18/6-2017

Hij trouwde met Catherine Thoris in 1646 te Vlamertinge (West-Vlaanderen, België).2042

V2897 Catherine Thoris. Geboren rond 1620. Overleed in 1692.2042   Update: 18/6-2017

V2898 Antoine Dehouck. Geboren op 21 maart 1627 te Steenvoorde (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2042,2652,2653 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Dehont.   Update: 18/6-2017

Hij trouwde met Marie Allaert op 30 juni 1657 te Steenvoorde (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2652,2653

V2899 Marie Allaert. Geboren op 6 februari 1633 te Steenvoorde (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2042,2652   Update: 18/6-2017

V2900 André Masselis. Geboren in 1590 te Poperinge (West-Vlaanderen, België).2040 Overleed op 15 juni 1658 te Poperinge (West-Vlaanderen, België).2040 Geloof: rooms-katholiek. André was schepen te Poperinge, ‘marguillier’ (is een lid van een parochieraad) van Saint Bertin.2040   Update: 18/6-2017

Hij trouwde met Marie Quaghebeur rond 1614 te Poperinge (West-Vlaanderen, België).2040

V2901 Marie Quaghebeur. Geboren in 1590 te Poperinge (West-Vlaanderen, België).2040 Overleed op 26 mei 1667 te Poperinge (West-Vlaanderen, België).2040 Geloof: rooms-katholiek.   Update: 18/6-2017

V2902 Jacques Debyser. Geboren op 4 augustus 1630 te Poperinge-Sint Bertinus (West-Vlaanderen, België).2040 Gedoopt op 4 augustus 1630 te Poperinge-Sint Bertinus (West-Vlaanderen, België).2654 Overleed op 24 mei 1694 te Poperinge-Sint Bertinus (West-Vlaanderen, België).2040 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: de Byjser.   Update: 18/6-2017

Hij trouwde met Catherine Hardebolle op 30 juli 1656 te Poperinge-Sint Bertinus (West-Vlaanderen, België).2040

V2903 Catherine Hardebolle.   Update: 18/6-2017

V2928 Jean Alexander. Geboren rond 1649, mogelijk te Rekspoede (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2635 Overleed op 27 mei 1713 te Oostkappel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2635 Geloof: rooms-katholiek.   Update: 18/6-2017

Hij trouwde met Jossine Vanhalle.

V2929 Jossine Vanhalle. Geboren rond 1650, mogelijk te Oostkappel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2635 Overleed op 19 november 1699 te Oostkappel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2635 Geloof: rooms-katholiek.   Update: 18/6-2017

V2936 Joannes (Jean) Cappelaere. Geboren rond 1635, mogelijk te Hardenvoorde (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk). Overleed op 23 april 1708 te Hardenvoorde (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2441   Update: 18/6-2017

Hij trouwde met Catherine de Baecke op 21 juli 1660 te Oudezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2441

V2937 Catherine de Baecke. Geboren rond 1635, mogelijk te Oudezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Baecke.   Update: 18/6-2017

V2938 Matthieu Boeye. Geboren op 17 juli 1633 te Kassel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2441,2627 Gedoopt op 17 juli 1633 te Kassel-O.L.V. van de Crypteparochie (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2627 Overleed op 26 juni 1696 te Kassel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk); hij werd 62.2627,2441 Begraven op 27 juni 1696 te Kassel-O.L.V. van de Crypteparochie (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2627 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Mathieu.   Update: 18/6-2017

Hij trouwde met Marie Penees op 26 september 1662 te Kassel-O.L.V. van de Crypteparochie (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2441,2627

V2939 Marie Penees. Geboren rond 1640 te Terdegem (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2627 Overleed op 3 november 1696 te Kassel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2627,2441 Begraven op 5 november 1696 te Kassel-O.L.V. van de Crypteparochie (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2627 Geloof: rooms-katholiek.   Update: 18/6-2017

V2940 Jean Marcant. Geboren op 6 januari 1635 te Westkappel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2627,2630 Gedoopt op 6 januari 1635 te Westkappel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2627 Overleed op 10 november 1696 te Westkappel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk); hij werd 61.2630 Begraven op 14 november 1696 te Westkappel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2630 Geloof: rooms-katholiek. Jean was grondeigenaar te Westkappel. – Hij was eerder getrouwd met Jeanne (Jeanneken) Rouseau (ook: Roseuw, Roesens), overleden op 1/6-1679 te Westkappel, aldaar begraven op 2/6-1679 en op 8 november 1679 te Westkappel met Pétronille Vangrevelinghe (*Rubroek, overleden te Westkappel op 24/6-1684).2627,2630 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Marquant.   Update: 18/6-2017

Hij trouwde met Antoinette Thomas op 27 december 1684/17 januari 1685 te Bambeke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2627

V2941 Antoinette Thomas. Geboren op 28 oktober 1660 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2627 Gedoopt op 29 oktober 1660 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2627 Overleed op 8 juni 1724 te Westkappel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2627,2629,2630 Begraven op 8 juni 1724 te Westkappel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2627 Geloof: rooms-katholiek. Zij hertrouwde met Jacques Backelant.2627   Update: 18/6-2017

V2942 Blasius (Blaise) Caron. Geboren rond 1665, mogelijk te Bambeke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2627,2630 Geloof: rooms-katholiek. Hij hertrouwde op 4 september 1706 te Bambeke met Marie Françoise Bruane, geboren rond 1680.2630   Update: 18/6-2017

Hij trouwde met Marie van Graefschepe op 6 juli 1694 te Bambeke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2627,2628,2630

V2943 Marie van Graefschepe. Geboren in 1678 te Bambeke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2627,2628 Overleed op 24 juni 1706 te Bambeke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2628,2630 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Vangraefschepe, Graefschepe.   Update: 18/6-2017

DERTIENDE GENERATIE

————————————————–

V4096 Jan de Valk, V4096. Geboren rond 1595.  Update: 19/6-2017

V4170 Peter Joris Christiaensen. Dezelfde als kwartierstaatnummer 3088.  Update: 6/6-2017

Hij trouwde met Willemijn Gijsbrecht Jorissen.

V4171 Willemijn Gijsbrecht Jorissen.Dezelfde als kwartierstaatnummer 3089.  Update: 6/6-2017

V4192 Petrus Verhaert. Geboren op 15 januari 1618 te Wechelderzande (Antwerpen, België).2006 Gedoopt op 15 januari 1618 te Wechelderzande (Antwerpen, België).2006 Overleed na februari 1666 te Wechelderzande (Antwerpen, België).2006 Hij was pachter van iets van jonker Johan Proost (deze familie Proost had ook van doen met Berrege en Willemstad).2006  Update: 19/6-2017

Hij trouwde met Maria Verlaer op 21 mei 1641 te Wechelderzande (Antwerpen, België).2006

V4193 Maria Verlaer. Geboren in 1620.2006 Overleed op 1 juli 1659.2006  Update: 19/6-2017

V4194 Adrianus van Laer. Geboren op 11 december 1612 te Lille (Antwerpen, België).2006  Update: 19/6-2017

Hij trouwde met Catharina Jansen op 10 februari 1637 te Lille (Antwerpen, België).2006

V4195 Catharina Jansen. Geboren op 23 februari 1617 te Lille (Antwerpen, België).2006  Update: 19/6-2017

V4196 Egidius Schellens. Geboren rond 1605, mogelijk te Lille (Antwerpen, België).  Update: 19/6-2017

Hij trouwde met Anna Marien op 7 november 1634 te Lille (Antwerpen, België).2006

V4197 Anna Marien. Geboren rond 1609.2006 Overleed op 4 juli 1654 te Lille (Antwerpen, België).2006  Update: 19/6-2017

V4200 Pierre Bellet. Geboren vóór 1630 te Saint-Jean d’Arves (Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, Frankrijk).2006 Overleed in juli 1675 te Saint-Jean d’Arves (Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, Frankrijk).2006  Update: 19/6-2017

Hij trouwde met Catherine.

V4201 Catherine. Geboren in 1635.2006 Overleed op 18 november 1678 te Saint-Jean d’Arves (Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, Frankrijk).2006  Update: 19/6-2017

V4202 Mathieu Bertrand. Geboren vóór 1630 te Saint-Jean d’Arves (Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, Frankrijk).2006 Overleed op 23 mei 1679 te Saint-Jean d’Arves (Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, Frankrijk).2006  Update: 19/6-2017

Hij trouwde met Guillemine Fèjoz vóór 1648 te Saint-Jean d’Arves (Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, Frankrijk).2006

V4203 Guillemine Fèjoz. Geboren vóór 1635 te Saint-Jean d’Arves (Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, Frankrijk).2006 Overleed in april 1670 te Saint-Jean d’Arves (Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, Frankrijk).2006  Update: 19/6-2017

V4204 Adriaen Antonij Geert Schooffs. Geboren in 1628. Gedoopt op 30 juli 1628 te Loenhout (Antwerpen, België).2008,761 Overleed in 1695. Begraven in 1695 te Hoogstraten (Antwerpen, België).2008 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Adrianus – Schoofs.  Update: 19/6-2017

Hij trouwde met Anna Jacobs van Gorp op 25 januari/13 februari 1657 te Loenhout (Antwerpen, België).2008,761

V4205 Anna Jacobs van Gorp. Geboren rond 1630, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).761 Overleed op 30 december 1671 te Loenhout (Antwerpen, België).2008,761   Update: 19/6-2017

V4206 Jan Wouters Timmermans. Geboren rond 1635, mogelijk te Bergen op Zoom in de Buitenpoorterij. Woonde te Bergen op Zoom-Buitenpoorterij in 1695.82,155 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Jan was landbouwer (1695). – Hij hertrouwde op 12/29 november 1695 te Bergen op Zoom met Magdaleen Thomas Regemeurtels (ook enkel Magdaleen Thomas genoemd). Zij woonde in de Bergse buitenpoorterij. – Notaris Charles van der Mast maakte in 1679 te Bergen op Zoom een akte op, die lijkt op een testament. Vermeld werden de kinderen van Jan Woutersen Timmermans en Maeijken Sprangers, Jan Woutersen Timmermans, Maeijken Sprangers, Pieter Adriaensen de Bruijn, Cornelis Sprangers, de huisarmen te Bergen op Zoom en de weeskamer te Bergen op Zoom. In 1695 werd hij nog een keer in een minuutakte van notaris Van der Masts hand vermeld: als landbouwer woonachtig in de Bergse buitenpoorterij. Verder werden in de akte vermeld: Maeijken Sprangers, overleden, Margarita Janssen Timmermans, Elisabet Janssen Timmermans, Maria Janssen Timmermans, comparant Pauwels Jans Timmermans, comparant Pieter de Bruijn, comparant Cornelis de Bruijn, comparant Jan Schooffs, getuige Heijndrick Pieterssen Cappel, getuige Adriaen Pieterssen de Bruijn, geregistreerde Cornelis Huijbrechts Kools, woonachtig in de Bergse buitenpoorterij en comparant Jan Janssen Timmermans.2008,155,82 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jan Woutersen, Jan Woutersse.   Update: 19/6-2017

Hij trouwde met Maeijken Sprangers.

V4207 Maria Janssen (Maeijken) Sprangers. Geboren rond 1635, mogelijk te Kruisland (West-Brabant). Overleed op 22 april 1695 te Bergen op Zoom.2008,1970 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Een Maria van Sprangh, geboren op Kruisland, werd op 28/12-1631 gedoopt te Roosendaal. Mogelijk gaat het om dezelfde persoon. Het kind was een dochter van Joannes Aertssen van Sprangh en Lijsbeth Quirijnssen. De getuigen bij de doop waren Dingeman Pieters en Eelken Hendricx.1062 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maijken, Maria – Sprengers, van Sprang.   Update: 19/6-2017

V4216 Vincentius Henricx. Geboren rond 1595, mogelijk te Essen (Antwerpen, België). Overleed op 3 november 1682 te Essen (Antwerpen, België).2009 Begraven in 1682 te Essen (Antwerpen, België).

Hij trouwde met Adriana Gerardi op 4 november 1618 te Essen (Antwerpen, België).2009

V4217 Adriana Gerardi. Geboren rond 1595.   Update: 19/6-2017

V4218 Matthias Geertsen. Geboren rond 1610, mogelijk te Essen (Antwerpen, België).   Update: 19/6-2017

Hij trouwde met Dijmpna Cornelissen.

V4219 Dijmpna Cornelissen. Geboren rond 1610.   Update: 19/6-2017

V4236 Joris Leendertsz Quant. Geboren rond 1625, mogelijk te Kethel (Zuid-Holland).2017 Overleed in 1677.2017   Update: 19/6-2017

Hij trouwde met Liedewij Cornelisdr Poldervaart.

V4237 Liedewij Cornelisdr Poldervaart. Geboren rond 1630. Overleed in 1679.2017   Update: 19/6-2017

V4238 Jacob van der Velden. Geboren rond 1630.   Update: 19/6-2017

V4280 Leendert Jeroensz van der Sijde. Geboren in 1619.2017 Gedoopt op 10 februari 1619 te Berkel (Zuid-Holland).2017 Overleed op 20 maart 1687 te Berkel (Zuid-Holland).2017 Leendert was arbeider.

2017   Update: 19/6-2017

Hij trouwde met Neeltje Dirkxdr Bovenwater op 1 februari 1643 te Berkel (Zuid-Holland).2017

V4281 Neeltje Dirkxdr Bovenwater. Geboren in 1621. Gedoopt op 7 oktober 1621 te Zegwaard (Zuid-Holland).2017 Overleed op 19 juni 1691 te Berkel (Zuid-Holland).2017 Zegwaard heet tegenwoordig “Seghwaert” en is een wijk van Zoetermeer.   Update: 19/6-2017

V4282 Jan Joostz van Hofstede. Geboren vóór 1623 te Hazerswoude (Zuid-Holland).2017   Update: 19/6-2017

Hij trouwde met Maartje Cornelisse Corsen op 15 november 1643 te Zoetermeer (Zuid-Holland).2017

V4283 Maartje Cornelisse Corsen. Geboren op 29 augustus 1621 te Zegwaard (Zuid-Holland).2017 Overleed op 15 februari 1689 te Hazerswoude (Zuid-Holland); zij werd 67.2017   Update: 19/6-2017

V4352 Dielis Leunis van den Eijnde. Geboren rond 1590, mogelijk te Erp (Oost-Brabant).2518   Update: 19/6-2017 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Egidius, Dielis.

V4356 Mattheus Stapels. Geboren rond 1590, mogelijk te Moergestel (Midden-Brabant).   Update: 19/6-2017

V4416 Jan Jacobsen van Oort. Geboren rond 1590 in de Langstraat (Midden-Brabant).1992,2607 Overleed na 1 augustus 1662 te Woensdrecht (West-Brabant) ?1992,2607 Woonde te Woensdrecht (West-Brabant) in 1626.1992 Geloof: Nederlands Hervormd. Jan was landbouwer, pachter en linnenlakenwever te Woensdrecht. Hij werd in 1654 vermeld als lid van de protestantse kerk te Ossendrecht, en in zijn testament uit 1662 als woonachtig te Woensdrecht. Hij was eerder gehuwd, maar de naam van zijn eerste echtgenote is onbekend.1992,2607   Update: 19/6-2017

Hij trouwde met Barbara (Barbel) Hendricx op 21 april 1626 te Bergen op Zoom.1992,2607

V4417 Barbara (Barbel) Hendricx. Geboren in 1599. Gedoopt op 25 september 1599 te Bergen op Zoom.1992,2607,221 Overleed vóór 1649, mogelijk te Woensdrecht (West-Brabant).1992 Woonde te Woensdrecht (West-Brabant) in 1626.1992 Geloof: Nederlands Hervormd. Getuigen bij haar doop waren Cornelis Pieters, Janneken Cornelis en Neeltken Adriaens.221 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Heijndrix, Henricx.   Update: 19/6-2017

V4418 Jan van Kerckhoven. Geboren rond 1600.   Update: 19/6-2017

V4420 Ferdinand Brandt. Geboren rond 1610, mogelijk te ’s-Gravenwezel (Antwerpen, België).   Update: 19/6-2017

V4422 Joannes Claeszn Cabus, Dezelfde als kwartierstaatnummer 4730.  Update: 6/6-2017

Hij trouwde met Adriana Jansdr in 1622 te Huijbergen (West-Brabant).

V4423 Adriana Jansdr, Dezelfde als kwartierstaatnummer 4731.  Update: 6/6-2017

V4424 Jan de Bruyn. Geboren rond 1570, mogelijk te Doel (Oost-Vlaanderen, België).  Update: 21/6-2017

V4444 Cornelius Volders. Geboren rond 1620, mogelijk te Zandvliet (Antwerpen, België). Overleed na 1656.254  Update: 21/6-2017

V4446 Petrus Slachvelt. Geboren in 1604, mogelijk te Zandvliet (Antwerpen, België).254 Overleed op 28 januari 1664 te Zandvliet (Antwerpen, België).254 Petrus was broeder in ’t Sint-Jorisgilde (1664).

254  Update: 21/6-2017

V4448 Heyndrick de Bie de jonge. Geboren rond 1591 te Ekeren-Hoogboom (Antwerpen, België).2605 Overleed op 5 december 1675 te Ekeren-Hoogboom (Antwerpen, België).2605 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Cornelia Pauwels op 13 juni 1621 te Ekeren (Antwerpen, België).2605

V4449 Cornelia Pauwels. Geboren rond 1591.2605 Overleed op 17 april 1657 te Ekeren (Antwerpen, België).2605 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

V4520 Pauwels Schippers. Geboren rond 1610, mogelijk te Berendrecht (Antwerpen, België).254 Overleed na 1656.254  Update: 21/6-2017

V4522 Andreas (Andries) Tiberius. Geboren rond 1607, mogelijk te Zandvliet (Antwerpen, België).254 Overleed op 27 september 1663 te Zandvliet (Antwerpen, België).254 Geloof: rooms-katholiek. Andries was kerkmeester (mogelijk in 1637), schepen (in 1654 en mogelijk ook in 1637). – “Andries Tiberius coopt ende wort geerfft van Peeter Janssen 9/24 paerten in eene brouwerije  ende hujijsinghe genaempt den Engel gestaen binnen Santvliet.”254  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Cornelia Luyckx.

V4523 Cornelia Luyckx. Geboren rond 1620.254 Overleed na 1666.254 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Lucas.  Update: 21/6-2017

V4528 Goossen van Duynen. Geboren rond 1630, mogelijk te Zandvliet (Antwerpen, België).  Update: 21/6-2017

V4532 Hugo Hughens. Geboren rond 1615, mogelijk te Zandvliet (Antwerpen, België).254 Overleed na 1655.254  Update: 21/6-2017

V4538 Anthonius Luyckx. Geboren rond 1640, mogelijk te Wuustwezel (Antwerpen, België).

Hij trouwde met Digna Jansen.

V4539 Digna Jansen. Geboren rond 1640, mogelijk te Wuustwezel (Antwerpen, België). Overleed na 1693, mogelijk te Zandvliet (Antwerpen, België).254  Update: 21/6-2017

V4540 Mathias Koekhoven. Geboren rond 1640, mogelijk te Zandvliet (Antwerpen, België).254 Overleed in 1666 of 1667.254 Geloof: rooms-katholiek.

Hij trouwde met Maria Machielsen van de Poel.

V4541 Maria Machielsen van de Poel. Geboren rond 1639, mogelijk te Zandvliet (Antwerpen, België).254 Overleed op 30 december 1678 te Zandvliet (Antwerpen, België).254 Geloof: rooms-katholiek. Zij was eerder getrouwd op 24 oktober 1657 te Zandvliet met Adrianus Jansen, geboren rond 1630, overleden tussen 1658 en 1666. Getuigen bij dat huwelijk waren Thomas Adriaense en Joannes van de (..). 254  Update: 21/6-2017

V4560 Adriaen Smits. Geboren rond 1580, mogelijk te Woensdrecht (West-Brabant).  Update: 21/6-2017

V4562 Christiaen Christiaenen. Geboren rond 1580.  Update: 21/6-2017

V4576 Jan Domus. Geboren rond 1605, mogelijk te Putte (Antwerpen, België).  Update: 21/6-2017

V4578 Guilelmus Adriani Tiberius. Geboren rond 1615, mogelijk te Stabroek (Antwerpen, België). Overleed in november 1653 te Stabroek (Antwerpen, België).2603 Geloof: rooms-katholiek. Hij trouwde een tweede maal met Maria Proost en een derde maal met Catharina Janssens.2603  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Maria Jacobs.

V4579 Maria Jacobs. Geboren rond 1615. Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

V4608 Cornelis Janse van den Brekel. Geboren in 1597. Gedoopt op 17 december 1597 te Oisterwijk (Midden-Brabant).615  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Maria Adriaen Hoevenaers rond 1640.615

V4609 Maria Adriaen Hoevenaers. Geboren in 1609. Gedoopt op 4 oktober 1609 te Oisterwijk (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 1669.615  Update: 21/6-2017

V4610 Geert Teunissen, V4610. Geboren rond 1615.  Update: 21/6-2017

V4612 Jan Aert Dierck van Roessel, V4612. Geboren rond 1600, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant). Jan was landbouwer.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: van Gestel.  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Yken Jacob Claes Schram, V4613 op 25/30 mei 1623 te Oisterwijk (Midden-Brabant).615

V4613 Yken Jacob Claes Schram, V4613. Geboren rond 1599, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).615  Update: 21/6-2017

V4614 Cornelis Adriaen Niclaes Scheijven, V4614. Geboren rond 1605, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 21 januari 1680.615  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Mayke Ariaens van Iersel, V4615.

V4615 Mayke Ariaens van Iersel, V4615. Geboren in 1605 te Udenhout (Midden-Brabant) ? Gedoopt op 28 augustus 1605 te Oisterwijk (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 21 januari 1680.615  Update: 21/6-2017

V4616 Claes Peeter Huijben, V4616. Geboren rond 1620, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 21/6-2017

V4620 Jan Gijsbert Adriaen van Gils, V4620. Geboren rond 1605, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Marij Jan Gerit Geenen rond 1628.615

V4621 Marij Jan Gerit Geenen, V4621. Geboren rond 1605, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Creijers.  Update: 21/6-2017

V4622 Wouter Ot Ceelen, V4622. Geboren rond 1610 te Dongen (Midden-Brabant) ?  Update: 21/6-2017

V4624 Laureijs Heiliger Laureijs Colen. Geboren in 1625. Gedoopt op 5 januari 1625 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed in 1670. Begraven op 29 juli 1670 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Hij was ook getrouwd met Anna Dirck Jan Daniels en met Jenneken Peter Antonis Cornelis Wouters Berijs.615  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Anna Hendrick Gijsberts (Anneke) Segers op 1/15 oktober 1647 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V4625 Anna Hendrick Gijsberts (Anneke) Segers. Geboren in 1628. Gedoopt op 23 februari 1628 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 1665.615  Update: 21/6-2017

V4626 Jan Denijs Genen. Geboren in 1628 te Tilburg (Midden-Brabant).2478 Gedoopt op 25 december 1628 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Woonde te Tilburg-Hasselt (Midden-Brabant), in 1663.2478 Geloof: rooms-katholiek. Getuigen waren Marten Martens, broer van de bruidegom, en de vader van de bruid.2478 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jan Denis (-) Martens.  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Marie Jan Peter Adriaen Goijaerts op 13/30 april 1663 te Tilburg (Midden-Brabant).615,2478

V4627 Marie Jan Peter Adriaen Goijaerts. Geboren in 1639. Gedoopt op 1 september 1639 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Woonde te Tilburg-Stokhasselt (Midden-Brabant), in 1663.2478 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maria Jan – Peters.  Update: 21/6-2017

V4628 Adriaen de Cort. Geboren rond 1645, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 21/6-2017

V4630 Jan Wouter Willem Bergmans. Geboren rond 1650 te Loon op Zand (Midden-Brabant) ? Trouwgetuige was Gijsbert Wouter Willem Bergmans.615  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Barbara Cornelis Aerts op 18 november 1672 te Oisterwijk (Midden-Brabant).615

V4631 Barbara Cornelis Aerts. Geboren rond 1650, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 21/6-2017

V4638 Joannes Reijnen. Geboren rond 1640, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 21/6-2017

V4640 Wilbert Henric Jan Peijnenborch. Geboren rond 1605 te Haaren (Oost-Brabant) ?  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Lijsbeth Coenraet Mutsaerts.

V4641 Lijsbeth Coenraet Mutsaerts. Geboren rond 1605 te Moergestel (Midden-Brabant) ?  Update: 21/6-2017

V4644 Aart Niclaas Joost Lombaerts. Geboren rond 1600 te Haaren (Oost-Brabant).615 Overleed vóór 1681.615  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Helena Willem Joost Antonis Schouten, V4645 op 19 januari/6 februari 1624 te Haaren (Oost-Brabant).615

V4645 Helena Willem Joost Antonis Schouten. Geboren rond 1605 te Haaren (Oost-Brabant) ?  Update: 21/6-2017

V4646 Hubertus Martens van Liempt. Geboren rond 1596 te Haaren (Oost-Brabant) ?615 overleed na 10 december 1674.615  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Maria Michiel Hendricx van Hal, V4647 op 18 januari 1629 te Haaren (Oost-Brabant).615

V4647 Maria Michiel Hendricx van Hal. Geboren rond 1597 te Haaren (Oost-Brabant) ?615 overleed na 23 oktober 1664.615  Update: 21/6-2017

V4656 Cornelis Mathijs Jan van Gorp. Geboren in 1617. Gedoopt in 24 mei 1617 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 1667.615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Dingna Cornelis Gerit Emmen, V4657 on 30 december 1635/16 januari 1636 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V4657 Dingna Cornelis Gerit Emmen. Geboren in 1611. Gedoopt in 18 oktober 1611 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

V4658 Niclaes Adam Damen. Geboren rond 1620.  Update: 21/6-2017

V4664 Goijaert Michiel Bartelomeeus van Tulder. Geboren in 1634. Gedoopt op 19 september 1634 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed in 1677. Begraven op 11 januari 1677 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Woonde te Tilburg-Nieuwland (Midden-Brabant) in 1663/1664.2478 Geloof: rooms-katholiek. Getuigen in 1663/1664 waren Jan van Tulder, broer van de bruidegom en de vader van de bruid.2478  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Dingeman Jan Phiers op 29 december 1663/15 januari 1664 te Tilburg (Midden-Brabant).615,2478

V4665 Jenneken Dingeman Jan Phiers. Geboren rond 1636 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed in 1676. Begraven op 30 augustus 1676 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Woonde te Tilburg-de Hoeven (Midden-Brabant) in 1662.2478 Geloof: rooms-katholiek. Zij was ook getrouwd met Reijner Adriaen Joost de Groot (of Reijnen, vermeld als Reijnier Adriaen Joosten in ’t trouwboek van de schepenbank). Dat huwelijk vond plaats op 28 januari/15 februari 1662 te Tilburg, Henrick Reijnen, neef van de bruidegom en Dingeman Jan Willem Phiers waren getuige. Zowel de bruidegom als de bruid woonden in Hoeven te Tilburg.615,2478 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Fiers, Willems.  Update: 21/6-2017

V4666 Cornelis Peter Antonis Donders. Geboren in 1631 te Tilburg (Midden-Brabant).2465 Gedoopt op 28 september 1631 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed op 16 april 1682 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Woonde te Tilburg-Heikant (Midden-Brabant), in 1653.2465 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Cornelis was landbouwer. – Getuige bij ’t huwelijk was Willem Peter Beren (of Donders).

615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cornelis Peter – Anthonis.  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Joanna Jan Daniels (Jenneke) Wijten op 18 oktober/2 november 1653 te Tilburg (Midden-Brabant).615,2465

V4667 Joanna Jan Daniels (Jenneke) Wijten. Geboren in 1633 te Tilburg (Midden-Brabant).2465 Gedoopt op 25 juli 1633 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed in 1684. Begraven op 13 mei 1684 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Woonde te Tilburg-Heikant (Midden-Brabant), in 1653.2465 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joanna Jan, Jenneken Jan – Daniëls.  Update: 21/6-2017

V4668 Peeter Geerits Couwenberch. Geboren rond 1620 te Loon op Zand (Midden-Brabant) ?615 Getuige bij ’t huwelijk in 1647 was Adrianus Gerardus Cornelis Cauwenburgh.

615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cauwenbergh.  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Catharina Corstiaen Borsten op 22 mei/4 juni 1647 te Loon op Zand (Midden-Brabant).615

V4669 Catharina Corstiaen Borsten. Geboren in 1624. Gedoopt op 25 augustus 1624 te Loon op Zand (Midden-Brabant).615 Overleed in 1714. Begraven op 2 april 1714 te Loon op Zand (Midden-Brabant).615  Update: 21/6-2017

V4670 Dionisius Martinuszn (Denis) Mutsaerts. Geboren in 1612. Gedoopt op 27 mei 1612 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Denis was lakenverkoper en lakenverver.615  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Catharina Joachimsdr Theodorus Rijken op 20 juni 1638 te ’s-Gravenmoer (Midden-Brabant).615

V4671 Catharina Joachimsdr Theodorus Rijken. Geboren rond 1620 te ‘s-Gravenmoer (Midden-Brabant) ? Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

V4676 Willem van Asten. Geboren rond 1605, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 21/6-2017

V4678 Gerit Martens. Geboren rond 1610, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 21/6-2017

V4704 Willem Bergmans. Geboren rond 1620 te Berkel (Midden-Brabant) ?  Update: 21/6-2017

V4720 Christianus Willems Sebreghts. Geboren rond 1580 te Diessen (Midden-Brabant) ? Overleed in 1615.2472  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Agnes Philippus Pauwels.

V4721 Agnes Philippus Pauwels. Geboren in 1598.2472 Overleed op 18 augustus 1640 te Diessen (Midden-Brabant) ?2472 Zij hertrouwde op 22 november 1616 te Diessen met Henricus Henrix Zibben Sibben.2472  Update: 21/6-2017

V4728 Petrus van Tuyl. Geboren rond 1600 te Moergestel (Midden-Brabant) ?  Update: 21/6-2017

V4752 Wouter Jan Gerit van Nerven. Geboren rond 1565, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant). Hij was ook getrouwd met Marie Jan Wouter Niclaes Huijben.615  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Laureijs Jan Wouters, V4753, V9841 rond 1595.615

V4753 Jenneken Laureijs Jan Wouters. Geboren rond 1565, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 21/6-2017

V4754 Geraert Peter Geraerts Verheijden. Geboren rond 1595 te Diessen (Midden-Brabant) ? Overleed vóór 17 mei 1640.615 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: van Berze geheten Verheyen.  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Cathelijn Wouter Jacobs Thielen van den Berche op 13/27 januari 1618 te Diessen (Midden-Brabant).615

V4755 Cathelijn Wouter Jacobs Thielen van den Berche. Geboren rond 1596 te Diessen (Midden-Brabant).615 Overleed op 13 december 1642 te Diessen (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Zij was ook getrouwd met Jochem Jans Bonnaerts.615  Update: 21/6-2017

V4756 Gerrit Jan Laureijs Verassen. Geboren rond 1590, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Gerrit Jan.  Update: 21/6-2017

V4758 Jacobus van den Camp. Geboren rond 1600.  Update: 21/6-2017

V4792 Willem Jan Beris. Geboren rond 1615, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Willem Jan Beris – Thijs.  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Niclaesken Adriaen Niclaes Marcelis op 26 april/5 mei 1646 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V4793 Niclaesken Adriaen Niclaes Marcelis. Geboren in 1614. Gedoopt op 3 augustus 1614 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Claesken Adriaen, Nicola – Claessen.  Update: 21/6-2017

V4794 Cornelis Adriaen Verschueren. Geboren rond 1620 te Alphen (Midden-Brabant) ?  Update: 21/6-2017

V4796 Cornelis Jan Jan Romeijn van Beurden. Geboren rond 1605, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Willemken Jan Willem van Aerl, V4797 op 12 maart/15 april 1633 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V4797 Willemken Jan Willem van Aerl. Geboren rond 1610, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

V4798 Jacob Jan Jan Hoosmans. Geboren vóór 1621, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Overleed in 1681. Begraven op 17 september 1681 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Joanna Jan Adriaen (Jenneke) Ceelen rond 1645.615

V4799 Joanna Jan Adriaen (Jenneke) Ceelen. Geboren rond 1620, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

V4800 Gerit Niclaes Hendrick Niclaes Peter Aerts. Geboren rond 1600, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Maria Sijmon Peter Reijnen op 9 januari/10 februari 1624 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V4801 Maria Sijmon Peter Reijnen. Geboren rond 1600, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

V4802 Wouter Cornelis Wouters. Geboren rond 1610, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 1652.615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Gerit Gerit Brock op 10/30 januari 1626 te Alphen (Midden-Brabant)/Tilburg (Midden-Brabant).615

V4803 Jenneken Gerit Gerit Brock. Geboren rond 1610 te Alphen (Midden-Brabant) ? Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

V4804 Peter Adriaen Hendrick Hamers. Geboren rond 1620 te Udenhout (Midden-Brabant) ? Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Margriet Gerit Jansen van de Ven op 20 januari/3 februari 1644 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V4805 Margriet Gerit Jansen van de Ven. Geboren rond 1620 te Loon op Zand (Midden-Brabant) ? Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

V4806 Joannes Gerarduszn Boom. Geboren rond 1625 te Loon op Zand (Midden-Brabant) ? Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Petronella Franciscusdr, V4807 on 23 januari/15 februari 1640 te Loon op Zand (Midden-Brabant).615

V4807 Petronella Franciscusdr. Geboren rond 1625. Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

V4816 Cornelis Joost Adriaens Denijs. Geboren rond 1605 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Hij was eerder getrouwd op 26 januari/3 februari 1636 te Tilburg met Anna Jan Gerit Peters. Zij overleed vóór 4/6-1644.615  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Gertrudis Adrianus Godefridi (Geritken) Smolders Mutsaerts op 7 mei 1644 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V4817 Gertrudis Adrianus Godefridi (Geritken) Smolders Mutsaerts. Geboren in 1601. Gedoopt op 19 september 1601 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

V4818 Peter Cornelis Tonis Hendrick Beren Munster Donders. Geboren in 1616. Gedoopt op 2 augustus 1616 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed in 1682. Begraven in 8 oktober 1682 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Gerarda Daniels Michielssen Daniels (Geertrui) Michiels op 24/25 januari 1637 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V4819 Gerarda Daniels Michielssen Daniels (Geertrui) Michiels. Geboren in 1615. Gedoopt op 2 augustus 1615 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed op 5 februari 1684 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Gerarda Daniels.  Update: 21/6-2017

V4820 Wouter Steven Wouters Broeren. Geboren rond 1595, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed in 1663. Begraven op 30 mei 1663 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Adriana Jan Steven Jan (Adriaentken) Stevens op 24 januari/13 februari 1618 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V4821 Adriana Jan Steven Jan (Adriaentken) Stevens. Geboren rond 1595, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

V4822 Willem Jan Embert de Canter. Geboren rond 1605, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Viver Niclaes Huybrechts Sebastiaen (Genoveva) Crillaerts op 30 november/7 december 1631 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V4823 Viver Niclaes Huybrechts Sebastiaen (Genoveva) Crillaerts. Geboren rond 1610 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

V4824 Elias Jan Frank Brocken. Geboren rond 1600, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).615  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Maria Jacob Peters van Rundt op 17 januari/4 februari 1627 te Oisterwijk (Midden-Brabant).615

V4825 Maria Jacob Peters van Rundt. Geboren rond 1607, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).615  Update: 21/6-2017

V4826 Peter Marten Peter Mutsaerts. Geboren rond 1606, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed in 1675. Begraven op 13 februari 1675 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Jenneke Jan Cornelissen op 9 februari 1637 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V4827 Jenneke Jan Cornelissen. Geboren rond 1605, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

V4828 Jan Adriaen Jan Mutsaerts. Geboren in 1617. Gedoopt op 6 augustus 1617 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Hij was ook getrouwd met Maria Wouter Jan Segers.

615  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Eva Jan Adriaens (Vijverke) Michiels op 7/24 januari 1640 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V4829 Eva Jan Adriaens (Vijverke) Michiels. Geboren in 1619. Gedoopt op 7 november 1619 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

V4830 Jan Willem Thomas van Spaendonck. Geboren in 1620. Gedoopt op 26 juni 1620 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 16 december 1676 .615 Geloof: rooms-katholiek.

Hij trouwde met Peterken Jan Corstiaen (Peerken) Laureijssen op 2/20 november 1642 te Alphen (Midden-Brabant).615

V4831 Peterken Jan Corstiaen (Peerken) Laureijssen. Geboren rond 1620 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 17 oktober 1682 .615 Geloof: rooms-katholiek. Zij was ook getrouwd met Jan Cornelis Cornelis van Gorp.615  Update: 21/6-2017

V4832 Jan Cornelis Peter Andries de Veth. Geboren rond 1600, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek. Zijn zoon heette Van den Dries, mogelijk verwijst Dries daar niet naar een toponiem maar naar Andries, ’t patroniem in zijn naam. Misschien werd die wel ‘den Dries’ genoemd.. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jan Cornelis Peter.  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Peter Janssen Lamberts Horevoirts van Beurden op 28 april/6 mei 1629 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V4833 Jenneken Peter Janssen Lamberts Horevoirts van Beurden. Geboren in 1602, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Gedoopt op 14 oktober 1602 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

V4834 Peter Jan Hendrick van Woensel. Geboren rond 1615, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 1664.615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Adriaen Cornelis Mutsaerts rond 1640.615

V4835 Jenneken Adriaen Cornelis Mutsaerts. Geboren rond 1615, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

V4836 Cornelis Jan Goijaert Pessers, V4836. Geboren rond 1608, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).1040,615 Geloof: rooms-katholiek. Cornelis was drapenier. – Hij was ook getrouwd met Jenneken Aert Lenaert van Nerven.615  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Adriana Jan Jan (Adriaentken) Bueters van de Loo op 2/13 januari 1637 te Tilburg (Midden-Brabant).1040,615

V4837 Adriana Jan Jan (Adriaentken) Bueters van de Loo. Geboren rond 1614 te Tilburg (Midden-Brabant).1040,615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

V4838 Denijs Peter Antonis Pulskens. Geboren rond 1605, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 1684.615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Alijd Laureijs Denis Elen Colen op 16 december 1627/11 januari 1628 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V4839 Alijd Laureijs Denis Elen Colen. Geboren rond 1605, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 1684.615 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Alijd Laureijs Denis.  Update: 21/6-2017

V4840 Goijaert Jan Petersz Melis. Geboren rond 1570, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek. Hij was ook getrouwd met Anna Gijsbert Dirck Vrancken.615  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Cornelia Jan Cornelis Sijmons rond 1595.615

V4841 Cornelia Jan Cornelis Sijmons. Geboren rond 1580, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 1617.615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

V4842 Peter Peter Niclaes Broertgens. Geboren rond 1575, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Margriet Quirijn Laureijs Loers rond 1600.615

V4843 Margriet Quirijn Laureijs Loers. Geboren rond 1575, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

V4848 Joost Jan Cornelis van Beurden. Geboren rond 1590, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Hij was ook getrouwd op 18/2-1618 te Tilburg met Marie Claes Peter Anthonissen van Buerden.615  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Maria Cornelis Sebastiaen Eelkens op 5 mei 1626 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V4849 Maria Cornelis Sebastiaen Eelkens. Geboren rond 1590, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 21/6-2017

V4850 Willem Janssen. Geboren rond 1600, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 21/6-2017

V4852 Willem Jan Willem Leemans. Geboren rond 1596, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Willem was arbeider.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Lemans.  Update: 21/6-2017

Hij trouwde met Willemken Christoffel Jan Tielemans op 18/31 juli 1626 te Rijen (Midden-Brabant)/Tilburg (Midden-Brabant).615

V4853 Willemken Christoffel Jan Tielemans. Geboren rond 1603 te Rijen (Midden-Brabant) ?615 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Tielmans.  Update: 21/6-2017

V4854 Peter Symon Lenaerts, V4854. Geboren rond 1590, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Peter Sijmons – Lenardts.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Willemken Adriaen Jan Gerrits de Rooij, V4855 op 30 januari/15 februari 1618 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V4855 Willemken Adriaen Jan Gerrits de Rooij, V4855. Geboren rond 1595, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Willemken Adriaen Jan.  Update: 22/6-2017

V4860 Petrus Sijmon (Peter) Priems, V4860. Geboren rond 1595 te Berkel (Midden-Brabant) ?615 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Petrus Simones.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Catharina Cornelis Wouter Brocken op 31 januari/20 februari 1620 te Oisterwijk (Midden-Brabant).615

V4861 Catharina Cornelis Wouter Brocken, V4861. Geboren rond 1595. Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

V4862 Goijaert Peeter van der Schoor. Geboren rond 1600 te Berkel (Midden-Brabant) ? Overleed na 1680.615 Zijn vrouw, wiens naam onbekend is, overleed vóór 1680.615  Update: 22/6-2017

V4872 Cornelis Jansz van de Wiel, V4872. Geboren in 1597. Gedoopt op 17 augustus 1597 te Oisterwijk (Midden-Brabant).615 Overleed na 1674.615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Marten Jan van Beurden, V4873 op 13/27 januari 1619 te Oisterwijk (Midden-Brabant).615

V4873 Jenneken Marten Jan van Beurden, V4873. Geboren in 1599. Gedoopt op 10 november 1599 te Oisterwijk (Midden-Brabant).615 Overleed na 1675.615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

V4874 Adriaen Heesters, V4874. Geboren rond 1600.  Update: 22/6-2017

V4880 Jan Daniel Jansen de Bresser, V4880. Geboren rond 1585 te Moergestel (Midden-Brabant) ? Overleed na 4 augustus 1640.615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Margriet Adriaan Gerit Peter Witlox.

V4881 Margriet Adriaan Gerit Peter Witlox, V4881. Geboren rond 1585 te Moergestel (Midden-Brabant) ? Overleed vóór 11 december 1640.615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

V4882 Hendrik Dirck Andriessen van Lusdonck van den Hout, V4882. Geboren rond 1585, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant). Hij was ook getrouwd met Heijlken Jan Jan Erffven (ook: Erven).

615  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Jexken van den Broeck, V4883 rond 1610.615

V4883 Jacobmijn Jan Wouter Peters (Jexken) van den Broeck, V4883. Geboren rond 1585, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

V4888 Joannes Nijsse Heestermans, V4888. Geboren rond 1600 te Oud-Gastel (West-Brabant) ?  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Joanna Jansen Michiels, V4889.

V4889 Joanna Jansen Michiels, V4889. Geboren rond 1600.  Update: 22/6-2017

V4890 Adriaen Everden, V4890. Geboren rond 1600.  Update: 22/6-2017

V4892 Joost Peter Joost Eeltjens, V4892. Geboren rond 1620, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Vijverken Jan Jan Hoosmans, op 4 februari/februari 1634 te Goirle (Midden-Brabant).615

V4893 Vijverken Jan Jan Hoosmans, V4893. Geboren rond 1620, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

V4894 Michiel Michiel Jan van Nerven, V4894. Geboren rond 1616, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 22/6-2017

V4924 Jacobus Floren van Wagenbergh, V4924. Geboren rond 1630, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

V4960 Pauwels Jan Verschueren Cauwenberch. Geboren in 1621 te Tilburg (Midden-Brabant).2465 Gedoopt op 12 juli 1621 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed in 1678. Begraven op 25 maart 1678 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Woonde te Tilburg-Heikant (Midden-Brabant) in 1654.2465 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Hij hertrouwde op 18 april/11 mei 1665 te Tilburg met Maria Gijsbert Antonis (Maaijke) Donders, gedoopt op 20/6-1621 te Tilburg. – Getuigen bij ’t huwelijk in 1654 waren Peter Jan Verschueren, broer van de bruidegom, en Daniël Dirck Jansen voor de bruid.615,2465 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Paul Jan – Cauwenbergh, Verschueren.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Maiken Diric Jansen Daniëls op 17 januari/1 februari 1654 te Tilburg (Midden-Brabant).615,2465

V4961 Maiken Diric Jansen Daniëls. Geboren in 1619 te Udenhout (Midden-Brabant).2465 Gedoopt op 25 augustus 1619 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 18 april 1665 .615 Woonde te Tilburg-Couwenberg (Midden-Brabant) in 1654.2465 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NG. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maijken Dirck Jan – Daniels.  Update: 22/6-2017

V4964 Cornelis Vincent Jan van Dunne. Geboren rond 1585, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek. Hun oudste zoon Vincent Peter Cornelis van Dun (zou geboren zijn rond 1607 te Goirle) was pastoor te Ossenisse in Zeeuws-Vlaanderen.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: van Dun.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Jan Hendrick Voskens.

V4965 Jenneken Jan Hendrick Voskens. Geboren rond 1595, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

V4966 Sebastiaen Jan Jan Hoosmans, V4966. Geboren rond 1610, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Petronella Jan Adriaen Ceelen, V4967 vóór 1635.615

V4967 Petronella Jan Adriaen Ceelen, V4967. Geboren rond 1610, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

V4972 Jacob Bastiaens van Peer, V4972. Geboren rond 1625, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

V4992 Petrus Adriaen Panis, V4992. Geboren rond 1625 te Reusel (Midden-Brabant) ?615  Update: 22/6-2017

V4994 Bartholomeeus Winckels, V4994. Geboren rond 1620.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Aleijdis, V4995.

V4995 Aleijdis, V4995. Geboren rond 1620.  Update: 22/6-2017

V4998 Steven Jacob Lemmens, V4998. Geboren rond 1620 te Lage Mierde (Midden-Brabant) ?615  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Maria Adrianusdr, V4999 op 3 februari 1643 te Lage Mierde (Midden-Brabant).615

V4999 Maria Adrianusdr, V4999. Geboren rond 1630.  Update: 22/6-2017

V5000 Joannes van den Pudt, V5000. Geboren rond 1603 te Reusel (Midden-Brabant) ?615  ‘van den’ afgeleid van “v.d.” Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Wijnants.  Update: 22/6-2017

V5002 Gualterus Daniels, V5002. Geboren rond 1610.  Update: 22/6-2017

V5004 Adrianus Simons Vorsters. Geboren rond 1610 te Reusel (Midden-Brabant).615 Overleed in 1668 te Reusel (Midden-Brabant).615 Heilige Geestmeester.615  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Adriana.

V5005 Adriana.  Update: 22/6-2017

V5006 Franciscus Willem van Herck. Geboren rond 1610 te Reusel (Midden-Brabant) ?615 Overleed na 17 februari 1665.615 Franciscus was schepen.615  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Catholijn Laureijs Fabrij.

V5007 Catholijn Laureijs Fabrij. Geboren rond 1615.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Fabri.  Update: 22/6-2017

V5008 Cornelius Brenders, V5008. Geboren rond 1600, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

V5010 Arien Jan Aelberts, V5010. Geboren rond 1600.  Update: 22/6-2017

V5012 Cornelis Lambert Jan Soffaerts, V5012. Geboren rond 1600, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Jan Adriaen Hermans, V5013.

V5013 Jenneken Jan Adriaen Hermans, V5013. Geboren rond 1600.  Update: 22/6-2017

V5014 Cornelis Jans Vincente van Dun, V5014. Geboren rond 1610, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Margrieta Mattheus Paulus Stalpaerts rond 1635.615

V5015 Margrieta Mattheus Paulus Stalpaerts, V5015. Geboren in 1612. Gedoopt op 24 april 1612 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Aerts.  Update: 22/6-2017

V5016 Thomas van Nerven, V5016. Geboren rond 1620, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

V5018 Jan Denijs Meijnaerts, V5018. Geboren rond 1620.  Update: 22/6-2017

V5020 Jan Herman Jan Jan de Rooij, V5020. Geboren in 1599, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant). Gedoopt op 11 juli 1599 te Goirle (Midden-Brabant).615 Overleed rond 1667 te Goirle (Midden-Brabant).615 Hij was ook getrouwd met Lijsbeth Denijs Gerit Meijnaerts.615  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Staefken Wouter Willems de Krom van Beeck rond 1637.615

V5021 Staefken Wouter Willems de Krom van Beeck, V5021. Geboren rond 1605 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Otten.  Update: 22/6-2017

V5022 Joost Jan Joosten Meijnaerts, V5022. Geboren op 15 januari 1614 te Oisterwijk (Midden-Brabant).2503 Gedoopt op 15 januari 1614 te Oisterwijk (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Hij was ook getrouwd met Catharina Jan Aelberts Appels en met Peeterken Jan Peeters.615  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Adriaen Peter Spapen rond 1640.615

V5023 Jenneken Adriaen Peter Spapen. Geboren op 18 oktober 1616 te Tilburg (Midden-Brabant).2503 Gedoopt op 18 oktober 1616 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

V5024 Jan Peter Claes de Cock, V5024. Geboren in 1616. Gedoopt op 17 juli 1616 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Adriana Jan van Gorcum op 22 januari/februari 1642 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V5025 Adriana Jan van Gorcum, V5025. Geboren rond 1615, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: van Gorcom.  Update: 22/6-2017

V5026 Christianus Jan Meijnaerts, V5026. Geboren rond 1618, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Maria de Bruijn, V5027.

V5027 Maria de Bruijn, V5027. Geboren rond 1618.615  Update: 22/6-2017

V5028 Vijver Adriaen Gerits de Rooij, V5028. Geboren rond 1600, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Peter Jan van Heijst op 7 januari/2 februari 1627 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V5029 Jenneken Peter Jan van Heijst, V5029. Geboren rond 1605, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

V5030 Willem Jan Peter Jan Sijmons, V5030. Geboren rond 1600, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Aleijt van Heijst, V5031 op 24 januari/8 februari 1628 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V5031 Elen Daniel Ariaens (Aleijt) van Heijst, V5031. Geboren rond 1600, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

V5032 Goijaert Adriaen Goijaert Smolders Mutsaerts, V5032. Geboren in 1604. Gedoopt op 2 juli 1604 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Heijltien Adams op 18/30 april 1630 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V5033 Heijlwich Jan Hendrick (Heijltien) Adams, V5033. Geboren rond 1605, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

V5034 Jacob Antonis Jan Hoogens, V5034. Geboren rond 1615, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jacob Dielis – Hooghen.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Maeijken Peter Cornelis de Wijs op 13 mei 1637 te Breda (West-Brabant).615

V5035 Maeijken Peter Cornelis de Wijs, V5035. Geboren in 1616 te Zundert (West-Brabant).615 Gedoopt op 19 juni 1616 te Groot-Zundert (West-Brabant).761 Geloof: rooms-katholiek. Haar vader was een Tongerlo-immigrant uit Tilburg, ze kwam waarschijnlijk gewoon ‘terug’. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maria Peter Cornelis.  Update: 22/6-2017

V5036 Franciscus (Frans) Diricxsz, V5036. Geboren rond 1605 te Rotterdam (Zuid-Holland) ? Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Dircksen.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Trintgen Jans, V5037 op 9 februari/11 maart 1631 te Rotterdam (Zuid-Holland).47

V5037 Catharine (Trintgen) Jans, V5037. Geboren rond 1605.  Update: 22/6-2017

V5038 Gerit Jan Adriaen de Rooij, V5038. Geboren in 1623. Gedoopt op 9 mei 1623 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed op 30 november 1669 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: de Roij.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Magdalena Jan Laureijs Colen op 10/29 oktober 1649 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V5039 Magdalena Jan Laureijs Colen. Geboren in 1632. Gedoopt op 1 september 1632 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Zij was ook getrouwd met Adriaen Adriaen Gijsbert Hoevenaers.615  Update: 22/6-2017

V5040 Peter Cornelis Jan Meeus Emmen, V5040. Geboren rond 1585, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Peter Cornelis.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Cornelia Hendrick Denis Wouters op 23 december 1610/januari 1611 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V5041 Cornelia Hendrick Denis Wouters, V5041. Geboren rond 1585, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

V5042 Cornelis Adriaen Cornelis Mutsaerts, V5042. Geboren rond 1600, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Oeijken Cornelis op 16/24 januari 1618 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V5043 Odilia Adriaen Willem Wouter (Oeijken) Cornelis, V5043. Geboren rond 1600, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

V5048 Laureijs Jan Claes Andries Peijnenborch, V5048. Geboren rond 1600, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant). Overleed vóór 1669.615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Margriet Adriaen Lenaerts Heunen, V5049 op 23 januari 1624 te Oisterwijk (Midden-Brabant).615

V5049 Margriet Adriaen Lenaerts Heunen, V5049. Geboren rond 1600, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

V5050 Jan Marten Janssen, V5050. Geboren rond 1595, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Ida Jan Willem Claes (Aegidia) Verhoeven, V5051 on 20 oktober/10 november 1618 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V5051 Ida Jan Willem Claes (Aegidia) Verhoeven, V5051. Geboren rond 1595, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

V5052 Jan Peter Antonis Pulskens, V5052. Geboren rond 1600, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Catarina Antonis Michiel van Heijst, V5053 op 30 december 1627/11 januari 1628 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V5053 Catarina Antonis Michiel van Heijst, V5053. Geboren rond 1605, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

V5054 Cornelis Peter Jan Coijen Melis, V5054. Geboren rond 1605, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Jan Adriaen Cauwenbergh, V5055 op 6/27 februari 1629 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V5055 Jenneken Jan Adriaen Cauwenbergh, V5055. Geboren rond 1605, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

V5088 Aert Jan Stuyts, V5088. Geboren rond 1570 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761 Overleed vóór 24 december 1640.761  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Cathalijn Adriaen Lauwer Stuyts, V5089.

V5089 Cathalijn Adriaen Lauwer Stuyts, V5089. Geboren rond 1570.761  Update: 22/6-2017

V5090 Jan Augustijn Jan Geert de Bie, Dezelfde als kwartierstaatnummer 9940.  Update: 6/6-2017

Hij trouwde met Catharina Adriaen van Beke.

V5091 Catharina Adriaen van Beke, Dezelfde als kwartierstaatnummer 9941.  Update: 6/6-2017

V5092 Anthonis Melssen, Zie kwartierstaatnummer 32.320.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Cathelijne Adriaen Wagemakers.

V5093 Cathelijne Adriaen Wagemakers, V5093. Geboren rond 1570.761 Overleed in 1633. Begraven op 25 februari 1633 te Wuustwezel (Antwerpen, België).761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Wouters.  Update: 22/6-2017

V5094 Jan Dielis, V5094. Geboren rond 1570.  Update: 22/6-2017

V5096 Dielis Cornelissen, V5096. Geboren rond 1590 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761 Overleed vóór 10 april 1653.761 Dielis was kleermaker.761  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Aleijdis Janssen, V5097.

V5097 Aleijdis Janssen, V5097. Geboren rond 1590.761  Update: 22/6-2017

V5098 Adriaen Cornelis Jan Wouters, V5098. Geboren rond 1595 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761 Overleed op 21 juli 1651 te Wuustwezel (Antwerpen, België).761 Geloof: rooms-katholiek. Hij hertrouwde op 13/2-1642 te Wuustwezel (ondertrouw te Wuustwezel) met Jenneke Dielis Cornelissen.761  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Catharina Simon Goossen van Beke.

V5099 Catharina Simon Goossen van Beke, V5099. Geboren rond 1595 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761 Overleed op 10 september 1640 te Wuustwezel (Antwerpen, België).761 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

V5100 Aert Peter Aert van Tychelt, V5100. Geboren rond 1595 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761 Overleed op 31 januari 1673 te Wuustwezel (Antwerpen, België).761 Geloof: rooms-katholiek. Hij was ook getrouwd met Catharina Jan Wellens op 27 november 1622/8 januari 1623 te Wuustwezel/Wuustwezel. – De kinderen van ’t echtpaar van Tychelt-Denissen werden in 1633, 1635 en 1642 gedoopt te Wuustwezel, en in 1645 en 1651 te Loenhout. Waarschijnlijk verhuisde de familie dus tussen 1642 en 1645, maar dat verklaart niet waarom Aert te Wuustwezel overleed.761  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Joanna Peter Denissen op 28 maart/27 april 1632 te Wuustwezel (Antwerpen, België).761

V5101 Joanna Peter Denissen, V5101. Geboren in 1607. Gedoopt op 17 juni 1607 te Loenhout (Antwerpen, België).761 Overleed op 3 juli 1661 te Loenhout (Antwerpen, België).761 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

V5106 Adrianus Peter (Adriaen) Staeymans, Dezelfde als kwartierstaatnummer 8548.  Update: 6/6-2017

Hij trouwde met Teunken Jan van Dietvorst vóór 1615.23

V5107 Teunken Jan van Dietvorst. Geboren rond 1593, mogelijk te Loenhout (Antwerpen, België).761 Overleed vóór 23 januari 1623.761 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Antonia Jan, Tuenken Jans – de Dietford.  Update: 22/6-2017

V5110 Wouter Jan Wouter Rombouts. Geboren rond 1585, mogelijk te Loenhout (Antwerpen, België).761 Overleed op 23 juli 1650 te Loenhout (Antwerpen, België).761 Geloof: rooms-katholiek. Hij woonde op de Heuvel te Loenhout.761  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Stijntien Vorselmans op 16 november 1608 te Loenhout (Antwerpen, België).761

V5111 Cristijnken Kersten (Stijntien) Vorselmans, V5111. Geboren rond 1587 te Loenhout (Antwerpen, België).761 Overleed op 25 oktober 1657 te Loenhout (Antwerpen, België).761 Geloof: rooms-katholiek. Zij woonde op de Heuvel te Loenhout.761  Update: 22/6-2017

V5124 Leendert van Outheusden.  Update: 22/6-2017

V5126 Adrianus Pauwels van der Borst. Geboren rond 1620, mogelijk te Breda (West-Brabant). Overleed in 1702. Begraven in 1702 te Breda (West-Brabant).101 Geloof: rooms-katholiek. Ik vond één doop met betrekking op dit echtpaar. Op 9/9-1655 werd Joannes van der Borst gedoopt in de katholieke parochie Waterstraat te Breda. Getuigen waren Petrus Ansems en Margaretha van de Kieboom.2663  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Margarethe Janssen Verstraelen.

V5127 Margarethe Janssen Verstraelen. Geboren rond 1630. Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Margarethe.  Update: 22/6-2017

V5128 Anthonis Cornelissen van Agthoven. Geboren op 7 mei 1628 te Roosendaal (West-Brabant). Gedoopt op 7 mei 1628 te Roosendaal (West-Brabant).2661 Overleed op 11 januari 1689. Geloof: rooms-katholiek. Hij was eigenaar van hoeve de Borcleer te Roosendaal, en “enkele stukken land” aldaar. – Getuigen bij zijn doop waren Andries Cornelissen (mogelijk Loncke) en Cypriana Mossel. – Het huwelijk met Margaretha was op 5 april 1652 voor de Roosendaalse schepenbank en op 23 april 1652 kerkelijk. – “Antoni erft van zijn schoonvader en de broers van zijn vrouw verschillende stukken land in Roosendaal en de hoeve de Borcleer (Roosendaal) met 9 gemeten land en enkele huizen daarbij. Hij sterft na 1670, wanneer hij en zijn vrouw nog erven Mayken Anthonis van Berchem, gehuwd met de rijschipper Jan Cornelissen Gelijns, maar vóór 1678, wanneer zijn dochter Johanna huwt.”2661 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Antonius Cornelissen – van Achthoven.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Margaretha Andriessen Bavelaer op 5/23 april 1652 te Roosendaal (West-Brabant).2661

V5129 Margaretha Andriessen Bavelaer. Geboren in 1627. Gedoopt op 3 mei 1627 te Roosendaal (West-Brabant).2661 Overleed op 29 november 1700 te Roosendaal (West-Brabant).2661 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

V5130 Godefridus Janssen (Govaert) de Groot. Geboren rond 1630 te Oudenbosch (West-Brabant).97 Woonde te Oudenbosch (West-Brabant) in 1677.97 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Hij hertrouwde op 7 mei 1677 hervormd te Bergen op Zoom en op 16 mei 1677 hervormd te Oudenbosch met Berbara (Barber) Jacobs, woonachtig te Oudenbosch. De getuigen bij ’t huwelijk (in Bergen op Zoom) waren Cornelis van Bineken en Jacot Malij. Bron 2661 vermeld Barber als Barber Jacobs April.97,1205 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Govert Jansen, Goovart – Groot.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Adriaentje Adriaensdr van Bodaff op 26 augustus 1656 te Oudenbosch (West-Brabant).

V5131 Adriaentje Adriaensdr van Bodaff. Geboren rond 1630, mogelijk te Oudenbosch (West-Brabant). Overleed vóór 7 mei 1677.97 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH.  Update: 22/6-2017

V5132 Adriaen Jansen Vastesagen. Geboren rond 1615. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Adrianus – Jansse.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Barbara Dingemans op 24 juli 1640 te Halsteren (West-Brabant).2585

V5133 Barbara Dingemans. Geboren rond 1615.  Update: 22/6-2017

V5134 Jan van Gastel. Geboren rond 1610, mogelijk te Nieuw-Vossemeer (West-Brabant) of Oud-Vossemeer (Tholen, Zeeland).

Hij trouwde met Bastiaense.

V5135 Bastiaense. Geboren rond 1610. In 1674 was een Baeijken Bastiaens getuige bij de doop van een zoon Johannes van Johannes Adriaenssen Vastesagen (haar schoonzoon). Misschien gaat ’t hier om dezelfde persoon.562  Update: 22/6-2017

V5152 Petrus Jansse Clarijs. Geboren rond 1580 te Kruisland (West-Brabant) ?246  Update: 22/6-2017

V5154 Philippus Adriaanse Cappers. Geboren rond 1600.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Adriaenken Jaspers Maes.

V5155 Adriaenken Jaspers Maes. Geboren rond 1600.  Update: 22/6-2017

V5156 Jan Pieterse Scheurbiers. Geboren rond 1574 te Wouw (West-Brabant) ?187 Overleed op 8 maart 1634.187 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jan Peters – Schuurbiers.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Catelijn Cornelis Geerts.

V5157 Catelijn Cornelis Geerts. Geboren rond 1587.187 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Catalijn (-) Goorts.  Update: 22/6-2017

V5184 Servatius de Groot. Geboren in 1622, waarschijnlijk te Leuven (Vlaams-Brabant, België). Gedoopt op 29 mei 1622 te Leuven (Vlaams-Brabant, België).2686 Overleed in 1690. Begraven op 8 april 1690 te Leuven-Sint Geertrui (Vlaams-Brabant, België).2556,2686 Geloof: rooms-katholiek.   Update: 29/8-2017

He trouwde met Francisca Deshuybrecht op 24 juni 1660 te Leuven-Sint Pieter (Vlaams-Brabant, België).2552,2686

V5185 Francisca Deshuybrecht. Geboren rond 1630. Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Deshuberto, Vanhuybrecht.   Update: 29/8-2017

V5186 Libertus Gens. Geboren in rond 1630, mogelijk te Leuven (Vlaams-Brabant, België).   Update: 29/8-2017

He trouwde met Francisca Listnaen.

V5187 Francisca Listnaen. Geboren in rond 1630.   Update: 29/8-2017

V5192 Laurentius (Laureys) de Hertoghe. Geboren in 1639, waarschijnlijk te Wolvertem (Vlaams-Brabant, België). Gedoopt op 22 september 1639 te Wolvertem (Vlaams-Brabant, België).2686 Overleed op 24 juli 1723 te Wolvertem (Vlaams-Brabant, België).2686 Begraven op 24 juli 1723 te Wolvertem (Vlaams-Brabant, België).2686 Geloof: rooms-katholiek.   Update: 29/8-2017

He trouwde met Catharina Verhasselt op 10 mei 1664 te Mollem (Vlaams-Brabant, België).2686

V5193 Catharina Verhasselt. Geboren op 22 Jan 1639 te Mollem (Vlaams-Brabant, België).2688 Gedoopt op 22 januari 1639 te Mollem (Vlaams-Brabant, België).2686 Overleed op 18 november 1724 te Wolvertem (Vlaams-Brabant, België); zij werd 85.2686 Begraven op 18 november 1724 te Wolvertem (Vlaams-Brabant, België).2686 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: van der Hasselt.   Update: 29/8-2017

V5194 Joannes Stallaert. Geboren rond 1647, waarschijnlijk te Steenhuffel (Vlaams-Brabant, België). Gedoopt rond 1647 te Steenhuffel (Vlaams-Brabant, België).2686 Overleed op 10 maart 1701 te Meise (Vlaams-Brabant, België).2690 Begraven op 10 maart 1701 te Meise (Vlaams-Brabant, België).2686 Geloof: rooms-katholiek.   Update: 29/8-2017

He trouwde met Joanna van Humbeke op 4 januari 1668 te Meise (Vlaams-Brabant, België).2690

V5195 Joanna van Humbeke. Geboren op 25 oktober 1648 te Meise-Hasselt (Vlaams-Brabant, België).2686,2690 Gedoopt op 25 oktober 1648 te Meise (Vlaams-Brabant, België).2686 Overleed op 2 december 1740 te Meise (Vlaams-Brabant, België).2686,2690 Geloof: rooms-katholiek. Haar doopgetuigen waren Joanna Esselincx en Cornelius van Beuer.2686 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: van Humbeeck.   Update: 29/8-2017

V5196 Joannes Stallaert. (Dezelfde als kwartierstaatnummer 5194.)   Update: 29/8-2017

V5197 Joanna van Humbeke. (Dezelfde als kwartierstaatnummer 5195.)   Update: 29/8-2017

V5198 Antonius Vleeracker. Geboren op 29 oktober 1634 te Humbeek (Vlaams-Brabant, België).2689 Gedoopt op 29 oktober 1634 te Humbeek (Vlaams-Brabant, België).2686 Overleed in 1684. Begraven op 20 juli 1684 te Haren (Brussel, België).2686 Geloof: rooms-katholiek.   Update: 29/8-2017

He trouwde met Anna de Bosscher op 15 november 1671 te Haren (Brussel, België).2686,2689

V5199 Anna de Bosscher. Geboren op 1 oktober 1645 te Haren (Brussel, België).2689 Gedoopt op 1 oktober 1645 te Haren (Brussel, België).2686 Geloof: rooms-katholiek.   Update: 29/8-2017

V5250 Gilles Lemonnier, V5250. Geboren rond 1615, mogelijk te Parigny (Manche, Normandië, Frankrijk). Overleed op 5 februari 1646 te Parigny (Manche, Normandië, Frankrijk).2557 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 31/5-2017

Hij trouwde met Jeanne Abraham.

V5251 Jeanne Abraham. Geboren rond 1615, mogelijk te Chèvreville (Manche, Normandië, Frankrijk). Overleed op 9 april 1681 te Parigny (Manche, Normandië, Frankrijk).2557 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 31/5-2017

V5280 Goswinus Nelissen Backers. Geboren rond 1630, waarschijnlijk te Moergestel (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 31/5-2017

Hij trouwde met Neeltje Tuenis Michiels op 28 mei 1656 te Oisterwijk (Midden-Brabant).615

V5281 Neeltje Tuenis Michiels. Geboren rond 1630, waarschijnlijk te Moergestel (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cornelia Anthonis, Cornelia Anthonis Ariaens Ghielen.  Update: 31/5-2017

V5282 Jan Mertens. Geboren rond 1630, mogelijk te Moergestel (Midden-Brabant).  Update: 31/5-2017

V5284 Michael Gisbertuszn van den Nieuwenhuijse. Geboren in 1620, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Gedoopt op 21 maart 1620 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Overleed in 1688. Begraven op 30 november 1688 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Hij was burgemeester van Hilvarenbeek en winkelier. – Hij was ook getrouwd met Henricxken Geraert Hesselmans.615  Update: 31/5-2017

Hij trouwde met Elizabeta Joannes Servaes Middegaels op 3/20 juni 1662 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615

V5285 Elizabeta Joannes Servaes Middegaels. Geboren in 1627, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Gedoopt op 9 mei 1627 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 31/5-2017

V5286 Henricus Martinus Cornelis Moonen Bosmans. Geboren in 1636, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Gedoopt op 6 augustus 1636 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Overleed rond 1735.615 Geloof: rooms-katholiek. Hij was boterkoopman. – Getuigen bij ’t huwelijk in 1659 waren Marten Cornelis Martens (‘Marten Moenen’) Bosmans en Willem Jan Nauwen (ook: Nouwen).615  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Petronella Willem Jan Nouwen op 25 november/16 december 1659 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615

V5287 Petronella Willem Jan Nouwen. Geboren in 1628, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Gedoopt op 13 december 1628 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 20/6-2017

V5324 Adriaen Baelemans. Geboren rond 1595, mogelijk te Essen (Antwerpen, België).  Update: 20/6-2017

V5328 Paulus Aertsen Gelten. Geboren op 12 maart 1617, waarschijnlijk te Wouw (West-Brabant).101 Hij woonde op Oostelaar onder Wouw.101  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Elisabeth Philipssen op 26 april 1643 te Wouw (West-Brabant).2571

V5329 Elisabeth Philipssen. Overleed na 26 februari 1672.436 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Elisabet – Philips.  Update: 20/6-2017

V5352 Cornelis Dam. Geboren rond 1620, mogelijk te Zegge (West-Brabant).  Update: 20/6-2017

V5354 Claes Vinck. Geboren rond 1620, mogelijk te Zegge (West-Brabant).  Update: 20/6-2017

V5368 Michiel Adriaensz Deckers. Geboren rond 1620, mogelijk te Strijbeek (West-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Joanna Adriani vóór 1649.2561

V5369 Joanna Adriani. Geboren rond 1620. Geloof: rooms-katholiek.  Update: 20/6-2017

V5370 Petrus Jaspersz van Hoydonck. Geboren rond 1620, mogelijk op ’t Ginneken (West-Brabant).2560 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Petrus Gasparis – Hoijdonck.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Joanna Corneli Pauli op 13 maart 1650 te Ginneken (West-Brabant).2560

V5371 Joanna Corneli Pauli, V5371. Geboren rond 1630, mogelijk op ’t Ginneken (West-Brabant).2560 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joanna.  Update: 20/6-2017

V5372 Laureys Pauwels Gijbs. Geboren rond 1615, mogelijk te Geersbroek (West-Brabant).  Update: 20/6-2017

V5374 Laureys Meeus Gerart Brocx. Geboren rond 1615, mogelijk te Bavel (West-Brabant).  Update: 20/6-2017

V5402 Nicolaas Cornelius (Nicolaes) Oerlemans. (Dezelfde als nummer V2658.)  Update: 20/6-2017

V5403 Heijlken (Wimke) Geertssen. (Dezelfde als nummer V2659.)  Update: 20/6-2017

V5482 Joannes Claeszn Cabus. (Dezelfde als nummer V4422.)  Update: 20/6-2017

V5483 Adriana Jansdr. (Dezelfde als nummer V4423.)  Update: 20/6-2017

V5500 Wouter Matthijssen de Rijck. Geboren in 1614, waarschijnlijk te Essen (Antwerpen, België). Gedoopt op 14 december 1614 te Essen (Antwerpen, België).713 Overleed in 1672. Begraven op 25 november 1672 te Essen (Antwerpen, België). Geloof: rooms-katholiek. Getuigen bij zijn doop waren Angelus Cornelij en Johanna Thomen. Getuigen bij ’t huwelijk in 1643 waren Pieter Janssen Mudtsaerts en Symon Janssen. – De begrafenisinschrijving was “1672 Novemb 25 Sepultus est in Templo cum totis exaequijs.” 713 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Waltherus Matthiassen Anthonissen.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Joanna Pieterssen Mutsaerts.

V5501 Joanna Pieterssen Mutsaerts. Geboren op 1 mei 1625 te Essen (Antwerpen, België).88 Gedoopt op 1 mei 1625 te Essen (Antwerpen, België).713 Overleed in 1683. Begraven op 11 augustus 1683 te Essen (Antwerpen, België).713 Geloof: rooms-katholiek. Getuigen bij haar doop waren Adrianus Anthonij en Catharina Jacobi. Zij woonde op ’n verder onbepaald moment in haar leven op de Spijkerhoeve-oost te Essen, de hoeve die haar vader pachtte.713 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Johanna.  Update: 20/6-2017

V5502 Dynghemannus Adriaenssen (Dingeman) van Riel. Geboren op 4 maart 1609 te Essen (Antwerpen, België).23 Gedoopt op 4 maart 1609 te Essen (Antwerpen, België).2614 Overleed op 3 februari 1652 te Essen (Antwerpen, België).23 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Dindermans, Dijnghememannus Adriaenssen.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Drissijntje Smeijers.

V5503 Andrea Antonissen Sebrechts (Drissijntje) Smeijers. Geboren rond 1615. Overleed op 22 december 1684 te Essen (Antwerpen, België).281 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Driesken, Driesken Antoni Sebrechts – Smeyers.  Update: 20/6-2017

V5552 Hubertus Willemssen Suijckerbuijck. Geboren op 3 november 1628 te Essen (Antwerpen, België).1114 Gedoopt op 3 november 1628 te Nispen (West-Brabant).1114 Overleed na 16 juni 1700 te Huijbergen (West-Brabant); hij werd 71.1114 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Hubertus Willemsen – Suyckerbuyck.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Dympna Cornelissen Hertoghs op 9 januari 1649 te Essen (Antwerpen, België).1114

V5553 Dympna Cornelissen Hertoghs. Geboren op 12 september 1628 te Essen (Antwerpen, België).1114 Gedoopt op 12 september 1628 te Essen (Antwerpen, België). Overleed in maart 1680 te Essen (Antwerpen, België).1114 Begraven op 28 maart 1680 te Essen (Antwerpen, België).1114 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Dympna Cornelij.  Update: 20/6-2017

V5554 Nicolaes Claessen Schoonen, Dezelfde als kwartierstaatnummer 2220.  Update: 6/6-2017

Hij trouwde met Maria Jacobsdr van Dongen op 23 juli 1649 te Essen (Antwerpen, België).

V5555 Maria Jacobsdr van Dongen, Dezelfde als kwartierstaatnummer 2221.  Update: 6/6-2017

V5556 Petrus Janssen Peter (Peeter) Mutsaerts, Dezelfde als kwartierstaatnummer 2216.  Update: 6/6-2017

Hij trouwde met Adriaentje Mous op 30 november 1618 te Essen (Antwerpen, België).23

V5557 Adriana Wouters Janssen (Adriaentje) Mous, Dezelfde als kwartierstaatnummer 2217.  Update: 6/6-2017

5578 Petrus Janssen Peter (Peeter) Mutsaerts. (Dezelfde als nummer V5556.)  Update: 6/6-2017

5579 Adriana Wouters Janssen (Adriaentje) Mous. (Dezelfde als nummer V5557.)  Update: 6/6-2017

5616 Adrianus de Nijs,Dezelfde als kwartierstaatnummer 7098.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Dympna Jansse Antonisse, KW7099, V5617, V6129 te Zandvliet (Antwerpen, België).589

5617 Dympna Jansse Antonisse, Dezelfde als kwartierstaatnummer 7099.  Update: 20/6-2017

V5632 Lambertus Delmaire. Geboren rond 1585 te Watou (West-Vlaanderen, België).2646 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: le Maire, Delmare, Delemaire, Demaerel.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Francisca Lopidé in april 1604 te Watou (West-Vlaanderen, België).2646

V5633 Francisca Lopidé. Geboren rond 1586 te Watou (West-Vlaanderen, België).2646  Update: 20/6-2017

V5648 François van Houcke. Geboren vóór 1594, mogelijk te Wormhout (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2639 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Franchois – Houcke, le Houcke.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Jeanne Louage.

V5649 Jeanne Louage. Geboren rond 1595, mogelijk te Linzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk). Geloof: rooms-katholiek. Haar mogelijke geboorteplaats is gebaseerd op die van haar overgrootvader Jehan Lewage, zoals bron 2639 aangaf. Kijkende naar haar voorouders zijn maar weinig verfranste nederlandstalige (achter)namen te zien; Linzele ligt bij Rijsel in het deel van Vlaanderen wat van oudsher franstalig is, wat Linzele aannemelijker maakt. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Lovagie, Lewage.   Update: 20/6-2017

V5650 Laurent Fossaert. Geboren vóór 1581, mogelijk te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2639 Overleed op 10 of 16 augustus 1649 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2639,2438 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Fessaert.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Mariette Oudaert op 30 september 1606 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2639,2438

V5651 Mariette Oudaert. Geboren vóór 1586, mogelijk te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2639,2438 Overleed na 1655.2639,2438 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Marie.  Update: 20/6-2017

V5668 Pierre Noe. Geboren op 12 maart 1582 te Kortrijk (West-Vlaanderen, België).2441

Hij trouwde met Catherine de Coninck op 21 juni 1605 te Kortrijk (West-Vlaanderen, België).2441

V5669 Catherine de Coninck. Geboren op 15 september 1580 te Kortrijk (West-Vlaanderen, België).2441 Geboortedatum en plaats zijn volgens bron 2441 niet zeker.2441  Update: 20/6-2017

V5670 Philippe Hals. Geboren rond 1585, mogelijk te Kortrijk (West-Vlaanderen, België).  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Marie de Buys.

V5671 Marie de Buys. Geboren op 6 december 1587 te Kortrijk (West-Vlaanderen, België).2441 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: de Bus.  Update: 20/6-2017

V5724 Passchier Deblonde. Geboren rond 1605, mogelijk te Westkappel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk). Overleed rond 1647 te Westkappel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2037 Hij was eerder gehuwd op 5 augustus 1628 te Wormhout met Jeanne Grouwet.2037  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Antoinette Baert op 27 september 1639 te Wormhout (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2037

V5725 Antoinette Baert. Geboren rond 1620, mogeijk te Wormhout (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).  Update: 20/6-2017

V5726 Adriaen Cattoen. Geboren rond 1620 te Kaaster (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2037 Overleed te Kwaadieper (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2037 Begraven te Kaaster (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2037  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Marie Anne Coevoet.

V5727 Marie Anne Coevoet. Geboren rond 1620.  Update: 20/6-2017

V5728 Josse (Joos) de Schuytter. Geboren rond 1620 te Oudezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040 Overleed op 28 februari 1700 te Oudezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040 Hij hertrouwde op 9/1-1684 te Oudezele met Antoinette Carbon (rond 1640-1694).2448 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Deschuytter.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Liévine de Vos rond 1635.2040

V5729 Liévine de Vos. Geboren rond 1620.2448 Overleed op 22 of 29 augustus 1681 te Wormhout (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2448,2040 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Louise, Livine – Devos.  Update: 20/6-2017

V5730 Nicolas Derycke. Geboren rond 1620.2448  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Cornélie Speghel op 15 februari 1649 te Pittem (West-Vlaanderen, België).2448

V5731 Cornélie Speghel. Geboren rond 1625, mogelijk te Pittem (West-Vlaanderen, België).2448  Update: 20/6-2017

V5732 heer Balthazar de Bril. Geboren op 11 of 13 juli 1596 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040,2448 Overleed op 17 juni 1655 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk); hij werd 58.2040,2448 Hij was kapitein in dienst van koning Filips IV van Spanje. – “Fugitifs d’ Herzeele le 6.8.1648 à Godewarsvelde ( déjà présent le 6.8.1646 )”2448 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Baltazar – Debril.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Martine de Schuttelaere op 6 augustus 1620 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040

V5733 Martine de Schuttelaere. Geboren rond 1605 te Bambeke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040 Overleed op 14 juni 1655 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040,2448 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Deschuttelaere.  Update: 20/6-2017

V5734 Guillaume l’Ancien Fauverghe. Geboren rond 1600, mogelijk te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2448 Overleed op 8 september 1685 te Wormhout (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2448 Hij hertrouwde rond 1640 met Jeanne (Janneken) Ellegoot (1619-1678).2448   Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Jorynken de Vys rond 1630.2448

V5735 Georgine (Jorynken) de Vys. Geboren rond 1610.2448 Overleed in september 1637 te Killem (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk) ?2448   Update: 20/6-2017

V5736 Jean Dauchy. Geboren rond 1580.2448 Overleed na 25 juni 1647, mogelijk te Hardenvoorde (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2448   Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Martine.

V5737 Martine. Geboren rond 1585.2448 Overleed na 10 november 1635, mogelijk te Hardenvoorde (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2448   Update: 20/6-2017

V5740 Maillard Goetgheluck. Geboren op 13 februari 1601 te Ekelsbeke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040,2448 Overleed op 17 december 1647 te Sint-Winoksbergen (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk); hij werd 46.2040,2448  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Jeanne Thibault op 31 januari 1625 te Noordpene (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040,2448

V5741 Jeanne Thibault. Geboren rond 1602 te Noordpene (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040 Overleed op 17 oktober 1647 te Sint-Winoksbergen (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040  Update: 20/6-2017

V5742 Cornil Dewynter. Geboren rond 1595, mogelijk te Duinkerke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Marie Lammens.

V5743 Marie Lammens. Geboren rond 1595.  Update: 20/6-2017

V5744 François Devey. Geboren rond 1615, mogelijk te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Marie Vanhove.

V5745 Marie Vanhove. Geboren rond 1615.  Update: 20/6-2017

V5756 Mathieu Degomme. Geboren op 2 april 1630 te Oudezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2651 Overleed vóór 18 april 1682, mogelijk te Oudezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk); hij werd 52.2651 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Anne Dewynter op 6 juni 1661 te Oudezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2651

V5757 Anne Dewynter. Geboren rond 1635, mogelijk te Oudezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2651 Overleed op 16 september 1689 te Oudezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2651 Geloof: rooms-katholiek. Zij hertrouwde op 18 april 1682 te Oudezele met Guillaume Blondeel (*rond 1640, ovl. Oudezele, 31/5-1700).2651  Update: 20/6-2017

V5758 Lambert Speghel. Geboren rond 1635, mogelijk te Oudezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2651 Overleed op 28 april 1694 te Oudezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2651 Geloof: rooms-katholiek. Hij was ook getrouwd met Mariam Thérésiam Fenadri.2651  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Antoinette Storms vóór 1660.2651

V5759 Antoinette Storms. Geboren rond 1640.2651 Geloof: rooms-katholiek.

V5796 Jacob Dehouck. Geboren rond 1595, mogelijk te Steenvoorde (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Dehont.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Joanna.

V5797 Joanna. Geboren rond 1595.  Update: 20/6-2017

V5798 Jean Allaert. Geboren rond 1605, mogelijk te Steenvoorde (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Marguerite de Vincq.

V5799 Marguerite de Vincq. Geboren rond 1605.  Update: 20/6-2017

V5800 André Masselis. Geboren rond 1560, mogelijk te Poperinge (West-Vlaanderen, België). Overleed op 14 maart 1635 te Poperinge (West-Vlaanderen, België).2040 Geloof: rooms-katholiek. André was schepen en marguillier, wat zoiets betekent als ‘lid van een parochieraad’.2040  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Marie Lauwyck.

V5801 Marie Lauwyck. Geboren rond 1560. Overleed op 28 februari 1636 te Poperinge (West-Vlaanderen, België).2040 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 20/6-2017

V5802 Pierre Quaghebeur. Geboren rond 1560 te Poperinge (West-Vlaanderen, België).2040 Overleed op 28 februari 1625 te Poperinge (West-Vlaanderen, België).2040 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Elisabeth de Meersseman.

V5803 Elisabeth de Meersseman. Geboren rond 1560, mogelijk te Poperinge (West-Vlaanderen, België).2040 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Demeersseman.  Update: 20/6-2017

V5804 de Byser.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Catharina Rams.

V5805 Catharina Rams.  Update: 20/6-2017

V5856 Jean Alexander. Geboren op 21 juni 1619 te Bambeke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2635 Overleed op 3 juni 1687 te Rekspoede (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk); hij werd 67.2635  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Louise Prenten.

V5857 Louise Prenten. Geboren op 31 maart 1616 te Bambeke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2635 Overleed op 3 juni 1687 te Rekspoede (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2635  Update: 20/6-2017

V5858 Pierre Vanhalle. Geboren rond 1620, mogelijk te Oostkappel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Jossine Feys.

V5859 Jossine Feys. Geboren rond 1620.  Update: 20/6-2017

V5876 Pierre Boeye. Geboren rond 1605, mogelijk te Kassel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk). Overleed op 3 januari 1652 te Kassel-O.L.V. van de Crypteparochie (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2441  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Petronille Willaert.

V5877 Petronille Willaert. Geboren rond 1605. Overleed op 26 juli 1674 te Kassel-O.L.V. van de Crypteparochie (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2441 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jeanne.  Update: 20/6-2017

V5880 Jean Marcant l’Ancien. Geboren op 21 mei 1611 te Westkappel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2627,2630 Gedoopt op 21 mei 1611 te Westkappel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2627 Overleed op 21 juni 1671 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2627,2630 Begraven op 21 juni 1671 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2627 Geloof: rooms-katholiek. Jean was grondeigenaar te Westkappel. – Hij hertrouwde op 29/9-1638 te Wormhout met Marie Francke (*Wormhout, 18/2-1618), dochter van Donat Francke en Martine.2630  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Mayken Dupon rond 1633.2630

V5881 Marie (Mayken) Dupon. Geboren op 21 oktober 1611 te Westkappel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2627,2630 Gedoopt op 21 oktober 1611 te Westkappel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2627 Overleed op 26 of 27 augustus 1666 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2627 Begraven op 28 augustus 1666 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2627 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 20/6-2017

V5882 Noel (Noneel) Thomas. Geboren op 2 maart 1630 te Bambeke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2629,2630 Overleed na 1662.2629 Woonde te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk) in 1657, 1660 en 1662.2629 Geloof: rooms-katholiek. Hij was eerder getrouwd op 12 mei 1652 te Herzele met Jacqueline Fillebien.2629,2630  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Isabelle Elisabeth de Cael op 5 april 1655 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2629,2630

V5883 Isabelle Elisabeth de Cael. Geboren rond 1630.2629 Woonde te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk) in 1657, 1660 en 1662.2629 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Isabelle, Elisabeth – Deca, Decat, Cael, Leca.  Update: 20/6-2017

V5884 Jean Caron junior. Geboren op 10 maart 1629 te Bambeke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2630  Update: 20/6-2017

V5886 Luc Graefschepe. Geboren rond 1640, mogelijk te Bambeke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2630 Overleed op 8 november 1702 te Bambeke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2630  Update: 20/6-2017

VEERTIENDE GENERATIE

————————————————–

V8384 Petrus Guilielmi Verhaert. Geboren rond 1590, mogelijk te Wechelderzande (Antwerpen, België). Overleed op 4 februari 1648 te Wechelderzande (Antwerpen, België).2006  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Catharina Jacobs.

V8385 Catharina Jacobs. Geboren rond 1592.2006 Overleed op 23 juli 1639 te Wechelderzande (Antwerpen, België).2006  Update: 20/6-2017

V8388 Joannes van Laer.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Catharina Aerts op 4 maart 1607 te Lille (Antwerpen, België).2006

V8389 Catharina Aerts.  Update: 20/6-2017

V8390 Servatius Jansen.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Catharina Smets op 25 november 1611 te Lille (Antwerpen, België).2006

V8391 Catharina Smets.  Update: 20/6-2017

V8400 Martin Bellet. Geboren in 1610 te Saint-Jean d’Arves (Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, Frankrijk).2006  Update: 20/6-2017

V8406 Jean Fèjoz. Geboren in 1610.2006 Overleed in 1670.2006  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Marie.

V8407 Marie. Geboren in 1610.2006  Update: 20/6-2017

V8408 Anthonis Geert Schooffs. Geboren rond 1596, mogelijk te Loenhout (Antwerpen, België).761 Overleed op 12 maart 1664 te Loenhout (Antwerpen, België).2008,761 Anthonis was kleermaker. – Hij hertrouwde met Dympna Jan de Rechte op 1/13 februari 1657 te Loenhout. Zij was de moeder van Neeltien Peter Quirijn Willems, die huwde met Jan Adriaen Bernaerts in 1673 (zie pagina “Bernaards/Bennaars/Bernaerts op mijn website). Jan Adriaen was weer de zoon van mijn stamvader.761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Antonius Gerardus – Schoofs.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Joanna Adriaen Christiaensen op 20 februari 1624 te Loenhout (Antwerpen, België).2008,761

V8409 Joanna Adriaen Christiaensen. Geboren rond 1600, mogelijk te Loenhout (Antwerpen, België).761 Overleed op 4 juli 1654 te Loenhout (Antwerpen, België).761 Begraven op 4 juli 1654 te Loenhout (Antwerpen, België).2008 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joanna Adrianus.  Update: 20/6-2017

V8410 Jacob van Gorp. Geboren rond 1600, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).761  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Catelijn Huybrechts.

V8411 Catelijn Huybrechts. Geboren rond 1600.761 Overleed vóór 25 november 1665.761 Zij zou te Tongerlo gewoond hebben (is plaats van de abdij die veel grond bezat in omgeving Loenhout, Wuuswezel, Zundert, Essen, Nispen, Roosendaal en Huijbergen).761  Update: 20/6-2017

V8412 Wouter Timmermans. Geboren rond 1605, mogelijk te Bergen op Zoom in de Buitenpoorterij.  Update: 20/6-2017

V8414 Jan Sprangers. Geboren rond 1605.  Update: 20/6-2017

V8430 Theodorus Petrus (Dirck Peeter) Bussers. (Dezelfde als nummer V5392.)  Update: 20/6-2017

V8431 Antonetta Mertenssen. (Dezelfde als nummer V5393.)  Update: 20/6-2017

V8472 Leendert Jacobszn Quant. Geboren rond 1580, mogelijk te Kethel (Zuid-Holland).2017 Overleed vóór 1672.2017  Update: 20/6-2017

V8474 Cornelis Poldervaart. Geboren rond 1600.  Update: 20/6-2017

V8560 Jeroen Adriaansz Versijden. Geboren rond 1585 te Berkel (Zuid-Holland).2017 Overleed op 31 mei 1629 te Berkel (Zuid-Holland).2017 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Ariens, Van der Sijden.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Leentje Tijssen op 22 mei 1604 te Berkel (Zuid-Holland).2017

V8561 Leentje Tijssen. Geboren rond 1580 te Berkel (Zuid-Holland).2017 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Leenje, Leentge (-) Thijsdr.  Update: 20/6-2017

V8562 Dirk Jacobz Bovenwater. Geboren rond 1590 te Zegwaard (Zuid-Holland).2017 Overleed in 1660 te Zegwaard (Zuid-Holland).2017  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Wijve Cornelisdr Cock op 23 december 1612 te Zegwaard (Zuid-Holland).2017

V8563 Wijve Cornelisdr Cock. Geboren in 1590 te Zegwaard (Zuid-Holland).2017 Overleed in 1665 te Zegwaard (Zuid-Holland).2017  Update: 20/6-2017

V8564 Joost Louwerisse Hofstee. Geboren rond 1592.2017  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Marijtje Leenderts.

V8565 Marijtje Leenderts.  Update: 20/6-2017

V8566 Cornelis Cornelisse.  Update: 20/6-2017

V8704 Leunis van den Eijnde. Geboren rond 1560, mogelijk te Erp (Oost-Brabant).  Update: 20/6-2017

V8832 Jacob van Oort. Geboren rond 1560, mogelijk in de Langstraat (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

V8834 Adriaen Henricx. Geboren rond 1560, mogelijk te Bergen op Zoom. Geloof: Nederlands Hervormd. Verder vermeld te Bergen op Zoom: op 7/8-1598 lieten zij hervormd een dochter dopen te Bergen op Zoom: Katharina Henricx, getuigen waren Jan Henricxsen, Adriaen Adriaensen uit Scherpenisse, Commeryntken Jans uit Dordrecht en Digneken Mertens. Op 8/10-1600 lieten zij hervormd een zoon dopen te Bergen op Zoom: Henric Henricx, getuigen waren Bernard Danielsen en Digne Marinus.221  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Maeyken Engels vóór 7 augustus 1598.221

V8835 Maeyken Engels. Geboren rond 1560. Geloof: Nederlands Hervormd. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Enghels, Engelen.  Update: 20/6-2017

V8896 Heyndrick de Bye d’Oude. Geboren rond 1557 te Ekeren-Hoogboom (Antwerpen, België).2605 Overleed op 7 oktober 1625 te Ekeren (Antwerpen, België).2605 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Dimpna Jans Matheus Gheens in 1580.2605

V8897 Dimpna Jans Matheus Gheens. Geboren rond 1557, mogelijk te Ekeren (Antwerpen, België).2605 Overleed op 27 december 1631 te Ekeren-Hoogboom (Antwerpen, België).2605 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 20/6-2017

V9044 Adriaen Tiberius. Geboren rond 1565, mogelijk te Berendrecht (Antwerpen, België).254 Overleed na 1660, mogelijk te Zandvliet (Antwerpen, België).254 Geloof: rooms-katholiek. Adriaen was schout te Berendrecht (1595, 1601), hoofdman van Sint-Joris te Zandvliet (1598, 1617), schout te Zandvliet (1601, 1611), deken en koning van Sint-Joris te Zandvliet (1634), secretaris van Stabroek (1608, 1636). – Hij hertrouwde met Cathelijne Adriaensdr. Schoofs. – Hij werd veelvuldig vermeld in notariële archieven:

-“Gilles Sijmons coopt van mr. Adriaen Tiberius  cum suis een stuck land in den Bremacker”

– “Mr. Adriaen Tiberius coopt van Adriaen Huijbrechts ende Maeijken Michiels een stuck lant int Meijbos”

– “Mr.Adriaen Tiberius secretaris coopt van Laureijs Eilaerts eene hofstede.”

– “Verclaringe van David Cavels dat hij voor sieur Michiel Clarisse van Adriaen Tiberius gecocht heeft 32 gem(eten) lants.”

– “Mr. Adriaen Tiberius secretaris coopt van Jan Vercouteren een derde paert van sekere erve binnen Santvliet .”

– “Mr. Adriaen Tiberius coopt van wed(uwe) Lyens alnoch 6 1\2 gemeten.”

– “d’Heer Adriaen Tiberius ende Peeterr Janssen vercoopen een gemeth lants gelegen in Joos Vitshoek aen Peter Hasenberch”.

– “d’Heer Tiberius vercoopt aen Goris Aldermans sijne actie aen schoren alhier, mitsgaders de goedenisse der selver.”

– “d’Heere prelaet van Ste.Michiels mangelt tegens d’heer Adriaen Tiberius erve om erve.”

– “d’Heer Adriaen Tiberius erfft mr. Cornelis Bloucq in 4 gemeten ende 184 roeden lants.”

– “d’Heer Adriaen Tiberius q.q. vercoopt aen Pauwels Anthonissen 5 gemeten 166 roeden lants gelegen in de Westmolengeest.”

– “d’Heer Adriaen Tiberius vercoopt aen d’Aelmoesseniers der stadt van Antwerpen 1 gemet 193 roeden 4 voeten lants int ‘s Gravenlant.”

– “Den selven heer Tiberius ende Peeter Janssen zals momboiren van Andrfies Tiberius bekennen en verlijden een rente van 18 gulden 15 stuivers t’siaers ten behoeve van den notaris Peeters.”

– “d’Heer Adriaen  Tiberius vercoopt  de hoeve opt Stoeffgat met alnoch omtrent 9 gemeten lants in Maegershoeck, ende dat aen sieur Anthoni Joossens ende  Maria Simons sijne huijsvrfouwe.”

254  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Elisabeth Smits.

V9045 Elisabeth Smits. Geboren rond 1570.254 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 20/6-2017

V9082 Joannes van der Poel, Dezelfde als kwartierstaatnummer 3264.  Update: 6/6-2017

V9156 Adrianus (Adriaen) Tiberius. Geboren rond 1595, mogelijk te Stabroek (Antwerpen, België). Overleed na 1660.2603  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Magdalena van Hove.

V9157 Magdalena van Hove. Geboren rond 1575.  Update: 20/6-2017

V9216 Jan Paulus Peter van den Brekel. Geboren rond 1565, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant). Overleed vóór 1609.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Peynenborch.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Margriet Andries Cornelis Peijnenborch.

V9217 Margriet Andries Cornelis Peijnenborch. Geboren rond 1565, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

V9218 Adriaen Cornelis Jan Goyaertsen Hoevenaers. Geboren rond 1580, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Laureijske Marcelis Laureijs.

V9219 Laureijske Marcelis Laureijs. Geboren rond 1580.  Update: 20/6-2017

V9224 Aert Dierckx. Geboren rond 1575, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Geertruy Jan Corstiaens.

V9225 Geertruy Jan Corstiaens. Geboren rond 1575.  Update: 20/6-2017

V9226 Jacob Claes Jacobs Schraem. Geboren rond 1570, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant). Overleed rond 1642.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Schram.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Anneke Jan Ariens Smolders.

V9227 Anneke Jan Ariens Smolders. Geboren rond 1570. Overleed vóór 21 februari 1612.615  Update: 20/6-2017

V9228 Adrianus Niclaes Scheijven. Geboren rond 1575, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

V9230 Adriaen Jan Joost van Iersel. Geboren rond 1575, mogelijk te Udenhout (Midden-Brabant). Overleed in 1633. Begraven op 6 maart 1633 te Udenhout (Midden-Brabant).615 Hij was ook getrouwd met Adriana Anthonis Gijsberts.615  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Marie Adriaen Cornelis van Gorcum vóór 1599.615

V9231 Marie Adriaen Cornelis van Gorcum. Geboren rond 1575, mogelijk te Udenhout (Midden-Brabant). Overleed in 1632. Begraven op 6 maart 1632 te Udenhout (Midden-Brabant).615  Update: 20/6-2017

V9232 Peeter Huijben. Geboren rond 1590, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

V9240 Gijsbert Adriaen Gijsbert van Ghilze. Geboren rond 1575, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Geertruid Jan Adriaens.

V9241 Geertruid Jan Adriaens. Geboren rond 1575, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

V9242 Jan Gerit Peter Creijers Genen. Geboren rond 1575, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Creijers.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Niclaesken Jan Cornelis Cornelis Wouters vóór 1600.615

V9243 Niclaesken Jan Cornelis Cornelis Wouters. Geboren rond 1575, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 20/6-2017

V9248 Heijliger Laureijs Denis Colen. Geboren rond 1597, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 1670.615  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Truyken Daniels op 17/30 januari 1624 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V9249 Geertruid Jan Michiel (Truyken) Daniels. Geboren rond 1600. Overleed in 1670. Begraven op 18 februari 1670 te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 20/6-2017

V9250 Hendrick Gijsbert Hendrick Segers. Geboren rond 1600, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Peterken Peter Jan de Beir, V9251.

V9251 Peterken Peter Jan de Beir. Geboren rond 1600, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

V9252 Denijs Marten Jan Geenen. Geboren rond 1600, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Marij Jan Corstiaen Meijnaerts op 5/19 februari 1626 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V9253 Marij Jan Corstiaen Meijnaerts. Geboren rond 1600, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

V9254 Jan Peter Adriaen Goijaerts. Geboren rond 1605, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Bastiaen Goijaert Smitten op 9 januari 1623 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V9255 Jenneken Bastiaen Goijaert Smitten. Geboren rond 1600 te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 20/6-2017

V9260 Wouter Willem Matheeus Berchmans. Geboren in 1609. Gedoopt in februari 1609 te Loon op Zand (Midden-Brabant).615 Trouwgetuige in 1639 was Adrianus Stephanus Span. – Hij was ook getrouwd op 26 januari/11 februari 1648 te Tilburg met Adriana Jan Floren de Jonge, ged. 1628 Loon op Zand, ovl. vóór 23/11-1679, dochter van Johannes Florentii Hendricx de Jonge en Anna Adriaens Couwenberg (of Van Krekelo). Laatste was ook getrouwd met Sebastiaen Jan Peters de Groot.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Wielants.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Angelina Steven Wouters (Engel) Span op 20 januari/5 februari 1639 te Loon op Zand (Midden-Brabant).615

V9261 Angelina Steven Wouters (Engel) Span. Geboren in 1618. Gedoopt op 20 juni 1618 te Loon op Zand (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 1648.615  Update: 20/6-2017

V9262 Cornelis Aerts. Geboren rond 1620, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

V9280 Henric Jan Peijnenborch. Geboren rond 1575, mogelijk te Haaren (Oost-Brabant).  Update: 20/6-2017

V9282 Coenraet Cornelis Denis Mutsaerts. Geboren rond 1566, mogelijk te Moergestel (Midden-Brabant).615  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Marije Jan Jan Gerart Diercks.

V9283 Marije Jan Jan Gerart Diercks. Geboren rond 1575.  Update: 20/6-2017

V9288 Claes Joosten Lombaerts. Geboren rond 1550, mogelijk te Haaren (Oost-Brabant).615 Overleed vóór 1617.615  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Marie Jan Willems van der Camp.

V9289 Marie Jan Willems van der Camp. Geboren rond 1570.  Update: 20/6-2017

V9290 Willem Joost Anthonis Schouten. Geboren rond 1575, mogelijk te Haaren (Oost-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Scholten.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Maria Adriaen Laureijs Witlox.

V9291 Maria Adriaen Laureijs Witlox. Geboren rond 1575, mogelijk te Haaren (Oost-Brabant).615  Update: 20/6-2017

V9292 Marten Huijberts Hendrickx. Geboren rond 1565 te Liempde (Oost-Brabant).615 Overleed na 8 februari 1629.615 Marten was schepen te Liempde.615  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Aldegundis.

V9293 Aldegundis.  Update: 20/6-2017

V9294 Michiel Hendrick van Hal. Geboren rond 1565, mogelijk te Haaren (Oost-Brabant). Overleed vóór 18 december 1621.615  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Katharijne Henrick Reijnier Heesters rond 1595.615

V9295 Katharijne Henrick Reijnier Heesters. Geboren rond 1565, mogelijk te Haaren (Oost-Brabant). Overleed vóór 18 december 1621.615 Zij was ook getrouwd met Jan Jan Brocken, overleden vóór 1592.615  Update: 20/6-2017

V9312 Matheus Jan Janssen Cornelis van Gorp. Geboren rond 1585, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Lijsken Gijsbert Janssen van Gierl.

V9313 Lijsken Gijsbert Janssen van Gierl. Geboren rond 1585, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

V9314 Cornelis Gerit Cornelis Emmen. Geboren rond 1575 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Colen.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met IJeffken Verschueren op 18 oktober/november 1606 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V9315 Eva Jan Willem (IJeffken) Verschueren. Geboren rond 1577, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 20/6-2017

V9316 Adam Damen. Geboren rond 1590.  Update: 20/6-2017

V9328 Michiel Bartelomeeus Jan van Tulder. Geboren rond 1600, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Cornelia Goijaert Michiel de Vedt op 22 mei 1625 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V9329 Cornelia Goijaert Michiel de Vedt. Geboren rond 1600, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

V9330 Dingeman Jan Willem Phiers. Geboren rond 1605, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

V9332 Peter Antonis Cornelis Donders. Geboren rond 1585 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed in 1655 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Peter was landbouwer.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Beren.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Catharina Antonis Peter Willem Peters op 21 december 1608 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V9333 Catharina Antonis Peter Willem Peters. Geboren rond 1585, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed na 1631.615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 20/6-2017

V9334 Jan Daniel Jan Laureijs Wijten. Geboren in 1611. Gedoopt op 26 september 1611 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Daniels.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Cornelia Jan Peter Niclaes Broertgens op 22 januari/5 februari 1632 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V9335 Cornelia Jan Peter Niclaes Broertgens. Geboren rond 1610, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

V9336 Gerardus Corneli Adrianus Cauwenbergh. Geboren rond 1580 te Loon op Zand (Midden-Brabant).615  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Marie Peter Adriaen Maes op 27 januari/8 februari 1608 te Loon op Zand (Midden-Brabant).615

V9337 Marie Peter Adriaen Maes. Geboren rond 1580 te Loon op Zand (Midden-Brabant).615  Update: 20/6-2017

V9338 Christianus Joannes Joost Borsten. Geboren rond 1585, mogelijk te Loon op Zand (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Cornelia Corneliusdr de Leest op 12 januari/januari 1612 te Loon op Zand (Midden-Brabant).615

V9339 Cornelia Corneliusdr de Leest. Geboren rond 1585, mogelijk te Loon op Zand (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

V9340 Marten Peter Cornelis Mutsaerts. Geboren rond 1579, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Petronella Hendrick Denis (Peterken) Wouters op 12 december 1604/9 januari 1605 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V9341 Petronella Hendrick Denis (Peterken) Wouters. Geboren rond 1580, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

V9342 Joachim Theodorus Rijken. Geboren rond 1590, mogelijk te ‘s-Gravenmoer (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

V9440 Willem Sebreghts. Geboren rond 1550, mogelijk te Diessen (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

V9442 Philippus Pauwels. Geboren rond 1570.  Update: 20/6-2017

V9504 Jan Gerit Cornelis van Nerven. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Jan was kerkmeester van Goirle.615  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Michielken Jan Wouter Claessen.

V9505 Michielken Jan Wouter Claessen. Geboren rond 1525, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

V9506 Laureijs Jan Laureijs Wouters. Geboren rond 1535, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Anna Niclaes Jan Gerrits.

V9507 Anna Niclaes Jan Gerrits. Geboren rond 1535.  Update: 20/6-2017

V9508 Peter Jan Gerrits Verheijden. Geboren rond 1565, mogelijk te Diessen (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Mayken Peter Elias Dictus.

V9509 Mayken Peter Elias Dictus. Geboren rond 1565.  Update: 20/6-2017

V9510 Wouter Jacob Thielen van den Berche. Geboren rond 1565, mogelijk te Diessen (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Aleijt Henrick Boudewijns.

V9511 Aleijt Henrick Boudewijns. Geboren rond 1565 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615  Update: 20/6-2017 Zij was ook getrouwd met Frans Geraert Philips Jan Geraerts de Weerdt (ook: de Weert).615  Update: 20/6-2017

V9512 Jan Laureijs Verassen. Geboren rond 1560, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

V9584 Jan Beris. Geboren rond 1585, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

V9586 Adriaen Niclaes Marcelis. Geboren rond 1585, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

V9588 Adriaen Verschueren. Geboren rond 1590, mogelijk te Alphen (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

V9592 Jan Jan Daniel van Beurden. Geboren rond 1575, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Christina Jan Peter Berijs van Oerle.

V9593 Christina Jan Peter Berijs van Oerle. Geboren rond 1580, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 20/6-2017

V9594 Jan Willem van Aerl. Geboren rond 1590, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 1671.615 Hij was ook getrouwd met Lucia Adriaen Henrick Claessen (Cijken) Voskens.615  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Maria Jansen.

V9595 Maria Jansen. Geboren rond 1590.  Update: 20/6-2017

V9596 Jan Jan Jacob Hoosmans. Geboren rond 1580, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Peter Michiels.

V9597 Jenneken Peter Michiels. Geboren rond 1580.  Update: 20/6-2017

V9598 Jan Adriaen Hendrick Peter Ceelen. Geboren rond 1565, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Marcelis.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Adriana Jan Jan Soffaerts op 25 februari 1601 te Goirle (Midden-Brabant).615

V9599 Adriana Jan Jan Soffaerts. Geboren rond 1555, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 20/6-2017

V9600 Niclaes Hendrick Niclaes Peter Aerts. Geboren rond 1570, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Gerit Jan van Raeck vóór 1600.615

V9601 Jenneken Gerit Jan van Raeck. Geboren rond 1570, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 20/6-2017

V9602 Sijmon Peter Jan Reijnen. Geboren rond 1565, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Aleijdt Michiel Willem Laureijs Ancems.

V9603 Aleijdt Michiel Willem Laureijs Ancems. Geboren rond 1565, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

V9604 Cornelis Wouters. Geboren rond 1580, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

V9606 Gerit Gerit Gerit Brock. Geboren vóór 1575, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed in 1615. Begraven op 17 juni 1615 te Alphen (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Zijn twee jongste kinderen werden in 1605 en 1611 gedoopt te Alphen. Ik weet niet zo goed waarom dit gezin aldaar woonde; de voorouders lijken zeker Tilburgs.615  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Catharina Jan Gheraerts van Nerven vóór 1600.615

V9607 Catharina Jan Gheraerts van Nerven. Geboren vóór 1575, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed in 1619. Begraven op 8 september 1619 te Alphen (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 20/6-2017

V9608 Adriaen Hendrick Hamers. Geboren rond 1585, mogelijk te Udenhout (Midden-Brabant). Overleed rond 1653.615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Petronella Willem Peter Gerrits van Gorcum vóór 1610.615

V9609 Petronella Willem Peter Gerrits van Gorcum. Geboren rond 1585, mogelijk te Udenhout (Midden-Brabant). Overleed na 1662.615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 20/6-2017

V9610 Gerit Jansen van de Ven. Geboren rond 1590, mogelijk te Loon op Zand (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

V9612 Gerardus Boom. Geboren rond 1595, mogelijk te Loon op Zand (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

V9632 Joost Adriaen Denijs Reijnen. Geboren rond 1580, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Jan Jan de Haen.

V9633 Jenneken Jan Jan de Haen. Geboren rond 1580, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

V9634 Adriaen Goijaert Peter Smolders. Geboren rond 1575, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Ida Adriaen Lenaert Mutsaerts op 10/25 juni 1600 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V9635 Ida Adriaen Lenaert Mutsaerts. Geboren rond 1575, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 20/6-2017

V9636 Cornelis Thonis Cornelissen Hendrik Beren Munster Donders. Geboren rond 1580 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 14 februari 1626.615 Geloof: rooms-katholiek. Cornelis was landbouwer.615  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Marie Wijtman Laureijs Wijten Joosten op 18/30 oktober 1607 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V9637 Marie Wijtman Laureijs Wijten Joosten. Geboren rond 1585 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Marie Wijtman Laureijs.  Update: 20/6-2017

V9638 Daniel Michiel Danielis van Heijst. Geboren rond 1585, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Lucia Gerit Peter Wijten.

V9639 Lucia Gerit Peter Wijten. Geboren rond 1585, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 20/6-2017

V9640 Steven Wouters Verschueren. Geboren rond 1565, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

V9642 Jan Steven Jan Stevens. Geboren rond 1565, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Maria Adriaen Daniels.

V9643 Maria Adriaen Daniels. Geboren rond 1565.  Update: 20/6-2017

V9644 Jan Embert de Canter. Geboren rond 1575, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

V9646 Niclaes Huijbert Sebastiaen (Claes) Crillaerts. Geboren rond 1580, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Peterken Antonis Cornelis Berijs op 8/21 januari 1603 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V9647 Peterken Antonis Cornelis Berijs. Geboren rond 1580, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 20/6-2017

V9648 Jan Franck Brocken. Geboren rond 1565, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Mariken Adriaens rond 1595.615

V9649 Maria Elias Arien Peter (Mariken) Adriaens. Geboren rond 1565, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

V9650 Jacob Peters Jacob van Boxtel van Rund. Geboren rond 1575 te Boxtel (Oost-Brabant).615 Overleed vóór 21 april 1651.615 Geloof: rooms-katholiek. Jacob was herbergier in ‘Sint-Joris’ te Boxtel. – Hij was ook getrouwd met Marie Jan van der Vliert. – Getuige bij zijn huwelijk in 1604/1605 was Lambert Lamberts de Meijer.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van Rundt.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Anna Lamberts de Meijer op 30 december 1604/20 januari 1605 te Oisterwijk (Midden-Brabant).615

V9651 Anna Lamberts de Meijer. Geboren rond 1575 te Berkel (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 20/6-2017

V9652 Marten Peter Cornelis Mutsaerts. (Dezelfde als nummer V9340.)

V9653 Petronella Hendrick Denis (Peterken) Wouters. (Dezelfde als nummer V9341.)

V9654 Jan Cornelissen. Geboren rond 1575, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 20/6-2017

V9656 Adriaen Jan Cornelis Mutsaerts. Geboren rond 1585, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Adriaena Niclaes Adriaen Zegers op 8 november/24 december 1612 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V9657 Adriaena Niclaes Adriaen Zegers. Geboren rond 1585, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 20/6-2017

V9658 Jan Adriaen Goijaert Jan Michiels. Geboren rond 1590, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek. Hij was ook getrouwd met Eva Wouter Aert Cauwenbergh.615  Update: 20/6-2017

Hij trouwde met Heijlwich Jan Cornelis Sijmons op 20/29 januari 1616 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V9659 Heijlwich Jan Cornelis Sijmons. Geboren rond 1590, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek. Zij was ook getrouwd met Adriaen Gheridt Adriaen Cornelissoon van Spaendonck.

615  Update: 20/6-2017

V9660 Willem Thomas Peter van Spaendonck, V9660. Geboren rond 1595, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Hij was ook getrouwd met Marij Adriaen Gerit van Spaendoncq (ook: van Spaendonck).615  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Marie Jan Peter Willems Peters op 15/29 januari 1619 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V9661 Marie Jan Peter Willems Peters, V9661. Geboren rond 1595, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Willems.  Update: 22/6-2017

V9662 Jan Corstiaen Laureijssen, V9662. Geboren rond 1590, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

V9664 Cornelis Peter Andries de Vedt, V9664. Geboren rond 1575, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Lijsbeth Adriaen Lenaert Sijmons, V9665.

V9665 Lijsbeth Adriaen Lenaert Sijmons, V9665. Geboren rond 1575, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

V9666 Peter Jan Jan Lamberts Horrevoirts van Beurden, V9666. Geboren rond 1575, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Judith Niclaes Antonis van Beurden, V9667 rond 1600.615

V9667 Judith Niclaes Antonis van Beurden, V9667. Geboren rond 1575, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: van Boerden.  Update: 22/6-2017

V9668 Jan Hendrick van Woensel, V9668. Geboren rond 1585, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Adriana Govaerts, V9669.

V9669 Adriana Govaerts, V9669. Geboren rond 1585.  Update: 22/6-2017

V9670 Adriaen Cornelis Jan Mutsaerts, V9670. Geboren rond 1585, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Marie Jan Denis Jan op 12 december 1609/7 januari 1610 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V9671 Marie Jan Denis Jan, V9671. Geboren rond 1585, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

V9672 Jan Goijaert Adriaen Pessen van Outheusden, V9672. Geboren rond 1580, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed in 1623.615 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Pessers.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Anna Huijbert Peter Smolders op 8 februari/29 april 1604 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V9673 Anna Huijbert Peter Smolders, V9673. Geboren rond 1580, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed rond 1638.615 Geloof: rooms-katholiek. Zij was ook getrouwd met Antonis Niclaes Antonis van Beurden.615  Update: 22/6-2017

V9674 Jan Jan Janse de Bueter van de Loo, V9674. Geboren rond 1585, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jan – van de Loo.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Marie Corstiaen Antonis Aelberts op 11 december 1610/januari 1611 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V9675 Marie Corstiaen Antonis Aelberts, V9675. Geboren rond 1585. Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maria – Aelberts.  Update: 22/6-2017

V9676 Peter Antonis Goijaert Pulskens. Geboren rond 1560, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Marie Aert Jan Biekens.

V9677 Marie Aert Jan Biekens. Geboren rond 1570, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

V9678 Laureijs Denis Laureijs (Laurens) Colen. Geboren rond 1570, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed in 1617. Begraven op 4 april 1617 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Hij hertrouwde op 28 juli 1602 te Tilburg met Catharina Jan Adriaen Gerit (Lijnken) Smolders.615  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Lijnken Smolders.

V9679 Catharina Jan Adriaen Gerit (Lijnken) Smolders. Geboren rond 1575, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed in 1657. Begraven op 24 juli 1657 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Zij was ook getrouwd met Jan Willem Willem Mutsaerts.615  Update: 22/6-2017

V9680 Jan Peter Jan Melis. Geboren rond 1530, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Mechteld Peter Goijaert Pulskens vóór 1552.615

V9681 Mechteld Peter Goijaert Pulskens. Geboren rond 1530, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Zij was ook getrouwd met Jan Willem Verschueren.615  Update: 22/6-2017

V9682 Jan Cornelis Jan Sijmons. Geboren rond 1560, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met IJda Heijliger Jan Crillaerts rond 1580.615

V9683 IJda Heijliger Jan Crillaerts. Geboren rond 1560, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

V9684 Peter Niclaes Hendrick Broertgens. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Hij was ook getrouwd met Willemken Peter Willem sBeren.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Diercks.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Hendrica Willem Willem Peters.

V9685 Hendrica Willem Willem Peters. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

V9686 Quijrijn Laureijs Wouter Loers. Geboren rond 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Hij was ook getrouwd met Margriet Herman Peter van Boerden.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Leurs.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Engelken Hendrick Jan van Spaendonck na 1558.615

V9687 Engelken Hendrick Jan van Spaendonck. Geboren rond 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

V9696 Jan Cornelis Jan van Beurden. Geboren rond 1570, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed na 1627.615 Geloof: rooms-katholiek. Hij was ook getrouwd met Adriana Willem Jan van Weert en met Jenneken Joost Peter Jan Eelkens.615  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Bertholda Joost Cornelis van de Loo in 1589 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V9697 Bertholda Joost Cornelis van de Loo. Geboren rond 1570, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 1600.615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

V9698 Cornelis Sebastiaen Joost Eelkens, V9698. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Margriet Hendrick Peter van Spaendonck.

V9699 Margriet Hendrick Peter van Spaendonck, V9699. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

V9704 Jan Willem Leemans. Geboren rond 1565, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

V9706 Christoffel Jan Tielemans. Geboren rond 1575 te Rijen (Midden-Brabant) ?  Update: 22/6-2017

V9708 Symon Lenaerts, V9708. Geboren rond 1560, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

V9710 Adriaen Jan Gerit de Rooij, V9710. Geboren rond 1570, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Digna Cornelis Leeuwen rond 1595.615

V9711 Digna Cornelis Leeuwen, V9711. Geboren rond 1570.  Update: 22/6-2017

V9720 Sijmon Petrus Priems, V9720. Geboren rond 1567 te Berkel (Midden-Brabant) ?615  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Lijsken, V9721.

V9721 Lijsken, V9721. Geboren rond 1565.  Update: 22/6-2017

V9722 Cornelis Wouter Brocken, V9722. Geboren rond 1565.  Update: 22/6-2017

V9724 Peter Goijaerts van der Schoor, V9724. Geboren rond 1570 te Berkel (Midden-Brabant) ?  Update: 22/6-2017

V9744 Jan Janssen van de Wiel, V9744. Geboren rond 1565, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Elen.

V9745 Aleida (Elen), V9745. Geboren rond 1565.  Update: 22/6-2017

V9746 Marten Jan Marten van Beurden. Geboren rond 1570, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant). Overleed in 1660. Begraven op 6 maart 1660 te Oisterwijk (Midden-Brabant).615  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Emken Jan Corsten.

V9747 Emken Jan Corsten. Geboren rond 1570, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant). Overleed vóór 6 maart 1660.615  Update: 22/6-2017

V9760 Daniel Janse de Bresser, V9760. Geboren rond 1555 te Moergestel (Midden-Brabant) ?615 Overleed op 1 maart 1624 te Moergestel (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Daniel was burgemeester van Moergestel.615  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Lijsbeth Adriaen Joost Verdonck, V9761.

V9761 Lijsbeth Adriaen Joost Verdonck, V9761. Geboren rond 1555 te Moergestel (Midden-Brabant) ? Overleed in 1636. Begraven op 26 januari 1636 te Moergestel (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

V9762 Adriaen Geraert Peters Witlox. Geboren rond 1555 te Moergestel (Midden-Brabant) ?  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Geertruid Adriaen Peter Stevens vóór 1601.615

V9763 Geertruid Adriaen Peter Stevens. Geboren rond 1555 te Moergestel (Midden-Brabant) ?  Update: 22/6-2017

V9764 Dierck Andriessen van Hout, V9764. Geboren rond 1555, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Maria Henrik Lambert van Beerse.

V9765 Maria Henrik Lambert van Beerse, V9765. Geboren rond 1555, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant). Begraven op 18 maart 1615 te Oisterwijk (Midden-Brabant).615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: van Berze.  Update: 22/6-2017

V9766 Jan Wouter Peters van den Broeck, V9766. Geboren rond 1555, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Maeijcken Aert Keijsers.

V9767 Maeijcken Aert Keijsers, V9767. Geboren rond 1555 te Diessen (Midden-Brabant) ?  Update: 22/6-2017

V9776 Nijs Heestermans, V9776. Geboren rond 1570 te Oud-Gastel (West-Brabant) ?  Update: 22/6-2017

V9778 Jan Michiels, V9778. Geboren rond 1570.  Update: 22/6-2017

V9784 Peter Joost Peter Jan Eelkens, V9784. Geboren rond 1590, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 1642.615 Geloof: rooms-katholiek.   Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Anna Jan Gerit van Enschot.

V9785 Anna Jan Gerit van Enschot, V9785. Geboren rond 1590, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant). Overleed na 1642.615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

V9786 Jan Jan Jacob Hoosmans. (Dezelfde als nummer V9596.)  Update: 22/6-2017

V9787 Jenneken Peter Michiels. (Dezelfde als nummer V9597.)  Update: 22/6-2017

V9788 Michiel Jan Jan van Nerven, V9788. Geboren rond 1585, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed rond 1620.615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Lijnken Mijs op 2 januari/11 februari 1613 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V9789 Catarina Cornelis Wouter (Lijnken) Mijs, V9789. Geboren rond 1585, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek. Zij was ook getrouwd met Niclaes Adriaen Jan (Claes) Deliën (ook: Delias, Delijas).615  Update: 22/6-2017

V9848 Floris van Wagenbergh, V9848. Geboren rond 1600, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

V9920 Jan Jan Cauwenberch, V9920. Geboren rond 1590, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Marij Adriaen Wijnants rond 1615.615

V9921 Marij Adriaen Wijnants, V9921. Geboren rond 1590, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

V9922 Hendrick Jansen Daniels, V9922. Geboren rond 1590, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Jenneke.

V9923 Jenneke, V9923. Geboren rond 1590.  Update: 22/6-2017

V9928 Vincent Jan Hendrik van Dun. Geboren rond 1540, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).615 Overleed rond 1600.615 Twee van hun kinderen werden aangesproken met ‘heer’: Antonius Vincent van Dun en Peter Vincent van Dun, laatste was pastoor te Goirle.615  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Peter Michiel Jan Soffaerts.

V9929 Jenneken Peter Michiel Jan Soffaerts. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

V9930 Jan Hendrick Jan Niclaes Voskens, V9930. Geboren rond 1565, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Barbara Jacob Thomas van de Velden.

V9931 Barbara Jacob Thomas van de Velden, V9931. Geboren rond 1565, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

V9932 Jan Jan Jacob Hoosmans. (Dezelfde als nummer V9596.)  Update: 22/6-2017

V9933 Jenneken Peter Michiels. (Dezelfde als nummer V9597.)  Update: 22/6-2017

V9934 Jan Adriaen Hendrick Peter Ceelen. (Dezelfde als nummer V9598.)  Update: 22/6-2017

V9935 Adriana Jan Jan Soffaerts. (Dezelfde als nummer V9599.)  Update: 22/6-2017

V9944 Bastiaen van Peer, V9944. Geboren rond 1595, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

V9984 Adriaen Panis, V9984. Geboren rond 1600 te Reusel (Midden-Brabant) ?615  Update: 22/6-2017

V9996 Jacob Wouter Frans Lemmens, V9996. Geboren rond 1579 te Hooge Mierde (Oost-Brabant).615  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Maeijken Jans Verspaendonck.

V9997 Maeijken Jans Verspaendonck, V9997. Geboren rond 1590. Overleed vóór 1623.615  Update: 22/6-2017

V10008 Simon Vorsters. Geboren rond 1590 te Reusel (Midden-Brabant) ?  Update: 22/6-2017

V10012 Willem van Herck. Geboren rond 1580 te Reusel (Midden-Brabant) ?615  Update: 22/6-2017

V10014 Laureijs Fabri, V10014. Geboren rond 1580.615 Overleed na 20 januari 1662.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Fabrij.  Update: 22/6-2017

V10020 Jan Aelberts, V10020. Geboren rond 1570.  Update: 22/6-2017

V10024 Lambert Jan Michiel Soffaerts, V10024. Geboren rond 1570, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

V10026 Jan Adriaen Hermans, V10026. Geboren rond 1570.  Update: 22/6-2017

V10028 Jan Vincent Janse van Dun, V10028. Geboren rond 1570, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Jenneke Jan Mathijs Wouter Smids rond 1590.615

V10029 Jenneke Jan Mathijs Wouter Smids, V10029. Geboren rond 1570, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Overleed vóór 1642.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Smits.  Update: 22/6-2017

V10030 Matheus Pauwels Aert Otten Stalpaerts, V10030. Geboren rond 1580, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Overleed vóór 1639.615   Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Barbara Gielis Henricx Bacx.

V10031 Barbara Gielis Henricx Bacx, V10031. Geboren rond 1580, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Overleed vóór 1639.615  Update: 22/6-2017

V10036 Denijs Meijnaerts, V10036. Geboren rond 1590.  Update: 22/6-2017

V10040 Herman Jan Jan de Rooij. Geboren rond 1565 te Goirle (Midden-Brabant).615  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Anneke rond 1590.615

V10041 Anneke. Geboren rond 1565.  Update: 22/6-2017

V10042 Wouter Willem Merten van Goirle Otten, V10042. Geboren rond 1575, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Overleed op 30 september 1624 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Anthonia Hendrik Corstens van de Loo.

V10043 Anthonia Hendrik Corstens van de Loo, V10043. Geboren rond 1575, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

V10044 Jan Joost Gerit Meijnaerts, V10044. Geboren rond 1583, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).615  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Agnes Johannes (Agnetis) op 9/12 februari 1613 te Oisterwijk (Midden-Brabant).615

V10045 Agnes Johannes (Agnetis), V10045. Geboren rond 1588.615  Update: 22/6-2017

V10046 Adriaen Peter Melis Castelijns Spapen, V10046. Geboren rond 1587, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 23 november 1645.615 Adriaen was schepen. – Hij was ook getrouwd met Marie Jan Jacob Thomas Maes.615  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Magriet Jan Cornelis Dircxssen Faessen op 18 januari/1 februari 1609 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V10047 Magriet Jan Cornelis Dircxssen Faessen. Geboren rond 1585, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 1639.615  Update: 22/6-2017

V10048 Peter Niclaes Niclaes de Cock, V10048. Geboren rond 1585, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Marie Laureijs Jan Berthout Spijckers op 22 mei/20 juni 1615 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V10049 Marie Laureijs Jan Berthout Spijckers, V10049. Geboren rond 1590, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 22/6-2017

V10050 Jan van Gorcum, V10050. Geboren rond 1585, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

V10052 Jan Corstiaen Jan Meijnaerts. Geboren rond 1570, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

Hij trouwde met Cornelia Jan Cornelis Cornelis Wouters.

V10053 Cornelia Jan Cornelis Cornelis Wouters. Geboren rond 1570, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 22/6-2017

V10056 Adriaen Gerit Meeus Adriaen de Rooij. Geboren vóór 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Adriaen Gerit Adriaen – Meeusen.  Update: 25/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Adriaen Daniel van Heijst vóór 1585.615

V10057 Jenneken Adriaen Daniel van Heijst. Geboren rond 1560, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 25/6-2017

V10058 Peter Jan Daniel van Heijst. Geboren rond 1575, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 1617.615 Geloof: rooms-katholiek. Hij was ook getrouwd met Joostken Sebrecht Jan Bartolomeeus Maes.615  Update: 25/6-2017

Hij trouwde met Anna Gijsbert Dirck Vrancken op 25 mei/18 juni 1602 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V10059 Anna Gijsbert Dirck Vrancken. Geboren rond 1575, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek. Zij was ook getrouwd met Goijaert Jan Petersz Melis.615  Update: 25/6-2017

V10060 Jan Peter Jan Sijmons. Geboren rond 1570, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 25/6-2017

V10062 Daniel Adriaen Daniel van Heijst. Geboren rond 1565, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 25/6-2017

Hij trouwde met Anna Cornelis Cornelis Peter Mutsaerts vóór 1590.615

V10063 Anna Cornelis Cornelis Peter Mutsaerts. Geboren rond 1565, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Anna Cornelis Peter.  Update: 25/6-2017

V10064 Adriaen Goijaert Peter Smolders. (Dezelfde als nummer V9634.)

V10065 Ida Adriaen Lenaert Mutsaerts. (Dezelfde als nummer V9635.)

V10066 Jan Hendrick Adam Adams. Geboren rond 1575, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Henricx.  Update: 25/6-2017

Hij trouwde met Lijsbeth Peter Daniel van Heijst.

V10067 Lijsbeth Peter Daniel van Heijst. Geboren rond 1575, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 25/6-2017

V10068 Antonis Jan Hoogens. Geboren rond 1585, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 25/6-2017

V10070 Peter Cornelis Peter de Wijs. Geboren rond 1585, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).761 Overleed in december 1625 te Groot-Zundert (West-Brabant).761 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 25/6-2017

Hij trouwde met Maeijken Peter Jan Rombouts op 30 oktober/18 november 1608 te Groot-Zundert (West-Brabant).615,761

V10071 Maeijken Peter Jan Rombouts. Geboren rond 1585, mogelijk te Zundert (West-Brabant).761 Overleed op 1 februari 1660 te Groot-Zundert (West-Brabant).761 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maria Petrus Jan – Rumoldus, Rummens.  Update: 25/6-2017

V10076 Jan Adriaen Gerit Meeus de Rooij. Geboren rond 1595, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Hij was ook getrouwd met Catarina Sijmon Peter Cornelis.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jan Adriaen Gerit.  Update: 25/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Sijmon Peter Reijnen op 30 januari/februari 1610 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V10077 Jenneken Sijmon Peter Reijnen. Geboren rond 1595, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 25/6-2017

V10078 Jan Laureijs Denis (‘den Bruijnen’) Colen. Geboren rond 1603, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed in 1668. Begraven op 7 juli 1668 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Jan was kommerzetter.615  Update: 25/6-2017

Hij trouwde met Luijtken Momboirs op 31 januari/13 februari 1624 te Tilburg (Midden-Brabant).615

V10079 Lutgardis Bartolomeeus Joost (Luijtken) Momboirs. Geboren rond 1608 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 25/6-2017

V10080 Cornelis Embrecht Jan Meeussen. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Meeus.  Update: 25/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Peter Goijaert Pulskens vóór 1580.615

V10081 Jenneken Peter Goijaert Pulskens. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Zij was ook getrouwd met Pauwels Joost Herman van Heijst.615  Update: 25/6-2017

V10082 Hendrick Denis Hendrick de Beer. Geboren rond 1560, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Wouters.  Update: 25/6-2017

Hij trouwde met Digna Adriaen Daniel van Heijst vóór 1580.615

V10083 Digna Adriaen Daniel van Heijst. Geboren rond 1560, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 25/6-2017

V10084 Adriaen Cornelis Cornelis Eulings Mutsaerts. Geboren rond 1570, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Hij was ook getrouwd met Marij Adriaen Embrecht Pulskens.615  Update: 25/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Adriaen Gijsbert van Beurden vóór 1600.615

V10085 Jenneken Adriaen Gijsbert van Beurden. Geboren rond 1570, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 25/6-2017

V10086 Adriaen Willem Wouter Cornelis. Geboren rond 1570, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 25/6-2017

Hij trouwde met Lijsbeth Jan Peter Melis.

V10087 Lijsbeth Jan Peter Melis. Geboren rond 1570, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 25/6-2017

V10096 Jan Claes Andries Peijnenborch. Geboren rond 1570, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).615 Overleed in 1603.615 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jan Brinen.  Update: 25/6-2017

Hij trouwde met Peterke Laureys Peter sGraten.

V10097 Peterke Laureys Peter sGraten. Geboren rond 1570, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant). Overleed rond 1647.615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 25/6-2017

V10098 Adriaen Lenaert Heunen. Geboren rond 1570, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant). Overleed vóór 4 december 1641.615 Geloof: rooms-katholiek. Hij was ook getrouwd met Marie Willem (Merike) Claessen.615  Update: 25/6-2017

Hij trouwde met Adriana Jan Jan Goijaert Smolders rond 1595.615

V10099 Adriana Jan Jan Goijaert Smolders. Geboren rond 1570, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 30 januari 1603.615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 25/6-2017

V10100 Marten Jan Marten Janssen sGenen. Geboren rond 1570, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 26/6-2017

Hij trouwde met Willemken Denis Hendrick Wouters.

V10101 Willemken Denis Hendrick Wouters. Geboren rond 1570, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 26/6-2017

V10102 Jan Willem Niclaes Verhoeven. Geboren rond 1565, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 26/6-2017

V10104 Peter Antonis Goijaert Pulskens. (Dezelfde als nummer V9676.)  Update: 26/6-2017

V10105 Marie Aert Jan Biekens. (Dezelfde als nummer V9677.)  Update: 26/6-2017

V10106 Antonis Michiel Daniel van Heijst. Geboren rond 1575, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 26/6-2017

Hij trouwde met Marij Joost Willem de Bont.

V10107 Marij Joost Willem de Bont. Geboren rond 1575, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 26/6-2017

V10108 Peter Jan Peter Melis. Geboren rond 1575, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).   Update: 27/6-2017

Hij trouwde met Marie Peter Jans.

V10109 Marie Peter Jans. Geboren rond 1575.   Update: 27/6-2017

V10110 Jan Adriaen Hendrick Wouter Cauwenbergh, V10110. Geboren rond 1575, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Adriaens.  Update: 27/6-2017

Hij trouwde met Anna Niclaes Herman van Heijst, V10111.

V10111 Anna Niclaes Herman van Heijst, V10111. Geboren rond 1575, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 27/6-2017

V10176 Jan Stuyts, V10176. Geboren rond 1540, mogelijk te Wuustwezel (Antwerpen, België).761  Update: 27/6-2017

V10178 Adriaen Lauwer Stuyts, V10178. Geboren rond 1540.761  Update: 27/6-2017

V10186 Adriaen Wouter Wagemaeckers, V10186. Geboren rond 1540.761  Update: 27/6-2017

V10196 Cornelis Jan Wouters, V10196. Geboren rond 1545 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761 Overleed rond 1630.761 Geloof: rooms-katholiek. Hij woonde te Wuustwezel.761  Update: 27/6-2017

Hij trouwde met Cathalijn Aert Rommens, V10197.

V10197 Cathalijn Aert Rommens, V10197. Geboren rond 1545 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761 overleed na 1626.761 Geloof: rooms-katholiek. Zij woonde te Wuustwezel.761  Update: 27/6-2017

V10198 Simon Goossen van Beke, V10198. Geboren rond 1560 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761 Overleed vóór 12 september 1622.761 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 27/6-2017

Hij trouwde met Heijltken Jan Bode, V10199.

V10199 Heijltken Jan Bode, V10199. Geboren rond 1560 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761 Overleed na 12 september 1622.761 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 27/6-2017

V10200 Petrus van Tichelt, Dezelfde als kwartierstaatnummer 13126.  Update: 6/6-2017

Hij trouwde met Cornelia Michiel Huybs vóór 1599.23

V10201 Cornelia Michiel Huybs, Dezelfde als kwartierstaatnummer 13127.  Update: 6/6-2017

V10202 Peter Nijs van Tilborch. Geboren rond 1580 te Loenhout (Antwerpen, België) of Tilburg (Midden-Brabant) ?761 Hij of zijn vader was Tongerlo-immigrant.  Update: 27/6-2017

Hij trouwde met Joanna Antonij Govaert van Genechten op 30 mei 1606 te Loenhout (Antwerpen, België).761

V10203 Joanna Antonij Govaert van Genechten. Geboren rond 1580 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761  Update: 27/6-2017

V10214 Jan Antonij van Dietfordy. Dezelfde als kwartierstaatnummer 8020.  Update: 6/6-2017

Hij trouwde met Neelken Adriaen Willem Vermeiren.

V10215 Neelken Adriaen Willem Vermeiren. Dezelfde als kwartierstaatnummer 8021.  Update: 6/6-2017

V10252 Paulus van der Borst. Geboren rond 1590 te Breda (West-Brabant) ?  Update: 28/6-2017

V10254 Jan Verstraelen. Geboren rond 1600.  Update: 28/6-2017

V10256 Cornelis Henrixen van Agthoven. Geboren rond 1585 te Roosendaal (West-Brabant) ? Overleed op 7 januari 1637 te Roosendaal (West-Brabant).2661 Begraven in 1637 te Roosendaal (West-Brabant).2661 Woonde te Roosendaal-Molenstraat, zuidkant (West-Brabant), in 1620. Geloof: rooms-katholiek. Cornelis was wijnsteker. – Hij woonde in 1620 aan de zuidkant van de Molenstraat te Roosendaal. Hij was landheer van weidegronden te Zegge, een stuk land genaamd ‘de Hel’ aan de Hoogstraat te Roosendaal. In 1630 was hij landheer van land “in het Rietgoir”, is het Rietgoor bij Nispen.2661  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Mayken Jansdr van Son op 13 januari 1626 te Roosendaal (West-Brabant).

V10257 Mayken Jansdr van Son. Overleed vóór 1664.2661 Woonde te Roosendaal-Molenstraat, zuidkant (West-Brabant), in 1620. Geboren rond 1600. Geloof: rooms-katholiek. Zij hertrouwde met Adriaen Adriaensz van Oosterhout in 1638. Hij stierf in 1641 te Roosendaal. “Zij hertrouwt opnieuw met een Marinus Jan Marinussen vóór oktober 1643. Zij gaan waarschijnlijk wonen in het huis van deze Marinus. Onbekend is waar (mogelijk te Sint Maartensdijk). “2661 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Mayken Jans – van Zon.  Update: 28/6-2017

V10258 Andreas Janssen Bavelaer. Dezelfde als kwartierstaatnummer 15912.  Update: 6/6-2017

Hij trouwde met Cornelia Theunen van Berchem.

V10259 Cornelia Theunen van Berchem. Geboren in 1601. Gedoopt in 1601 te Roosendaal (West-Brabant).  Update: 28/6-2017

V10260 Jan de Groot. Geboren rond 1600 te Oudenbosch (West-Brabant) ?  Update: 28/6-2017

V10262 Adriaen van Bodaff. Geboren rond 1600 te Oudenbosch (West-Brabant) ?  Update: 28/6-2017

V10264 Jan Vastesagen. Geboren rond 1585.  Update: 28/6-2017

V10268 Jan van Gastel. Geboren rond 1580 te Nieuw-Vossemeer (West-Brabant) of Oud-Vossemeer (Tholen, Zeeland) ?  Update: 28/6-2017

V10304 Jan Clarijs. Geboren rond 1550 te Kruisland (West-Brabant) ?  Update: 28/6-2017

V10308 Adriaan Cappers. Geboren rond 1570.  Update: 28/6-2017

V10310 Jasper Maes. Geboren rond 1570.  Update: 28/6-2017

V10384 Jaspar de Hertoghe. Geboren rond 1610, mogelijk te Wolvertem (Vlaams-Brabant, België). Overleed op 9 april 1643 te Wolvertem (Vlaams-Brabant, België).2687   Update: 29/8-2017

Hij trouwde met Elisabeth van der Linden rond 1635.2687

V10385 Elisabeth van der Linden. Geboren rond 1610.   Update: 29/8-2017

V10386 Petrus Verhasselt. Geboren rond 1600, mogelijk te Baardegem (Vlaams-Brabant, België). Overleed op 27 juni 1647 te Bollebeek (Vlaams-Brabant, België).2688 Geloof: rooms-katholiek.   Update: 29/8-2017

Hij trouwde met Margriet van Nieuwenhove op 23 april 1624 te Merchtem (Vlaams-Brabant, België).2688

V10387 Margriet van Nieuwenhove. Geboren rond 1600. Geloof: rooms-katholiek.   Update: 29/8-2017

V10388 Clemens Stallaert. Geboren op 17 april 1603 te Merchtem (Vlaams-Brabant, België).2690 Overleed op 30 maart 1653 te Steenhuffel (Vlaams-Brabant, België).2690 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Clement.   Update: 29/8-2017

Hij trouwde met Anna Moernaey rond 28 september 1644 te Rossem (Vlaams-Brabant, België).2690

V10389 Anna Moernaey. Geboren rond 1620, mogelijk te Rossem (Vlaams-Brabant, België). Overleed op 12 oktober 1668 te Steenhuffel (Vlaams-Brabant, België).2690   Update: 29/8-2017

V10390 Bernaert van Humbeke. Geboren rond 1615 te Oppem (Vlaams-Brabant, België).2690 Overleed in 1665 te Meise (Vlaams-Brabant, België).2690   Update: 29/8-2017

Hij trouwde met Anna van der Elst rond 1642.2690

V10391 Anna van der Elst. Geboren rond 1618, mogelijk te Asse (Vlaams-Brabant, België).2690 Overleed op 20 oktober 1665 te Meise (Vlaams-Brabant, België).2690   Update: 29/8-2017

V10396 Guillielmus Vleeracker. Geboren rond 1605, mogelijk te Humbeek (Vlaams-Brabant, België).   Update: 29/8-2017

Hij trouwde met Margareta Bruylants op 1 mei 1629 te Meise (Vlaams-Brabant, België).2689

V10397 Margareta Bruylants. Geboren rond 1605, mogelijk te Meise (Vlaams-Brabant, België).   Update: 29/8-2017

V10398 Cornelius de Bosscher. Geboren rond 1620, mogelijk te Haren (Brussel, België). Overleed op 15 december 1667 te Haren (Brussel, België).2689   Update: 29/8-2017

Hij trouwde met Elisabeth van Dievoet op 20 mei 1645 te Haren (Brussel, België).2689

V10399 Elisabeth van Dievoet. Geboren op 9 december 1621 te Haren (Brussel, België).2689   Update: 29/8-2017

V10500 Julien Lemonnier. Geboren rond 1585 te Parigny (Manche, Normandië, Frankrijk) ?  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Marie Pacey.

V10501 Marie Pacey. Geboren rond 1585.  Update: 28/6-2017

V10502 François Abraham. Geboren rond 1590, mogelijk te Chèvreville (Manche, Normandië, Frankrijk). Overleed op 21 september 1652 te Chèvreville (Manche, Normandië, Frankrijk).2557 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Madeleine de Saint Germain.

V10503 Madeleine de Saint Germain. Geboren rond 1590. Geloof: rooms-katholiek.  Update: 28/6-2017

V10560 Elias Goossen Backers. Geboren rond 1600 te Moergestel (Midden-Brabant) ?615 Overleed vóór 1664.615  Update: 28/6-2017

V10562 Anthonis Ariaens Ghielen Michiels. Geboren rond 1600 te Moergestel (Midden-Brabant) ?  Update: 28/6-2017

V10568 meester Ghijsbrecht Michielssen van den Nieuwenhuysen, V10568. Geboren in 1572, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Overleed in 1656.615 Geloof: rooms-katholiek. Ghijsbrecht was procureur. – Hij was ook getrouwd met Adriaentjen Jan Jan Pauwels.615  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Cathalijn Lambertus Fabri op 1 oktober 1615 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615

V10569 Cathalijn Lambertus Fabri. Geboren rond 1592 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 28/6-2017

V10570 Joannes Servaes Middegaels. Geboren in 1602, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Gedoopt op 25 november 1602 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Overleed in 1680. Begraven op 26 december 1680 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Cathelijn sGrooten rond 1625.615

V10571 Cathelijn sGrooten. Geboren rond 1605.  Update: 28/6-2017

V10572 Marten Cornelis Martens Moenen Bosmans. Geboren in 1611, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Gedoopt op 11 maart 1611 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Overleed in 1692. Begraven op 31 december 1692 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Marten.  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Heijlwich Hendrick Moenen rond 1632.615

V10573 Heijlwich Hendrick Moenen. Geboren rond 1600 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Overleed in 1683. Begraven op 19 september 1683 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Heijlwich was hoedenmaakster. – Zij was ook getrouwd met Peter Hendrick Helselmans en met Adriaen Willem Adriaenssen van Oirschot.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Moonen.  Update: 28/6-2017

V10574 Willem Jan Nouwen. Geboren rond 1600, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Overleed vóór 1668.615 Geloof: rooms-katholiek. Willem was herbergier en paardenhandelaar.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Nauwen.  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Agnieta Pieters (Agnetgen) van Hees rond 1625.615

V10575 Agnieta Pieters (Agnetgen) van Hees. Geboren rond 1600, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 28/6-2017

V10736 Adriaen Deckers. Geboren rond 1590 te Strijbeek (West-Brabant) ?  Update: 28/6-2017

V10740 Gasparis (Jasper) van Hoydonck. Geboren rond 1590 te Strijbeek (West-Brabant) ? Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Hoijdonck.  Update: 28/6-2017

V10742 Cornelis Pauli. Geboren rond 1600 te Strijbeek (West-Brabant) ?  Update: 28/6-2017

V10744 Pauwel Gijbs. Geboren rond 1585 te Geersbroek (West-Brabant) ?  Update: 28/6-2017

V10748 Meeus Gerart Brocx. Geboren rond 1585 te Bavel (West-Brabant) ?  Update: 28/6-2017

V10752 Anthonis Melssen. (Dezelfde als nummer V5092.)  Update: 28/6-2017

V11000 Matthias Antonissen (Matthijs) de Rijck, Dezelfde als kwartierstaatnummer 28430.  Update: 6/6-2017

Hij trouwde met Anthonia Matthijssen.

V11001 Anthonia Matthijssen, Dezelfde als kwartierstaatnummer 28431  Update: 6/6-2017

V11002 Petrus Janssen Peter (Peeter) Mutsaerts. (Dezelfde als nummer V5556.)  Update: 28/6-2017

V11003 Adriana Wouters Janssen (Adriaentje) Mous. (Dezelfde als nummer V5557.)  Update: 28/6-2017

V11006 Antonis Sebrechts Smeijers. Geboren rond 1585.  Update: 28/6-2017

V11104 Wilhelmus Huybrechts Suyckerbuyck. Geboren op 6 januari 1606 te Essen (Antwerpen, België). Gedoopt op 6 januari 1606 te Essen (Antwerpen, België). Overleed op 2 mei 1663 te Essen (Antwerpen, België).  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Maeyken Withaegen op 15 augustus 1628 te Essen (Antwerpen, België).

V11105 Maria Adriaenssen (Maeyken) Withaegen. Geboren rond 1605 te Essen (Antwerpen, België). Overleed op 14 mei 1679 te Essen (Antwerpen, België).  Update: 28/6-2017

V11164 Adriaen Janssen van Riel. (Dezelfde als nummer V11004.)  Update: 28/6-2017

V11165 Anna Huijbrechts Peeters Crinckels. (Dezelfde als nummer V11005.)  Update: 28/6-2017

V11296 Jean le Houcq. Geboren vóór 1569, mogelijk te Wormhout (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2639 Overleed na 1619.2639  Update: 28/6-2017

V11298 Antoine Louage. Geboren rond 1565, mogelijk te Linzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Lovagie.  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Marie Duverlier.

V11299 Marie Duverlier. Geboren vóór 1567.2639  Update: 28/6-2017

V11300 Jan Fossaert. Geboren vóór 1556, mogelijk te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2639 Hij trouwde vóór 1592 met zijn van naam onbekende echtgenote.2639  Update: 28/6-2017

V11302 François Oudaert. Geboren vóór 1556, mogelijk te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2639 Overleed op 15 september 1627 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2639  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Cassine Cruycke vóór 1581.2639

V11303 Cassine Cruycke. Geboren vóór 1561.2639  Update: 28/6-2017

V11336 Jacques Noe. Geboren rond 1550, mogelijk te Kortrijk (West-Vlaanderen, België).2441  Update: 28/6-2017

V11340 Pierre Hals. Geboren rond 1555, mogelijk te Kortrijk (West-Vlaanderen, België).  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Anne Broersone.

V11341 Anne Broersone.  Update: 28/6-2017

V11342 Antoine de Buys. Geboren rond 1555, mogelijk te Kortrijk (West-Vlaanderen, België). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: de Bus.  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Christine Himpe.

V11343 Christine Himpe.  Update: 28/6-2017

V11448 Jean Deblonde. Geboren rond 1575, mogelijk te Westkappel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Jeanne Maeren.

V11449 Jeanne Maeren. Geboren rond 1575.  Update: 28/6-2017

V11450 Pierre Baert. Geboren rond 1590, mogelijk te Wormhout (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk). Overleed op 9 maart 1638 te Wormhout (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2037 Hij hertrouwde op 13 november 1632 te Wormhout met Jacqueline Vertegans.2037  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Passchine Verclyte.

V11451 Passchine Verclyte. Geboren rond 1590.  Update: 28/6-2017

V11452 Nicolas Cattoen. Geboren rond 1590, mogelijk te Kaaster (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Jeanne Quottereel.

V11453 Jeanne Quottereel. Geboren rond 1590. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cotteel.  Update: 28/6-2017

V11454 Jean Coevoet. Geboren rond 1590.  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Petronilla Porret.

V11455 Petronilla Porret. Geboren rond 1590.  Update: 28/6-2017

V11456 Jean de Schuytter. Geboren rond 1590, mogelijk te Oudezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Deschuytter.  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Ernestine.

V11457 Ernestine.  Update: 28/6-2017

V11458 Pierre de Vos. Geboren rond 1590.2448  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Jossine van Daele.

V11459 Jossine van Daele. Geboren rond 1595.2448  Update: 28/6-2017

V11462 Philippe Speghel. Geboren rond 1595, mogelijk te Pittem (West-Vlaanderen, België).2448 Overleed na 18 november 1661.2448  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Jeanne van den Bussche.

V11463 Jeanne van den Bussche. Geboren rond 1600.2448 Overleed na 26 december 1656.2448 Haar voornaam is niet zeker.2448  Update: 28/6-2017

V11464 Jean d’Oude de Bril. Geboren rond 1558 te Warrem (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040,2448 Overleed op 17 januari 1619 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040,2448 Hij was eerder gehuwd vóór 1583 met Omarine de Coopman (*rond 1560).2448 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jean l’Ancien, Jean Senior – Debril.  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Cécile Jossine Françoise Kief rond 1584.2040

V11465 Cécile Jossine Françoise Kief. Geboren rond 1558 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040 Overleed op 27 mei 1626 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040,2448 Zij hertrouwde op 12 februari 1621 te Herzele met Marc Cauwe (rond 1555-1638).2448  Update: 28/6-2017

V11466 Pierre Antoine de Schuttelaere. Geboren rond 1565, mogelijk te Bambeke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2448 Overleed op 6 december 1631 te Bambeke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2448,2040 Hij hertrouwde op 30 november 1625 te Wilder met Catherine Verbecke, geboren rond 1595.2448 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Antoine – Deschuttelaere.  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Martynken van de Walle rond 1590.2448

V11467 Martine (Martynken) van de Walle. Geboren rond 1570, mogelijk te Bambeke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2448 Overleed vóór 30 november 1625.2448,2040 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Vandewalle.  Update: 28/6-2017

V11468 Gaspard Fauverghe. Geboren rond 1570, mogelijk te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2448  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Isabeau Damazin.

V11469 Isabeau Damazin. Geboren rond 1575.2448 Overleed op 16 december 1645 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2448  Update: 28/6-2017

V11470 Philippe de Vys. Geboren rond 1575, mogelijk te Wambercourt (Pas-de-Calais, Hauts-de-France, Frankrijk).2448 Overleed na 1617.2448  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Louise Petit op 13 augustus 1608 te Killem (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2448

V11471 Louise Petit. Geboren rond 1585.2448 Overleed rond 1637.2448  Update: 28/6-2017

V11480 Gilles Goetgheluck. Geboren rond 1575, mogelijk te Ekelsbeke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2448 Overleed vóór juli 1627 te Ekelsbeke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2448,2040 Gilles was deurwaarder van Ekelsbeke.2448  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Jeanne Jordaens op 13 februari 1600 te Ekelsbeke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2448

V11481 Jeanne Jordaens. Geboren rond 1580.2448 Overleed in 1648.2448  Update: 28/6-2017

V11482 Antoine Thibault. Geboren rond 1575.  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Marie Ryckewaert.

V11483 Marie Ryckewaert. Geboren rond 1576.2040  Update: 28/6-2017

V11512 Thomas Degomme. Geboren rond 1600, mogelijk te Oudezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2651 Overleed op 7 december 1657 te Oudezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2651 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Pétronille de Schuttelaere.

V11513 Pétronille de Schuttelaere. Geboren rond 1605.2651 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 28/6-2017

V11514 Marc Dewynter. Geboren rond 1605, mogelijk te Oudezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2651  Update: 28/6-2017

V11604 Pierre Quaghebeur. Geboren rond 1535, mogelijk te Poperinge (West-Vlaanderen, België).2040 Overleed op 10 februari 1622 te Poperinge (West-Vlaanderen, België).2040  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Joanna Lenoir.

V11605 Joanna Lenoir. Geboren in 1540 te Poperinge (West-Vlaanderen, België).2040  Update: 28/6-2017

V11606 Paschier Demeerseman. Geboren in 1535 te Poperinge (West-Vlaanderen, België).2040  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Anne Lucas.

V11607 Anne Lucas. Geboren rond 1540 te Poperinge (West-Vlaanderen, België).2040  Update: 28/6-2017

V11712 Jean François Alexander. Geboren rond 1590, mogelijk te Bambeke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Marie Duhamel in 1617 te Bambeke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2635

V11713 Marie Duhamel. Geboren rond 1590.  Update: 28/6-2017

V11714 Mathieu Prenten. Geboren rond 1585, mogelijk te Bambeke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Jacquemine Florins.

V11715 Jacquemine Florins. Geboren rond 1585.  Update: 28/6-2017

V11760 Charles Marcant. Geboren rond 1585, mogelijk te Zuidkerke (Pas-de-Calais, Hauts-de-France, Frankrijk).2630 Overleed op 15 juli of 15 september 1642 te Westkappel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2630,2627 Geloof: rooms-katholiek. Mogelijk kwam hij met zijn moeder mee naar Westkappel toen zij daar hertrouwde.  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Jacquemine de Man vóór 1611.2630

V11761 Jacquemine de Man. Geboren rond 1590, mogelijk te Westkappel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2630 Overleed rond 1630 te Westkappel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2627 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Deman.  Update: 28/6-2017

V11762 Charles Dupon. Geboren rond 1580, mogelijk te Westkappel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2627,2630 Overleed rond 1637 te Westkappel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2627 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jacques.  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Jacquemine Blaeren op 11 september/7 oktober 1608 te Westkappel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2627

V11763 Jacquemine Blaeren. Geboren rond 1585.2630 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 28/6-2017

V11764 Michel Thomas. Geboren rond 1600, mogelijk te Bambeke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2630 Overleed op 19 februari of 19 april 1644 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2629,2630,2631 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Thoma.  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Marie le Court.

V11765 Marie le Court. Geboren op 7 oktober 1604 te Westkappel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2629,2631 Overleed na 1630.2629 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Lecourt.  Update: 28/6-2017

V11768 Jean Caron senior. Geboren rond 1600, mogelijk te Bambeke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).  Update: 28/6-2017

VIJFTIENDE GENERATIE

————————————————–

V16768 Willem Verhaert. Geboren rond 1560, mogelijk te Wechelderzande (Antwerpen, België).  Update: 28/6-2017

V16816 Geert Schooffs. Geboren rond 1566, mogelijk te Loenhout (Antwerpen, België).761  Update: 28/6-2017

V16818 Adriaen Christiaensen. Geboren rond 1573, mogelijk te Loenhout (Antwerpen, België).761 Overleed vóór 22 november 1629.761  Update: 28/6-2017

Hij trouwde met Dympna Peters.

V16819 Dympna Peters. Geboren rond 1575.761 Zij hertrouwde op 16 februari 1627 met Pauwels Claes Vochten.761  Update: 28/6-2017

16944 Jacob Cornelisz Quant, V16944. Geboren rond 1550 te Kethel (Zuid-Holland) ? Overleed vóór 1608.2017  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Geertgen Jansdr, V16945.

16945 Geertgen Jansdr, V16945. Geboren rond 1550. overleed na 1608.2017  Update: 29/6-2017

17120 Adriaan Jeroensz (Arien) Versijden, V17120. Geboren rond 1560 te Berkel (Zuid-Holland).2017 Overleed rond 1610 te Berkel (Zuid-Holland).2017  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Brechtje Cornelisdr van Berkel, V17121 in 1580 te Berkel (Zuid-Holland).2017

17121 Brechtje Cornelisdr van Berkel, V17121. Geboren in 1550 te Berkel (Zuid-Holland).2017 Overleed op 7 juli 1624 te Berkel (Zuid-Holland).2017  Update: 29/6-2017

17124 Jacob Dircksz Bovenwater, V17124. Geboren rond 1555 te Zoetermeer (Zuid-Holland).2017 Overleed op 23 december 1612 te Zoetermeer (Zuid-Holland).2017  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Maritge Adriaensdr Jongeneel, V17125 rond 1585.2017

17125 Maritge Adriaensdr Jongeneel, V17125. Geboren rond 1555 te Zoetermeer (Zuid-Holland).2017 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maritgen Adriaens.  Update: 29/6-2017

17126 Cornelis Aelbrechtsz, V17126. Geboren rond 1570.2017 Overleed in 1606.2017  Update: 29/6-2017

17128 Louris (Louweris) Joosten, V17128. Geboren te Vlaardingen (Zuid-Holland).2017 Overleed in 1622 te Hazerswoude (Zuid-Holland).2017  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Pietergen Joostendr, V17129.

17129 Pietergen Joostendr, V17129.  Update: 29/6-2017

17792 Hendrick de Bye, V17792. Geboren rond 1525 te Ekeren (Antwerpen, België) ?2605 Overleed rond 1574 te Ekeren-Hoogboom (Antwerpen, België).2605  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Elisabeth Willems, V17793 rond 1555.2605

17793 Elisabeth Willems, V17793. Geboren rond 1530.2605 Overleed rond 1574 te Ekeren-Hoogboom (Antwerpen, België).2605  Update: 29/6-2017

17794 Jan Matheus Gheens, V17794. Geboren rond 1515 te Ekeren (Antwerpen, België) ?  Update: 29/6-2017

V18088 meester Willem Tiberius. Geboren rond 1510 te Breda (West-Brabant).254 overleed na 1567.254 Geloof: rooms-katholiek. Willem was rector te Princenhage (1558, 1562), secretaris te Stabroek (1567).

254  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Magdalena de Backer.

V18089 Magdalena de Backer. Geloof: rooms-katholiek. Zij was eerder getrouwd met Adriaen Jacobs.254  Update: 29/6-2017

V18312 Adriaen Tiberius. (Dezelfde als nummer V9044.)  Update: 29/6-2017

V18313 Cathelijne Adriaensdr. Schoofs. Geboren rond 1565 te Stabroek (Antwerpen, België) ?  Update: 29/6-2017

Zij trouwde met Adriaen Tiberius.

18360 Pauwel Maes, KW13928, V18360. Geboren ca 1570 te Stabroek (Antwerpen, België) ?  Update: 29/6-2017

18432 Pauwels Peter van den Brekel, V18432. Geboren rond 1530, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 1574.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Peynenborch de Schoenmaker.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Kathalijn Cornelis de Loos, V18433 rond 1550.615

18433 Kathalijn Cornelis de Loos, V18433. Geboren rond 1535, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

18434 Andries Cornelis Peijnenborch, V18434. Geboren rond 1535 te Haaren (Oost-Brabant) ? Overleed rond 1610.615 Beroep/andere feiten: Armenmeester. – Hij was ook getrouwd met Elisabeth Jan Wouters van Haren.

615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Stijnen.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Mechtelt Jan Steven van de Biesenrijt, V18435.

18435 Mechtelt Jan Steven van de Biesenrijt, V18435. Geboren rond 1535.  Update: 29/6-2017

18436 Cornelis Jan Goyaertsen Hoevenaers, V18436. Geboren rond 1550, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

18438 Marcelis Laureijs, V18438. Geboren rond 1550.  Update: 29/6-2017

18450 Jan Corstiaens, V18450. Geboren rond 1545.  Update: 29/6-2017

18452 Claes Jacobs Ketelaers, V18452. Geboren rond 1540, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

18454 Jan Arien Joost Smolders, V18454. Geboren rond 1540.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Maria Willem Brouwers, V18455.

18455 Maria Willem Brouwers, V18455. Geboren rond 1540.  Update: 29/6-2017

18456 Niclaes Scheijven, V18456. Geboren rond 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

18460 Jan Joost Jan van Eersel, V18460. Geboren rond 1545 te Udenhout (Midden-Brabant) ? Overleed vóór 1590.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Maria Embrecht Goossen (Maeijken) van der Borcht, V18461.

18461 Maria Embrecht Goossen (Maeijken) van der Borcht, V18461. Geboren rond 1545 te Udenhout (Midden-Brabant) ?  Update: 29/6-2017

18462 Adriaan Cornelis Hendricks van Gorcum, V18462. Geboren rond 1545 te Udenhout (Midden-Brabant) ?  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Elisabeth Peter Huijben, V18463.

18463 Elisabeth Peter Huijben, V18463. Geboren rond 1545.  Update: 29/6-2017

18480 Adriaen Gijsbert Wouter van Ghilze, V18480. Geboren rond 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Goijaertken Marcelis, V18481.

18481 Goijaertken Marcelis, V18481. Geboren rond 1545.  Update: 29/6-2017

18482 Jan Adriaens, V18482. Geboren rond 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

18484 Gerit Peter Gerit Geenen, V18484. Geboren rond 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Peterken Adam Hendrick Adams, V18485.

18485 Peterken Adam Hendrick Adams, V18485. Geboren rond 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

18486 Jan Cornelis Cornelis Wouters, V18486, V20106, V37014. Geboren rond 1540, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Nicolaa Gerit Denis Reijnen.  Update: 29/6-2017

615

Hij trouwde met Nicolaa Gerit Denis Reijnen, V18487 rond 1575.615

18487 Nicolaa Gerit Denis Reijnen, V18487. Geboren rond 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Cornelis Jan Antonis Jan Adriaen Smolders.  Update: 29/6-2017

615

18496 Laureijs Denis Laureijs (Laurens) Colen. (Dezelfde als nummer V9678.)  Update: 29/6-2017

18497 Aleijd Corstiaen Cornelis van Beurden, V18497. Geboren rond 1570, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed rond 1600.615  Update: 29/6-2017

Zij trouwde met Laureijs Denis Laureijs (Laurens) Colen, V9678, V18496, V20156 rond 1590.615

18498 Jan Michiel Daniels, V18498. Geboren rond 1570.  Update: 29/6-2017

18500 Gijsbert Hendrick Gijsberts Segers, V18500. Geboren rond 1560, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Maria Adriaen Hendrick Cauwenberch, V18501.

18501 Maria Adriaen Hendrick Cauwenberch, V18501. Geboren rond 1560 te Loon op Zand (Midden-Brabant) ?  Update: 29/6-2017

18502 Peter Jan de Beir, V18502. Geboren rond 1570, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

18504 Marten Jan Marten Janssen sGenen. (Dezelfde als nummer V10100.)  Update: 29/6-2017

18505 Willemken Denis Hendrick Wouters. (Dezelfde als nummer V10101.)  Update: 29/6-2017

18506 Jan Corstiaen Jan Meijnaerts. (Dezelfde als nummer V10052.)  Update: 29/6-2017

18507 Cornelia Jan Cornelis Cornelis Wouters. (Dezelfde als nummer V10053.)  Update: 29/6-2017

18508 Peter Adriaen Goijaert Jan Michiels, V18508. Geboren rond 1580, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Marij Adriaen Goijaert Reijnen, V18509 op 16/28 januari 1603 te Tilburg (Midden-Brabant).615

18509 Marij Adriaen Goijaert Reijnen, V18509. Geboren rond 1580, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

18510 Sebastiaen Goijaert Sebastiaen Smitten, V18510. Geboren rond 1570, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Marij Corstiaen Peter Mutsaerts.  Update: 29/6-2017

615

18520 Willem Mattheus Jan Berchmans, V18520. Geboren rond 1580 te Loon op Zand (Midden-Brabant) ?  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Maria Jan Wouter Aert van Broeckhoven, V18521 op 14/26 januari 1606 te Oisterwijk (Midden-Brabant).615

18521 Maria Jan Wouter Aert van Broeckhoven, V18521. Geboren rond 1580, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

18522 Steven Wouter Stevens Spannen, V18522. Geboren rond 1590 te Loon op Zand (Midden-Brabant) ? Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Span.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Maria Gijsbert Hendrick Span, V18523 vóór 1609.615

18523 Maria Gijsbert Hendrick Span, V18523. Geboren rond 1590 te Loon op Zand (Midden-Brabant) ?  Update: 29/6-2017

18560 Jan Peijnenborch, V18560. Geboren rond 1545 te Haaren (Oost-Brabant) ?  Update: 29/6-2017

18564 Cornelis Dionysius Mutsaerts, Dezelfde als kwartierstaatnummer 29984.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Margaretha Henrick Goetstouwen.

18565 Margaretha Henrick Goetstouwen, Dezelfde als kwartierstaatnummer 29985.  Update: 29/6-2017

18566 Jan Jan Gerart Diercks, V18566. Geboren rond 1545.  Update: 29/6-2017

18576 Joost Aert Gerrit Lombaerts, V18576. Geboren rond 1510 te Haaren (Oost-Brabant) ?615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Christina Embert Elen, V18577.

18577 Christina Embert Elen, V18577. Geboren rond 1530.  Update: 29/6-2017

18578 Jan Willems van der Camp, V18578. Geboren rond 1540.  Update: 29/6-2017

18580 Joost Anthonis Adriaens, V18580. Geboren rond 1545 te Haaren (Oost-Brabant) ? Beroep/andere feiten: Schout van Helvoirt en Haaren.615  Update: 29/6-2017

18582 Adriaen Laureijs Witlox, V18582. Geboren rond 1530 te Riel (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 1614.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Heijlwich Adriaen Jan Brocken, V18583 vóór 1565.615

18583 Heijlwich Adriaen Jan Brocken, V18583. Geboren rond 1545 te Haaren (Oost-Brabant) ? Overleed vóór 17 juli 1611.615  Update: 29/6-2017

18584 Huijbert Henrick van Embrechts, V18584. Geboren vóór 1540 te Liempde (Oost-Brabant) ?615 Overleed vóór 1613 te Liempde (Oost-Brabant) ?615  Update: 29/6-2017

18588 Hendrick van Hal, V18588. Geboren rond 1535 te Haaren (Oost-Brabant) ?  Update: 29/6-2017

18590 Henrick Reijner Heesters, V18590. Geboren rond 1535 te Haaren (Oost-Brabant) ? Overleed vóór 9 april 1573.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Peerken Jan Willems Witlox, V18591 vóór 1560.615

18591 Peerken Jan Willems Witlox, V18591. Geboren rond 1535 te Haaren (Oost-Brabant) ? Overleed vóór 9 april 1573.615  Update: 29/6-2017

18624 Jan Janssen Cornelis van Gorp, V18624. Geboren rond 1560, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

18626 Gijsbert Jan Ghijsbert van Gierl, V18626. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Hij zou te Antwerpen-Deurne geboren zijn.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Katelijn Marcelis Gijsbert Wijten, V18627.

18627 Katelijn Marcelis Gijsbert Wijten, V18627. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Haermans.  Update: 29/6-2017

18628 Gerit Cornelis Gerit Emmen, V18628. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed rond 1610.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Dingna Jan Cornelis Mutsaerts, V18629.

18629 Dingna Jan Cornelis Mutsaerts, V18629. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

18630 Jan Willem Jan Verschueren, V18630. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Peter Gerit de Bont, V18631 rond 1575.615

18631 Jenneken Peter Gerit de Bont, V18631. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Beroep/andere feiten: Zij was ook getrouwd met Peter Gerit Hendricks van Hoeff (of Van Hove).615  Update: 29/6-2017

18656 Bartelomeeus Jan Willem van Tulder, V18656. Geboren rond 1570, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Overleed vóór 24 november 1637.615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Geertruijt Wouter Peter Wouters Vermee.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Lemmens  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Digna Michiel Goijaert Jan Michiels, V18657.

18657 Digna Michiel Goijaert Jan Michiels, V18657. Geboren rond 1570, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed in 1613. Begraven op 10 juli 1613 te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 29/6-2017

18658 Goijaert Michiel Goijaert de Vedt, V18658. Geboren rond 1575, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Barbara Wouter Adriaen de Crom, V18659 vóór 1605.615

18659 Barbara Wouter Adriaen de Crom, V18659. Geboren rond 1575 te Tilburg (Midden-Brabant) of Oirschot (Oost-Brabant)?  Update: 29/6-2017

18660 Jan Willem Aert Piers, V18660. Geboren rond 1575, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Marie Willem Jasper Peter Huijben, V18661.

18661 Marie Willem Jasper Peter Huijben, V18661. Geboren rond 1575, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

18664 Antoon Cornelis sBeren Munster Donders, V18664, V19272. Geboren rond 1555 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed in 1624 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Beroep/andere feiten: Landbouwer.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: de Beer.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Geertrui Gijsbert Gerrit Beijkens, V18665, V19273 vóór 1585 te Tilburg (Midden-Brabant).615

18665 Geertrui Gijsbert Gerrit Beijkens, V18665, V19273. Geboren rond 1555 te Tilburg (Midden-Brabant).615 overleed te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 29/6-2017

18666 Antonis Peter Willem Peters, V18666. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Cornelia Adriaen Daniel Peter van Heijst, V18667.

18667 Cornelia Adriaen Daniel Peter van Heijst, V18667. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Hermans.  Update: 29/6-2017

18668 Daniel Jan Laureijs Wijten, V18668. Geboren rond 1580, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Peterken Cornelis Jan de Beer, V18669 on 30 december 1609/rond 10 januari 1610 te Tilburg (Midden-Brabant).615

18669 Peterken Cornelis Jan de Beer, V18669. Geboren rond 1580, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

18670 Jan Peter Niclaes Broertgens, V18670. Geboren rond 1580, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Cornelia Corstiaen Cornelis van Beurden, V18671 in 15/27 oktober 1602 te Tilburg (Midden-Brabant).615

18671 Cornelia Corstiaen Cornelis van Beurden, V18671. Geboren rond 1580, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

18672 Cornelis Adriaen Wouters, V18672. Geboren rond 1550 te Loon op Zand (Midden-Brabant) ?  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Peeterke Geridt Grootaerts, V18673.

18673 Peeterke Geridt Grootaerts, V18673. Geboren rond 1550 te Loon op Zand (Midden-Brabant) ? Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Groottarts.  Update: 29/6-2017

18674 Peter Adriaen Maes, V18674. Geboren rond 1550 te Loon op Zand (Midden-Brabant) ?  Update: 29/6-2017

18676 Joannes Joost Borsten, V18676. Geboren rond 1555 te Loon op Zand (Midden-Brabant) ?  Update: 29/6-2017

18678 Cornelis Joost de Leest, V18678. Geboren rond 1555 te Loon op Zand (Midden-Brabant) ?  Update: 29/6-2017

18680 Peter Cornelis Peter Mutsaerts, V18680, V19304. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed rond 1600.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cornelis.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Agnes Peter Willem (Agneesken) Peters, V18681, V19305 rond 1578.615

18681 Agnes Peter Willem (Agneesken) Peters, V18681, V19305. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Zij was ook getrouwd met Cornelis Gijsbert Goossens in den Acker (of Hoefnagels), Joost Jacob Wouter de Snijer en Jan Jans van d. Werck (of van Wijck).615  Update: 29/6-2017

18682 Hendrick Denis Hendrick de Beer. (Dezelfde als nummer V10082.)  Update: 29/6-2017

18683 Digna Adriaen Daniel van Heijst. (Dezelfde als nummer V10083.)  Update: 29/6-2017

18684 Theodorus Rijken, V18684. Geboren rond 1560 te ’s-Gravenmoer (Midden-Brabant) ?  Update: 29/6-2017

19008 meester Gherart Cornelis Gerit van Nerven, V19008, V38428, V39360, V78304. Geboren rond 1470, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). overleed na 10 december 1552.615  Beroep/andere feiten: Chirurgijn, Schepen te Tilburg (1507 tot 1511). – Hij was ook getrouwd met Marij Gerit Jan Gerit Backx die Scherder (ook: Bacxs) rond 1500 en met Dimpna Canters rond 1520.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Agnes Wouter Reijnen, V19009, V38429, V39361, V78305 vóór 1510.615

19009 Agnes Wouter Reijnen, V19009, V38429, V39361, V78305. Geboren rond 1480, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 14 december 1549.615  Update: 29/6-2017

19010 Jan Wouter Niclaes Huijben, V19010, V38430, V39362, V78306. Geboren rond 1495, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Genoveva Adriaen Antonis Aelwijns, V19011, V38431, V39363, V78307.

19011 Genoveva Adriaen Antonis Aelwijns, V19011, V38431, V39363, V78307. Geboren rond 1495, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19012 Jan Laureijs Wouters, V19012, V39364. Geboren rond 1505, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Maria Cornelis Gijsbert Smolders, V19013, V39365 vóór 1550.615

19013 Maria Cornelis Gijsbert Smolders, V19013, V39365. Geboren rond 1505, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19014 Niclaes Jan Gerrits, V19014, V39366. Geboren rond 1505.  Update: 29/6-2017

19016 Jan Gerrits Verheijden, V19016, V39368. Geboren rond 1535 te Diessen (Midden-Brabant) ?  Update: 29/6-2017

19018 Peter Elias Dictus, V19018, V39370. Geboren rond 1535.  Update: 29/6-2017

19020 Jacop Cornelis Thielen van den Berche, V19020, V39372. Geboren rond 1535 te Diessen (Midden-Brabant) ?  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Kathelyn Wauters van Eyghen, V19021, V39373.

19021 Kathelyn Wauters van Eyghen, V19021, V39373. Geboren rond 1535 te Diessen (Midden-Brabant) ?  Update: 29/6-2017

19022 meester Henrick Anthonis Boudewijns, V19022, V39374. Geboren rond 1535, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Schepen te Hilvarenbeek. – Hij was ook getrouwd met Jaequenen (Jaexken).615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Margriet Dirck Otten, V19023, V39375.

19023 Margriet Dirck Otten, V19023, V39375. Geboren rond 1535, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19024 Laureijs Verassen, V19024, V39376. Geboren rond 1530, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19172 Niclaes Marcelis, V19172. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19184 Jan Daniel Jan van Boerden, V19184. Geboren rond 1540, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: van Beurden.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Marij Paulus Jan van Boerden, V19185.

19185 Marij Paulus Jan van Boerden, V19185. Geboren rond 1540, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

V19186 Jan Peter Berijs van Oesterwijck van Oerle. Geboren rond 1530, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed rond 1581.615 Geloof: rooms-katholiek. Jan was secretaris van Tilburg. – Hij was eerder getrouwd met jonkvrouw Johanna Dierck Gerit (Johenne) Back. Zijn zoon Peter Jan Berijs van Oerle was secretaris van Moergestel.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Aleijt Bartolomeeus van der Spont na 1562.615

V19187 Aleijt Bartolomeeus van der Spont. Geboren rond 1530 te Oosterhout (West-Brabant).615 Overleed in 1622. Begraven op 13 maart 1622 te Tilburg (Midden-Brabant).615,2545 Geloof: rooms-katholiek. Zij was ook getrouwd met Gerit Hendrick Adriaen Oeijen Borchmans.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Alit Jan – Beris.  Update: 29/6-2017

19188 Willem Jan Jan van Aerl, V19188. Geboren rond 1560, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Lijsbeth Sibbrecht Hendrick Peijmans.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Catharina Aert Goijaert Dielis, V19189.

19189 Catharina Aert Goijaert Dielis, V19189. Geboren rond 1560, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19192 Jan Jacob Hoosmans, V19192, V19572, V19864. Geboren rond 1550, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19194 Peter Michiels, V19194, V19574, V19866. Geboren rond 1550.  Update: 29/6-2017

19196 Adriaen Hendrick Peter Goijaert Ceelen, V19196, V19868. Geboren rond 1545, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Anna Pauwels Cornelis Henricx Hendrickx, V19197, V19869.

19197 Anna Pauwels Cornelis Henricx Hendrickx, V19197, V19869. Geboren rond 1545, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19198 Jan Jan Jan Soffaerts, V19198, V19870. Geboren rond 1525, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant). Overleed vóór 14 oktober 1558.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Margriet Jan de Cooman, V19199, V19871.

19199 Margriet Jan de Cooman, V19199, V19871. Geboren rond 1525, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Coomans.  Update: 29/6-2017

19200 Hendrick Niclaes Peter Aerts, V19200. Geboren rond 1540, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Peterken Cornelis Antonis van Boerden, V19201 vóór 1563.615

19201 Peterken Cornelis Antonis van Boerden, V19201. Geboren rond 1540, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 29/6-2017

19202 Gerit Jan van Raeck, V19202. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19204 Peter Jan Reijner Reijnen, V19204, V38554, V40308, V40426. Geboren rond 1535, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19206 Michiel Willem Willem Laureijs Ancems, V19206, V38586, V40310. Geboren rond 1518, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 overleed na 1578.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Michiel Willem Laureijs.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Aert Jans van Broeckhoven, V19207, V38587, V40311 vóór 1558.615

19207 Jenneken Aert Jans van Broeckhoven, V19207, V38587, V40311. Geboren rond 1535, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19212 Gerit Gerit Gerit Brock, V19212. Geboren vóór 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed na 1639.615 Geloof: rooms-katholiek. Beroep/andere feiten: Schepen, mogelijk te Tilburg of Alphen.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Brocken.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Lijsbeth Jan Joost Berijs Eelkens, V19213 vóór 1575.615

19213 Lijsbeth Jan Joost Berijs Eelkens, V19213. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 29/6-2017

19214 Jan Gerit Cornelis van Nerven. (Dezelfde als nummer V9504.)  Update: 29/6-2017

19215 Michielken Jan Wouter Claessen. (Dezelfde als nummer V9505.)  Update: 29/6-2017

19216 Henrick Aert Diercks Hamers, V19216. Geboren rond 1550 te Udenhout (Midden-Brabant) ?615 Overleed in 1618. Begraven op 15 mei 1618 te Udenhout (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Henrick Gijsbert Segers, V19217.

19217 Jenneken Henrick Gijsbert Segers, V19217. Geboren rond 1560, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 29/6-2017

19218 Willem Peter Gerrits van Gorcum, V19218. Geboren rond 1555 te Udenhout (Midden-Brabant) ?  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Adriana Peter Hendrickx, V19219.

19219 Adriana Peter Hendrickx, V19219. Geboren rond 1555.  Update: 29/6-2017

19220 Jan van de Ven, V19220. Geboren rond 1560 te Loon op Zand (Midden-Brabant) ?  Update: 29/6-2017

19264 Adriaen Denijs Jan Reijnen, V19264. Geboren rond 1560, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek. Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Adriana Peter Gerit Jan Maes Geenen.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Marie Peter Antonis van Buerden, V19265 rond 1580.615

19265 Marie Peter Antonis van Buerden, V19265. Geboren rond 1560, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Beroep/andere feiten: Zij was ook getrouwd met Willem Hendrik Willem van Spaendonck en met Huijbert Denis Huijbert Leijten.615  Update: 29/6-2017

19266 Jan Jan Jan de Haen, V19266. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Adriana Cornelis Cornelis Wouters, V19267 vóór 1575.615

19267 Adriana Cornelis Cornelis Wouters, V19267. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 29/6-2017

19268 Goijaert Peter Gerit Smolders, V19268, V20128. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Mechteld Goijaert Jan Michiel (Metken) Roelofs, V19269, V20129 rond 1575.615

19269 Mechteld Goijaert Jan Michiel (Metken) Roelofs, V19269, V20129. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 29/6-2017

19270 Adriaen Lenaert Adriaen Mutsaerts, V19270, V20130. Geboren rond 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 1581.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Peterken Jan Jan de Veth, V19271, V20131.

19271 Peterken Jan Jan de Veth, V19271, V20131. Geboren rond 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Vets.  Update: 29/6-2017

19272 Antoon Cornelis sBeren Munster Donders. (Dezelfde als nummer V18664.)  Update: 29/6-2017

19273 Geertrui Gijsbert Gerrit Beijkens. (Dezelfde als nummer V18665.)  Update: 29/6-2017

19274 Wijtman Laureijs Wijten Joosten, V19274. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Heijlwich Embrecht Goijaert Pulskens, V19275.

19275 Heijlwich Embrecht Goijaert Pulskens, V19275. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 29/6-2017

19276 Michiel Daniel Peter van Heijst, V19276, V20212. Geboren rond 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed na 1579.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Jenneke Peter Jan Reijnen, V19277, V20213.

19277 Jenneke Peter Jan Reijnen, V19277, V20213. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19278 Gerit Peter Wijtman Joosten, V19278. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek. Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Lucia Hendrick Melis Weijmers.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Adriana Jan Willem Verschueren, V19279.

19279 Adriana Jan Willem Verschueren, V19279. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 29/6-2017

19280 Wouter Stevens Verschueren, V19280. Geboren rond 1535, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19284 Steven Jan Stevens, V19284. Geboren rond 1535, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19286 Adriaen Daniels, V19286. Geboren rond 1535.  Update: 29/6-2017

19288 Embert de Canter, V19288. Geboren rond 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19292 Huijbert Sebastiaen Peter Crillaerts, V19292. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Anna Michiel Willem Laureijs Ancems, V19293.

19293 Anna Michiel Willem Laureijs Ancems, V19293. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 29/6-2017

19294 Anthonis Cornelis Wouter Peter Berijs, V19294. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Margriet Wouter Adriaen Mijs, V19295.

19295 Margriet Wouter Adriaen Mijs, V19295. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 29/6-2017

19296 Frans Janse Brocken, V19296. Geboren rond 1535, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant). Overleed vóór 16 juli 1577.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Catharina, V19297.

19297 Catharina, V19297. Geboren rond 1535.  Update: 29/6-2017

19298 Elias Ariaen Peter Ariaenss Sterts, V19298. Geboren rond 1535, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Elias Ariaen Peter – Adriaens.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Joostken Zeger Jan Aerts van Eersel, V19299 vóór 1559.615

19299 Joostken Zeger Jan Aerts van Eersel, V19299. Geboren rond 1535, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Zij was ook getrouwd met Willem Adrianus (Willem Adriaen) Brekelmans en met Adriaen Henrics (ook: Hendrickx).615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: van Eerssel.  Update: 29/6-2017

19300 Peter Jacobs van Rundt, V19300. Geboren rond 1545 te Boxtel (Oost-Brabant) ? Overleed rond 1624.615 Beroep/andere feiten: Vorster.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Margriet, V19301.

19301 Margriet, V19301. Geboren rond 1545.  Update: 29/6-2017

19302 Lambert Lamberts de Meijer, V19302. Geboren rond 1545 te Berkel (Midden-Brabant) ? Overleed op 14 april 1630 te Oisterwijk (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Catharina Jan Andries Schellekens, V19303.

19303 Catharina Jan Andries Schellekens, V19303. Geboren rond 1545 te Berkel (Midden-Brabant).615 Overleed op 4 juni 1621 te Oisterwijk (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 29/6-2017

19312 Jan Cornelis Cornelis Mutsaerts, V19312. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed in 10 mei 1617 te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Catharina Adriaen Jan Vrancken, V19313.

19313 Catharina Adriaen Jan Vrancken, V19313. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 1615.615  Update: 29/6-2017

19314 Niclaes Adriaen Peter Zegers, V19314. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Geertruid Jan Adriaen Eelkens, V19315.

19315 Geertruid Jan Adriaen Eelkens, V19315. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Elikens.  Update: 29/6-2017

19316 Adriaen Goijaert Jan Michiels, V19316, V37016. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 14 januari 1647.615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Maria Jan Niclaes Hendrick Craendrayers of Verhoeven.

615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Huijbert Jan van Raeck, V19317, V37017 vóór 1580.615

19317 Jenneken Huijbert Jan van Raeck, V19317, V37017. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Beroep/andere feiten: Zij was ook getrouwd met Willem Jan Mutsaerts.615  Update: 29/6-2017

19318 Jan Cornelis Jan Sijmons. (Dezelfde als nummer V9682.)  Update: 29/6-2017

19319 IJda Heijliger Jan Crillaerts. (Dezelfde als nummer V9683.)  Update: 29/6-2017

19320 Thomas Peter Boudewijn van Spaendonck, V19320. Geboren rond 1565, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Catharina Willem Mathijs Willem Laureijssen Ancems, V19321 rond 1595.615

19321 Catharina Willem Mathijs Willem Laureijssen Ancems, V19321. Geboren rond 1565, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek. Beroep/andere feiten: Zij was ook getrouwd met Daniel Cornelis Hendrick sBeren (ook: de Beer).615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Catharina Willem Mathijs Willem.  Update: 29/6-2017

19322 Jan Peter Willem Platlands, V19322. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Peters.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Anna Adriaen Jan Reijnen, V19323 rond 1580.615

19323 Anna Adriaen Jan Reijnen, V19323. Geboren rond 1558, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Beroep/andere feiten: Zij was ook getrouwd met Jan Corstiaen Boudewijn van Spaendonck.615  Update: 29/6-2017

19324 Corstiaen Laureijssen, V19324. Geboren rond 1560, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19328 Peter Andries Jan de Vedt, V19328. Geboren rond 1535, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Vets, die Vet.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Marij Willem van Riel, V19329.

19329 Marij Willem van Riel, V19329. Geboren rond 1530, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19330 Adriaen Lenaert Sijmons, V19330. Geboren rond 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 14 januari 1600.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Adriana Adriaen Claes Wijten, V19331.

19331 Adriana Adriaen Claes Wijten, V19331. Geboren rond 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19332 Jan Jan Jan Lambrecht van Beurden, V19332. Geboren rond 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).   Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Peter Willem Peters, V19333.

19333 Jenneken Peter Willem Peters, V19333. Geboren rond 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19334 Niclaes Niclaes Antonis van Boerden, V19334. Geboren rond 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Cornelis Cornelis Smolders, V19335 vóór 1580.615

19335 Jenneken Cornelis Cornelis Smolders, V19335. Geboren rond 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19336 Hendrick van Woensel, V19336. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19340 Cornelis Jan Cornelis Mutsaerts, V19340. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Peter Aerts, V19341.

19341 Jenneken Peter Aerts, V19341. Geboren rond 1555. Geloof: rooms-katholiek.  Update: 29/6-2017

19342 Jan Denis Jan, V19342. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Barbara Willem Peter Huijben, V19343.

19343 Barbara Willem Peter Huijben, V19343. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19344 Goijaert Adriaens Pessers van Outheusden, V19344. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 1600.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Jan Marcelis van Rooij, V19345 rond 1575.615

19345 Jenneken Jan Marcelis van Rooij, V19345. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 1586.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: van Roije.  Update: 29/6-2017

19346 Huibert Peter Jan Smolders, V19346. Geboren rond 1540, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 1615.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Lucia Herman Gerit van Heijst, V19347 vóór 1564.615

19347 Lucia Herman Gerit van Heijst, V19347. Geboren rond 1540, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19348 Jan Jan Wouter de Beuter de Ketelaer van de Loo, V19348. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Digna Jan Peter Melis, V19349.

19349 Digna Jan Peter Melis, V19349. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19350 Corstiaen Antonis Aelberts, V19350. Geboren rond 1555.  Update: 29/6-2017

19352 Antonis Goijaert Hendrick (Thonis) Pulskens, V19352, V20208. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 26 januari 1563 .615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Aleijdt Adam Jacob Adams.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Elisabeth Peter Jan Melis, V19353, V20209 vóór 1541.615

19353 Elisabeth Peter Jan Melis, V19353, V20209. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 26 januari 1563.615  Update: 29/6-2017

19354 Aert Jan Lucas sBien Oerlemans, V19354, V20210. Geboren rond 1540, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Biekens.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Geertruid Jan Michiel Quaps, V19355, V20211.

19355 Geertruid Jan Michiel Quaps, V19355, V20211. Geboren rond 1540, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 1577.615  Update: 29/6-2017

19356 Dionys Laureijs (Denijs) Colen, V19356, V36992, V40312. Geboren rond 1545 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 4 februari 1597.615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Ida Jan Jan van Goirle.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Barbara Peter Goijaert Pulskens, V19357, V36993, V40313 rond 1570.615

19357 Barbara Peter Goijaert Pulskens, V19357, V36993, V40313. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed rond 1575.615  Update: 29/6-2017

19358 Jan Adriaen Gerit Smolders, V19358, V40314. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 1587.615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Jenneken Jan Peter Huijben Smitten (ook: Smitten).615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Marij Jan Wijtman Joosten Lenaerts, V19359, V40315 rond 1575.615

19359 Marij Jan Wijtman Joosten Lenaerts, V19359, V40315. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Marij Jan Wijtman.  Update: 29/6-2017

19360 Peter Jan Melis, Dezelfde als kwartierstaatnummer 66894.  Update: 6/6-2017

Hij trouwde met Aleijt Peter Herman van Heijst.

19361 Aleijt Peter Herman van Heijst, Dezelfde als kwartierstaatnummer 66895.  Update: 6/6-2017

V19362 Peter Goijart Hendrick Pulskens. Geboren rond 1510, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 16 maart 1572.615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Lijsbeth Wouter Vermee.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Lijsbeth Wouter Vermee vóór 12 december 1533.615

V19363 Lijsbeth Wouter Vermee. Geboren rond 1510, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 28 november 1552.615  Update: 29/6-2017

19364 Cornelis Jan Jan Sijmons, V19364, V38636. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 2 maart 1560.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Peterken Peter Gerit Jan Maes sGenen, V19365, V38637 rond 1545.615

19365 Peterken Peter Gerit Jan Maes sGenen, V19365, V38637. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19366 Heijliger Jan Peter Crillaerts, V19366, V38638. Geboren rond 1535, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed rond 1577.615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met IJken Wouter Antonis Zebrecht Diercks Betten.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Heijlwich Jan Jan Lemmens van Boerden, V19367, V38639 vóór 1559.615

19367 Heijlwich Jan Jan Lemmens van Boerden, V19367, V38639. Geboren rond 1535, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).   Update: 29/6-2017

19368 Niclaes Hendrick Broertken van Diessen, V19368, V74680. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Diercx.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Lijsbeth Mathijs Jan Oeijen, V19369, V74681.

19369 Lijsbeth Mathijs Jan Oeijen, V19369, V74681. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 30 oktober 1550.615  Update: 29/6-2017

19372 Laureijs Wouter Loers, V19372. Geboren rond 1500, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 4 december 1546.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met IJken Daniel Niclaes Melis, V19373.

19373 IJken Daniel Niclaes Melis, V19373. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: IJken Claes Daniels.  Update: 29/6-2017

19374 Hendrick Jan Willem van Spaendonck, V19374. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 14 december 1558.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Peterken Denijs van Boxtel, V19375 vóór 1543.615

19375 Peterken Denijs van Boxtel, V19375. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19392 Cornelis Jan Anthonis Rugdijcks van Beurden, V19392. Geboren rond 1540, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed rond 1608.615 Beroep/andere feiten: Hij was eerder of later getrouwd met een andere vrouw, wiens naam onbekend is.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Willemijn Jan Jan Berijs van Oerle, V19393 rond 1570.615

19393 Willemijn Jan Jan Berijs van Oerle, V19393. Geboren rond 1540, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 5 maart 1601.615  Update: 29/6-2017

19394 Joost Cornelis Willem van de Loo, V19394. Geboren rond 1540, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19396 Sebastiaen Joost Beris Eelkens, V19396. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Geritken Reijner Gerit Reijnen, V19397 vóór 1558.615

19397 Geritken Reijner Gerit Reijnen, V19397. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19398 Hendrick Peter Willem van Spaendonck, V19398, V78314. Geboren rond 1495, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 1582.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Cornelia Thomas Michiel van de Velden, V19399, V78315 vóór 1535.615

19399 Cornelia Thomas Michiel van de Velden, V19399, V78315. Geboren rond 1505, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19408 Willem Leemans, V19408. Geboren rond 1535, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19412 Jan Tielemans, V19412. Geboren rond 1545 te Rijen (Midden-Brabant) ?  Update: 29/6-2017

19420 Jan Gerit Adriaen de Rooij, V19420. Geboren rond 1540, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19422 Cornelis Leeuwen, V19422. Geboren rond 1540.  Update: 29/6-2017

19440 Petrus Priems, V19440. Geboren rond 1535 te Berkel (Midden-Brabant) ?  Update: 29/6-2017

19444 Wouter Brocken, V19444. Geboren rond 1535.  Update: 29/6-2017

19448 Goijaert van der Schoor, V19448. Geboren rond 1540 te Berkel (Midden-Brabant) ?  Update: 29/6-2017

19488 Jan van de Wiel, V19488. Geboren rond 1535, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19492 Jan Marten Jan Horrevoirts van Beurden, V19492. Geboren rond 1540, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 11 maart 1625 te Oisterwijk (Midden-Brabant).615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Willemke Jan Pauwels de Beir, V19493.

19493 Willemke Jan Pauwels de Beir, V19493. Geboren rond 1540, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant). Overleed vóór 18 juli 1618.615  Update: 29/6-2017

19494 Jan Corstiaens van Eele, V19494. Geboren rond 1540, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 1598.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Corsten.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Jan Hessels, V19495.

19495 Jenneken Jan Hessels, V19495. Geboren rond 1540, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant). Overleed vóór 1598.615  Update: 29/6-2017

19520 Jan Jan Diercxss Bressers, V19520. Geboren rond 1520 te Moergestel (Midden-Brabant) ? Overleed vóór 1586.615 Beroep/andere feiten: Schepen van Moergestel.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Beatrix Jan Jan Daniels Goossens, V19521.

19521 Beatrix Jan Jan Daniels Goossens, V19521. Geboren rond 1525 te Moergestel (Midden-Brabant) ?  Update: 29/6-2017

19522 Adriaen Joost Verdonck, V19522. Geboren rond 1525 te Moergestel (Midden-Brabant) ?  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Heilwich Claas Roefs Timmermans, V19523.

19523 Heilwich Claas Roefs Timmermans, V19523. Geboren rond 1525. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Heilwich Claas.  Update: 29/6-2017

19524 Geraert Peters Witlox, V19524. Geboren rond 1525 te Moergestel (Midden-Brabant) ?  Update: 29/6-2017

19526 Adriaen Peter Stevens, V19526. Geboren rond 1525 te Moergestel (Midden-Brabant) ?  Update: 29/6-2017

19528 Andries van Hout, V19528. Geboren rond 1525, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19530 Henrik Lambert van Beerse, V19530. Geboren rond 1525, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19532 Wouter Peters van den Broeck, V19532. Geboren rond 1525, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19534 Aert Henrick Wouter Keysers Snellen, V19534. Geboren rond 1500 te Diessen (Midden-Brabant) ? Overleed rond 1570.615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Maeyken Bartholomeus Henricx van den Therre.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Keijsers  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Kathelyn Jans van der Vlaest van den Nuwenhuysen, V19535 te Diessen (Midden-Brabant).615

19535 Kathelyn Jans van der Vlaest van den Nuwenhuysen, V19535. Geboren rond 1525 te Diessen (Midden-Brabant) ?  Update: 29/6-2017

19568 Joost Jan Peter Eelkens, Dezelfde als kwartierstaatnummer 16722.  Update: 6/6-2017

Hij trouwde met Lijsbeth Henrick Goetstouwen, V19569.

19569 Lijsbeth Henrick Goetstouwen, V19569. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19570 Jan Gerit Thomassoon van Enschot, V19570, V40186. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Aleijt Aert Jan Geenen Wouters, V19571, V40187 vóór 1560.615

19571 Aleijt Aert Jan Geenen Wouters, V19571, V40187. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19576 Jan Jan Gheraert van Nerven, V19576. Geboren rond 1555, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Marij Michiel Michiel van Goerl, V19577.

19577 Marij Michiel Michiel van Goerl, V19577. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19578 Cornelis Wouter Adriaen Geridt Mijs, V19578. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Cornelia Niclaes Cornelis Mutsaerts, V19579 vóór 1600.615

19579 Cornelia Niclaes Cornelis Mutsaerts, V19579. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19840 Jan Jan Cauwenberch, V19840. Geboren rond 1560, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19842 Adriaen Wijnants, V19842. Geboren rond 1560, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19844 Jan Daniels, V19844. Geboren rond 1560, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19856 Jan Hendrick Jan van Dun, V19856, V40112. Geboren rond 1500, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).615 Overleed na 1570, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Marij Jan Niclaes Hoefs, V19857, V40113.

19857 Marij Jan Niclaes Hoefs, V19857, V40113. Geboren rond 1510, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: van Goirle.  Update: 29/6-2017

19858 Peter Michiel Jan Soffaerts, V19858, V40114. Geboren rond 1520, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Schepen te Tilburg.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Adriana Jan Dirck die Busser Peijsters, V19859, V40115 vóór juni 1535.615

19859 Adriana Jan Dirck die Busser Peijsters, V19859, V40115. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19860 Hendrick Jan Niclaes Voskens, V19860. Geboren rond 1535, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Marij Peter Thielmans, V19861.

19861 Marij Peter Thielmans, V19861. Geboren rond 1535, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19862 Jacob Thomas Michiel van de Velden, V19862. Geboren rond 1510, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Aleijd Jan Jan Timmermans, V19863 vóór 1536.615

19863 Aleijd Jan Jan Timmermans, V19863. Geboren rond 1510, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

19992 Wouter Fransen Lemmens, V19992. Geboren rond 1550 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 15 februari 1613.615 Beroep/andere feiten: Secretaris.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Lambrechts.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Elisabeth Joris Goijaerts, V19993 rond 1570.615

19993 Elisabeth Joris Goijaerts, V19993. Geboren rond 1550 te Hooge Mierde (Oost-Brabant) ?  Update: 29/6-2017

19994 Jan Verspaendonck, V19994. Geboren rond 1560.  Update: 29/6-2017

20048 Jan Michiel Jan Soffaerts, V20048. Geboren rond 1535, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Priester.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Huijbrechtke Peter Thonis Bacx, V20049 vóór 1561.615

20049 Huijbrechtke Peter Thonis Bacx, V20049. Geboren rond 1535, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

20052 Adriaen Hermans, V20052. Geboren rond 1540.  Update: 29/6-2017

20056 Vincent Jan Hendrik van Dun. (Dezelfde als nummer V9928.)

20057 Jenneken Peter Michiel Jan Soffaerts. (Dezelfde als nummer V9929.)

20058 Jan Matheus Wouter Smits, V20058. Geboren rond 1540, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

V20060 Paul Aert Paul Otten, Dezelfde als kwartierstaatnummer 34164.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Hendrixken Matheus Stalpaerts.

V20061 Hendrixken Matheus Stalpaerts, Dezelfde als kwartierstaatnummer 34165.  Update: 29/6-2017

20062 Gielis Henricx Bacx, V20062. Geboren rond 1550, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

20080 Jan Jan Adriaen de Rooij, V20080. Geboren rond 1532 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 1590.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jan Jan Huijbrecht.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Anneken Jan Yewaens van den Hoevel, V20081 rond 1561.615

20081 Anneken Jan Yewaens van den Hoevel, V20081. Geboren rond 1534 te Oisterwijk (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 1581.615  Update: 29/6-2017

20084 Willem Mertens Otten, V20084. Geboren rond 1545, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Steefken Aerts van den Poel, V20085.

20085 Steefken Aerts van den Poel, V20085. Geboren rond 1545, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

20086 Hendrick Corstens van de Loo, V20086. Geboren rond 1545, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Overleed vóór 1585.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Lucija Anthonis Moonen, V20087 rond 1560.615

20087 Lucija Anthonis Moonen, V20087. Geboren rond 1545, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Overleed vóór 1576.615  Update: 29/6-2017

20088 Joost Gerit Denijs Meijnaerts, V20088. Geboren rond 1550, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Catherina Michiel Wouter Soffaerts, V20089.

20089 Catherina Michiel Wouter Soffaerts, V20089. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

20092 Peter Melis Jan Cornelis Spapen, V20092. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed in 1639.615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Lijsbeth Joost Gerit de Bont en met Marij Andries Laureijs Jan Berthout Spijckers.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Dingna Jan Gerit van Enschot, V20093 vóór 1590.615

20093 Dingna Jan Gerit van Enschot, V20093. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 1606.615  Update: 29/6-2017

20094 Jan Cornelis Jan Dircx Vervaessen, V20094. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Faessen.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Peter Jan Stevens Huijben, V20095.

20095 Jenneken Peter Jan Stevens Huijben, V20095. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jenneken Peter Jan.  Update: 29/6-2017

20096 Niclaes Niclaes Jan de Cock, V20096. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed in 1606. Begraven op 15 februari 1606 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cox.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met IJda Peter Adriaen de Lepper, V20097 rond 1575.615

20097 IJda Peter Adriaen de Lepper, V20097. Geboren rond 1555 te Berkel-Enschot (Midden-Brabant) ?615 Overleed vóór 1611.615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 29/6-2017

20098 Laureijs Jan Laureijs Jan Berthout Spijckers, V20098. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Gijsbert Hendrick Cauwenbergh, V20099 rond 1585.615

20099 Jenneken Gijsbert Hendrick Cauwenbergh, V20099. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 29/6-2017

20104 Corstiaen Jan Denijs Meijnaerts, V20104, V37012. Geboren rond 1540, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Wouterken Aert Wouter Antonis Betten, V20105, V37013.

20105 Wouterken Aert Wouter Antonis Betten, V20105, V37013. Geboren rond 1540, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Dierckx.  Update: 29/6-2017

20106 Jan Cornelis Cornelis Wouters. (Dezelfde als nummer V18486.)  Update: 29/6-2017

20107 Niclaesken Peter Denijs Crillaerts, V20107, V37015. Geboren rond 1540, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Zij trouwde met Jan Cornelis Cornelis Wouters, V18486, V20106, V37014.

20112 Gerit Adriaen Gerit de Rooij, V20112, V38840, V40304. Geboren vóór 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 24 januari 1562.615  Update: 29/6-2017

Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Meeus Gerrits

Hij trouwde met Heijlwich Jan Willem Borchmans, V20113, V38841, V40305 vóór 1540.615

20113 Heijlwich Jan Willem Borchmans, V20113, V38841, V40305. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

20114 Adriaen Daniel Peter van Heijst, V20114, V37334, V40306. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Hermans.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Catharina Jan Gerit Reijnen, V20115, V37335, V40307 vóór 1553.615

20115 Catharina Jan Gerit Reijnen, V20115, V37335, V40307. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

20116 Jan Daniel Cornelis van Heijst, V20116, V80634. Geboren rond 1540, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

20118 Gijsbert Dirck Willem Vrancken, V20118. Geboren rond 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Lijsbeth Peter Jan Zwijsen, V20119.

20119 Lijsbeth Peter Jan Zwijsen, V20119. Geboren rond 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

20120 Peter Jan Sijmons, V20120. Geboren rond 1540, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

20124 Adriaen Daniel Gerit van Heijst, V20124. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed in 1580.615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Willemken Peter Willem Peters.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Beatrix Peter Huijbert (Baetken) Smitten, V20125 rond 1555.615

20125 Beatrix Peter Huijbert (Baetken) Smitten, V20125. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

V20126 Cornelis Cornelis Peter Mutsaerts. Geboren rond 1530, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 1592.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Adriana Pauwels Cornelis van Heijst vóór 1551.615

20127 Adriana Pauwels Cornelis van Heijst. Geboren rond 1530, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

20132 Hendrick Adam Adams, V20132. Geboren rond 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

20134 Peter Daniel Peter van Heijst, V20134. Geboren rond 1528, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Adriana Denijs Jan Reijnen, V20135.

20135 Adriana Denijs Jan Reijnen, V20135. Geboren rond 1530, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

20136 Jan Hoogens, V20136. Geboren rond 1555, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

20140 Cornelis Peter Peter de Wijse, V20140. Geboren rond 1560, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).761 Overleed op 21 augustus 1625 te Groot-Zundert (West-Brabant).761 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Zwijsen.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Maria Willem Niclaes Verhoeven, V20141.

20141 Maria Willem Niclaes Verhoeven, V20141. Geboren rond 1560, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).761 Overleed op 10 april 1646 te Groot-Zundert (West-Brabant).761 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maria Willem – Claessen.  Update: 29/6-2017

20142 Peter Jan Rombouts, V20142. Geboren rond 1560 te Zundert (West-Brabant) ?761  Update: 29/6-2017

20152 Adriaen Gerit Meeus Adriaen de Rooij. (Dezelfde als nummer V10056.)  Update: 29/6-2017

20153 Jenneken Adriaen Daniel van Heijst. (Dezelfde als nummer V10057.)  Update: 29/6-2017

20154 Sijmon Peter Jan Reijnen. (Dezelfde als nummer V9602.)  Update: 29/6-2017

20155 Aleijdt Michiel Willem Laureijs Ancems. (Dezelfde als nummer V9603.)  Update: 29/6-2017

20156 Laureijs Denis Laureijs (Laurens) Colen. (Dezelfde als nummer V9678.)  Update: 29/6-2017

20157 Catharina Jan Adriaen Gerit (Lijnken) Smolders. (Dezelfde als nummer V9679.)  Update: 29/6-2017

20158 Bartolomeeus Joost Meeus Momboirs, V20158. Geboren rond 1580, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 6 oktober 1655.615 Geloof: rooms-katholiek. Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Petronella Reijnder Cornelis (Peterken) van Raeck.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Geritken Cornelis Jasper Peter (Gerartken) Huijben, V20159 op 18/29 januari 1606 te Tilburg (Midden-Brabant).615

20159 Geritken Cornelis Jasper Peter (Gerartken) Huijben, V20159. Geboren rond 1580, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 1626.615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 29/6-2017

20160 Embrecht Jan Peter Meeus, V20160. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Marij Lambert Aert Zibben.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Katelijn Antonis Bartolomeeus Otten, V20161.

20161 Katelijn Antonis Bartolomeeus Otten, V20161. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 27 maart 1557.615  Update: 29/6-2017

V20162 Peter Goijart Hendrick Pulskens. (Dezelfde als nummer V19362.)  Update: 29/6-2017

V20163 Niklaske Peter Niclaes (Claesken) die Paep. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Spapen.

Zij trouwde met Peter Goijart Hendrick Pulskens te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 29/6-2017

V20164 Dionijs Hendrick de Beer. Geboren rond 1535, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Wouters Goeiens.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Adriana Willem Jan Veramelvoirt vóór 1556.615

V20165 Adriana Willem Jan Veramelvoirt. Geboren rond 1535, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

V20166 Adriaen Daniel Cornelis Herman van Heijst. Geboren rond 1530, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Heijlwich Lambert Willem Lemmens.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Heijsten.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Heijlwich Gerit Vranck Lemmens.

V20167 Heijlwich Gerit Vranck Lemmens. Geboren rond 1530, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

20168 Cornelis Cornelis Peter Mutsaerts. (Dezelfde als nummer V20126.)  Update: 29/6-2017

20169 Adriana Pauwels Cornelis van Heijst. (Dezelfde als nummer V20127.)  Update: 29/6-2017

20170 Adriaen Gijsbert Jan van Beurden, V20170. Geboren rond 1540, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed na 1583.615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met IJda Cornelis Cornelis van Beurden.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Angela Cornelis Cornelis Adriaen (Engela) Smolders, V20171 vóór 1570.615

20171 Angela Cornelis Cornelis Adriaen (Engela) Smolders, V20171. Geboren rond 1540, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Zij was ook getrouwd met Wouter Gijsbert Goossens in den Acker.615  Update: 29/6-2017

20172 Willem Wouter Cornelis, V20172. Geboren rond 1540, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

20174 Jan Peter Jan Melis. (Dezelfde als nummer V9680.)  Update: 29/6-2017

20175 Mechteld Peter Goijaert Pulskens. (Dezelfde als nummer V9681.)  Update: 29/6-2017

20192 Claeus Andries (Jan Bruer) Peijnenborch, V20192. Geboren rond 1530, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant). Overleed vóór 2 februari 1590.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Maria Bartholomeus Antonis Verbunt, V20193 rond 1562.615

20193 Maria Bartholomeus Antonis Verbunt, V20193. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Beroep/andere feiten: Zij was ook getrouwd met Hendrick Hendrick Peters en met Claeus Andries Jan van Gorcum.615  Update: 29/6-2017

20194 Laureys Peter Gerrits Bloemkens sGraten, V20194. Geboren rond 1535, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant). Overleed rond 1579.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Adriana Wouter Cornelis van der Meer, V20195.

20195 Adriana Wouter Cornelis van der Meer, V20195. Geboren rond 1535, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).615 overleed na 1584.615  Update: 29/6-2017

20196 Lenaert Peter Huenen, V20196. Geboren rond 1540, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Heunen.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Peterke Adriaen Wouters Peijnenborch, V20197.

20197 Peterke Adriaen Wouters Peijnenborch, V20197. Geboren rond 1540, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

20198 Jan Jan Goyaert Smolders, V20198. Geboren rond 1540, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

20200 Jan Marten Jan Ghenen, V20200, V37008. Geboren rond 1540, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Barbara Jan Gerrits, V20201, V37009.

20201 Barbara Jan Gerrits, V20201, V37009. Geboren rond 1540.  Update: 29/6-2017

20202 Dionijs Hendrick de Beer. (Dezelfde als nummer V20164.)  Update: 29/6-2017

20203 Adriana Willem Jan Veramelvoirt. (Dezelfde als nummer V20165.)  Update: 29/6-2017

20204 Willem Niclaes Hendrick Verhoeven, V20204, V40282. Geboren vóór 1535, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed na 1601.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Ida Marcelis Aert van Vessem, V20205, V40283.

20205 Ida Marcelis Aert van Vessem, V20205, V40283. Geboren rond 1535, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

20212 Michiel Daniel Peter van Heijst. (Dezelfde als nummer V19276.)  Update: 29/6-2017

20213 Jenneke Peter Jan Reijnen. (Dezelfde als nummer V19277.)  Update: 29/6-2017

20214 Joost Willem Peter de Bont, V20214. Geboren rond 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Adriana Jan Goijaerts Willems, V20215.

20215 Adriana Jan Goijaerts Willems, V20215. Geboren rond 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Adriana Jan.  Update: 29/6-2017

20216 Jan Peter Jan Melis. (Dezelfde als nummer V9680.)  Update: 29/6-2017

20217 Mechteld Peter Goijaert Pulskens. (Dezelfde als nummer V9681.)  Update: 29/6-2017

20218 Peter Jans, V20218. Geboren rond 1545.  Update: 29/6-2017

20220 Adriaen Hendrick Wouter Cauwenbergh, V20220, V37002. Geboren rond 1515 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Beroep/andere feiten: Schepen te Loon op Zand, Herbergier.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Adriaens.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Adriaen Jan Gijsberts Hessels, V20221, V37003 rond 1550.615

20221 Jenneken Adriaen Jan Gijsberts Hessels, V20221, V37003. Geboren rond 1530 te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 29/6-2017

20222 Niclaes Herman Peter van Heijst, V20222. Geboren rond 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Jenneken Bastiaen Peter Crillaerts, V20223.

20223 Jenneken Bastiaen Peter Crillaerts, V20223. Geboren rond 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

20372 Wouter Wagemaeckers, V20372. Geboren rond 1510.  Update: 29/6-2017

20392 Jan Wouters, V20392. Geboren rond 1525 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761  Update: 29/6-2017

V20394 Aert Rommen Jan Rombouts, Dezelfde als kwartierstaatnummer 87028.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Digne Jacob Jans.

V20395 Digne Jacob Jans, Dezelfde als kwartierstaatnummer 87029.  Update: 29/6-2017

20398 Jan Bode, V20398. Geboren rond 1530 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761  Update: 29/6-2017

20404 Nijs van Tilborch, V20404. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

20406 Anthonis Govaert van Genechten, V20406. Geboren rond 1550 te Loenhout (Antwerpen, België) ?  Update: 29/6-2017

20512 Henric van Agthoven, V20512. Geboren rond 1555 te Roosendaal (West-Brabant) ?  Update: 29/6-2017

20514 Jan van Son, V20514. Geboren rond 1570.  Update: 29/6-2017

20518 Anthonis Jobsen van Berchem, V20518. Geboren rond 1570 te Roosendaal (West-Brabant) ?  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Margaretha Claes Cornelis Noutsen, V20519.

20519 Margaretha Claes Cornelis Noutsen, V20519. Geboren rond 1570.  Update: 29/6-2017

V20768 Jan de Hertoghe. Geboren rond 1552, mogelijk te Wolvertem (Vlaams-Brabant, België).2687 Overleed in februari 1643 te Wolvertem (Vlaams-Brabant, België).2687   Update: 29/8-2017

Hij trouwde met Elisabeth Kieckens.

V20769 Elisabeth Kieckens. Geboren rond 1580, mogelijk te Wolvertem (Vlaams-Brabant, België). Overleed op 26 juni 1643 te Wolvertem (Vlaams-Brabant, België).2687   Update: 29/8-2017

V20772 Georgius Verhasselt. Geboren in 1570 te Bollebeek (Vlaams-Brabant, België) ?2688 Overleed op 16 juli 1649 te Baardegem (Vlaams-Brabant, België).2688 Geloof: rooms-katholiek.   Update: 29/8-2017

Hij trouwde met Elisabeth van Langenhove.

V20773 Elisabeth van Langenhove. Geboren rond 1570 te Mollem (Vlaams-Brabant, België) ? Overleed in 1622.2688 Geloof: rooms-katholiek.   Update: 29/8-2017

V20776 Laureys Steylaert. Geboren rond 1575 te Merchtem (Vlaams-Brabant, België).2690   Update: 29/8-2017

V20778 Henrick Moernaudt. Geboren rond 1590 te Rossem (Vlaams-Brabant, België) ? Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Moernaey.   Update: 29/8-2017

Hij trouwde met Anneken van Linter.

V20779 Anneken van Linter. Geboren rond 1590.   Update: 29/8-2017

V20780 Peeter van Humbeke. Geboren rond 1570 te Oppem (Vlaams-Brabant, België) ? Overleed op 20 mei 1624 te Oppem (Vlaams-Brabant, België).2690   Update: 29/8-2017

Hij trouwde met Anna van den Eede.

V20781 Anna van den Eede. Geboren rond 1570, mogelijk te Brussegem (Vlaams-Brabant, België).2690 Overleed op 18 december 1650 te Oppem (Vlaams-Brabant, België).2690   Update: 29/8-2017

V20782 Jan van der Elst. Geboren rond 1580 te Asse (Vlaams-Brabant, België) ?2690   Update: 29/8-2017

Hij trouwde met Joanna Esselens.

V20783 Joanna Esselens. Geboren rond 1580.2690   Update: 29/8-2017

V20798 Egidius van Dievoet. Geboren op 1 november 1601 te Haren (Brussel, België).2689 Geloof: rooms-katholiek. Hij hertrouwde in oktober 1632 te Haren (Brussel) met Marie Dujardin.2689   Update: 29/8-2017

Hij trouwde met Margareta van der Vorst op 21 september 1621 te Haren (Brussel, België).2689

V20799 Margareta van der Vorst. Geboren rond 1600. Overleed op 19 juni 1632 te Haren (Brussel, België).2689 Geloof: rooms-katholiek.   Update: 29/8-2017

V21004 Georges Abraham, V21004. Geboren rond 1565 te Chèvreville (Manche, Normandië, Frankrijk) ? Geloof: rooms-katholiek.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Marguerite Lespelu, V21005 on 8 januari 1589 te Chèvreville (Manche, Normandië, Frankrijk).2557

V21005 Marguerite Lespelu, V21005. Geboren rond 1565 te Chèvreville (Manche, Normandië, Frankrijk) ? Geloof: rooms-katholiek.  Update: 29/6-2017

21120 Goossen Mathijs de Becker, V21120. Geboren rond 1560 te Moergestel (Midden-Brabant) ?615 Overleed vóór 1641.615  Update: 29/6-2017

21124 Ariaen Ghielen Michiels, V21124. Geboren rond 1570 te Moergestel (Midden-Brabant) ?  Update: 29/6-2017

21136 Michiel Michiel Bartholomeeus Michiels van den Nieuwenhuysen, V21136. Geboren rond 1540 te Baarschot (Midden-Brabant).615 Beroep/andere feiten: Zijn zoon heer Anthonis Michielssen van den Nieuwenhuysen was ‘kruisbroeder’.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Kathelijn Ghijsbrechts van Laerhoven, V21137.

21137 Kathelijn Ghijsbrechts van Laerhoven, V21137. Geboren rond 1540 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615  Update: 29/6-2017

V21138 Lambrecht Janss Fabri. Geboren rond 1560, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Overleed op 15 februari 1618 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Lambrecht was schout te Hilvarenbeek. – Hun kinderen heetten Anselmus Lambertus (Anschem), Heijlwigis Lambertus, Adriana Lambertus, Cathalijn Lambertus, Arnoldus Lambertus (Aert) en Ricaldus Lambertus.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Lambertus Joannes.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Barbara Anschem Aerts van de Ven.

V21139 Barbara Anschem Aerts van de Ven. Geboren rond 1565, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Overleed rond 1605 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 29/6-2017

V21140 Servaes Matteijs Middegaels. Geboren vóór 1580, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Overleed in 1637 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Servaes was voerman. – Hij was ook getrouwd met Maeyken Willems van der Linden.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Lysken van Rooij rond 1600.615

V21141 Elisabetha Jasper Melis (Lysken) van Rooij. Geboren rond 1575, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Overleed in 1619 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 29/6-2017

V21144 Cornelis Marten Bosmans. Geboren rond 1580, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

V21146 Hendrick Cornelius Becanus Moonen. Geboren rond 1560, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Overleed op 17 maart 1624 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Hendrick was burgemeester van Hilvarenbeek (1584). – Hun kinderen heetten Jacobus, Peter, Cornelis, Maeyken, Dionijs, Servatius, Genofeva, Remigius, Heijlwich, Pontemius, Margriet en Agatha.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Geertruijt Jans van Aenschot rond 1585.615

V21147 Geertruijt Jans van Aenschot. Geboren rond 1560, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Overleed op 5 februari 1635 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 29/6-2017

21148 Jan Willem Jan (Hens) Nouwen, V21148. Geboren rond 1570, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Overleed vóór 1648.615  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Delyken Jan Jan Merckx, V21149.

21149 Delyken Jan Jan Merckx, V21149. Geboren rond 1570, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

21150 Peter Jansen van Hees, V21150. Geboren rond 1570, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Isabeel Jasper Thielmans, V21151.

21151 Isabeel Jasper Thielmans, V21151. Geboren rond 1570, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).  Update: 29/6-2017

21340 Anthonis Aerts Geltelubber. (Dezelfde als nummer V21312.)  Update: 29/6-2017

21341 Geertruyd Diericx Baten. (Dezelfde als nummer V21313.)  Update: 29/6-2017

21560 Cornelis Dionysius Mutsaerts. (Dezelfde als nummer V18564.)  Update: 29/6-2017

21561 Margaretha Henrick Goetstouwen. (Dezelfde als nummer V18565.)  Update: 29/6-2017

21576 Jacob Meeus van Broeckhoven. (Dezelfde als nummer V20410.)  Update: 29/6-2017

21577 Cathelyne Jan Jan Lauwer Thijs. (Dezelfde als nummer V20411.)  Update: 29/6-2017

22226 Joannes Cornelissen Mutsaerts, Dezelfde als kwartierstaatnummer 8866.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Maria Wouters Jan Hessels.

22227 Maria Wouters Jan Hessels, Dezelfde als kwartierstaatnummer 8867.  Update: 29/6-2017

22228 Jan Christiaen Cornelis Mous. (Dezelfde als nummer V21616.)  Update: 29/6-2017

22229 Adriane Cornelis Wouter Rombouts. (Dezelfde als nummer V21617.)  Update: 29/6-2017

22234 Cornelis Jacobs van Meir. (Dezelfde als nummer V10802.)  Update: 29/6-2017

22235 Cornelia Cornelissen van Meghem. (Dezelfde als nummer V10803.)  Update: 29/6-2017

22236 Quirijn Lenaart van Ginneken. (Dezelfde als nummer V8424.)  Update: 29/6-2017

22237 Maria. (Dezelfde als nummer V8425.)  Update: 29/6-2017

22596 Mathelin Louage, V22596. Geboren in 1525 te Linzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk) ?2639 overleed na 1599.2639  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Marie Ploiarde, V22597 vóór 1560.2639

22597 Marie Ploiarde, V22597. Geboren vóór 1540.2639  Update: 29/6-2017

22598 Philippe Duverlier, V22598. Geboren vóór 1542.2639  Update: 29/6-2017

22604 Léon Oudaert, V22604. Geboren vóór 1531 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk) ?2639  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Jeanne, V22605.

22605 Jeanne, V22605. Geboren vóór 1536.2639  Update: 29/6-2017

22606 Oudaert Cruycke, V22606. Geboren in 1536.2639  Update: 29/6-2017

22896 Jean Deblonde, V22896. Geboren rond 1545 te Westkappel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk) ?  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Jeanne Dewulf, V22897.

22897 Jeanne Dewulf, V22897.  Update: 29/6-2017

22898 Maillard Maeren, V22898. Geboren rond 1545. Overleed vóór 1601.2037  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Elisabeth Vancappel, V22899.

22899 Elisabeth Vancappel, V22899. Geboren rond 1545.  Update: 29/6-2017

22900 Jacques Pierre Baert, V22900. Geboren in 1565 te Wormhout (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2037 Overleed op 9 maart 1638 te Wormhout (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2037  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Thomasine Reynaert, V22901.

22901 Thomasine Reynaert, V22901. Geboren in 1570 te Wormhout (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2037 Overleed op 30 juni 1631 te Wormhout (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2037  Update: 29/6-2017

22902 François Verclyte, V22902. Geboren rond 1560.  Update: 29/6-2017

22904 Jean Cattoen, V22904. Geboren rond 1560 te Kaaster (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk) ?  Update: 29/6-2017

22906 François Cottereel, V22906. Geboren rond 1560.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Claire de Byls, V22907.

22907 Claire de Byls, V22907. Geboren rond 1560.  Update: 29/6-2017

22910 Henri Poiredt, V22910. Geboren rond 1560.  Update: 29/6-2017

22912 Gilles Deschuytter, V22912. Geboren rond 1560 te Oudezele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk) ?  Update: 29/6-2017

22928 Pierre de Bril, V22928. Geboren rond 1516 te Warrem (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk) ?2448 Overleed op 9 april 1579 te Warrem (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2448,2040 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Debril.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Pétronelle Magriete, V22929.

22929 Pétronelle Magriete, V22929. Geboren rond 1520 te Warrem (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk) ?2448 Overleed in Tussen 1558 en 1586 te Warrem (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk) ?2448,2040 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Marguerite of Pétronille.  Update: 29/6-2017

22930 Pasquier (Passchier) Kief, V22930. Geboren rond 1526 te Nieuwkerke (West-Vlaanderen, België).2040,2448 Overleed in Tussen 1560 en 1 januari 1587 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2040,2448  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Jossine Goetgheluck, V22931 rond 1550.2448

22931 Jossine Goetgheluck, V22931. Geboren rond 1520 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk) ?2448 overleed na 1587 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2448,2040  Update: 29/6-2017

22932 Pierre de Schuttelaere, V22932. Geboren rond 1549 te Wormhout (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk) ?2448 Overleed na 1629 te Bambeke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2448 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Deschuttelaere.  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Marie, V22933.

22933 Marie, V22933. Geboren rond 1550.2448  Update: 29/6-2017

22934 Pierre van de Walle, V22934. Geboren rond 1548 te Zonnebeke (West-Vlaanderen, België) ?2448  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Guillemine, V22935.

22935 Guillemine, V22935. Geboren rond 1550.2448  Update: 29/6-2017

22936 Venant Fauverghe, V22936. Geboren rond 1540 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk) ?2448  Update: 29/6-2017

22938 Charles Damazin, V22938. Geboren rond 1545.2448  Update: 29/6-2017

22940 André de Vys, V22940. Geboren rond 1545 te Wambercourt (Pas-de-Calais, Frankrijk) ?2448  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Mariette Salle, V22941.

22941 Mariette Salle, V22941. Geboren rond 1550.2448  Update: 29/6-2017

22942 Jean Petit, V22942. Geboren rond 1555.2448  Update: 29/6-2017

V22960 Maillard Goetgheluck le jeune puis l’ancien. Geboren rond 1545, mogelijk te Ekelsbeke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2448 Overleed vóór oktober 1619 te Ekelsbeke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2448,2040  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Christine Beck.

V22961 Christine Beck. Geboren rond 1550.2448 Overleed na 14 oktober 1619.2448  Update: 29/6-2017

22962 Nicaise Jordaens, V22962. Geboren rond 1540 te Ekelsbeke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk) ?2448  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Jeanne Daens, V22963.

22963 Jeanne Daens, V22963. Geboren rond 1540.2448  Update: 29/6-2017

23208 Nicolas Quaghebeur, V23208. Geboren rond 1505 te Poperinge (West-Vlaanderen, België) ?  Update: 29/6-2017

23214 Jacques Lucas, V23214. Geboren rond 1520 te Poperinge (West-Vlaanderen, België) ?2040  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Micheline (Michèle) Devynck, V23215.

23215 Micheline (Michèle) Devynck, V23215. Geboren rond 1520 te Poperinge (West-Vlaanderen, België).2040  Update: 29/6-2017

23424 Pierre Alexander, V23424. Geboren rond 1560 te Bambeke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk) ?  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Marie Anthonie, V23425.

23425 Marie Anthonie, V23425. Geboren rond 1560.  Update: 29/6-2017

23520 Philippe Marcant, V23520. Geboren rond 1550 te Ouderwijk (Pas-de-Calais, Hauts-de-France, Frankrijk) ?2627,2630 Overleed vóór 1599.2627 Beroep/andere feiten: Hij woonde te Zuidkerke.2630  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Jeanne Bailliaert, V23521.

23521 Jeanne Bailliaert, V23521. Geboren rond 1555.2630 overleed na 1602.2630 Beroep/andere feiten: Zij hertrouwde in mei 1602 te Westkappel met Jacques van Tielcke (ook: de Tilques), geboren rond 1550.2630 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Baillaert.  Update: 29/6-2017

23522 Jan de Man, V23522. Geboren rond 1560 te Westkappel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk) ?2630  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Maeyken Depondt, V23523.

23523 Maeyken Depondt, V23523. Geboren rond 1565.2630  Update: 29/6-2017

23530 Jean Lecourt, V23530. Geboren rond 1575 te Westkappel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk) ?  Update: 29/6-2017

Hij trouwde met Jeanne, V23531.

23531 Jeanne, V23531. Geboren rond 1575.  Update: 29/6-2017

ZESTIENDE GENERATIE

————————————————–

33888 Cornelis Lourisz Quant, V33888. Geboren rond 1510 te Kethel (Zuid-Holland) ?2017 Overleed vóór 1587.2017  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Neeltje Jacobsdr, V33889.

33889 Neeltje Jacobsdr, V33889. Geboren rond 1520.  Update: 9/7-2017

34240 Jeroen Ariensz Versijden, V34240. Geboren rond 1535 te Hillegersberg (Zuid-Holland).2017  Update: 9/7-2017

34242 Cornelis Claesz van Berkel, V34242. Geboren rond 1520. Beroep/andere feiten: Woonde te Hillegersberg.2017  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Trijntge Michielsdr, V34243.

34243 Trijntge Michielsdr, V34243. Overleed vóór 1593.  Update: 9/7-2017

34248 Derck Arijensz Bovenwater, V34248. Geboren rond 1525 te Zoetermeer (Zuid-Holland) ? Overleed rond 1574.2017  Update: 9/7-2017

35584 Hendrick de Bie, V35584. Geboren vóór 1501 te Ekeren (Antwerpen, België) ?2605  Update: 9/7-2017

35588 Matheus Gheens, V35588. Geboren rond 1485 te Ekeren (Antwerpen, België) ?  Update: 9/7-2017

36626 Adriaen Schoofs, V36626. Geboren rond 1535 te Stabroek (Antwerpen, België) ?  Update: 9/7-2017

36864 Peter Jan Peter Poeynenborch, V36864. Geboren rond 1500, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant). Overleed vóór 1535.615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Luytgard Mathijs Dircsz van der Elst.615  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Elisabeth Embert Jan van den Brekel, V36865 rond 1530.615

36865 Elisabeth Embert Jan van den Brekel, V36865. Geboren rond 1500, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant). overleed na 1573.615 Beroep/andere feiten: Zij was ook getrouwd met Anthonij Aert Wouters de Molder.615  Update: 9/7-2017

36866 Cornelis Willems de Loose, V36866. Geboren rond 1505, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: de Loos.  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Juetke Pauwels Huijsmans, V36867.

36867 Juetke Pauwels Huijsmans, V36867. Geboren rond 1505.  Update: 9/7-2017

36868 Cornelis Jan Wouter Peijnenborch, V36868. Geboren rond 1487 te Haaren (Oost-Brabant).615 Overleed vóór 1557.615  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Aleyt Wouter Jacob Stijnen, V36869 vóór 1544.615

36869 Aleyt Wouter Jacob Stijnen, V36869. Geboren rond 1505, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

36870 Jan Steven van de Biesenrijt, V36870. Geboren rond 1505.  Update: 9/7-2017

36872 Jan Goyaertsen Hoevenaers, V36872. Geboren rond 1520, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

36904 Jacob Ketelaers, V36904. Geboren rond 1510, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

36908 Arie Joost Smolders, V36908. Geboren rond 1510.  Update: 9/7-2017

36910 Willem Brouwers, V36910. Geboren rond 1510.  Update: 9/7-2017

36920 Joost Jan Aert van IJerssel, V36920. Geboren rond 1515 te Udenhout (Midden-Brabant) ? Overleed vóór 1557.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: van Eersel.  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Maria Wijtman Gerit Willems, V36921.

36921 Maria Wijtman Gerit Willems, V36921. Geboren rond 1515.  Update: 9/7-2017

36922 Embrecht Goossen van der Borcht, V36922. Geboren rond 1515, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Heesken Jan Kempelants, V36923.

36923 Heesken Jan Kempelants, V36923. Geboren rond 1515 te Udenhout (Midden-Brabant) ?  Update: 9/7-2017

36924 Cornelis Hendricks van Gorcum, V36924. Geboren rond 1485 te Udenhout (Midden-Brabant) ?615 Overleed vóór december 1529 .615  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Geertruid Peter Adriaen Sterts, V36925.

36925 Geertruid Peter Adriaen Sterts, V36925. Geboren rond 1515 te Udenhout (Midden-Brabant) ? Beroep/andere feiten: Zij was ook getrouwd met Peter Gerit Wouters.615  Update: 9/7-2017

36926 Peter Huijben, V36926. Geboren rond 1515.  Update: 9/7-2017

36960 Gijsbert Wouter van Ghilze, V36960. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

36968 Peter Gerit Jan Maes Geenen, V36968, V38730, V77274. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 12 mei 1559.615  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Marij Jan Jan Zomers, V36969, V38731, V77275 vóór 1550.615

36969 Marij Jan Jan Zomers, V36969, V38731, V77275. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

36970 Adam Hendrick Damen, V36970. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Adams.  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Jorijsken Cornelis Herman van Heijst, V36971.

36971 Jorijsken Cornelis Herman van Heijst, V36971. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

36972 Cornelis Cornelis Wouter Jan, V36972, V40212, V74028. Geboren rond 1510, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Margriet Willem Jan Veramelsvoirt, V36973, V40213, V74029 in 1538.615

36973 Margriet Willem Jan Veramelsvoirt, V36973, V40213, V74029. Geboren rond 1510, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Veramelvoirt.  Update: 9/7-2017

36974 Gerit Denijs Reijnen, V36974. Geboren rond 1527, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Jutta Niclaes Willem de Cuijper, V36975 vóór 1555.615

36975 Jutta Niclaes Willem de Cuijper, V36975. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Zij was ook getrouwd met Ruth Jan van Rooij.615  Update: 9/7-2017

36994 Corstiaen Cornelis Antonis van Beurden, V36994, V37342. Geboren in 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Beroep/andere feiten: Schepen te Tilburg.615  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Digna Denijs Jan Reijnen, V36995, V37343 rond 1570.615

36995 Digna Denijs Jan Reijnen, V36995, V37343. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 9/7-2017

36996 Michiel Daniels, V36996. Geboren rond 1540.  Update: 9/7-2017

37000 Hendrick Gijsbert Segers, V37000, V38434. Geboren rond 1540, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Maria Jan Goijaert Smolders, V37001, V38435.

37001 Maria Jan Goijaert Smolders, V37001, V38435. Geboren rond 1540, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

37002 Adriaen Hendrick Wouter Cauwenbergh. (Dezelfde als nummer V20220.)  Update: 9/7-2017

37003 Jenneken Adriaen Jan Gijsberts Hessels. (Dezelfde als nummer V20221.)  Update: 9/7-2017

37004 Jan de Beir, V37004. Geboren rond 1540, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

37016 Adriaen Goijaert Jan Michiels. (Dezelfde als nummer V19316.)  Update: 9/7-2017

37017 Jenneken Huijbert Jan van Raeck. (Dezelfde als nummer V19317.)  Update: 9/7-2017

37018 Adriaen Goijaert Reijnen, V37018. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

37020 Goijaert Sebastiaen Goijaert Smitten, V37020. Geboren rond 1533, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Beroep/andere feiten: Schoenmaker.615  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Marij Jan Gijsbert Zegers, V37021.

37021 Marij Jan Gijsbert Zegers, V37021. Geboren rond 1551, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 9/7-2017

37040 Mattheus Jans Berchmans, V37040. Geboren rond 1550 te Loon op Zand (Midden-Brabant) ?  Update: 9/7-2017

37042 Jan Wouter Aerts van Broeckhoven, V37042. Geboren rond 1555, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).615  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Magdaleen Andries de Weerdt, V37043 vóór 1580.615

37043 Magdaleen Andries de Weerdt, V37043. Geboren rond 1555.  Update: 9/7-2017

37044 Wouter Stevens Spannen, V37044. Geboren rond 1560 te Loon op Zand (Midden-Brabant) ?  Update: 9/7-2017

37046 Gijsbert Hendrick Span, V37046. Geboren rond 1575 te Loon op Zand (Midden-Brabant) ?615 Overleed in 19 oktober 1634 te Loon op Zand (Midden-Brabant).615 Beroep/andere feiten: Hij trouwde met de moeder van Maria rond 1590. Hij trouwde ook met Adriana Adrianus Janssen (Adriaentien) van Hemert.615  Update: 9/7-2017

37132 Jan Gerart Diercks, V37132. Geboren rond 1515.  Update: 9/7-2017

37152 Aert Gerit Lombaerts, V37152. Geboren rond 1480 te Haaren (Oost-Brabant) ?615 Overleed vóór 4 februari 1550.615  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Jenneke Gielis Goijaerts, V37153.

37153 Jenneke Gielis Goijaerts, V37153. Geboren rond 1480. Overleed vóór mei 1538.615  Update: 9/7-2017

37154 Embert Elen, V37154. Geboren rond 1500.  Update: 9/7-2017

37156 Willem van der Camp, V37156. Geboren rond 1510.  Update: 9/7-2017

37160 Anthonis Adriaens, V37160. Geboren rond 1515 te Haaren (Oost-Brabant) ?  Update: 9/7-2017

37164 Laureijs Hendrickx Witlox, V37164. Geboren rond 1500, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant). Overleed vóór 18 maart 1547.615  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Meriken Henrick Bouwens, V37165.

37165 Meriken Henrick Bouwens, V37165. Geboren rond 1500 te Riel (Midden-Brabant) ?  Update: 9/7-2017

37166 Adriaen Jan Brocken, V37166. Geboren rond 1515 te Haaren (Oost-Brabant) ? Overleed vóór 17 februari 1559.615  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Daniela Marten Ghijb Goossens (Deenken) van Boerden, V37167 vóór 1543.615

37167 Daniela Marten Ghijb Goossens (Deenken) van Boerden, V37167. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

37168 Henrick van Embrechts, V37168. Geboren rond 1510 te Liempde (Oost-Brabant) ?  Update: 9/7-2017

37180 Reijnier Heesters, V37180. Geboren rond 1505 te Haaren (Oost-Brabant) ? Overleed vóór 3 december 1555 te Haaren (Oost-Brabant).615  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Luijtgaert Aert Hermans, V37181.

37181 Luijtgaert Aert Hermans, V37181. Geboren rond 1505. Overleed vóór 3 december 1555 te Haaren (Oost-Brabant).615  Update: 9/7-2017

37182 Jan Willems Witlox, V37182. Geboren rond 1505 te Haaren (Oost-Brabant) ? Overleed vóór 1543.615  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Peterken Ariaen Pauwels, V37183.

37183 Peterken Ariaen Pauwels, V37183. Geboren rond 1505. overleed na 9 mei 1558.615  Update: 9/7-2017

37248 Jan Cornelis van Gorp, V37248. Geboren rond 1530, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

V37252 heer Jan Gijsbert van Gierl. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed na 1557.615 Jan was Heilige Geestmeester. – Hij was ook getrouwd met Eva Adriaen Reijnkens.615  Update: 9/7-2017

37256 Cornelis Gerit Emmen, V37256. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Thomasken Willem Peter Hoeck (of sBrouwers).615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Smits.  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Catharina Jan Diercx, V37257.

37257 Catharina Jan Diercx, V37257. Geboren rond 1520.  Update: 9/7-2017

37258 Joannes Cornelissen Mutsaerts. (Dezelfde als nummer V22226.)  Update: 9/7-2017

37259 Maria Wouters Jan Hessels. (Dezelfde als nummer V22227.)  Update: 9/7-2017

37260 Willem Jan Willem Verschueren, V37260. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). overleed na 1558.615  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Hadewich Gijsbert Peter Zegers, V37261 vóór 1553.615

37261 Hadewich Gijsbert Peter Zegers, V37261. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

37262 Peter Gerit Jan de Bont, V37262. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 1582.615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Cornelia Peter Hendrick Leijten.615  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Eva Adriaen Cornelis van Spaendonck, V37263.

37263 Eva Adriaen Cornelis van Spaendonck, V37263. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

37312 Jan Willem Lemnius van Tulder, V37312. Geboren rond 1535, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Schepen te Hilvarenbeek (tot 1601).615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jan Willem Lemmens.  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Maria Jan Jan Korstkens, V37313.

37313 Maria Jan Jan Korstkens, V37313. Geboren rond 1535, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Korstiaens.  Update: 9/7-2017

37314 Michiel Goijaert Jan Michiels, V37314. Geboren rond 1540, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Jenneken Marcelis Aert van Vessem, V37315.

37315 Jenneken Marcelis Aert van Vessem, V37315. Geboren rond 1540, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

37316 Michiel Goijaert Jan de Vet, V37316. Geboren rond 1535, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Cornelia Cornelis Jan Zwagemakers, V37317 vóór 1560.615

37317 Cornelia Cornelis Jan Zwagemakers, V37317. Geboren rond 1535, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 9/7-2017

37318 Wouter Adriaens de Crom, V37318. Geboren rond 1545 te Tilburg (Midden-Brabant) of Oirschot (Oost-Brabant)? Overleed vóór 1626.615 Beroep/andere feiten: Schepen te Oirschot (1587 tot 1593).615  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Helena Hendrick Embrecht (Heijltje) Schepens, V37319.

37319 Helena Hendrick Embrecht (Heijltje) Schepens, V37319. Geboren rond 1545, mogelijk te Oirschot (Oost-Brabant).  Update: 9/7-2017

37320 Willem Aert Jan Piers, V37320. Geboren rond 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Digna Adam Peter Wijten, V37321.

37321 Digna Adam Peter Wijten, V37321. Geboren rond 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

37322 Willem Jaspar Peter Huijben, V37322. Geboren rond 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Jenneken Jan Gijsbert Zegers, V37323.

37323 Jenneken Jan Gijsbert Zegers, V37323. Geboren rond 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

37328 Cornelis Hendrick Willems sBeren Munster, V37328, V38544. Geboren rond 1515 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 1594 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Beroep/andere feiten: Landbouwer.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: de Beer.  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Peterken Daniel Cornelis van Heijst, V37329, V38545 vóór 1559 te Tilburg (Midden-Brabant).615

37329 Peterken Daniel Cornelis van Heijst, V37329, V38545. Geboren rond 1525 te Tilburg (Midden-Brabant).615 overleed na 1594 te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 9/7-2017

37330 Gijsbert Gerit Hendrick Beijkens, V37330, V38546. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Marij Herman Cornelis van Heijst.615  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Digna Hendrick Cornelis Hendrick Laureijssen, V37331, V38547 vóór 1550.615

37331 Digna Hendrick Cornelis Hendrick Laureijssen, V37331, V38547. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 1560.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Laureijs.  Update: 9/7-2017

V37332 Peter Willem Peters Willems. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Heijlwich Marten Jan Ghenen vóór 1550.615

V37333 Heijlwich Marten Jan Ghenen. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Wouters.  Update: 9/7-2017

37334 Adriaen Daniel Peter van Heijst. (Dezelfde als nummer V20114.)  Update: 9/7-2017

37335 Catharina Jan Gerit Reijnen. (Dezelfde als nummer V20115.)  Update: 9/7-2017

37336 Jan Laureijs Wijtman Joost Lenaerts, V37336. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Wijten.  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Adriana Gerit Vranck Lemmens, V37337.

37337 Adriana Gerit Vranck Lemmens, V37337. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

37338 Cornelis Jan Cornelis de Beer, V37338. Geboren rond 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Anna Bastiaen Peter Crillaerts, V37339 rond 1575.615

37339 Anna Bastiaen Peter Crillaerts, V37339. Geboren rond 1545, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

37340 Peter Niclaes Hendrick Broertgens. (Dezelfde als nummer V9684.)  Update: 9/7-2017

37341 Hendrica Willem Willem Peters. (Dezelfde als nummer V9685.)  Update: 9/7-2017

37342 Corstiaen Cornelis Antonis van Beurden. (Dezelfde als nummer V36994.)  Update: 9/7-2017

37343 Digna Denijs Jan Reijnen. (Dezelfde als nummer V36995.)  Update: 9/7-2017

37346 Gerit Adriaen Grootaerts, V37346. Geboren rond 1520 te Loon op Zand (Midden-Brabant) ?  Update: 9/7-2017

37348 Adriaen Maes, V37348. Geboren rond 1520 te Loon op Zand (Midden-Brabant) ?  Update: 9/7-2017

37352 Joost Borsten, V37352. Geboren rond 1525 te Loon op Zand (Midden-Brabant) ?  Update: 9/7-2017

37356 Joost de Leest, V37356. Geboren rond 1525 te Loon op Zand (Midden-Brabant) ?  Update: 9/7-2017

37360 Cornelis Cornelis Peter Mutsaerts. (Dezelfde als nummer V20126.)  Update: 9/7-2017

37361 Adriana Pauwels Cornelis van Heijst. (Dezelfde als nummer V20127.)  Update: 9/7-2017

37362 Peter Willem Peters Willems. (Dezelfde als nummer V37332.)  Update: 9/7-2017

37363 Heijlwich Marten Jan Ghenen. (Dezelfde als nummer V37333.)  Update: 9/7-2017

V38016 Cornelis Gerit Goijaert van Nerven. Geboren rond 1440, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 12 juni 1531.615  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Johanna Henricx Cap.

V38017 Johanna Henricx Cap. Geboren rond 1440.  Update: 9/7-2017

V38018 Wouter Reijnen van der Byestraten. Geboren rond 1445, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Overleed vóór 1527.615  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Katelijn Aert Weijmers.

V38019 Katelijn Aert Weijmers. Geboren rond 1460 te Riel (Midden-Brabant).615 Overleed rond 1551.615  Update: 9/7-2017

V38020 Wouter Niclaes Wouter Huijben. Geboren rond 1465, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant). Overleed vóór 23 februari 1537.615 Hij was ook met een andere vrouw getrouwd, eerder of hertrouwd.615  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Eva Goijaert Mathijs (Ena) Mutsaerts vóór 1520.615

V38021 Eva Goijaert Mathijs (Ena) Mutsaerts. Geboren rond 1465, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant). Overleed na 1561.615  Update: 9/7-2017

38022 Adriaen Antonis Aelwijns, V38022, V76862, V78726, V156614. Geboren rond 1465, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

38024 Laureijs Wouter Laureijs van der Straten, V38024, V78728. Geboren rond 1475, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 7 maart 1554.615  Update: 9/7-2017

38026 Cornelis Gijsbert Smolders, V38026, V78730. Geboren rond 1475, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 6 november 1537.615  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Katelijn Aert Goijaerts, V38027, V78731 vóór 1515.615

38027 Katelijn Aert Goijaerts, V38027, V78731. Geboren rond 1475, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 6 november 1537.615  Update: 9/7-2017

38028 Jan Gerrits, V38028, V78732. Geboren rond 1475.  Update: 9/7-2017

38032 Gerrit Verheijden, V38032, V78736. Geboren rond 1505 te Diessen (Midden-Brabant) ?  Update: 9/7-2017

38036 Elias Dictus, V38036, V78740. Geboren rond 1505.  Update: 9/7-2017

38040 Cornelis Thielen van den Berche, V38040, V78744. Geboren rond 1505 te Diessen (Midden-Brabant) ?  Update: 9/7-2017

V38042 Wouter heer Wouters van Eyghen. Geboren rond 1490 te Diessen (Midden-Brabant) ? Overleed vóór 1560.615 Beroep/andere feiten: Schepen te Diessen.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: van Eigen.  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Elysabeth Peter (Lysbet) Mijs rond 1526.615

V38043 Elysabeth Peter (Lysbet) Mijs. Geboren rond 1505 te Diessen (Midden-Brabant) ? Overleed vóór 28 april 1550.615 Beroep/andere feiten: Zij was ook getrouwd met Peter Corstiaen Jacob Smeets (ook: Smets).615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Mys.  Update: 9/7-2017

38044 Anthonis Boudewijns, V38044, V78748. Geboren rond 1505, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

38046 meester Dirck Claes Otten, V38046, V78750. Geboren vóór 1500, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 1555.615 Beroep/andere feiten: Notaris.615  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Cathelijn Jan Wouter Melis van Loe, V38047, V78751 vóór 1552.615

38047 Cathelijn Jan Wouter Melis van Loe, V38047, V78751. Geboren rond 1505, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

38368 Daniel Jan Adriaen (Deen) Luijtkens van Boerden, V38368. Geboren rond 1500, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 10 oktober 1544.615  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Margriet Aert van Riel, V38369 vóór 1530.615

38369 Margriet Aert van Riel, V38369. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

38370 Pauwels Jan Gijsbert van Boerden, V38370. Geboren rond 1490, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 21 maart 1561.615  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Heijlwich Gherit Maes Aelwijns, V38371 vóór 1510.615

38371 Heijlwich Gherit Maes Aelwijns, V38371. Geboren rond 1490, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 22 januari 1563.615  Update: 9/7-2017

38372 Peter Berijs van Oerle, V38372. Geboren rond 1500, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 20 mei 1561.615  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Christina, V38373 rond 1525.615

38373 Christina, V38373. Geboren rond 1500.  Update: 9/7-2017

38374 Bartholomeeus van der Spont, V38374. Geboren rond 1500 te Oosterhout (West-Brabant) ?  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Marie Aert Bartholomeeusdr., V38375.

38375 Marie Aert Bartholomeeusdr., V38375. Geboren rond 1500.  Update: 9/7-2017

38376 Jan Jan Jan van Aerl, V38376. Geboren rond 1530, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 4 februari 1561 .615  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Aleijd Willem Hendrick van Spaendonck, V38377 vóór 1550.615

38377 Aleijd Willem Hendrick van Spaendonck, V38377. Geboren rond 1530, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

38378 Aert Goijaert Gielis, V38378. Geboren rond 1530, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Dielis.  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Marie Huijbrecht Jan Gielis, V38379.

38379 Marie Huijbrecht Jan Gielis, V38379. Geboren rond 1530, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 20 januari 1562.615  Update: 9/7-2017

38384 Jacob Hoosmans, V38384, V39144, V39728. Geboren rond 1520, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

38392 Hendrick Peter Goijaert Ceelen, V38392, V39736. Geboren rond 1515, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant). Overleed vóór 3 oktober 1550.615  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Digna Huijbert Jan Leemans, V38393, V39737 vóór 1546.615

38393 Digna Huijbert Jan Leemans, V38393, V39737. Geboren rond 1515, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Zij was ook getrouwd met Jan Goijaert Jan Smitten.615  Update: 9/7-2017

38394 Pauwel Cornelis Henricx Hendrickx, V38394, V39738. Geboren rond 1515, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

38396 Jan Jan Soffaerts, V38396, V39740. Geboren rond 1495, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant). Overleed vóór 7 januari 1559.615  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Heijlwich Jacob Willem Melis, V38397, V39741.

38397 Heijlwich Jacob Willem Melis, V38397, V39741. Geboren rond 1495, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

38398 Herman Jan Adriaens die Cooman, V38398, V39742. Geboren rond 1495, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Coomans.  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Adriana Jan Niclaes Hoefs, V38399, V39743 vóór 1538.615

38399 Adriana Jan Niclaes Hoefs, V38399, V39743. Geboren rond 1495, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

38400 Niclaes Peter Aerts, V38400. Geboren rond 1510, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 9/7-2017

38404 Jan Hendrick van Raeck, V38404, V154536, V296136. Geboren rond 1465, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 12 januari 1534.  Update: 9/7-2017

38408 Jan Reijner Jan Reijner van Broechoven, Dezelfde als kwartierstaatnummer 67018  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Jutta Wouter Willem Verschueren.

38409 Jutta Wouter Willem Verschueren, Dezelfde als kwartierstaatnummer 67019  Update: 9/7-2017

38412 Willem Willem Laureijs Ancems, V38412, V77172, V80620, V154568. Geboren rond 1480, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed na 8 februari 1563.615 Beroep/andere feiten: Schepen te Tilburg (1533).615  Update: 9/7-2017

Hij trouwde met Aleijt Mathijs Hendrick Beerthen rond 1515.615

38413 Aleijt Mathijs Hendrick Beerthen, V38413, V77173, V80621, V154569. Geboren rond 1480, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 8 februari 1563.615  Update: 9/7-2017

38414 Aert Jan Aert van Broeckhoven. Geboren rond 1490 te Breda (West-Brabant) ?615 overleed na 14 juni 1554.615 Beroep/andere feiten: Schepen te Breda.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Jenneke Gerrit Wouter (Janneke) de Bont.

38415 Jenneke Gerrit Wouter (Janneke) de Bont. Geboren rond 1490, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

38424 Gerit Gerit Jan Brock, V38424. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 22 februari 1595.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Adriana Jan Jan van Beurden, V38425 vóór 1551.615

38425 Adriana Jan Jan van Beurden, V38425. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: van Boerden.  Update: 10/7-2017

38426 Jan Joost Beris Eelkens, V38426. Geboren rond 1527, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615

Hij trouwde met Marij Bartelomeeus Willem Verlijnden, V38427.

38427 Marij Bartelomeeus Willem Verlijnden, V38427. Geboren rond 1530, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Zij was ook getrouwd met Lenaert Jan van Riel.615  Update: 10/7-2017

38432 Aert Dirck Frank van Loen Eliens, V38432. Geboren rond 1500 te Udenhout (Midden-Brabant) ? overleed na 1550.615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Adriana Gerit Wouters die Bont.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Henrickske Jan Daniels de Laet van der Heijden, V38433 rond 1540.615

38433 Henrickske Jan Daniels de Laet van der Heijden, V38433. Geboren rond 1520 te Udenhout (Midden-Brabant) ? overleed na 1550.615  Update: 10/7-2017

38434 Hendrick Gijsbert Segers. (Dezelfde als nummer V37000.)  Update: 10/7-2017

38435 Maria Jan Goijaert Smolders. (Dezelfde als nummer V37001.)  Update: 10/7-2017

38436 Peter Gerrits van Gorcum, V38436. Geboren rond 1525 te Udenhout (Midden-Brabant) ?  Update: 10/7-2017

38438 Peter Hendrickx, V38438. Geboren rond 1525.  Update: 10/7-2017

38528 Denis Jan Reijner Reijnen, V38528, V40270, V73990, V74686. Geboren rond 1510, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Adriana Goossen Gijsbert (Marij) van Boerden.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Reijnkens.  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Jutte Peter Cornelis Zegers, V38529, V73991, V74687 in na 1532.615

38529 Jutte Peter Cornelis Zegers, V38529, V73991, V74687. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

38530 Peter Antonis Peter van Buerden, V38530. Geboren rond 1530 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed in 1615. Begraven on 3 september 1615 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Jutta Laureijs van Holten.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Judith Niclaes Steven Huijben, V38531 vóór 1561.615

38531 Judith Niclaes Steven Huijben, V38531. Geboren rond 1530, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 10/7-2017

38532 Jan Jan Gerit Hermans de Haen, V38532. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 7 maart 1562.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Barbara Jan Gerit Beijkens, V38533 vóór 1553.615

38533 Barbara Jan Gerit Beijkens, V38533. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

38534 Cornelis Cornelis Wouter Jan, V38534. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Margriet Willem Jan Veramelsvoirt, V38535 in 1538.615

38535 Margriet Willem Jan Veramelsvoirt, V38535. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Veramelvoirt.  Update: 10/7-2017

38536 Peter Gerit Adriaen Smolders, V38536, V40256. Geboren rond 1495, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed rond 1587.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Jenneken Jan Willem Mutsaerts, V38537, V40257 vóór 1530.615

38537 Jenneken Jan Willem Mutsaerts, V38537, V40257. Geboren rond 1510, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

38538 Goijaert Jan Michiel Roelofs, V38538, V38632, V40258, V74032, V74628. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 24 januari 1560.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Marij Adriaen Jan Leijten, V38539, V38633, V40259, V74033, V74629 vóór 1546.615

38539 Marij Adriaen Jan Leijten, V38539, V38633, V40259, V74033, V74629. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

38540 Leonardus Adriaen Willem (Lenaert) Mutsaerts, V38540, V40260. Geboren rond 1480, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 1569.615 Beroep/andere feiten: Deken van het gilde van ’t Sint Anna-altaar. – Hij was ook getrouwd met Katelijn Mathijs Hendrick Beerthen en met een onbekende vrouw met de achternaam Van Boerden.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Aleijt Jan Jan Leemans, V38541, V40261 vóór 1530.615

38541 Aleijt Jan Jan Leemans, V38541, V40261. Geboren rond 1500, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 overleed na 1561.615  Update: 10/7-2017

38542 Jan Jan Peter Vets, V38542, V40262. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 overleed na 1560.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met IJken Gerit Jan (Ida) Hagaerts Crillaerts, V38543, V40263 vóór 1536.615

38543 IJken Gerit Jan (Ida) Hagaerts Crillaerts, V38543, V40263. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 10/7-2017

38548 Laureijs Wijtman Joost Lenaerts, V38548, V74672. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Adriaena Hendrick Gerit Beijkens, V38549, V74673 vóór 1540.615

38549 Adriaena Hendrick Gerit Beijkens, V38549, V74673. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

38552 Daniel Peter Herman van Heijst. Geboren rond 1495, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 3 januari 1541.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Heijlwich Jan Michiel Roelofs vóór 1525.615

38553 Heijlwich Jan Michiel Roelofs. Geboren rond 1495, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Zij was ook getrouwd met Jan Cornelis Jan Vels (of Van Boerden).615  Update: 10/7-2017

38554 Peter Jan Reijner Reijnen. (Dezelfde als nummer V19204.)  Update: 10/7-2017

38556 Peter Wijtman Joost van Iersel Lenaerts, V38556. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Marij Hendrick Librechts (ook: Librecht).615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met IJken Hendrick Gerit Beijkens, V38557 vóór 1544.615

38557 IJken Hendrick Gerit Beijkens, V38557. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Zij was ook getrouwd met Wouter Jan van Aesvoirt (ook: Van Aesvoert).615  Update: 10/7-2017

38558 Jan Willem Cauwenberghs Mutsaerts, V38558, V74520. Geboren rond 1500, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 29 september 1558 .615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Verschueren.  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met IJken Dirck van de Laer, V38559, V74521.

38559 IJken Dirck van de Laer, V38559, V74521. Geboren rond 1500, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

38560 Steven Jan Verschueren, V38560. Geboren rond 1505, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 21 november 1559.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Catharina Steven Jan Loedewijcks, V38561.

38561 Catharina Steven Jan Loedewijcks, V38561. Geboren rond 1505, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

38568 Jan Stevens, V38568. Geboren rond 1505, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

38584 Bastiaen Peter Peter Crillaerts, V38584, V40446, V74678. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Maria Niclaes Hendrick Peter Aerts, V38585, V40447, V74679 vóór 1543.615

38585 Maria Niclaes Hendrick Peter Aerts, V38585, V40447, V74679. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

38586 Michiel Willem Willem Laureijs Ancems. (Dezelfde als nummer V19206.)  Update: 10/7-2017

38587 Jenneken Aert Jans van Broeckhoven. (Dezelfde als nummer V19207.)  Update: 10/7-2017

38588 Cornelis Wouter Peter Berijs, V38588. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

38590 Wouter Adriaen Gerit Mijs Aelwijns, V38590, V39156. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 1582.615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Cecilia Pauwels Jan Pauwels.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Cecilia Pauwels Jan Pauwels, V38591.

38591 Cecilia Pauwels Jan Pauwels, V38591. Geboren rond 1530, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 28 februari 1558.615  Update: 10/7-2017

38592 Jan Wouter Brocken, V38592. Geboren rond 1505, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant). Overleed vóór 11 januari 1554.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Elijsbeth Hendrick Verhoeven, V38593 vóór 1540.615

38593 Elijsbeth Hendrick Verhoeven, V38593. Geboren rond 1505, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

38596 Adriaen Peter Adriaen Sterts, V38596. Geboren rond 1505, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 30 januari 1551.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Adriana Michiel die Wijse, V38597.

38597 Adriana Michiel die Wijse, V38597. Geboren rond 1505, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

38598 Zegher Jan Aerts van Eersel, V38598. Geboren rond 1505, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 1558.615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Katelijn Jan Hessels.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Peterken Jan de Molder, V38599.

38599 Peterken Jan de Molder, V38599. Geboren rond 1505, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Zij was ook getrouwd met Jan Damen.615  Update: 10/7-2017

38600 Jacob van Rundt, V38600. Geboren rond 1515 te Boxtel (Oost-Brabant) ?  Update: 10/7-2017

38604 Lambert de Meijer, V38604. Geboren rond 1515 te Berkel (Midden-Brabant) ?  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Anna Jacob de Bont, V38605.

38605 Anna Jacob de Bont, V38605. Geboren rond 1515.  Update: 10/7-2017

38606 Jan Andries Schellekens, V38606. Geboren rond 1515 te Berkel (Midden-Brabant) ?  Update: 10/7-2017

38624 Cornelis Cornelis Peter Mutsaerts. (Dezelfde als nummer V20126.)  Update: 10/7-2017

38625 Adriana Pauwels Cornelis van Heijst. (Dezelfde als nummer V20127.)  Update: 10/7-2017

38626 Adriaen Jan Jan Vrancken, V38626. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Lijsbeth Goijaert Jan Michiels en met Laureijsken Tobias Wouter Jan (ook: Laureijsken Tobias Wouter) de Ketelaer.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Geertruid Willem Hendrick van Spaendonck, V38627 in na 1550.615

38627 Geertruid Willem Hendrick van Spaendonck, V38627. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

38628 Adriaen Peter Cornelis Zegers, V38628. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Adriana Lambert Willem Roeloffs, V38629 vóór 1545.615

38629 Adriana Lambert Willem Roeloffs, V38629. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

38630 Jan Adriaen Eelkens, V38630. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

38632 Goijaert Jan Michiel Roelofs. (Dezelfde als nummer V38538.)  Update: 10/7-2017

38633 Marij Adriaen Jan Leijten. (Dezelfde als nummer V38539.)  Update: 10/7-2017

38634 Huijbert Jan Jan van Raeck, V38634, V74034. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed rond 1557.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Magdalena Jan Vranck Gerit Lemmens, V38635, V74035.

38635 Magdalena Jan Vranck Gerit Lemmens, V38635, V74035. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

38640 Peter Boudewijn Peter van Spaendonck, V38640. Geboren rond 1540, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Marij Niclaes Peter sBonten, V38641 vóór 1559.615

38641 Marij Niclaes Peter sBonten, V38641. Geboren rond 1540, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: die Bont.  Update: 10/7-2017

38642 Willem Mathijs Willem Willem Laureijs Ancems, V38642. Geboren rond 1535, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Catharina Cornelis Sijmon Reijnkens.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Lijsbeth Jan Denijs Meijnaerts, V38643.

38643 Lijsbeth Jan Denijs Meijnaerts, V38643. Geboren rond 1535, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

38644 Peter Willem Peters Willems. (Dezelfde als nummer V37332.)  Update: 10/7-2017

38645 Heijlwich Marten Jan Ghenen. (Dezelfde als nummer V37333.)  Update: 10/7-2017

38646 Adriaen Jan Gerit Reijnen, V38646. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Adriana Jan Jan Vermee.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Marij Herman Gerit van Heijst, V38647 rond 1555.615

38647 Marij Herman Gerit van Heijst, V38647. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

38656 Andries Jan Peter die Vet, V38656. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Vets.  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Willemken Willem Aert Hoefkens, V38657.

38657 Willemken Willem Aert Hoefkens, V38657. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

38658 Willem Aert van Riel, V38658. Geboren rond 1500, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 5 mei 1531.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Jenneken Willem Wouter Verschueren, V38659 rond 1525.615

38659 Jenneken Willem Wouter Verschueren, V38659. Geboren rond 1500, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Zij was ook getrouwd met Marten Adriaen Fiers.615  Update: 10/7-2017

38660 Lenaert Sijmon Matheeus, V38660. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Peterken Jan Hendrick Eelkens en met Sijmone Peter sWagemakers.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Lijsbeth Jan Gerit van Hove, V38661.

38661 Lijsbeth Jan Gerit van Hove, V38661. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Hooven.  Update: 10/7-2017

38662 Adriaen Antonis Wijten, V38662. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Claeske Peter Gerit Eelkens.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Cornelia Matheeus Gerit van den Oudenhoven, V38663 vóór 1550.615

38663 Cornelia Matheeus Gerit van den Oudenhoven, V38663. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

38664 Jan Jan Lambert van Boerden, Dezelfde als kwartierstaatnummer 17730  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Agnes Peter Willem (Agneeske) Peters, V38665.

38665 Agnes Peter Willem (Agneeske) Peters, V38665. Geboren rond 1515.  Update: 10/7-2017

38666 Peter Willem Peters Willems. (Dezelfde als nummer V37332.)  Update: 10/7-2017

38667 Heijlwich Marten Jan Ghenen. (Dezelfde als nummer V37333.)  Update: 10/7-2017

38668 Niclaes Antonis Bartolomeeus Otten van Beurden Biekens, V38668. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 9 december 1546.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Jutta Adriaen Gijsbert van Boerden, V38669 vóór 1540.615

38669 Jutta Adriaen Gijsbert van Boerden, V38669. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). overleed na 1563.615  Update: 10/7-2017

38670 Cornelis Cornelis Adriaen Smolders, V38670, V40342. Geboren rond 1510, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 15 mei 1582.615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Elisabeth Jan Jan (Lijsbeth) Mutsaerts.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Katelijn Peter Cornelis Zegers, V38671, V40343 vóór 1541.615

38671 Katelijn Peter Cornelis Zegers, V38671, V40343. Geboren rond 1510, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 1572.615  Update: 10/7-2017

38680 Jan Cornelis Peter Mutsaerts, V38680. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 8 november 1555.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Peterken Adriaen Cornelis van Heijst, V38681 rond 1543.615

38681 Peterken Adriaen Cornelis van Heijst, V38681. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

38682 Peter Aerts, V38682. Geboren rond 1525.  Update: 10/7-2017

38684 Denis Jan, V38684. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

38686 Willem Peter Huijben, V38686. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Lijsbeth Aert Jan Gerit Wouters, V38687 vóór 1560.615

38687 Lijsbeth Aert Jan Gerit Wouters, V38687. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Lijsbeth Aert Jan.  Update: 10/7-2017

38688 Adriaen Pessers van Outheusden, V38688. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

38690 Jan Jan Marcelis Colijs van Roije, V38690. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jan Marcelis – van Rooij.  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Lijsbeth Gerit Lambert van Boerden, V38691 vóór 1540.615

38691 Lijsbeth Gerit Lambert van Boerden, V38691. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Zij was ook getrouwd met Gijsbert Cornelis Jan Vels van Boerden.615  Update: 10/7-2017

38692 Peter Jan Adriaen Smolders, V38692. Geboren rond 1505, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 12 november 1561.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Martina Michiel Jan (Marie) Soffaerts, V38693 rond 1531.615

38693 Martina Michiel Jan (Marie) Soffaerts, V38693. Geboren rond 1505, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 1561.615  Update: 10/7-2017

38694 Herman Gerit Herman van Heijst, V38694, V77294. Geboren rond 1495, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 10 februari 1562.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Anna Denis Peter Mutsaerts, V38695, V77295 vóór 1535.615

38695 Anna Denis Peter Mutsaerts, V38695, V77295. Geboren rond 1495, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 overleed na 1562.615  Update: 10/7-2017

38696 Jan Wouter de Beuter de Ketelaer van de Loo, V38696. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

38698 Jan Peter Jan Melis. (Dezelfde als nummer V9680.)  Update: 10/7-2017

38699 Mechteld Peter Goijaert Pulskens. (Dezelfde als nummer V9681.)  Update: 10/7-2017

38700 Antonis Aelberts, V38700. Geboren rond 1525.  Update: 10/7-2017

V38704 Goijaert Hendrick Pulskens, Dezelfde als kwartierstaatnummer 68324  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Mechteld Peter Gijsbert van Boerden.929

V38705 Mechteld Peter Gijsbert van Boerden, Dezelfde als kwartierstaatnummer 68325  Update: 10/7-2017

38707 Aleijt Peter Herman van Heijst. (Dezelfde als nummer V19361.)  Update: 10/7-2017

38708 Jan Lucas Jan sBijen Oerlemans, V38708, V40420. Geboren rond 1510, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 6 april 1551.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Marij Aert van Oeckel, V38709, V40421.

38709 Marij Aert van Oeckel, V38709, V40421. Geboren rond 1510, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 6 april 1551.615  Update: 10/7-2017

38710 Jan Michiel Jan Quaps, V38710, V40422. Geboren rond 1505, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór maart 1557.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Marij Wouter Vranck Back, V38711, V40423.

38711 Marij Wouter Vranck Back, V38711, V40423. Geboren rond 1510, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

38712 Laureijs Willem Laureijs Colen, V38712, V73984, V80624. Geboren rond 1505 te Tilburg (Midden-Brabant).615 overleed na 1562 te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Ida Jan Wouters van de Kerckhoff, V38713, V73985, V80625 vóór 12 maart 1533.615

38713 Ida Jan Wouters van de Kerckhoff, V38713, V73985, V80625. Geboren rond 1510 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 7 maart 1560 .615  Update: 10/7-2017

38714 Peter Goijart Hendrick Pulskens. (Dezelfde als nummer V19362.)  Update: 10/7-2017

38715 Niklaske Peter Niclaes (Claesken) die Paep. (Dezelfde als nummer V20163.)  Update: 10/7-2017

38716 Adriaen Gerit Gerit Smolders, V38716, V80628. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 overleed na 1597.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Marij Jan Gerit Cornelis Ancems Eijsschen, V38717, V80629 rond 1550.615

38717 Marij Jan Gerit Cornelis Ancems Eijsschen, V38717, V80629. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 10/7-2017

38718 Jan Wijtman Joost Lenaerts, V38718, V80630. Geboren rond 1495, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Margriet Hendrick Gerit Smulders.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Cornelia Denis Peter (Cornelisken) Mutsaerts, V38719, V80631 rond 1550.615

38719 Cornelia Denis Peter (Cornelisken) Mutsaerts, V38719, V80631. Geboren rond 1495, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 29 maart 1557 .615 Beroep/andere feiten: Zij was ook getrouwd met Reijner Simon Reijner Reijnkens.615  Update: 10/7-2017

38724 Goijaert Hendrick Pulskens. (Dezelfde als nummer V38704.)  Update: 10/7-2017

38725 Mechteld Peter Gijsbert van Boerden. (Dezelfde als nummer V38705.)  Update: 10/7-2017

38726 Wouter Peter Vermee, V38726, V80702, V80870, V154798. Geboren rond 1480, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 30 januari 1532.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Mechteld Peter Jan Meeus, V38727, V80703, V80871, V154799 vóór 1515.615

38727 Mechteld Peter Jan Meeus, V38727, V80703, V80871, V154799. Geboren rond 1480, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 10/7-2017

38728 Jan Jan van Maerle Sijmons, V38728, V77272. Geboren rond 1500, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 2 maart 1560.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Jenneken Gerit Gerit Smolders, V38729, V77273 vóór 1530.615

38729 Jenneken Gerit Gerit Smolders, V38729, V77273. Geboren rond 1507, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 2 maart 1560.615  Update: 10/7-2017

38730 Peter Gerit Jan Maes Geenen. (Dezelfde als nummer V36968.)  Update: 10/7-2017

38731 Marij Jan Jan Zomers. (Dezelfde als nummer V36969.)  Update: 10/7-2017

38732 Jan Peter Crillaerts, V38732, V77276. Geboren rond 1480, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 15 september 1537.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Jutta Hendrick Willem van Ghierl, V38733, V40387, V77277 rond 1495.615

38733 Jutta Hendrick Willem van Ghierl, V38733, V40387, V77277. Geboren rond 1480, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 15 september 1537.615 Beroep/andere feiten: Zij was ook getrouwd met Jan Peter Crillaerts.615  Update: 10/7-2017

38734 Jan Jan Lambert van Boerden. (Dezelfde als nummer V38664/kwartierstaatnummer 17730)  Update: 10/7-2017

38735 Peterken Jan Jan Korstkens, Dezelfde als kwartierstaatnummer 17731

Zij trouwde met Jan Jan Lambert van Boerden.  Update: 10/7-2017

38736 Hendrick Broertgens, V38736, V149360. Geboren rond 1500, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 28 maart 1542.615  Update: 10/7-2017

38738 Mathijs Jan Oeijen, V38738, V149362. Geboren rond 1490, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Goelleken, V38739, V149363.

38739 Goelleken, V38739, V149363.  Update: 10/7-2017

38744 Wouter Herman Loers, V38744. Geboren rond 1450, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 5 maart 1533.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Kathelijn Jan Melis Walraven, V38745 vóór 1471.615

38745 Kathelijn Jan Melis Walraven, V38745. Geboren rond 1450, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 1498.615  Update: 10/7-2017

38746 Daniel Niclaes Jan Melis, V38746, V80430, V148062. Geboren rond 1480, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 31 januari 1543.615  Update: 10/7-2017

Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Boots

Hij trouwde met Barbara Marten Vels, V38747, V80431, V148063.

38747 Barbara Marten Vels, V38747, V80431, V148063. Geboren rond 1480, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Zij was ook getrouwd met Johannes Wilhelmus (ook Jan Willem) Mutsaerts (geb. rond 1430, ovl. vóór 1506).615  Update: 10/7-2017

38748 Jan Willem van Spaendoncq, Dezelfde als kwartierstaatnummer 268086  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Andriesken Jan Willem Mutsaerts.

38749 Andriesken Jan Willem Mutsaerts, Dezelfde als kwartierstaatnummer 268087  Update: 10/7-2017

38750 Denis van Boextel, V38750. Geboren rond 1485, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 15 mei 1543.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: van Boxtel.  Update: 10/7-2017

38784 Jan Anthonis Gerit van Beurden, V38784. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

38786 Jan Jan Willem Berijs van Oerle, V38786. Geboren rond 1510, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Priester.615  Update: 10/7-2017

38788 Cornelis Willem Willem Wouter van de Loo, V38788. Geboren rond 1510, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Cornelia Joost Jan Peijmans, V38789 vóór 1551.615

38789 Cornelia Joost Jan Peijmans, V38789. Geboren rond 1510, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

38792 Joost Beris Peter (Joest) Eelkens, V38792, V76852, V154570. Geboren rond 1470, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 5 april 1545.615 Beroep/andere feiten: Schepen te Tilburg (1536 tot 1545).615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Elijsabeth Jansdr Ghenen van Gorop, V38793, V76853, V154571 rond 1500.615

38793 Elijsabeth Jansdr Ghenen van Gorop, V38793, V76853, V154571. Geboren rond 1475, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 overleed na 1556.615  Update: 10/7-2017

38794 Reijnier Gerit Jan van den Broeck Reijnen, V38794. Geboren rond 1490, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Engelken Willem Peter Schellekens, V38795.

38795 Engelken Willem Peter Schellekens, V38795. Geboren rond 1490, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

38796 Peter Willem Voertveken van Spaendonck. Geboren rond 1440, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 23 september 1531 .615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Cornelia Bartelomeeus Jan Maes Ghenen (of Geenen).615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Margriet Boeijen Roosen.

38797 Margriet Boeijen Roosen. Geboren rond 1455, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 1508.615  Update: 10/7-2017

38798 Thomas Michiel Jan van de Velden, V38798, V39724, V156630. Geboren rond 1480, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant). Overleed vóór 21 augustus 1535.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Agnes Marten Vels, V38799, V39725, V156631.

38799 Agnes Marten Vels, V38799, V39725, V156631. Geboren rond 1480, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

38840 Gerit Adriaen Gerit de Rooij. (Dezelfde als nummer V20112.)  Update: 10/7-2017

38841 Heijlwich Jan Willem Borchmans. (Dezelfde als nummer V20113.)  Update: 10/7-2017

38984 Marten Jan Lambert van Boerden, V38984. Geboren rond 1504, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 17 mei 1559 te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Jenneken, V38985.

38985 Jenneken, V38985. Geboren rond 1510.615  Update: 10/7-2017

38986 Jan Pauwels de Beir, V38986. Geboren rond 1510, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

38988 Corstian Jan van Eil, V38988. Geboren rond 1510, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).615  Update: 10/7-2017

38990 Jan Hessels, V38990. Geboren rond 1510, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

39040 Jan Dierck Bressers, V39040. Geboren rond 1490 te Moergestel (Midden-Brabant) ? Overleed vóór 1520.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Margriet Mathijs Gerit Huijskens, V39041.

39041 Margriet Mathijs Gerit Huijskens, V39041. Geboren rond 1493 te Moergestel (Midden-Brabant) ?615 Overleed vóór 7 november 1569 .615 Beroep/andere feiten: Zij was ook getrouwd met Willem Elias Scilders.615  Update: 10/7-2017

39042 Jan Jan Daniel Goossens, V39042. Geboren rond 1495 te Moergestel (Midden-Brabant) ? Beroep/andere feiten: Kerkmeester.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Jenneken Willem Keijmps, V39043.

39043 Jenneken Willem Keijmps, V39043. Geboren rond 1495, mogelijk te Oirschot (Oost-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Keymps.  Update: 10/7-2017

39044 Joest Verdonct, V39044. Geboren rond 1495 te Moergestel (Midden-Brabant) ? Overleed vóór 1536.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Verdonck.  Update: 10/7-2017

39046 Claas Roefs Timmermans, V39046. Geboren rond 1495.  Update: 10/7-2017

39048 Peter Witlox, V39048. Geboren rond 1495 te Moergestel (Midden-Brabant) ?  Update: 10/7-2017

39052 Peter Stevens, V39052. Geboren rond 1495 te Moergestel (Midden-Brabant) ?  Update: 10/7-2017

39060 Lambert van Beerse, V39060. Geboren rond 1495, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

39064 Peter van den Broeck, V39064. Geboren rond 1495, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

39068 Henrick Wouter Willem Snellen, V39068. Geboren rond 1475 te Diessen (Midden-Brabant) ?615 overleed na 1550.615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Jenneken Aert Wellen Scilders.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Kathelyne Aerts van den Nuwenhuysen, V39069 rond 1500 te Diessen (Midden-Brabant).615

39069 Kathelyne Aerts van den Nuwenhuysen, V39069. Geboren rond 1476 te ’s-Hertogenbosch (Oost-Brabant).615  Update: 10/7-2017

39070 Jan Ghyskens Vervlaest van den Nuwenhuysen, V39070. Geboren rond 1495 te Diessen (Midden-Brabant) ? Beroep/andere feiten: Molenaar.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Yken Jan Andries Celen, V39071.

39071 Yken Jan Andries Celen, V39071. Geboren rond 1495 te Baarschot (Midden-Brabant) ?  Update: 10/7-2017

39138 Henrick Jan Goidtstouwen, V39138. Geboren rond 1510, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Goetstouwen.  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Adriana Peter Baerincx, V39139 vóór 1538.615

39139 Adriana Peter Baerincx, V39139. Geboren rond 1510, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

39140 Gerard Thomas Michiel (Gherit) van Enschot, V39140, V80372. Geboren rond 1495, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Elisabeth Simon Hermans.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Heijlwich Peter Jan Martens, V39141, V80373 vóór 1540.615

39141 Heijlwich Peter Jan Martens, V39141, V80373. Geboren rond 1495, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 16 maart 1563.615  Update: 10/7-2017

39142 Aert Jan Gerit Wouters, V39142, V77374, V80374. Geboren rond 1495, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 4 februari 1561.615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Lijsbeth Jan Hendrick Leijten.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Dijmphna Sijmon Herman Heijsten, V39143, V77375, V80375 vóór 1530.615

39143 Dijmphna Sijmon Herman Heijsten, V39143, V77375, V80375. Geboren rond 1495, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 2 maart 1560.615  Update: 10/7-2017

39152 Jan Gerit Cornelis van Nerven. (Dezelfde als nummer V9504.)  Update: 10/7-2017

39153 Michielken Jan Wouter Claessen. (Dezelfde als nummer V9505.)  Update: 10/7-2017

39154 Michiel Michiel Michiel Otten van Goerl, V39154. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Catharina Peter Aert Sterts, V39155 vóór 1575.615

39155 Catharina Peter Aert Sterts, V39155. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Zij was ook getrouwd met Peter Goijaert Jan Crillaerts.615  Update: 10/7-2017

39156 Wouter Adriaen Gerit Mijs Aelwijns. (Dezelfde als nummer V38590.)  Update: 10/7-2017

39157 Lijsbeth Hendrick Peter van Spaendonck, V39157. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).

Zij trouwde met Wouter Adriaen Gerit Mijs Aelwijns, V38590, V39156 rond 1557.615  Update: 10/7-2017

39158 Niclaes Cornelis Willem Mutsaerts, V39158. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Cornelia Peter Peter Faessen.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Catharina Heijliger Jan Berijs van Oerle, V39159 vóór 1580.615

39159 Catharina Heijliger Jan Berijs van Oerle, V39159. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 1588.615  Update: 10/7-2017

39680 Jan Cauwenberch, V39680. Geboren rond 1530, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

39712 Hendrick Jan Aert van Dun, V39712, V80224. Geboren vóór 1480, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 26 januari 1532.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Jenneke Jan (Mechteld) van de Kerckhoff, V39713, V80225 vóór 1510.615

39713 Jenneke Jan (Mechteld) van de Kerckhoff, V39713, V80225. Geboren rond 1480.  Update: 10/7-2017

39714 Jan Niclaes Hoefkens van Goerl, V39714, V76798, V79486, V80226. Geboren rond 1480, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant). Overleed vóór 26 januari 1532.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Hoefs.  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Elijsabeth Wouter Backs, V39715, V76799, V79487, V80227 rond 1500.615

39715 Elijsabeth Wouter Backs, V39715, V76799, V79487, V80227. Geboren rond 1480, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

39716 Michiel Jan Soffaerts, V39716, V40096, V77386, V80228. Geboren rond 1463, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 28 januari 1547.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Elisabeth Jan Jacob Hoefkens, V39717, V40097, V77387, V80229.

39717 Elisabeth Jan Jacob Hoefkens, V39717, V40097, V77387, V80229. Geboren rond 1500, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

39718 Jan Dirck Hendrick sBussers Peijsters, V39718, V80230. Geboren rond 1485, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 1 juni 1535.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Mechteld Jan Jan Mostaerts, V39719, V80231 rond 1510.615

39719 Mechteld Jan Jan Mostaerts, V39719, V80231. Geboren rond 1485, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 13 april 1537.615  Update: 10/7-2017

39720 Jan Niclaes Voskens, V39720. Geboren rond 1505, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant). Overleed vóór 28 maart 1561.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Petronella Adriaen (Nelleken) van Boerden, V39721.

39721 Petronella Adriaen (Nelleken) van Boerden, V39721. Geboren rond 1505, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

39722 Peter Thielmans, V39722. Geboren rond 1505, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

39724 Thomas Michiel Jan van de Velden. (Dezelfde als nummer V38798.)  Update: 10/7-2017

39725 Agnes Marten Vels. (Dezelfde als nummer V38799.)  Update: 10/7-2017

39726 Jan Jan Timmermans, V39726. Geboren rond 1480, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Kathelijn Hendrick Melis, V39727.

39727 Kathelijn Hendrick Melis, V39727. Geboren rond 1480, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

39984 Frans Jacob Lambrechts, V39984. Geboren rond 1520, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Overleed op 3 april 1589 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Frans Lemmens.  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Anneke Wouter Lippen, V39985.

39985 Anneke Wouter Lippen, V39985. Geboren rond 1520 te Hooge Mierde (Oost-Brabant) ? Overleed op 31 juli 1559 te Hooge Mierde (Oost-Brabant).615  Update: 10/7-2017

39986 Joris Goijaerts, V39986. Geboren rond 1520 te Hooge Mierde (Oost-Brabant) ?  Update: 10/7-2017

40096 Michiel Jan Soffaerts. (Dezelfde als nummer V39716.)  Update: 10/7-2017

40097 Elisabeth Jan Jacob Hoefkens. (Dezelfde als nummer V39717.)  Update: 10/7-2017

40098 Peter Antonis Gerit Bacx, V40098. Geboren rond 1500, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant). Overleed vóór 2 september 1540 .615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Naes.  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Marij Peter Joris Beerthen, V40099 rond 1525.615

40099 Marij Peter Joris Beerthen, V40099. Geboren rond 1500, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant). Overleed vóór 12 december 1561.615  Update: 10/7-2017

40116 Matheus Wouter (Thijs) Smits, V40116. Geboren rond 1520, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Smet.  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met IJken Michiel Jan (Jenneken) van Goerl, V40117.

40117 IJken Michiel Jan (Jenneken) van Goerl, V40117. Geboren rond 1510, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

40124 Henrick Bacx, V40124. Geboren rond 1520, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

40160 Jan Huijbert Adriaens van Capelle de Rooij, V40160. Geboren rond 1500 te Capelle (Oost-Brabant) ?615 Overleed vóór 26 november 1541 te Goirle (Midden-Brabant).615 Beroep/andere feiten: Schout te Capelle (van Sprang-Capelle?).615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Dorothea Heijliger Peter (Thorothea) Cruijssaerts, V40161.

40161 Dorothea Heijliger Peter (Thorothea) Cruijssaerts, V40161. Geboren rond 1505, mogelijk te Goirle (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 19 augustus 1547 te Goirle (Midden-Brabant).615 Beroep/andere feiten: Zij was ook getrouwd met Lambert Jan van Haderdinck (ook Havedinck).615  Update: 10/7-2017

40162 Jan Iewaen Goderts van den Hoevel, V40162. Geboren rond 1495 te ’s-Hertogenbosch (Oost-Brabant) ?615 Overleed rond 1552.615 Beroep/andere feiten: Schout. – Hij was ook getrouwd met Marij Goijaert Jan Leemans.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Marijken Jan Jan van den Wouwer, V40163 in 1527.615

40163 Marijken Jan Jan van den Wouwer, V40163. Geboren rond 1500, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

40168 Marten Wouter Otten, V40168. Geboren rond 1490, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Overleed in 1566.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Lijsken Jans Huijsmans, V40169.

40169 Lijsken Jans Huijsmans, V40169. Geboren rond 1520.  Update: 10/7-2017

40170 Aert Aerts van den Poel, V40170. Geboren rond 1515, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Marye Stevens vander Langhrijt, V40171.

40171 Marye Stevens vander Langhrijt, V40171. Geboren rond 1515, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

40172 Corstiaen Wouters van den Loe, V40172. Geboren rond 1515, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Anthonia Henrick Jan Bruers, V40173 rond 1530.615

40173 Anthonia Henrick Jan Bruers, V40173. Geboren rond 1515.  Update: 10/7-2017

40174 Anthonis Sijmon Lauwereijns Moonen, V40174. Geboren rond 1489 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 5 februari 1550 .615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Elijzabeth Jan Wouter Melis (Lysbeth) van Loe, V40175.

40175 Elijzabeth Jan Wouter Melis (Lysbeth) van Loe, V40175. Geboren rond 1515, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Overleed rond 1566.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Elijzabeth Jan Wouter.  Update: 10/7-2017

40176 Gerit Denijs Meijnaerts, V40176. Geboren rond 1505, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Catherina Joost Jan Peijmans, V40177 rond 1530.615

40177 Catherina Joost Jan Peijmans, V40177. Geboren rond 1510, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

40178 Michiel Wouter Jan Soffaerts, V40178. Geboren rond 1505, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 12 december 1552.615 Beroep/andere feiten: Schepen te Tilburg (tot 1551).615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Marij Jan Huijbert Wouter Ancems, V40179 vóór 1532.615

40179 Marij Jan Huijbert Wouter Ancems, V40179. Geboren rond 1505, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

40184 Amelis Jan Cornelis (Melis) Spapen, V40184. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór juni 1568.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Marij Peter Jan Eelkens, V40185 vóór 1557.615

40185 Marij Peter Jan Eelkens, V40185. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Zij was ook getrouwd met Cornelis Willem Jan Veramelvoirt.615  Update: 10/7-2017

40186 Jan Gerit Thomassoon van Enschot. (Dezelfde als nummer V19570.)  Update: 10/7-2017

40187 Aleijt Aert Jan Geenen Wouters. (Dezelfde als nummer V19571.)  Update: 10/7-2017

40188 Cornelis Jan Dircx Vervaessen, V40188. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

40190 Peter Jan Steven Huijben, V40190. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Cornelia Wouter Wouter Smits, V40191.

40191 Cornelia Wouter Wouter Smits, V40191. Geboren rond 1535, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

40192 Niclaes Janssoon de Cock, V40192. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

40194 Peter Aert Peter de Lepper, V40194. Geboren rond 1530 te Oisterwijk (Midden-Brabant).615 Overleed in 1590. Begraven op 3 maart 1590 te Oisterwijk (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Peeter Adriaenssoon.  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Henrieken Aerts van Broeckhoven, V40195 rond 1555 te Berkel-Enschot (Midden-Brabant).615

40195 Henrieken Aerts van Broeckhoven, V40195. Geboren rond 1535 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed in Maart 1618 te Oisterwijk (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 10/7-2017

40196 Jan Laureijs Jan Berthout Spijckers, V40196. Geboren rond 1535, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Engelken Lenaert Verschueren.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Barbara Gerit Jan Brock, V40197 rond 1555.615

40197 Barbara Gerit Jan Brock, V40197. Geboren rond 1535, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).615  Update: 10/7-2017

40198 Gijsbert Hendrick Wouter Adriaens Cauwenbergh, V40198. Geboren rond 1522 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed op 16 april 1580 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Gijsbert Hendrick Wouter.  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Adriana Hendrick Niclaes van Spaendonck, V40199 rond 1545.615

40199 Adriana Hendrick Niclaes van Spaendonck, V40199. Geboren rond 1525, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 10/7-2017

40208 Jan Denijs Meijnaerts, V40208, V74024, V77286. Geboren rond 1510, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 5 februari 1557.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Jacoba Hendrick Jacob Huijben, V40209, V74025, V77287.

40209 Jacoba Hendrick Jacob Huijben, V40209, V74025, V77287. Geboren rond 1510, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Huben.  Update: 10/7-2017

40210 Aert Wouter Antonis Zebrecht Betten, V40210, V74026. Geboren rond 1510, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Cornelia Herman Peter (Cornelisken) van Boerden of Ghijben.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Dierckx.  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Heijlwich Gijsbert Gijsbert van Boerden, V40211, V74027.

40211 Heijlwich Gijsbert Gijsbert van Boerden, V40211, V74027. Geboren rond 1520, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

40214 Peter Denijs Peter Crillaerts, V40214, V74030. Geboren rond 1510, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). overleed na 1557.615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Catharina Hendrick Niclaes van Gierl.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Daniela Daniel Niclaes Melis, V40215, V74031 vóór 1543.615

40215 Daniela Daniel Niclaes Melis, V40215, V74031. Geboren rond 1510, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Zij was ook getrouwd met Jan Peter Jan Adriaen Smolders, overleden in 1579.615  Update: 10/7-2017

40224 Adriaen Gerit Jan Meeus Roij-Gerit, V40224, V77680, V80608. Geboren rond 1490, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 4 december 1543.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Adriana Adriaen Brievincx, V40225, V77681, V80609 vóór 1515.615

40225 Adriana Adriaen Brievincx, V40225, V77681, V80609. Geboren rond 1490, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 16 januari 1543.615  Update: 10/7-2017

40226 Jan Willem Pauwels Borchmans, V40226, V77682, V80610. Geboren rond 1490, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Peterken, V40227, V77683, V80611.

40227 Peterken, V40227, V77683, V80611. Geboren rond 1490.  Update: 10/7-2017

40228 Daniel Peter Herman van Heijst. (Dezelfde als nummer V38552.)  Update: 10/7-2017

40229 Heijlwich Jan Michiel Roelofs. (Dezelfde als nummer V38553.)  Update: 10/7-2017

40230 Jan Gerit Jan Reijnen, V40230, V74670, V77292, V80614. Geboren rond 1495, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 20 februari 1553.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Lijsbeth Gerit Peter Eelkens, V40231, V74671, V77293, V80615.

40231 Lijsbeth Gerit Peter Eelkens, V40231, V74671, V77293, V80615. Geboren rond 1495, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 23 oktober 1559.615  Update: 10/7-2017

V40232 Daniel Cornelis Herman van Heijst. Geboren rond 1500, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 31 januari 1559.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Cornelia Jan Elen (Corneliske) Mutsaerts vóór 1520.615

V40233 Cornelia Jan Elen (Corneliske) Mutsaerts. Geboren rond 1500, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). overleed na 1559.615  Update: 10/7-2017

40236 Dirck Willem Vrancken, V40236. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

40238 Peter Jan Jan Zwijsen,Dezelfde als kwartierstaatnummer 68104  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Cornelia Jan Gerit Wouters Rode Gerit, KW68105, V40239, V80561.

40239 Cornelia Jan Gerit Wouters Rode Gerit, Dezelfde als kwartierstaatnummer 68105  Update: 10/7-2017

40240 Jan Sijmons, V40240. Geboren rond 1510, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

40248 Daniël Gerrit van Heijst, Dezelfde als kwartierstaatnummer 67020  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Catharina Huijbert Gerit Reijnen.

40249 Catharina Huijbert Gerit Reijnen, Dezelfde als kwartierstaatnummer 67021  Update: 10/7-2017

40250 Peter Huijbrecht Smitten, V40250, V77372, V149288, V161272. Geboren rond 1475, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 22 april 1552.615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Heijlwich Herman Adriaen van Boerden.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Lijsbeth Willem Steven van den Hoven, V40251, V77373, V149289, V161273 vóór 1520.615

40251 Lijsbeth Willem Steven van den Hoven, V40251, V77373, V149289, V161273. Geboren rond 1475, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 11 april 1543.615  Update: 10/7-2017

40252 Cornelis Peter Jan Mutsaerts, Dezelfde als kwartierstaatnummer 67022  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Cornelia (Cornelisken).

40253 Cornelia (Cornelisken), Dezelfde als kwartierstaatnummer 67023  Update: 10/7-2017

40254 Pauwels Cornelis Herman van Heijst. Geboren rond 1500, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 26 mei 1551.615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Cecilia Cornelis Jan Pauwels.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Henricksken Peter Hendrick (Hanrick) Polslauwers vóór 1530.615

40255 Henricksken Peter Hendrick (Hanrick) Polslauwers. Geboren rond 1500, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

40264 Adam Adams, V40264. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

40268 Daniel Peter Herman van Heijst. (Dezelfde als nummer V38552.)  Update: 10/7-2017

40269 Heijlwich Jan Michiel Roelofs. (Dezelfde als nummer V38553.)  Update: 10/7-2017

40270 Denis Jan Reijner Reijnen. (Dezelfde als nummer V38528.)  Update: 10/7-2017

40271 Adriana Goosen Gijsbert (Marij) van Boerden, V40271. Geboren rond 1510, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 29 juni 1531.615

Zij trouwde met Denis Jan Reijner Reijnen vóór 1530.615  Update: 10/7-2017

40280 Peter Peter Jan Zwijsen, Dezelfde als kwartierstaatnummer 34052  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Willemken Adriaen Gijsbert Boerden.

40281 Willemken Adriaen Gijsbert Boerden, Dezelfde als kwartierstaatnummer 34053  Update: 10/7-2017

40282 Willem Niclaes Hendrick Verhoeven. (Dezelfde als nummer V20204.)  Update: 10/7-2017

40283 Ida Marcelis Aert van Vessem. (Dezelfde als nummer V20205.)  Update: 10/7-2017

40284 Jan Jan Rombouts, V40284. Geboren rond 1510 te Zundert (West-Brabant) ?761  Update: 10/7-2017

40316 Joost Meeus Jan Meeus, V40316. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Adriana Huijbert Marten Salen.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Luijtken Jan Daniel van Heijst, V40317.

40317 Luijtken Jan Daniel van Heijst, V40317. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

40318 Cornelis Jaspar Peter Huijben, V40318. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed in 1615. Begraven op 3 mei 1615 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Leenken Gerit Jan Beijkens, V40319.

40319 Leenken Gerit Jan Beijkens, V40319. Geboren rond 1550, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Geloof: rooms-katholiek.  Update: 10/7-2017

40320 Jan Peter Meeus, V40320. Geboren rond 1495, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 1 februari 1557.615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Katherijn Marten Gerit van de Zande.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Cornelia Hendrick Lemmen Weijmers, V40321 vóór 1515.615

40321 Cornelia Hendrick Lemmen Weijmers, V40321. Geboren rond 1495, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

40322 Antonis Bartolomeeus Jan Biekens Otten, V40322, V77336. Geboren rond 1495, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Thonis Meeus.  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Luijtgaerd Peter Daniel van Boerden, V40323, V77337.

40323 Luijtgaerd Peter Daniel van Boerden, V40323, V77337. Geboren rond 1495, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Zij was ook getrouwd met Wouter Peter Wouter Pijnenborgh.615  Update: 10/7-2017

40326 Peter Niclaes Spapen. Geboren rond 1470, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 8 juni 1556.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Barbara Willem Pijlijser vóór 7 januari 1495 te Tilburg (Midden-Brabant).615

40327 Barbara Willem Pijlijser. Geboren rond 1470, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 3 oktober 1547.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Pillisers.  Update: 10/7-2017

40328 Hendrik Wouter Willem Goeijens. Geboren rond 1505, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 30 januari 1539.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Marijen.  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Anna Cornelis Peter die Beer vóór 1530.615

40329 Anna Cornelis Peter die Beer. Geboren rond 1510, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 24 maart 1553.615 Beroep/andere feiten: Zij was ook getrouwd met Peter Wouter Vermee, zoon van Wouter Peter Vermee en Mechteld Peter Jan Meeus.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: de Beer.  Update: 10/7-2017

40330 Willem Jan Veramelvoirt. Geboren rond 1490, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Adriana Hendrick de Haen, overleden in 1519.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Engelken Gerit Jan Reijnen Crillaerts in 1522.615

40331 Engelken Gerit Jan Reijnen Crillaerts. Geboren rond 1500, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Hagaerts.  Update: 10/7-2017

40332 Daniel Cornelis Herman van Heijst. (Dezelfde als nummer V40232.)  Update: 10/7-2017

40333 Cornelia Jan Elen (Corneliske) Mutsaerts. (Dezelfde als nummer V40233.)  Update: 10/7-2017

40334 Gerit Vranck Gerit Lemmens, Dezelfde als kwartierstaatnummer 68344  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Anna Jan Meeus vóór 1525.929

40335 Anna Jan Meeus. Geboren rond 1500, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

40340 Ghijsbrecht Jan Gijsbert Fels van Beurden, V40340. Geboren rond 1490, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 25 juni 1543.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Jenneke Adriaen Sterts, V40341.

40341 Jenneke Adriaen Sterts, V40341. Geboren rond 1510, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

40342 Cornelis Cornelis Adriaen Smolders. (Dezelfde als nummer V38670.)  Update: 10/7-2017

40343 Katelijn Peter Cornelis Zegers. (Dezelfde als nummer V38671.)  Update: 10/7-2017

40344 Wouter Cornelis, V40344. Geboren rond 1510, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

40384 Adriaen Wouter (Andries) Peijnenborch, V40384, V40394. Geboren rond 1505 te Haaren (Oost-Brabant) ? Overleed rond 1553.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Adriana Wouters de Raijmaecker, V40385, V40395.

40385 Adriana Wouters de Raijmaecker, V40385, V40395. Geboren rond 1505, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

40386 Bartelomeeus Antonis Verbunt, V40386. Geboren rond 1470 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 9 januari 1544 .615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Magriet Peter Crillaerts.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Jutta Hendrick Willem van Ghierl, V38733, V40387, V77277 rond 1500.615

40387 Jutta Hendrick Willem van Ghierl. (Dezelfde als nummer V38733.)  Update: 10/7-2017

40388 Peter Gerrit Bloemkens sGraten, V40388. Geboren rond 1505, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

40390 Wouter Cornelis Vermeer, V40390. Geboren rond 1480 te Belvert (Oost-Brabant).615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Yken Aert Brocken.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Yken Huybert Jans, V40391 rond 1533.615

40391 Yken Huybert Jans, V40391. Geboren rond 1505, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

40392 Peter Huenen, V40392. Geboren rond 1510, mogelijk te Oisterwijk (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

40394 Adriaen Wouter (Andries) Peijnenborch. (Dezelfde als nummer V40384.)  Update: 10/7-2017

40395 Adriana Wouters de Raijmaecker. (Dezelfde als nummer V40385.)  Update: 10/7-2017

40396 Jan Goyaert Smolders, V40396. Geboren rond 1500, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Adriana Gijsbrechts van Gorcum, V40397 vóór 1523.615

40397 Adriana Gijsbrechts van Gorcum, V40397. Geboren rond 1500, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

V40400 Marten Jan Ghenen. Geboren rond 1500, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 16 april 1550.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Gerit Wouters.  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Peterken Lambrecht Goijaerts.

V40401 Peterken Lambrecht Goijaerts. Geboren rond 1510, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 1545.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Lambrechts.  Update: 10/7-2017

40402 Jan Gerrits, V40402, V74018. Geboren rond 1510.  Update: 10/7-2017

40408 Niclaes Hendrick (Claus) Verhoeven, V40408, V80564. Geboren rond 1505, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Aleijd Wouter Michiel van de Laer.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Margriet Bartelomeeus Verlijnden, V40409, V80565 vóór 1520.615

40409 Margriet Bartelomeeus Verlijnden, V40409, V80565. Geboren rond 1505, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

40410 Marcelis Aert Marcelis van Vessem, V40410, V74630, V80566. Geboren rond 1505, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: van Loet.  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Elisabeth Gijsbert Jan Vermee, V40411, V74631, V80567 vóór 1530.615

40411 Elisabeth Gijsbert Jan Vermee, V40411, V74631, V80567. Geboren rond 1505, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

40428 Willem Peter Niclaes die Bont, V40428. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Marij Wouter Jan Daniels van Heijst, V40429 vóór 1546.615

40429 Marij Wouter Jan Daniels van Heijst, V40429. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Marij Wouter Jan.  Update: 10/7-2017

40430 Jan Goijaert Willems, V40430. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Geertruijd Claes Gerit Elias Smeijers, V40431 vóór 1562.615

40431 Geertruijd Claes Gerit Elias Smeijers, V40431. Geboren rond 1515, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

40440 Hendrick Wouter Adriaens Cauwenbergh, V40440, V74004, V80396. Geboren rond 1480 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 1563 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Geertruid Peter Lambrechts Weijmers, dochter van Peter Lemmen (of Peter Lambrecht) Weijmers en Jenneken Gijsbert Beerthen.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Jenneken Aert Jacob van de Brekel, V40441, V74005 rond 1512 te Tilburg (Midden-Brabant).615

40441 Jenneken Aert Jacob van de Brekel, V40441, V74005. Geboren rond 1485, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed rond 1519 te Tilburg (Midden-Brabant).615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Brekelmans.  Update: 10/7-2017

40442 Adriaen Jan Gijsbert Hessels, V40442, V74006. Geboren rond 1495, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Marij Jan Peter Panis, V40443, V74007.

40443 Marij Jan Peter Panis, V40443, V74007. Geboren rond 1500, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

40444 Herman Peter Herman van Heijst, V40444. Geboren rond 1505, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed vóór 1 maart 1553.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Lijsken Niclaes Lemmen Weijmers, V40445 vóór 1530.615

40445 Lijsken Niclaes Lemmen Weijmers, V40445. Geboren rond 1505, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

40446 Bastiaen Peter Peter Crillaerts. (Dezelfde als nummer V38584.)  Update: 10/7-2017

40447 Maria Niclaes Hendrick Peter Aerts. (Dezelfde als nummer V38585.)  Update: 10/7-2017

40784 Wouter Hendrik Diels, V40784. Geboren rond 1500 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761 Overleed rond 1540.761  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Maria Willem van Ostaeyen, V40785.

40785 Maria Willem van Ostaeyen, V40785. Geboren rond 1500 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761  Update: 10/7-2017

40812 Govaert van Genechten, V40812. Geboren rond 1520 te Loenhout (Antwerpen, België) ?  Update: 10/7-2017

40876 Pauwels Jan van Eeckel. (Dezelfde als nummer V40794.)  Update: 10/7-2017

41036 Job van Berchem, V41036. Geboren rond 1540 te Roosendaal (West-Brabant) ?  Update: 10/7-2017

41038 Claes Cornelis Noutsen, V41038. Geboren rond 1540.  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Michieltgen Pieter Geertsz., V41039.

41039 Michieltgen Pieter Geertsz., V41039. Geboren rond 1540.  Update: 10/7-2017

V41538 Jan Kieckens. Geboren rond 1540, mogelijk te Wolvertem (Vlaams-Brabant, België).   Update: 29/8-2017

Hij trouwde met Yde Meyskens.

V41539 Yde Meyskens. Geboren rond 1550.   Update: 29/8-2017

V41544 Peeter van der Hasselt. Geboren op 23 november 1545 te Bollebeek (Vlaams-Brabant, België).2688 Overleed in 1607 te Bollebeek (Vlaams-Brabant, België).2688 Pachter op ’t Groot Hof van Bollebeek. – Hij was ook getrouwd met Amelken sRongen in 1579 en met Clara van Onsem.2688   Update: 29/8-2017

Hij trouwde met Peeterye Ophalfens.

V41545 Peeterye Ophalfens. Geboren in rond 1545. overleed in 1575.2688   Update: 29/8-2017

V41552 Jan Steylaert. Geboren rond 1545 te Merchtem (Vlaams-Brabant, België).2690   Update: 29/8-2017

V41560 Anthonis van Humbeke. Geboren rond 1550 te Oppem (Vlaams-Brabant, België) ?   Update: 29/8-2017

Hij trouwde met Kathelijne van Campenhout vóór 1586.2690

V41561 Kathelijne van Campenhout. Geboren rond 1550.   Update: 29/8-2017

V41562 Laureijs van den Eede. Geboren rond 1545 te Brussegem (Vlaams-Brabant, België).2690 Overleed na 1628.2690 Beroep/andere feiten: Censier.2690   Update: 29/8-2017

Hij trouwde met Paesschijne van den Eijnde.

V41563 Paesschijne van den Eijnde. Geboren in rond 1550 te Brussegem (Vlaams-Brabant, België) ?2690 Overleed na 1623.2690   Update: 29/8-2017

V41564 Adriaen van der Elst. Geboren rond 1545 te Asse (Vlaams-Brabant, België) ?2690   Update: 29/8-2017

Hij trouwde met Kathelyne van der Beke.

V41565 Kathelyne van der Beke. Geboren rond 1550.2690   Update: 29/8-2017

V41596 Egidius van Dievoet. Geboren rond 1570 te Haren (Brussel, België) ?   Update: 29/8-2017

Hij trouwde met Elisabeth Smets.

V41597 Elisabeth Smets. Geboren rond 1570.   Update: 29/8-2017

42008 Nicolas Abraham, V42008. Geboren rond 1535 te Chèvreville (Manche, Normandië, Frankrijk) ?  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Michele Payen, V42009.

42009 Michele Payen, V42009. Geboren rond 1535 te Chèvreville (Manche, Normandië, Frankrijk) ?  Update: 10/7-2017

42010 Nicolas Lespelu, V42010. Geboren rond 1535 te Chèvreville (Manche, Normandië, Frankrijk) ?  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Anne Busnel, V42011.

42011 Anne Busnel, V42011. Geboren rond 1535.  Update: 10/7-2017

42240 Mathijs de Becker, V42240. Geboren rond 1530 te Moergestel (Midden-Brabant) ?  Update: 10/7-2017

42248 Ghiel Michiels, V42248. Geboren rond 1540 te Moergestel (Midden-Brabant) ?  Update: 10/7-2017

42272 Michiel Bartholomeus Michielssen van den Nieuwenhuysen, V42272. Geboren rond 1503 te Diessen (Midden-Brabant) ?615 Beroep/andere feiten: Schepen te Diessen en Baarschot.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Jenneken Lenaert Cops, V42273.

42273 Jenneken Lenaert Cops, V42273. Geboren rond 1520 te Baarschot (Midden-Brabant) ?615  Update: 10/7-2017

42274 Ghijsbrecht Aerts van Laerhoven, V42274. Geboren rond 1508, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Beroep/andere feiten: Schepen.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Pauwelsken Jan Bartholemeus Mijs, V42275.

42275 Pauwelsken Jan Bartholemeus Mijs, V42275. Geboren rond 1514, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

42276 Jan Fabri, V42276. Geboren rond 1530, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

42278 Anschem Aert van de Ven, V42278. Geboren rond 1535, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

42280 Mathys Corstiaen Mathyssen van Middegale, V42280. Geboren rond 1550, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Overleed vóór 1606.615 Geloof: rooms-katholiek. Beroep/andere feiten: Bierbrouwer te Hilvarenbeek.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Middegaels.  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Mariken Servaes Schilders, V42281.

42281 Mariken Servaes Schilders, V42281. Geboren rond 1553, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Overleed in 1625 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Geloof: rooms-katholiek.  Update: 10/7-2017

42282 Jasper Melis van Rooij, V42282. Geboren rond 1545, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

42288 Marten Bosmans, V42288. Geboren rond 1550, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

42292 Cornelis Henrick Moenen, V42292. Geboren rond 1530 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Overleed vóór 13 april 1573 .615 Beroep/andere feiten: Hij was ook getrouwd met Marijken Laureijs Jan Zwagemakers.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Moonen.  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Jaexken Aert Maes Snijders, V42293 in 1560.615

42293 Jaexken Aert Maes Snijders, V42293. Geboren rond 1530, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). overleed na 1587.615  Update: 10/7-2017

42294 meester Jan Aelbrechts van Aenschot, V42294. Geboren rond 1530, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Overleed vóór 1595.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Mariken Henrick Wouters van den Eijnde, V42295 vóór 1560.615

42295 Mariken Henrick Wouters van den Eijnde, V42295. Geboren rond 1530, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

42296 Willem Peter Nouwen, V42296. Geboren rond 1540, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Anneken Cornelis Maes, V42297.

42297 Anneken Cornelis Maes, V42297. Geboren rond 1540, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

42298 Jan Jan Merckx, V42298. Geboren rond 1540, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Jenneke Frans Jans van Nulandt, V42299.

42299 Jenneke Frans Jans van Nulandt, V42299. Geboren rond 1540, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Zij was ook getrouwd met Cornelis Peter Wouter Nouwen.615  Update: 10/7-2017

42300 Jan van Hees, V42300. Geboren rond 1540, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

42302 Jasper Aert Willem Thielmans, V42302. Geboren rond 1540, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant). Beroep/andere feiten: Schoenmaker, looier.615  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Jenneken Cornelis Corstiaens van Gorop, V42303.

42303 Jenneken Cornelis Corstiaens van Gorop, V42303. Geboren rond 1540, mogelijk te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).  Update: 10/7-2017

42688 Thijs Jansz (Huybrecht) Baten. (Dezelfde als nummer V21360.)  Update: 10/7-2017

44450 Jan Jan Lambert van Boerden. (Dezelfde als nummer V38664.)  Update: 10/7-2017

44451 Peterken Jan Jan Korstkens. (Dezelfde als nummer V38735.)  Update: 10/7-2017

45192 Jehan Lewage, V45192. Geboren in 1484 te Linzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk).2639 overleed na 1577.2639  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Jehenne de le Becque, V45193.

45193 Jehenne de le Becque, V45193. Geboren rond 1495.  Update: 10/7-2017

45798 Olivier Vancappel, V45798. Geboren rond 1515.  Update: 10/7-2017

45800 Jacques Baert, V45800. Geboren rond 1530 te Wormhout (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk) ?2037  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Thomasine, V45801.

45801 Thomasine, V45801. Geboren rond 1535.2037  Update: 10/7-2017

45802 Maillard Reynaert, V45802. Geboren rond 1540 te Wormhout (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk) ?2037  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Paschine Vanderclyte, V45803.

45803 Paschine Vanderclyte, V45803. Geboren rond 1545.2037  Update: 10/7-2017

45856 Pierre de Bril de Dickebusch, V45856. Geboren rond 1490.2448 Overleed in april 1566 te Dikkebus (West-Vlaanderen, België) ?2448 Beroep/andere feiten: de Bril “dit De Dickebusch”2448 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: de Bril.  Update: 10/7-2017

45860 Pasquier Kief, V45860. Geboren rond 1495 te Nieuwkerke (West-Vlaanderen, België) ?2448 Beroep/andere feiten: Het kan ook zijn dat hij Nicolas Kief heette.2448  Update: 10/7-2017

45862 Jean Goetgheluck, V45862. Geboren rond 1475 te Herzele (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk) ?2448  Update: 10/7-2017

45864 Antoine de Schuttelaere, V45864. Geboren in 1525 te Wormhout (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk) ?2448 Overleed op 7 januari 1571 of 7 januari 1572 te Wormhout (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk) ?2448 Beroep/andere feiten: Dit echtpaar woonde te Wormhout in 1555.2448 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Deschuttelaere.  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Catherine, V45865.

45865 Catherine, V45865. Geboren rond 1525.2448 overleed na 1555 te Wormhout (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk) ?2448  Update: 10/7-2017

45868 Thomas van de Walle, V45868. Geboren rond 1510 te Zonnebeke (West-Vlaanderen, België) ?2448 Overleed in 1588 te Roesbrugge-Haringe (West-Vlaanderen, België) ?2448  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Francine de Povere, V45869 on 22 januari 1541 of 22 januari 1542 te Zonnebeke (West-Vlaanderen, België).2448

45869 Francine de Povere, V45869. Geboren rond 1520 te Zonnebeke (West-Vlaanderen, België) ?2448 Overleed rond 1548 te Zonnebeke (West-Vlaanderen, België) ?2448  Update: 10/7-2017

45876 Charles Damazin, V45876. Geboren rond 1515.2448  Update: 10/7-2017

45920 Maillard Jean Goetgheluck l’Ancien, V45920. Geboren rond 1515 te Ekelsbeke (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk) ?2448 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maillard.  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Marie Haezebaert, V45921.

45921 Marie Haezebaert, V45921. Geboren rond 1520.2448 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Hasebaert.  Update: 10/7-2017

45922 Etienne Beck, V45922. Geboren rond 1520.2448  Update: 10/7-2017

45924 Jacques Jordaens, V45924. Geboren rond 1510.2448  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Marie Elleboode, V45925.

45925 Marie Elleboode, V45925. Geboren rond 1515 te Lederzele (Frans-Vlaanderen, Frankrijk) ?2448  Update: 10/7-2017

46416 Jean Quaghebeur, V46416. Geboren rond 1475 te Poperinge (West-Vlaanderen, België) ?  Update: 10/7-2017

46428 Jacques Lucas, V46428. Geboren rond 1490 te Poperinge (West-Vlaanderen, België) ?2040  Update: 10/7-2017

47040 Henri Marcant, V47040. Geboren rond 1520 te Ouderwijk (Pas-de-Calais, Hauts-de-France, Frankrijk) ?2630 Overleed vóór 1567.2630 Beroep/andere feiten: Grondeigenaar te Ouderwijk. – Hij was ook getrouwd met Antoinette Salomon, geboren rond 1530, dochter van Jean Salomon.2630  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Colline de Man, V47041.

47041 Colline de Man, V47041. Geboren rond 1525.2630 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Leman.  Update: 10/7-2017

47042 Jean Bailliaert, V47042. Geboren rond 1535.2630  Update: 10/7-2017

47044 Mailliaert de Man, V47044. Geboren rond 1530 te Westkappel (Nord, Hauts-de-France, Frankrijk) ?2630  Update: 10/7-2017

Hij trouwde met Cornélie Wayer, V47045.

47045 Cornélie Wayer, V47045. Geboren rond 1535.2630  Update: 10/7-2017

47046 Jacques Depondt, V47046. Geboren rond 1535.2630  Update: 10/7-2017