Linders-Woensdrecht (2018)


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/customer/www/stamboombernaards.nl/public_html/wp-content/plugins/wp-whydonate/includes/shortcode-app-view.php on line 247

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/customer/www/stamboombernaards.nl/public_html/wp-content/plugins/wp-whydonate/includes/shortcode-app-view.php on line 271

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/customer/www/stamboombernaards.nl/public_html/wp-content/plugins/wp-whydonate/includes/shortcode-app-view.php on line 287


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/customer/www/stamboombernaards.nl/public_html/wp-content/plugins/wp-whydonate/includes/shortcode-app-view.php on line 314

Geen gegevens gevonden


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/customer/www/stamboombernaards.nl/public_html/wp-content/plugins/wp-whydonate/includes/shortcode-app-view.php on line 341

Geen gegevens gevonden


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/customer/www/stamboombernaards.nl/public_html/wp-content/plugins/wp-whydonate/includes/shortcode-app-view.php on line 374

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/customer/www/stamboombernaards.nl/public_html/wp-content/plugins/wp-whydonate/includes/shortcode-app-view.php on line 378

 

Volgens mijn overgrootoma waren er van oudsher drie families Linders in de regio: twee in Bergen op Zoom en één in de huidige gemeente Woensdrecht. Uit één van de Bergse families stamt mijn overgrootmoeder Bernaards; naar die familie zal ik later onderzoek doen. De familie Linders van mijn moeder heeft haar oorsprong te Woensdrecht. Zij begon daar eind 17e eeuw, oftewel, de DTB-boeken van ‘t dorp beginnen in 1685. De eerste voorouder in deze lijn (Jan Nuts) heb ik niet op papier gevonden, zijn bestaan is slechts afgeleid van het patroniem van Lindert Jansen, nummer 2. Ik vermoed dat zij afkomstig waren van de Zuidgeest tussen het dorp en Bergen op Zoom/de heerlijkheid Borgvliet, maar zeker is dat in ‘t geheel niet.

Wat valt er op? Om te beginnen de naam: Linders is een variant op een patroniem van Leonardus, die men vooral in Oost-Brabant en Limburg terug kan vinden. In West-Brabant en Antwerpen is de variant Leenders of Lenaerts gebruikelijker, behalve bij deze familie dus. De familie bevond zich voor een groot deel tot ver in de 20e eeuw in de onderste klasse, arbeiders en, zo is vaak te zien, grondwerkers. In tegenstelling tot vergelijkbare families in de regio hebben nakomelingen van Lindert Jansen zich over het hele land verspreid; ook naar gebieden die oaverwegend protestant waren. Er was sterk de neiging om buiten de dorpsgrenzen op zoek te gaan naar werk. Zo vinden we een aantal takken terug in Oost-Zeeuws-Vlaanderen (regio Hulst), maar ook in de Randstad (regio Amsterdam en Rotterdam) en het Noord-Hollandse platteland. Broers of zelfs neven vertrokken naar hetzelfde dorp. Hun kinderen kregen dan voornamen die gebruikelijk waren voor die regio; bijv. Dirkje of Jansje in Holland, of Rosalia en Louise in Zeeuws-Vlaanderen. Echter, een aantal voornamen bleven door vernoeming in de familie: Adrianus, Bartholomeeus, Martinus en Johannes Baptist komen veelvuldig terug. 

Daarnaast was de familie niet bang om de grenzen van ‘het accepteerde’ (zeker in die tijd) op te zoeken. Zo trouwden twee dochters van Johannes Baptist Linders (nummer 12) en Nela Anders absurd jong, op zestienjarige leeftijd. Verder vonden alle vooroorlogse echtscheidingen die ik in mijn hele onderzoek ben tegengekomen plaats binnen de familie Linders, en bestond er in mannelijke lijn een ‘traditie’ van laat trouwen en laat vaderschap: Jan Linders (nummer 3) trouwde op zijn 38ste, zijn jongste dochter werd geboren toen hij 55 was. Dat valt nog wel mee; zijn zoon Bartholomeus was 57 (!) bij zijn huwelijk. Diens jongste dochter werd geboren toen hij 71 jaar oud was; haar moeder was toen veertig jaar. Ook zijn zoon Petrus Johannes (nummer 8) huwde relatief laat (op zijn veertigste). 

De index van deze stamboom vind u hier. De eerste versie van deze stamboom kwam online in december 2014, de update is uit ‘t voorjaar van 2018.

Eerste generatie


LW1. Jan Nuts. Geboren rond 1655, mogelijk te Essen (Antwerpen, België, zie aanwijzingen hieronder). Over de oorsprong van de familie Linders is weinig bekend. Dat bedoel ik dan in de zin dat er veel aanwijzingen zijn, maar slechts weinig wat echt hard te maken valt. Leendert of Linders Jansen en zijn zoon Jan voerden te Woensdrecht soms ‘Nuts’ als achternaam, wat erop kan wijzen dat Linders een patroniem is en Nuts (of Nuijten, Nuijts) een achternaam. Vóór de jaren 1680 werden de Woensdrechtse katholieke dopen gedaan in Huijbergen; aldaar zijn aan ’t einde van de 17de eeuw zeker ‘Leonardussen’ of families Nuijten en Nuijts, maar met geen van hen is een connectie echt hard te maken. Om verwarring te omzeilen heb ik ’t als het gaat om nummer LW2 steeds over Lindert Jansen Nuts.

Aanwijzingen:2232,372,736 Update 19/6-2018

 • Een zoontje Leonardus werd op 21/6-1655 RK te Huijbergen gedoopt. Hij was een kind van Joannes Lenaerts en Anna Adriaensens; geboren te Woensdrecht. Getuigen waren Joes. Adriaensen en Maria Lenaerts. Het echtpaar kreeg in ieder geval nog een kind te Woensdrecht; zoontje Adrianus, geboren te Woensdrecht, RK gedoopt op 14/8-1667 te Huijbergen. De ouders werden toen vermeld als Joannes Lenaerds en Anna Adriaenssen; getuigen waren Cornelis Willemsen en Maria Janssens. Een heleboel lijkt hier te kloppen; ’t zou betekenen dat Lindert Jansen Nuts wat ouder was dan geschat, maar dat blijkt later vrij gebruikelijk in de familie. Zo is de doopplaats Woensdrecht, komt de naam van de moeder (Adriaensen) overeen met die van getuigen bij de doop van de kinderen van Lindert Jansen Nuts en kloppen de patroniemen. Wat dan weer niet aansluit is dat ik van ’t echtpaar Joannes Lenaerds x Anna Adriaenssen geen achternaam kon vinden, en dus vooral geen ‘Nuts’ o.i.d. Daarbij is er geen connectie met Essen of Leendert Antonissen Nuijts zoals vermeld in de belangrijke voogdijakte uit 1716 (die akte wordt verderop nog nader omschreven). Een huwelijk zou daar meer duidelijkheid over kunnen geven, echter is deze ook niet te vinden. Het enige wat erop lijkt is een RK-huwelijk te Huijbergen op 10/5-1664 tussen Joes. Hendrixsen uit Woensdrecht en Anna Adriaensen uit Hoogerheide. Getuigen daarbij waren Antonius Verasselt en Petrus de Laet.
 • Een Johannes Lendert Nuijten werd op 21/10-1692 te Essen begraven (RK, met vol licht). Over deze man is verder helemaal niets bekend; ik kon te Essen in ieder geval niets vinden. Datum en naam met patroniem lijken overeen te komen met de Joannes Lenaerds uit de voorgaande aanwijzing, ware ’t niet dat bij hem geen connectie met Essen te vinden was.
 • Te Huijbergen was ook een echtpaar Jois. Lenders (of Joannes Lenaerts) x Gertrudis Peeters. Zij werden ook één maal vermeld te Essen. Te Huijbergen werden de volgende kinderen (RK) gedoopt (allen ook geboren te Huijbergen): Joanna Lenders, 18/9-1688, getuigen Leonardus Jansen, Judith Claesen en Aldegondis Geerts, Joanna Lenaerts, 3/9-1690, getuigen Siardus Wilmsen Bogaerts en Anna Peeters, Catharina Lenaerts, 14/2-1693, getuigen Gabriel Beirens en Aldegondis Jansens, en Cornelia Linders, 2/5-1699, getuigen Cornelius Janssen van den Bergh en Judith Clasens.
 • – Dan is er nog de Leendert Antonissen Nuijten uit de voogdijakte van 1716. Deze woonde toen te Essen en had dus sowieso een connectie met Lindert Jansen Nuts. Als je de patroniemen naast elkaar legt, kan dit hooguit een neef geweest zijn. Leendert vond ik terug als Leonardus Antonissen Nuijten op de Horendonk, da’s dus te Essen, maar wel helemaal aan de andere kant van die gemeente. Hij werd geboren in 1688 te Essen als zoon van Antonius Lenaerts Nuijten en Cornelia Peeters Ginneken (uit de familie Van Ginneken); hij trouwde in 1713 te Essen met Joanna Marijnisse Maes. Hij kreeg de volgende kinderen, allemaal RK gedoopt te Essen: Antonius, 21/3-1714, getuigen Arn. Pet. van Ginneken en (..) Adr. Mastboom, Adrianus, 28/3-1716, getuigen Adr. Pet. Nuijten en Wilhelmina Eras. Mous, Cornelis, 2/3-1718, getuigen Adr. Mar. Maes en Catharina Corn. van Overvelt, Cornelia, 2/1-1720, getuigen Andr. Mar. Maes en Johanna Leo(..) van Ginneken, Anthonia, 2/11-1722, getuigen één onbekend en Joanna Lam. Conink, Maria, 11/2-1725, getuigen Adr. Mar. Maes en Petronella Ant. Nuijten en Dijmpna, 22/3-1728, getuigen Leo. Pet. van Ginneken en Dijm. Adr. Mastboom. Op 5/5-1718 werd een kind van hem begraven dat was overleden op de Horendonk en hij hertrouwde op 1/5-1731 en op 11/5-1738.
 • Verdere familie te Essen zou kunnen zijn: Petrus Lenders Nuijten getrouwd met Maria Janssen Cools, vader te Essen op 27/9-1694; Leonardus Cornelissen Nuijten getrouwd met Gertrudis Adriaenssen, vader te Essen in 1665 en Leonardus Antonissen, gedoopt te Essen in 1675 als zoon van Petrus Antonissen en Maria Linders.

Kind:

 • LW2  Leonardus (Lindert) Jansen (1685-1716)

Tweede generatie


Kinderen van Jan Nuts (LW1)

LW2. Leonardus (Lindert) Jansen. Geboren rond 1685, mogelijk te Essen (Antwerpen, België). Overleed na 19 oktober 1716, waarschijnlijk te Woensdrecht (West-Brabant). Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Leonardi – Nuts, Janse (Nuts kan gezien worden als achternaam, Jansen als patroniem). Getuigen bij hun huwelijk in 1708 waren Elisabet van Balen en Petronilla Sas. Deze twee vrouwen waren meermaals, soms samen, soms apart, getuige bij andere huwelijken op nabije pagina’s. – Een Petronilla Linders was op 25/2-1747 te Woensdrecht samen met Cornelius Marcus getuige bij de doop van Petrus van Velthoven, zoon van Joannis van Velthoven en Joanna van Rafel. – Zij kregen na 1715, dat wil zeggen in de periode van Bartholomeeus’ doop tot en met 1719, geen kinderen meer te Woensdrecht. – Op 19 oktober 1716 werd middels een notariële akte te Woensdrecht Leendert Antonissen Nuijts, woonachtig te Essen, aangesteld als voogd over de minderjarige kinderen van Leendert Jansen en Maria Meeuwissen; “Anneken, oud seven jaren, Jan oud vijf jaren en Meeuwis Leendertse, oud anderhalf jaar”. Een Merten Meeuwisse Vandemoer werd toeziener op de voogdij. – Een Leendert Nuijten werd in 1725 vermeld in een akte van boedeldeling van ene Robert Roijé te Woensdrecht. Deze akte is opgenomen in ’t register van ‘stukken betreffende wees- en voogdijzaken’ van Woensdrecht over 1675-1810 (bron 3002). In dat register is overigens verder niets te vinden over zijn eigen voogdijzaken. Lindert raakte op 11 augustus 1735 gewond bij een vechtpartij in de herberg van mijn voorouder Jan Franken (kwartierstaatnummer 640) op de Zuidgeest. Citaat uit de Waterschans van 1/9-1995: “Het bezoek van deze groep militairen loopt uit op een vechtpartij, waarbij drie stoelen kapot geslagen worden, en Lindert Nuijts uit Woensdrecht, die buiten op een trapje zat, gewond raakt”.1259,141,2662,2992,3002,3008 Update 19/6-2018

Adressen:2662,1259

 • 1708: Woensdrecht (West-Brabant).
 • 1709: Woensdrecht.
 • 1711: Woensdrecht.
 • 1715: Woensdrecht.

Voogdijakte, 1716 (afbeelding: bron 2992).

Hij trouwde met Maria Meeuwissen op 1 mei 1708 te Woensdrecht (West-Brabant).1259 Geboren rond 1685, waarschijnlijk te Woensdrecht (West-Brabant). Overleed na 19 oktober 1716, waarschijnlijk te Woensdrecht (West-Brabant). Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maria, Maria Bartholomeus Martens – Martens, Mieusen, Mieussen. Zij was een dochter van Bartholomeus Martens Mieusen (*rond 1655) Update 19/6-2018

Kinderen:

 • LW3  Anna (Anneken) Leendertse (1709-1716)
 • LW4  Johannes (Jan) Linders (1711-1779)
 • LW5  Bartolomeus (Meeuwis) Leendertse (1715-1716)

RK trouwakte, 1708. (Afbeelding: WBA Bergen op Zoom)

Derde generatie


Kinderen van Lindert Jansen (LW2) en Maria Meeuwissen

LW3. Anna (Anneken) Leendertse. Geboren in 1709 te Woensdrecht (West-Brabant).281,2662 Gedoopt op 2 februari 1709 te Woensdrecht (West-Brabant).281,2662 Overleed na 19 oktober 1716.2992 Geloof: rooms-katholiek. Haar doopgetuige was Petrus Adriaensen.2662 Update 19/6-2018

RK Doopakte, 1709. (Afbeelding: WBA Bergen op Zoom)

LW4. Johannes (Jan) Linders. Geboren op 4 oktober 1711 te Woensdrecht (West-Brabant).2662,2596,2524 Gedoopt op 4 oktober 1711 te Woensdrecht (West-Brabant).281,2662 Overleed in 1779 te Woensdrecht (West-Brabant). Begraven op 30 januari 1779 te Woensdrecht (West-Brabant).281,2991 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jean, Jan Leenderse, Jan Lindertse, Joannis, Joännus – Lenders, Linders Nuts, Nuijten, Nuijte, Leenderts, Leendertse. Zijn doopgetuige was Joanna Mieussen. – Op 28 mei 1749, vier dagen na zijn ondertrouw, werden Jasper Sanders en de Woensdrechtse schepen Maghiel Verrees aangesteld als voogd over zijn zesjarige dochter Maria. – Vastgelegd werd dat het kind voorzien zou worden van eten, drinken, kleding en zou leren lezen en schrijven, en dat vader Jan haar vijf gulden zou uitkeren wanneer ze achttien werd. Jasper is trouwens een voornaam die ik uit Putte ken van mijn voorouder Jasper Taeymans (KW1758), wiens achternaam weer overeenkomt met Barbarina’s doopgetuige. – Het NH huwelijk in 1749 ging met een ondertrouw op 24 mei 1749 en een huwelijk op 8 juni 1749 te Woensdrecht. Hij werd vermeld als Jan Leenderse Nuijten, weduwnaar van Barbera Sanders, zij als Cornelia Peters, weduwe van Gerard Offermans. – Een Barbel Maghielsen diende in 1749 bij hem als meid. 2662,2596,3009 Update 19/6-2018

Doopakte, 1711. (Afbeelding: WBA Bergen op Zoom)

Deze tekst verscheen eerder als artikel op de thuispagina (juni 2018):

Jan Linders had met Barbarina drie kinderen: Maria Linders (*1743, LW13), Elisabeth Linders (*1745, LW14) en Leonardus Linders (*1747, LW15), allen gedoopt te Woensdrecht (dat wil zeggen in de schuurkerk te Hoogerheide). In de gerechtelijke archieven van Woensdrecht vond ik een akte uit januari 1749. De Huijbergse chirurgijn Balthazar Johannes Frits verklaarde aan de schepenen van Woensdrecht, Gerrit van Putte en Maghiel Verreesen, dat hij langs Jan Linders was geweest. “Gevisiteerd het doode lighaem van een kint van Jan Leenderts, arbeijder, woonende onder deese jurisdictie, genaemt Elisabet Leenderts oudt over de drie jaeren.”

Het betrof Jans dochter Elisabeth Linders; ze was dodelijk gewond geraakt. De chirurgijn schreef dat hij een wond vond in haar rechterslaap, in de rondte zo groot als een rijksdaalder, hevig bebloed. De doodsoorzaak, zo stelde hij vast, was een ‘schuring in het cranium (is de schedel) op de petrosa‘. Ook verklaarde hij dat de aanleiding “slaen, stooten off vallen” moest zijn. In een volgende akte van 4 januari 1749 compareerden nog een aantal mensen: Lucia Geijlis, weduwe van Stoffel Kerstens, Catarina Crijnen, huisvrouw van Jacobus Jansen en Barbel Maghielsen, dienstmeid bij vader Jan Linders, allen woonachtig te Woensdrecht.

Deze getuigen gingen verklaren over hoe dochter Elisabet om ‘t leven was gekomen. Zij schetsten de situatie. Het was ‘eergisteren’, donderdag tweede januari 1749, tijdens of net na zonsondergang. Dat moet rond tien over half vijf ‘s middags zijn geweest. ‘t Was bewolkt en wat koud. Lucia en Catarina bevonden zich in een huis aan de westzijde van de ‘s-Heerenstraete in Woensdrecht, Barbel in het huis van Jan Linders daar recht tegenover. Op dat moment hoorden zij een hollend paard over straat rennen, en schreeuwende kinderen; een dochter van Lucia en een dochter van Jan; Maria.

Lucia rende naar buiten, achter de twee meisjes aan die het huis van Jan Linders binnenrenden. Toen zag ze Elisabet liggen, in de “kant van het spoor van de weg” op haar rug. Ze stak haar hand uit en kreunde zachtjes. “Waerop zij deponente het selve kint heeft opgenomen en gevonden dat het selve aen het hooft was geraekt, en eenig bloet in de mont hadde, veroorsaekt soo het naderhant bleek, dat het kint op zijn tong had gebeeten”. Catarina en Barbel kwamen ook af op het geluid, en vonden Elisabet in de armen van Lucia. De verklaring moest volgens de getuigen zijn dat het hollend paard Elisabet geraakt of getrapt had. Het kindje werd naar binnen gebracht en overleed daar rond tien uur ‘s avonds. Het paard kwam niet uit het niets; de getuigen verklaarden dat zij van horen zeggen hadden dat die middag een paard van Nicolaes van Pageé op hol geslagen was, en had gelopen vanaf het huis ‘de Swaen’ tot aan de gemeentewerf. 

Op 28 mei van dat jaar werd er een voogd aangesteld over het minderjarige kind van Jan Leendertse, Maria. Dat betekent dat zijn vrouw Barbarina inmiddels was overleden, en dat ook zoon Leonardus niet meer leefde. 1749 moet een rampjaar geweest zijn voor mijn voorvader.. 

Adressen:2596,110,3009

 • 1743: Woensdrecht (bruidegom en bruid).
 • januari 1749: Woensdrecht; ’s-Heerenstraete (oostzijde).
 • 1749: Woensdrecht (bruidegom en bruid).

Hij trouwde een eerste keer met Barbarina Sanders op 27 januari/11 februari 1743 te Ossendrecht (West-Brabant)/Woensdrecht (West-Brabant).281,110  Geboren in 1720 te Putte (West-Brabant).110,2986 Gedoopt op 24 augustus 1720 te Putte (West-Brabant).2986 Zij overleed vóór 24 mei 1749 te Woensdrecht (West-Brabant).281 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Doopgetuigen zijn niet goed te lezen, één lijkt Maria Taijmans te heten.2986 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joanna – Sanderts. Zij was een dochter van Joos Sanders en Elisabeth Leijs. Update 19/6-2018

Kinderen:

 • LW6  Maria Linders (1743-1819)
 • LW7  Elisabeth Linders (1745-)
 • LW8  Leonardus Linders (1747-<1752)

Protestantse trouwakte, 1743. Afbeelding: WBA Bergen op Zoom.

Katholieke doopakte van Barbarina, Putte, 1720. (Afbeelding: WBA Bergen op Zoom)

Hij trouwde een tweede keer met Cornelia Peter Jan Kerstiaanse op 24 mei/8 juni 1749 te Woensdrecht (West-Brabant).281,2596 Geboren in 1726 te Loenhout (Antwerpen, België).2596,2524 Gedoopt op 16 december 1726 te Loenhout (Antwerpen, België).761 Overleed in 1804. Begraven op 6 maart 1804 te Woensdrecht (West-Brabant).2991 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cornelia Piters, Cornelia, Cornelie, Cornelia, ‘weduwe Linders’, Corneliä – Peters, Christiaens, Bastiaansen, Pitaers, Kerstiaense, Piters, Christiaenssen, Sebastiaansen, Bassionse, Christiaansse, Sebastiäansen. Zij was eerder getrouwd met Gerard Offermans.2596 Zij was een dochter van Peter Jan (Peeter) Christiaenssen (zie kwartierstaatnummer 386) en Joanna Gabriel Jan Goris (zie kwartierstaatnummer 387). Update 19/6-2018

Kinderen:

 • LW9  Joanna Linders (1750-)
 • LW10  Leonardus Linders (1752-)
 • LW11  Petrus (Pierre) Linders (1755-1812)
 • LW12  Bartholomeus (Meeuwis) Linders (1758-1842)
 • LW13  Adrianus (Adriaan) Linders (1761-1843)
 • LW14  Joannes (Jean) Linders (1764-1812)
 • LW15  Petronella (Pieternella) Linders (1767-1837)

 

Protestantse trouwakte, 1749. Afbeelding: WBA Bergen op Zoom.

LW5. Bartolomeus (Meeuwis) Leendertse. Geboren in 1715 te Woensdrecht (West-Brabant).281,2662 Gedoopt op 31 maart 1715 te Woensdrecht (West-Brabant).281,2662 Overleed na 19 oktober 1716.2992 Geloof: rooms-katholiek. Getuigen bij zijn doop waren Jacobus Corstiaense en Anna Adriaense.2662 Update 19/6-2018

Vierde generatie


Kinderen van Jan Linders (LW4) en Barbarina Sanders

LW6. Maria Linders. Geboren in 1743 te Woensdrecht (West-Brabant).281,141,2985,3009 Gedoopt op 24 oktober 1743 te Woensdrecht (West-Brabant).281,141 Overleed op 6 mei 1819 te Woensdrecht (West-Brabant).281,2985 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Leendertse. Zij was arbeidster (1819). – Haar doopgetuigen waren Caspar Sanders en Joanna van der Moer. – Zij overleed om zes uur ’s avonds in het huis 88 te Woensdrecht, waar ze toen ook woonde. De aangifte werd gedaan door Eigidius Nuijen, 46, arbeider, buurman, woonachtig te Woensdrecht op nummer 36 en door Johannes Baptist Corneelissen, buurman, 48, woonachtig te Woensdrecht op nummer 23.141,2985 Update 19/6-2018

Protestantse trouwakte, 1774. (Afbeelding: WBA Bergen op Zoom)

Zij trouwde met Joannes (Jan) Andriessen op 23 april/8 mei 1774 te Ossendrecht (West-Brabant).21 Geboren rond 1745 te Waarloos (Antwerpen, België).21 Overleed vóór 1819. Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH.

Adressen:21,2985

 • 1774 (bruid en bruidegom): Woensdrecht.
 • 1819 (Maria): Woensdrecht; huis nummer 88.

Kinderen van Jan Linders (LW4) en Cornelia Peter Jan Kerstiaanse

LW7. Elisabeth Linders. Geboren in 1745 te Woensdrecht (West-Brabant).281,141 Gedoopt op 5 september 1745 te Woensdrecht (West-Brabant).281,141 Overleed op 2 januari 1749 aan de ’s-Heerenstraete te Woensdrecht.3009 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Elisabet – Leenderts. Geloof: rooms-katholiek. Haar doopgetuigen waren Jacobus Sanders en Barbara Sloven.141 Update 19/6-2018

LW8. Leonardus Linders. Geboren in 1747 te Woensdrecht (West-Brabant).281,141 Gedoopt op 7 september 1747 te Woensdrecht (West-Brabant).281,141 Overleed vóór 1752. Geloof: rooms-katholiek. Zijn doopgetuigen waren Joannes Sanders en Joanna Henderix.141 Update 19/6-2018

LW9. Joanna Linders. Geboren in 1750 te Woensdrecht (West-Brabant).281,2987 Gedoopt op 28 april 1750 te Woensdrecht (West-Brabant).281,2987 Geloof: rooms-katholiek. Haar doopgetuigen waren Valentinus van Gansen en Joanna Henderickx.2987 Update 19/6-2018

LW10. Leonardus Linders. Geboren in 1752 te Woensdrecht (West-Brabant).281,2987 Gedoopt op 10 april 1752 te Woensdrecht (West-Brabant).281,2987 Geloof: rooms-katholiek. Geen overlijden gevonden, hij overleed wellicht dus vóór 1811. – Zijn doopgetuigen waren Jacobus (.., Janss?) en Adriana Nefs.2987 Update 19/6-2018

LW11. Petrus (Pierre) Linders. Geboren in 1755 te Woensdrecht (West-Brabant).281,2987 Gedoopt op 6 oktober 1755 te Woensdrecht (West-Brabant).281,2987 Overleed op 17 februari 1812 te Woensdrecht (West-Brabant).281,311 Geloof: rooms-katholiek. Hij was dagloner (1812). – Zijn doopgetuigen waren Paulus Nouts (?) en Anna Maria Wesemael. – Hij overleed om twee uur (’s nachts of ’s middags in me niet bekend; citaat: “à deux heures de rélevée”). De aangifte werd gedaan door Johannes (Jean) de Jong, buurman, 56, landbouwer, woonachtig te Woensdrecht en Jacque Kuijlen, buurman, 56, landbouwer, woonachtig te Woensdrecht. Hij overleed bij hemzelf thuis te Woensdrecht, sectie één, nummer 85.2987,311 Update 19/6-2018

Doopinschrijving, 1755. (Afbeelding: WBA Bergen op Zoom)

Overlijdensakte, 1812. (Afbeelding: WBA Bergen op Zoom)

LW12. Bartholomeus (Meeuwis) Linders (kwartierstaatnummer 96). Geboren in 1758 te Woensdrecht (West-Brabant).2988,2991 Gedoopt op 11 oktober 1758 te Woensdrecht (West-Brabant).2991 Overleed op 12 januari 1842 te aan de Bossestraat te Woensdrecht (West-Brabant).2923,1387 Geloof: rooms-katholiek. Hij was boerenknecht, boerenarbeider (1815), arbeider (1815, 1816, 1819, 1820, 1830, 1842). – Zijn doopgetuigen waren Bartolomeus Sluven en Maria Zwagemakers. – Getuigen bij ’t huwelijk in 1815 waren Jacobus Bril, 26, bouwman, Hendrik Koch, 51, kleermaker, Jan Vennix, 47, schoenmaker en Jan van Rozendaal, 45, deurwaarder, allen woonachtig te Woensdrecht. – Hij overleed om zes uur ’s morgens in huis wijk A nummer 91 te Woensdrecht, de aangifte werd gedaan door Joännes Cornelius Thijsen, arbeider, 43, buurman en door Joannes Koolen, arbeider, 55, zwager, beiden woonachtig te Woensdrecht. – Zie ook zijn inschrijving in ’t kadaster.1386,2909,2988,3003,3007,2595,2991,1387 Update 19/6-2018

Adressen:2915,1274,2988,2752,1387,1391

 • 1830: Woensdrecht; wijk A (dorp) nummer 91. Het gezin bestond uit Meeuwis Linders, 70, Maria Demmers, 43, Adriaan Linders, 13, Martinus Linders, acht, Pieter Jan Linders, zes, Hendrik Linders, drie, Anna Cornelia Linders, vijftien, Johanna Linders, elf, Elisabeth Linders, negen en Martina Linders, 1/6 jaar. Naast hem woonde zijn zus Petronella Smits-Linders met haar gezin.
 • 1842: Woensdrecht; wijk A nummer 91.
 • 1849: Woensdrecht; wijk A (dorp Woensdrecht) nummer 149. Het gezin bestond uit Maria Demmers (*1787), Henricus Linders (*1826) en Elisabeth Linders (*1820).
 • periode 1850-1862: Woensdrecht; wijk A (dorp Woensdrecht) nummer 149. Het gezin bestond uit Maria Demmers (*Woensdrecht, 1787), Henricus Linders (*Woensdrecht, 1826, vermeld in de inschrijving als overleden op 16/10-1852), Elisabeth Linders (*Woensdrecht, 1820) en Maria de Jong (*Woensdrecht, 1840).
 • periode 1861-1874: Woensdrecht; wijk A (dorp Woensdrecht, waarschijnlijk Nederheide), nummer 100 n.k. Het gezin bestond uit (en dan vertrekken en aankomsten daargelaten): Maria Demmers (*1788), hoofd, Adrianus Linders, hoofd, arbeider (*1816), Anna Catharina Meesters, vrouw (*1830), Elizabeth Linders, zuster (*1822), Petrus Johannes Linders, broeder (*1824), Wilhelmus Linders, zoon (*1845), Maria Johanna Linders, dochter (*1846), Petronella Linders, dochter (*1848), Bartholomeus Linders, zoon (*1852), Maria van Ostaaij, dochter (*1850), Adrianus van Ostaaij, zoon (*1853), Antonetta van Ostaaij, dochter (*1858), Johanna Linders, dochter (*1862), Maria Louisa Linders, dochter (*1863), Josephus Meesters, zwager, arbeider (*1833), Anna Catharina Linders, dochter (*1865), Johannes Baptist Linders, zoon (*1870), Elisabeth Linders, dochter (*1872) en Gerardus Josephus Meesters, zwager, polderwerker (*1833), allen werden geboren te Woensdrecht.
 • 13/10-1864: Woensdrecht (Anna Maria Demmers).
 • 1874: Woensdrecht (Anna Maria Demmers).

Hij trouwde met Anna Maria Demmers op 9/26 februari/3 maart 1815 te Woensdrecht (West-Brabant).2595 Geboren in 1789 te Woensdrecht (West-Brabant).2988,2991 Gedoopt op 21 mei 1789 te Woensdrecht (West-Brabant).2991 Overleed op 20 april 1874 te in de wijk Nederheide te Woensdrecht (West-Brabant).1391 Geloof: rooms-katholiek. Zij was ‘boere-dienstmaagd’ (1815) en arbeidster (1819, 1820, 1842, 1850, periode 1850-1862). – Haar doopgetuigen waren Adrianus Demmers en Maria Fraters. – Zij overleed om drie uur ’s morgens, de aangifte werd gedaan door Ludovikus van Geijsen, 54, arbeider, schoonzoon en door Johannes Koenraads, 42, veldwachter, beiden woonachtig te Woensdrecht.1274,1386,1274,3003,2595,2991,1387,1391 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maria, Anna Isabella. Zij was een dochter van Johannes Baptist (Jan) Demmers (* Ravels, Antwerpen, 1751, + Woensdrecht, 15 april 1801, zie kwartierstaatnummer 194) en Elisabeth Bril (* Woensdrecht, 1768, + aldaar, 25 april 1810, zie kwartierstaatnummer 195). Update 22/6-2018

Kinderen:

 • LW16  Anna Cornelia Linders (1815-1884)
 • LW17  Adrianus (Adriaan) Linders (1816-1889)
 • LW18  Johanna Linders (1819-1906)
 • LW19  Elisabeth Linders (1820-1860)
 • LW20  Martinus Linders (1822-1890)
 • LW21  Henricus (Hendrik) Linders (1826-1852)
 • LW22  Petrus Johannes (Jan) Linders (1824-1908)
 • LW23  Martina Linders (1829-1838)

LW13. Adrianus (Adriaan) Linders. Geboren in 1761 te Woensdrecht (West-Brabant).281,21,2988,2993 Gedoopt op 18 november 1761 te Woensdrecht (West-Brabant).281 Overleed op 14 maart 1843 aan de Dorpsstraat te Woensdrecht (West-Brabant).281,1387 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Hij was ‘journalier’ (1812) en arbeider (in de periode 1811-1832, 1830, 1839, 1843). Als moeder werd Cornelia Sebastiaansen vermeld. – Hij overleed om twee uur ’s middags te Woensdrecht in huis wijk A nummer 6; de aangifte werd gedaan door Petrus Joannes van As, 36, arbeider, schoonzoon en door Jacobus Swagemakers, 39, arbeider, schoonzoon, beiden woonachtig te Woensdrecht. – In ’t kadaster over 1811-1832 wordt vermeld dat hij twee samengestelde lappen grond bezat op de hoek Dorpsstraat/Rijzendeweg in Woensdrecht. In de bevolkingsregisters van 1830 en 1849 woonden zijn dochters Johanna en Petronella en hun gezinnen in naastgelegen panden, en na zijn dood in 1849 dochter Anna Isabella in zijn huis met haar gezin. De buren zoals die in 1830 en 1849 vermeld werden waren de families Bril en Van den Boom; dit komt overeen met de data uit ’t kadaster; Jacobus Bril bezat huis, erf, tuin en bouwland in sectie G nummer 479 t/m 482 en Johannes Cornelis van den Boom bezat huis, erf en tuin in sectie G nummer 469 en 470. Dit was allebei naast grond van Adriaan Linders.1387,1388,2988,1389,2703 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Adrien, Adriani, Adrjan, Adrianii – Leenders. Update 22/6-2018

Oorspronkelijke afbeelding links: Rijksdienst voor ‘t Cultureel Erfgoed.

Overzichtskaartje. Oorspronkelijke afbeelding: T. van Amsterdam, 2005, WBA Bergen op Zoom.

Adressen:2982,2524,1388,2988,1387,1389,21

 • 1785: Woensdrecht (beide echtelieden).
 • 1787: Woensdrecht.
 • 1789: Woensdrecht.
 • 1792: Woensdrecht.
 • 1795: Woensdrecht.
 • 1812: Woensdrecht.
 • 1830: Woensdrecht, wijk A nummer 6. Hij woonde daar met zijn vrouw, dochter Isabella Linders, 22, woonde bij hen.
 • 1839: Woensdrecht; wijk A nummer 6.
 • 1843: Woensdrecht; wijk A nummer 6.

Hij trouwde met Barbara Brooijmans op 30 april/15 mei 1785 te Woensdrecht (West-Brabant).281,21 Geboren in 1766 te Woensdrecht (West-Brabant).2524,281,21,2988,2993,1389 Gedoopt op 9 februari 1766 te Woensdrecht (West-Brabant).2524 Overleed op 16 juni 1839 aan de Dorpsstraat te Woensdrecht (West-Brabant).281,1389 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Haar doopgetuigen waren Jacobus Bromans en Maria Pardans. – Zij overleed om drie uur ’s nachts, de aangifte werd gedaan door Adrianus Marcus, broodbakker, dertig, bekende en door Jacobus Verlinde, veertig, veldwachter, bekende, beiden woonachtig te Woensdrecht. Barbara overleed in huis wijk A nummer 6.1389,2524 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Barbera, Berbera – Brooymans, Broomans, Bouwmans, Broeijmans, Bromans.  Update 22/6-2018

Zij was een dochter van Cornelis Brooijmans (*Ossendrecht, West-Brabant, 20 februari 172221,3001) en Johanna Perdaams (*Huijbergen, West-Brabant, 7 december 17302524,21,3001). Cornelis en Johanna waren getrouwd op 16 april/1 mei 1763 te Ossendrecht/Woensdrecht (West-Brabant)21; beiden katholiek en NH vermeld. Cornelis was landman onder Woensdrecht (1767). – Op 12/3-1767 werd voor de Bergse notaris Benjamin van der Hagen ’t testament van dit echtpaar opgesteld, zij waren “gesond, bequaam ende geneegen” om te disponeren. Zij wilde hun testament opgestellen omdat “sij overwegende de sekerheijd des doods, en de onsekere tijd en uure” het hun verstandig leek. Hun erfgenaam beloofde dochter Berbera en kinderen die nog zouden komen op te voeden tot hun 25ste, te leren leven en schrijven en te voorzien van handwerk of een ander ambacht.1372 Update 22/6-2018

Adres echtpaar Brooijmans-Perdaams:21

 • 1763: Woensdrecht (Cornelis), Huijbergen (Johanna).

Kinderen Linders:

 • LW24  Cornelis Linders (1785-1814)
 • LW25  Johanna Linders (1787-1859)
 • LW26  Petronella (Piternella) Linders (1789-1859)
 • LW27  Anna Cornelia Linders (1792-)
 • LW28  Maria Elizabeth Linders (1795-)
 • LW29  Adriana Linders (1800-1889)
 • LW30  Anna Isabella Linders (1807-1890)

LW14. Joannes (Jean) Linders. Geboren in 1764 te Woensdrecht (West-Brabant).281,1388,2524,2525 Gedoopt op 28 oktober 1764 te Woensdrecht (West-Brabant).281 Overleed op 15 februari 1812 te Hoogerheide (West-Brabant).1388 Geloof: rooms-katholiek. Jean overleed in een periode dat Hoogerheide onder de gemeente Huijbergen viel; hij kan dus goed aldaar overleden zijn. Hij overleed “dans la maison située rue d’Ossendrecht, section quatrieme, numero cinq” om zeven uur ’s avonds, de aangifte werd gedaan door Adrien Linders, broer, vijftig, dagloner, woonachtig te Woensdrecht en door Jacques de Jonge, buurman, zestig, rentenier, woonachtig te Hoogerheide. 1388 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Kean, Joannis. Update 22/6-2018

Adressen:2524,1388,2525

 • 1800: Woensdrecht.
 • 1802: Hoogerheide.
 • 1804: Hoogerheide.
 • 1812: Hoogerheide (mogelijk); rue d’Ossendrecht, sectie vier nummer vijf van de gemeente Huijbergen.

Overlijdensakte, 1812. (Afbeelding: WBA Bergen op Zoom)

Hij trouwde met Adriana (Adrienne) Huijbrechts. Geboren in 1763 te Zandvliet (Antwerpen, België).2524,2525 Gedoopt op 12 juli 1763 te Zandvliet (Antwerpen, België).2983 Overleed op na 15 februari 1812.1388 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Huijbregx, Huijbregts.

Zij was een dochter van Sebastianus Huijbrechts (ged. Zandvliet, Antwerpen, 4 oktober 1728,2984 + aldaar, 28 maart 18142984) en Catharina Voormaet (ged. Zandvliet, Antwerpen, 5 november 1732,2984 begr. aldaar, 16 november 18032984). Zij waren getrouwd op 31 maart 1761 te Zandvliet (Antwerpen, België).2984 Sebastianus was een zoon van Paulus Huijbrechts en Adriana van Meir. Catharina was eerder getrouwd op 23/7-1754 te Zandvliet met Arnoldus Aertsens. – Zij was een dochter Simon Jacobsz Vaermaet uit Hoeven en de Zandvlietse Maria Anna (Marian) Schippers.2984 Update 22/6-2018

Kinderen:

 • LW31  Sebastianus Linders (1800-)
 • LW32  Francisca Linders (1802-)
 • LW33  Joannes Franciscus Linders (1804-)

LW15. Petronella (Pieternella) Linders. Geboren op 10 maart 1767 te Woensdrecht (West-Brabant).281,1389,21,2524,2988 Gedoopt op 10 maart 1767 te Woensdrecht (West-Brabant).281,2524,2991 Overleed op 21 januari 1837 te Woensdrecht (West-Brabant).281,1389 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Zij was arbeidster (1837). – Haar doopgetuigen waren Antonius Wilmse en Petronilla Giele.1389,2524 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Petronelle, Petronilla – Linderts. Update 22/6-2018

Adressen:1389,16,21,136,2988

 • 1790: Woensdrecht (bruid en bruidegom).
 • 1812: Woensdrecht; sectie één nummer 86.
 • 1830: Woensdrecht; wijk A (dorp), nummer 92. Zij woonde daar naast ’t gezin van haar broer Meeuwis Linders. Het gezin bestond uit Martinus Smits, 49, arbeider, Petronella Linders, 62 en Johannes van Ginneken, 29, arbeider.
 • 1837: Woensdrecht.
 • 1850 (M. Smits): Woensdrecht; wijk A nummer 150.

Zij trouwde een eerste keer met Dingeman van den Bergh, op 10/25 april 1790 te Ossendrecht (West-Brabant).21 Geboren in 1766 aan de Moerkant te Essen (Antwerpen, België).281 Gedoopt op 2 januari 1766 te Huijbergen (West-Brabant).281,246 Overleed op 18 of 28 januari 1812 te Woensdrecht (West-Brabant).281,246 Geloof: rooms-katholiek, vermeld NH. Hij was dagloner (1812). – Hij overleed om elf uur ’s morgens in ’t huis sectie één nummer 86, de aangifte werd gedaan door Johannes (Jean) de Jong, buurman, 56, landbouwer en Jan (Jean) Looijen, buurman, 62, landbouwer, beiden woonachtig te Woensdrecht.16 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: van den Berg. Update 22/6-2018

Dingeman was een zoon van Siardus Dingeman van den Bergh (*Essen-Spilbeek, Antwerpen, 1721,246 ged. Essen, Antwerpen, 10 november 1721,246 + na 23 juni 1783,246 ook: Carus) en Catharina Cornelissen Stuijts (ged. Wuustwezel, Antwerpen, 14 mei 1726,246,254 + Huijbergen, West-Brabant, 22 oktober 1779,246,254 ook: Catharina, Catarina). Zij trouwden op 1 mei 1751 te Essen (Antwerpen, België)246, zij waren beiden katholiek. Citaat uit bron 246: “In 1756 verkochten Cornelis Huijbrechts Brouwers en zijn vrouw de percelen Altenaer en Noijnt Genoegh aan Siardus van den Bergh, die getrouwd was met Catharina Stuijts.” – Getuigen bij ’t huwelijk in 1751 waren Aegidius van den Brande en Henricus Wijnans. – Hij hertrouwde op 23 juni 1783 te Zundert met Antonia Cornelis Mutsaerts (ged. Huijbergen, 21/5-1738).246 Update 22/6-2018

Adressen echtpaar Van den Bergh-Stuijts:246

 • 1754: Essen-Spilbeek (Antwerpen, België).
 • 1755: Essen-Spilbeek (Antwerpen, België).
 • 1756: parochie Kalmthout (Antwerpen, België).
 • periode 1758-1766: parochie Huijbergen (kan zowel in West-Brabant als in België geweest zijn).

Zij trouwde een tweede keer met Martinus Smits op 29 januari/5/19 februari 1815 te Woensdrecht (West-Brabant).2595 Geboren in 1781 te Woensdrecht (West-Brabant).668,2989,2524,2988 Gedoopt op 19 september 1781 te Woensdrecht (West-Brabant).2524 Overleed op 17 augustus 1850 te Woensdrecht (West-Brabant).668,136 Geloof: rooms-katholiek. Hij was arbeider (1815, 1838, 1850). – Zijn doopgetuigen waren Petrus Smits en Adriana Adriaanse. – Getuigen bij ’t huwelijk in 1815 waren Adriaan Looijen, vijftig, bouwman, Cornelis Crijnen, zestig, hovenier, Johannes de Jong, 39, bouwman en Johannes van Rozendaal, 45, deurwaarder, allen woonachtig te Woensdrecht. – Hij hertrouwde op 5 december 1838 te Woensdrecht met Maria Catharina van Bael (ook: van Baal), arbeidster, 48, geboren te Essen als dochter van Cornelis van Bael en Cornelia van Meel; weduwe van Pieter Jan Verbeek. – Hij overleed om vier uur ’s nachts, de aangifte werd gedaan door Johannes Cornelis Leenaarts, 37, schoenmaker, buurman en door Cornelis Lenaarts, 28, veldwachter, buurman, beiden woonachtig te Woensdrecht.2595,2989,136,2991 Update 22/6-2018

Martinus was een zoon van Johannes (Jan) Smits (*Woensdrecht, West-Brabant, rond 1750,21 begr. Woensdrecht, 26 juli 1790,2991 ook: Joannes) en Anna Maria Timmermans (*Woensdrecht, West-Brabant, 1749,668,21 + Woensdrecht, West-Brabant, 23 mei 1821668,2990). Zij trouwden op 26 november 1780 te Ossendrecht (West-Brabant).21 Zij waren beiden katholiek van geloof en werden NH vermeld. Jan Smits werd vermeld als Pieter Smits in ’t extract van de begraafinschrijving in de huwelijkse bijlagen van zoon Martinus uit 1815.2991 Anna Maria was landbouwster (1821). – Zij was een dochter van Gerardus Timmermans en Maria Adriaansen. – Zij overleed om tien uur ’s avonds, de aangifte werd gedaan door Gerardus van Loon, landbouwer, 42, bekende en door Jacobus Kuijlen, landbouwer, 56, bekende, beiden woonachtig te Woensdrecht.2990 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Smit. Update 22/6-2018

Adressen echtpaar Smits-Timmermans:2595,2990,21

 • 1780: Woensdrecht (bruid en bruidegom).
 • 1815: gemeente Woensdrecht.
 • 1821: Woensdrecht.

Vijfde generatie


Kinderen van Meeuwis Linders (LW12) en Anna Maria Demmers

LW16. Anna Cornelia Linders. Geboren op 21 april 1815 aan de Bossestraat te Woensdrecht (West-Brabant).281,2988,3007 Overleed op 22 augustus 1884 te Woensdrecht (West-Brabant); zij werd 69.1384 Woonde te Woensdrecht (West-Brabant) in 1884.1384 Geloof: rooms-katholiek. Zij was dienstmeid (1837) en herbergierster (1884). – Zij werd geboren om vijf uur ’s morgens, de aangifte werd gedaan door haar vader met als getuigen Willem Smits, bouwman, 43 en Johannes van Rozendaal, veldwachter, 44, beiden woonachtig te Woensdrecht. – Zij kreeg in 1837 te Woensdrecht een onwettige dochter (Anna Cornelia Linders); zij werd op 1 februari 1839 gewettigd bij haar huwelijk met Johannes Franciscus de Nijs. Het kindje werd in 1837 aangegeven door Gabriël Thijssen, 27, arbeider, woonachtig te Woensdrecht. – Zij overleed om vier uur ’s nachts, de aangifte werd gedaan door Adrianus de Nijs, 42, spoorwachter, woonachtig te Wouw, zoon en door Petrus Soffers, 24, klerk, woonachtig te Woensdrecht.1383,1384,3007 Update 24/6-2018

Zij trouwde met Johannes Franciscus de Nijs op 1 februari 1839 te Woensdrecht (West-Brabant).281 Geboren in 1802 te Bergen op Zoom.281,1382 Gedoopt op 21 mei 1802 te Bergen op Zoom.281,402 Overleed op 21 april 1858 te Woensdrecht (West-Brabant).1382,1315 Woonde te Woensdrecht (West-Brabant) in 1858.1382 Geloof: rooms-katholiek. Hij was herbergier (1858). – Zijn doopgetuigen waren Joannes Baptista Cornelisse en Anna Catharina de Nys. – Hij overleed om acht uur ’s morgens, de aangifte werd gedaan door Cornelis de Nijs, 57, landbouwer, broer en door Adrianus Luijks, 48, onderwijzer, beiden woonachtig in de gemeente Woensdrecht.281,1382,1315,402 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joannes Franciscus – de Nys. Update 24/6-2018

Hij was een zoon van Antonius (Antonij) de Nijs (*Bergen op Zoom-Buitenpoorterij, 1774,1389,2595,402 ged. Bergen op Zoom, 3 augustus 1774,3006 + Woensdrecht, West-Brabant, 13 oktober 1828,1389 ook: Anthonius, Antoine – de Neijs, de Nys) en Johanna (Jeanne) Cornelissen (*Woensdrecht-Zuidgeest, West-Brabant, 1773,311,402 + Woensdrecht, 27 april 1813,1315 ook: Joanna – Cornelisse, Corneelissen). Zij waren getrouwd op 12 oktober 1795 te Woensdrecht, ze waren beiden katholiek.3006 Antonij was landbouwer (1811, 1813, 1828) en bouwman (1814). – Antonij was een zoon van Gerardus de Neijs en Elisabeth Pijnen. – Hij hertrouwde op 3/5-1814 te Woensdrecht met Anna Catharina van Koeckhoven (ook: van Koekhoven, geboren te Kruisland als dochter van Johannes van Koekhoven en Adriana Looijen, gedoopt te Wouw op 27/10-1784). – Hij overleed om tien uur ’s morgens, de aangifte werd gedaan door Martinus de Nijs, landbouwer, 57, broer en door Joannis van Rozendaal, veldwachter, 58, bekende, beiden woonachtig te Woensdrecht.1389,3006,2999,2595,311 Jeanne was landbouwster en pachtster (1813). – Zij was een dochter van Cornelis Cornelissen en Anne Cornelie van Heijschot (nummers V348 en V349). – Zij overleed om negen uur ’s avonds in huis sectie 1 nummer 34 te Woensdrecht; de aangifte werd gedaan door Jacque Melsen, 51, landbouwer, zwager en Jean Baptist Corneelissen, 43, beiden woonachtig op de Woensdrechtse Zuidgeest.1315,311 Update 24/6-2018

Adressen echtpaar De Nijs-Cornelissen:311,2595,2999,281,1382

 • 1796: Woensdrecht; hun kind werd in dat jaar gedoopt te Huijbergen.
 • 1802: parochie Bergen op Zoom (kan dus ook de heerlijkheid Borgvliet zijn).
 • 1811: gemeente Woensdrecht.
 • 1813: gemeente Woensdrecht; sectie 1, nummer 34.

LW17. Adrianus (Adriaan) Linders. Geboren op 26 september 1816 aan de Bossestraat te Woensdrecht (West-Brabant).2909,2988 Overleed op 13 januari 1889 in de wijk Nederheide te Woensdrecht (West-Brabant); hij werd 72.383,2938 Geloof: rooms-katholiek. Adriaan was arbeider (1845, 1846, 1848, periode 1850-1862, 1852, 1862, 1863, 1865, 1869, 1870, 1872), Werkman (1874, 1882). – Hij werd geboren om negen uur ’s avonds, de aangifte werd gedaan door zijn vader met als getuigen Martien de Nijs, 45, bouwman en Jan Baptist Corneelissen, 46, bouwman, beiden woonachtig te Woensdrecht.1398,1401,1408,2856,2909,2910,2911,2912,2913,1407,2914,1274,1396,2928 Update 24/6-2018

Adressen:2856,2910,2911,2912,2913,1407,2914,1401,1408,2915,835,2938,1396,2752

 • 1845: gemeente Woensdrecht; wijk A nummer 90.
 • 1846: gemeente Woensdrecht; wijk A nummer 91.
 • 1848: gemeente Woensdrecht; wijk A nummer 9.
 • 1849: gemeente Woensdrecht; wijk A (dorp Woensdrecht), nummer 158. Het gezin bestond uit Adriaan Linders (*1816), Joanna van den Einden (*1817), Wilhelmus Linders (*1843), Maria Linders (*1845) en Pietronel Linders (*1848). Zij woonden vlakbij Adriaans moeder Maria Demmers en naast de ouders van zijn latere vrouw, ’t echtpaar Meesters-van Hooijdonk.
 • periode 1850-1862: Woensdrecht; wijk A (dorp Woensdrecht), nummer 153.
 • 1852: gemeente Woensdrecht; wijk A nummer 115.
 • periode 1861-1880: Woensdrecht; wijk A nummer 100, meer over dat adres bij vader.
 • 1862: gemeente Woensdrecht; wijk A nummer 100.
 • 1863: gemeente Woensdrecht; wijk A nummer 100.
 • 1865: gemeente Woensdrecht; wijk A nummer 100.
 • 1870: gemeente Woensdrecht; wijk A nummer 123.
 • 1872: gemeente Woensdrecht; wijk A nummer 123.
 • periode 1880-1900: gemeente Woensdrecht; wijk A nummer 138, later wijk A nummer 131. De buren waren ongeveer ’t zelfde als in de periode 1850-1862; bij veel van hen werd ook ’t gehucht Nederheide vermeld.
 • 1882: gemeente Woensdrecht.
 • 6/6-1899: Woensdrecht (A.C. Linders-Meesters).

Hij trouwde een eerste keer met Johanna van den Eijnden op 4 mei 1844 te Woensdrecht (West-Brabant).548 Geboren op 30 januari 1817 te Woensdrecht (West-Brabant).1382 Overleed op 22 januari 1854 te Woensdrecht (West-Brabant); zij werd 36.1382,1396 Johanna was arbeidster (1845, 1846, 1848, 1854). – Zij werd geboren om zeven uur ’s morgens, de aangifte werd gedaan door haar vader met als getuigen Johannes Dietvors, 42, schoolmeester en Johannes Melsen, 26, bouwman, beiden woonachtig in de gemeente Woensdrecht.1382,2908,2910,2911 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joanna – van den Einden, van den Enden, van den Einden. Update 24/6-2018

Johanna was een dochter van Willem van den Eijnden (*Woensdrecht, West-Brabant, 18 november 1775, 311,2595 + aldaar, 27 april 1817, 311 ook: Guillaume – van den Enden, van den Eijnde) en Maria Elizabeth Bogaarts (*Horendonk, Antwerpen, België, 1785,302,1378,2595 ged. Essen, Antwerpen, België, 15 september 1785,302,1378,2595,2762 + Woensdrecht, West-Brabant, 7 december 1848,302,1387 ook: Maria Elisabeth, Marie Elisabeth – Bogers, Bogaerts). Willem was dagloner (1813) en arbeider (1817). – Zijn geboortedatum komt uit de huwelijksakte van 1813, daarin werd vermeld dat hij 37 jaar, zes maanden en achttien dagen oud was. Geen katholieke doop gevonden rond die datum te Woensdrecht. – Hij woonde bij zijn overlijden in de gemeente Woensdrecht op wijk één nummer 71. Hij overleed om zeven uur ’s avonds, de aangifte werd gedaan door Willem Brooijmans, 46, bouwman en door Jan Baptist Corneelissen, 47, bouwman, beiden woonachtig te Woensdrecht.311,2908,2595 Maria Elizabeth was dagloonster (1813) en arbeidster (1817, 1822, 1823, 1848). – Zij overleed om drie uur ’s morgens, de aangifte werd gedaan door Wilhelmus Smits, 55, arbeider, echtgenoot en Cornelis Leenaarts, 27, veldwachter, beiden woonachtig in de gemeente Woensdrecht. Vermeld werd dat ze geboren was te Woensdrecht. Zij was een dochter van Cornelius Bogaerts en Anna van Dorst, zie kwartierstaatnummers 446 en 447.2860,2595,1387,2908 Update 24/6-2018

Kinderen Linders-van den Eijnden:

 • LW34  Wilhelmus (Willem) Linders (1845-1922)
 • LW35  Johanna Maria Linders (1846-1907)
 • LW36  Petronella (Pietronel) Linders (1848-1871)
 • LW37  Bartholomeus Linders (1852-1938)

Hij trouwde een tweede keer met Anna Catharina Meesters op 20 september 1860 te Woensdrecht (West-Brabant).392 Geboren op 19 september 1830 te Woensdrecht (West-Brabant).392,1400,1274,2925 Overleed op 30 december 1916 te Rilland (Zuid-Beveland, Zeeland); zij werd 86.392,1404 Woonde te Woensdrecht (West-Brabant) in 1890.1402 Geloof: rooms-katholiek. Zij was dienstmeid (1855) en arbeidster (1862, 1863, 1865, 1870, 1872). – Zij was eerder getrouwd op 22/10-1855 te Woensdrecht met Christianus van Ostaaij, dienstknecht, 43, geboren te Woensdrecht als zoon van Cornelis van Ostaaij en Antonia Fraters. Bij ’t huwelijk werden Anna Catharina’s kinderen Maria Catharina Meesters (*14/1-1850) en Adrianus Meesters (*20/4-1853) gewettigd. – Zij overleed om elf uur ’s avonds in de gemeente Rilland-Bath waar ze inwoonde bij haar dochter Louisa Verbiest-Linders en haar gezin. De aangifte werd gedaan door Petrus Hendricus Verbiest, 54, boereknecht, schoonzoon, woonachtig in de gemeente Rilland-Bath en door Jan Verkade, 23, vrachtrijder, woonachtig te Waddinxveen. 392,1401,1408,2913,1407,2914,2916,1404 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Musters, Meestens. Update 24/6-2018

Zij was een dochter van Adrianus (Adriaan) Meesters (*Nieuwmoer, Antwerpen, rond 1798,1382 + Woensdrecht-dorp, West-Brabant, 3 september 18521382,1274) en Maria Catharina van Hooijdonk (*Roosendaal, West-Brabant of Nispen, West-Brabant, 1799,1382 + Woensdrecht-dorp, West-Brabant, 18 oktober 1856,1382,1274 ook: Maria, Maria Catherina – van Hooydonk, Van Hooydonck). Adriaan was handwerker (1828) en arbeider (1830, periode 1850-1852, 1852). – Hij werd in ieder geval in de gemeente Kalmthout geboren. – Zijn ouders waren Gerardus Meesters (1752-1814) uit Essen en Anna Maria Elisabeth van Hees (1763-1838) uit Nieuwmoer. – Hij overleed om vijf uur ’s middags op A156 te Woensdrecht; de aangifte werd gedaan door Cornelius Leenaarts, dertig, veldwachter en door Jacobus Theodorus Soffers, 31, gemeente-secretaris, beiden woonachtig in de gemeente Woensdrecht.1400,1274,1382,2917,23 Maria Catharina was huisvrouw (1828) en arbeidster (1852). – Zij werd volgens ’t bevolkingsregister van Woensdrecht over 1850-1862 geboren te Woensdrecht in 1799. – Een kind, Cornelius van Hooijdonk, werd op 7/10-1797 gedoopt te Nispen-Essen; het werd geboren op ’t Punt (?) als zoon van Petrus van Hooijdonk en Gertrudis Nieuwlaet. – Zij overleed om twee uur ’s middags, de aangifte werd gedaan door Gerardus Josephus Meesters, 23, arbeider, zoon en door Adrianus Luijkx, 46, onderwijzer, beiden woonachtig in de gemeente Woensdrecht.1382,1274,2917,1363 Update 24/6-2018

Adressen echtpaar Meesters-van Hooijdonk:2915,1274,1382,2917

 • 1828: gemeente Kalmthout; in Nieuwmoer.
 • vanaf rond 1827 of 1828: gemeente Woensdrecht.
 • 1849: gemeente Woensdrecht; wijk A (dorp Woensdrecht), nummer 154.
 • periode 1850-1862: gemeente Woensdrecht; wijk A (dorp Woensdrecht), nummer 154.
 • 1852: gemeente Woensdrecht; wijk A nummer 156.
 • 1856: Woensdrecht.

Kinderen Linders-Meesters:

 • LW38  Johanna Linders (1862-1941)
 • LW39  Louisa Linders (1863-1919)
 • LW40  Anna Catharina Linders (1865-1906)
 • LW41  Johannes Baptist Linders (1870-1943)
 • LW42  Elisabeth Linders (1872-1954)

LW18. Johanna Linders. Geboren op 11 februari 1819 aan de Bossestraat te Woensdrecht (West-Brabant).281,1385,1274,2988,2923,3003 Overleed op 24 mei 1906 te Woensdrecht (West-Brabant).1385 Woonde te Woensdrecht (West-Brabant) in 1906.1385 Geloof: rooms-katholiek. Zij was arbeidster (1845). – Zij overleed om zes uur ’s morgens, de aangifte werd gedaan door Adriaan van Loon, zeventig, arbeider, schoonzoon en door Josephus Soffers, 46, klerk, beiden woonachtig te Woensdrecht.2923,1385 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joanna. Update 24/6-2018

Adressen:1274

 • periode 1850-1862: Woensdrecht; wijk A (dorp Woensdrecht), nummer 150. Het gezin van haar broer Martinus woonde daar ook. Haar gezin bestond uit Louis van Geijsen, *1819 (vermeld als geboren te Woensdrecht), Johanna Linders, *1819 en Anna Cornelia van Geijsen, *17/3-1850, ovl. 17/11-1850.

Zij trouwde met Ludovicus (Louis) van Geijsen op 1 oktober 1845 te Woensdrecht (West-Brabant).281,2923 Geboren op 24 juli 1819 te Zandvliet (Antwerpen, België).281,1274,2923,3003,2922 Overleed op 6 november 1899 te Woensdrecht (West-Brabant); hij werd tachtig.2922 Geloof: rooms-katholiek. Louis was arbeider (1845, periode 1850-1862, 1874, 1899). – Hij werd geboren om acht uur ’s morgens. – Louis moest, ondanks dat hij in België geboren was, gewoon deelnemen aan de loting voor de nationale militie. Hij werd uitgeloot met lotnummer 128; zijn uiterlijk werd wel omschreven: hij was 1m67,0 lang, had een ovaal aangezicht, een rond voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus en mond, een ronde kin, bruin haar en bruine wenkbrauwen. – Getuigen bij hun huwelijk in 1845 waren Petrus Koek, kleermaker, 53, woonachtig te Woensdrecht, Michael Strang, opzichter bij ‘den Waterstaat’, dertig, woonachtig te Woensdrecht, Antonius Josephus Feber, aannemer der publieke werken, 24, woonachtig te Bergen op Zoom en Cornelis Lenaarts, veldwachter, 24, woonachtig te Woensdrecht. Louis was niet zo rijk; in de huwelijksbijlagen van 1845 werd een certificaat van onvermogen bijgevoegd; waarin Petrus Johannes van Ostaaij, landbouwer en Adrianus van den Boom, molenaar, beiden woonachtig te Woensdrecht, verklaarden dat Louis van Geijsen “in zoodanige behoeftige omstandigheden” verkeerde dat hij de zegels voor op de akten voor zijn huwelijk niet kon betalen. – Hij overleed om negen uur ’s middags, de aangifte werd gedaan door Adrianus van Loon, 62, arbeider, schoonzoon en door Franciscus van Linden, 46, veldwachter, beiden woonachtig te Woensdrecht.1274,2923,3003,2922,1391 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Ludovikus. Update 24/6-2018

Hij was een zoon van Petrus van Geijsen (*Woensdrecht, 1780,1395,1389 aldaar, 10 februari 1833,2923,3003,1389 ook: van Geijzen) en Maria Anna Lambrechts (*1783,1359 Zandvliet, Antwerpen, 23 april 18212923,3003). Petrus was horlogemaker (1829, 1832, 1833). – Hij was een zoon van Johannes van Geijsen en Johanna Rommens. Hij hertrouwde met Anna Catharina (ook Maria Catharina) Cornelissen uit Woensdrecht, dochter van Cornelis Cornelissen en Maria Anna Bril. – Hij overleed om vijf uur ’s middags, de aangifte werd gedaan door Laurens de Vreng, arbeider, veertig, zwager en door Adriaan van Ganzen, arbeider, dertig, bekende, beiden woonachtig te Woensdrecht.3003,3004,3005,1387 – Maria Anna was handwerkster (1821). – Zij overleed om zeven uur ’s avonds in het huis sectie negen nummer 74 te Zandvliet. De aangifte werd gedaan door Petrus van Gijsen, 41, handwerker, echtgenoot en door Joannes de Ridder, 36, handwerker, ‘vrind’ van de overledene, beiden woonachtig te Zandvliet.1359 Update 29/6-2018

LW19. Elisabeth Linders. Geboren op 8 augustus 1820 aan de Bossestraat te Woensdrecht (West-Brabant).281,1386,1274,2988 Overleed op 26 oktober 1860 te Woensdrecht (West-Brabant); zij werd veertig.1382 Zij woonde in 1849 en de periode 1850-1862 in bij haar moeder te Woensdrecht.1274 Update 27/6-2018

LW20. Martinus Linders. Geboren op 9 juli 1822 te Woensdrecht-Bossestraat (West-Brabant).392,2988 Overleed op 21 april 1890 te Woensdrecht-Nederheide (West-Brabant); hij werd 67.392,835 Geloof: rooms-katholiek. Hij was arbeider (periode 1850-1862, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1859, 1860, 1863, 1877, 1878, 1880, periode 1880-1890, 1882). – Getuigen bij ’t huwelijk met Adriana Paardekam in 1882 waren Petrus van Meel, 59, schoenmaker, Willem de Meulder, 59, hoefsmid, Petrus Hubertus Bervaes, 53, veldwachter en Jan Baptist La Fors, 39, veldwachter, allen woonachtig in de gemeente Halsteren. – Op 14/2-1891 werd er bij notaris W. van Gastel te Wouw een volmacht opgesteld voor Adriana Paardekam, op dat moment weduwe van Martinus. Op dezelfde dag verkocht zijn zoon Ludovicus bij dezelfde notaris een huis te Woensdrecht aan Martinus’ aangetrouwde neef Petrus Henricus Verbiest.1380,1381,1393,2856,835,2859,1391,2861,2879,2880,1407,2881,1274,2720 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Leenders.  Update 27/6-2018

Adressen:2856,2752,835,2859,1382,1380,1381,2879,2880,1391,1407,1274

 • periode 1850-1862: Woensdrecht; wijk A (dorp Woensdrecht), nummer 150. Het gezin van Martinus’ zus Johanna en haar man woonde daar ook.
 • 1852: Woensdrecht; wijk A nummer 149.
 • 1853: Woensdrecht; wijk A nummer 41.
 • 1854: Woensdrecht; wijk A nummer 66.
 • 1855: Woensdrecht; wijk A nummer 148.
 • 1856: Woensdrecht; wijk A nummer 148.
 • periode 1861-1880: Woensdrecht; wijk A nummer 97n.k.
 • 1863: Woensdrecht; wijk A nummer 97.
 • 1877: Woensdrecht.
 • periode 1880-1890: Woensdrecht; wijk A, nummer 126, veranderd naar nummer 124. De inschrijvingen direct vóór en na Martinus werden vermeld als Nederheide; een buurtschap die ook verder voorkomt in de familie Linders. Zijn tweede echtgenoot Adriana Paardekam kwam op 3/2-1882 in uit Halsteren, zij vertrok op 8/4-1891 weer naar Halsteren, na ’t overlijden van Martinus. Adriana’s zoon Adrianus Geers (*Halsteren, 19/2-1873) woonde daar ook. Adrianus Geers werd ‘ambtshalve’ ingeschreven bij de zevende volkstelling.
 • 1882: Woensdrecht (Martinus).
 • 1882: Halsteren (Adriana Paardekam).

Hij trouwde een eerste keer met Petronella Smits op 28 januari 1852 te Woensdrecht (West-Brabant).392 Geboren op 26 september 1822 te Woensdrecht (West-Brabant).2752,835,2860,1391 Overleed op 29 juni 1880 te Woensdrecht-Nederheide (West-Brabant); zij werd 57.392,835,1391 Geloof: rooms-katholiek. Zij was arbeidster (1853, 1854, 1856, 1859, 1860, 1863, 1878, 1880). – Zij werd geboren om vier uur ’s middags, de aangifte werd gedaan door Cornelis Guillielmus van den Dries, vroedmeester, 27, woonachtig te Woensdrecht, met als getuigen Mathijs Wilmse, landbouwer, 53 en Johannes van Rozendaal, veldwachter, 51, beiden woonachtig te Woensdrecht. Bij ’t huwelijk van haar ouders op 8/2-1823 werd ’t kindje gewettigd. – Zij overleed om vier uur ’s morgens, de aangifte werd gedaan door Matheus Petrus Voeten, 42, leerlooier en Franciscus van Linden, 27, veldwachter, beiden woonachtig te Woensdrecht.1380,1381,1393,2860,1391,2861,2880,1407,2881 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Smit, Bogers.  Update 27/6-2018

Zij was een dochter van Wilhelmus (Willem) Smits (*Hoogerheide, West-Brabant, 20 januari 1794,302 ged. Huijbergen, West-Brabant, 26 januari 1794,2595 Woensdrecht, West-Brabant, 18 januari 1880302,1391) en Maria Elizabeth Bogaarts (*Horendonk, Antwerpen, 1785,302,1378,2595 ged. Essen, Antwerpen, 15 september 1785,302,1378,2595,2762 Woensdrecht, West-Brabant, 7 december 1848,302,1387 ook: Maria Elisabeth, Marie Elisabeth – Bogers, Bogaerts). Zij trouwden op 8 februari 1823 te Woensdrecht (West-Brabant).302,2860,2595 Willem was arbeider (1823). – Getuigen bij ’t huwelijk in 1823 waren Cornelis van Opdorp, arbeider, 28, Joannes Baptist van der Heijden, herbergier, 42, Cornelis Vadden, wagenmaker, 56 en Joannes van Rozendaal, veldwachter, 52, allen woonachtig in de gemeente Woensdrecht en allen goede bekenden van ’t bruidspaar. – Willem hertrouwde met Johanna van Wezel. – Hij overleed om één uur ’s nachts, de aangifte werd gedaan door Martinus Linders, 57, arbeider, schoonzoon en door Franciscus van Linden, 26, veldwachter, beiden woonachtig in de gemeente Woensdrecht.2595,1391 Maria Elizabeth was dagloonster (1813) en arbeidster (1817, 1822, 1823, 1848). – Zij overleed om drie uur ’s morgens, de aangifte werd gedaan door Wilhelmus Smits, 55, arbeider, echtgenoot en Cornelis Leenaarts, 27, veldwachter, beiden woonachtig in de gemeente Woensdrecht. Vermeld werd toen dat ze geboren was te Woensdrecht.2860,2595,1387,2908 Zij was een zus van Anna Catharina van Opdorp-Bogaars (kwartierstaatnummer 223) en een dochter van Cornelius Bogaerts (kwartierstaatnummer 446) en Anne van Dorst (kwartierstaatnummer 447).  Update 27/6-2018

Kinderen Linders-Smits:

 • LW43  Wilhelmus Linders (1852-1875)
 • LW44  Johanna Linders (1853-1853)
 • LW45  Catharina Linders (1854-1941)
 • LW46  Anna Cornelia Linders (1855-1903)
 • LW47  Maria Johanna Linders (1856-1877)
 • LW48  Johannes Baptist Linders (1859-1859)
 • LW49  Ludovicus Linders (1860-1943)
 • LW50  Johannes Baptist Linders (1863-1939)

Hij trouwde een tweede keer met Adriana Paardekam op 3 februari 1882 te Halsteren (West-Brabant).392,2859 Geboren op 29 juni 1816 te Ossendrecht (West-Brabant), mogelijk in het Hageland aldaar.392,2859,2226 Overleed op 6 april 1891 te Halsteren (West-Brabant); zij werd 74.1524 Geloof: rooms-katholiek. Adriana was arbeidster (1882, 1891). – De aangifte van haar geboorte werd gedaan door haar vader, met als getuigen Philip Willem (..) de Haast, 23, school(..), en Adriaan Kwik, 41, chirurgijn, beiden woonachtig te Ossendrecht. – Zij was bij haar huwelijk in 1882 weduwe van Martinus Geers. – Zij overleed om half elf ’s avonds, de aangifte werd gedaan door Josephus Geers, 47, landbouwer, zoon en door Jacobus Groffen, 43, wagenmaker, beiden woonachtig te Halsteren.2859,2226,1524  Update 27/6-2018

Adriana was een dochter van Nicolaas Paardekam (*Ossendrecht, West-Brabant, 1772, ged. Woensdrecht, 12/6–1772, Ossendrecht, 4 november 1838, zie kwartierstaatnummer 206) en Johanna van der Mast (*Heimolen, West-Brabant, 1777, ged. Woensdrecht, 23/9–1777, Ossendrecht, West-Brabant, 30 november 1861, kwartierstaatnummer 207).  Update 27/6-2018

LW21. Henricus (Hendrik) Linders. Geboren op 18 november 1826 aan de Bossestraat te Woensdrecht (West-Brabant).281,1274,2988 Overleed op 16 oktober 1852 te Woensdrecht (West-Brabant).1382,1274 Woonde te Woensdrecht (West-Brabant) in 1852.1382 Geloof: rooms-katholiek. Hendrik was arbeider (periode 1850-1862, 1852). – Hij woonde tot zijn dood in bij zijn moeder.1382,1274  Update 27/6-2018

LW22. Petrus Johannes (Jan) Linders, zie kwartierstaatnummer 48. Geboren op 11 november 1824, waarschijnlijk aan de Bossestraat te Woensdrecht (West-Brabant).1270,2077,2078,2988 Overleed op 5 januari 1908 te Hoogerheide (West-Brabant); hij werd 83.1270 Geloof: rooms-katholiek. Jan was arbeider (1880, 1900) en militair. – (Afwisselend) inwonend in de periode 1880-1900: stiefdochter Maria Christina Koolen, schoonmoeder Anna Volkaart, ene Adriana van Schaik, Petrus Johannes Verbaarendse, Gerardus Laurentius Rommers, en Petrus Johannes Bogers. Woonde de laatste jaren van zijn leven in bij schoonzoon Adrianus Johannes Krijntjes. – Hij was 166,0 lang bij de inschrijving voor de militie. – Op 8/10-1891 verkochten Franciscus de Rooij en Petrus Touw, beiden uit Bergen op Zoom bij notaris W. van Gastel te Wouw een huis met erf en tuin in de gemeente Woensdrecht aan Petrus Johannes Linders te Woensdrecht. De totale waarde was 290 gulden, de kadasternummers waren sectie B nummer 1056 en sectie B nummer 1057. Vermeld werd ook: “verschuldigd gebleven à 5% per 8 oktober. De kadastersectie B omvatte o.a. ’t Zandfort bij Hoogerheide op de kadasterkaarten van de periode 1811-1832. Als deze sectie in 1891 hetzelfde was komt dat overeen met ’t adres van Johanna Jellema in 1903.835,1270,2077,2720 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Pieter Jan.  Update 27/6-2018

Adressen:835,1270,989,990,1270,1277

 • 1850: Bergen op Zoom; Klaverstraat wijk E nummer 137 (Johanna).
 • periode 1860-1865: Bergen op Zoom; Hoogstraat wijk I nummer 200, Schoolstraat wijk H nummer 79 (Johanna).
 • vanaf 2/5-1865: Antwerpen, Sint-Paulstraat nummer 1-45 (Johanna).
 • 22/2-1873: gemeente Woensdrecht; wijk B Hoogerheide nummer 113.
 • 7/3-1875: gemeente Woensdrecht; wijk B Hoogerheide nummer 219.
 • 24/3-1878: gemeente Woensdrecht; wijk B Hoogerheide nummer 222.
 • periode 1880-1900: Hoogerheide; Zandfort, gemeente Woensdrecht wijk B nummer 255, B nummer 280 en B nummer 295.
 • 1900: gemeente Woensdrecht; wijk B Hoogerheide, nummer 295.
 • periode 1900-5/10-1906: Hoogerheide; gemeente Woensdrecht wijk B nummer 257.

Hij trouwde met Johanna Jellema op 13 oktober 1864 te Bergen op Zoom. Geboren op 17 juni 1837 te Bergen op Zoom.990,835,1277,1410 Overleed op 19 april 1903 op het Zandfort te Hoogerheide (West-Brabant); zij werd 65.1270 Geloof: rooms-katholiek. Zie kwartierstaatnummer 49.  Update 27/6-2018

Kinderen Linders-Jellema:

 • LW51  Adrianus Linders (1866-1942)
 • LW52  Anna Cornelia Linders (1870-1945)
 • LW53  Cornelis Linders (1873-1947)
 • LW54  Johanna Linders (1875-1969)
 • LW55  Petrus Johannes (Piet) Linders (1878-1947)
 • LW56  Willem Linders (1881-1972)

LW23. Martina Linders. Geboren op 17 september 1829 aan de Bossestraat te Woensdrecht (West-Brabant).281,2988 Overleed op 1 februari 1838, waarschijnlijk aan de Bossestraat te Woensdrecht (West-Brabant), zij werd acht jaar oud.281  Update 27/6-2018

Kinderen van Adriaan Linders (LW13) en Barbara Brooijmans

LW24. Cornelis Linders. Geboren in 1785 te Woensdrecht (West-Brabant).2524,311 Gedoopt op 5 augustus 1785 te Woensdrecht (West-Brabant).2982,2524 Overleed op 21 september 1814 te Woensdrecht (West-Brabant).311 Geloof: rooms-katholiek. Cornelis was arbeider (1814). – Getuigen bij zijn doop waren Cornelius Broomans en Cornelia Castiaensen (met laatste werd waarschijnlijk grootmoeder Cornelia Kerstiaanse bedoeld). – Hij overleed om zes uur ’s avonds, de aangifte werd gedaan door Willem Brooijmans, 43, bouwman en door Jacobus Brooijmans, 39, bouwman, beiden woonachtig te Woensdrecht.2524,311  Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cornelius.  Update 27/6-2018

LW25. Johanna Linders. Geboren in 1787 te Woensdrecht (West-Brabant).2524,1382,2595 Gedoopt op 6 december 1787 te Woensdrecht (West-Brabant).2524,2982,2595,2993 Overleed op 26 december 1859 aan de Dorpsstraat te Woensdrecht (West-Brabant).1382,1274 Woonde te Woensdrecht (West-Brabant) in 1859.1382 Geloof: rooms-katholiek. Zij was arbeidster (1824, 1850, 1859). – Haar doopgetuigen waren Petrus Linders en Petronilla Brooijmans. – Zij overleed om drie uur ’s middags, de aangifte werd gedaan door Adrianus Swagemakers, 34, arbeider, zoon en door Adriaan Luijkx, vijftig, onderwijzer, beiden woonachtig te Woensdrecht.2524,136,1382,2595  Update 27/6-2018 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joanna.

Adressen:2988,136,1382,1387,2915,1274  Update 27/6-2018

 • 1830: Woensdrecht; wijk A nummer 4. Zij woonde daar met haar eigen gezin en dat van haar zus Petronella. Het huishouden bestond uit acht man: Jacobus Swagemakers (*Ossendrecht), 34, Johanna Linders (*Woensdrecht), 42, Adriana Swagemakers (*Woensdrecht), vier, Barbera Christina Swagemakers, (*Woensdrecht) 1/4 jaar oud, Petronella Linders (*Ossendrecht, klopt niet), 41, Pieter Jan Plompen (*Woensdrecht), elf, Jacobus Plompen (*Woensdrecht), zeven en Anna Catharina Plompen (*Woensdrecht), twee.
 • 1843: Woensdrecht.
 • 1849: Woensdrecht; wijk A nummer 4. Haar zus Petronella woonde nu met haar gezin op A5, de buurman van haar vader in 1830 schoof op van A5 naar A6.
 • 1850: Woensdrecht; wijk A (dorp Woensdrecht), huis nummer vijf.
 • 1850-1862: Woensdrecht; wijk A nummer 4 (Dorpsstraat).
 • 1859: Woensdrecht.

Zij trouwde met Jacobus Swagemakers op 4 mei 1824 te Woensdrecht (West-Brabant).2595 Geboren in 1794 te Ossendrecht (West-Brabant).2595,2988,136,1274 Gedoopt op 3 februari 1794 te Woensdrecht (West-Brabant).2595,2993 Overleed op 1 januari 1850 aan de Dorpsstraat te Woensdrecht (West-Brabant).136,1274 Geloof: rooms-katholiek. Jacobus was arbeider (1824, 1830, 1843, 1850). – Hij overleed om elf uur ’s morgens, de aangifte werd gedaan door Adriaan Swagemakers, 24, arbeider, zoon en door Cornelis Leenaarts, 28, veldwachter, buurman, beiden woonachtig te Woensdrecht. Als zijn moeder werd Joanna van Oevelen vermeld.2988,136,2595,1387 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Swagemaekers.  Update 27/6-2018

Zoon van Wilhelmus (Willem) Swagemaekers (*Woensdrecht, West-Brabant, 1758,2993,3000 ged. Woensdrecht, 4/9-1758,2994 aldaar, 1800,2993 begr. aldaar, 21/5-1800,2993,2994 ook: Wilhelmi – Swagemakers, Zwagemakers) en Jacomijna Theuns (*Ossendrecht, West-Brabant, rond 1767,2993,136,3000 Woensdrecht, West-Brabant, 15 september 1850,136 ook: Jacomina – Thouns). Willem en Jacomijna waren getrouwd op 7/29 december 1793 te Putte (West-Brabant).3000 Willem was een zoon van Pieter Swagemakers en Cornelia Bogaers.2994 – Jacomijna was een dochter van Cornelius Adriaan Theuns en Isabella van den Eijnden. – Zij overleed om elf uur ’s avonds in huis wijk A nummer 16 te Woensdrecht; de aangifte werd gedaan door Cornelis Leenaarts, 28, veldwachter, buurman en door Josephus Barendse, 33, molenaarsknecht, beiden woonachtig te Woensdrecht, beiden bekenden van Jacomina. Zij was bij haar overlijden hertrouwd met Gerardus Janssens.2994,136  Update 27/6-2018

Adres Swagemaekers-Theuns:3000

 • 1793 (bij huwelijk): Woensdrecht (Willem), Ossendrecht (Jacomijna). Waarom zij te Putte trouwden is mij niet bekend.

LW26. Petronella (Piternella) Linders. Geboren op 20 augustus 1789 te Woensdrecht (West-Brabant).2524,281,1382 Gedoopt op 20 augustus 1789 te Woensdrecht (West-Brabant).2524,2982 Overleed op 20 augustus 1859 aan de Dorpsstraat te Woensdrecht (West-Brabant); zij werd zeventig.1382,1274 Geloof: rooms-katholiek. Zij was arbeidster (1819, 1830). – Haar doopgetuigen waren Wilhelmus Brooijmans en Petronella Linders. – Zij overleed om drie uur ’s middags, de aangifte werd gedaan door Petrus Johannes Plompen, veertig, timmerman, zoon en door Adriaan Luijkx, 49, onderwijzer, beiden woonachtig in deze gemeente.2524,2988,311,1382 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Petronilla. Update 27/6-2018

Adressen:2988,311,1382,1274 Update 27/6-2018

 • 1819: Woensdrecht; wijk A nummer 96. Ene Hendrik Koch was toen de buurman.
 • 1830: Woensdrecht; wijk A nummer 4. Zij woonde daar met haar eigen gezin en dat van haar zus Johanna. Het huishouden bestond uit acht man: Jacobus Swagemakers (*Ossendrecht), 34, Johanna Linders (*Woensdrecht), 42, Adriana Swagemakers (*Woensdrecht), vier, Barbera Christina Swagemakers, (*Woensdrecht) 1/4 jaar oud, Petronella Linders (*Ossendrecht, klopt niet), 41, Pieter Jan Plompen (*Woensdrecht), elf, Jacobus Plompen (*Woensdrecht), zeven en Anna Catharina Plompen (*Woensdrecht), twee.
 • 1849: Woensdrecht; wijk A (dorp Woensdrecht), huis nummer vijf. Haar zus Johanna woonde nu met haar gezin op A4, de buurman van haar vader in 1830 schoof op van A5 naar A6.
 • periode 1850-1862: gemeente Woensdrecht; wijk A nummer 5 (Dorpsstraat).
 • 1859: Woensdrecht.

Zij trouwde met Adrianus (Adriaan) Plompen, op 25 november 1815 te Woensdrecht (West-Brabant).281,2595,2995 Geboren in 1786 te Ossendrecht (West-Brabant).2595,1389,2995 Gedoopt op 12 oktober 1786 te Ossendrecht (West-Brabant). Overleed op 6 juli 1829 te Woensdrecht (West-Brabant).1389 Geloof: rooms-katholiek. Hij was boerenknecht (1815) en arbeider (1819, 1829). – Hij overleed om twee uur ’s nachts; de aangifte werd gedaan door Pieter van Beek, arbeider, 55, buurman en door Willem Smits, arbeider, 35, bekende, beiden woonachtig te Woensdrecht.2595,311,1389 Update 27/6-2018

Adriaan was een zoon van Petrus (Pieter) Plompen (ged. Huijbergen, West-Brabant, 23 juni 1752,2995 Woensdrecht, West-Brabant, 19 april 18132995) en Maria Nuijts (*Oud-Borgvliet, West-Brabant,1762,2995 ged. Bergen op Zoom, 13 april 1762,2995 Woensdrecht, West-Brabant, 12 juli 1788,2995 ook: Nuyts). Zij waren getrouwd op 6 oktober 1782 te Oud-Borgvliet (West-Brabant).2995 Pieter was een zoon van Adrianus Pieterse Plompen en Anna Vennix, Maria was een dochter van J.C. Nuijts en Catharina Verduld.2995 Update 27/6-2018

LW27. Anna Cornelia Linders. Geboren in 1792 te Woensdrecht (West-Brabant).2524 Gedoopt op 13 mei 1792 te Woensdrecht (West-Brabant).2982,2524 Haar doopgetuigen waren Bartholomeus Linders en Anna Brooijmans.2524  Update 27/6-2018

LW28. Maria Elizabeth Linders. Geboren in 1795 te Woensdrecht (West-Brabant).2524 Gedoopt op 7 april 1795 te Woensdrecht (West-Brabant).2524,2982 Haar doopgetuigen waren Joannes Linders en Cornelia Brooijmans.2524  Update 27/6-2018

LW29. Adriana Linders. Geboren in 1800 te Woensdrecht (West-Brabant).2595 Gedoopt op 10 november 1800 te Woensdrecht (West-Brabant).2982,2595 Overleed op 9 februari 1889 te Steenbergen (West-Brabant).2998,1600 Geloof: rooms-katholiek. Zij was arbeidster (1825). – Zij overleed om tien uur ’s morgens; de aangifte werd gedaan door Nicolaas de Wit, 52, zonder beroep, woonachtig te Steenbergen en door Jan Konijn, 54, zonder beroep, woonachtig te Steenbergen. Vermeld werd dat zij geboren werd te Nieuw-Vossemeer; dat klopt niet, maar haar ouders waren wel bekend bij de aangevers.2595,1600 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Leenaards, Leenders.  Update 28/6-2018

Adressen:2996,2997,1714,2998  Update 28/6-2018

 • 1826: Nieuw-Vossemeer.
 • 1854: Nieuw-Vossemeer.
 • 1885: Nieuw-Vossemeer; wijk A nummer 247.
 • vóór 22/11-1888: gemeente Nieuw-Vossemeer.
 • periode vanaf 22/11-1888: Steenbergen; ingeschreven in ’t register over de rusthuizen. Zij werd vermeld als Adriana Leenders, geboren op 9/11-1800 te Nieuw-Vossemeer.

Zij trouwde met Cornelis Pollemans op 9 juni 1825 te Woensdrecht (West-Brabant).281,2595 Geboren in 1800 te Nieuw-Vossemeer (West-Brabant).281,2595,2997,1714 Gedoopt op 6 april 1800 te Nieuw-Vossemeer (West-Brabant).281,2595,1307 Overleed op 21 augustus 1885 te Nieuw-Vossemeer (West-Brabant).1714 Geloof: rooms-katholiek. Cornelis was arbeider (1825, 1826, 1854, 1885). – Zijn doopgetuigen waren Adrianus van Tilburg en Lena van der Daff. – Cornelis werd op 19 december 1853 voor de arrondissementsrechtbank te Breda veroordeeld tot een maand celstraf vanwege een ‘moedwillige mishandeling’. Hij werd op 10 mei 1854 vastgezet en op 9 juni van dat jaar weer vrijgelaten. Vermeld werd o.a. dat hij geen lager onderwijs had genoten.2595,1307,2996,2997 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cornelius.  Update 28/6-2018

Cornelis was een zoon van Petrus (Pieter) Pollemans (*Nieuw-Vossemeer, West-Brabant, 1773,1712,273 ged. Halsteren, West-Brabant, 20 juni 1773,273 Nieuw-Vossemeer, West-Brabant, 10 november 1832,1712 ook: Pierre – Polleman) en Adriana van Tilburg (*Steenbergen, West-Brabant, rond 1776,1366 Nieuw-Vossemeer, 10 augustus 1816,1712,1366 ook: van Tilborgh). Zij waren getrouwd op 20 mei 1798 te Nieuw-Vossemeer (West-Brabant).2791 Pieter was arbeider (1816, 1832). – Zijn doopgetuigen waren Fredericus van Laten en Joanna de Jongh. Zijn vader kwam uit Didam in de Achterhoek. – Hij was een zoon van Pieter Pollemans en Maria de Jonge. Hij overleed om tien uur ’s avonds in huis 109 te Nieuw-Vossemeer. De aangifte werd gedaan door Anthoni(..) Pollemans, 27, arbeider, zoon en door Johannes Gadrie, 68, kleermaker, goede bekende, beiden woonachtig te Nieuw-Vossemeer.1366,1712,273 – Adriana was een dochter van Cornelis van Tilburg en Maria Geerts. Zij overleed om drie uur ’s middags, de aangifte werd gedaan door Pieter Pollemans, 46, arbeider, man, woonachtig te Nieuw-Vossemeer in huis 67 en door Cornelis Slis, 43, kleermaker, buurman, woonachtig te Nieuw-Vossemeer in huis 52.1366  Update 28/6-2018

LW30. Anna Isabella Linders. Geboren op 15 april 1807 te Woensdrecht (West-Brabant).281,1384,2915,1274,2752 Gedoopt op 12 april 1807 te Woensdrecht (West-Brabant).2982 Overleed op 7 oktober 1890 te Woensdrecht (West-Brabant).281,1384,835 Geloof: rooms-katholiek. Zij was arbeidster (periode 1850-1862).1274  Update 28/6-2018

Adressen:1387,2915,1274,2752,835,1384  Update 28/6-2018

 • 1843: Woensdrecht.
 • 1849: Woensdrecht; wijk A nummer 7. Zij bleef wonen in het huis van haar wijlen ouders.
 • periode 1850-1862: Woensdrecht; wijk A nummer 7 (Dorpsstraat).
 • periode 1861-1880: Woensdrecht; wijk A nummer 7(2)?, o, 13K. Een vreemd adres, mogelijk wel hetzelfde als A7 in 1850. In potlood werd erbij vermeld “=kom”.
 • periode 1880-1890: Woensdrecht; wijk A nummer 33, wijk A nummer 38, wijk A nummr 41. Zij woonde in bij zoon Petrus Johannes van As en diens gezin.
 • 1890: Woensdrecht.

Zij trouwde met Petrus Johannes (Piet Jan) van As op 17 mei 1839 te Woensdrecht (West-Brabant).281 Geboren op 22 oktober 1807 te Woensdrecht (West-Brabant).281,2915,1274 Overleed op 22 september 1876 aan de Dorpsstraat te Woensdrecht-Dorpsstraat (West-Brabant).281,2752 Geloof: rooms-katholiek. Piet Jan was arbeider (1843, periode 1850-1862, periode 1861-1880).1387,1274,2752  Update 28/6-2018

Hij was een zoon van Nicolaus van As (*Ossendrecht, West-Brabant, 23 februari 1770,1389,1378 ged. aldaar, 23 februari 1770,1378 Woensdrecht, West-Brabant, 30 januari 1836,1389,1378 ook: Nicolas) en Anna Catharina Plompen (*Bergen op Zoom, 1783,281 ged. aldaar, 20 juni 1783,281,1378 Woensdrecht, West-Brabant, 23 februari 1872,281,1378 ook: Catarine, Anne Catharine). Zij waren getrouwd op 5 april 1807 te Woensdrecht (West-Brabant).1378 Nicolaus was dagloner (1811, 1813) en arbeider (1836). – Hij was een zoon van Petrus van As uit Hoogerheide en van Maria Augustijns uit Wuustwezel. – Hij overleed om één uur ’s nachts in huis wijk A nummer 24 te Woensdrecht; de aangifte werd gedaan door Johannes Dietvors, 63, onderwijzer, buurman en door Johannes Baptist (..), bakker, 57, bekende, beiden woonachtig te Woensdrecht.2999,2217,1389 – Anna Catharina was dagloonster (1813).2217  Update 28/6-2018

Adressen van As-Plompen:2999,2217,1389

 • 1811: Woensdrecht.
 • 1813: Woensdrecht; sectie één (dorp), nummer 22.
 • 1836: Woensdrecht; wijk A (dorp), nummer 24.

Kinderen van Jean Linders (LW14) en Adrienne Huijbrechts

LW31. Sebastianus Linders. Geboren in 1800 te Woensdrecht (West-Brabant).2524 Gedoopt op 31 maart 1800 te Woensdrecht (West-Brabant).2524,2982 Geloof: rooms-katholiek. Zijn doopgetuigen waren Sebastianus Huijbregts en Cornelia Christiaansse (volgens mij zijn grootmoeder).2524  Update 28/6-2018

LW32. Francisca Linders. Geboren in 1802 te Hoogerheide (West-Brabant).2525 Gedoopt op 13 augustus 1802 te Woensdrecht (West-Brabant).2525,2982 Geloof: rooms-katholiek. Haar doopgetuigen waren Petrus Linders en Catharina Vormaat.2525 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Franciska. Update 28/6-2018

Doopakte, 1802. (Afbeelding: WBA Bergen op Zoom)

LW33. Joannes Franciscus Linders. Geboren in 1804 te Hoogerheide (West-Brabant).2525 Gedoopt op 3 juli 1804 te Woensdrecht (West-Brabant).2525,2982 Geloof: rooms-katholiek. Zijn doopgetuigen waren Franciscus Huijbrechts en Petronella Linders.2525 Update 28/6-2018

Doopakte, 1804. (Afbeelding: WBA Bergen op Zoom).

Zesde generatie


Kinderen van Adriaan Linders (LW17) en Johanna van den Eijnden

LW34. Wilhelmus (Willem) Linders. Geboren op 27 januari 1845 aan de Bossestraat te Woensdrecht (West-Brabant).392,1398,2952 Overleed op 16 januari 1922 in de Hooipoort te Utrecht (Utrecht); hij werd 76.392,1399,2950 Geloof: rooms-katholiek.2952 Willem was werkman (1874, 1875, 1877, 1878, 1879, periode 1905-1907, periode 1907-1910, 1910, 1911, periode vanaf 13/7-1911). – Hij werd geboren om negen uur ’s avonds in ’t huis wijk A nummer 90 te Woensdrecht. De aangifte werd gedaan door zijn vader met als getuigen Adrianus Marcus, 35, broodbakker en Johannes Cornelius Lenaars, 32, schoenmaker, beiden woonachtig te Woensdrecht. – Hij overleed om twaalf uur ’s middags, de aangifte werd gedaan door Hendrik Spitse, bediende, 33 en door Johannes Cornelis Fuchs, bode veertig, beiden woonachtig te Utrecht. Vermeld werd dat Willem woonde in de Hooipoort.392,1397,1397,1398,2950,2952  Update 29/6-2018

Adressen:1397,2950,2952,2950  Update 29/6-2018

 • 1875: Vlissingen; wijk K nummer 150.
 • 1877: Vlissingen; wijk K nummer 150.
 • 1878: Vlissingen; wijk K nummer 79.
 • 1879: Utrecht; Tuinstraat wijk C nummer 533k.
 • 1900-24/10-1902: Utrecht; Florastraat wijk 2 nummer 10. Op 31/10-1900 kwam het gezin van dochter Maria Linders inwonen.
 • 24/10-1902 tot 10/10-1905: Utrecht; Zandstraat wijk 2 nummer 13 (het pand werd nog in deze periode gesloopt). Het gezin bestond uit Willem, zijn vrouw en zoon Adrianus Jacobus Philippus.
 • 10/10-1905 tot 28/2-1907: Utrecht; Koningstraat wijk 2 nummer 62. Het gezin bestond uit hem, zijn echtgenote, zoon Adrianus Jacobus Philippus Linders en schoonmoeder Maria Hofman (*Utrecht, 18/4-1814).
 • vóór 17/12-1907: Utrecht; Waterstraat wijk 2 nummer 54.
 • 17/12-1907 tot 22/8-1910: Utrecht; Zandstraat wijk 2 nummer 20 (het huis werd nog in deze periode gesloopt). Op 15/5-1908 kwam het echtpaar Johannes Nicolaas Senft (*Utrecht, 17/8-1836) x Francina van Bergenhenegouw (*Utrecht, 2/10-1839) inwonen. Zij kwamen in vanuit Hooipoort 42 te Utrecht en vertrokken op 21/7-1910 naar Visschersteeg 6 te Utrecht.
 • 22/8-1910 tot 4/1-1911: Utrecht; Oranjestraat wijk 2 nummer 87bis/87.
 • vanaf 4/1-1911: Utrecht; Waterstraat wijk 2 nummer 56. Zij gingen inwonen bij dochter Maria en diens familie.
 • vanaf 13/7-1911: Utrecht; Hooipoort wijk 2 nummer 44 (inwonend bij dochter Maria en diens familie).
 • 1922 (Willem): Utrecht; Hooipoort.

De Hooipoort in Utrecht tijdens de sloop ervan halverwege de jaren ’30. (Afbeelding: Utrechts Archief)

Een zondagochtend in de Hooipoort; rond 1915/1925, ook de tijd dat ‘t gezin Linders hier woonde. In ‘t zwart de protestantse predikanten die ‘op zending’ gingen in eigen stad. (Afbeelding: Utrechts Archief)

Hij trouwde met Jacoba Helena van Bergenhenegauw op 13 februari 1874 te Vlissingen (Walcheren, Zeeland).392,1398,2967 Geboren op 21 oktober 1849 aan het Nicolaaskerkhof te Utrecht (Utrecht).392,1398,2952,2955 Overleed op 12 oktober 1911 in de Hooipoort te Utrecht (Utrecht).392,2952,2950 Geloof: rooms-katholiek.2952 Zij was baker. – Zij werd geboren om één uur ’s nachts in het huis van haar ouders aan ’t Nicolaaskerkhof te Utrecht. De aangifte werd gedaan door haar vader met als getuigen Leendert van den Brink, sjouwer, 48 en Gerrit Luidendorp, metselaar, 52, beiden woonachtig te Utrecht. – Zij werd vermeld onder de naam Van Bergen in de overlijdensakte van haar dochter te Utrecht, 1924. – Zij kreeg op 27/6-1871 ongehuwd een kind te Vlissingen; Johanna Hendrika van Bergenhenegauw. Het kindje werd geboren op wijk L nummer 52 te Vlissingen om vier uur ’s morgens, de aangifte werd gedaan door Leendert Timmermans, 42, zeeman en door Adam Langenberger, 52, zonder beroep, beiden woonachtig te Vlissingen. Johanna Hendrika overleed, zes weken oud, op 12/8-1871 om vijf uur ’s morgens te Vlissingen; de aangifte werd toen gedaan door dezelfde Leendert Timmermans, 43, zeeman, bekende en door Adam Langenberger, 52, zonder beroep, bekende, beiden woonachtig te Vlissingen. – Zij overleed om negen uur ’s avonds, de aangifte werd gedaan door Willem Albers, aanspreker, vijftig en door Carl Furchtegott Bles, bode, veertig, beiden woonachtig te Utrecht.1399,1397,2213,2950,2955 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van Bergen, van BergenHenegouw, van Dergenhenegauw.  Update 29/6-2018

Uit de krant van Vlissingen in 1874. (Afbeelding: Krantenbank Zeeland, Zeeuws Archief Middelburg)

Zij was een dochter van Henricus van Bergenhenegauw (*’s-Gravenhage, Zuid-Holland, 20 maart 1810, 392,2950 Utrecht-Tuinstraat, 28 maart 1869 2950) en Maria Hofman (*Utrecht-Nicolaaskerkhof, 19 juni 1815, 392,2955,2950 Utrecht-Koningstraat, 14 december 1905 2950). Zij waren getrouwd op 19 augustus 1840 te Utrecht (Utrecht).392 Maria was Nederlands Hervormd.2952 Henricus was sjouwer (1849). – Zijn ouders waren Leonardus van Bergenhenegauw en Maria Gration. – Hij overleed om één uur ’s middags, de aangifte werd gedaan door Barend Teisehegger, schrijver, 54 en door Willem Leendert van der Gulden, stadsbode, 52, beiden woonachtig te Utrecht. Henricus woonde te Utrecht in de Tuinstraat op wijk C nummer 533k. 2955,2950 Maria was breidster (1874). – Zij werd geboren om half twee ’s nachts; de aangifte werd gedaan door haar vader Andries Hofman, wever, 47, woonachtig “op ’t Klaaskerkhof” te Utrecht, met als getuigen Jan Vos, werkman, 53, woonachtig in de Klepelstraat (?) te Utrecht en Paulus van Venendaal, werkman, 47, woonachtig “op de Hobgeweg” (?) te Utrecht. Haar moeder was Maria Ballendux, 46, geboren te Utrecht. – Zij overleed om half negen ’s morgens, de aangifte werd gedaan door Anthonius Doeser, aanspreker, 61 en door Gerrit Buisman, bode, 34, beiden woonachtig te Utrecht. 1398,2955,2950  Update 29/6-2018

Adressen van Bergenhenegauw-Hofman:2952,2955,2950

 • 1849: Utrecht; Nicolaaskerkhof wijk A nummer 202.
 • 1869: Utrecht; Tuinstraat wijk C nummer 533k.
 • 10/10-1905 tot 14/12-1905 (Maria Hofman): Utrecht; Koningstraat wijk 2 nummer 62. Inwonend bij haar dochter Jacoba Helena, schoonzoon Willem Linders en hun gezin.
 • 1905 (bij overlijden): Utrecht; Koningstraat.

Kinderen Linders-van Bergenhenegauw:

 • LW57  Adrianus Jacobus Philippus Linders (1875-1906)
 • LW58  Maria Linders (1877-1924)
 • LW59  Pieter Johannes Linders (1878-1879)

LW35. Johanna Maria Linders. Geboren op 10 maart 1846 aan de Bossestraat te Woensdrecht (West-Brabant).2911,2928,1270 Overleed op 26 januari 1907 op ’t Heike te Hoogerheide (West-Brabant).1270 Geloof: rooms-katholiek. Zij was dienstmeid (1869) en arbeidster (periode 1880-1900, 1882). – Zij werd geboren om elf uur ’s avonds in huis wijk A nummer 91 te Woensdrecht. De aangifte werd gedaan door haar vader met als getuigen Johannes Koolen, 62, arbeider en Cornelis Lenaarts, 25, veldwachter, beiden woonachtig te Woensdrecht.2911,2928,2219,835 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maria.  Update 29/6-2018

Adressen Linders-van Oevelen:2219,2928,2922,835,1270  Update 29/6-2018

 • 1869: Woensdrecht.
 • periode 1880-1900: gemeente Woensdrecht; wijk B (Hoogerheide); “Heike”, nummer 119, later B132, later B141.
 • 1882: Woensdrecht.
 • 1889: Woensdrecht.
 • periode 1900-1907: gemeente Woensdrecht; wijk B (Hoogerheide), nummer 141.
 • 29/4-1907 (Johannes): vertrokken van Woensdrecht B141 naar Ossendrecht.

Zij trouwde met Johannes van Oevelen op 10 september 1869 te Woensdrecht (West-Brabant).2928 Geboren op 23 februari 1846 te Woensdrecht (West-Brabant).2928,1270 Overleed op 9 januari 1923 te Ossendrecht (West-Brabant); hij werd 76. Geloof: rooms-katholiek. Johannes was arbeider (1869, periode 1880-1900, 1882, periode 1900-1920). – Getuigen bij ’t huwelijk in 1869 waren Jacobus Soffers, 57, herbergier, Jacobus Theodorus Soffers, 47, gemeentesecretaris, Adrianus de Jong, dertig, herbergier en Cornelis Leenaarts, 46, veldwachter, allen woonachtig te Woensdrecht. – Hun zoon Adrianus Hubertus van Oevelen, dertien jaar oud, overleed op 2/5-1889 te Rilland, hij woonde toen te Woensdrecht.2928,2219,2922,835,1270  Update 29/6-2018

Johannes was een zoon van Severinus van Oevelen (*Woensdrecht, West-Brabant, 15 april 1811, aldaar, 5 maart 1891) en Johanna (Jeanne) Theuns (*Ossendrecht, 2 juli 1811 Woensdrecht, 10 juli 1885). Severinus en Jeanne waren arbeider/arbeidster (1869).2928

Adres van Oevelen-Theuns:2928

 • 1869: Woensdrecht (West-Brabant).

LW36. Petronella (Pietronel) Linders. Geboren op 7 maart 1848, mogelijk in de wijk Nederheide te Woensdrecht (West-Brabant).392,2912,1274 Overleed op 31 mei 1871 te Woensdrecht (West-Brabant).202 Pietronel was arbeidster (1871). – Zij werd geboren om zes uur ’s morgens, de aangifte werd gedaan door haar vader met als getuigen Augustinus Willemse, 28, molenaarsknecht en Cornelis Lenaarts, 27, veldwachter, beiden woonachtig te Woensdrecht.202,2912  Update 29/6-2018

LW37. Bartholomeus Linders. Geboren op 23 maart 1852, mogelijk in Nederheide te Woensdrecht (West-Brabant).392,1395,2962,1638 Gedoopt op 24 maart 1852 te Woensdrecht (West-Brabant).392 Overleed op 11 maart 1938 te Hontenisse (Zeeuws-Vlaanderen).392,1395 Geloof: rooms-katholiek. Hij was werkman (1882, 1887, 1889, periode 1890-1915, 1893), Arbeider (1883), Polderwerker (1884, 1891, 1892, 1894), Herbergier (1896), Tapper (1898), Veldarbeider (1911, 1912). – Hij werd geboren om vijf uur ’s morgens op wijk A nummer 115, de aangifte werd gedaan door zijn vader met als getuigen Jacobus Theodorus Soffers, dertig, bakker en door Cornelius Leenaarts, 29, veldwachter, beiden woonachtig in de gemeen te Woensdrecht. – Hij overleed om negen uur ’s avonds, de aangifte werd gedaan door Josephus Linders, 43, slager, woonachtig te Hontenisse.1374,1396,2856,2956,2957,2958,2959,2961 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Bartholomé, Berthélomeus, Bartelomeus.  Update 29/6-2018

Adressen Linders:2956,2957,1396,1395,2958,2959,2960,2961,2962,1638  Update 29/6-2018

 • 1882: gemeente Woensdrecht (Bartholomeus), gemeente Hontenisse (Petronella).
 • 1883: gemeente Hontenisse, zij verbleven te Spaarndam (Noord-Holland) ‘aan het Boezemkanaal’, “ongenummerd”.
 • 1884: Uithoorn (Noord-Holland); wijk D, “in een keet”. (Bartholomeus’ neef Ludovicus Linders woonde ook te Uithoorn in 1885; een broer van zijn vrouw Petronella; Pieter Augustinus Burm trouwde in 1877 te Hontenisse met Cecilia van Sikkelerus uit Hontenisse en zij woonden toen óók in Uithoorn. P.A. Burm was getuige bij de geboorte van dochter Maria Carolina Linders in 1887 en bleef met zijn familie te Uithoorn wonen.
 • 1885: Mijdrecht (Utrecht, Bartholomeus); Uithoorn; wijk D, “in een keet” (Petronella).
 • 1887: Uithoorn (Noord-Holland); wijk A nummer 278.
 • 1889 (Bartholomeus niet): gemeente Hontenisse; wijk A nummer 24a.
 • periode 1890-1915: gemeente Hontenisse; wijk A; nummer 105, later wijk A nummer 100.
 • 1891 (Bartholomeus niet): gemeente Hontenisse; wijk A nummer 105.
 • 1892 (Bartholomeus niet): gemeente Hontenisse; wijk A nummer 105.
 • 1893: gemeente Hontenisse.
 • 1894 (Bartholomeus niet): gemeente Hontenisse; wijk A nummer 105.
 • 1896: gemeente Hontenisse; wijk A nummer 105.
 • 1898: gemeente Hontenisse; wijk A nummer 105.
 • 22/9-1907 (Paulina Linders-de Maat): ingekomen te Hontenisse vanuit Boschkapelle.
 • 31/10-1907: gemeente Hontenisse; Walsoorden. Vermeld als “Walshoorde village d’Hontenisse” in het Antwerpse vreemdelingendossier van dochter Maria Carolina. Aangenomen mag dus worden dat A105 in ’t dorp Walsoorden lag.
 • 1911: gemeente Hontenisse; Walsoorden 105 (ook vermeld: “Waalshoorde .. Zeeland”).
 • 1938: gemeente Hontenisse.

Vermelding van Bartholomeeus in ‘t Antwerpse vreemdelingendossier van zijn dochter.

Hij trouwde een eerste keer met Petronella Burm op 7 januari 1882 te Hontenisse (Zeeuws-Vlaanderen).392,1374,1396 Geboren op 24 oktober 1852 te Hontenisse (Zeeuws-Vlaanderen).392,1374,1396,2962,1638 Overleed op 26 september 1903 te Walsoorden (Zeeuws-Vlaanderen).392,1374,2962 Geloof: rooms-katholiek. Petronella was dagloonster (1882), werkvrouw (1889) en herbergierster (1891, 1892).1396,2961,2961 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Petronelle – Beurm.  Update 29/6-2018

Petronella was een dochter van Pieter Augustijn Burm (*Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, 5 november 1823,1374,1395,2961 aldaar, 21 februari 1856.1374,1395 Ook: Pieter Augustinus) en Elisabeth Neve (*Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, 12 november 1821,1374,1395 aldaar, 4 april 18931374,1394,1395). Zij waren getrouwd op 4 juli 1846 te Hontenisse (Zeeuws-Vlaanderen).1374 Pieter Augustinus was dagloner (1856) en veldarbeider. – Hij was een zoon van Jan Francies Burm, werkman woonachtig te Hontenisse bij P.A. Burms overlijden in 1856, en Johanna Andriessen, overleden te Hontenisse. – Hij werd geboren om zeven uur ’s ochtends in wijk A nummer 11 te Hontenisse, de aangifte werd gedaan door vader Jan Francies Burm, 35, daglooner, woonachtig te Hontenisse met als getuigen Cornelis Geelhoeds, 32, molenaar en Jan Francies van Waterschoot, 43, landman, beiden woonachtig te Hontenisse. – Hij overleed om zeven uur ’s morgens, de aangifte werd gedaan door Judocus Neve, 27, zwager, dagloner, woonachtig te Hontenisse en door Jan Francies Voet, 32, kantoorklerk, geen bloedverwant, woonachtig te Hontenisse.1374,1395 – Elisabeth was dagloonster (1856) en werkvrouw. – Zij werd geboren om elf uur ’s avonds in wijk A nummer 72, de aangifte werd gedaan door vader Andries Neve, 24, arbeider, woonachtig te Hontenisse (haar moeder was Petronella Willems), getuigen waren Cornelis Geelhoedt, dertig, molenaar en Jan Francies van Waterschoot, 41, landman, beiden woonachtig te Hontenisse. – Zij overleed om twaalf uur ’s middags, de aangifte werd gedaan door zoon Pieter Augustinus Burm, 45, tolgaarder, woonachtig te Uithoorn (was ook regelmatig getuige bij de geboorte van de kinderen van Bartholomeus Linders) en door Petrus Judocus van Braband, 38, secretaris, woonachtig te Hontenisse.1374,1395  Update 29/6-2018

Kinderen Linders-Burm:

 • LW60  Petrus Adrianus Linders (1883-1883)
 • LW61  Elisabeth Johanna Linders (1884-)
 • LW62  Petrus Adrianus Linders (1885-)
 • LW63  Maria Carolina Linders (1887-)
 • LW64  Rosalia Paulina Linders (1889-1984)
 • LW65  Louisa Catharina Linders (1891-1924)
 • LW66  Adrianus Alphonsus Linders (1892-1893)
 • LW67  Josephus Linders (1894-1944)
 • LW68  Bertha Petronella Linders (1896-1896)
 • LW69  Bertha Petronella Linders (1898-1930)

Hij trouwde een tweede keer met Paulina de Maat op 20 september 1907 te Boschkapelle (Zeeuws-Vlaanderen).392,1376 Geboren op 8 december 1860 te Boschkapelle (Zeeuws-Vlaanderen).392,1376,2962,1638 Overleed op 21 maart 1941 te Hontenisse (Zeeuws-Vlaanderen); zij werd tachtig.392,1376 Paulina was veldarbeidster.1376  Update 29/6-2018

Paulina was een dochter van Johannes de Maat (*Boschkapelle, Zeeuws-Vlaanderen, 17 augustus 1826,1376 aldaar, 15 juli 18851376) en Dorothea Gelderland (*Boschkapelle, Zeeuws-Vlaanderen,1 oktober 1826,1376 aldaar, 21 mei 19061376). Zij waren getrouwd op 1 mei 1858 te Boschkapelle, Zeeuws-Vlaanderen. Johannes was werkman, Dorothea was werkvrouw.1376

Kinderen van Adriaan Linders (LW17) en Anna Catharina Meesters

LW38. Johanna Linders. Geboren op 8 februari 1862 te Woensdrecht (West-Brabant).392,2913,2918,1700 Overleed op 18 maart 1941 te Rotterdam (Zuid-Holland).1700 Geloof: rooms-katholiek. Zij werd geboren om zeven uur ’s morgens in huis wijk A nummer 100 te Woensdrecht. De aangifte werd gedaan door haar vader met als getuigen Cornelis Leenaarts, 38, veldwachter en Cornelis Monu, 52, grof- en hoefsmid, beiden woonachtig te Woensdrecht.2913 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Johanna Maria.  Update 29/6-2018

Adres Linders:835

 • periode vanaf 1880-doorgehaald bij de zevende volkstelling: Woensdrecht; wijk A nummer 138 en wijk A nummer 131 (ouderlijk huis).

Zij trouwde met Franciscus Oerlemans op 4 januari 1893 te Woensdrecht (West-Brabant).392,2918 Geboren op 8 augustus 1863 te Woensdrecht (West-Brabant).392,1407,2918,835,2919,1700 Overleed op 5 januari 1945 te Rotterdam (Zuid-Holland); hij werd 81.1700 Geloof: rooms-katholiek. Franciscus was arbeider (1893). – Zijn lotnummer voor de inschrijving voor de nationale militie was 14.2918,2919

Franciscus was een zoon van Pieter Jan Oerlemans (*Steenbergen, West-Brabant, 19 juli 1824,835,2920,2923 Woensdrecht, 2 augustus 1889.835 Ook: Petrus Johannes) en Maria Catharina de Crom (*Woensdrecht, West-Brabant, 9 mei 1821,835,2921,2923 aldaar, 21 januari 1894.835,2922 Ook: du Crom). Zij waren getrouwd op 17 november 1849 te Woensdrecht (West-Brabant).2923 Pieter Jan was arbeider (1849, periode 1880-1889). – Hij werd geboren om half twaalf ’s ochtends in wijk M (“geen” huisnummer) in de gemeente Steenbergen; de aangifte werd gedaan door vader Matthijs Oerlemans, 24, arbeider, met als getuigen Hendrik Oerlemans, 68, arbeider en Antonij Willegers, zestig, broodbakker, beiden woonachtig in de gemeente Steenbergen. Zijn moeder was Petronilla Broos. – Hij overleed om zeven uur ’s avonds, de aangifte werd gedaan door Jan Baptist Oerlemans, dertig, arbeider, zoon en door Ludovicus Severinus Soffers, dertig, gemeentesecretaris, beiden woonachtig in de gemeente Woensdrecht.835,2921,2922,2923 – Maria Catharina was arbeidster (1849, periode 1880-1894). – Zij werd geboren om elf uur ’s morgens, de aangifte werd gedaan door haar vader Jacobus de Crom, 44, arbeider, woonachtig te Woensdrecht, met als getuigen Pieter Baten, timmerman, 47 en Leonardus Adriaansen, bouwknecht, 25, beiden woonachtig in de gemeente Woensdrecht. Haar moeder was Joanna Baten. – Zij overleed om elf uur ’s avonds, de aangifte werd gedaan door Franciscus Oerlemans, dertig, arbeider, zoon en door Ludovicus Severinus Soffers, 35, gemeentesecretaris, beiden woonachtig in de gemeente Woensdrecht.835,2921,2922,2923  Update 29/6-2018

Adressen Oerlemans:835

 • periode 1880-1894: gemeente Woensdrecht; wijk A nummer 168, later wijk A nummer 245 (bij zijn ouders).
 • vanaf 26/10-1894: Rotterdam.

LW39. Louisa Linders. Geboren op 12 juni 1863 te Woensdrecht (West-Brabant).392,1404,1407,2925,835 Overleed op 26 juli 1919 te Rilland (Zuid-Beveland, Zeeland); zij werd 56.392,1404 Geloof: rooms-katholiek. Er werden kinderen van hen te Woensdrecht geboren. – Zij werd geboren om zes uur ’s avonds in huis wijk A nummer 100 te Woensdrecht. De aangifte werd gedaan door haar vader met als getuigen Petrus Johannes Swagemakers, 44, landbouwer en Jacobus Theodorus Soffers, 41, gemeentesecretaris, beiden woonachtig te Woensdrecht. – Zij overleed om kwart voor twaalf ’s avonds, de aangifte werd gedaan door Petrus Henricus Verbiest, 57, boereknecht, echtgenoot en door Jozias Marinus de Veij, 42, lichtwachter, beiden woonachtig in de gemeente Rilland-Bath.1405,1407,1404 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maria Louisa.  Update 30/6-2018

Zij trouwde met Petrus Henricus Verbiest op 16 april 1890 te Woensdrecht (West-Brabant).392 Geboren op 7 april 1862 te Woensdrecht (West-Brabant).392,2913,2925,1404 Overleed op 27 Jan 1938 te Rilland (Zuid-Beveland, Zeeland); hij werd 75.392,1404 Geloof: rooms-katholiek. Hij was veldarbeider (periode 1900-1910, 1908) en boerenknecht (1915, 1919). – Hij werd geboren om zes uur ’s morgens te Woensdrecht op A103, de aangifte werd gedaan door zijn vader met als getuigen Jacobus Theodorus Soffers, veertig, gemeentesecretaris en Cornelis Leenaarts, 38, veldwachter, beiden woonachtig te Woensdrecht. – Hij kocht op 14/2-1891 bij notaris W. van Gastel te Wouw een huis met erf en tuin te Woensdrecht ter waarde van vierhonderd gulden van zijn aangetrouwde neef, Ludovicus Linders, die op dat moment te Uithoorn woonde. De kadasternummers waren G1069 en G1070. – Hij overleed om vijf uur ’s ochtends, de aangifte werd gedaan door Jacobus Verweij, 55, landarbeider, woonachtig in de gemeente Rilland-Bath.1404,1405,2720,2925 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Verbist.  Update 30/6-2018

Adressen Verbiest-Linders:2913,1406,2925

 • 1862: Woensdrecht; wijk A nummer 103.
 • periode vanaf 8/4-1905-1910: gemeente Rilland-Bath, geen precies adres vermeld. Zijn schoonmoeder Anna Catharina Meesters woonde bij hen in.
 • 1905: Rilland (beide echtelieden).

Hij was een zoon van Johannes Verbiest (*Bergen op Zoom-Buitenpoorterij, 31 oktober 1831,2916,2922,811 ✞ Woensdrecht, West-Brabant, 22 september 18942922) en Petronella Dekkers (*Woensdrecht, West-Brabant, 28 oktober 1837,2916,2924,1383 ✞ aldaar, 24 april 19222924). Zij waren getrouwd op 1 mei 1860 te Woensdrecht (West-Brabant).2916 Johannes was arbeider (1860, 1862, 1894). – Hij werd geboren om één uur ’s nachts, de aangifte werd gedaan door zijn vader Petrus Verbiest, 28, arbeider met als getuigen Johannes van Alphen, 33, kleermaker en Johannes Marinus Smits, 22, zonder beroep, alle drie woonachtig in de gemeente Bergen op Zoom. Zijn moeder was Maria Willemse. – Hij overleed om zes uur ’s morgens, de aangifte werd gedaan door Franciscus van Linden, 41, veldwachter en door Ludovicus Severinus Soffers, 36, gemeentesecretaris, beiden woonachtig te Woensdrecht. – Hij was een kleinzoon van ’t echtpaar Verbiest-van den Broek (kwartierstaatnummers 270 en 271).2916,2922,811,2913 – Petronella was arbeidster (1860). – Zij werd om negen uur ’s avonds geboren; de aangifte werd gedaan door haar vader Henrikus Dekkers, 36, arbeider, woonachtig te Woensdrecht, met als getuigen Jacobus Soffers, 49, bakker en Jacobus Verlinde, 38, veldwachter, beiden woonachtig te Woensdrecht. Haar moeder was Jacomina Baten. – Zij overleed om zeven uur ’s morgens, de aangifte werd gedaan door Franciscus van Loon, 45, grondwerker, schoonzoon, en door Petrus Josephus Soffers, 62, klerk, beiden woonachtig te Woensdrecht.2916,2924,1383  Update 30/6-2018

LW40. Anna Catharina Linders. Geboren op 31 januari 1865 te Woensdrecht (West-Brabant).392,2914,2926,1385,1270,835 Overleed op 6 januari 1906 te Hoogerheide (West-Brabant); zij werd veertig.1385 Geloof: rooms-katholiek. Zij was arbeidster (1886) en dienstmeid (1888). – Zij werd geboren om drie uur ’s morgens in huis wijk A nummer 100 te Woensdrecht. De aangifte werd gedaan door haar vader met als getuigen Jacobus Theodorus Soffers, 43, gemeentesecretaris en Matheus Petrus Voeten, 27, leerlooijer, beiden woonachtig te Woensdrecht. – Zij overleed om elf uur ’s ochtends, de aangifte werd gedaan door Machiel Langenberg, 24, arbeider, zoon en door Ludovicus Hertogs, 46, veldwachter, beiden woonachtig te Woensdrecht.2914,2926,1385,2929  Update 30/6-2018

Zij kreeg vóór haar huwelijk een dochter:

 • LW70  Adriana Linders (1886-1962)

Zij trouwde met Cornelis Langenberg op 7 november 1888 te Woensdrecht (West-Brabant).392,2926,835 Geboren op 24 september 1848 te Woensdrecht (West-Brabant).392,2926,2912,1270,835,1273,2928 Overleed na 30 juli 1930, waarschijnlijk te Essen (Antwerpen, België).1273 Geloof: rooms-katholiek. Cornelis was arbeider (periode 1880-1900, 1888, periode 1900-1912, 1906). – Hij werd geboren om één uur ’s middags op A79 te Woensdrecht; de aangifte werd gedaan door Cornelis Leenaarts, 27, veldwachter, woonachtig te Woensdrecht, met als getuigen Josephus Barendse, 31, molenaarsknecht en Petrus Plompen, 31, metselaar, beiden woonachtig te Woensdrecht. Het kind werd gewettigd door Michaël Brouwers bij diens huwelijk met Johanna Langenberg op 26 juli 1862. – Hij was een eerste maal getrouwd op 7/1-1879 te Woensdrecht met Joanna Dietvorst, dienstmeid uit Steenbergen. Hij was een tweede maal getrouwd op 21/6-1882 te Ossendrecht met Dimphena Paardekam uit Ossendrecht, zij overleed op 31/5-1887 te Woensdrecht.2926,2912,1384,1391,1270,835 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cornelius.  Update 30/6-2018

Adressen Langenberg-Linders:1270,2927,1273,2979  Update 30/6-2018

 • 1886: Hoogerheide.
 • periode 1900-1912 of 1919 (?): gemeente Woensdrecht; wijk B (Hoogerheide) nummer 17, later wijk C nummer 137. Hij woonde daar met zijn vrouw en wat kinderen. In februari 1909 kwam schoonzoon Petrus Egidius van Hoof (*Woensdrecht, 8/4-1884) bij hen inwonen vanuit Duitsland. Ook Anna Catharina’s dochter Adriana Linders (*Woensdrecht, 30/10-1886) en Cornelis’ moeder Johanna Langenberg woonden in.
 • 1919: gemeente Woensdrecht; wijk B (Hoogerheide) nummer 100, wijk B nummer 115, wijk D nummer 138. Hij woonde in bij schoonzoon Petrus Egidius van Hoof, getrouwd met zijn dochter Philomena Langenberg. P.E. van Hoof was in die tijd grondwerker en arbeider; hij kwam op 5 juli 1919 in vanuit Putte en zou op 3 april 1920 verhuizen naar Rotterdam, maar vermeld werd dat hij zich ‘niet meldde’.
 • periode 9/10-1919 tot 19/11-1919: Halsteren.
 • periode 19/11-1919 tot 1921: gemeente Woensdrecht; terug inwonend bij P.E. van Hoof op voornoemd adres.
 • periode 19/11-1919 (aankomst vanuit Halsteren opnieuw genoemd in de gezinskaarten Woensdrecht 1920-1938) tot 30/7-1930: gemeente Woensdrecht; wijk D nummer 138, later wijk D nummer 147, inwonend bij schoonzoon P.E. van Hoof en diens gezin.
 • vanaf 30/7-1930: Essen (“Esschen België); in het Sint-Michaelgesticht aldaar.

Cornelis was een zoon van Michaël (Michiel) Brouwers (*Bergen op Zoom, april 1803,1384,835 ged. aldaar, 9 april 1803,402 Hoogerheide, West-Brabant, 21 mei 18841384,835) en Johanna Langenberg (*Bergen op Zoom-Buitenpoorterij, 21 november 1816,1385,2726,1270,835 Hoogerheide, West-Brabant, 10 juli 19061385,1270). Zij waren getrouwd op 26 juli 1862 in de gemeente Woensdrecht (West-Brabant).2912,2928 Getuigen bij zijn doop waren Michaël Brouwers en Anna Digna van Hoevelen. Zijn ouders waren Joannes Brouwers uit Borgvliet en Adriana Belten uit Woensdrecht. – Hij was eerder getrouwd met Johanna Maria van Oevelen. – Hij overleed om zeven uur ’s avonds, de aangifte werd gedaan door Cornelis Langenberg, 35, arbeider, schoonzoon en door Petrus Soffers, 24, klerk, beiden woonachtig te Woensdrecht.1384,402 – Johanna was arbeidster (1848). – Zij werd geboren om zeven uur ’s avonds, de aangifte werd gedaan door Cornelis Langenberg, 36, arbeider, woonachtig in de Bergse Buitenpoorterij met als getuigen Johan Coenraad Launspach, veertig, boekdrukker, woonachtig te Bergen op Zoom in wijk 5 nummer 169 en Lodewijk Schäffer, 58, schoenmaker, woonachtig te Bergen op Zoom in wijk 5. Haar moeder was Adriana Hugens. – Zij woonde in de periode 1900 tot haar overlijden in bij haar zoon Cornelis en diens familie, te Woensdrecht op B17 en C137. – Zij overleed om zes uur ’s morgens, de aangifte werd gedaan door Cornelis Langenberg, 57, arbeider, zoon en door Petrus Josephus Soffers, 46, klerk, beiden woonachtig te Woensdrecht.2912,1385,2726,1270  Update 30/6-2018

LW41. Johannes Baptist Linders. Geboren op 22 februari 1870 te Woensdrecht (West-Brabant).392,1401,1402,835,1700,1617,2938 Overleed op 19 september 1943 te Rotterdam (Zuid-Holland); hij werd 73.1700 Geloof: rooms-katholiek. Hij was arbeider (1890), koopman (1899), ‘water- en vuurverkoper’ (periode 1899-1940). – Hij werd geboren om zeven uur ’s morgens in huis wijk A nummer 123 te Woensdrecht, de aangifte werd gedaan door zijn vader met als getuigen Jacobus Theodorus Soffers, 48, gemeentesecretaris en Egidius Michielsen, 38, organist, beiden woonachtig te Woensdrecht. – Hij werd vrijgesteld van militaire dienst wegens “broederdienst”. Zijn signalement was als volgt: 1,639 cm lang, een ovaal aangezicht, een hoog voorhoofd, bruine ogen, een gewone neus, een gewone mond, een ronde kin, bruin haar, bruine wenkbrauwen, en een “merkbaar teeken” op zijn rechterwang. Hoewel hij in 1890 vrijgesteld werd, komt hij voor in het inschrijvingsregister van 1892 en het lotingsregister van 1897. – Hij trouwde op 6 juni 1899 voor de Kalmthoutse burgemeester Clement van Lidt de Jeude. De bruidegom woonde toen te Rotterdam; de bruid te Kalmthout, maar vermeld werd dat ze voorheen te Antwerpen woonde. De afkondigingen voor ’t huwelijk gingen op 21 mei 1899, zowel te Antwerpen als te Rotterdam. Trouwgetuigen waren Cornelius Nelen, arbeider, broer van de bruid, 31, Joannis Baptista Van Campen, 31, landbouwer, “geen bloedverwant van de gehuwden”, Petrus Van Campen, 26, landbouwer, geen bloedverwant en Petrus Joannes Michielsen, 66, herbergier, geen bloedverwant, alle vier woonachtig in de gemeente Kalmthout.1402,1401,2938,1617 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joannes Baptist.  Update 30/6-2018

Adressen Linders-Nelen:835,2938,1617,2949  Update 30/6-2018

 • periode 1880-9/12-1898: Woensdrecht; wijk A nummer 138 en wijk A nummer 131 (ouderlijk huis).
 • vanaf 9/12-1898: Rotterdam.
 • ergens vlak vóór 6/6-1899: Antwerpen (A.M. Nelen).
 • 6/6-1899: Rotterdam (J.B. Linders); Kalmthout (A.M. Nelen).
 • vanaf 13/1-1899: Rotterdam, vanuit Woensdrecht (J.B. Linders)
 • vanaf 28/6-1899: Rotterdam, vanuit Kalmthout (A.M. Nelen).
 • periode 1899-22/2-1918: Rotterdam; adressen in volgorde van vermelding: Oudiaenstraat 12 (Crooswijk), Wilhelminastraat 23 (Kralingen), Wilhelminastraat 27a (Kralingen), Van Meekerenstraat 5 (Crooswijk), Eleonorastraat XXa (Centrum), Meester Willemstraat 36a (Rotterdam-Noord).
 • 22/2-1918 tot 22/1-1925: Rotterdam; Sophiastraat 66a (Kralingen). Tussen 29/12-1920 en 1/11-1923 woonde een neef van Maria Adriana Nelen, Constantinus Jan Nelen (*Kalmthout, 27/10-1909) bij hen in te Rotterdam. Hij kwam in uit Essen (Antwerpen) en vertrok daar ook weer naar. Vermeld werd: “Belg” met een rood stempeltje: “vrd”.
 • 22/1-1925 tot 19/9-1928: Rotterdam; Meester Willemstraat 34b (Rotterdam-Noord).
 • 19/9-1928 tot 21/3-1930: Rotterdam; Sionstraat 53a (Kralingen).
 • vanaf 21/3-1930: Rotterdam; Sophiakade 58a (Kralingen).
 • 28/5-1944: Rotterdam (A.M. Nelen).

Hij trouwde met Adriana Maria Nelen op 21 mei/6 juni 1899 te Antwerpen (België)/Rotterdam (Zuid-Holland)/Kalmthout (Antwerpen, België).2938 Geboren op 25 mei 1870 te Essenhoek (Antwerpen, België).1700,1617,2938,2941,2949 Gedoopt in 1870, waarschijnlijk te Kalmthout (Antwerpen, België). Overleed op 28 mei 1944 te Zeist (Utrecht).1700 Geloof: rooms-katholiek. Zij werd geboren om drie uur ’s middags; haar vader woonde toen (en daar werd zij dus waarschijnlijk ook geboren) in Essenhoek, in de akte vermeld als ‘Calmpthoutschen Hoek’ op wijk E nummer 62 in de gemeente Kalmthout. Essenhoek werd pas eind 20ste eeuw onderdeel van de gemeente Essen, daarvoor hoorde het bij de gemeente Kalmthout. De aangifte werd gedaan door haar vader met als getuigen Bernardus Bruyninckx, 74, secretaris en Adrianus Bernaerts, 57, veldwachter, beiden woonachtig in de gemeente Kalmthout. – Zij overleed om vijf over twaalf ’s middags te Zeist, de aangifte werd gedaan door Anton Hendrik Beijer, zestig, bedienaar, woonachtig te Utrecht. – Haar broer Franciscus Adrianus Nelen woonde ook te Rotterdam; hij was getrouwd met Johanna Wuijts. Hij overleed op 12/2-1947 te Rotterdam op 83-jarige leeftijd.2941,1700,2949 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maria Adriana – Velen.  Update 30/6-2018

Zij was een dochter van Petrus Johannes Cornelius Nelen (*Essen-Moerkant, Antwerpen, België, 11 april 1832,2944,2946 na 31 december 1902, ook: Petrus Joannes) en Isabella Verhaert (*Essenhoek, Antwerpen, België, 28 mei 1831,2937,2942,2945 ged. waarschijnlijk te Kalmthout, Antwerpen, 1831, Essenhoek, Antwerpen, België, 31 december 19022937,2942). Zij waren getrouwd op 4 mei 1858 te Kalmthout (Antwerpen, België).2937 P.C.J. Nelen was dienstknecht (1858), handwerker (1870, 1873), koopman in boter (1899) en landbouwer (1902). – Hij werd geboren om tien uur ’s avonds op de Moerkant in de gemeente Essen, de aangifte werd gedaan door zijn vader met als getuigen Willem van Reusel, wagenmaker, 37 en Gerardus Loos, landbouwer, 47, beiden woonachtig in de gemeente Essen.2938,2941,2942,2943,2944,2946 – Isabella was dienstmeid (1858) en huishoudster (1899). – Zij werd geboren om drie uur ’s middags in de ‘Calmpthoutsche Hoek’. De aangifte werd gedaan door haar vader met als getuigen Franciscus Van Opstal, 38, veldwachter en Petrus Orban, 36, kleermaker, beiden woonachtig in de gemeente Kalmthout. – Haar ouders waren Joannes Godefridus Verhaert en Maria Cornelia Wesenbeeck. – Zij overleed om één uur ’s nachts in de gemeente Kalmthout op wijk E nummer 29 (Essenhoek). De aangifte werd gedaan door Adrianus Hagenaars, zestig, landbouwer en Ludovicus Van Laerhoven, veertig, landbouwer, beiden buren van Isabella.2938,2942,2944,2945  Update 30/6-2018

Adressen Nelen-Verhaert:2938,2944

 • 1858: gemeente Essen (P.J.C. Nelen), gemeente Kalmthout (I. Verhaert).
 • 1899: gemeente Kalmthout.

Kinderen Linders-Nelen:

 • LW71  Petrus Johannes Adrianus Linders (1900-1918)
 • LW72  Isabella Linders (1901-1902)
 • LW73  Adrianus Franciscus (Adri) Linders (1904-1974)
 • LW74  Johannes Cornelis Linders (1905-1905)
 • LW75  Isabella Linders (1907-)
 • LW76  Catharina Johanna Linders (1914-1917)

LW42. Elisabeth Linders. Geboren op 3 augustus 1872 te Woensdrecht (West-Brabant).392,1408,1724,835,1273,2979 Overleed op 10 juli 1954 te Woensdrecht (West-Brabant); zij werd 81.392,1724 Begraven in 1954 op het oude kerkhof te Woensdrecht (West-Brabant).1724,2979 Geloof: rooms-katholiek.1273 Zij werd geboren om acht uur ’s morgens, de aangifte werd gedaan door haar vader met als getuigen Johannes de Vos, 56, kleermaker en Cornelis Leenaarts, 49, veldwachter, beiden woonachtig te Woensdrecht.1408  Update 30/6-2018

Adressen Overbeeke-Linders:835,1406,1273  Update 30/6-2018

 • periode 1880-27/11-1897: Woensdrecht; wijk A nummer 138, later wijk A nummer 131 (ouderlijk huis).
 • vanaf 27/11-1897: gemeente Rilland-Bath.
 • 1898: gemeente Rilland-Bath.
 • 1899: gemeente Rilland-Bath.
 • 1900: gemeente Rilland-Bath.
 • 1901: gemeente Rilland-Bath.
 • 1902: gemeente Rilland-Bath.
 • 1906: gemeente Rilland-Bath.
 • 1913: gemeente Rilland-Bath.
 • 8/10-1925: verhuisd van Rilland-Bath naar Woensdrecht.
 • periode 8/10-1925 tot 1939: gemeente Woensdrecht; wijk A nummer 134a, wijk A nummer 178.

Zij trouwde met Johannes Overbeeke op 12 februari 1897 te Woensdrecht (West-Brabant).392,835,2918 Geboren op 5 november 1873 te Ossenisse (Zeeuws-Vlaanderen).392,1403,2918,2948,1273 Overleed in 1950.1403 Geloof: Nederlands Hervormd.1273 Johannes was landbouwer (1897, 1898, 1900, 1913, periode 1925-1939). – Hij werd geboren om negen uur ’s morgens op wijk D nummer dertig in de gemeente Ossenisse. De aangifte werd gedaan door zijn vader met als getuigen Jan Francies Voet, 49, secretaris en Francies Joseph de Munck, 49, veldwachter, beiden woonachtig te Ossenisse. – Hun dochter Maria Johanna Overbeeke trouwde op 26/9-1928 te Woensdrecht met Hendrik Johan Soffers, gemeenteontvanger en zoon van Ludovicus Severinus Soffers, die veel als getuige optrad in akten over de familie Linders.2947,2918,1406,2948,1273  Update 30/6-2018

Het graf van Johannes’ broer Henricus op ‘t oude kerkhof te Woensdrecht. Foto door mijzelf, 18 juni 2018.

Johannes was een zoon van Marinus Overbeeke (*Ossenisse, Zeeuws-Vlaanderen, 11 juli 1844,1403,2948 Rilland, Zuid-Beveland, Zeeland, 28 januari 18961403) en Maria Mannaart (*Boschkapelle, Zeeuws-Vlaanderen, 11 juli 1843,1403,2340 Bergen op Zoom, 28 december 19281403). Zij waren getrouwd op 26 augustus 1869 te Boschkapelle (Zeeuws-Vlaanderen).392,1403 Marinus was ‘meedrooger’ (1873). – Hij werd geboren om zes uur ’s morgens in wijk D nummer achttien te Ossenisse. De aangifte werd gedaan door zijn vader Hendricus Overbeeke, 34, ‘drooger’, woonachtig te Ossenisse, met als getuigen Bartholomeus Ebert, 52, winkelier en Johannes Anthonius Baetens, 31, koster, beiden woonachtig te Ossenisse. Marinus’ moeder was Adriana van Doorn.2948– Maria was arbeidster (1869), winkelierster en landbouwster (1896). – Zij werd geboren op wijk C nummer 4 in de gemeente Boschkapelle, wat een stuk land achter de Bosschestraat te Vogelwaarde geweest zou zijn. – Zij was een dochter van Johannes Francies Bernardus (Jan) Mannaart en Maria Catharina (Marie) Rottier. – Zij overleed om half acht ’s morgens; in haar Bergse overlijdensakte werd ze vermeld als ‘Mannaert’. De aangifte werd gedaan door Adrianus Dimphus Bakx, vijftig, voerman en Leonardus Johannes Bernaards, 47, voerman, beiden woonachtig te Bergen op Zoom. – In ieder geval haar zoon Cornelis Adrianus Overbeeke (*Rilland-Bath, 7/12-1897) woonde met zijn gezin in Bergen op Zoom in die tijd (tussen 1927 en 1929), op Graaf Pretoriusstraat 11 (de huidige Pastoor van Eekelenstraat op ’t Fort) en Burgemeester Hulshofstraat 1. Ook in de woonhuiskaarten van die adressen werd Maria niet direct vermeld.1403,2340,495,2699  Update 30/6-2018

Kinderen van Martinus Linders (LW20) en Petronella Smits

LW43. Wilhelmus Linders. Geboren op 19 april 1852 te Woensdrecht (West-Brabant).392,2856,2857,2858 Overleed op 12 maart 1875 aan de Groenburgwal te Amsterdam (Noord-Holland).2858 Geloof: rooms-katholiek. Wilhelmus was arbeider (1875). Hij werd geboren om vijf uur ’s middags, de aangifte werd gedaan door zijn vader met als getuigen Jacobus Theodorus Soffers, dertig, bakker en door Cornelius Leenaarts, 29, veldwachter, beiden woonachtig in de gemeente Woensdrecht. – Hij werd op 21 maart 1872 tot de dienst aangewezen “bij niet verschijning”. Zijn uiterlijk werd wel opgenomen: 1m63,8 lang, ovaal aangezicht, hoog voorhoofd, bruine ogen, gewone neus en mond, ronde kin, bruin haar en bruine wenkbrauwen en hij had gaatjes in zijn oren. – Hij overleed om tien uur ’s avonds in een (zijn?) huis aan de Groenburgwal in Amsterdam, op kanton 1, wijk B, nummer 10. De aangifte werd gedaan door Franciscus Teunisse, bode, 35, bekende en Johannes Maas, bode, 47, bekende, beiden woonachtig in ‘Gasthuis’ te Amsterdam.2856,2857,2858 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Leenders.  Update 30/6-2018

Adressen:2752,2858

 • periode vanaf 1861: Woensdrecht; wijk A nummer 97n.k. (ouderlijkhuis).
 • 12/3-1875: Woensdrecht. De datum van zijn overlijdensaangifte (15 maart 1875) werd vermeld in ’t Woensdrechtse bevolkingsregister; in zijn overlijdensakte te Amsterdam werd vermeld dat hij te Woensdrecht woonde.

Foto van de Groenburgwal in Amsterdam, rond 1880/1895, enkele jaren nadat Wilhelmus er overleed. (Afbeelding: Rijksmuseum)

LW44. Johanna Linders. Geboren op 2 juni 1853 te Woensdrecht (West-Brabant).392,1380 Overleed op 16 juni 1853 te Woensdrecht (West-Brabant).1382 Zij werd geboren om zes uur ’s morgens op wijk A nummer 41 te Woensdrecht, de aangifte werd gedaan door haar vader met als getuigen Jacobus Theodorus Soffers, 31, gemeentesecretaris en Cornelis Leenaarts, dertig, veldwachter, beiden woonachtig in de gemeente Woensdrecht. – Zij overleed om acht uur ’s morgens te Woensdrecht op wijk A nummer 41, de aangifte werd gedaan door Martinus Linders, 31, arbeider, vader en door Cornelis Leenaarts, dertig, veldwachter, beiden woonachtig te Woensdrecht.1380,1382  Update 30/6-2018

LW45. Catharina Linders. Geboren in 31 mei 1854 te Woensdrecht (West-Brabant).392,1381,2752,2861,2863 Overleed op 9 december 1941 te Ossendrecht (West-Brabant).2863 Geloof: rooms-katholiek. Catharina was dienstmeid (in de periode 1861-1880, 1878). – Zij werd geboren om negen uur ’s avonds te Woensdrecht op wijk A nummer 66, de aangifte werd gedaan door haar vader, met als getuigen Jacobus Theodorus Soffers, 32, secretaris en door Cornelis Leenaarts, 31, veldwachter, beiden woonachtig te Woensdrecht. – Zij overleed om half twee ’s nachts, de aangifte werd gedaan door Petrus Bonifatius van den Bergh, 34, grondwerker, woonachtig te Ossendrecht.2752,1381,2861,2863  Update 30/6-2018

Adressen van den Bergh-Linders:2752,2867

 • 13/5-1878 (Maria Catharina): verhuisd van ’t ouderlijk huis in Woensdrecht naar Ossendrecht.
 • periode 1894-1917: Ossendrecht; wijk B, nummer 167 buiten, wijk B, nummer 181 buiten, wijk B, nummer 182, buiten.

Zij trouwde met Petrus van den Bergh op 3 mei 1878 te Woensdrecht (West-Brabant).392,2861 Geboren op 10 april 1850 op ’t Hondseind te Ossendrecht (West-Brabant).392,2861,2622,2864 Overleed op 23 maart 1900 te Ossendrecht (West-Brabant).2622 Geloof: rooms-katholiek. Petrus was koopman (1878, periode 1894-1900), vrachtrijder (periode 1894-1900) en landbouwer (1900). – Petrus werd geboren om één uur ’s nachts op wijk D nummer 57 te Ossendrecht, de aangifte werd gedaan door zijn vader met als getuigen Victor Diercks, veertig, veldwachter en Rochus Ansems, 37, koster en organist, beiden woonachtig te Ossendrecht. – In 1850 werd hij met zijn ouders en grootouders Adriaan van Oevelen en Johanna Peeters op wijk D nummer 57 te Ossendrecht; het Hondseind. – Getuigen bij ’t huwelijk in 1878 waren Jacobus Theodorus Soffers, 56, gemeentesecretaris, Johannes Koenraad, 46, veldwachter, Johannes Franciscus M(..), 31, hoefsmid en Franciscus Willemen, 31, winkelier, allen woonachtig in de gemeente Woensdrecht. – Hij overleed om zes uur ’s avonds, de aangifte werd gedaan door Adrianus van den Bergh, 44, arbeider, broer en door Jacobus van den Bergh, 39, boswachter, broer, beiden woonachtig in de gemeente Woensdrecht.2861,2622,2864,1268,2867  Update 30/6-2018

Petrus was een zoon van Cornelis van den Bergh (*Ossendrecht, West-Brabant, 18 maart 1823,2865,1725,2866 aldaar, 29 mei 18831725,2866) en Anna Cornelia van Oevelen (*Ossendrecht, West-Brabant, 19 september 1821,2865,2866 Woensdrecht, West-Brabant, 25 februari 19042866). Zij waren getrouwd op 8 april 1850 te Ossendrecht (West-Brabant).2865 Het echtpaar was arbeider/arbeidster in 1850.2864,2865  Update 30/6-2018

LW46. Anna Cornelia Linders. Geboren op 16 december 1855 te Woensdrecht (West-Brabant).392,1392,2861,2879 Overleed op 14 maart 1903 te Ossendrecht (West-Brabant).1392 Woonde te Ossendrecht (West-Brabant) in 1903.1392 Geloof: rooms-katholiek. Zij was arbeidster (1880). – Zij werd geboren om vier uur ’s morgens, de aangifte werd gedaan door haar vader met als getuigen Adrianus Luijkx, 45, onderwijzer en Jacobus Theodorus Soffers, 33, gemeentesecretaris, beiden woonachtig in de gemeente Woensdrecht. – Zij overleed om zes uur ’s avonds, de aangifte werd gedaan door Jan Baptist Hazen, vijftig, metselaar, echtgenoot en door Johannes Franciscus van Loon, 35, fabrieksarbeider, beiden woonachtig te Ossendrecht.2861,1392,2879  Update 30/6-2018

Adressen Hazen-Linders:2752  Update 30/6-2018

 • 12/7-1873: vertrokken naar Bergen op Zoom vanuit ’t ouderlijk huis te Woensdrecht; wijk A, nummer 97 n.k.
 • 31/12-1880: Woensdrecht; wijk A, nummer 97n.k., ingeschreven in haar ouderlijk huis.

Zij trouwde met Jan Baptist Hazen op 9 september 1880 te Woensdrecht (West-Brabant).392,2861 Geboren op 6 oktober 1852 te Ossendrecht (West-Brabant).392,2861,2876 Overleed op 26 februari 1928 te Ossendrecht (West-Brabant).2877 Geloof: rooms-katholiek. Hij was metselaar (1880, 1928). – Hij werd geboren om zeven uur ’s avonds te Ossendrecht op wijk C nummer 48; de aangifte werd gedaan door zijn vader met als getuigen Adriaan Hazen, 61, metselaar en Willem Kuijlen, 44, koopman, beiden woonachtig te Ossendrecht. – Hij overleed om zeven uur ’s avonds, de aangifte werd gedaan door Lambertus Martinus Hazen, 47, metselaar, zoon en door Jacobus Timmermans, 25, kantoorbediende, beiden woonachtig te Ossendrecht.2861,2876,2877  Update 30/6-2018

Hij was een zoon van Cornelis Hazen (*Ossendrecht, West-Brabant, 30 augustus 1816,187,2865 aldaar, 9 augustus 18872878) en Johanna van de Wouwer (*Zandvliet, Antwerpen, 13 oktober 1816,187,2865,2622 Ossendrecht, West-Brabant, 8 november 1902,2622 ook: Joanna). Zij waren getrouwd op 17 april 1844 te Ossendrecht.187 Cornelis was metselaar (1844, 1852, 1887). – Hij overleed om twee uur ’s nachts, de aangifte werd gedaan door Ferdinandus Fredericus Hazen, dertig, metselaar, zoon en door Petrus Johannes Smout, 47, metselaar, beiden woonachtig te Ossendrecht.2876,2865,2878  Johanna was dienstbode (1844). – Zij overleed om zes uur ’s middags, de aangifte werd gedaan door Ferdinandus Fredericus Hazen, 45, metselaar, zoon en door Antonius Vervloet, 59, schoenmaker, beiden woonachtig te Ossendrecht.2865,2622  Update 30/6-2018

LW47. Maria Johanna Linders. Geboren op 27 december 1856 te Woensdrecht (West-Brabant).392,1391,2752,2880 Overleed op 31 december 1877 te Woensdrecht (West-Brabant); zij werd 21.1391,2752 Geloof: rooms-katholiek. Zij was arbeidster (1877). – Zij werd geboren om elf uur ’s avonds, de aangifte werd gedaan door haar vader met als getuigen Adrianus Luijkx, 46, onderwijzer en door Cornelis Leenaarts, 33, veldwachter, beiden woonachtig in de gemeente Woensdrecht. – Zij overleed op oudjaarsavond 1877 om tien uur, de aangifte werd gedaan door Martinus Linders, 55, arbeider, arbeider, vader en door Johannes Koenraads, 46, veldwachter, beiden woonachtig in de gemeente Woensdrecht.1391,2880 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Johanna Maria.  Update 30/6-2018

LW48. Johannes Baptist Linders. Geboren op 10 mei 1859 te Woensdrecht (West-Brabant).392,1382,2881 Overleed op 19 juni 1859 te Woensdrecht (West-Brabant).383,1382 Hij werd geboren om twee uur ’s nachts op wijk A nummer 97 te Woensdrecht; de aangifte werd gedaan door zijn vader met als getuigen Petrus Johannes de Vreng, 36, arbeider en Adriaan Luijkx, 49, onderwijzer, beiden woonachtig in de gemeente Woensdrecht. – Hij overleed om twee uur ’s middags, de aangifte werd gedaan door Martinus Linders, 37, arbeider, vader en door Adriaan Luijkx, 49, onderwijzer, beiden woonachtig in de gemeente Woensdrecht.1382,2881  Update 30/6-2018

LW49. Ludovicus Linders. Geboren op 27 mei 1860 te Woensdrecht (West-Brabant).392,1393,835,2870 Overleed op 18 april 1943 te Amsterdam (Noord-Holland).2862 Begraven in 1943 te Amsterdam-Noord (Noord-Holland).2862 Geloof: rooms-katholiek. Hij was arbeider (periode 1882-1885, 1890, 1892, 1908), polderwerker (1885, 1891) en werkman (1919). – Getuigen bij ’t huwelijk in 1885 waren Pieter Roos, sluiswachter, 62, woonachtig te Uithoorn, Albert Jansen, scheepsjager, 64, woonachtig te Leimuiden, Willebrordus Verhoek, logementhouder, 39, woonachtig te Uithoorn en Alexander Ortwinus Holsheimer, gemeenteveldwachter, dertig, woonachtig te Uithoorn. – Hij verkocht op 14/2-1891 bij notaris W. van Gastel te Wouw een huis met erf en tuin ter waarde van vierhonderd gulden (kadasternummers G1069 en G1070) aan Petrus Henricus Verbist, woonachtig te Wouw en getrouwd met zijn nicht Louisa Linders. Hij werd toen zelf vermeld was woonachtig te Uithoorn. – De getuigen bij ’t huwelijk in 1891 waren Jan van Graas, 59, werkman, Jan Lindenaar, 65, klompenmaker, Peter Vermeer, veertig, veldwachter en Nicolaas Johannes Rinkel, 25, ambtenaar, allen ‘verblijvende’ te Aalsmeer. – Hij werd begraven op begraafplaats ‘De Nieuwe Noorder’ aan de Buikslotermeerdijk in Amsterdam-Noord.383,548,835,2862,2869,2870,2720  Update 1/7-2018

Adressen:835,835,2869,2870,2720

 • tot 28/3-1882: Woensdrecht; Nederheide wijk A, nummer 124/126 (ouderlijk huis).
 • 28/3-1882: vertrokken van Woensdrecht naar Wadenoijen (Betuwe, Gelderland).
 • 2/10-1882: ingekomen in ’t ouderlijk huis te Woensdrecht vanuit Wadenoijen.
 • 18/2-1885: vertrokken vanuit Woensdrecht (ouderlijk huis) naar de gemeente Nieuwer-Amstel.
 • 1890: Uithoorn; wijk A, nummer 82.
 • 1891: Uithoorn.
 • 1891: Uithoorn (Ludovicus); Aalsmeer (Cornelia Daalman).
 • 1892: Uithoorn; wijk A, nummer 56.
 • 1908: Uithoorn.

Hij trouwde een eerste keer met Maria Verhoef op 12 november 1885 te Uithoorn (Noord-Holland).383,2869 Geboren op 12 mei 1858 te Nieuwveen (Zuid-Holland).383,548,2868,2869 Overleed op 1 juli 1890 te Uithoorn (Noord-Holland).548 Zij was werkster (1885). – Zij overleed om half vijf ’s middags te Uithoorn op wijk A nummer 82, de aangifte werd gedaan door Ludovicus Linders, arbeider, 29 en Karel Hendrik Bernard Engelbert van Bevervoorde, ambtenaar, 47, beiden woonachtig te Uithoorn.2869  Update 1/7-2018

Zij was een dochter van Jacob Verhoef (*Breukelen, Utrecht, rond 1828,2868,2869 + Uithoorn, Noord-Holland, 6 mei 18612869) en Maria Winters (*Nieuwveen, Zuid-Holland, 8 juli 1832,2868,2869 + Uithoorn, Noord-Holland, 7 december 19082869). Zij waren getrouwd op 28 april 1858 te Nieuwveen (Zuid-Holland).2869,2868 Jacob was arbeider (1858) en scheepsjager (1861). – Hij overleed om tien uur ’s morgens in het huis nummer vier in de kom van ’t dorp van Uithoorn. De aangifte werd gedaan door Leendert Kruijswijk, tapper, 39, woonachtig te Nieuwer-Amstel en door Pieter Roos, scheepjager, 37, woonachtig te Uithoorn, beiden ‘geen bloed- of aanverwant’.2869 – Maria was werkster (1885). – Zij overleed om half drie ’s morgens te Uithoorn op wijk A nummer 268, de aangifte werd gedaan door Ludovicus Linders, 47, arbeider, woonachtig te Uithoorn en door Simon van der Zijde, 54, timmerman, woonachtig te Uithoorn.2869

Hij trouwde een tweede keer met Cornelia Daalman op 8 mei 1891 te Aalsmeer (Noord-Holland).383,548,2870 Geboren op 21 augustus 1862 te Barsingerhorn (West-Friesland).383,548,2870,2874,2875 Geloof: rooms-katholiek. Zij werd geboren om vijf uur ’s morgens in de Waardpolder te Barsingerhorn. De aangifte werd gedaan door haar vader met als getuigen Nicolaas Jans Geertzema, landbouwer, 48 en Jan Peper, kleermaker, 56, beiden woonachtig te Barsingerhorn.2875  Update 1/7-2018

Zij was een dochter van Pieter Augustinus Daalman (*Graauw, Zeeuws-Vlaanderen, 3 augustus 1832,394,2871 + Aalsmeer-Legmeerdijk, Noord-Holland, 22 september 18792870) en Christina van Wolffelaar (*Boschkapelle, Zeeuws-Vlaanderen, 31 januari 1840,2870,394,2871 + Kudelstaart, Noord-Holland, 28 november 1904,2870 ook: Wolfelaar, van Wolsenaar, van Wolfelaar). Zij waren getrouwd op 9 juli 1861 te Graauw (Zeeuws-Vlaanderen).2871,394 P.A. Daalman was werkman (1861, 1862, 1863), arbeider (1862) en polderwerker (1867). – Zijn broer Jacobus Daalman reisde ook het land door; hij woonde met zijn familie o.a. te Rotterdam, te Tietjerksteradeel (Friesland) in 1866 en op Schiermonnikoog (Friesland) in 1860. – Hij overleed om half drie ’s middags “in een keet staande aan de Legmeerdijk” te Aalsmeer, de aangifte werd gedaan door Andries de Koning, werkman, 39, woonachtig te Nieuwer-Amstel, geen bloed- of aanverwant en door Jan Zwaag, gemeenteveldwachter, dertig, woonachtig te Aalsmeer, geen bloed- of aanverwant.2870,394,2871,2872,2874,2875 – Christina was dagloonster (1861), werkvrouw (1862, 1863) en arbeidster (1862). – Zij hertrouwde met Johannes van Graas, waarvan ze weduwe was bij haar overlijden. Ze overleed om zes uur ’s morgens in huis nummer 116 te Kudelstaart in de gemeente Aalsmeer (Noord-Holland), de aangifte werd gedaan door Pieter Warrels, werkman, 33, schoonzoon en door Peter Vermeer, veldwachter, 54, woonachtig te Aalsmeer.2870,2871,2874,2875 – Zij waren beiden katholiek van geloof.2874  Update 1/7-2018

Het lijkt erop dat vader Daalman als polderwerker actief was bij ‘t begin van het droogleggen van de Legmeerplassen, ten oosten van de Haarlemmermeer. Op deze uitsnedes van stafkaarten het gebied van de plassen in 1880 (boven) en 1895 (onder). Afbeeldingen: Kadaster.

Adressen Daalman-van Wolffelaar:2870,2873,2871,2874,2875

 • vóór 20/9-1862: Graauw (Zeeuws-Vlaanderen).
 • periode 20/9-1862 tot 7/5-1863: Barsingerhorn; wijk 1, nummer 11n.k.
 • 1862: Barsingerhorn (West-Friesland); in de Waardpolder.
 • vanaf 7/5-1863: Zijpe (West-Friesland).
 • 1867: Middelburg.
 • 1869: Veere.
 • 1871: Middelburg. Dit komt uit de geboorteakte van zoon Johannes Daalman, er werd vermeld dat ’t kindje geboren werd in een keet. Dit houdt mogelijk verband met Pieters beroep van polderwerker.
 • 1891 (Christina): Aalsmeer (Noord-Holland).

Dochter Linders-Daalman:

 • LW77  Maria Petronella Linders (1892-)

LW50. Johannes Baptist Linders. Geboren op 6 mei 1863 te Woensdrecht (West-Brabant).1407,2857,2882,2870,2890 Overleed na 1939, waarschijnlijk te Amsterdam (Noord-Holland). Geloof: rooms-katholiek. Hij was werkman (1891, 1923, 1928), grondwerker (1902) en opperman (1927). – Hij werd geboren om tien uur ’s avonds, de aangifte werd gedaan door zijn vader met als getuigen Petrus Johannes Swagemakers, 44, landbouwer en Jacobus Theodorus Soffers, 41, gemeentesecretaris, beiden woonachtig in de gemeente Woensdrecht. – Hij werd op 28 maart 1883 vrijgesteld voor militaire dienst wegens ‘broederdienst’. Zijn uiterlijk werd wel opgenomen: hij was 1.62,3 lang, had een ovaal aangezicht, laag voorhoofd, grijze ogen, gewone neus en mond, ronde kin, bruin haar en bruine ogen en geen merkbare tekenen.1407,2857,2870  Update 1/7-2018

Adressen:835,2882,2890,2896,2895  Update 1/7-2018

 • periode vanaf 1880: Woensdrecht; Nederheide wijk A nummer 124/126 (ouderlijk huis). Hij werd bij de zevende volkstelling doorstreept, hij woonde er toen niet meer.
 • Vóór 24/4-1883 (Freerkje): Arnhem.
 • 24/4-1883 tot november 1883 (Freerkje): Amsterdam; Haarlemmer Houttuinen 135 onderkamer, buurtring 5, wijk UU. Zij woonde in bij haar moeder en verdere familie (zie Klaaske de Bruin).
 • November 1883 tot januari 1884 (Freerkje): Amsterdam; Uilenburgerstraat 114a, buurtring 1, wijk R. Er woonden veel verschillende dienstbodes op dit adres.
 • Januari 1884 tot maart 1884: Amsterdam; Nieuwezijds Voorburgwal 196, buurtring 2, wijk G. Er woonden verschillende dienstbodes op dit adres.
 • Maart 1884 tot 15/5-1884 (Freerkje): Amsterdam; Commelinstraat 77, buurtring 3, wijk ZZ. In deze maanden woonde zij min of meer ’thuis’ bij haar zusters Aafke en Aaltje. Het gezin bestond uit Oeds van der Wal (arbeider, *Dokkum, 1855), Aafke de Bruin (*Dokkum, 1855), Tjiepke van der Wal (*Dokkum, 1880), Sieke van der Wal (*Amsterdam, 1883), Freerkje de Bruin (*Dokkum, 1863), Sara van der Wal (*Amsterdam, 1885), Aaltje de Bruin (*Dokkum, 1858) en Bernard Jacques Leonard Haver (bierbottelaar, *Amsterdam, 1866).
 • vanaf 15/5-1884 (Freerkje): Amsterdam; Watergraafsmeer.
 • vóór 21/10-1884 (Freerkje): Nieuwer-Amstel.
 • 21/10-1884 tot november 1884 (Freerkje): Amsterdam; Commelinstraat 18, buurtring 3, wijk ZZ. Zij woonde daar alleen; er waren wel dienstbodes voor en na haar.
 • November 1884 tot april 1885 (Freerkje): Amsterdam; Rapenburgerstraat 86, buurtring 3, wijk V. Op dit adres woonden veel dienstbodes.
 • April 1885 tot oktober 1885 (Freerkje): Amsterdam; Hoogte Kadijk 44, buurtring 3, wijk U. Zij woonde als dienstbode in bij ’t gezin Willem Jonkman (*Zwartsluis, Overijssel, 1857) x Grietje Mamak (*Avereest, Salland, Overijssel, 1857).
 • Oktober 1885 tot november 1885 (Freerkje): Amsterdam; Derde Kattenburgerdwarsstraat 5, buurtring 3, wijk F. Zij woonde in bij ’t gezin van schoenmaker Willem Hendrik Kunne (*Amsterdam, 1850) x Geertruida Sophia van Hessen (*Amsterdam, 1850).
 • November 1885 tot januari 1886 (Freerkje): Amsterdam; Grote Kattenburgerstraat 142, buurtring 3, wijk F. Zij woonde in bij ’t gezin van werkman Cornelis Breedijk (*Jaarsveld, Utrecht, 1821) x Maartje Taal (*’s-Gravenhage, 1828).
 • Januari 1886 tot april 1886 (Freerkje): Amsterdam; Rapenburgerstraat 95, buurting 3, wijk V. Op dit adres woonden veel dienstbodes.
 • April 1886 tot maart 1887 (Freerkje): Amsterdam; Von Zesenstraat 31, buurtring 3, wijk ZZ. Zij woonde in bij ’t gezin van timmerman Abraham van der Pot (*Oudshoorn, 1829) x Adriana van der Zant (*Amsterdam, 1836).
 • Maart 1887 tot juni 1887 (Freerkje): Amsterdam; Grote Kattenburgerstraat 142, buurtring 3, wijk F. Zij woonde in bij Riemkjen Wiebes (*Amsterdam, 1838) en haar kinderen.
 • Juni 1887 tot februari 1888 (Freerkje): Amsterdam; Weesperstraat 116, buurtring 3, wijk H (?). Zij woonde als dienstbode in bij ’t gezin van Nathan Englander (*Amsterdam, 1858) x Lea Remini (*Amsterdam, 1856).
 • Februari 1888 tot april 1888 (Freerkje): Amsterdam; Oudeschans 60, buurtring 2; wijk O. Zij woonde daar toen met nog een dienstbode: Grada Johanna van Heil (*Duiven, 1868). Eerder woonde er op dat adres dienstbodes Martha Bargeboer (*Winschoten, Groningen, 1865), Rosina Beck (*Neukirchen, 1855) en Sara Pots (*Amsterdam, 1869).
 • April 1888 tot maart 1889 (Freerkje): Amsterdam; Weesperstraat 116, buurtring 3, wijk H (?). Zij woonde als dienstbode in bij ’t gezin van Nathan Englander (*Amsterdam, 1858) x Lea Remini (*Amsterdam, 1856).
 • Maart 1889 tot juni 1889 (Freerkje): Amsterdam; Weesperstraat 116, buurtring 3, wijk W (?). Zij woonde als dienstbode in bij ’t gezin van Nathan Englander (*Amsterdam, 1858) x Lea Remini (*Amsterdam, 1856).
 • Juni 1889 tot december 1890 (Freerkje): Amsterdam; Warmoesstraat 11, buurtring 1, wijk M. Zij woonde daar op een adres waar nogal wat verschillende mensen die ogenschijnlijk niets met elkaar van doen hadden samenwoonden, waaronder nogal wat West-Brabanders. Het hoofd was Antonia Wilhelmina de Jager (tapster, *Amsterdam, 1837), Hendrika Wilhelmina Henriëtte Ruelle (dochter, *Amsterdam, 1866), Antoon Johan Ruelle (zoon, *Rotterdam, 1876), Hendrika van Leur (moeder, *Amsterdam, 1813), Aaltje Kleisma (*Leeuwarden, 1861), Gerritdina Stokkink (dienstbode, *Neede, Achterhoek, 1854), Grietje Stammers (dienstbode, *Opdam, 1849), Wilhelmina Maria Christina le Maitre (buffetjuffrouw, *Utrecht, 1851), Freerkje de Bruin, Adriaan Koremans (arbeider, *Oud-Gastel, 1862), Cornelis van den Aarssen (arbeider, *Oud-Gastel, 1865), Petrus Ivens (polderwerker, *Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, 1864), Charles Johannes de Vilder (*Graauw, Zeeuws-Vlaanderen, 1862) en Leonardus Sebregts (arbeider, *Halsteren, 1861). Zij woonden bijna allemaal gelijktijdig op Warmoesstraat 11.
 • periode vanaf december 1890 (Freerkje) en vanaf 24/3-1891 (Johannes Baptist): Amsterdam; Wagenaarstraat 133, buurtring 3, wijk ZZ.
 • periode 1893 tot 29/5-1895: Amsterdam; Wagenaarstraat 133.
 • tot 26/8-1893 (Nela): Gouda; Kleiweg E37 (ouderlijk huis).
 • periode vanaf 26/8-1893 (Nela): Gouda; Markt wijk A nummer 99, later A98 en A94, vertrokken naar wijk S nummer 56s te Gouda.
 • 29/5-1895 tot 10/6-1901: Amsterdam, adres onleesbaar.
 • 4/12-1900: Amsterdam; Derde Oosterparkstraat 252
 • vanaf 10/6-1901: Amsterdam; Oosterparkstraat 129. Op 16/4-1902 kwam Nela Anders in vanaf de kaart van Jan Stoopendaal te Amsterdam, met haar twee kinderen.
 • vanaf 25/9-1901: Amsterdam; Wagenaarstraat 119.
 • vanaf 6/3-1902: Amsterdam; Van Swindenstraat 32/48, t.h.v. weduwe Stoopendaal.
 • vanaf 4/4-1916: Amsterdam; Dirk van Hasseltsteeg 17, t.h.v. huis Spijkerman.
 • vanaf 21/2-1918 of 1919: Amsterdam; Zeeburgerpad 96 (‘noodwoningen’).
 • vanaf 21/11-1919: Amsterdam; Dirk van Hasseltsteeg 17, t.h.v. huis Spijkerman.
 • vanaf 25/5-1920(?): Amsterdam; Handboogstraat 29, t.h.v. 1.
 • vanaf 22/2-1926: Amsterdam; Schippersstraat 5, t.h.v. 5.
 • vanaf 5/7-1927: Amsterdam; Zeedijk 24, t.h.v. 2a.
 • vanaf 16/12-1927: Amsterdam; Spaarndijk 75, t.h.v. 3, Ringelberg.
 • vanaf 15/6-1934: Amsterdam; Willemstraat 54, t.h.v. L. Postma.
 • vanaf 14/4-1936: Amsterdam; Balistraat 34, t.h.v. (..) Krieg.
 • vanaf 25/8-1937: Amsterdam; (..)weg 9, t.h.v. 2 van Houten.
 • vanaf 16/12-1938: Amsterdam; Jan van Galenstraat 243, t.h.v. 3 van Houten.

De Wagenaarstraat in Amsterdam in de jaren ’70. De straat doet aan als de plaatjes die je vroeger bij geschiedenis zag als ‘t over de industriële revolutie ging. Ook leuk: hier vind u een impressie van hoe zo’n woning eruit zag. (Afbeelding: Stadsarchief Amsterdam)

Hij trouwde een eerste keer met Freerkje de Bruin op 19 maart 1891 te Amsterdam (Noord-Holland).383,2882 Geboren op 27 november 1862 te Dokkum (Friesland).2883,2896 Overleed op 3 december 1900 in het Wilhelminagasthuis te Amsterdam (Noord-Holland); zij werd 38.2890,2896 Geloof: Nederlands Hervormd.2882 Freerkje was dienstbode (1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1891). – Zij werd geboren om acht uur ’s morgens, de aangifte werd gedaan door Antje Fokkes Boonstra, 62, stadsvroedvrouw, woonachtig te Dokkum met als getuigen Hendrik Carel Schrijvers, 32, eerste beambte der secretaris en Wamer Eisma, 25, tweede beambte der secretaris, beiden woonachtig te Dokkum. – Zij overleed om half één ’s middags in het Wilhelminagasthuis nummer 104 te Amsterdam; vermeld werd dat zij woonde op Derde Oosterparkstraat 252. De aangifte werd gedaan door Albertus Hamer, opzichter, 48 en door Bernardus van Tilburg, opzichter, 32, beiden woonachtig te Amsterdam.2882,2883,2896  Update 1/7-2018

Het Wilhelminagasthuis te Amsterdam rond de tijd dat Freerkje er overleed. (Afbeelding: Stadsarchief Amsterdam)

Freerkje was een dochter van Klaaske de Bruin (*Dokkum, Friesland, 5 februari 1834,2882,2886,2888,2889 + aldaar, 23 oktober 18992888). Klaaske was koopvrouw (1883). – Zij werd geboren om één uur (’s middags?), de aangifte werd gedaan door vader Klaas de Bruin, twintig, tapper, woonachtig te Dokkum (moeder was Aaltje Romkes Hoekstra), de getuigen waren Anne Tijmens van der Laar, 23, arbeider en Jan Charles (?) Lutgendorf, 36, arbeider, beiden woonachtig te Dokkum. – Zij trouwde op 24 april 1873 te Dokkum met Tjiesse (ook: Tjisse) Eilander, geboren te Dokkum als zoon van Klaas Eilander en Hendrikje Sybes Stavorinus, weduwnaar van Lena Rosier met wie hij op 27 oktober 1865 te Dokkum trouwde. – Tjiesse overleed op 15/6-1897 om half vier ’s middags te Dokkum op wijk D nummer 238. Hij was toen schoenmaker. – Klaaske overleed om drie uur ’s middags op wijk B nummer 1 te Dokkum, de aangifte werd gedaan door Hendrik Asman, 61, leedaanzegger en Jan Schwegardus, 47, leedaanzegger, beiden woonachtig te Dokkum.2882,2885,2886,2887,2888,2889

Adressen Klaaske de Bruin:2882,2883,2884,2887,2888

 • 1857: Dokkum (Friesland).
 • 1862: Dokkum (Friesland).
 • vóór 25/4-1883: Dokkum.
 • 25/4-1883 tot 20/8-1883: Amsterdam; Haarlemmer Houttuinen 135 onderkamer, buurtring 5, wijk UU. ’t Gezin bestond uit Klaaske de Bruin (*Dokkum, 1834), koopvrouw, Gelske Eilander (*Dokkum, 1873), dochter, Freerkje de Bruin (*Dokkum, 1863), dochter, dienstbode, Frederik de Bruin (*Amsterdam, 1883), zoon en Klaas de Bruin (*Arnhem, 1857), schilder.
 • vanaf 20/8-1883: Dokkum (Friesland).
 • 1897: Dokkum; wijk D, nummer 238.
 • 1899: Dokkum; wijk B, nummer 1.

Hij trouwde een tweede keer met Nela Anders op 16 april 1902 te Amsterdam (Noord-Holland).383,2870 Geboren op 7 januari 1869 aan de Kleiweg te Gouda (Zuid-Holland).383,395,2870,2891 Geloof: Nederlands Hervormd.2890,2891 Zij trouwde een eerste maal op 5 augustus 1896 te Gouda met Jan Stoopendaal (1848-1901) uit Sluipwijk (Zuid-Holland). Zij kreeg in 1892 ongehuwd een dochter, Nela Carolina Anders, te Gouda, die op 31/1-1869 overleed, te Gouda in Nela’s ouderlijk huis op Kleiweg E37.2895  Update 1/7-2018

Nela was een dochter van Josua Anders (*Gouda-Breestraat, Zuid-Holland, 16 mei 1830,395,2891,2893 + Gouda-Kleiweg, Zuid-Holland, 14 juni 19062895) en Cornelia (Nela) de Mol (*Gouda-Nieuwehaven, Zuid-Holland, 3 augustus 1827,395,2891,2894 + Gouda-Oosthaven, Zuid-Holland, 21 januari 18952894,2895). Zij waren getrouwd op 19 mei 1852 te Gouda (Zuid-Holland).395 Josua was touwspinner. – Hij werd geboren om één uur ’s nachts, de aangifte werd gedaan door vader Antonie Anders, 23, pijpmakersknecht, woonachtig op de Breestraat te Gouda (moeder was Margaretha van Wijk), met als getuigen Anthonie Franciscus Anders, 48, pijpmakersknecht en Pieter Peerson, 65, “onze geemploieerde”, beiden woonachtig te Gouda. Vermeld werd dat ’t kind geboren werd op de Breestraat wijk H nummer 54 te Gouda. – Hij hertrouwde op 27 februari 1897 te Gouda met Johanna van Houten (*Gouda, 1845, + aldaar, 1907), werkster, weduwe van Jacobus Brenkman. Johanna woonde in de periode 1850-1860 in in de Messenmakerssteeg en Vrouwensteeg te Gouda. – Hij overleed om vijf uur ’s nachts aan de Kleiweg, wijk E nummer 37 te Gouda. De aangifte werd gedaan door Leendert Binnendijk, 58, begrafenisondernemer en Lieve Groenendaal, 72, broodbakker.2891,2893,2895 – Nela was pijpenmaakster. – Zij werd geboren om één uur ’s nachts aan de Nieuwehaven te Gouda op J48. De aangifte werd gedaan door vader Johannes de Mol, 31, pijpmakersknecht (haar moeder was Geertruy (Geertje) Dubbel), de getuigen waren Johannes Wilhelmus van der Pool, schoenmaker en Pieter Pierson, 61, geëmployeerde bij de burgelijke stand. – Zij overleed om zeven uur ’s morgens in het gasthuis aan de Oosthaven te Gouda. De aangifte werd gedaan door Darnas van Straaten, 68, directeur van de begraafplaats en Lieve Groenendaal, 61, broodbakker, beiden woonachtig te Gouda.2895,2894 – Zij waren beiden hervormd van geloof.2891

Adressen Anders-de Mol:2891,2892

 • periode 1850-1860: Gouda.
 • periode 1860-1880: Gouda; Kleiweg, wijk E nummer 48, later E37.
 • 1906: Gouda; Kleiweg, wijk E nummer 37.

Kinderen Linders-Anders:

 • LW78  Martinus Linders (1902-1903)
 • LW79  Pieternella Martina Linders (1904-)
 • LW80  Josina Johanna Linders (1905-)
 • LW81  Louisa Cornelia Linders (1908-)
 • LW82  Johannes Baptist Linders (1910-)
 • LW83  Geertruida Margaretha Johanna Linders (1911-)

Kinderen van Petrus Johannes (Jan) Linders (LW22) en Johanna Jellema

LW51. Adrianus Linders. Geboren op 14 november 1866 te Woensdrecht (West-Brabant) of Hoogerheide (West-Brabant).548,281,1379,1390,1755 Overleed op 17 december 1942 te Vught (Oost-Brabant); hij werd 76.383,1390 Woonde te Halsteren (West-Brabant) in 1942.1390 Geloof: Rooms-Katholiek. Hij was arbeider (1921). Hij overleed om tien uur ‘s morgens, hij had toen geen beroep. Een extract van zijn overlijden werd opgenomen in het overlijdensregister van Halsteren.1390  Update 1/7-2018

Adressen:1755,1379,2970,2971  Update 1/7-2018

 • periode 1921-1930: Steenbergen; wijk F nummer 106. Nummer F106 was in ’t wijkregister van 1932 de Kladde. Een verhuizing naar Halsteren was dus niet zo’n eind.
 • 25/3-1930: Halsteren, verhuisd vanuit Steenbergen.

Hij trouwde met Cornelia Maria van Schilt op 30 september 1910 te Steenbergen (West-Brabant).281 Geboren op 23 februari 1871 te Steenbergen (West-Brabant).548,1379 Geloof: rooms-katholiek. Zij was een dochter van Pieter van Schilt en Pieternella Otte.

Kinderen:

 • LW84  Petronella Linders (1911-)
 • LW85  Johanna Linders (1913-)

LW52. Anna Cornelia Linders. Geboren op 21 februari 1870 te Woensdrecht (West-Brabant) of Hoogerheide (West-Brabant).548,281,1501,1614,1273,495 Overleed op 13 augustus 1945 te Bergen op Zoom; zij werd 75.1560 Geloof: rooms-katholiek. Zij overleed om negen uur ’s avonds, de aangifte werd gedaan door Marinus Krijntjes, 42, grondwerker, woonachtig te Bergen op Zoom.1560  Update 1/7-2018

Zij trouwde met Adrianus Johannes Krijntjes op 5 juni 1896 te Woensdrecht (West-Brabant).548 Geboren op 10 september 1873 te Roosendaal (West-Brabant).548,1501,1614,1273,495 Overleed op 17 december 1927 aan de Antwerpschestraatweg te Bergen op Zoom; hij werd 54.495 Geloof: rooms-katholiek. Hij was houtzager (periode 1896-1900, 1900, periode 1909-1923, periode 1923-1927).1501,1614,1273,495  Update 1/7-2018

Adressen Krijntjes-Linders:1501,1614,1273,495,1560  Update 1/7-2018

 • periode 1896-1/1-1900: Roosendaal; Burgerhoutsestraat M192 b.k., ’t Zand M92 b.k., Boulevard M254 b.k., ’t Zand M87a b.k., ’t Zand 36 b.k.
 • periode 1/1-1900 tot 26/3-1900: Roosendaal; ’t Zand M36 b.k.
 • 26/3-1900: vertrokken van Roosendaal naar Woensdrecht.
 • vóór 25/11-1908: Woensdrecht.
 • 25/11-1908 tot 19/6-1909: Roosendaal.
 • vanaf 19/6-1909: Woensdrecht.
 • periode 19/6-1909 tot 20/2-1923: gemeente Woensdrecht; wijk B (Hoogerheide) nummer 117.
 • vanaf 20/2-1923: Bergen op Zoom.
 • periode 20/2-1923 tot 1939: Bergen op Zoom; Antwerpschestraatweg 475.
 • 1945 (A.C. Linders, bij overlijden): Bergen op Zoom.

Hij was een zoon van Jacobus Krijntjes en Maria Stoop (*Roosendaal, West-Brabant, 23 juni 1834,1627 + aldaar, 20 januari 19211627).

Adres Krijntjes-Stoop:1627

 • periode 1910-1921: Roosendaal; Burgerhoutschestraat 115 (of H5?)/109.

LW53. Cornelis Linders. Geboren op 22 of 23 februari 1873 te Hoogerheide (West-Brabant).548,281,392,1617 Overleed rond 1947 te Rotterdam (Zuid-Holland).281 Geloof: rooms-katholiek.1617 Hij was grondwerker (periode 1899-1940, 1938) en opperman (periode 1899-1940). – Hij werd in ieder geval geboren in de gemeente Woensdrecht.548,1617,2972  Update 2/7-2018

Adressen:1617  Update 2/7-2018

 • 28/2-1895 (G.A. Hofman); verhuisd van Kralingen naar Rotterdam.
 • 31/10-1899 (C. Linders); verhuisd van Woensdrecht naar Rotterdam.
 • periode 1895 tot 20/1-1932: Rotterdam; Breede Hilledijk 258b, Vlietsteeg 58, Vlietsteeg 58-13, Kortekade 141-?, Kortekade 19-1, Lambertusstraat 203, Lambertusstraat 165, Lambertusstraat 98, Kortekade 114, Vlietstraat 56b. Op ’t laatste adres woonde zijn schoonouders Hofman-van Leeuwen in.
 • periode 20/1-1932 tot 15/5-1935: Rotterdam; Vlietstraat 56a (“Abus m/zijn 58-75 (?)”).
 • 15/5-1935 tot 10/2-1936: Rotterdam; Vlietstraat 48-2b.
 • 10/2-1936 tot 29/12-1936: Rotterdam; Gedempte Slaak 77-11b.
 • 29/12-1936 tot 15/7-1940: Rotterdam; Vlietstraat 46b.
 • vanaf 15/7-1940: Rotterdam; Putschelaan 129a-mw.

Hij trouwde met Gerritje Anthonia Hofman op 22 november 1899 te Rotterdam (Zuid-Holland).548,392,1617 Geboren op 17 oktober 1879 te Kralingen (Zuid-Holland).548,392,1617 Overleed in 1956 te Rotterdam (Zuid-Holland).392 Geloof: Nederlands Hervormd.1617 Zij was een dochter van Adrianus Hofman (*Broek, Zuid-Holland, 15 april 1839,1617,392 + Rotterdam, Zuid-Holland, 5 mei 19231617) en Wijntje van Leeuwen (*Veldhuizen, Utrecht, 21 december 1836,1617,392 + Rotterdam, Zuid-Holland, 17 december 1929.1617 Ook: Weijntje). Zij waren beiden hervormd van geloof1617 en trouwden op 12 december 1867 te Broek (Zuid-Holland).392 Adrianus was werkman bij de gemeente Rotterdam (periode vanaf 1895, later gepensioneerd).1617  Update 2/7-2018

Adressen Hofman-van Leeuwen:1617

 • 1874: Capelle a/d IJssel (Zuid-Holland, vermeld als ‘Cappelle op d’IJssel’).
 • 1875: Kralingen (Zuid-Holland).
 • 1879: Kralingen (Zuid-Holland).
 • vóór 28/2-1895: Kralingen (Zuid-Holland).
 • periode 28/2-1895 tot 5/8-1926: Rotterdam; Kortekade D46-2, Kortekade 49, Kortekade 47.
 • 5/8-1926 tot 2/10-1926: Rotterdam; Feijenoorddijk 67b, ‘bij Wagenaar’.
 • vanaf 2/10-1926: Rotterdam; Vlietstraat 56b, inwonend bij de familie van schoonzoon Cornelis Linders.

Kinderen Linders-Hofman:

 • LW86  Jansje Linders (1898-)
 • LW87  Wijntje Linders (1900-)
 • LW88  Maria Christina Linders (1902-1923)
 • LW89  Adrianus Linders (1903-1975)
 • LW90  Johannes Petrus Linders (1906-1907)
 • LW91  Dirkje Linders (1907-1908)
 • LW92  Johannes Petrus Linders (1909-1925)
 • LW93  Cornelia Linders (1910-)
 • LW94  Cornelis Gerardus Linders (1911-1912)
 • LW95  Cornelis Linders (1914-1995)
 • LW96  Gerardus Linders (1914-)
 • LW97  Pieternella Linders (1918-)

LW54. Johanna Linders. Geboren op 7 maart 1875 te Hoogerheide (West-Brabant).548,281,1501,2977 Overleed op 9 oktober 1969 te Roosendaal (West-Brabant).281 Geloof: rooms-katholiek.  Update 2/7-2018

Zij trouwde met Marijn Jaspers op 7 februari 1900 te Woensdrecht (West-Brabant).548,281,1501 Geboren op 15 maart 1874 te Rucphen (West-Brabant).548,281,2976,1501,2977 Overleed op 9 juli 1945 te Zegge (West-Brabant); hij werd 71.2976 Geloof: rooms-katholiek. Marijn was arbeider (periode 1900-1908, periode 1920-1930), arbeider te Roosendaal (1902) en landbouwer (periode 1930-1938). – Zijn overlijdenplaats heb ik afgeleid uit de gezinskaart over 1930-1938; hij overleed in ieder geval in de gemeente Rucphen.2975,2977,2978  Update 2/7-2018

Adressen Jaspers-Linders:1501,2975,2977,2978  Update 2/7-2018

 • vóór 30/9-1900 (M. Jaspers): gemeente Rucphen.
 • vóór 22/10-1900 (J. Linders): gemeente Woensdrecht.
 • periode 1900-17/11-1908: Roosendaal; Havendijk K110 b.k. (Hun kinderen werden in die periode elders geboren, maar ’t lijkt er niet op dat ze uitgeschreven werden uit Roosendaal.
 • 31/1-1902: Rucphen.
 • 23/7-1904: Rheinhausen (Duisburg, Noordrijn-Westfalen, Duitsland)
 • 14/7-1905: Duisburg (Noordrijn-Westfalen, Duitsland)
 • vanaf 17/11-1908: Hoeven (West-Brabant).
 • 29/3-1909: Hoeven.
 • periode 1920-1930: gemeente Rucphen; dorp Zegge, Noordhoek wijk C nummer 129, hernummerd naar C142.
 • periode 1930-1938: gemeente Rucphen; Zegge wijk C nummer 142.

Hij was een zoon van Johannes Jaspers en Maria van de Luijtgaarden.

LW55. Petrus Johannes (Piet) Linders, kwartierstaatnummer 24. Geboren op 24 maart 1878 te Hoogerheide (West-Brabant).1229,1270,2076 Overleed op 7 mei 1947 te Bergen op Zoom-’t Fort.1229 Zie kwartierstaatnummer 24.  Update 2/7-2018

Hij trouwde met Elisabeth (Liesbeth) Huijps, zie kwartierstaatnummer 25.

Betovergrootvader Petrus Johannes Linders (jaren ’40, familiefoto/hergebruik dus niet toegestaan)

Zijn graf op de R.K.-begraafplaats te Bergen op Zoom.

Kinderen Linders-Huijps:

 • LW98  Petrus Johannes Linders (1905-1982)
 • LW99  Cornelis (Cees) Linders (1906-)
 • LW100  Mathilda Helena Linders (1911-1911)
 • LW101  Alphonsius Linders (1912-1913)
 • LW102  Willem Frederik Linders (1914-1917)
 • LW103  Jacobus Linders (1915-)
 • LW104  Jan Babtist Linders (1916-1989)
 • LW105  Wilhelmus Cornelis (Wim) Linders (1918-2002)
 • LW106  Maria Mathilda Linders (1921-)
 • LW107  Carolina (Lien) Linders (1922-2016)
 • LW108  Adrianus Linders (1924-1978)
 • LW109  Johanna Linders (1925-)
 • LW110  Maria Linders

LW56. Willem Linders. Geboren op 13 oktober 1881 te Hoogerheide (West-Brabant).548,281,392,2927 Overleed op 10 of 13 mei 1972 te Woensdrecht (West-Brabant).281,392 Geloof: rooms-katholiek. Willem was grondwerker (periode 1913-1921, periode 1920-1939).281,1273  Update 2/7-2018

Adressen Linders-Matheusen:2927,1270,1273  Update 2/7-2018

 • Rond negende volkstelling: tijdelijk vertrokken naar Duitsland; vermeld bij zijn inschrijving in zijn ouderlijk huis te Hoogerheide.
 • 5/11-1906: Woensdrecht; Hoogerheide wijk B nummer B295 of B100. Op deze datum werd zijn vrouw Elisabeth Matheusen ingeschreven.
 • 1910: Frechen (Rhein-Erft-Kreis, Noordrijn-Westfalen, Duitsland); stadsdeel Bachem.
 • 1912: Frechen (Rhein-Erft-Kreis, Noordrijn-Westfalen, Duitsland); wijk Herbertskaul.
 • 21 maart 1913: ingekomen in de gemeente Woensdrecht vanuit Duitsland.
 • Periode 21/3-1913-1921: gemeente Woensdrecht; Hoogerheide wijk B nummer B(..)00, later B99.
 • periode 1920-1939: gemeente Woensdrecht; Hoogerheide wijk B nummer 106. Inwonend bij ’t gezin was neef Johannes Matheusen, (*Bergen op Zoom, 27/11-1921), ingekomen op 21/5-1930 vanuit Lembeek in de gemeente Halle (Vlaams-Brabant), en vertrok op 26/5-1930 naar Monster (Zuid-Holland). Als Willems geboortedatum werd 31/10-1881 vermeld.

Hij trouwde met Elisabeth Matheusen op 22 oktober 1906 te Woensdrecht (West-Brabant).548,392 Geboren op 6 mei 1885 te Woensdrecht (West-Brabant).548,281,1270,1273 Overleed op 14 februari 1970 te Woensdrecht (West-Brabant).281 Geloof: rooms-katholiek.  Update 2/7-2018

Zij was een dochter van Johannes Matheusen (*Woensdrecht, West-Brabant, 2 mei 1856,2926,2880 + aldaar, 15 juli 191480) en Petronella Bogers (*Woensdrecht, West-Brabant, 21 september 18541273,495,2926,1381 + Halsteren, West-Brabant, 7 december 19371519). Zij waren getrouwd op 2 augustus 1884 te Woensdrecht (West-Brabant).2926,80 Johannes was arbeider (1884). – Hij was een zoon van Johannes Cornelis Matheusen en Elisabeth van Wezel. – Hij werd geboren om twee uur ’s morgens in wijk A op nummer 94. Hij werd erkend door vader J.C. Matheusen bij diens huwelijk met Elisabeth van Wezel op 5 juni 1858 te Woensdrecht. De aangifte werd gedaan door Cornelis Lenaarts, 33, veldwachter, woonachtig te Woensdrecht, met als getuigen Adrianus Luijkx, 46, onderwijzer en Jacobus Theodorus Soffers, 34, gemeentesecretaris, beiden woonachtig te Woensdrecht.2926,2880 Petronella was arbeidster (1884) en huishoudster (1921, 1922). – Zij was een dochter van Petrus Bogers en Elisabeth Plompen. – Zij werd geboren om zeven uur ’s morgens in wijk A op nummer 68, de aangifte werd gedaan door vader Petrus Bogers, 35, arbeider, woonachtig te Woensdrecht, met als getuigen Jacobus Theodorus Soffers, 32, secretaris en door Cornelis Leenaarts, 31, veldwachter, beiden woonachtig te Woensdrecht. – Zij hertrouwde met Johannes Sebregts. – Zij overleed om acht uur ’s morgens, de aangifte werd gedaan door Johannes Sebregts, 36, fabrieksarbeider, woonachtig te Halsteren.495,2926,1381,1519

Adressen Matheusen-Bogers:1273,495

 • vóór 2/2-1921: Woensdrecht.
 • 2/2-1921 tot 14/2-1922: Bergen op Zoom; Antwerpsestraatweg 42. Zij woonde daar met haar pleegzoon Adrianus Paassens.
 • vóór 14/2-1922 (P. Matheusen-Bogers): Bergen op Zoom.
 • periode 14/2-1922 tot 17/10-1922: (P. Matheusen-Bogers): gemeente Woensdrecht; Korteven A47. Zij werd daar ingeschreven als de weduwe Joh. Matheusen. Inwonend was Adrianus Paassens, pleegkind (*Woensdrecht, 2/7-1916), met wie ze op 14/2-1922 ingekomen was uit Bergen op Zoom. Adrianus vertrok op 29/8-1922 naar Huijbergen.
 • vanaf 29/8-1922 (P. Matheusen-Bogers): Halsteren.

Kinderen Linders-Matheusen:

 • LW111  Virgenie Linders (1907-)
 • LW112  Johannes (Jan) Linders (1908-1971)
 • LW113  Johanna Catharina Cornelia Linders (1909-)
 • LW114  Elisabeth Linders (1910-1972)
 • LW115  Johanna Katharina Linders (1912-1981)
 • LW116  Petrus Paulus Linders (1914-)
 • LW117  Antonius Linders (1916-1917)
 • LW118  Jeanette Linders (1920-)
 • LW119  Cornelis (Cees) Linders (1920-)
 • LW120  Johanna Maria Linders (1924-)

Zevende generatie


Kinderen van Willem Linders (LW34) en Jacoba Helena van Bergenhenegauw

LW57. Adrianus Jacobus Philippus Linders. Geboren op 13 augustus 1875 te Vlissingen (Walcheren, Zeeland).392,1397,2952,1397 Overleed op 19 november 1906 aan de Koningstraat te Utrecht (Utrecht); hij werd 31.392,1399,2950 Geloof: rooms-katholiek. Hij was reiziger (periode 1900-1902), Werkman (1906). – Hij werd geboren om vier uur ’s middags op K150 te Vlissingen, de aangifte werd gedaan door zijn vader met als getuigen Pieter Anthonij Truijtier, 41, winkelier en door Cornelis Hendrikus Lenaarts, 32, werkman, beiden woonachtig te Vlissingen. – Hij overleed om vijf uur ’s morgens, de aangifte werd gedaan door Gerardus Jacobus van den Hoek, aanspreker, 31 en Johannes van Engelenburg, bode, 58, beiden woonachtig te Utrecht.2952,2950,1397  Update 2/7-2018

LW58. Maria Linders. Geboren op 4 januari 1877 te Vlissingen (Walcheren, Zeeland).392,1377,1397,2952,2950 Overleed op 4 februari 1924 aan de Hooipoort te Utrecht (Utrecht); zij werd 47.392,1377,1399,2950 Geloof: rooms-katholiek.2952 Zij werd geboren om vijf uur ’s morgens in huis K150 te Vlissingen, de aangifte werd gedaan door haar vader met als getuigen Cornelis Hendricus Lenartz, 33, werkman en Pieter van Domburg, 44, werkman, beiden woonachtig te Vlissingen. – Zij overleed om zeven uur ’s morgens, de aangifte werd gedaan door Hendrik Agterberg, aanspreker, 28 en door Albertus Feenstra, bode, 38, beiden woonachtig te Utrecht. Vermeld werd dat Maria woonde in de Hooipoort te Utrecht.2950,1397  Update 2/7-2018

Zij trouwde met Theodorus van Daalen op 6 juli 1898 te Utrecht (Utrecht).392,1377,1399,2951 Geboren op 1 januari 1867 in Onder Catharijne te Utrecht (Utrecht).392,1377,2952,2953,2955 Geloof: rooms-katholiek.2952 Theodorus was slagersknecht (1900) en slager (periode 1900-1901, periode 1901-1902, periode 1902-1906, 1907, 1908, periode 1908-1911, periode vanaf 1911). – Hij werd geboren om elf uur ’s morgens in het huis waar zijn ouders woonden: ‘onder Catharijne’ wijk L nummer 90c te Utrecht. De aangifte werd gedaan door zijn vader met als getuigen Lambertus van Straaten, bleker, 34 en Abraham Ockhuisen, bleker, 45, beiden woonachtig te Utrecht. – Hij was eerder getrouwd op 14 september 1892 te Utrecht met Hester de Winter. Hester werd geboren op 30/8-1874 te Utrecht in de Koningstraat aldaar op nummer C373, dochter van werkman Jan Hendrik de Winter en Hester Groen. Zij overleed op 6/1-1897 te Utrecht.1399,2952,2953,2955,2951  Update 2/7-2018

Adressen Van Daalen-Linders:2952  Update 2/7-2018

 • vóór 28/3-1900: Utrecht; Gogschesteeg wijk 3 nummer 6.
 • 28/3-1900 tot 31/10-1900: Utrecht; Waterstraat wijk 2 nummer 55, later Waterstraat 35.
 • 31/10-1900 tot 10/4-1901: Utrecht; Florastraat wijk 2 nummer 10. Zij gingen inwonen bij Maria’s ouders en broer.
 • 10/4-1901 tot 1/11-1901: Utrecht; Groenesteeg wijk 2 nummer 12, later nummer 10.
 • 1/11-1901 tot 24/10-1902: Hooipoort wijk 2 nummer 14.
 • 24/10-1902 tot 7/2-1906: Utrecht; Zandstraat wijk 2 nummer 3 (het pand werd nog in deze periode gesloopt).
 • 7/2-1906 tot 15/1-1907: Utrecht; Koningstraat wijk 2 nummer 68.
 • 15/1-1907 tot 5/6-1908: Utrecht; Zandstraat wijk 2 nummer 22.
 • 5/6-1908 tot 13/7-1911: Utrecht; Waterstraat wijk 2 nummer 56. Vanaf 4/1-1911 woonde Theodorus’ schoonouders Willem Linders en J.H. van Bergenhenegauw in.
 • vanaf 13/7-1911: Utrecht; Hooipoort wijk 2 nummer 44. Zijn schoonouders Willem Linders en J.H. van Bergenhenegauw woonden bij hen in.

Theodorus was een zoon van Johannes van Daalen (*Utrecht-Wittevrouwenpoort, Utrecht, 27 juni 1827,2953,2954 Utrecht-Groenesteeg, 29 september 19022953,2954,2950) en Maria de Ridder (*Utrecht, 5 december 1824,2953,2954,2950 aldaar, 30 augustus 19052953,2954,2950). Zij waren getrouwd op 14 september 1853 te Utrecht (Utrecht).2953,2954 Johannes was bleker (1867). – Hij was een zoon van Johannus van Daalen en Sijbille Maria Beelitje Kanneman. – Hij overleed om elf uur ’s morgens te Utrecht op Groenesteeg 8. De aangifte werd gedaan door Pieter de Jong, aanspreker, 45 en door Jacob Valk, bode, 52, beiden woonachtig te Utrecht.2953,2950 – Maria was een dochter van Dirk de Ridder en Maria van Heerden. – Zij overleed om één uur ’s middags, de aangifte werd gedaan door Theodorus Nieukerk, bediende, zestig en door Willem Frederik Hennevelt, bode, 42, beiden woonachtig te Utrecht.2953,2950  Update 2/7-2018

Adres Van Daalen-de Ridder:2955

 • 1867: Utrecht; Onder Catharijne wijk L nummer 90c.

LW59. Pieter Johannes Linders. Geboren op 12 juni 1878 te Vlissingen (Walcheren, Zeeland).392,1397,2950 Overleed op 18 augustus 1879 in de Tuinstraat te Utrecht (Utrecht).392,1399,2950 Hij werd geboren om acht uur ’s morgens op K79 te Vlissingen. De aangifte werd gedaan door zijn vader met als getuigen Cornelis Sinke, 37, werkman en Cornelis Hendrikus Lenarts, 35, werkman, beiden woonachtig te Vlissingen. – Hij overleed, veertien maanden oud, om twee uur ’s middags. De aangifte werd gedaan door Anthonius Doezer, aanspreker, 34 en Johannes Veldhuizen, bode, 44, beiden woonachtig te Utrecht.2950,1397  Update 2/7-2018

Kinderen van Bartholomeus Linders (LW37) en Petronella Burm

LW60. Petrus Adrianus Linders. Geboren op 29 oktober 1883 aan het Boezemkanaal te Spaarndam (Noord-Holland).392,2956 Overleed op 30 oktober 1883 aan het Boezemkanaal te Spaarndam (Noord-Holland).392,2957 Geloof: rooms-katholiek. Hij werd geboren om half acht ’s avonds aan het Boezemkanaal te Spaarndam. De aangifte werd gedaan door zijn vader met als getuigen Pieter Koreman, zeilmaker, 31, woonachtig te Spaarndam en Klaas Hoorns, veldwachter, 26, woonachtig te Schooten (Noord-Holland). – Hij overleed, zes uur oud, om half twee ’s nachts, ook aan het Boezemkanaal te Spaarndam. De aangifte werd gedaan door zijn vader Bartholomeus Linders, arbeider, 31, woonachtig te Hontenisse en door Pieter Koreman, zeilmaker, 31, bekende, woonachtig te Spaarndam.2956,2957  Update 2/7-2018

LW61. Elisabeth Johanna Linders. Geboren op 1 december 1884 te Uithoorn (Noord-Holland).392,2959,2962,1396 Geloof: rooms-katholiek. Hij was winkelierster (1915). – Zij werd geboren om zes uur ’s morgens “in een keet” in wijk D te Uithoorn, waar haar familie woonde. De aangifte werd gedaan door haar vader met als getuigen oom Pieter Augustinus Burm, nachtwaker, 37 en Willem Karel Maurits van Leeuwen van Duivenbode, ambtenaar, 37, beiden woonachtig te Uithoorn.2959,2961  Update 2/7-2018

Adres:1395

 • 1928: gemeente Hontenisse.

Zij trouwde met Francies Judocus Tieleman op 21 januari 1911 te Hontenisse (Zeeuws-Vlaanderen).398,1396 Geboren op 24 september 1883 te Hontenisse (Zeeuws-Vlaanderen).392,2961,1396 Hij was polderwerker (1911), havenwerker (1915), veldarbeider (1917), winkelier (1924) en arbeider (1928). – Hij werd geboren om half zeven ’s ochtends in wijk B nummer 92, de aangifte werd, in afwezigheid van de vader, gedaan door Jan Francies Deijer, 56, genees- en verloskundige, woonachtig te Hontenisse, met als getuigen Petrus Judocus van Braband, 29, kantoorklerk en Jacobus van Braband, 68, secretaris, beiden woonachtig te Hontenisse.1395,2961,1396  Update 2/7-2018

Artikelen m.b.t. hun gouden huwelijk uit de Stem, 19 januari 1961 en 30 januari 1961. (Afbeeldingen: Krantenbank Zeeland, Zeeuws Archief Middelburg)

Hij was een zoon van Petrus Tieleman (*Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, 22 maart 1851,398,2961,1395 aldaar, 9 november 19281395) en Cornelia Collet (*Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, 8 februari 1855,398,1395,2961 aldaar, 19 oktober 19341395). Zij waren getrouwd op 15 januari 1881 te Hontenisse (Zeeuws-Vlaanderen).398,1396 Petrus was werkman (1881), veldarbeider (1911) en landarbeider (1928). – Hij werd geboren om zes uur ’s avonds in huis wijk A nummer 26; de aangifte werd gedaan door zijn vader, Judocus Tieleman, 43, dagloner, woonachtig te Hontenisse (zijn moeder was Anna Catharina Steijaert), getuigen waren Pieter van Arenthals, 42, timmerman en Pieter Johannes Scheerhoek, 42, besteller van goederen, beiden woonachtig te Hontenisse. – Hij overleed om zeven uur ’s morgens, de aangifte werd gedaan door Francies Judocus Tieleman, 45, zoon, arbeider, woonachtig te Hontenisse en Omère Arthur Eduard Verstraaten, 24, ambtenaar der secretarie, eveneens woonachtig te Hontenisse.2961,1396,1395 – Cornelia was dagloonster (1881). – Zij was een dochter van Pieter Collet en Anna Maria Bourguillioen. – Zij werd geboren om vijf uur ’s morgens in wijk A op nummer 73 in de gemeente Hontenisse, de aangifte werd gedaan door haar vader Pieter Collet, 37, arbeider, woonachtig te Hontenisse (moeder was in 1855 dagloonster) met als getuigen Jan Francies Voet, 31, kantoorklerk en Jacobus van Braband, 39, secretaris, beiden woonachtig te Hontenisse. – Zij overleed om zeven uur ’s morgens, de aangifte werd gedaan door Eduard Cornelis Maria Roelans, 39, landbouwer en door Omère Arthur Eduard Verstraaten (wat een fantastische naam!), dertig, ambtenaar der secretarie, beiden woonachtig te Hontenisse.1396,1395  Update 2/7-2018

De handel van de familie Tieleman in de krant. De advertenties voor bietennetten komen uit het Zeeuws Landbouwblad, de rest uit de Stem. (Afbeeldingen: Krantenbank Zeeland, Zeeuws Archief, Middelburg)

Overlijdensadvertentie, de Stem, 6 mei 1971. (Afbeelding: Krantenbank Zeeland, Zeeuws Archief Middelburg)

LW62. Petrus Adrianus Linders. Geboren op 30 oktober 1885 te Uithoorn (Noord-Holland).398,1376,2962,1617 Overleed waarschijnlijk te Höchst (Frankfurt-am-Main, Hessen, Duitsland). Geloof: rooms-katholiek.1617 Hij was boot(.., periode 1919-1921), Machinist ‘bij Wilten’ te Rotterdam (periode 1919-1921), Zetschipper (periode vanaf 1919). – Hij werd geboren om zeven uur ’s morgens “in een keet” in wijk D te Uithoorn. Daar woonde de familie het jaar daarvoor ook; vader Bartholomeus werd nu vermeld als woonachtig te Mijdrecht. De aangifte werd gedaan door zijn vader met als getuigen oom Pieter Augustinus Burm, nachtwacht, 38 en Alexander Ortwinus Holsheimer, veldwachter, dertig, beiden woonachtig te Uithoorn. Laatste getuige, veldwachter Holsheimer, werd twee dagen later zelf vader te Uithoorn.2960,1617  Update 2/7-2018

Adressen Linders-Vaupel:1617  Update 2/7-2018

 • vóór 24/6-1919: gemeente Hontenisse (P.A. Linders).
 • vóór 27/6-1919: Griesheim (kreis Darmstadt-Dieburg, Hessen, Duitsland; A.M. Linders-Vaupel).
 • vanaf 24/6-1919 (P.A. Linders) vanaf 27/6-1919 (A.M. Linders-Vaupel): Rotterdam (Zuid-Holland).
 • periode juni 1919-20/11-1919: Rotterdam; Prins Hendrikkade o/z 37b, “bij Hellings”. Inwonend vanaf 5/7-1919: Wilhelm Vaupel (*Griesheim, 28/10-1910), erkend zoon van Anna Margarethe. Hij bleef in Rotterdam wonen na ’t vertrek van het echtpaar naar Duitsland in de jaren ’20.
 • 20/11-1919 tot 11/3-1920: Rotterdam; Brouwersstraat, inwonend.
 • 11/3-1920 tot 20/10-1920: Rotterdam; Prins Frederikplein 5, inwonend.
 • vanaf 20/10-1920: Rotterdam; aan boord van een rijnaak van ene Gerard (..) van Lent aan de Prins Hendrikkade 39-1a.
 • 7/10-1921: een Rotterdamse ambtenaar vermeldde: “sedert ongeveer acht maand in Frankfort n/b of hij terug komt”.
 • 19/4-1923: er vond een ambtshalve uitschrijving uit Rotterdam plaats; vermeld werd dat hij sinds 15/9-1922 vertrokken was naar Frankfurt-am-Main.

De Rotterdamse gezinskaart. (Afbeelding: Stadsarchief Rotterdam)

Hij trouwde met Anna Margarethe Vaupel op 1 november 1913 te Frankfurt-am-Main (Hessen, Duitsland).1617 Geboren op 30 december 1889 te Griesheim (Darmstadt-Dieburg, Hessen, Duitsland).1617,2966 Overleed op 5 april 1956 te Höchst (Frankfurt-am-Main, Hessen, Duitsland); zij werd 66.2966 Geloof: Evangelisch-Luthers.1617 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Linders Vaupel.  Update 2/7-2018

LW63. Maria Carolina Linders. Geboren op 1 februari 1887 te Uithoorn (Noord-Holland).398,1637,1638,2965 Geloof: rooms-katholiek. Zij was dienstbode (“servante”, 1907). – Zij werd geboren om vier uur ’s middags te Uithoorn op A278, het huis van haar ouders. De aangifte werd gedaan door haar vader met als getuigen haar oom Pieter Augustinus Burm, nachtwacht, 39 en Justus Jacob Zeewoldt, zonder beroep, 35, beiden woonachtig te Uithoorn. In Antwerpen gaf zij op dat ze in Hontenisse geboren was. – Nummer vreemdelingendossier: 123091. – Zij vluchtte in september 1914 met haar man en dochter Florida Francisca Maria Vanden Eynden (*Antwerpen, 28/10-1909) naar Hontenisse voor de uitgebroken Eerste Wereldoorlog. Ze kwamen niet voor niks naar Hontenisse, natuurlijk, haar vader woonde daar. Het adres waarop ze gingen wonen was A100, verbeterd naar A102 (of andersom).2958,1638,2965  Update 2/7-2018

Adressen: Vanden Eynden-Linders:2962,1638,2965  Update 2/7-2018

 • Juli 1904 tot juli 1905: Lebbeke (Oost-Vlaanderen, België).
 • vóór 25/5-1905: gemeente Hontenisse; wijk A nummer 105/100 (ouderlijk huis). Dat was Walsoorden, inwonend bij haar vader, volgens haar vreemdelingendossier.
 • vanaf 25/5-1905: Lebbeke (Oost-Vlaanderen, België).
 • vóór 1/9-1907: Lebbeke; Kleine Molenstraat 51 (?), vermeld in haar Antwerpse vreemdelingendossier van 1907. Zij gaf op dat ze in 1906 in België was komen wonen, en dat ze een jaar in Lebbeke had gewoond. Een afschrift van uitschrijving uit Lebbeke door de ambtenaar van de burgelijke stand aldaar werd te Antwerpen bezorgd.
 • vanaf 1/9-1907: Antwerpen.
 • 31/10-1907: Antwerpen; Carnotstraat 64 (bij ’t Astridplein), inwonend bij (“chez”) M. Van Damme. Inschrijving opgenomen in haar vreemdelingendossier.
 • 1909: Antwerpen (beide echtelieden).
 • vóór september 1914: Mechelen.
 • vanaf september 1914: gemeente Hontenisse; wijk A nummer 100 of wijk A nummer 102.
 • 29/7-1918: gemeente Hontenisse; wijk A nummer 100 of wijk A nummer 102.

Handtekening in haar Antwerpse vreemdelingendossier.

Inschrijving in een register van binnengekomen Belgische vluchtelingen in Hontenisse. (Afbeelding: Zeeuws Archief, Middelburg)

Zij trouwde met Willem Hector Jan Vanden Eynden op 23 maart 1909 te Antwerpen (België).1638 Geboren op 11 mei 1883 aan de Statiestraat te Mechelen (Antwerpen, België).1638,2963 Hij was werktuigkundige (1909). – Hij werd geboren om kwart vóór twaalf ’s avonds op Statiestraat 29 (waarschijnlijk de huidige Stationsstraat) te Mechelen. De aangifte werd gedaan door zijn vader met als getuigen Leopold Borré, beenhouwer, 27, woonachtig te Putte (bij Mechelen) en Livinus De Buyser, herbergier, 63, woonachtig te Mechelen.1638,2963

Hij was een zoon van François (Frans) Vanden Eynden (*Mechelen, Antwerpen, 1842.2963 Ook: Van Den Eynden) en Marie Catherine Joséphine Fretin (*Mechelen, Antwerpen, 1857.2963,2964 Ook: Maria Catharina Josephina, Marie Catherine Josephine). Frans was mekaniekwerker (1883).2963,356 – Hij was een zoon van Jean Vanden Eynden en Colette Joos. Marie was een dochter van Hippolyte Louis Fretin en Marie Thérèse van Mieghem.356

Betrokken akten m.b.t. dit echtpaar (broers en zussen als zodanig vermeld zonder aanduiding van Frans of Marie) en hun familie:356

 • Op 30/12-1854 werd een overlijdensakte opgesteld te Mechelen van zus Isabelle Catherine Van Den Eynden (*Mechelen, 1/7-1853).
 • Op 2/2-1855 werd een overlijdensakte opgesteld te Mechelen van zus Sophie Sidonie Vanden Eynden (*Mechelen, 21/4-1851).
 • Op 26/5-1855 werd een overlijdensakte opgesteld te Mechelen van zus Angeline Justine Vanden Eynden (*Mechelen, 29/12-1847).
 • Op 1/1-1857 werden zijn ouders vermeld in een vreemdelingendossier; onbekend is welke vreemdeling betrof en waar. Er is wel een dossiernummer vermeld: 146388.
 • Op 3/8-1857 werd een overlijdensakte opgesteld te Mechelen van broer Joseph Jean François Van Den Eynden (*Mechelen, 19/7-1857).
 • Op 6/12-1867 werd te Mechelen een overlijdensakte opgesteld van broer Fréderic Fretin (*9/2-1864), vermeld als zoon van Hippolyte Louis Fretin en Marie Thérèse Van Mieghem.
 • Op 30/11-1869 werd te Mechelen een overlijdensakte opgesteld van zus Wilhelmine-Malvina-Emilie-Louise Fretin (*16/4-1866).
 • Op 9/2-1874 overleed te Mechelen broer Constant François Fretin (*Mechelen, 17/10-1873), zoon van Philippe Louis Fretin, 46, geboren te Gent, kolenhandelaar en Marie Thérèse Van Mieghem, 35, geboren en woonachtig te Mechelen. De getuigen bij de aangifte waren Louis Van Melkebeke, buurman, 61, winkelbediende, woonachtig te Mechelen en oom Firmin Victor Fretin, 41, molenaar, woonachtig te Sint-Katelijne-Waver (Antwerpen) en oom van de overledene.
 • – Op 18/6-1874 trouwden te Brussel Jean François Vanderkuylen (*Lier, Antwerpen, 1/7-1849), bakkersjongen, woonachtig te Sint-Gillis (Brussel), met zijn zus Rosalie Vanden Eynden (*Mechelen, 19/3-1950), dienstmeid, woonachtig te Brussel op Rue du Val des Roses 9. Vermeld werden ouders Jean Vanden Eynden, overleden, Colette Joos, winkelierster, woonachtig te Mechelen en als getuige o.a. broer Benoit Vanden Eynden, 33, meubelmaker, woonachtig te Brussel.
 • Op 22/10-1881 trouwden te Mechelen Herman Jozef De Jongh en zus Lowies Victoria Firminus Fretin; hij was een zoon van Hendrik De Jongh en Melania Sanders, zij werd vermeld als dochter van Hippoliet Lodewyk Fretin en Maria Theresia Van Mieghem.
 • Op 4/2-1890 werd te Mechelen een overlijdensakte opgesteld van zus Adelaïde Pauline Marie Fretin, vermeld als dochter van Hippolyte Louis Fretin en Marie Therees Van Mieghem.

Adres Vanden Eynden-Fretin:2963

 • 1883: Mechelen; Statiestraat 29.

LW64. Rosalia Paulina Linders. Geboren op 7 oktober 1889 te Hontenisse (Zeeuws-Vlaanderen).392,1375,1396,2961,2962,2021,1638,2979 Overleed op 27 mei 1984 te Hulst (Zeeuws-Vlaanderen).1375,2979 Begraven op 30 mei 1984 te Sint Jansteen (Zeeuws-Vlaanderen).1375 Geloof: rooms-katholiek. Zij was dienstmeid (1911). – Zij werd geboren om drie uur ’s nachts; de aangifte werd gedaan, in afwezigheid van vader Bartholomeus, door Jan Francies Deijer, 62, geneesheer, woonachtig te Hontenisse, met als getuigen Petrus Judocus van Braband, 35, secretaris en Aloijsius Alexis van Braband, 31, ontvanger, beiden woonachtig te Hontenisse.2961,1638  Update 2/7-2018

Adressen:2962,1638  Update 2/7-2018

 • vóór 2/5-1910: gemeente Hontenisse; wijk A nummer 105/100 (ouderlijk huis).
 • vanaf 2/5-1910: Sint-Jansteen (Zeeuws-Vlaanderen).
 • vóór 18/2-1911: Sint-Jansteen.
 • periode 18/2-1911 tot 30/3-1911: gemeente Hontenisse; wijk A nummer 105/100 (ouderlijk huis).
 • vanaf 30/3-1911: Antwerpen.
 • 1911: Antwerpen; Vleminckstraat 10.
 • vóór 25/6-1911: Antwerpen.
 • periode 25/6-1911 tot 7/8-1912: gemeente Hontenisse; wijk A nummer 105/100 (ouderlijk huis).
 • vanaf 7/8-1912: Hulst (Zeeuws-Vlaanderen).

Uit de Stem van 17 oktober 1969. (Afbeelding: Krantenbank Zeeland, Zeeuws Archief Middelburg)

Bidprentje, 1984. (Afbeelding: bidprentjesverzameling Van den Berg)

Zij trouwde met Theophile van den Brande op 3 augustus 1912 te Hontenisse (Zeeuws-Vlaanderen).392,1396 Geboren op 19 februari 1887 te Hontenisse (Zeeuws-Vlaanderen).392,1375,1396 Overleed op 22 februari 1960 te Sint Jansteen (Zeeuws-Vlaanderen); hij werd 73.1375 Begraven op 23 februari 1960 te Sint Jansteen (Zeeuws-Vlaanderen).1375 Theophile was stoker (1912).1375,1396  Update 3/7-2018

Hij was een zoon van Pieter Josephus van den Brande (*Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, 14 januari 1844,1375 Sint Jansteen, Zeeuws-Vlaanderen, 24 september 19181375) en Maria Apolonia Cappendijk (*Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, 28 januari 1853,1375 Sint Jansteen, Zeeuws-Vlaanderen, 7 augustus 19261375). Zij waren getrouwd op 12 mei 1876 te Graauw en Langendam (Zeeuws-Vlaanderen).1375 P.J. van den Brande was veldarbeider (1912).1375,1396  Update 3/7-2018

LW65. Louisa Catharina Linders. Geboren op 2 november 1891 te Walsoorden (Zeeuws-Vlaanderen).392,2961,2962,2021 Overleed op 5 januari 1924 te Lamswaarde (Zeeuws-Vlaanderen); zij werd 32.1375,1394 Begraven op 6 januari 1924 te Groenendijk (Zeeuws-Vlaanderen). Geloof: rooms-katholiek. Zij was dienstmeid (1911). – Zij werd geboren om half één ’s nachts, de aangifte werd bij afwezigheid van vader Bartholomeus gedaan door haar grootmoeder Elisabeth Neve, 69, zonder beroep, woonachtig te Hontenisse, met als getuigen Petrus Judocus van Braband, 37, secretaris en Petrus Buise, vijftig, veldwachter, beiden woonachtig te Hontenisse. – Nummer vreemdelingendossier: 138753. Zij gaf voor de Antwerpse immigratiedienst Paulina de Maat op als moeder.2961,1638  Update 3/7-2018

Adressen Bun-Linders:2962,1638  Update 3/7-2018

 • vóór 22/9-1909: gemeente Hontenisse; wijk A nummer 105/100 (ouderlijk huis).
 • vanaf 22/9-1909: gemeente Rilland-Bath (Zuid-Beveland, Zeeland).
 • vóór 7/10-1910: gemeente Rilland-Bath.
 • periode 7/10-1910 tot 2/2-1911: gemeente Hontenisse; wijk A nummer 105/100 (ouderlijk huis).
 • na 1910 (Livinus): Kloosterzande (Zeeuws-Vlaanderen); Hoek en Bosch wijk C nummer 194.
 • vanaf 2/2-1911: Antwerpen.
 • 7/2-1911: aankomst te Antwerpen; ging daar wonen op Bambruggestraat 137 als dienstmeid.
 • vóór 12/8-1911: Antwerpen.
 • periode 12/8-1911 tot 7/9-1911: gemeente Hontenisse; wijk A nummer 105/100 (ouderlijk huis).
 • vanaf 7/9-1911: Woensdrecht (West-Brabant).
 • vanaf 11/6-1912: gemeente Hontenisse; wijk A nummer 105/100 (ouderlijk huis), daarvoor elders in de gemeente Hontenisse.
 • 1920 (Livinus): Hontenisse (Zeeuws-Vlaanderen).
 • 10/5-1920 (Livinus): Kuitaart (Zeeuws-Vlaanderen); Molenstraat wijk C nummer 40.
 • rond 1934: Hontenisse (Zeeuws-Vlaanderen).
 • rond 1934: Kuitaart (Zeeuws-Vlaanderen); Molenstraat C40.

Zij trouwde met Livinus Bun op 10 mei 1920 te Hontenisse (Zeeuws-Vlaanderen).392,1375 Geboren op 31 mei 1887 te Hengtsdijk (Zeeuws-Vlaanderen).392,1375 Overleed op 25 Jun 1962 te Hulst (Zeeuws-Vlaanderen); hij werd 75.1375 Begraven te Groenendijk (Zeeuws-Vlaanderen).1375 Hij was wegwerker en kantonnier.1375 Hij was een zoon van Jacobus Bun en Apolonia Everaert.  Update 3/7-2018

LW66. Adrianus Alphonsus Linders. Geboren op 3 december 1892 te Walsoorden (Zeeuws-Vlaanderen).392,2961,2962 Overleed op 11 januari 1893 te Walsoorden (Zeeuws-Vlaanderen).392,1395,2962 Geloof: rooms-katholiek. Hij werd geboren om half drie ’s nachts in wijk A nummer 105 te Hontenisse. De aangifte werd, in afwezigheid van vader Bartholomeus, gedaan door Andries Burm, 44, mandenmaker, woonachtig te Hontenisse, met als getuigen Petrus Judocus van Braband, 38, secretaris en Petrus Buise, 51, veldwachter, beiden woonachtig te Hontenisse. – Hij overleed om acht uur ’s avonds; de aangifte werd gedaan door vader Bartholomeus Linders, veertig, werkman en door Petrus Judocus van Braband, 38, secretaris, beiden woonachtig in de gemeente Hontenisse.2961,1395  Update 3/7-2018

LW67. Josephus Linders. Geboren op 8 juni 1894 te Walsoorden (Zeeuws-Vlaanderen).392,1376,2961,2962 Overleed op 6 december 1944 te Walsoorden (Zeeuws-Vlaanderen); hij werd vijftig.392,1376,1395 Geloof: rooms-katholiek. Josephus was slager (1938). – Hij werd geboren om half zes ’s morgens in huis wijk A nummer 105 in de gemeente Hontenisse, de aangifte werd, in afwezigheid van vader Bartholomeus, gedaan door Rozalia Baart, 54, zonder beroep, woonachtig te Hontenisse, met als getuigen Petrus Judocus van Braband, 39, secretaris, en door Petrus Buise, 53, veldwachter, beiden woonachtig te Hontenisse.1376,1395,2961  Update 3/7-2018

Adressen:1395

 • 1938: gemeente Hontenisse.

Uit de Stem van 18 december 1944. (Afbeelding: Krantenbank Zeeland, Zeeuws Archief Middelburg)

Hij trouwde met Rosalia Philomena van der Velpen op 25 mei 1920 te Ossenisse (Zeeuws-Vlaanderen).392,399 Geboren op 22 februari 1895 te Ossenisse (Zeeuws-Vlaanderen).399  Update 3/7-2018

Zij was een dochter van Petrus van der Velpen (*Ossenisse, Zeeuws-Vlaanderen, rond 1861399) en Rosalia (Rozalia) van Troost (*Ossenisse, Zeeuws-Vlaanderen, rond 1862399). Zij waren getrouwd op 25 mei 1889 te Ossenisse (Zeeuws-Vlaanderen).399  Update 3/7-2018

Advertenties van de slagerij Linders uit de Stem. (Afbeeldingen: Krantenbank Zeeland, Zeeuws Archief Middelburg)

Kinderen Linders-van der Velpen:

 • LW121  Rosa Linders
 • LW122  Martha Linders
 • LW123  Piet Linders
 • LW124  Jo Linders

LW68. Bertha Petronella Linders. Geboren op 17 april 1896 te Walsoorden (Zeeuws-Vlaanderen).392,2961,1395,2962 Overleed op 16 oktober 1896 te Walsoorden (Zeeuws-Vlaanderen).392,2962 Geloof: rooms-katholiek. Zij werd geboren om tien uur ’s avonds in huis wijk A nummer 105 in de gemeente Hontenisse; de aangifte werd gedaan door vader Bartholomeus Linders, 44, herbergier, woonachtig te Hontenisse, met als getuigen Petrus Judocus van Braband, 41, secretaris en Petrus Buise, 55, veldwachter, beiden woonachtig te Hontenisse. – Hij overleed om half één ’s nachts; de aangifte werd gedaan door Andries Burm, 48, mandemaker, woonachtig te Hontenisse en Petrus Judocus van Braband, 42, secretaris, woonachtig te Hontenisse.2961,1395  Update 3/7-2018

LW69. Bertha Petronella Linders. Geboren op 13 april 1898 te Walsoorden (Zeeuws-Vlaanderen).392,2961,2962 Overleed op 24 april 1930 te Hontenisse (Zeeuws-Vlaanderen); zij werd 32.392 Geloof: rooms-katholiek. Zij werd geboren om half zeven ’s morgens in huis wijk A nummer 105 te Hontenisse; de aangifte werd gedaan door vader Bartholomeus Linders met als getuigen Petrus Judocus van Braband, 43, secretaris en Petrus Buise, 57, veldwachter, beiden woonachtig te Hontenisse.2961  Update 3/7-2018

Zij trouwde een tweede maal met Pieter de Visser in 1930 te Hontenisse (Zeeuws-Vlaanderen).2968

Uit de Stem van 9 mei 1930. (Afbeelding: Krantenbank Zeeland, Zeeuws Archief Middelburg)

Kind van Anna Catharina Linders (LW40) en Cornelis Langenberg

LW70. Adriana Linders. Geboren op 30 oktober 1886 te Hoogerheide (West-Brabant).2979,1270,835,1404,2931 Overleed op 10 juli 1962 te Rilland (Zuid-Beveland, Zeeland).1404 Begraven in 1962 op ’t R.K. Kerkhof te Woensdrecht (West-Brabant).2979 Geloof: rooms-katholiek. Adriana was dienstmeid (1908). – Zij werd geboren om twee uur ’s middags als “natuurlijke dochter” te Woensdrecht in wijk A nummer 138, het huis van haar grootvader. De aangifte werd door hem gedaan: Adrianus Linders, zeventig, arbeider, woonachtig te Woensdrecht met als getuigen Franciscus van Linden, 33, veldwachter, en Ludovicus Severinus Soffers, 28, gemeentesecretaris, beiden woonachtig te Woensdrecht. – Zij overleed om half elf ’s avonds, de aangifte werd gedaan door Cornelis Dalebout, 51, landbouwer, woonachtig in de gemeente Rilland-Bath.2929,1404,2931 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Lenders.  Update 4/7-2018

Adressen:1270,1404,1406  Update 4/7-2018

 • periode 1900-3/6-1904: gemeente Woensdrecht; wijk B (Hoogerheide) nummer 17, wijk C nummer 137. Zij woonde in bij haar moeder, diens echtgenoot Cornelis Langenberg en hun gezin.
 • vanaf 3/6-1904: gemeente Rilland-Bath.
 • 1909: gemeente Rilland-Bath.
 • 1910: gemeente Rilland-Bath.
 • 1912: gemeente Rilland-Bath.
 • 1915: gemeente Rilland-Bath.
 • 1917: gemeente Rilland-Bath.

Zij trouwde met Marinus Dalebout op 6 mei 1908 te Woensdrecht (West-Brabant).2931 Geboren op 26 augustus 1876 te ’s-Heer Arendskerke (Zuid-Beveland, Zeeland).1404,2930,2396,2931 Overleed op 2 december 1958 te Rilland (Zuid-Beveland, Zeeland); hij werd 82.1404 Geloof: Protestant.2930 Marinus was veldarbeider (1908, 1909, 1915) en boerenknecht (1912). – Hij werd geboren om half één ’s avonds op B9 te ’s-Heer Arendskerke, de aangifte werd gedaan door zijn vader met als getuigen Jan Pieters, 27, arbeider, woonachtig te ’s-Heer Arendskerke en door Jan Beenhakker, 33, kantoorbediende, woonachtig te Heinkenszand. – Hij overleed om één uur ’s nachts, de aangifte werd gedaan door Cornelis Dalebout, 48, landbouwer, woonachtig in de gemeente Rilland-Bath.1404,1406,1406,2396,2931  Update 4/7-2018

Hij was een zoon van Cornelis Dalebout (*Haamstede, Schouwen-Duiveland, Zeeland, 13 april 18492932,2933,2934) en Maria den Boer (*Renesse, Schouwen-Duiveland, Zeeland, 7 oktober 1852,2932,2933,2936 Goes, Zuid-Beveland, Zeeland, 1 oktober 19182933,2387). Zij waren getrouwd op 13 maart 1874 te Haamstede (Schouwen-Duiveland, Zeeland).2932,2935 Zij scheidden op 27 februari/7 mei 1895 te Middelburg (Walcheren, Zeeland)/Goes (Zuid-Beveland, Zeeland).2932,2935,2395 Cornelis was landbouwersknecht (1874), Landbouwer (1876), Vrachtrijder (1895). – Hij werd geboren om één uur ’s middags in huis 106 te Haamstede, de aangifte werd gedaan door zijn vader Magchiel Dalebout, 33, boerenknecht, woonachtig te Haamstede, met als getuigen Janus Zijta, 61, veldwachter, woonachtig te Burgh en Cornelis Kastelijn, 33, herbergier, woonachtig te Haamstede. Zijn moeder was Kaatje Moolenburgh, particuliere. – In zijn huwelijksakte uit 1874 werden zijn ouders vermeld als Machiel Dalebout (dan landbouwer) en Neeltje Moolenburgh. Ook werd vermeld dat zij per vonnis van de arrondissementsrechtbank te Middelburg gescheiden waren per 27/2-1895. – Op 7/5-1895 verscheen Maria den Boer, dan 42, geboren te Haamstede, woonachtig te Goes en daarvoor te ’s-Heer Arendskerke, voor de ambtenaar van de burgelijke stand van Goes. Zij ‘verzocht’ een echtscheiding in te schrijven tussen haar en Cornelis Dalebout, vrachtrijder, “vroeger” woonachtig te ’s-Heer Arendskerke, “thans zonder bekende woon- of verblijfplaats in het Koninkrijk”.2396,2934,2935,2395 – Maria was werkvrouw (1895) en koemelkster. – Haar ouders waren Marinus den Boer en Jannetje Lemsom. – Zij werd geboren om elf uur ’s avonds in huis 65 te Renesse, de aangifte werd gedaan door haar vader Marinus den Boer, 35, landbouwer, woonachtig te Renesse, met als getuigen Jacobus van Splunder, 26, arbeider en Engel van der Maas, 34, landbouwersknecht, beiden woonachtig te Renesse. – Zij hertrouwde met Marinus Snoek. – Zij overleed om vijf uur ’s middags, de aangifte werd gedaan door Janus Snoek, 41, lijkdienaar en door Marinus Bartelse, 89, lijkdienaar, beiden woonachtig te Goes.2933,2935,2395,2936,2387  Update 4/7-2018

Adres Dalebout-den Boer:2396

 • 1876: ’s-Heer Arendskerke, wijk B nummer 9.

Kinderen van Johannes Baptist Linders (LW41) en Adriana Maria Nelen

LW71. Petrus Johannes Adrianus Linders. Geboren op 30 september 1900 te Rotterdam (Zuid-Holland).1617,2979 Overleed op 28 augustus 1918 te Rotterdam (Zuid-Holland); hij werd zeventien.1617,2979 Begraven in 1918 op ’t R.K. Kerkhof te Rotterdam (Zuid-Holland).2979 Hij was winkelknecht (periode tot 1918).1617  Update 4/7-2018

LW72. Isabella Linders. Geboren op 26 september 1901 te Rotterdam (Zuid-Holland).1617 Overleed op 19 september 1902 te Rotterdam (Zuid-Holland)..1617,1700  Update 4/7-2018

LW73. Adrianus Franciscus (Adri) Linders. Geboren op 15 maart 1904 te Rotterdam (Zuid-Holland).1617,1471,2939 Overleed op 1 september 1974 te Rotterdam (Zuid-Holland).2939 Geloof: rooms-katholiek. Adri was broodbezorger (periode tot 1934, periode vanaf 7/1-1934) en eigenaar van een banketbakkerij.1617,2939  Update 4/7-2018

Adressen Linders-van der Valk:1617

 • vóór 7/11-1934: Rotterdam; inwonend in ’t ouderlijk huis.
 • periode 7/1-1934-1940: Rotterdam; Sophiakade 58b, later Sophiakade 58a.

Hij trouwde met Antonia Lamberta (Toni) van der Valk op 7 november 1934 te Rotterdam (Zuid-Holland).2272,2939,1617 Geboren op 9 mei 1910 te Rotterdam (Zuid-Holland).2272,2939,1617 Overleed op 16 maart 1988 te Rotterdam (Zuid-Holland).2939 Geloof: rooms-katholiek.

Zij was een dochter van Everardus Johannes (Evert) van der Valk (*Rotterdam, Zuid-Holland, 4 maart 1873,2939 aldaar, 28 juli 19452939) en Hendrica Wilhelmina (Rieka) Bekker (*Utrecht, 2 januari 1876,2939 Rotterdam, Zuid-Holland, 30 december 1957,2939 begraven op 3 januari 1958 op het R.K. begraafplaats aan de Crooswijkseweg te Rotterdam2939). Zij waren getrouwd op 10 augustus 1898 te Rotterdam (Zuid-Holland).2939 Zij waren beiden katholiek van geloof. Evert was straatventer in fruit.2939  Update 4/7-2018

Kinderen Linders-van der Valk:

 • LW125  Maria Adriana Hendrika (Marie) Linders (1936-)
 • LW126  Wilhelmina Johanna Adriana Linders (1938-)
 • LW127  Catharina Antonia (Tineke) Linders (1942-)
 • LW128  Antonia Johanna Constantce Linders (1947-)

LW74. Johannes Cornelis Linders. Geboren op 21 oktober 1905 te Rotterdam (Zuid-Holland).1617 Overleed op 1 december 1905 te Rotterdam (Zuid-Holland).1617  Update 4/7-2018

LW75. Isabella Linders. Geboren op 16 oktober 1907 te Rotterdam (Zuid-Holland).1617,2940 Geloof: rooms-katholiek.

Zij trouwde met Arnoldus Martinus van der Zijden op 23 april 1930 te Rotterdam (Zuid-Holland).1617,2940 Geboren op 20 juli 1907 te Rotterdam (Zuid-Holland).2940 Geloof: rooms-katholiek. Hij was chef-monteur (periode 1930-1940).1617Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Arnoldus M.  Update 4/7-2018

Adressen Van der Zijden-Linders:1617  Update 4/7-2018

 • onbepaald moment: Rotterdam; Wijnhaven 163.
 • 23/4-1930 tot 21/3-1934: Rotterdam; Sionstraat 53a
 • 21/3-1934 tot 25/2-1936: Rotterdam; Schiebroekschestraat 46a
 • 25/2-1936 tot 9/9-1936: Rotterdam; Schiedamscheweg 270b
 • vanaf 9/9-1936: Rotterdam; Schiedamscheweg 270a.

Hij was een zoon van Johannes Lambertus van der Zijden (*Rotterdam, Zuid-Holland, 25 april 18812940,1617) en Maria Theresia van Parijs (*Delfzijl, Groningen, 17 juni 18752940,1617). Zij waren getrouwd op 10 oktober 1906 te Rotterdam (Zuid-Holland).1617,2940 Hij was monteur (periode tot 1930), los werkman (periode tot 1940) en politieagent (periode tot 1940).1617  Update 4/7-2018

Adressen Van der Zijden-van Parijs:1617

 • 12/7-1900: verhuisd van Leiden naar Rotterdam.
 • periode 12/7-1900 tot 17/2-1923: Rotterdam; Warmoezierstraat 35, Geldeloozepad 10, Zwaanshals 283-4, Hooglandstraat 95, Hooglandstraat 93b, Fochstraat 33, Zoomstraat 92b.
 • 17/2-1923 tot 14/6-1928: Rotterdam; Schiebroeksestraat 50a.
 • 14/6-1928 tot 29/6-1936: Rotterdam; Wijnhaven 163.
 • 29/6-1936 tot 8/4-1939: Rotterdam; Schietbaanlaan 97a.
 • periode vanaf 8/4-1939: Rotterdam; Snellinckstraat 15a.

LW76. Catharina Johanna Linders. Geboren op 20 februari 1914 te Rotterdam (Zuid-Holland).1617 Overleed op 27 augustus 1917 te Rotterdam (Zuid-Holland); zij werd drie jaar.1617  Update 4/7-2018

Kind van Ludovicus Linders (LW49) en Cornelia Daalman

LW77. Maria Petronella Linders. Geboren op 3 juni 1892 te Uithoorn (Noord-Holland).383,2869 Zij werd geboren om half zes te Uithoorn, wijk A nummer 56, de aangifte werd gedaan door haar vader met als getuigen Hendricus Vendrik, 24, arbeider en Hendricus Johannes van Es, 24, arbeider, beiden woonachtig te Uithoorn.2869  Update 4/7-2018

Zij trouwde met Petrus Johannes Spanjaard op 15 oktober 1919 te Amsterdam (Noord-Holland).383,2870 Geboren op 14 februari 1894 te Santpoort (Noord-Holland).383,393,2870 Hij was timmerman (1919). – Hij werd geboren om tien uur ’s avonds te Santpoort in de gemeente Velsen, de aangifte werd gedaan door zijn vader met als getuigen Henri Jacques Clarion, 24, zonder beroep en Cornelis Lucas Willem van IJsendijk, 24, zonder beroep, beiden woonachtig in de gemeente Velsen.2870  Update 4/7-2018

Hij was een zoon van Wouter Spanjaard (*Santpoort-Zuid, Noord-Holland, 20 februari 1869,393,2870 Santpoort-Noord-Kerkpad, Noord-Holland, 10 december 19182870) en Margaretha Witteman (*Santpoort, Noord-Holland, 19 oktober 1869,393,2870 na 23 februari 19342870). Zij waren getrouwd op 21 mei 1891 te Velsen (Noord-Holland). Hij was metselaar (1889, 1891). – Hij werd geboren om twaalf uur ’s middags “te Jan Gijsenvaart” te Velsen (het latere Santpoort-Zuid), de aangifte werd gedaan door zijn vader Wouter Spanjaard, metselaar, 34, woonachtig te Velsen (zijn moeder was Jacoba Suiker), met als getuigen Derk Slebus, veldwachter, vijftig en Jacob Gravenkamp, veldwachter, 51, beiden woonachtig te Velsen. – Wouter werd vrijgesteld van militaire dienst in 1889 omdat hij de enige wettige zoon was; zijn ouders waren beiden overleden (bij zijn huwelijk in 1891 werden extracten van overlijden van zijn grootouders moederszijde bijgevoegd). Zijn uiterlijk werd opgenomen: hij was 1773 millimeter lang, had een ovaal aangezicht, een laag voorhoofd, zwarte ogen, een gewone neus en gewone mond, ronde kin, bruin haar, bruine wenkbrauwen en geen merkbare tekenen. – Hij overleed om tien uur ’s morgens aan ’t Kerkpad, wijk G nummer 32 te Velsen; tegenwoordig onder Santpoort-Noord. Vermeld werd dat hij te Schoten geboren werd. De aangifte werd gedaan door Jacob de Ruijter, 29, aanspreker en Willem de Ruijter, zestig, gemeentebode, beiden woonachtig in de gemeente Velsen.2870– Zij werd geboren te Santpoort in de gemeente Velsen om zeven uur ’s morgens, de aangifte werd gedaan door haar vader Petrus Witteman, arbeider, 39, woonachtig te Velsen (haar moeder was Anna Maria Roozen), getuigen waren Derk Slebus, veldwachter, vijftig en Willem Steen, ambtenaar ter secretarie, dertig, beiden woonachtig in de gemeente Velsen. – Zij woonde te Velsen in 1934.2870  Update 4/7-2018

Kinderen van Johannes Baptist Linders (LW50) en Nela Anders

LW78. Martinus Linders. Geboren op 6 oktober 1902 in de Dapperbuurt te Amsterdam (Noord-Holland).2890 Overleed op 12 mei 1903 te Amsterdam (Noord-Holland).2890  Update 4/7-2018

LW79. Pieternella Martina Linders. Geboren op 23 mei 1904 in de Dapperbuurt te Amsterdam (Noord-Holland).383,2890 Geloof: Nederlands Hervormd.2890 Zij was dagdienstbode (periode tot 1927).2890  Update 4/7-2018

Adressen Elsink-Linders:2890

 • periode 1927 tot 20/10-1927: Amsterdam; Oostenburgsemiddenstraat 33.
 • vanaf 20/10-1927: Amsterdam; Nieuwe Oostenburgerstraat 7.

Zij trouwde met Hendrikus Elsink op 3 augustus 1927 te Amsterdam (Noord-Holland).383,2890 Geboren op 16 september 1902 te Amsterdam-Oostelijke Eilanden (Noord-Holland).383,2890 Hij was werkman (1927).2890  Update 4/7-2018

Hij was een zoon van Hendrikus Elsink (*Zwolle, Overijssel, 11 maart 1875397,2890) en Hendrika Herreveld (*Zwolle, Overijssel, 16 december 1875397,2890). Zij waren getrouwd op 21 mei 1896 te Zwolle (Overijssel).397 Hendrikus was schilder (1896), huisschilder (1924), werkman (1927) en decoratieschilder (1930).2890 Hij was Nederlands Hervormd van geloof.2890

Adressen Elsink-Herreveld:2890

 • 21/5-1896: verhuisd van Zwolle naar Amsterdam.
 • periode 1896 tot 9/8-1902: Amsterdam; Nieuwe Oostenburgerdwarsstraat 11.
 • vanaf 9/8-1902: Amsterdam; Nieuwe Oostenburgerdwarsstraat 7.

LW80. Josina Johanna Linders. Geboren op 15 november 1905 in de Dapperbuurt te Amsterdam (Noord-Holland).383,2890 Geloof: Nederlands Hervormd.2890  Update 4/7-2018

Adressen Postma-Linders:2890

 • 30/1-1923: Amsterdam; overgeschreven van ’t ouderlijk huis naar Leutgen Postma.
 • 30/1-1923 tot 20/12-1924: Amsterdam; Zeedijk 24, t.h.v. weduwe Meijer.
 • 20/12-1924 tot 6/5-1925: Amsterdam; Schippersstraat 5.
 • 6/5-1925 tot 6/7-1926: Amsterdam; Schippersstraat 18.
 • 6/7-1926 tot 29/3-1928: Amsterdam; Zeedijk 24.
 • 29/3-1928 tot 1/4-1931: Amsterdam; Voetboogstraat 18.
 • 1/4-1931 tot juli 1932: Amsterdam; Spaarndamsedijk 15.
 • Juli 1932 tot 3/6-1933: Amsterdam; Orteliusstraat 208.
 • 3/6-1933 tot 19/5-1936: Amsterdam; De Wittenstraat 54.
 • 19/5-1936 tot 30/5-1936: Van Oldenbarneveldstraat 2, t.h.v. Leutgens broer J. Postma.
 • 30/5-1936 tot 4/5-1937: Amsterdam; Eerste Conradstraat 30.
 • periode vanaf 4/5-1937: Amsterdam; Frederik Hendrikstraat 61.

Zij trouwde met Leutgen Postma op 25 januari 1923 te Amsterdam (Noord-Holland).383 Geboren op 24 december 1899 te Empel (Kleef, Noordrijn-Westfalen, Duitsland).383 Zij gingen in scheiding op 25 juni 1942.383 Leutgen was havenarbeider (1923, periode vanaf 1923) en houtbewerker (periode vanaf 1923). – In de gezinskaarten 1893-1939 van Amsterdam werd ‘Hurl in Duitschl.’ vermeld, verbeterd naar Millingen.2890  Update 4/7-2018

Leutgen was een zoon van Jelle Postma (*Sondel, Friesland, 3 oktober 1867,396,2898,2899,2900,2902 Lemmer, Friesland, 14 juli 19352898) en Corneliske Werkman (*Echten, Friesland, 20 november 1865,396,2897,2899,2901 Lemmer, Friesland, 16 februari 1951,2897 ook: Werkmann). Zij waren getrouwd op 8 mei 1891 in de gemeente Lemsterland (Friesland).396,2899 Ze waren beiden Nederlands Hervormd van geloof. Jelle was boereknecht (1891), Werkman (1891, 1892). – Hij was een zoon van Jouke Jans Postma en Ieskje Jans (ook: IJskjen Jans, Iesckje) Jongstra. – Hij overleed om zeven uur ’s avonds te Lemmer in de gemeente Lemsterland, de aangifte werd gedaan door Andries Faber, 63, aanspreker, woonachtig te Lemmer.2898,2899,2901 – Corneliske was boerenmeid (1891). – Zij was een dochter van Klaas Werkman en Gerritje Cornelis Vaartjes.2897,2899  Update 4/7-2018

Adressen Postma-Werkman:2897,2898,2899,2900,2901,2902

 • periode 1866-1879: gemeente Gaasterland (Friesland, de gemeente waar Sondel onder viel): huis nummer 545 (ouderlijk huis).
 • periode 1880-1890: gemeente Gaasterland; wijk I nummer 252 (ouderlijk huis). Vermeld werd dat Jelle geboren werd te Ruigahuizen.
 • 1891: Eesterga (Friesland, bruid en bruidegom).
 • tot 12 mei 1891: Eesterga.
 • 12 mei 1891 tot 16 mei 1892: gemeente Gaasterland, wijk W, nummer 30a. Vermeld werd dat Jelle geboren werd te Wijckel en Corneliske te Lemsterland.
 • vanaf 16 mei 1892: Echten (Friesland).
 • 1935: Lemmer.
 • 1951 (Corneliske): Lemmer.

LW81. Louisa Cornelia Linders. Geboren op 22 juni 1908 in de Dapperbuurt te Amsterdam (Noord-Holland).2890 Geloof: Nederlands Hervormd.2890 Zij was dienstbode (periode 1928-1939).2890  Update 4/7-2018

Adressen Linders:2890  Update 4/7-2018

 • vóór 14 of 19/11-1918: Amsterdam; ouderlijk huis.
 • 14 of 19/11-1918 tot 25/5-1923: Amsterdam, adres onbekend.
 • 25/5-1923 tot 29/8-1928: Amsterdam; ouderlijk huis.
 • vanaf 29/8-1928: Amsterdam; eigen gezinskaart.
 • 29/8-1928 tot 28/10-1929: Amsterdam; Kloveniersburgwal 80/82, t.h.v. Keulemans.
 • 28/10-1929 tot 15/11-1929: Amsterdam; Voetboogstraat 18, buurt D, t.h.v. Postma.
 • 15/11-1929 tot 22/9-1933: Amsterdam; Jacob Obrechtstraat 62, wijk A7, t.h.v. Wieling.
 • 22/9-1933 tot 16/10-1933: Amsterdam; Herengracht 394, wijk HH16, t.h.v. 2 van den Berg.
 • 16/10-1933 tot 3/5-1934: Amsterdam; Bosboom Toussaintstraat 58, wijk SH2, t.h.v. Aerts.
 • 3/5-1934 tot 23/4-1935: Amsterdam; Van Sweelinckstraat 7, t.h.v. Panini (?).
 • 23/4-1934 tot 29/5-1935: Amsterdam; Kromme Mijdrechtstraat 18, buurt 2, t.h.v. AR Frankfurt.
 • periode vanaf 29/5-1935: Amsterdam; Huidenstraat 24, t.h.v. Brouwer.

LW82. Johannes Baptist Linders. Geboren op 19 februari 1910 in de Dapperbuurt te Amsterdam (Noord-Holland).2890 Geloof: Nederlands Hervormd, later geen.2890 Hij was pettenmaker (periode 1929-1939).2890  Update 4/7-2018

Adres Linders:2890

 • 26/6-1929: Amsterdam; eigen gezinskaart vanaf ’t ouderlijk huis.

Hij trouwde met Elisabeth Toups op 25 januari 1939 te Amsterdam (Noord-Holland).2890 Geboren op 11 april 1908 te Anrath (Kreis Viersen, Noordrijn-Westfalen, Duitsland).2890 Geloof: rooms-katholiek.2890  Update 4/7-2018

LW83. Geertruida Margaretha Johanna Linders. Geboren op 28 juli 1911 in de Dapperbuurt te Amsterdam (Noord-Holland).383,2890 Geloof: geen.2890 Zij was fabrieksarbeidster (periode tot 1928).2890  Update 4/7-2018

Adressen Jasper-Linders:2890

 • vanaf 10/4-1928 tot 23/1-1929: Amsterdam; Derde Kattenburgerdwarsstraat 5.
 • 23/1-1929 tot 8/5-1930: Amsterdam; Tweede Nassaustraat 18.
 • 8/5-1930 tot 15/12-1934: Amsterdam; Tweede Nassaustraat 18.
 • vanaf 15/12-1934: Amsterdam; Duivelandstraat 3.

Zij trouwde met Sible Jasper op 4/10 april 1928 te Amsterdam (Noord-Holland).383,2890 Geboren op 3 april 1905 in de Jordaan te Amsterdam (Noord-Holland).383 Hij was kruideniersbediende (1928).   Update 4/7-2018

Sible was een zoon van Reinder Jitses Jasper (*Sneek, Friesland, 25 maart 1856,2905,2906,2907,2890 Amsterdam, Noord-Holland, 16 maart 1939,2890 ook: Reinder) en Sijtske de Haan (*Hallum, Friesland, 23 februari 1861,2905,2907,2890 Amsterdam, Noord-Holland, 2 februari 1932,2890 ook: Sytske). Zij waren getrouwd op 6/13 mei/17 juni 1880 te Leeuwarden (Friesland)/Menaldumadeel (Friesland).2905 Zij waren beiden Nederlands Hervormd van geloof.2907 Reinder was schipper (1884, periode 1890-1892, periode 1892-1939) en grondwerker (1903, 1909, 1917, 1928). – Hij was een zoon van Jitse Jasper en Grietje Douma. – Hij werd geboren om één uur ’s middags te Sneek, zijn ouders woonden toen te Sint-Jacobiparochie. Zijn vader was eveneens schipper, wat dit kan verklaren. De aangifte werd gedaan door zijn vader met als getuigen Engelbartus Piebenga, 53 en Bernardus de Jongh, 43, beiden stadsbode en woonachtig te Sneek. – De huwelijksafkondigingen gingen te Leeuwarden op 6 en 13 mei. – Zijn zoon Jitze Jasper werd in 1884 geboren ‘in zijn schip’ te Berlikum in de gemeente Leeuwarden. Zijn dochter Trijntje Jasper werd in 1891 aan boord van zijn schip geboren te Sneek. De ouders werden wel vermeld als woonachtig te Berlikum.2870,2903,2904,2905,2906,2907,2890– Sijtske was een dochter van Bauke Palles de Haan en Oedske Hendriks de Vries.2905  Update 4/7-2018

Adressen Jasper-de Haan:2870,2903,2904,2905,2907,2890

 • 1880: Berlikum (Reinder) en Leeuwarden (Sijtske).
 • 1881: gemeente Leeuwarden (Friesland).
 • 1882: Zuidbroek (Groningen), waarschijnlijk op een schip.
 • 1884: Berlikum, gemeente Leeuwarden (Friesland). Zij woonden op een schip.
 • 1887: gemeente Leeuwarden (Friesland).
 • 1891: Berlikum, gemeente Leeuwarden (Friesland).
 • periode 1890-13/4-1892: Berlikum; op een schip.
 • periode vanaf 13/4-1892: Amsterdam.
 • April 1892 tot 12/12-1892: Amsterdam; Lindengracht 79/179 (?).
 • 12/12-1892 tot 15/10-1894: Amsterdam; Westerstraat 165.
 • 15/10-1894 tot 21/4-1896: Amsterdam; Goudsbloemstraat 164.
 • 21/4-1896 tot 2/2-1901: Amsterdam; Goudsbloemstraat 162, één hoog achter.
 • 1899: Amsterdam (Noord-Holland).
 • 2/2-1901 tot 7/11-1923: Amsterdam; Willemsstraat 111, drie hoog achter.
 • 1903: Amsterdam (Noord-Holland).
 • periode vanaf 7/11-1923: Amsterdam; Willemsstraat 200.

Kinderen van Adrianus Linders (LW51) en Cornelia Maria van Schilt

LW84. Petronella Linders. Geboren op 29 juli 1911 te Steenbergen (West-Brabant).1379  Update 4/7-2018

LW85. Johanna Linders. Geboren op 8 oktober 1913 te Steenbergen (West-Brabant).1379  Update 4/7-2018

Kinderen van Cornelis Linders (LW53) en Gerritje Anthonia Hofman

LW86. Jansje Linders. Geboren op 11 juli 1898 te Rotterdam (Zuid-Holland).392,1617 Geloof: rooms-katholiek, later Nederlands Hervormd.1617 Zij was fabrieksarbeidster (periode tot 1918). – Zij werd op 22/11-1899 erkend. – Zij werd als Janje Hofman ingeschreven bij haar grootouders in 1898; toen ze erkend werd door Cornelis Linders werd ze onder die naam ingeschreven op de gezinskaart van haar grootouders.392,1617 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Hofman.  Update 4/7-2018

Adressen Linders:1617  Update 4/7-2018

 • vóór 27/6-1918: Rotterdam; ouderlijk huis.
 • vanaf 27/6-1918: Rotterdam; bij haar grootvader Adrianus Hofman.

Zij trouwde met Willem Wagenaar op 11 maart 1925 te Rotterdam (Zuid-Holland).1617 Geboren op 6 juni 1899 te Rotterdam (Zuid-Holland).1617 Geloof: Nederlands Hervormd.1617 Willem was los werkman (periode 1923-1940).1617  Update 4/7-2018

Adressen Wagenaar-Linders:1617

 • 23/8-1923 tot 18/2-1925: Rotterdam; “woonschip H135 b/Goedhartig pl. L. Rottekade voor de Wittebrug”.
 • 18/2-1925 tot 11/3-1925: Rotterdam; Hofdijk 20-4, ‘bij de ouders’.
 • 11/3-1925 tot 17/7-1926: Rotterdam; Kortekade 47, inwonend.
 • 17/7-1926 tot 28/10-1926: Rotterdam; Feijenoorddijk 67b.
 • 28/10-1926 tot 3/9-1928: Rotterdam; Oosteinde 10c.
 • 3/9-1928 tot 24/9-1929: Rotterdam; Vlietstraat 58-14.
 • 24/9-1929 tot 7/8-1940: Rotterdam; Vlietstraat 56a.
 • 7/8-1940 tot 3/10-1940: Rotterdam; Kettingstraat 1/3a, inwonend.
 • vanaf 3/10-1940: Rotterdam; Hilledijk 117a.

LW87. Wijntje Linders. Geboren op 21 december 1900 te Rotterdam (Zuid-Holland).392,1617 Geloof: rooms-katholiek.1617 Het lijkt erop dat zij in 1930 al vertrok bij haar man Simon. Er werd toen een aparte gezinskaart gemaakt voor Wijntje en haar kinderen, hoewel de scheiding pas in 1938 werd uitgesproken. Op deze aparte gezinskaart werd vermeld via een stempel: “echtscheiding nog niet uitgesproken; inschrijving van het vonnis heeft nog niet plaats gehad; voogdij is niettemin geregeld. Zie agenda 1930, dossier no. 1910. Na inschrijving van het vonnis aanteekeningen omtrent voogdij stellen”.1617  Update 5/7-2018

Adressen gezinskaart Simon van der Lee (zij vertrok daar op 15/9-1930).1617  Update 4/7-2018

 • vóór 23/1-1922: Rotterdam; Blokmakersstraat 8a, inwonend.
 • 23/1-1922 tot 27/10-1922: Rotterdam; Korte Hillestraat 15c, inwonend.
 • 27/10-1922 tot 20/6-1923: Rotterdam; Wolphaertsbocht 141d, inwonend.
 • 20/6-1923 tot 14/3-1924: Rotterdam; Stuurmansstraat 18b.
 • 14/3-1924 tot 11/8-1924: Rotterdam; Adrianastraat 68a.
 • 11/8-1924 tot 28/12-1925: Rotterdam; Sophiastraat 134a.
 • 28/12-1925 tot 6/4-1928: Rotterdam; Schans 146b.
 • 6/4-1928 tot 15/9-1930: Rotterdam; Hooge Boezem 3b.
 • 15/9-1930 tot 11/2-1931: Rotterdam; Gaffelstraat 81c, inwonend.
 • 11/2-1931 tot 19/1-1932: Rotterdam; Sint Mariastraat 51c, inwonend.
 • 19/1-1932 tot 18/5-1932: Rotterdam; Scheepmakershaven 38a, inwonend.
 • 18/5-1932 tot 19/1-1933: Rotterdam; Rubroekstraat 16b, inwonend.
 • 19/1-1933 tot 23/1-1934: “niet op te sporen”.
 • 23/1-1934 tot 2/7-1934: Rotterdam; Sint Mariastraat 51c, inwonend.
 • 2/7-1934 tot 4/2-1935: Rotterdam; Gaffelstraat 81c, inwonend.
 • 4/2-1935 tot 14/2-1938: Rotterdam; Sint Mariastraat 51c, inwonend.
 • 14/2-1938 tot 16/3-1940: Rotterdam; Korenaarstraat 48b.
 • 16/3-1940 tot 17/4-1940: Rotterdam; Mathenesserdijk 431a, inwonend.
 • vanaf 17/4-1940: Rotterdam; Corverstraat 19b, inwonend.

Adressen (na vertrek bij Simon van der Lee):1617

 • vóór 30/9-1930: Rotterdam; Hoge Boezem 3b.
 • 30/9-1930 tot 20/4-1931: Rotterdam; Crispijnlaan 73a, inwonend.
 • 20/4-1931 tot 9/1-1934: Rotterdam; Commanderijstraat 7a.
 • 9/1-1934 tot 22/2-1934: Rotterdam; Generaal van der Heijdenstraat 51.
 • 22/2-1934 tot 19/12-1934: Rotterdam; Slachtstraat 5.
 • vanaf 19/12-1934: Rotterdam; Vlietstraat 42b.

Adressen (na definitieve scheiding):1617

 • periode 6/10-1938 (scheiding) tot 9/8-1939: Rotterdam; Vlietstraat 42b. Zij woonde daar toen zonder haar ex-man maar met de kinderen Simon, Cornelis, Johannes Marinus Cornelis, Anthonia Geertruida en Wijnand van der Lee, geboren tussen 1921 en 1928 te Rotterdam en hervormd.

Zij trouwde een eerste keer met Simon van der Lee op 1 december 1920 te Rotterdam (Zuid-Holland).392,1617 Geboren op 16 mei 1899 te Rotterdam (Zuid-Holland).392,1617,2973 Overleed op 6 november 1967 te Rotterdam (Zuid-Holland).2973 Geloof: Nederlands Hervormd.1617 Zij scheidden op 6 oktober 1938 in Rotterdam (Zuid-Holland).392,1617 Simon was havenarbeider. – Hij hertrouwde met Johanna Martina van der Leije (*Rotterdam, 1909). Opvallend: zij kregen een dochter Irene Beatrix Juliana van der Lee (1941-2011).2973  Update 5/7-2018

Hij was een zoon van Simon van der Lee (*Rotterdam, Zuid-Holland, 17 augustus 1866392,2973) en Johanna Maria Cornelia Pelgrim (*Vrijenban, Zuid-Holland, 18 januari 1870,2973 ✞ Rotterdam, Zuid-Holland, 20 december 19312973). Zij waren getrouwd op 27 mei 1891 te Rotterdam (Zuid-Holland).2973,392 Simon was ambtenaar bij de Rotterdamse tram en sleper. – Hij hertrouwde op 23/2-1938 te Rotterdam met de katholieke Gerarda Maria Philippi (*Utrecht, 1873).2973

Wijntje trouwde een tweede keer met Cornelis van Rijn op 9 augustus 1939 te Rotterdam (Zuid-Holland).1617

LW88. Maria Christina Linders. Geboren op 23 juli 1902 te Rotterdam (Zuid-Holland).392,1617 Overleed op 7 juli 1923 te Rotterdam (Zuid-Holland); zij werd 20.392,1617 Geloof: rooms-katholiek.1617  Update 5/7-2018

LW89. Adrianus Linders. Geboren op 4 december 1903 te Rotterdam (Zuid-Holland).392,1617 Overleed in februari 1975 te Capelle aan den IJssel (Zuid-Holland).392 Geloof: rooms-katholiek.1617 Hij was havenarbeider (periode 1926-1940).1617  Update 5/7-2018

Adressen Linders-Crama:1617  Update 5/7-2018

 • 17/7-1926: Rotterdam; eigen gezinskaart vanuit ’t ouderlijk huis.
 • onbepaald moment in de periode 1926-1940: Rotterdam; Vlietstraat 56b.
 • 17/7-1926 tot 19/10-1926: Rotterdam; Ebenhaezerstraat 102c.
 • 19/10-1926 tot 6/2-1929: Rotterdam; Oosterstraat 37a.
 • 6/2-1929 tot 8/8-1940: Rotterdam; Vlietstraat 58-4b.
 • 8/8-1940 tot 8/10-1940: Rotterdam; Vijverlaan 30, inwonend.
 • vanaf 8/10-1940: Rotterdam; Hoppingerdijk 66 of 240.

Hij trouwde met Annigje Crama op 8 december 1926 te Rotterdam (Zuid-Holland).392,2972 Geboren op 9 juli 1906 te Rotterdam (Zuid-Holland).392 Overleed in 1997 te Capelle aan den IJssel (Zuid-Holland).392 Geloof: Nederlands Hervormd.1617 Zij was eerder gehuwd met ene Corstiaan van de Velde op 17/9-1924 te Rotterdam, de scheiding vond plaats op 5 februari 1926 te Rotterdam.392  Update 5/7-2018

Zij was een dochter van Johannes Hendricus Crama (*Amsterdam, Noord-Holland, 1877392) en Klazina Willemina Knegt (*IJsselmonde, Zuid-Holland, 1879392). Zij waren getrouwd op 26 augustus 1903 te Rotterdam (Zuid-Holland).392

Kinderen Linders-Crama:

 • LW129  Klazina Willemina Linders (1926-)
 • LW130  Gerritje Anthonia Linders (1928-)
 • LW131  Johannes Hendricus Linders (1929-)
 • LW132  Cornelia Linders (1932-)
 • LW133  Adrianus Linders (1939-)
 • LW134  Annigje Linders

LW90. Johannes Petrus Linders. Geboren op 25 mei 1906 te Rotterdam (Zuid-Holland).392,1617 Overleed op 12 juli 1907 te Rotterdam (Zuid-Holland).392,1617 Geloof: rooms-katholiek.1617  Update 5/7-2018

LW91. Dirkje Linders. Geboren op 16 september 1907 te Rotterdam (Zuid-Holland).392,1617 Overleed op 9 februari 1908 te Rotterdam (Zuid-Holland).392,1617 Geloof: rooms-katholiek.1617  Update 5/7-2018

LW92. Johannes Petrus Linders. Geboren op 24 november 1909 te Rotterdam (Zuid-Holland).1617 Overleed op 6 oktober 1925 te Rotterdam (Zuid-Holland).392,1617 Geloof: rooms-katholiek.1617  Update 5/7-2018

LW93. Cornelia Linders. Geboren op 13 april 1910 te Rotterdam (Zuid-Holland).392,1617 Geloof: rooms-katholiek.1617  Update 5/7-2018

Adressen De Jonge-Linders:1617  Update 5/7-2018

 • 27/10-1926 (M.A. de Jonge): Rotterdam; ingekomen vanuit Wemeldinge.
 • vóór 10/7-1935: Rotterdam; Putschebocht 92, inwonend.
 • 10/7-1935 tot 24/12-1935: Rotterdam; Varkenoordsekade 63.
 • 24/12-1935: vertrokken naar IJsselmonde vanuit Rotterdam.
 • 14/7-1939: terug in Rotterdam; overgeschreven op eigen persoonskaarten.

Zij trouwde met Marinus Antoni de Jonge op 10 juli 1935 te Rotterdam (Zuid-Holland). Geboren op 29 juni 1903 te Wemeldinge (Zuid-Beveland, Zeeland).1617 Geloof: Nederlands Hervormd.1617 Hij was havenarbeider (periode 1926-1935) en groenteverkoper (periode 1926-1935). – Op de Rotterdamse gezinskaart werd bij hem vermeld: ‘vi. gezinskaart François Visser’.1617  Update 5/7-2018 Hij was een zoon van Jacob Kornelis de Jonge en Maria Paauwe.392,1617,2972

LW94. Cornelis Gerardus Linders. Geboren op 10 juni 1911 te Rotterdam (Zuid-Holland).392,1617 Overleed op 20 april 1912 te Rotterdam (Zuid-Holland).392 Geloof: rooms-katholiek.1617  Update 5/7-2018

LW95. Cornelis Linders. Geboren op 7 september 1914 te Rotterdam (Zuid-Holland).392,1617 Overleed op 22 maart 1995 te Rotterdam (Zuid-Holland).392 Begraven op 27 maart 1995 te Rotterdam (Zuid-Holland).392 Geloof: rooms-katholiek.1617 Hij was koopman in bloemen (periode 1935-1940).1617  Update 5/7-2018

Adressen Linders-Delicaat:1617  Update 5/7-2018

 • 21/11-1935: Rotterdam; eigen gezinskaart vanuit ’t ouderlijk huis.
 • vóór 21/6-1935: Overschie (Zuid-Holland).
 • onbepaald moment in de periode 1935-1940: Rotterdam; Vlietstraat 48-2.
 • 12/6-1935 tot 8/8-1935: Rotterdam; Vlietstraat 58-3b.
 • 8/8-1935 tot 11/1-1937: Rotterdam; Vlietstraat 58-15.
 • 11/1-1937 tot 20/12-1937: Rotterdam; Vlietstraat 46a, Vlietstraat 58.
 • 20/12-1937 tot 17/7-1938: Rotterdam; Vlietstraat 40-1a, Vlietstraat 40-1b.
 • 17 en 22/7-1938 tot 8/9-1938: Rotterdam; Schiekade 162-7a.
 • vanaf 8/9-1938: Rotterdam; Kettingstraat 43a.

Hij trouwde met Alida Johanna Delicaat op 12 Jun 1935 te Rotterdam (Zuid-Holland).1617 Geboren op 1 februari 1915 te Rotterdam (Zuid-Holland).1617 Geloof: Nederlands Hervormd.1617  Update 5/7-2018

Zij was een dochter van Wouter Johannes Delicaat (*Groningen, Groningen, 6 september 1890,392 ✞ Rotterdam, Zuid-Holland, rond 1973392) en Neeltje de Jong (*Hillegersberg, Zuid-Holland, 23 februari 1891,392 ✞ Rotterdam, Zuid-Holland, rond 1969392). Zij waren getrouwd op 3 juni 1914 te Rotterdam (Zuid-Holland).392

Kinderen Linders-Delicaat:

 • LW135  N. Linders (1935-)
 • LW136  G.A. Linders (1939-)
 • LW137  C. Linders
 • LW138  A.J. Linders
 • LW139  J.P. Linders
 • LW140  M.C. Linders

LW96. Gerardus Linders. Geboren op 7 september 1914 te Rotterdam (Zuid-Holland).392,1617 Geloof: rooms-katholiek.1617 Hij was los werkman (periode 1935-1940).1617  Update 5/7-2018

Adressen Linders-van Weeren:1617

 • 12/6-1935: Rotterdam; eigen gezinskaart vanuit ’t ouderlijk huis.
 • onbepaald moment in de periode 1935-1940: Rotterdam; Vlietstraat 48-2b.
 • 21/11-1935 tot 18/3-1936: Rotterdam; Meermanstraat 58a, inwonend.
 • 18/3-1936 tot 22/2-1938: Rotterdam; Goudschestraat 105c.
 • 22/2-1938 tot 30/9-1938: Rotterdam; Van de Leckestraat 9a.
 • 30/9-1938 tot 9/8-1940: Rotterdam; Linker Rottekade 101a.
 • 9/8-1940 tot 3/10-1940: Rotterdam; Kettingstraat 43a.
 • vanaf 3/10-1940: Rotterdam; Van der Takstraat 46b.

Hij trouwde met Johanna Wilhelmina van Weeren, dochter van Roeland J. van Weeren, op 18 maart 1936 te Rotterdam (Zuid-Holland).1617 Geboren op 30 augustus 1914 te Rotterdam (Zuid-Holland).1617 Geloof: Nederlands Hervormd.1617  Update 5/7-2018

Zij kregen in ieder geval één kind:

 • LW141  C. Linders (1936-)

LW97. Pieternella Linders. Geboren op 5 juli 1918 te Rotterdam (Zuid-Holland).1617,2972 Geloof: rooms-katholiek.1617 Zij trouwde met Coenraad Kruijt op 6 juli 1938 te Rotterdam (Zuid-Holland).1617,2972 Geboren op 18 september 1915 te Rotterdam (Zuid-Holland).2972,1617 Geloof: Nederlands Hervormd.1617 Coenraad was timmermansknecht (1938) en timmerman (periode tot 1940). – Getuigen bij ’t huwelijk waren Cornelis Linders, 23, los werkman, broer van de bruid en Johannes Mulder, 34, schilder, zwager van de bruidegom.2972,1617Hij was een zoon van Izaak Johannes Jacob Kruijt en Anna Geertruida van Rees.  Update 5/7-2018

Adressen Kruijt-Linders:2972,1617  Update 5/7-2018

 • 1938 (beide echtelieden): Rotterdam.
 • onbepaald moment in de periode 1938-1940: Rotterdam; Oostmaasstraat 44b.
 • 6/7-1938 tot 15/7-1940: Rotterdam; Vlietstraat 46c.
 • 15/7-1940 tot 30/8-1940: Rotterdam; Marthinus Steijnstraat 110a, inwonend.
 • vanaf 30/8-1940: Rotterdam; Van Haeftenstraat 4b-35.

Kinderen van Piet Linders (LW55) en Elisabeth Huijps

LW98. Petrus Johannes (Jan) Linders. Geboren op 8 augustus 1905 te Woensdrecht (West-Brabant).281,495,2974,2979 Overleed op 27 juli 1982 te Wouw (West-Brabant), hij werd 76.281,2979 Begraven op 31 juli 1982 op ’t R.K. Kerkhof te Wouw (West-Brabant).281,2979 Geloof: rooms-katholiek. Hij was landarbeider (periode 1928-1940) en bezat later een gemengd boerenbedrijf aan de Zoomvlietseweg op de grens van de gemeenten Bergen op Zoom en Wouw.2974  Update 21/7-2018

Adressen Linders-Bastianen:2974

 • 1928 (J. Bastianen): ingeschreven met P.J. Linders vanuit het Wouwse dienstbodenregister. Zij werkte als dienstbode te Wouw op F51 en D39.
 • 4/5-1928 (P.J. Linders): ingekomen te Wouw vanuit Bergen op Zoom.
 • periode 1928 tot 1940: Wouw; Zoomvliet D58, Zoomvliet 57, Zoomvliet 71 en Zoomvliet 75.

Jan Linders. (Afbeelding: familiefoto/hergebruik niet toegestaan)

Graf op de begraafplaats te Wouw, jaren ’80.

Hij trouwde met Jacoba (Koos) Bastianen. Geboren op 23 oktober 1902 te Wouw (West-Brabant).281,2974 Geloof: rooms-katholiek. Zij was dienstbode (vóór huwelijk in 1928).2974   Update 21/7-2018 Zij was een dochter van Cornelis Bastianen (*Wouw, West-Brabant, 21 september 18742974,246 Wouw, West-Brabant, 1 februari 1945246) & Johanna Maria Isabella Hertogh (*Bergen op Zoom, 10 november 1871,2974,246 Wouw, West-Brabant, 2 april 1942246). Zij waren getrouwd op 29 april 1897 te Wouw (West-Brabant).246 Landarbeider, Arbeider (periode 1912-1940). – Hij was een zoon van Johannes Bastianen uit Zundert en Johanna van Dongen uit Roosendaal.2974,246 Zij was een dochter van Jacobus Hertogh uit Wouw en Adriana Krijntjes uit Bergen op Zoom.246

Adres Bastianen-Hertogh:2974

 • Wouw; Zoomvliet D57, Zoomvliet D59, Zoomvliet 76.

Bij Jans veertigjarig huwelijk, eind jaren ’60. Bovenste rij: Johanna (Jo) Linders (LW109), ‘Lies van Koos’ (Bastianen) en Marie Linders (LW110). Onderste rij: Dora Linders-van der Velden (LW105), Lien Withagen-Linders (LW107), oma (LW104) en Jan Linders (LW98). Afbeelding: familiefoto/hergebruik dus niet toegestaan.

Kinderen Linders-Bastianen:

 • LW142  C.P. Linders (1928)
 • LW143  E.M.Linders (1930)
 • LW144  M.J.I. Linders (1934)

LW99. Cornelis (Cees) Linders. Geboren op 3 september 1906 te Woensdrecht (West-Brabant).281,495,2339 Overleed op 4 mei 1985 te Bergen op Zoom.274 Geloof: rooms-katholiek. Hij was landarbeider (1929), grondwerker (1940), en arbeider bij ‘ballast mij’ (ballastmaatschappij).495,2339,819  Update 21/7-2018

Adressen Linders-Maassen:495

 • 1929: Bergen op Zoom (beiden).
 • vóór 7 of 27/8-1930: Delft (Zuid-Holland).
 • periode 1930-1939: Bergen op Zoom; Balschebaan 175 (Gageldonk-West), Willem van Oranjestraat 5 (’t Fort), Anna Paulownastraat 2 (’t Fort), Prins Mauritsstraat 4 (’t Fort).

Op deze foto Ko Withagen (LW107), Anna Linders-Maassen, Kees Linders (LW99), Jan Baptist Linders (LW104) en rechts Dora Linders-van der Velden (LW105) óf Lien Withagen-Linders. Afbeelding: familiefoto/hergebruik niet toegestaan.

Afbeelding: familiefoto/hergebruik niet toegestaan.

Hij trouwde met Johanna (Anna) Maassen op 26 september 1929 te Bergen op Zoom.281,495,2339 Geboren op 11 februari 1910 te Bergen op Zoom.281,495,2339,274 Overleed op 22 februari 1975 te Bergen op Zoom, zij werd 65.274 Geloof: rooms-katholiek.

Anna Linders-Maassen. Afbeelding: Th. van Eekelen via N. Knipsadeler van Huffel.

Zij was een dochter van Arnoldus Maassen (*Uden, Oost-Brabant, 1 mei 1880274) & Pleuna van de Kasteel (*Bergen op Zoom, 7 januari 1881,274,495 aldaar, 25 november 1955274). Zij waren getrouwd op 13 mei 1901 te Bergen op Zoom.274 Arnoldus was arbeider (periode 1930-1939). – Hij was een zoon van Arnoldus Maassen uit Uden en Maria Louisa Gros uit ’s-Hertogenbosch.274,495 Pleuna was een dochter van Johannes van de Kasteel uit Bergen op Zoom en Johanna Theresia van de Kasteele uit Bergen op Zoom.274

Adressen Maassen-van de Kasteel:274

 • vóór 14/2-1918: Sittard (Zuid-Limburg).
 • na 14/2-1918: Bergen op Zoom.
 • periode 1930-1939: Bergen op Zoom; Rozemarijnstraat 24, Scholiersberg 25, Prins Mauritsstraat 8.

Kinderen Linders-Maassen:

 • LW145  P.J. Linders (1930)
 • LW146  A. Linders (1933)
 • LW147  J.P. Linders (1937)
 • LW148  J. Linders

LW100. Mathilda Helena Linders. Geboren op 6 maart 1911 te Woensdrecht (West-Brabant).281 Overleed op 8 oktober 1911 te Woensdrecht (West-Brabant).281  Update 5/7-2018

LW101. Alphonsius Linders. Geboren op 29 december 1912 te Woensdrecht (West-Brabant).281 Overleed op 7 juli 1913 te Woensdrecht (West-Brabant).383 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Alphonsus.  Update 5/7-2018

LW102. Willem Frederik Linders. Geboren op 5 april 1914 te Woensdrecht (West-Brabant).281 Overleed op 29 september 1917 te Woensdrecht (West-Brabant); hij werd drie jaar.281  Update 5/7-2018

LW103. Jacobus (Sjaak) Linders. Geboren op 14 mei 1915 te Woensdrecht (West-Brabant).495 Geloof: rooms-katholiek.  Update 5/7-2018 Hij trouwde met Jo Schouw. ’t Echtpaar woonde later te Hellevoetsluis (Zuid-Holland).  Update 21/7-2018

Trouwfoto. Afbeelding: familiefoto/hergebruik niet toegestaan.

LW104. Jan Babtist Linderszie kwartierstaatnummer 12Geboren op 3 juli 1916 te Woensdrecht (West-Brabant).1270 Overleed op 11 augustus 1989 te Bergen op Zoom. Hij trouwde met Julia Catharina (Juul) de Dooij op 18 mei 1936 te Hoogerheide (West-Brabant). Geboren op 21 november 1914 te Hoogerheide (West-Brabant).1270 Overleed op 13 december 2016 te Bergen op Zoom; zij werd 102. Zie kwartierstaatnummer 13.  Update 6/7-2018

J.B. Linders. (Afbeelding: familiefoto/hergebruik niet toegestaan)

Kinderen Linders-de Dooij:

 • LW149  P. Linders
 • LW150  E. (Lisa) Linders (1938-1996)
 • LW151  J.P. (Jan) Linders (1939-1999)
 • LW152  A.W.J. (Fons) Linders (1944-2015)
 • LW153  J. (Sjaak) Linders (1945-2016)
 • LW154  W. (Wil) Linders

LW105. Wilhelmus Cornelis (Wim) Linders. Geboren op 9 maart 1918 te Woensdrecht (West-Brabant).495,2980 Overleed op 23 november 2002 te Nijmegen (Gelderland).2980 Begraven op 27 november 2002 te Millingen aan de Rijn (Rijk van Nijmegen, Gelderland).2980 Geloof: rooms-katholiek.495  Update 6/7-2018

Wim Linders tijdens of net na de oorlog bij de grens (vermoedelijk rondom Millingen a/d Rijn) Afbeelding: familiefoto/hergebruik niet toegestaan!)

Hij trouwde met Theodora Gradina (Dora) van der Velden Geboren op 5 september 1916 te Millingen aan de Rijn (Rijk van Nijmegen, Gelderland).2980 Overleed op 10 september 2001 te Millingen aan de Rijn (Gelderland); zij werd 85.2980 Begraven op 14 september 2001 te Millingen aan de Rijn (Gelderland).2980   Update 21/7-2018

Zij was een dochter van Petrus Marinus (Marinus) van der Velden (*Millingen aan de Rijn, Gelderland, 19 oktober 1883,3018 aldaar, 23 oktober 19613018) en Maria Hendrika Burgers (*Hasselt, Noord-Nederlands-Limburg, 1 mei 1870,3018 Millingen aan de Rijn, Gelderland, 29 maart 19563018). Zij waren beiden katholiek van geloof. Marinus was metselaar. – Hij was een zoon van Petrus Johannes (Jan) van der Velden uit Millingen en Grada Christina Elders uit Meurs (Noordrijn-Westfalen).3018 – M.H. van der Velden-Burgers was een dochter van Rutcherus Burgers uit Millingen aan de Rijn en Theodora Johanna Scheffer uit Arnhem.3018

Afbeelding: familiefoto/hergebruik niet toegestaan.

Gezinsfoto. Afbeelding: familiefoto/hergebruik dus niet toegestaan.

LW106. Maria Mathilda Linders. Geboren op 4 augustus 1921 te Bergen op Zoom.495 Geloof: rooms-katholiek.  Update 6/7-2018

LW107. Carolina (Lien) Linders. Geboren op 14 september 1922 te Bergen op Zoom.495,2980 Overleed op 23 oktober 2016 te Bergen op Zoom.2980 Geloof: rooms-katholiek.  Update 6/7-2018 Zij trouwde met Jacobus Withagen. Geboren op 14 juli 1917 te Bergen op Zoom.2980 Overleed te Bergen op Zoom.2980  Update 6/7-2018

Trouwfoto. Afbeelding: familiefoto/hergebruik dus niet toegestaan.

LW108. Adrianus Linders. Geboren op 26 april 1924 te Bergen op Zoom.495 Overleed rond december 1978 te Gorinchem (Zuid-Holland).2980 Geloof: rooms-katholiek.  Update 6/7-2018

LW109. Johanna Linders. Geboren op 13 juli 1925 te Bergen op Zoom.495 Geloof: rooms-katholiek.  Update 6/7-2018

Bij het veertigjarig huwelijk van Jan Linders (LW98). Bovenaan Lien Withagen-Linders (LW107), onderste rij oma (LW104), Jan Linders en Jo Linders (LW109). Afbeelding: familiefoto/hergebruik dus niet toegestaan.

LW110. Maria Linders.  Update 6/7-2018

Afbeelding: familiefoto/hergebruik dus niet toegestaan.

Afbeelding: familiefoto/hergebruik dus niet toegestaan.

Kinderen van Willem Linders (LW56) en Elisabeth Matheusen

LW111. Virgenie Linders. Geboren op 20 februari 1907 te Hoogerheide (West-Brabant).1270,1273 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Virginia.  Update 6/7-2018

Adressen Hertogs-Linders:1273,2981

 • vanaf 19/7-1926: Breda; Haagdijk 56, vanuit ’t ouderlijk huis te Hoogerheide.
 • 23/10-1926: gemeente Woensdrecht; ouderlijk huis te Hoogerheide. Zij kwam in vanuit Breda, en werd later overgeschreven op de Woensdrechtste gezinskaart van A.W. Hertogs.
 • vóór huwelijk in 1930 (A.W. Hertogs): gemeente Woensdrecht; op de gezinskaart van B. van Oevelen.
 • periode 1930-1939: gemeente Woensdrecht; wijk B (Hoogerheide) nummer 195, wijk D nummer 104, wijk D nummer 106 en later weer wijk D nummer 104.
 • rond 1949/1950: Hoogerheide.
 • 1950: ’s-Gravenhage (Zuid-Holland). Dit adres en de vorige komen uit een extract van een overlijdensakte van hun dochter Maria Johanna Hertogs, geboren te Hoogerheide, overleden te ’s-Gravenhage, elf maanden oud, op 14 november 1950.

Zij trouwde met Antonius Wilhelmus Hertogs op 18 november 1930 te Woensdrecht (West-Brabant).1273 Geboren op 14 december 1903 te Woensdrecht (West-Brabant).1273 Geloof: rooms-katholiek. Hij was grondwerker (periode 1930-1939).1273Zijn broer Constantinus Hertoghs trouwde met Virgenies zuster Johanna Katharina.  Update 6/7-2018

Hij was een zoon van Anna Maria Catharina van Broekhoven (*Woensdrecht, 7 maart 1877).

LW112. Johannes (Jan) Linders. Geboren op 18 maart 1908 te Hoogerheide (West-Brabant).281,392,1270,1273 Overleed op 23 december 1971 te Bergen op Zoom.281,392 Geloof: rooms-katholiek. Jan was grondwerker (periode 1932-1939).1273,80  Update 18/7-2018

Adressen:1273  Update 18/7-2018

 • 5/2-1932 (Juliana): ingekomen te Hoogerheide vanuit Ossendrecht.
 • periode 1932-1939: gemeente Woensdrecht; Hoogerheide, wijk B nummer 119, later B195, B36 en B105.

Hij trouwde een eerste keer met Juliana Cornelia Jaspers op 4 november 1931 te Woensdrecht (West-Brabant).281,80 Geboren op 29 september 1913 te Ossendrecht (West-Brabant).281,392,80 Overleed op 21 juni of juli 1950 te Woensdrecht (West-Brabant), zij werd 36.281,392 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cornelia.

Zij was een dochter van Gerardus Jaspers (*Ossendrecht, West-Brabant, 25 april 1882,80 Bergen op Zoom, 12 Jun 194980) & Johanna Catharina de Leeuw (*Ossendrecht, West-Brabant, 15 december 188380). Zij waren getrouwd op 9 september 1904 te Ossendrecht (West-Brabant).80

Adressen Jaspers-de Leeuw:80

 • periode 1904-1916: Ossendrecht.
 • 1921: Leiden (Zuid-Holland).
 • periode 1923-1929: Ossendrecht.

Kinderen Linders-Jaspers:

 • LW158  M.C.W. Linders (1932-)
 • LW159  G. Linders (1937-)
 • LW160  A.P. Linders
 • LW161  P.V. Linders

Hij trouwde een tweede keer met Elisabeth Johanna Kools op 17 oktober 1951 te Woensdrecht (West-Brabant).281  Update 18/7-2018

LW113. Johanna Catharina Cornelia Linders. Geboren op 27 mei 1909 te Hoogerheide (West-Brabant).1270,1273,80 Geloof: rooms-katholiek.  Update 18/7-2018

Adressen van Oevelen-Linders:1273

 • Vanaf 12/1-1931: Breda; Groote Markt 17, vanuit ’t ouderlijk huis te Hoogerheide.
 • 19/5-1931: gemeente Woensdrecht; ingekomen in ’t ouderlijk huis te Hoogerheide vanuit Breda. Zij werd later overgeschreven op de Woensdrechtse gezinskaart van L.T. van Oevelen.
 • 24/7-1931 (L.T. van Oevelen): ingekomen te Hoogerheide vanuit Ossendrecht.
 • 19/5-1931 (J.C.C. Linders): ingeschreven op de gezinskaart met L.T. van Oevelen te Hoogerheide vanuit Breda.
 • periode 1931-1939: gemeente Woensdrecht; wijk B (Hoogerheide) nummer 180, wijk B (Hoogerheide) nummer 183, wijk B (Hoogerheide) nummer 120, wijk B (Hoogerheide) nummer 130.

Zij trouwde met Leonardus Theodorus van Oevelen op 14 juli 1931 te Woensdrecht (West-Brabant).80 Geboren op 1 oktober 1906 te Ossendrecht (West-Brabant).1273,80 Geloof: rooms-katholiek. Hij was grondwerker (periode 1931-1939).1273 Hij was een zoon van Petrus Johannes van Oevelen & Johanna Theresia Ketelaars.

LW114. Elisabeth Linders. Geboren op 15 december 1910 te Frechen-Bachem (Rhein-Erft-Kreis, Noordrijn-Westfalen, Duitsland).392,2927,1273,495,80 Overleed op 9 december 1972 te Bergen op Zoom, zij werd 61.392,646 Geloof: rooms-katholiek. Bachem is een stadsdeel van Frechen bij Keulen.  Update 18/7-2018

Adressen Becht-Linders:1273,495  Update 18/7-2018

 • Vanaf 5/11-1930: Breda; Groote Markt 17, vanuit ’t ouderlijk huis te Hoogerheide.
 • 19/5-1931 tot 29/12-1931: gemeente Woensdrecht; ouderlijk huis te Hoogerheide (wijk B nummer 106), ingekomen vanuit Breda.
 • Vanaf 29/12-1936: Bergen op Zoom; Zuidmolenstraat 16.
 • periode 29/12-1936 tot 28/6-1937 (Elisabeth ingekomen vanuit Woensdrecht): Bergen op Zoom; Zuidmolenstraat 16.
 • vanaf 28/6-1937: Halsteren.

Zij trouwde met Martinus Waltherus Becht op 29 december 1936 te Woensdrecht (West-Brabant).495 Geboren op 12 januari 1913 te Bergen op Zoom.392,495 Overleed op 13 augustus 1978 te Bergen op Zoom, hij werd 65.392 Geloof: rooms-katholiek. Hij was fabrieksarbeider (1936, 1937).495  Update 18/7-2018

LW115. Johanna Katharina Linders. Geboren op 7 september 1912 te Frechen-Herbertskaul (Rhein-Erft-Kreis, Noordrijn-Westfalen, Duitsland).2927,1273,2979 Overleed op 20 januari 1981, mogelijk te Hoogerheide (West-Brabant), zij werd 68.2979 Geloof: rooms-katholiek. Herbertskaul is geen officieel stadsdeel van Frechen, maar meer een wijk, het ligt naast Bachem, het stadsdeel waar haar zus Elisabeth geboren werd. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Johanna Catharina.  Update 18/7-2018

Adressen Hertogs-Linders:1273,2981  Update 18/7-2018

 • Vanaf 14/10-1930: Breda; Groote Markt 17, vanuit ’t ouderlijk huis te Hoogerheide.
 • 19/5-1931: gemeente Woensdrecht; ouderlijk huis te Hoogerheide (wijk B nummer 106), ingekomen vanuit Breda. Zij werd later overgeschreven op de Woensdrechtste gezinskaart van C. Hertogs.
 • 30/1-1934 (C. Hertogs): ingeschreven op eigen gezinskaart vanaf die van B. van Oevelen.
 • periode 1934-1939: gemeente Woensdrecht; wijk A nummer 42, wijk B (Hoogerheide) nummer 105, wijk D nummer 89a en wijk D nummer 151.
 • 1944 (C. Hertogs): Woensdrecht.

Zij trouwde een eerste keer met Constantinus Hertogs op 30 januari 1934 te Woensdrecht (West-Brabant).3011 Geboren op 27 augustus 1909 te Woensdrecht (West-Brabant).1273,3010 Overleed op 11 april 1944 te Woensdrecht (West-Brabant), hij werd 34.2981 Geloof: rooms-katholiek. Constantinus was landarbeider (periode 1934-1939) en grondwerker (periode 1934-1939). – Hij overleed om kwart voor tien ’s morgens te Woensdrecht; de aangifte werd gedaan door Antonius Wilhelmus Hertogs, stoker, veertig, woonachtig te Woensdrecht, zijn broer die ook met een dochter Linders was getrouwd.1273,2981  Update 18/7-2018

Zij trouwde een tweede keer met Petrus Konings.

LW116. Petrus Paulus Linders. Geboren op 20 december 1914 te Hoogerheide (West-Brabant).2927,1273,80 Overleed op 20 december 1983 te Bergen op Zoom, hij werd 69.646 Geloof: rooms-katholiek. Hij was mogelijk grondwerker (periode 1920-1939).1273  Update 18/7-2018

Adres:1273

 • periode 1920-1939: Het lijkt erop dat hij in deze periode vertrok vanuit ’t ouderlijk huis te Hoogerheide en dat de plaats waarheen niet bekend was bij de gemeente Woensdrecht.

Hij trouwde met Adriana Luijsterburg op 10 juli 1940 te Woensdrecht (West-Brabant).397,80 Geboren op 27 december 1918 te Woensdrecht (West-Brabant).80 Zij was dienstbode.80 Zij was een dochter van Johannes Cornelis Luijsterburg & Elisabeth van Eekelen.

LW117. Antonius Linders. Geboren op 28 juli 1916 te Hoogerheide (West-Brabant).2927 Overleed op 25 juni 1917 te Hoogerheide (West-Brabant).2927  Update 18/7-2018

LW118. Jeanette Linders. Geboren op 26 oktober 1920 te Hoogerheide (West-Brabant).2927,1273,80 Geloof: rooms-katholiek.  Update 18/7-2018

Adres:1273  Update 18/7-2018

 • vanaf 19/8-1939: Kapellen (Antwerpen); Dorpstraat, naar ‘café den Hoorn’ aldaar. Zij vertrok vanuit ’t ouderlijk huis te Hoogerheide.

Zij trouwde met Lambertus Dries op 7 januari 1947 te Woensdrecht (West-Brabant).80

Café den Hoorn aan de Dorpsstraat te Kapellen. (Afbeelding: Gzvka.be)

LW119. Cornelis (Cees) Linders. Geboren op 26 oktober 1920 te Hoogerheide (West-Brabant).2927,1273,80 Overleed op 18 augustus 1996 te Hoogerheide (West-Brabant).80 Geloof: rooms-katholiek. Hij was mogelijk grondwerker (periode 1920-1939).1273  Update 18/7-2018

Hij trouwde met Saartje (Sija) Saarloos.

Zij kregen in ieder geval één kind:

 • LW162  Willem Linders

LW120. Johanna Maria Linders. Geboren op 2 juni 1924 te Hoogerheide (West-Brabant).1273,80 Geloof: rooms-katholiek.  Update 18/7-2018 Zij trouwde een eerste maal met Wilhelmus Oosterlaken op 3 september 1946 te Woensdrecht (West-Brabant).80 Zij gingen in scheiding op 28 februari 1956 in Woensdrecht (West-Brabant).80 Zij trouwde een tweede maal met Hendrikus Cornelis van Amsterdam.  Update 18/7-2018

Achtste generatie


Kinderen van Josephus Linders (LW67) en Rosalia Philomena van der Velpen

LW121. Rosa Linders.

Het lijkt erop dat de familie hier een ‘uitschieter’ maakte naar Australië. Hoe ‘t precies zit krijg ik echter niet helder. (Afbeelding: De Stem, 16 oktober 1953, Krantenbank Zeeland/Zeeuws Archief Middelburg)

LW122. Martha Linders.

LW123. Piet Linders. Hij was slager (1946).2969

LW124. Jo Linders.

Kinderen van Adri Linders (LW73) & Toni van der Valk

LW125. M.A.H. Linders. Geboren in 1936.1617,2939  Zij trouwde met M. van Brugge in 1962.2939 Geboren in 1928.2939

LW126. W.J.A. Linders. Geboren in 1938.1617,2939 Zij trouwde met B. Holterhues. Geboren in 1935.2939

LW127. C.A. (T.) Linders. Geboren in 1942.2939 Zij trouwde met P. Durenkamp in 1965.2939 Geboren in 1938.2939

LW128. A.J.C. Linders. Geboren in 1947.2939 Zij trouwde met H. van Beyen in 1967.2939 Geboren in 1940.2939

Kinderen van Adrianus Linders (LW89) & Annigje Crama

LW129. K.W. Linders. Geboren in 1926 te Rotterdam (Zuid-Holland).1617

LW130. G.A. Linders. Geboren in 1928 te Rotterdam (Zuid-Holland).1617

LW131. J.H. Linders. Geboren in 1929 te Rotterdam (Zuid-Holland).1617

LW132. C. Linders. Geboren in 1932.1617

LW133. A. Linders. Geboren in 1939.1617

LW134. A. Linders.

Kinderen van Cornelis Linders (LW95) & Alida Johanna Delicaat

LW135. N. Linders. Geboren in 1935.1617

LW136. G.A. Linders. Geboren in 1939.1617

LW137. C. Linders.

LW138. A.J. Linders.

LW139. J.P. Linders.

LW140. M.C. Linders.

Kinderen van G. Linders (LW96) & J.W. van Weeren

LW141. C. Linders. Geboren in 1936.1617

Kinderen van Jan Linders (LW98) & Koos Bastianen

LW142. C.P. Linders. Geboren in 1928 te Wouw-Zoomvliet (West-Brabant).2974

LW143. E.M. Linders. Geboren in 1930 te Wouw-Zoomvliet (West-Brabant).2974

LW144. M.J.I. Linders. Geboren in 1934.2974

Kinderen van Cees Linders (LW99) & Anna Maassen

LW145. P.J. Linders. Geboren in 1930 te Bergen op Zoom.495

LW146. A. Linders. Geboren in 1933.495

LW147. J.P. Linders. Geboren in 1937.495

LW148. Jacobus Linders. Geboren op 31 mei of 1 april 1940 te Bergen op Zoom.819 Overleed op 7 april 1940 te Bergen op Zoom.819 Hij overleed om elf uur ’s avonds, de aangifte werd gedaan door Cornelis Linders, 33, grondwerker, woonachtig te Bergen op Zoom.819

Kinderen van J.B. Linders (LW104) & J.C. de Dooij

LW149. P. Linders. Hij trouwde met R. Mol.

LW150. E. (Lisa) Linders. Geboren in 1938 te Bergen op Zoom.2980 Overleed in 1996 te Roosendaal (West-Brabant).2980 Zij trouwde met Johannes Cornelis Gelens.

LW151. J.P. (Jan) Linders. Geboren in 1939 te Bergen op Zoom.2980 Overleed in 1999 te Nieuw-Vossemeer (West-Brabant).2980 Hij trouwde met C.A. (Corrie) Smout.

Kinderen Linders-Smout:

 • LW163  R. Linders
 • LW164  S. Linders

LW152. A.W.J. (Fons) Linders, zie kwartierstaatnummer 6. Geboren in 1944 te Bergen op Zoom. Overleed in 2015 te Bergen op Zoom. Hij trouwde met H.M.M. (Lenie) van den Kieboom, zie kwartierstaatnummer 7. Geboren in 1943 te Bergen op Zoom. Overleed in 1969 te Bergen op Zoom.

LW153. J. (Sjaak) Linders. Geboren in 1945 te Bergen op Zoom.2980 Overleed in 2016 te Bergen op Zoom.2980 Hij trouwde met M. Nuijtemans.

LW154. W. (Wil) Linders.

Kinderen van Wim Linders (LW105) & Dora van der Velden

LW155. M.E.T. (Marijke) Linders. Bron 3018 schrijft: “gezin woonde aan de Heerbaan 112, het huis dat door haar opa Piet van der Velden is gebouwd.”3018 Zij trouwde met W. Hol, zoon van Kees Hol (*Tiel, Betuwe, Gelderland, 9 december 1917,3018 Nijmegen, Gelderland, 27 juni 2002,3018 begr. Millingen aan den Rijn, Gelderland, 2 juli 20023018) & Johanna Maria van Rossum (*Huissen, Overbetuwe, Gelderland, 29 mei 1917,3018 Beek, Rijk van Nijmegen, Gelderland, 28 mei 2005,3018 begr. Millingen aan den Rijn, Gelderland, 2 juni 20053018). Kees was politieagent te Millingen aan den Rijn, als opvolger van J.H.R. Wesseling.3018

LW156. P.M.G. (Peter) Linders. Hij trouwde met Cokkie van den Berg, dochter van Theodorus Antonius (Theo) van den Berg (*Herwen en Aerdt, Gelderland, 5 augustus 1920,3018 Millingen aan den Rijn, Gelderland, 19 januari 2010,3018 crematie 25 januari 2010 in crematorium Jonkerbos te Nijmegen3018) & Johanna Maria Geertruda (Riet) Coppens (*20 oktober 1928,3018 Millingen aan den Rijn, Gelderland, 6 februari 2014,3018 crematie 13 februari 2014 in crematorium Jonkerbos te Nijmegen3018). Theo was columnist in huis-aan-huisblad ‘de Rozet’, lid in de orde van Oranje-Nassau en lid van kunstwielrenvereniging Juliana.3018

Kind van Adrianus Linders (LW108)

LW157. C.W. (Corry) Linders. Geboren op 13 maart 1949 te Gorinchem (Zuid-Holland).3017 Overleed op 21 juni 2012 te Gorinchem (Zuid-Holland).3017 Zij trouwde met Frank Woesthoff. Geboren op 28 december 1940 te Gorinchem (Zuid-Holland). Overleed op 11 maart 2006 te Gorinchem (Zuid-Holland). Zij zijn de ouders van zanger Dinand Woesthoff.

Kinderen van Jan Linders (LW112) & Juliana Cornelia Jaspers

LW158. M.C.W. Linders. Geboren in 1932.1273,80 Zij trouwde met C.A. de Jong.80

LW159. G. Linders. Geboren in 1937.1273,80 Hij trouwde met A. Verbeek.80

LW160. A.P. Linders.

LW161. P.V. Linders.

Kind van C. (Cees) Linders (119) & S. Saarloos

LW162. W. Linders.

Negende generatie


Kinderen van P. Linders (LW149) & R. Mol

LW163. J. Linders. Hij trouwde met B. Schoonbergen.

Kinderen:

 • LW172  B. Linders (1998-)
 • LW173  J. Linders (2005-)

LW164. M. Linders. Zij trouwde met R. van Hoek.

Kinderen van J.P. Linders (LW151) & C.A. Smout

LW165. R. Linders. Hij trouwde met H. Cappon op 24/3-1995.

Kinderen:

 • LW174  D.J. Linders, geboren 28/4-1997 te Breda.
 • LW174a  A. Linders, geboren 24/6-1999 te Etten-Leur.

LW166. S. Linders. Haar partner is J.P. Lee. Hun kinderen zijn T.J. Lee, geboren 1999 in Halsteren en T.R. Lee, geboren in 2002 te Halsteren.

Kinderen van A.J.W. Linders (LW152) & H.M.M. van den Kieboom

LW167 I.J.M. Linders (zie kwartierstaatnummer 3). Geboren 1964 te Bergen op Zoom. Zij trouwde met P.C. Bernaards op 17 mei 1990 te Halsteren (West-Brabant).61 Geboren in 1963 te Bergen op Zoom. Hij was een zoon van P.C.M. (Piet) Bernaards (*Bergen op Zoom, 14 juni 1934, Ossendrecht, West-Brabant, 26 juni 2015, zie kwartierstaatnummer 4) & C. (Corrie) Franken (*Bergen op Zoom, 22 mei 1937, aldaar, 12 maart 2017, zie kwartierstaatnummer 5).

LW168. P.M.A. Linders. Geboren in 1967 te Bergen op Zoom.

LW169. J.C.H.M. Linders. Geboren in 1968 te Bergen op Zoom.

Kinderen van J. Linders (LW153) & M. Nuijtemans

LW170. C. Linders. Hij trouwde met T.

LW171. R. Linders. Hij trouwde met L.

Tiende generatie


LW172. B. Linders. Geboren in 1998.

LW173. J. Linders. Geboren in 2005.

LW174. D.J. Linders. Geboren in 1997.

LW174a. A. Linders. Geboren in 1999.

LW175. T. Linders. Geboren in 2018.

LW176. R. Linders. Geboren in 1994.2980

LW177. J. Linders. Geboren in 1996.2980

LW178. M. Linders. Geboren in 20002980

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *