Generatie 17 t/m 27 (65.536 – 70.000.644)

Geen gegevens gevonden

Geen gegevens gevonden

 

Let op! Andere huwelijken niet bijgevoegd!

Deze generatie op naam of nummer doorzoeken? Druk op ⌘cmd+f! (werkt met browser Google Chrome)

Generatie 17   65.536-130.832
Generatie 18   131.072 – 261.632
Generatie 19   266.272 – 518.100
Generatie 20   535.164 – 1.034.688
Generatie 21   1.070.356 – 2.000.972
Generatie 22   2.140.720 – 4.001.926
Generatie 23   4.289.160 – 8.003.848
Generatie 24   8.745.152 – 16.007.696
Generatie 25   17.490.304 – 32.015.392
Generatie 26   34.980.612 – 35.000.322
Generatie 27   69.961.224 & 70.000.644


Generatie 17 (65.536 – 130.832)


Naar boven.


65.536 Nout Peter Noutsen. Geboren rond 1460 te Loenhout (Antwerpen, België) ? Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Arnoldus Pieters – Nouts.


65.538 Peter Hovelmans. Geboren rond 1465.


65.544 Goosem Lemmens. Geboren rond 1470 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761

Hij trouwde met Cornelia Cornelis van Bavele.

65.545 Cornelia Cornelis van Bavele. Geboren rond 1482.761


65.548 Hendrik Cornelis van Aerde. Geboren rond 1470 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761

Hij trouwde met Cornelie.

65.549 Cornelie.


66.304 Abram Lodiers. Geboren rond 1515.


66.568 Adriaen Dierk Roovers. Geboren rond 1445 te Rijsbergen (West-Brabant).325 Overleed op 27 februari 1542 te Rijsbergen (West-Brabant).325 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Adriaan Dirck – Roevers.

Hij trouwde met Kathelijne Hubrecht Peter Jan van Overaa.

66.569 Kathelijne Hubrecht Peter Jan van Overaa. Geboren rond 1449 te Rijsbergen (West-Brabant).325 Overleed vóór 22 april 1502 te Rijsbergen (West-Brabant).761,325 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Kathelijn Huybrecht Jan, Kathelijn Hubrecht Peter Jan – Van Overa.


66.570 Peter Jan Hendrik Verwijmen. Geboren rond 1454 te Klein-Zundert (West-Brabant).325 Overleed vóór 15 april 1522.325 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van de Wijmaren.

Hij trouwde met Golle.

66.571 Golle.


66.572 Jan Gillis Lippens. Geboren rond 1470 te Klein-Zundert (West-Brabant).325

Hij trouwde met Geertruij Jan Ghijsels.

66.573 Geertruij Jan Ghijsels. Geboren rond 1470 te Zundert (West-Brabant) ?325


66.574 Jan Peter Jan van Overaa. Geboren rond 1440 te Zundert (West-Brabant) ?


66.772 Gheert Peeters van Dongen. Geboren rond 1515 te Wouw (West-Brabant) ?


66.888 Peter Jan Peter Eelkens. Geboren rond 1500 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Overleed vóór 4 juli 1542.929

Hij trouwde met Thijsken Niclaes Steven Reijnen.

66.889 Thijsken Niclaes Steven Reijnen. Geboren rond 1505 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929


66.890 Korst Jan Korstkens. Geboren rond 1505 te Tilburg (Midden-Brabant) ?


66.892 Willem Denis Peter Mutsaerts. Geboren rond 1495 te Tilburg (Midden-Brabant) ?465

Hij trouwde met Aleijt Jan Willem (Aleyt) Mutsaerts.

66.893 Aleijt Jan Willem (Aleyt) Mutsaerts. Geboren rond 1505 te Tilburg (Midden-Brabant) ?


66.894 Peter Jan Melis. Geboren rond 1480 te Tilburg (Midden-Brabant).929 Overleed vóór 1540.465,929

Hij trouwde met Aleijt Peter Herman van Heijst rond 1530.465

66.895 Aleijt Peter Herman van Heijst. Geboren rond 1500 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Overleed vóór 18 januari 1553.929


66.896 Mathijs van Gorop. Geboren rond 1470 te Goirle (Midden-Brabant).948 Overleed vóór 31 december 1532 te Goirle (Midden-Brabant).948 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Gorop, van Gorp. Citaat uit bron 948, stamboom Bus-vanden Elsen: ”14 december 1554: Steven zoon van wijlen Goijaert Verschueren als man en momber van Engel, Jan Jan Sijmons de jonge als man en momber van Lijsbet, Henrick Cornelis Gherit Smolders als man en momber van Mathijske en Jan Wouter Jans als man en momber van Emke, allen dochters van wijlen Willem van Gorp, elk voor een achtste deel en Henrick zoon van wijlen Gherit Smolders als wettelijke en door de Heer aangestelde momber van Jan, Willem en Marten, gebroeders, Lijsbet, Ariaenke, Anneke, Marike en Lijsbet, gezusters, onmondige kinderen van Cornelis zoon van wijlen Gherit Smolders door deze Cornelis en uit wijlen Jenneke zijn vrouw dochter van wijlen Willem van Gorp samen verwekt, waar Henrick voors. voor instond en geloofde, ook voor een achtste deel, en nog Adriaen zoon van wijlen Denijs Mutsaerts als door de Heer en de wet gezette en aangestelde voogd van de onvolwassen kinderen van wijlen Jan Aert Jacops bij name van Aert en Adriaen, gebroeders, Heijlwich, Willemke, Vijver, Anneke, Huijbertke en Peterke,gezusters, welke kinderen deze wijlen Jan Aert Jacops verwekt en verkregen had bij Cornelia zijn vrouw dochter van wijlen Willem van Gorp, waar Adriaen voors. ook voor instond en geloofde, ook voor een achtste deel hen toebehorende in 1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht elk jaar te betalen op de hoogtij van kerstmis uit een zesde deel van een huis en hof met degrond en toebehoren van de erfenis in zoverre als Jan zoon van wijlen Marten Peter Gherits eertijds daarin gerechtigd is geweest, gelegen in de parochie van Tilburg in een stede genaamd de Bochamer, welk mud rogge erfpacht voors. Jan zoon van wijlen Marten Peter Gherits als schuldenaar geloofd en gevest had aan Geertruijt dochter van Willem Mutsaerts ten behoeve van haar en ten behoeve van Marten natuurlijke zoon van deze Jan en Geertruijt voors. en welk mud rogge erfpacht voors. Willem zoon van wijlen Mathijs van Gorp gekocht en verkregen had van Jan zoon van wijlen Mathijs van Gorp zijn broer en van Adriaen Jan Peter Ghijben als man en momber van Elijsabet dochter van wijlen Mathijs voors. eensdeels en wat hem deels aangekomen en verstorven was van wijlen Mathijs zijn vader en de voors. Mathijs had dat mud rogge erfpacht gekocht en verkregen van Geertruijt dochter van Willem Mutsaerts en van Marten natuurlijk zoon van Jan Marten Peter Gherits voornoemd, op welk mud rogge erfpacht voors. Willem zoon van wijlen Mathijs van Gorp als gemachtigde van Geertruijt zijn moeder een wettige konde en waarheid beleid heeft gehad, zoals dat altesamen in verscheidene schepenbrieven van Tilburg daarop gemaakt, meer volkomen is begrepen; bovenstaande verkopers hebben dit wettelijk en erfelijk verkocht aan Jan zoon van wijlen Willem van Gorp samen met de genoemde brieven in zoverre die dat aangaan en met al het recht, met afgaan en vertijen. De voornoemde verkopers hebben geloofd elk in de naam als voor als schuldenaars op zich en op al hun goederen, hebbende en verkrijgende, dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en in de naam als voor te doen houden zonder enig wederzeggen en alle kommer en calangies van hunnentwege, vanwege hun huisvrouwen en ook vanwege de onmondige kinderen en hunouders daarop komende elk tot zijn achtste deel voorschr. toe allemaal voor hem af te doen. Item hierbij staande de voornoemde Cornelis zoon van wijlen Gherit Smolders weduwnaar van Jenneke zijn huisvrouw voornoemd en Cornelia weduwe van Jan Aert Jacops ook voornoemd met haar voogd hebben elk op tocht en het recht, dat elk had in dat mud rogge erfpacht voors., vertegen ten behoeve van hun kinderen voornoemd, gelovende dit vertijen altijd vast en stendig te houden en van tochtenwege daarop nooit meer aanspraak te maken met geen ankel recht, zonder arglist.’’948

Hij trouwde met Geertruida Willem Adriaen Mutsaerts.

66.897 Geertruida Willem Adriaen Mutsaerts. Geboren in 1475 te Oisterwijk of Tilburg (Midden-Brabant) ?948


66.898 Jan Gielis van der Heijden. Geboren rond 1470 te Tilburg (Midden-Brabant) ?


67.008 Sijmon Matheeussone. Geboren rond 1465. Overleed rond 1545. Woonde te Berkel-Enschot (Midden-Brabant). Sijmon was tiendepachter van de Sint-Geertruiabdij van Leuven.


67.010 Jan Gerit van Hove. Geboren rond 1480.


67.016 Gijsbert Peter Claus Zegers. Geboren rond 1489 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Overleed vóór 28 april 1556.929

Hij trouwde met Magriet Colen vóór 1520.929

67.017 Margaretha Willem Laureijs (Magriet) Colen. Geboren rond 1500 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929


67.018 Jan Reijner Jan Reijner van Broechoven. Geboren rond 1480 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Overleed vóór 1531.929

Hij trouwde met Jutta Wouter Willem Verschueren.

67.019 Jutta Wouter Willem Verschueren. Geboren rond 1480 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Overleed na 4 januari 1559.929


67.020 Daniël Gerrit van Heijst. Geboren na 1490 te Tilburg (Midden-Brabant).1040 Overleed rond 1560 te Tilburg (Midden-Brabant).1040

Hij trouwde met Catharina Huijbert Gerit Reijnen.

67.021 Catharina Huijbert Gerit Reijnen. Geboren rond 1500 te Tilburg (Midden-Brabant).1040 Overleed te Tilburg (Midden-Brabant).1040


67.022 Cornelis Peter Jan Mutsaerts. Geboren rond 1490.465 Overleed rond 1554.465

Hij trouwde met Cornelisken.

67.023 Cornelia (Cornelisken). Geboren rond 1500. Overleed na 1555.465


67.040 Huybrecht Thoen Pullekens. Geboren rond 1502 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?1042 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Huijbrechts.

Hij trouwde met Magriet Jan Beijers.

67.041 Magriet Jan Beijers. Geboren rond 1500 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?


67.264 Wouter Adriaen Vergouwen. Geboren rond 1500 te Zundert (West-Brabant) ?


67.266 Jan Hermans. Geboren rond 1500.


67.268 Antonij Stoops. Geboren rond 1500 te Zundert (West-Brabant) ?


67.270 Huybrecht Jan Rombouts. Geboren rond 1505 te Zundert (West-Brabant) ?761 Overleed na 1573.761 Het patroniem ‘Jan’ is niet zeker.761

Hij trouwde met Lucia Roelen Nout Roelen.

67.271 Lucia Roelen Nout Roelen. Geboren rond 1505.


67.444 Willem Sanders. Geboren rond 1520 te Wouw (West-Brabant) ?


67.456 Bertelmeus (Meus) van den Groesen. Geboren rond 1475 te Zundert (West-Brabant) ?1039 Woonde te Zundert-Maerbergen (West-Brabant).1039 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Vergroesen. Citerende uit bron 1039: ”De betekenis van de familienaam moet worden gezocht bij ‘groes’, een bijvorm van gras, meestal gebruikt in de zin van graszodes. De benaming groes- en weideland komt te Zundert regelmatig voor. Zo wordt in de rentmeesterrekeningen van de Nassause domeinraad ‘t Pleexken Groesen genoemd. Het betrof een perceeltje grond aan de muur van het kerkhof van Zundert, dat sedert 1602 in erfcijns was uitgegeven. Het toponiem stond, voor zover bekend, niet in relatie tot iemand uit die hier behandelde familie.”1039

Hij trouwde met Hanne Thijs Heerstraets.

67.457 Hanne Thijs Heerstraets. Geboren rond 1480.105 Overleed vóór 1 december 1551.105


67.480 Peter Nout van der Vloet. Geboren rond 1460 te Zundert (West-Brabant) ?761 Overleed vóór 1539.761 Geloof: rooms-katholiek.

Hij trouwde met Cornelia Jan Wouter Conincx.

67.481 Cornelia Jan Wouter Conincx. Geboren rond 1480 te Zundert (West-Brabant) ?761 Overleed vóór 1542.761 Geloof: rooms-katholiek.


67.482 Peter Jacob Coppen Lijsen. Geboren rond 1485 te Zundert (West-Brabant) ?

Hij trouwde met Cornelia Hendrik Andries Michiels.

67.483 Cornelia Hendrik Andries Michiels. Geboren rond 1485.


67.760 Joannes Leonardi van der Schueren. Geboren rond 1495 te Meer (Antwerpen, België).23

Hij trouwde met Elisabeth Adriaen Stoelkens.

67.761 Elisabeth Adriaen Stoelkens. Geboren rond 1500.


67.762 Adriaen Cornelii Tielmans. Geboren rond 1510.


67.764 Jan Ots. Geboren rond 1510.


68.104 Peter Jan Jan Zwijsen. Geboren rond 1480 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Overleed vóór 23 november 1541.929

Hij trouwde met Cornelia Jan Gerit Wouters Rode Gerit.

68.105 Cornelia Jan Gerit Wouters Rode Gerit. Geboren rond 1485 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929


68.106 Adriaen Gijsbert Gijsbert van Boerden. Geboren rond 1480 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Overleed vóór 1536.132

Hij trouwde met Peterken Willem Jan Mutsaerts.

68.107 Peterken Willem Jan Mutsaerts. Geboren rond 1480 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Overleed na 1552.929


68.320 Marcellis Ghijb (Gerit) Haermans. Geboren rond 1500 te Tilburg (Midden-Brabant) ? Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Wijten.

Hij trouwde met Margriet Hendrick Gerit van Boerden vóór 1530.615

68.321 Margriet Hendrick Gerit van Boerden. Geboren rond 1500 te Tilburg (Midden-Brabant) ? Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Beijkens.


68.322 Jan Gerit Reijnen. Geboren rond 1500 te Tilburg (Midden-Brabant) ?


68.324 Goijaert Hendrick Pulskens. Geboren rond 1460 te Tilburg (Midden-Brabant) ? Overleed vóór 6 februari 1546.929 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Polslauwers.

Hij trouwde met Mechteld Peter Gijsbert van Boerden vóór 1515.929

68.325 Mechteld Peter Gijsbert van Boerden.


68.326 Peter Gijsbert Gijsbrecht van Boerden. Geboren rond 1435 te Tilburg of Oisterwijk (Midden-Brabant) ?929 Overleed vóór 17 juli 1536.929

Hij trouwde met Mechteld Goijaert van Elderen.

68.327 Mechteld Goijaert van Elderen. Geboren rond 1440.929 Overleed vóór 17 juli 1536.929


68.328 Aert Pauwels Aerts Otten. Geboren rond 1492 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615

Hij trouwde met Dircksken Henrick Dierckx van den Eijnde.

68.329 Dircksken Henrick Dierckx van den Eijnde. Geboren rond 1495.


68.330 Matheus Henrick Stalpaerts. Geboren rond 1490 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615 Overleed rond 1560 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615

Hij trouwde met Elisabeth Martens Peter van de Sande rond 1520.615

68.331 Elisabeth Martens Peter van de Sande. Geboren rond 1495.


68.344 Gerit Vranck Gerit Lemmens. Geboren rond 1500 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929

Hij trouwde met Danielken Goossen Laureijs in den Acker vóór 1540.929

68.345 Danielken Goossen Laureijs in den Acker. Geboren in 1510 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929


68.346 Cornelis Cornelis Sberen. Geboren rond 1525 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929

Hij trouwde met Jenneken Gerit Gerit Reijnen.

68.347 Jenneken Gerit Gerit Reijnen. Geboren rond 1530 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929


68.348 Embrecht Goijaert Hendrick Pulskens. (Dezelfde als nummer 34.162.)

68.349 Lamberta Gerit Lambert van Boerden. (Dezelfde als nummer 34.163.)


68.356 Jacob Lenaerts. Geboren rond 1500 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761 Overleed vóór 6 december 1581.761 Geloof: rooms-katholiek.

Hij trouwde met Cathalijn Verdijck.

68.357 Cathalijn Verdijck. Geboren rond 1500.761 Overleed vóór 6 december 1581.761 Geloof: rooms-katholiek.


68.358 Jan Diercx. Geboren rond 1505 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761

Hij trouwde met Cathalijne Michiel Jacobs.

68.359 Cathalijne Michiel Jacobs. Geboren rond 1510.761


68.360 Corstiaen Hendrick Hendrick van Tychelt. Geboren rond 1480 te Loenhout (Antwerpen, België) of Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761 Woonde te Loenhout (Antwerpen, België), rond 1520.761 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Corstiaen, Kersten – Van Tichelt.

Hij trouwde met Tijsken Jan Priesterdonck.

68.361 Tijsken Jan Priesterdonck. Geboren rond 1495.761 Woonde te Loenhout (Antwerpen, België), rond 1520.761 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Mathea Jans. Haar achternaam verwijst mogelijk naar de Priesterdonkhoeve te Essen.761


68.364 Michiel Cornelis Michiel van Elsacker. (Dezelfde als nummer 61.952.)

68.365 Marijken Jan Willem Maes. (Dezelfde als nummer 61.953.)


68.366 Peeter Beijers Van Voxdael. (Dezelfde als nummer 32.090.)

68.367 Elisabeth Pietersdr van Eeckelen. (Dezelfde als nummer 32.091.)


68.372 Berthelmeus Jacop Meeus van Broeckhoven. Geboren rond 1490 te Wuustwezel (Antwerpen, België).761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Bartholomeeus Jacob.


68.374 Jan Jan Lauwer Thys. Geboren rond 1498 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ? Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Thijs.

Hij trouwde met Marie Peter Jan Jans.

68.375 Marie Peter Jan Jans. Geboren rond 1504.


68.382 Cornelis Simons. Geboren rond 1515.


68.384 Cornelis van Stayen. Geboren rond 1485 te Loenhout (Antwerpen, België).761

Hij trouwde met Magdalena Cornelis Kersten van den Bleeck.

68.385 Magdalena Cornelis Kersten van den Bleeck. Geboren rond 1488 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761 Overleed in 1530 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761


68.386 Lambrecht Jacob Broomans. Geboren rond 1490 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Overleed vóór 15 februari 1567.761

Hij trouwde met Peternelle Claes Peeters.

68.387 Peternelle Claes Peeters. Geboren rond 1495.


68.400 Matthijs van Aerde. Geboren rond 1510 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761

Hij trouwde met Marie Jan van Staeijen.

68.401 Marie Jan van Staeijen. Geboren rond 1510 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761


68.416 Joannes Lodewijckx. Geboren rond 1498 te Wuustwezel (Antwerpen, België).3 Overleed in 1566 te Wuustwezel (Antwerpen, België).3

Hij trouwde met Catharina.

68.417 Catharina.


68.432 Peeter van Ostaeyen. Geboren rond 1490.

Hij trouwde met Paeschijne Leijs.

68.433 Paeschijne Leijs.


68.434 Antonius Jacobs Jans Thoens. Geboren rond 1500.23 Overleed rond 1570.23


68.460 Jan van Bergen. Geboren rond 1520.


68.464 Jan Beijers Van Voxdael. (Dezelfde als nummer 64.180.)

68.465 Maria Berthlemeeus Baltijsael Coster. (Dezelfde als nummer 64.181.)


68.472 Willem Dierk Hendrik van Wouw. (Dezelfde als nummer 52.500.)

68.473 Machtelt Peter Coeck. (Dezelfde als nummer 52.501.)


68.474 Jan Cornelis Claes. Geboren rond 1510.


68.608 Corstiaan van de Weteringh. Geboren rond 1490.


69.296 Jan Nouten. Geboren rond 1520 te Nieuwmoer (Antwerpen, België).1035 Citerende uit bron 1035: ”Dit geslacht wijzigt door het gebruik van de patroniemen enige malen van achternaam. Zo wordt een aanvang genomen in 1520 met Jan Nouten en vervolgens zien we Crijnssen, Marijnissen en één van deze zijn kinderen, Dingeman Marijnissen Nouten, zet het geslacht verder met zijn voornaam als volgende patroniem bij zijn kinderen. Ook bij zijn zoon Antonius wijzigt de patroniem in Dingemans en bij deze zijn zoon Dingheman, welke naar Stabroek verhuist, wordt de patroniem Dingemans de achternaamen behouden zijn nakomelingen deze als definitieve achternaam. Alhoewel deze familie in Nieuwmoer-Kalmthout woonde, werden veel dopen, huwelijken en overlijdens in Nispen-Essen genoteerd. In sommige gevallen vind men dezelfde gebeurtenissen zowel in de parochieregisters van Kalmthout als in deze van Nispen terug.’’1035


69.298 Marinus Anthonissen de Heere. Geboren rond 1520 te Nieuwmoer (Antwerpen, België) ?1035,439


69.300 Cornelis Janssoon van Gorp. (Dezelfde als nummer 16.724.)

69.301 Ida (Yken) Wynants. (Dezelfde als nummer 16.725.)


69.302 Gherit Anthonis Jan Adrian (Geraert) Smolders. (Dezelfde als nummer 25.056.)

69.303 Cornelia Denijs Jan Peter Crillaerts. (Dezelfde als nummer 25.057.)


69.392 Thomas van Meel. Geboren rond 1515, mogelijk te Zundert (West-Brabant).  Update: 7 december 2015


70.912 Petrus Wilhelmus Laureijns Mutsaerts. Geboren rond 1433, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Overleed rond 1505.

Hij trouwde met Engelberta Hendrick Beertken.

70.913 Engelberta Hendrick Beertken. Geboren rond 1435, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Beerthen.


70.914 Peter Goijaert Vets. Geboren rond 1435, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).


70.916 Snellaert Willem Snellaert Haecx. Geboren rond 1420, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).

Hij trouwde met Catharina.

70.917 Catharina.


70.918 Jan die Heerdt. Geboren rond 1440, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).


70.920 Lambrecht Jan Herman van Boerden. Geboren rond 1450, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant). Begraven vóór 7 juni 1531.468 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Horrevoirts, Van Beurden.

Hij trouwde met Margriet Herman Daniel van Heijst.

70.921 Margriet Herman Daniel van Heijst. Geboren rond 1450, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).


70.922 Niclaes Faessen. Geboren rond 1450, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).

Hij trouwde met Heijlwich Jan Back.

70.923 Heijlwich Jan Back.


70.926 Aert Willekens. Geboren rond 1450, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).

Hij trouwde met Goelden Jan Leemans.

70.927 Goelden Jan Leemans.


70.928 Joannes Wilhelmus (Jan Willem) Mutsaerts. Geboren rond 1435. Gedoopt rond 1435 te Tilburg (Midden-Brabant).

Hij trouwde met Katelijn Hendrick de Canter.

70.929 Katelijn Hendrick de Canter.


70.930 Herman Daneel Jan van Heijst. Geboren rond 1420 te Tilburg (Midden-Brabant) ? Gedoopt in 1420 te Tilburg (Midden-Brabant).468 Overleed in 1505. Begraven op 10 maart 1505 te Tilburg (Midden-Brabant).468 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Herman Danïel Jan, Herman Daniel Jan – Heijsten.

Hij trouwde met Kathelijn Peter van Vught.

70.931 Kathelijn Peter van Vught. Geboren in 1420. Gedoopt in 1420.468


70.932 Steven Reijner Reijner van Broechoven. Geboren rond 1420 te Oisterwijk (Midden-Brabant).

Hij trouwde met Peterken Niclaes Wouter Roij-Gerit.

70.933 Peterken Niclaes Wouter Roij-Gerit.


70.944 Hendrik Goossen Marcelis Mous. Geboren rond 1440 te Zundert (West-Brabant) ?761

Hij trouwde met Christina Jan Conincx.

70.945 Christina Jan Conincx. Geboren rond 1440 te Zundert (West-Brabant) ?761


70.946 Wouter van der Gouwen. Geboren rond 1440.761


70.952 Jan Rombouts. Geboren rond 1460 te Zundert (West-Brabant) ?


70.968 Marcelis Wouter Mous. Geboren rond 1380 te Wernhout (West-Brabant) ?761

Hij trouwde met Joanna Conincx.

70.969 Joanna Conincx. Geboren rond 1390.


71.680 Cornelis Joos Wouter van Oevelen. Geboren rond 1430 te Kalmthout (Antwerpen, België) of Ranst (Antwerpen, België) ?761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van Ranst.

Hij trouwde met Kathelijne Jan Hermans.

71.681 Kathelijne Jan Hermans. Geboren rond 1430.761


71.684 Huyb Goossen. Geboren rond 1480.


71.716 Anthonis Jan Thoenenx. Geboren rond 1490 te Achterbroek (Antwerpen, België) ?761 Overleed rond 1541. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Thoenen.

Hij trouwde met Cornelia Peeter Gheens.

71.717 Cornelia Peeter Gheens. Geboren rond 1490.761 Overleed na 1554.761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cornelia Peter.


71.784 Jan Hovelmans. Geboren rond 1510 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?


71.786 Adriaen Jacobs. Geboren rond 1510.761


71.792 Aert Theun Mulders. Geboren rond 1515 te Zundert (West-Brabant) ?761


72752 Geert Wouter Sagers. Geboren rond 1500 te Zundert (West-Brabant) ?761 Update: 31/1-2018


72.784 Adriaen Zeeuwen. Geboren rond 1450 te Wouw (West-Brabant) ?23 Ene Adriaen van der Elst werd in 1493 in verband gebracht met vererving en en vestenis in percelen te Wouw en Kruisland.23


74.296 Petrus van der Hoeven. Geboren rond 1475 te Oirschot (Oost-Brabant) ?


74.300 Dirck Jan Corstiaen die Cort. Geboren rond 1475. Overleed op 2 maart 1508 te Oirschot (Oost-Brabant).465


74.992 Johan III (Johann) van Holset. Geboren rond 1415 te Eijsden-Kasteel Oest (Zuid-Limburg) ?921 Overleed in 1487.921 Begraven bij kasteel Oest te Eijsden-Kasteel Oest (Zuid-Limburg).921  Woonde mogelijk te Eijsden (Zuid-Limburg) of Breust (Zuid-Limburg).921 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: van Holsit, ‘’Johan III van Holsit genaamd Oost’’. Johann was heer van Oost (1465) en burgemeester van Breust (1461). Meer informatie hier.

Hij trouwde met Johanna Maria van Gronsveld.

74.993 Johanna Maria van Gronsveld. Geboren rond 1395 te Gronsveld (Zuid-Limburg) ? Begraven bij kasteel Oest te Eijsden-Kasteel Oest (Zuid-Limburg).921 Woonde mogelijk te Eijsden (Zuid-Limburg) of Breust (Zuid-Limburg).921 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Johanna, Joanna Maria.


74.994 Hendrik (Henri) Meelcop van Broeck. Geboren rond 1415 te Voeren-Altembrouck (Limburg, België) ?921 Woonde te Voeren (Limburg, België) ? Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Meelcop, Meelcop de Brouck. Henri bezat land te Valkenburg a/d Geul. 921

Hij trouwde met van Waelhoven.

74.995 van Waelhoven.


74.996 Johan van Coelen. Geboren rond 1450 te Sint-Truiden (Limburg, België) ? Johan was schepen te Sint-Truiden.921


75.448 Cornelis Coeymans. Geboren rond 1470 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761


77.552 Arnoldus Meesters. Geboren rond 1490 te Kalmthout (Antwerpen, België) ?


78.024 Adriaen Willem Moerkints. Geboren rond 1485 te Roosendaal (West-Brabant) ?


78.030 Antonis Claes. Geboren rond 1485.


79.434 Jan Ooms. Geboren rond 1485.761 Overleed vóór 24 februari 1539.761

Hij trouwde met Lijsbeth Jan Peter Jans.

79.435 Lijsbeth Jan Peter Jans. Geboren rond 1485.761 Overleed na 15 mei 1565.761


79.484 Jan van Yperen. Geboren rond 1480 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761

Hij trouwde met Beatrix Merten van Yperen.

79.485 Beatrix Merten van Yperen. Geboren rond 1480 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761


79.486 Peter Verwilt. Geboren rond 1490.761


79.488 Peter Geert Peter Vorsselmans. Geboren rond 1483 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Overleed vóór 1537 te Loenhout (Antwerpen, België).761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Petrus Geert, Peter – Vorselmans. Peter was schepen te Loenhout.761

Hij trouwde met Lysken Jan Vercreke.

79.489 Lysken Jan Vercreke. Geboren rond 1483 te Loenhout (Antwerpen, België) ?23,761 Overleed tussen oktober 1547 en januari 1548 te Loenhout (Antwerpen, België).23,761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Elisabeth Jans – Ghys, Ghijs.


79,490 Corstiaen Hendrick Hendrick van Tychelt. (Dezelfde als nummer 68.360.)

79.491 Tijsken Jan Priesterdonck. (Dezelfde als nummer 68.361.)


79.492 Frans Marcelissen. Geboren rond 1490 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761

Hij trouwde met Lijsbeth Jan Braens.

79.493 Lijsbeth Jan Braens. Geboren rond 1490 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761


79.504 Joannes Jan (Jan) Aerts. Geboren rond 1475 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?

Hij trouwde met Lijsbeth.

79.505 Lijsbeth.


79.508 Lenaert Boets. Geboren rond 1460 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Overleed vóór 14 februari 1540.761 Geloof: rooms-katholiek.

Hij trouwde met Cornelia van Aerde.

79.509 Cornelia van Aerde. Geboren rond 1470. Geloof: rooms-katholiek.


79.512 Michiel Verstraeten. Geboren rond 1465 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761


79.514 Peter Theeus. Geboren rond 1465.761


79.516 Peter Thijs. Geboren rond 1490.761


79.520 Gerardus (Geert) de Bije. Geboren in 1465 te Zandvliet (Antwerpen, België) ?302 Overleed in 1521.302 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: de Bie.

Hij trouwde met Lucia (Lucye).

79.521 Lucia (Lucye).


79.522 Corneel Goesen Roeyen. Geboren rond 1475.


81534 Hendrik Andries Herstraets. Geboren rond 1500.761 Update: 31/1-2018

Hij trouwde met Christina.

81535 Christina. Geboren rond 1500.761 Update: 31/1-2018


81.920 Jacob Wouter Thijsz. Geboren rond 1465 te Oirschot-Spoordonk (Oost-Brabant) ?


81.924 Geerit Mercks. Geboren rond 1485.


81.936 Jan Gijsbrechts van Kerkoerle. Geboren rond 1490 te Oirschot (Oost-Brabant) ?


81.940 Augustijn Mengelen. Geboren rond 1490.


81.944 Dirck Aert Haubrakens. Geboren rond 1495 te Oirschot (Oost-Brabant) ?


83.040 Marten Zibs. Geboren rond 1435 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Marten had zover bekend drie kinderen met de achternamen Sibs, Opt Hesschot en Opte Rijdt.761


83.042 Hendrik Hovelmans. Geboren rond 1460 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761


83.064 Peeter van de Cloot. Geboren rond 1500 te Loenhout (Antwerpen, België) ?

Hij trouwde met Maria Luycx.

83.065 Maria Luycx. Geboren rond 1500.


83.128 Cornelis Luijcx. Geboren rond 1500 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Overleed vóór 13 september 1568.761 Geloof: rooms-katholiek.

Hij trouwde met Catharina.

83.129 Catharina. Geloof: rooms-katholiek.


83.130 Laureijs Jan Nouts. Geboren rond 1510 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Overleed tussen 17 februari 1569 en 12 november 1582.761 Geloof: rooms-katholiek.

Hij trouwde met Adriana Cornelis Nijs van den Bogaert.

83.131 Adriana Cornelis Nijs van den Bogaert. Geboren rond 1515.761 Geloof: rooms-katholiek.


83.156 Jan Wouters Sconicnx. Geboren rond 1480 te Zundert (West-Brabant) ?


83.456 Gerrit Janszn Oirlemans. Geboren in 1395 te Loon op Zand (Midden-Brabant).951 Overleed in 1472 te Sprang (Midden-Brabant).951 Woonde mogelijk te Loon op Zand, aan ’Die Vaert’, in 1437. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Oerlemans, Orlemans. Gerrit was landbouwer. Hij bezat een huis aan ‘Driemeer op die Vaert’ te Loon op Zand. 951

Hij trouwde met Adriana Peter Dirx die Weert op 20 juni 1430 te Loon op Zand (Midden-Brabant).951

83.457 Adriana Peter Dirx die Weert. Geboren in 1395.951 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Adriana Peter Dix – De Weert.


83.458 Hendric Sijmons Sijmons. Geboren vóór 1410 te Sprang (Midden-Brabant).951 Overleed vóór 1486 te Sprang (Midden-Brabant).951 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Henricus – Simons.

Hij trouwde met Maria (Marij).

83.459 Maria (Marij). Geboren in 1420.951 Overleed vóór 1486 te Sprang (Midden-Brabant).951


83.464 Lauwerijs de Wit. Geboren in 1440 te Loon op Zand (Midden-Brabant).302


83.468 Mathijs Glavemans. Geboren in 1430 te Loon op Zand (Midden-Brabant) ?302


84.560 Aert van Heumen. Geboren rond 1440 te Oss (Oost-Brabant) ?


85.152 Aert de Grauw. Geboren rond 1455 te Zundert (West-Brabant) ?


85.216 Bartholomeus Verbunt. Geboren rond 1460 te Tilburg (Midden-Brabant) ?


85.232 Hendrick van Spaendonck. Geboren rond 1470, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).

Hij trouwde met Marij Lemmens Weijmers.

85.233 Marij Lemmens Weijmers.


85.234 Gerit Cornelis Ancems. Geboren rond 1480, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).

Hij trouwde met Hillegont Jan Peters.

85.235 Hillegont Jan Peters.


85.236 Jan Daniel Jan van Heijst. Geboren rond 1465, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).

Hij trouwde met Heijlwich Gerit Crillaerts.

85.237 Heijlwich Gerit Crillaerts.


85.238 Denijs Zebrecht Denis Verhoeven. Geboren rond 1465, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).

Hij trouwde met Geertruijd.

85.239 Geertruijd.


85.240 Gijsbert van de Gheijn. Geboren rond 1465, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).

Hij trouwde met Sijmona Jan Sijmons.

85.241 Sijmona Jan Sijmons.


85.242 Peter Jan Crillaerts. Geboren rond 1450 te Tilburg (Midden-Brabant) ?948 Overleed in 1530.948 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Peter, Jan.

Hij trouwde met Jenneken Peter Eelkens.

85.243 Jenneken Peter Eelkens. Geboren rond 1440 te Tilburg (Midden-Brabant) ?948


85.244 Hendrick Roelof Roeloffs. Geboren rond 1465, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).

Hij trouwde met Heijlwich Jan Jan Stappaerts.

85.245 Heijlwich Jan Jan Stappaerts.


85.392 Joannes (Jan) Tuysch. Geboren rond 1450.


86.100 Antonis Peter Daniel van Boerden. Geboren rond 1480 te Tilburg (Midden-Brabant) ?465 Overleed rond 1540.465

Hij trouwde met Marij Laureijs Elen Mutsaerts.

86.101 Marij Laureijs Elen Mutsaerts. Geboren rond 1480 te Tilburg (Midden-Brabant) ?


86446 Peeter de Heere. Geboren rond 1515 te Wuustwezel (Antwerpen, België).615 Update: 31/1-2018


86.528 Matheus Jans van Yndevelde. Geboren rond 1455 te Mechelen (Antwerpen, België).1064,1068 Woonde te Mechelen (Antwerpen, België), Roosendaal (West-Brabant ?, vanaf 1522), in 1522.1068 Woonde te Mechelen-Buiten de Kathelijnepoort (Antwerpen, België), in 1522. Woonde te Roosendaal (West-Brabant), in 1522. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Matheus. Matheus was molenaar en eigenaar van de Moedersmolen buiten de Kathelijnepoort te Mechelen (vanaf 1518), die hij kocht tegen een erfcijns. Hij kocht in 1518 tegen een erfcijns ‘de Moedersmolen’ buiten de Kathelijnepoort te Mechelen en een stuk land aan de weg naar Lier bij ‘de Bruyne Cruyce’. Hij verbond voor deze koop zijn huis ‘den Anckere’ buiten de Kathelijnepoort en en de Bruine-Kruismolen. De molen was een houten standaardmolen. Hij verkocht de molen weer in 1522 met zijn vrouw Cornelia Mercelis. Bezat land te Duffel, wat hij in 1505 verkocht [1068]. Meer informatie hier.

Hij trouwde met Cornelie Mercelis.

86.529 Cornelie Mercelis. Geboren rond 1460. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cornelia.


86.816 Gerardus Jan Huijbrechts IJsermans. Geboren rond 1495 te Essen (Antwerpen, België) ? Hij bezat goederen onder Essen.


86.922 Peter Jan Dignen. Geboren rond 1495 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Overleed na 2 augustus 1538.761


86.928 Hendrik Koeken. Geboren rond 1500 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761


86.932 Huybrecht Jan Pruyens. Geboren rond 1500 te Brecht (Antwerpen, België) ?761 Overleed na 14 februari 1547.761

Hij trouwde met Magdalena Jan Michiel Alaerts on vóór 1 februari 1531.761

86.933 Magdalena Jan Michiel Alaerts. Geboren rond 1500.761 Overleed vóór 14 februari 1547.761 Magdalena overleed na 10 maart 1539.761


86.934 Jan Lauwers. Geboren rond 1505.761


87.028 Aert Rommen Jan Rombouts. Geboren rond 1480 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761 Overleed vóór 13 februari 1556.761 Geloof: rooms-katholiek.

Hij trouwde met Digne Jacob Jans.

87.029 Digne Jacob Jans. Geboren rond 1500 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761 Overleed na 28 februari 1557.761 Geloof: rooms-katholiek.


87.030 Cornelis Simons. Geboren rond 1515.


87.038 Berthelmeus Jacop Meeus van Broeckhoven. (Dezelfde als nummer 68.372.)


87.296 Pauwels Swrijters. Geboren rond 1445 te Zundert (West-Brabant) ?761


89.640 Jan Filips Verhaert. Geboren rond 1475 te Zundert (West-Brabant) ?


89.644 Adriaen Joos Bevers. Geboren rond 1480 te Zundert (West-Brabant) ?761


89.646 Thomas Jan Nouts. Geboren rond 1485 te Zundert (West-Brabant) ?761


89.656 Lambrecht de Backer. Geboren rond 1480 te Zundert (West-Brabant) ?761


93.016 Pieter Willemsz Gerrits. Geboren in 1500 te IJsselmonde (Zuid-Holland).300 Overleed na 1556 te Oost-IJsselmonde (Zuid-Holland).300


93.018 Andries Cornelisz. Geboren rond 1505.


93.076 Cornelis Pietersz. den Ouden Van Driel. Geboren in 1485 te IJsselmonde (Zuid-Holland). Overleed in 1555 te Oost-IJsselmonde (Zuid-Holland).

Hij trouwde met Soetje Jansdr..

93.077 Soetje Jansdr. Geboren in 1500. Overleed in 1561 te Oost-IJsselmonde (Zuid-Holland).


93.078 Herman Willemsz. Geboren rond 1500 te Ridderkerk (Zuid-Holland). Overleed vóór 1557 te Ridderkerk (Zuid-Holland).

Hij trouwde met Maritge Adriaens Nijssen.

93.079 Maritge Adriaens Nijssen. Overleed in 1568 te Ridderkerk (Zuid-Holland). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Nissen, Nijsz.


93.736 Willem Gerritsz Penninck. Geboren rond 1495.442 Overleed vóór 1552 te Ridderkerk (Zuid-Holland).442

Hij trouwde met Lijnken.

93.737 Lijnken. Geboren rond 1492.442


93.756 Zeger Claeszn. Hoogwerf Slikboer. Geboren rond 1480.443 Overleed vóór 1545 te Sint Anthoniepolder (Hoeksche Waard, Zuid-Holland).443

Hij trouwde met Neeltge Gerritsdr..

93.757 Neeltge Gerritsdr. Geboren rond 1495 te Ridderkerk (Zuid-Holland).443 Overleed na 1562 te Sint Anthoniepolder (Hoeksche Waard, Zuid-Holland).443


93.860 Harmen Lenaertsz Verschoor. Geboren rond 1515 te Charlois (Zuid-Holland).442 Overleed op 12 november 1585 te Charlois (Zuid-Holland).442


93.888 Daniël Steenhouck. Geboren rond 1490.


93.896 Cornelis Jacobs (Coppe) Mijs. Geboren rond 1490 te Etten of Leur (West-Brabant).442 Overleed in 1556 te Rucphen (West-Brabant).442 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Landbouwer te Etten.444

Hij trouwde met Adriana Cornelis (Janna) Andriesdr rond 1510.442

93.897 Adriana Cornelis (Janna) Andriesdr. Geboren rond 1485.442 Overleed vóór 1532.442


94.496 Claes Wagemaker. Geboren rond 1480 te Wouw (West-Brabant) ?


94.528 Hubertus Jansz Baten. Geboren rond 1455 te Wouw (West-Brabant) ?261


95.104 Nollens. Geboren rond 1500 te Herentals (Antwerpen, België) ?


95.338 Hendrick Aertsz. Geboren in 1486. Overleed in 1552.

Hij trouwde met Lijsbeth Pietersdr..

95.339 Lijsbeth Pietersdr. Geboren rond 1485 te IJsselmonde (Zuid-Holland). Overleed rond 1574 te Barendrecht (Zuid-Holland).


95.548 Pieter de Cock. Geboren rond 1510.529 Woonde te Stekene (Oost-Vlaanderen, België).529


95.586 Job Michiels Couwenburgh. Geboren rond 1490.529 Woonde te Zierikzee (Schouwen-Duiveland, Zeeland).529


95.668 Bertelmeus van Duvenee. Geboren rond 1505. Overleed vóór 6 oktober 1554 te Goes (Zeeland).246

Hij trouwde met Johanna Haga.

95.669 Johanna Haga. Geboren rond 1505. Overleed vóór 1554.246


96.280 Peter Schats. Geboren rond 1500, mogelijk te Weelde (Antwerpen, België).  Update: 24 april 2016

Hij trouwde met Christina.

96.281 Christina.  Update: 24 april 2016


96.488 Willem Willem Jansz Haerdenzone. Geboren rond 1510 te Chaam (Midden-Brabant).23 Overleed te Chaam (Midden-Brabant).  Update: 24 april 2016

Hij trouwde met Lucia Steven Woutersdr.

96.489 Lucia Steven Woutersdr. Geboren rond 1510 te Chaam (Midden-Brabant).23 Overleed rond 1590 te Chaam (Midden-Brabant).23  Update: 24 april 2016


96.492 Peter Wilters. Geboren rond 1520.  Update: 24 april 2016


96.540 Cornelis Aert Simon Heestermans. Geboren rond 1500 te Zundert (West-Brabant) ?761


96.592 Pauwels Jan Swrijters. Geboren rond 1500 te Zundert (West-Brabant) ? Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Pauwel.

Hij trouwde met Margriet Matthijs Roelen van den Langenbergen.

96.593 Margriet Matthijs Roelen van den Langenbergen. Geboren rond 1500 te Zundert (West-Brabant) ?


96.600 Roelof Nout Roelen van den Langenbergen. Geboren rond 1500 te Zundert (West-Brabant) ?761 Overleed na 1535.761

Hij trouwde met Lucia.

96.601 Lucia.


96.608 Hendrik Floren Peter Andriessen. Geboren rond 1510 te Zundert of Rijsbergen (West-Brabant) ?761

Hij trouwde met Margriet Jan Cornelis Witbols.

96.609 Margriet Jan Cornelis Witbols. Geboren rond 1510 te Zundert (West-Brabant) ?761 Overleed op 3 juni 1577.761


96.610 Cornelis Hendrik Staelkens. Geboren rond 1510 te Rijsbergen (West-Brabant) ?761

Hij trouwde met Dingne Gielis Dierck Diels on vóór 5 december 1536.761

96.611 Dingne Gielis Dierck Diels. Geboren rond 1510 te Rijsbergen (West-Brabant) ?


96.612 Cornelis Meus Voets. Geboren rond 1515 te Rijsbergen (West-Brabant) ?761

Hij trouwde met Marie Cornelis Jan Peters.

96.613 Marie Cornelis Jan Peters. Geboren rond 1515.


96.614 Jan Antonissen. Geboren rond 1515.


96.616 Jan Simons Jan Simons. Geboren rond 1495 te Zundert (West-Brabant) ?731 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jan.


96.618 Jacob Jans Conincx. Geboren rond 1500 te Zundert (West-Brabant) ? Overleed vóór 1586.761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jacob Jan.


96.620 Jan van den Broeck. Geboren rond 1510.


96.624 Merc de Grauwe. (Dezelfde als nummer 57.734.)


96.626 Claes van der Sande. Geboren rond 1535.761


96.628 Cornelis Lenaerts. Geboren rond 1530 te Zundert (West-Brabant) ?


96.630 Lenaert Goris Jan Donckers. Geboren rond 1510 te Zundert (West-Brabant) ?761 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Leonardus.

Hij trouwde met Dympna Roelof Roelof (Dumphna) van den Langenbergen on vóór 17 juni 1542.761

96.631 Dympna Roelof Roelof (Dumphna) van den Langenbergen. Geboren rond 1510 te Zundert (West-Brabant) ?761 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van den Langenberg.


96.848 Cornelis Bot. Geboren rond 1550 te Oude Tonge (Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland).422 Overleed rond 1605 te Oude Tonge (Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland).422


97.068 Jacob Meus. Geboren rond 1470.


97.542 Huijbrecht Janssen van den Heuvel. Geboren rond 1525, te Veen (Midden-Brabant) ?


97.544 Jan van de Biesheuvel. Geboren rond 1500 te Babyloniënbroek (Midden-Brabant). Hij huwde met zijn bij naam onbekend vrouw vóór 1525.


97.864 Peter Hendrik Peter Crillaerts. Geboren in 1520 te Tilburg (Midden-Brabant).2126 Overleed in 1553 te Antwerpen (België).2126  Update: 2 maart 2016

Hij trouwde met Geertruid.

97.865 Geertruid.  Update: 2 maart 2016


97.868 Hertger van Barnevelt. Geboren rond 1520. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Hetger.  Update: 2 maart 2016


97.870 Herman van Cloppenburgh. Geboren rond 1520, mogelijk te Woudrichem (Midden-Brabant).2125  Update: 2 maart 2016


98.944 Hendrik van Aken. Geboren rond 1450 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Overleed na 1499.761


98.952 van der Buyten. Geboren rond 1410.


98.956 Hendrik van Schalluynen. Geboren rond 1440 te Loenhout (Antwerpen, België) ?


98.958 Matthijs van Huysen. Geboren rond 1430 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Zijn enig bekende zoon Jan Matthijs was priester van beroep.761

Hij trouwde met Christina.

98.959 Christina. Geboren rond 1430.761


98.970 Claus Peters. Geboren rond 1430.761


99.004 Wouter van Meere. Geboren rond 1440.


99.072 Aert Aerts. Geboren rond 1410 te Loenhout (Antwerpen, België) ?


99.176 Cornelis van Beke. Geboren rond 1455 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?


100.056 Adriaen Jan Maes. Geboren rond 1460 te Zundert (West-Brabant) ?761 Overleed vóór 9 maart 1557.761


100.058 Floris Peter Andries. Geboren rond 1460 te Zundert (West-Brabant) ?761 Overleed vóór 13 september 1530.761

Hij trouwde met Kathelijn Jan Peter Chiels.

100.059 Kathelijn Jan Peter Chiels. Geboren rond 1465.761 Overleed na 2 september 1533.761


100.060 Anthonis Cornelis Antonij Tacx. Geboren rond 1460 te Zundert (West-Brabant) ?761 Overleed vóór 1 december 1507.761

Hij trouwde met Kathelijn Hendrik de Backer.

100.061 Kathelijn Hendrik de Backer. Geboren rond 1465.761


100.062 Adriaen Dierk Roovers. (Dezelfde als nummer 66.568.)

100.063 Kathelijne Hubrecht Peter Jan van Overaa. (Dezelfde als nummer 66.569.)


100.176 Cornelius Gobben. Geboren in 1425 te Essen (Antwerpen, België) ?302


100.224 Jan Adriaen Smolders. Geboren in 1460 te Tilburg (Midden-Brabant).948 Overleed op 29 september 1550 te Tilburg (Midden-Brabant).948 Woonde mogelijk te Goirle (Midden-Brabant), in 1540. Jan verpachtte een hoeve te Goirle aan zoon Anthonis (1521). Hij droeg aan hem in 1530 een hoeve bij ‘Die Steenen Corner’ te Tilburg over. Hij bezat goederen te Goirle (1540): huis, hof, schuur, schaapskooi en land, die hij overdroeg aan Hendrick Laureys Hoefkens.948 Citaat uit bron 948: ”We vinden Jan op verschillende plaatsen in Tilburg en ook in Goirle. Op l mei 1520 verkreeg hij van zijn broer Cornelis recht van weg over een stuk erf in Tilburg, neven Willems dyck en Willem Pijlijsers goet. Op 24 december 1521 verpacht hij een hoeve in Goirle aan zijn zoon Anthonis. Op 29 november 1530 draagt hij aan zijn zoon Anthonis een hoeve over, gelegen in Tilborch by die steenen corner. Op 22 juni 1540 is er weer sprake van goederen in Goirle, te weten huis, hof, schuur, schaapskooi en land, welke goederen door uitwinning in het bezit van Jan waren gekomen. Hij draagt deze over aan Henrick Laureys Hoefkens.’’948

Hij trouwde met Dierxcken Jan Leemans.

100.225 Dierxcken Jan Leemans. Geboren in 1460 te Tilburg (Midden-Brabant).948 Overleed op 2 september 1546 te Tilburg (Midden-Brabant).948


100.226 Gerit Herman Daniël van Heijst. Geboren rond 1460 te Tilburg (Midden-Brabant).948,1040 Overleed op 29 november 1530 te Tilburg (Midden-Brabant).1040 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Gerit Hermans – Van Heyst.

Hij trouwde met Aleijt Jan Jacob van Zon on rond 19 september 1493 te Tilburg (Midden-Brabant).1040

100.227 Aleijt Jan Jacob van Zon. Geboren rond 1460 te Tilburg (Midden-Brabant).948 Overleed in 1513.948 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Aleijt Jan Jacobs, Aleyt Jan Jacobs.


100.228 Peter (Jan) Crillaerts. (Dezelfde als nummer 85.242.)

100.229 Jenneken Peter Eelkens. (Dezelfde als nummer 85.243.)


100.230 Niclaes Jan Hendrick die Wijse. Geboren rond 1465 te Tilburg (Midden-Brabant) ? Overleed op 1 november 1543.948

Hij trouwde met Jenneken Jan Back.

100.231 Jenneken Jan Back. Geboren rond 1465 te Tilburg (Midden-Brabant) ? Overleed in 1534.948 Jenneken was mogelijk van adel.


100.292 Peter Maes. Geboren rond 1505 te Zundert (West-Brabant) ?761


100.336 Nout de Hooge. Geboren rond 1505 te Zundert (West-Brabant) ?


100.352 Eelcke. Geboren in 1530, mogelijk te Uitwellingerga (Friesland).


100.356 Ocke Ockes van Ockinga. Geboren in 1524, mogelijk te Teroele (Friesland). Overleed in 1583.

Hij trouwde met Hylck Folkerts Broersma in 1552.

100.357 Hylck Folkerts Broersma. Geboren in 1525.


100.904 Pier Hoytes Domna. Geboren rond 1500 te Itens (Friesland).364 Overleed rond 1560 te Itens (Friesland).364

Hij trouwde met Gerland Gosses Britsaert.

100.905 Gerland Gosses Britsaert. Geboren rond 1500.364 Overleed vóór 1553.364


100.906 Dye Hayes van Rynia. Geboren rond 1495.364 Overleed in 1557.364

Hij trouwde met Baerthje de Vos.

100.907 Baerthje de Vos. Geboren rond 1497.364


100.912 Ruyrdt Gerlofsma. Geboren rond 1505, mogelijk te Zurich (Friesland).364


101.216 Tilmann Gunnink. Geboren rond 1510, mogelijk te Zonsbeek (Noordrijn-Westfalen, Duitsland).658 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Tilman – Gunningh. Tilmann was schepen te Zonsbeek (1558), ”provisor der Armen zu Sonsbeck” (1556, 1557). 658


102.138 Jan Fluen. Geboren rond 1530.


102.404 Heyn Pullekens. Geboren rond 1395 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?


102.416 Nout Hendrik van den Bleeck. Geboren rond 1400 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?


102.418 Willem Matthijs Heerstraets. Geboren rond 1390.761


102.656 Adriaen Mercelis van de Ryt. Geboren rond 1454 te Kruisland (West-Brabant) ?1060 Overleed rond 1501.1060 Adriaen werd op 17 juli 1501 vermeld te Kruisland.23Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Adrianus Mercelis, Adriaen, Van der Ryt.


102.658 Michiel Heymans. Geboren rond 1450.1060


102.660 Pieter Peckstocx. Geboren rond 1455 te Wouw (West-Brabant) ?


102.736 Antonis Pier Obels. Geboren rond 1451 te Roosendaal (West-Brabant) ?1060 Overleed in 1520.1060


102.738 Ariaen Floryss. Geboren rond 1460.


102.740 Jacob Engelen. Geboren rond 1465 te Roosendaal (West-Brabant) ?


102.752 Jan de Pottere. Geboren rond 1480 te Wouw (West-Brabant) ?


102.756 Cornelis Bollaert. Geboren rond 1480.


105.000 Dierck Hendrik van Wouw. Geboren rond 1455 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761

Hij trouwde met Isabelle.

105.001 Isabelle. Geboren rond 1460.761


105.002 Peter Coeck. Geboren rond 1470.


105.112 Anthonis Jan Thoenenx. (Dezelfde als nummer 71.716.)

105.113 Cornelia Peeter Gheens. (Dezelfde als nummer 71.717.)


105.328 Adrianus de Beuckelaer. Geboren rond 1450 te Schilde (Antwerpen, België).109 Overleed in 1541.109 Hij was heer van Caathof (1530), heer van Schilde, en schepen te Schilde.109

Hij trouwde met Elisabeth van Herven.

105.329 Elisabeth van Herven. Geboren rond 1444.109 Overleed na 1470.109


105.330 Joannes Voesels. Geboren rond 1450.


105.344 Laureijs Rombouts. Geboren rond 1470 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761


105.348 Jan Peter Hovelmans. Geboren rond 1460 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Woonde te Loenhout (Antwerpen, België).761 Jan had een buitenechtelijke relatie, waaruit een zoon werd geboren.761


105.360 Cornelis Pauwels Keeselmans. Geboren rond 1475 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Overleed na 17 september 1543.761

Hij trouwde met Marie Hendrik Loijcx.

105.361 Marie Hendrik Loijcx. Geboren rond 1475.761


105.364 Matthijs Theus de Cuyper. Geboren rond 1460 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Overleed vóór 25 januari 1546.761 Hij overleed na 29 augustus 1543.761

Hij trouwde met Marie.

105.365 Marie. Geboren rond 1460. Overleed na 25 januari 1546.761


105.366 Peter Dierck van Aerde. Geboren rond 1470 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Overleed na 6 oktober 1550.761


105.376 Heer Hendrik van Gestel. Geboren rond 1459.199 Woonde te Brecht (Antwerpen, België), in de beginjaren van de 16e eeuw.761 Hij was mogelijk priester.761

Hij trouwde met Catharina Jan Goyvaerts.

105.377 Catharina Jan Goyvaerts. Geboren rond 1465.199 Overleed in februari 1536.199 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Kathelijne Jan – Govaerts.


105.378 Gielis Jan Dielis. Geboren in 1479 te Loenhout (Antwerpen, België) ?199 Gedoopt in 1479.199 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Diels.

Hij trouwde met Catharina Hendrik Schoenmakers.

105.379 Catharina Hendrik Schoenmakers. Geboren rond 1473.199


105.388 Lenaert Boets. (Dezelfde als nummer 79.508.)

105.389 Cornelia van Aerde. (Dezelfde als nummer 79.509.)


105.390 Peter Marten Zibs opt Hesschot. Geboren rond 1475 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Overleed vóór 22 maart 1542.761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: De Oude.

Hij trouwde met Margriet Aert van Ostayen.

105.391 Margriet Aert van Ostayen. Geboren rond 1490 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Overleed na 11 november 1542.761


105.440 Jan Mont. Geboren rond 1495 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant) ?


105.442 Peeter Bartholomeeus Willems. Geboren in 1487 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant) ? Gedoopt in 1487.108 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Peeter Bartholmeeus.


105.444 Lenaert Gijssels. Geboren rond 1480 te Rijsbergen (West-Brabant) ?


105.446 Aert Willem Sgrauwen. Geboren rond 1490 te Zundert (West-Brabant) ? Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Aart Willem.


105.452 Huyb Nijs. Geboren rond 1505 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?


106.016 Peter Hendrik van Ghestel. Geboren rond 1480 te Zundert (West-Brabant) ?


106.020 Cornelis Geert Nout van der Vloet. Geboren rond 1464 te Zundert (West-Brabant) ?23,761 Overleed vóór 1543.23,761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cornelius Gerrit Nouts.

Hij trouwde met Cornelia Nout Geertsen vóór 1520.23

106.021 Cornelia Nout Geertsen. Geboren rond 1485 te Zundert (West-Brabant) ?761 Overleed vóór 1563.761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Gerrits.


106.022 Peter Mathijs Roelen van den Langenbergen. Geboren vóór 1497 te Zundert (West-Brabant) ?23 Overleed na 1529.761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Peter Matthijs Roel.


106.024 Petrus (Peter) Heyns. Geboren rond 1490 te Zundert (West-Brabant) ?


106.026 Cornelis Willem Maes Ghijsels. Geboren rond 1490 te Zundert (West-Brabant) ?761 Overleed vóór 4 juli 1571.761 Cornelis overleed na 4 augustus 1562.761

Hij trouwde met Cornelie Verboven.

106.027 Cornelie Verboven. Geboren rond 1500.761


106.028 Peter van Ostaeijen. Geboren rond 1470 te Zundert (West-Brabant) ?761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Onstade.

Hij trouwde met Lijsbeth.

106.029 Lijsbeth.


106.788 Quirijn Cornelisse (Corijn) Poetkens. Geboren rond 1520 te Oud-Vossemeer (Tholen, Zeeland) ? Overleed in 1578.706 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Poet. Corijn was schepen te Oud-Vossemeer (1561, 1568, 1573, 1574,1575) en armmeester te Oud-Vossemeer (1567-1568, 1571-1573).706


106.880 Marinus Mol. Geboren rond 1530 te Scherpenisse (Tholen, Zeeland) ?


106.928 Dingnis Eggebeen. Geboren rond 1530, mogelijk te Bergen op Zoom.


107.328 Wisse Geerts. Geboren rond 1506 te Veere (Zeeland).699 Overleed vóór 10 december 1547.699

Hij trouwde met Nele Jans Trompers.

107.329 Nele Jans Trompers. Geboren rond 1505.699


107.344 Cornelis Verstelse. Geboren rond 1545, mogelijk te Ninove (Oost-Vlaanderen, België).


107.346 Laureys Plantefever. Geboren rond 1545, mogelijk te Kemmel (West-Vlaanderen, België). Overleed vóór 25 mei 1613.699 Zijn zoon Frans Laureijs schreef de achternaam als Plantefeber.


107.352 Cornelis Pietersz de Lapper. Geboren rond 1550 te Westkapelle (Walcheren, Zeeland).849 Overleed rond 1625 te Westkapelle (Walcheren, Zeeland).849 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Lapper.


107.354 Antheunis Janse Marandes. Geboren in 1550 te Westkapelle (Walcheren, Zeeland).699

Hij trouwde met Tanneken Cornelis.

107.355 Tanneken Cornelis.


107.356 Jan de Stoeldraijer. Geboren rond 1525, mogelijk te Westkapelle (Walcheren, Zeeland). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Stoeldraaijer.


107.720 Jakob Jacobse. Geboren rond 1540. Overleed rond 1600 te Sint Annaland (Tholen, Zeeland).74


107.724 Pieter Cornelis Priem. Geboren in 1545 te Oud-Vossemeer (Tholen, Zeeland) ?74 Overleed in 1611 te Sint Annaland (Tholen, Zeeland).74 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Pryem. Pieter was armmeester van Vossemeer (1575, 1576), hij werd in 1570, 1575 en 1576 vermeld in de criminele/civiele registers van Vossemeer. Hij was ook voogd van de kinderen van Willem Cornelisz. Floy te Vossemeer (1574).706


107.726 Wolphaert Jacobszn. Geboren rond 1545 te Scherpenisse-Westkerke (Tholen, Zeeland) ?706 Overleed in 1606 te Scherpenisse-Westkerke (Tholen, Zeeland).74 Woonde te Scherpenisse (Zeeland, 1586, 1588, 1604).706 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jacobse (-) Wolfaert. Wolphaert was landman te Westkerke (rond 1575). Hem werd in 1587 20 schellingen betaald door het Scherpenissense dorpsbestuur voor het leveren van ‘tonne dobbel faro’ aan ‘Haar Genade Jonckvrouwe (Maria) van Orangen’, zuster van Willem van Oranje op het kasteel te Sint Maartensdijk. 706

Hij trouwde met Petronella Cornelisse.

107.727 Petronella Cornelisse. Geboren rond 1540. Overleed in 1605 te Scherpenisse-Westkerke (Tholen, Zeeland).74 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cornelisdr.


107.832 Adriaen Soutendam. Geboren rond 1535 te Scherpenisse-Westkerke (Tholen, Zeeland) ?


107.834 Adriaen voor den Dam. Geboren rond 1535.


107.928 Cornelis Heyndricszn. Schrijver. Geboren rond 1540 te Schakerloo (Zeeland) ? Hij was pachter en borg bij de verpachting van grond van de ‘grafelijke domeinen’ te Schakerloo en Tholen. (1602)706


107.960 Jan Cornelisz Pense. Geboren rond 1540 te Scherpenisse (Tholen, Zeeland) ?

Hij trouwde met Anna Jans Boy.

107.961 Anna Jans Boy. Geboren rond 1540 te Scherpenisse (Tholen, Zeeland) ?


107.962 Jan Boysz. Geboren rond 1540 te Scherpenisse (Tholen, Zeeland) ?

Hij trouwde met Anna Janse.

107.963 Anna Janse.


107.964 Heijndericks van Gulijck. Geboren rond 1535 te Reimerswaal (Zeeland) ?593 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Heijdericks.


108.288 Jan Cerpel. Geboren rond 1510 te Reimerswaal (Zeeland) ?


108.352 Jeroen Pieters Loncken. Geboren rond 1486 te Roosendaal (West-Brabant).


108.924 Geert Cleys. Geboren rond 1510.


110.214 Anthonis D. Sijmons. Geboren rond 1500 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761


113.746 Adrianus Dingemans. Geboren rond 1532.


113.832 Thomas Casus. Geboren rond 1515 te Zundert (West-Brabant) ?761


113.836 Adriaen Roover Jan Peeters. Geboren rond 1525 te Zundert (West-Brabant) ? Geloof: rooms-katholiek.

Hij trouwde met Lysbeth Antonij Hendrik Andries.

113.837 Lysbeth Antonij Hendrik Andries. Geboren rond 1525 te Zundert (West-Brabant) ? Geloof: rooms-katholiek.


113.838 Nout Cornelis van der Vloet. Geboren rond 1510 te Zundert (West-Brabant) ?761 Overleed vóór 1576.761

Hij trouwde met Margriet Roelof Roelof van den Langenbergen vóór 1542.761

113.839 Margriet Roelof Roelof van den Langenbergen. Geboren rond 1510 te Zundert (West-Brabant) ?761 Overleed na 1558.761


113856 Lambert (Lams) Cas. Geboren rond 1485 te Sprundel (West-Brabant).615 Update: 31/1-2018


113858 Hendrick Cornelis de Vrome. Geboren rond 1465 te Etten (West-Brabant).615 Overleed rond 1543 te Etten (West-Brabant).615 Update: 31/1-2018

Hij trouwde met Lysbeth Willem Gerrits de Cuijper. Update: 31/1-2018

113859 Lysbeth Willem Gerrits de Cuijper. Geboren rond 1490 te Etten (West-Brabant) ? Overleed rond 1528 te Etten (West-Brabant).615 Update: 31/1-2018


113860 Goort Anthonis Eijcks. Geboren rond 1485 te Etten (West-Brabant).615 Update: 31/1-2018

Hij trouwde met Thomken Claes Pier Wissen rond 1517 te Etten (West-Brabant).615

113861 Thomken Claes Pier Wissen. Geboren rond 1485 te Sprundel (West-Brabant) ? Update: 31/1-2018


113864 Henrick Corneliszoon Willemszoon van de Moer. Geboren rond 1440 te Etten (West-Brabant).615 Overleed vóór 1506.615 Update: 31/1-2018

Hij trouwde met Margriet Cornelis Anthonisdochter.

113865 Margriet Cornelis Anthonisdochter. Geboren rond 1450. Update: 31/1-2018


113866 Hubrecht Claes Peterszoon Coninckx. Geboren rond 1480 te Etten (West-Brabant).615 Update: 31/1-2018

Hij trouwde met Johanna Mathijs Thomaes.

113867 Johanna Mathijs Thomaes. Geboren rond 1480. Overleed rond 1541.615 Update: 31/1-2018 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Domaes.


113868 Willem Dirckx van Gageldonc. Geboren rond 1490 te Sprundel (West-Brabant).615 Update: 31/1-2018

Hij trouwde met Marij Goorts van de Moer.

113869 Marij Goorts van de Moer. Geboren rond 1490 te Sprundel (West-Brabant).615 Update: 31/1-2018


113870 Tonis Lams Goemans. Geboren rond 1490 te Sprundel (West-Brabant).615 Update: 31/1-2018 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Antonis Laureijs.

Hij trouwde met Hermana Adriaen Lauwen.

113871 Hermana Adriaen Lauwen. Geboren rond 1490 te Sprundel (West-Brabant).615 Update: 31/1-2018


113872 Cornelis de Bruijn. Geboren rond 1480 te Sprundel (West-Brabant) ? Update: 31/1-2018


113874 Geert Peter Stijnen van Ulvenhout. Geboren rond 1480. Update: 31/1-2018


113.888 Gerardus Adriaens Coevoets. Geboren rond 1453. Zijn bij naam onbekende vrouw werd rond 1469 geboren.


113.900 Jacobus Hugen. Geboren rond 1515.


114.568 Michiel Gijsbrechts. Geboren rond 1500 te Zundert (West-Brabant) ?


114.580 Jan Mers. Geboren rond 1510.


114.596 Peter Hendrik Adams. Geboren rond 1505 te Zundert (West-Brabant) ?


114.600 Cornelis van den Broeck. Geboren rond 1510 te Zundert (West-Brabant) ?761


114.612 Jan Jacobs. Geboren rond 1515 te Zundert (West-Brabant) ?761


114.614 Goort Peter Jan Rombouts. Geboren rond 1500.761 Overleed vóór 1587.761


114.620 Peter Joossen. Geboren rond 1510.


114.648 Petrus Jansse de Pottere. (Dezelfde als nummer 51.376.)


114.752 Denijs Willems van den Kyeboom. Geboren rond 1445 te Chaam (Midden-Brabant) ? Overleed op 15 mei 1503 te Chaam (Midden-Brabant) ?

Hij trouwde met Antonia Jans die Wits.

114.753 Antonia Jans die Wits. Geboren rond 1450. Overleed in januari 1514.


114.754 Jan Bousschaerts. Geboren rond 1450.


115.344 Marten Goderts. Geboren rond 1480 te Klein-Zundert (West-Brabant).761


115.346 Gielis van Liere. Geboren rond 1480.761


115.376 Cornelis de Bruyne. Geboren rond 1515 te Wouw-Vroenhout (West-Brabant) ?


115.464 Merten Geert Poppelaers. Geboren rond 1505 te Zundert (West-Brabant) ?


115.472 Peter Claes Claesen Eels. Geboren rond 1515 te Zundert (West-Brabant) ?761 Overleed na 29 januari 1557.761 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Petrus Claes.

Hij trouwde met Maria Antonissen Duls.

115.473 Maria Antonissen Duls. Geboren rond 1525 te Zundert (West-Brabant) ? Geloof: rooms-katholiek.


115.474 Lenaert Goris Jan Donckers. (Dezelfde als nummer 96.630.)

115.475 Dympna Roelof Roelof (Dumphna) van den Langenbergen. (Dezelfde als nummer 96.631.)


115.476 Jan Peeters Jan Hendrik van der Wijmeren. Geboren rond 1500 te Zundert (West-Brabant) ?761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jan Peter Jan Hendrik – Verwijmen.

Hij trouwde met Johenne Noytsdr Gerrits.

115.477 Johenne Noytsdr Gerrits. Geboren rond 1500 te Zundert (West-Brabant) ?761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joanna Nout.


115.478 Jan Dielis Verlier. Geboren rond 1500. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joannes Dielis.


115.480 Cornelis Aert Rommens. Geboren rond 1510 te Loenhout of Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761 Overleed vóór 11 januari 1577.761 Geloof: rooms-katholiek. Afstammelingen en verdere familie woonden verspreid over Zundert, Loenhout, Wuustwezel en Brecht.

Hij trouwde met Cornelie Abraham van Huijsen.

115.481 Cornelie Abraham van Huijsen. Geboren rond 1515 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Overleed na 11 januari 1577.761 Geloof: rooms-katholiek.


115.482 Jan Rombouts. Geboren rond 1535 te Loenhout (Antwerpen, België) ?


115.484 Cornelis Jan Dierck Uyterhulst. Geboren rond 1520 te Zundert (West-Brabant) ?761


115.500 Cornelis Conincx. Geboren rond 1510 te Zundert (West-Brabant) ?761


115.912 Cornelis de Ruyter. Geboren rond 1505 te Heerle (West-Brabant) ?


117.748 Anthonis Adriaens. Geboren rond 1485.


118.148 Peter van Etten. Geboren rond 1485.


118.528 Jan van Laerhoven. Geboren in 1472 te Haaren (Oost-Brabant). Overleed in 1537 te Haaren (Oost-Brabant).

Hij trouwde met Geertruijt Wijtmanssoen.

118.529 Geertruijt Wijtmanssoen. Overleed in 1541.


118.530 Jan Wouter Olyslegers. Geboren rond 1480.


118.856 Jan Nijs Hendrik van Tychel. Geboren rond 1495 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761 Overleed vóór 17 maart 1556.761

Hij trouwde met Beatrix Joos Cornelis Lenaerts.

118.857 Beatrix Joos Cornelis Lenaerts. Geboren rond 1495.761


118.860 Matthijs Schrauwen. Geboren rond 1505 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761


118.862 Cornelis Verboven. Geboren rond 1505.761


119.776 Cornelis Pietersz Loncke. Geboren rond 1460 te Roosendaal (West-Brabant).198


119.794 Jan Claessen. Geboren rond 1495.


119.796 Antonis Stoutaerts. Geboren rond 1485.


120.336 Gielis Simon van Ditfoirt. Geboren rond 1440 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761


120.384 Marten Jan (Merten) Heerstraets. Geboren rond 1449 te Zundert (West-Brabant).23 Overleed rond 1513 te Zundert (West-Brabant).761 Woonde te Zundert-Wildert (West-Brabant), in 1476.23 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Hereijghens, Hereygens, Herijgers. Merten was landbouwer, grondbezitter, eigenaar van een stede op Wildert onder Zundert (1476) en eigenaar van land genaamd ‘Den Onstadenschen Beemdt’. (1476)23


120.548 Jan Peeters Jan Hendrik van der Wijmeren. (Dezelfde als nummer 115.476.)

120.549 Johenne Noytsdr Gerrits. (Dezelfde als nummer 115.477.)


120.552 Pauwels Jan Swrijters. (Dezelfde als nummer 96.592.)

120.553 Margriet Matthijs Roelen van den Langenbergen. (Dezelfde als nummer 96.593.)


120.564 Roelof Roelof Jan van den Langenbergen. Geboren rond 1455 te Zundert (West-Brabant) ?761

Hij trouwde met Lucia Jan Simons.

120.565 Lucia Jan Simons. Geboren rond 1460.761


120.566 Wouter Jan Rombouts. (Dezelfde als nummer 35.476.)


120.568 Jan Jan Marten Verwijmer. Geboren rond 1515 te Zundert (West-Brabant) ? Overleed vóór 1582.761

Hij trouwde met Cornelia Frans Cornelis van den Bolck.

120.569 Cornelia Frans Cornelis van den Bolck.


120.570 Willem Peter Heyns. (Dezelfde als nummer 53.012.)

120.571 Katlijne Cornelis Willem Maes. (Dezelfde als nummer 53.013.)


120.832 Jan van Eeckel. Geboren rond 1420 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: van Eekele.

Hij trouwde met Margriete.

120.833 Margriete.


120.834 Jan Verboven. Geboren rond 1440 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: van der Boven.

Hij trouwde met Katlijne.

120.835 Katlijne. Geboren rond 1440.761


120.836 Dierck van Ostaeyen. Geboren rond 1420 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?


120.936 Antonis Pier Obels. (Dezelfde als nummer 102.736.)


121.424 Thijs Jansz (Huybrecht) Baten. (Dezelfde als nummer 23.632.)


121.816 Pieter Coninckx. Geboren rond 1490 te Roosendaal (West-Brabant) ?


121.820 Teunis Langhe. Geboren rond 1490 te ‘s-Gravenmoer (Oost-Brabant) ?


122.112 Cornelis Haest. Geboren rond 1475 te Zundert (West-Brabant) ?


122.120 Jan Peeters. Geboren rond 1470 te Zundert (West-Brabant) ?761


122.122 Adriaen Peter Sjongen. Geboren rond 1470 te Zundert (West-Brabant) ?761

Hij trouwde met Kathelijne Jan Dierk van den Broeck.

122.123 Kathelijne Jan Dierk van den Broeck. Geboren rond 1470 te Zundert (West-Brabant) ?761 Overleed vóór 5 maart 1509.761


122.124 Goris Jan Merck Wouter Mous. (Dezelfde als nummer 17.742.)


122.218 Claus Aert der Weuwen. Geboren rond 1500 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Overleed vóór 6 april 1565.761

Hij trouwde met Marie Goosem Lemmens.

122.219 Marie Goosem Lemmens. Geboren rond 1500 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Overleed vóór 18 augustus 1567.761


122.220 Nijs van Tychelt. Geboren rond 1500 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Geloof: rooms-katholiek.


122.236 Jan Rauws. Geboren rond 1510 te Zundert (West-Brabant) ?


122.256 Cornelis Merquis. Geboren rond 1535 te Sprundel (West-Brabant) ?


123.652 Johannes Christiaens. Geboren rond 1505.


123.664 Jan Rombouts. Geboren rond 1520 te Zundert (West-Brabant) ?761


123.668 Willem Wouter Jan Rombouts. Geboren rond 1525 te Zundert (West-Brabant) ?761 Overleed vóór 1565.761


123.670 Roelof Nout Roelen van den Langenbergen. (Dezelfde als nummer 96.600.)

123.671 Lucia. (Dezelfde als nummer 96.601.)


123.784 Lambrecht Resemans. Geboren rond 1515 te Zundert (West-Brabant) ?761


123.788 Jan Jacobs. (Dezelfde als nummer 114.612.)


123.792 Jan Meeus. Geboren rond 1520 te Zundert (West-Brabant) ?


123.796 Laureijs Vissers. Geboren rond 1520.


123.808 Joannes Goris Adriaen (Jan) Dirven. Geboren rond 1515 te Zundert of Princenhage (West-Brabant) ?23 Overleed rond 1572.23

Hij trouwde met Jehenne Dirven rond 1540.23

123.809 Jehenne Dirven. Geboren rond 1520.23 Overleed rond 1564.23


123.816 Arnout Onincx. Geboren rond 1510 te Zundert (West-Brabant) ?


123.828 Aert Cornelis Andriessen. Geboren rond 1520 te Zundert (West-Brabant) ? Overleed vóór 25 december 1599.761 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Aert – Driessen.

Hij trouwde met Adriana.

123.829 Adriana. Geboren rond 1524.761 Overleed vóór 21 januari 1602.761 Geloof: rooms-katholiek.


123.830 Steven Peter Ceels. Geboren rond 1535 te Zundert (West-Brabant) ? Overleed vóór 14 januari 1592.761 Geloof: rooms-katholiek.

Hij trouwde met Cathalijn Hendrik Hendrik Backers.

123.831 Cathalijn Hendrik Hendrik Backers. Geboren rond 1535 te Zundert (West-Brabant) ?761 Overleed rond 1575.761 Geloof: rooms-katholiek.


123.832 Laurentius Thomas Jan (Laureys) Nouts. Geboren rond 1513 te Zundert (West-Brabant) ?761 Overleed na 10 september 1581.761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Laureijs Thomas Jan.


123.834 Arnout Jan Peter van der Wijmaeren. (Dezelfde als nummer 57.738.)

123.835 Cornelie Jansse Verlier. (Dezelfde als nummer 57.739.)


123.836 Jan Jacob Verbaten. Geboren rond 1530 te Zundert (West-Brabant) ? Overleed op 27 mei 1615 te Groot-Zundert (West-Brabant).761 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joannes.


123.904 Cornelis Michiel Cornelis van Elsacker. Geboren rond 1502 te Loenhout (Antwerpen, België).761 Overleed na 17 augustus 1576 te Loenhout (Antwerpen, België).761 Woonde te Loenhout-Sneppel (Antwerpen, België).761 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cornelis. Cornelis was landbouwer.761

Hij trouwde met Margriet Nout Peter Noutsen vóór 1539.23

123.905 Margriet Nout Peter Noutsen. Geboren rond 1500 te Loenhout (Antwerpen, België) ?23,761 Overleed vóór 12 februari 1558.761 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Nouts.


123.906 Jan Willem Maes. Geboren rond 1495 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761

Hij trouwde met Magriet Adriaen Diercx.

123.907 Magriet Adriaen Diercx. Geboren rond 1500 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761


123.916 Andries Bolckmans. Geboren rond 1490 te Brecht (Antwerpen, België) ?761 Overleed tussen 28 januari 1570 en 9 oktober 1571.761


123.918 Jacob Luijcx. Geboren rond 1490.


123.928 Jan Lemmens van Tulden. Geboren rond 1495 te Weelde (Antwertpen, België) ?


125.060 Corstiaen Claessen van Wuestenborch. Geboren rond 1480 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant) ?934 Overleed vóór 1533.934

Hij trouwde met Elyzabeth Willem Nouwen.

125.061 Elyzabeth Willem Nouwen. Geboren rond 1505.


126.224 Anthonis Cornelis van Beke. Geboren rond 1485 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761  Update: 28 september 2016


126.226 Pauwels Jan van Eeckel. (Dezelfde als nummer 60416.)  Update: 28 september 2016

126.227 NN Peter van Staeyen. Geboren rond 1500.761  Update: 28 september 2016

Zij trouwde met Pauwels Jan van Eeckel.


126.228 Jan Willem van Ostayen. Geboren rond 1490 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761 Overleed tussen 10 december 1526 en 16 maart 1544.761  Update: 28 september 2016

Hij trouwde met Mette Willem Maes (Machteld) Ghijsels vóór 10 december 1526.761

126.229 Mette Willem Maes (Machteld) Ghijsels. Geboren rond 1490.761 Overleed na 16 maart 1544.761  Update: 28 september 2016


126.230 Jan Jan Lodewijcx. Geboren rond 1510.761  Update: 28 september 2016

Hij trouwde met Heyle Aert Peeter Jans.

126.231 Heyle Aert Peeter Jans. Geboren rond 1510.761  Update: 28 september 2016


126.328 Cornelis Goetstouwers. Geboren rond 1510 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?  Update: 28 september 2016


126.330 Matthijs Hendrik Vos. Geboren in rond 1510.761  Update: 28 september 2016


126.816 Hendrik de Wever. Geboren rond 1470 te Ternat (Vlaams-Brabant, België) ? Overleed in 1511 te Ternat (Vlaams-Brabant, België).1171


128.360 Jan Beijers van Voxdael. Geboren rond 1458 te Ossendrecht (West-Brabant). Overleed in maart 1503. Woonde te Ossendrecht (West-Brabant).3 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Beijerss, Beijerss van Voxdale, Voxdale.


128.362 Balthazar Berthelmeeus Coster. Geboren rond 1470.


128.366 Geert Ingelbrechts. Geboren rond 1480 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761 Overleed vóór 21 oktober 1538.761

Hij trouwde met Kathelijne Cornelis Bastijns.

128.367 Kathelijne Cornelis Bastijns. Geboren rond 1485.761 Overleed na 21 oktober 1538.761


129.336 Jan Luycx Vergult. Geboren rond 1488 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761 Overleed vóór 22 januari 1570.761

Hij trouwde met Marie Geert Wouters.

129.337 Marie Geert Wouters. Geboren rond 1490.761


129.338 Jan Joeris. Geboren rond 1490.761


129.436 Pieter Teunissen. Geboren rond 1510 te Kalmthout (Antwerpen, België) ?

Hij trouwde met Cornelia Joosdochter van der Heijden.

129.437 Cornelia Joosdochter van der Heijden. Geboren rond 1510.


129.438 Adriaen Greefs. Geboren rond 1510.723


129.524 Anthonis Pullekens. Geboren rond 1510 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?

Hij trouwde met Maria Wouter Hendrik Gielis.

129.525 Maria Wouter Hendrik Gielis. Geboren rond 1515.761


130.816 Jan Meeus. Geboren rond 1465 te Gilze (Midden-Brabant) ? Overleed na 1500.500 Citaat uit bron 500: “In een schepenacte van Tilburg uit 1540 wordt een schepenacte van 31januari 1484 aangehaald, waarin Peter en Jan, gebroeders en zonen van JanMeeus aan Wierick Wierick van den Haenberge een bepaalde erfpachtschuldig zijn die in 1541 en 1546 in handen is van Wiericks zoon Jan.”500


130.824 Geerit Loomans. Geboren rond 1475 te Gilze (Midden-Brabant) ?


Naar boven.


Generatie 18 (131.072 – 261.632)


131.072 Peter Noutsen. Geboren rond 1430 te Loenhout (Antwerpen, België) ? Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Petrus – Nouts.


131.090 Cornelis van Bavele. Geboren rond 1450.761

Hij trouwde met Heijlwich.

131.091 Heijlwich.


131.096 Cornelis van Aerde. Geboren rond 1440 te Loenhout (Antwerpen, België) ?


133.136 Dirck Roever Dircks. Geboren rond 1415 te Rijsbergen (West-Brabant).325 Overleed na 15 april 1502.325


133.138 Huijbrecht Peter Jan van Overaa. Geboren rond 1429 te Rijsbergen (West-Brabant) of Princenhage (West-Brabant) ?325 Overleed na 22 april 1502.325 Huijbrecht was schepen ‘in de Hage’, en leenman van of te Breda.325


133.140 Jan Heyn van de Wijmeren. Geboren rond 1425 te Zundert (West-Brabant) ?


133.144 Gillis Lippens. Geboren rond 1440 te Zundert (West-Brabant) ?


133.146 Jan Ghijsels. Geboren rond 1441 te Klein-Zundert (West-Brabant).325 Overleed vóór 12 november 1502.325

Hij trouwde met Christine Zebrecht (Kerstyne) Roevers.

133.147 Christine Zebrecht (Kerstyne) Roevers. Geboren rond 1452 te Klein-Zundert (West-Brabant).325 Overleed in 1499.325


133.148 Peter Jannis van Overaa. Geboren rond 1397 te Rijsbergen (West-Brabant) of Princenhage (West-Brabant) ?325 Peter was schepen ‘in de Hage’.325

Hij trouwde met Sophijen.

133.149 Sophijen. Geboren rond 1410.325


133.544 Peeter van Dongen. Geboren rond 1485 te Wouw (West-Brabant) ?


133.776 Jan Peter Eelkens. Geboren rond 1475 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929

Hij trouwde met Marij Gelden Thijs.

133.777 Marij Gelden Thijs. Geboren rond 1475.929


133.778 Niclaes Steven Reijner van Broechoven. (Dezelfde als nummer 35.466.)

133.779 Jenneken Mathijs Roelofs. (Dezelfde als nummer 35.467.)


133.784 Denijs Peter Wilhelmus Mutsaerts. (Dezelfde als nummer 35.456.)

133.785 Jenneken Peter Sberen. Geboren rond 1465.

Zij trouwde met Denijs Peter Wilhelmus Mutsaerts.


133.786 Joannes Wilhelmus (Jan Willem) Mutsaerts. (Dezelfde als nummer 70.928.)

133.787 Katelijn Hendrick de Canter. (Dezelfde als nummer 70.929.)


133.788 Jan Marten Melis van Loon. Geboren rond 1455 te Tilburg (Midden-Brabant).465

Hij trouwde met Margriet Jan Zomers rond 1478.465

133.789 Margriet Jan Zomers. Geboren rond 1455 te Tilburg (Midden-Brabant) ?


133.790 Peter Herman Daneel van Heijst. Geboren rond 1470 te Tilburg (Midden-Brabant).929 Overleed op 11 maart 1528 te Tilburg (Midden-Brabant).929

Hij trouwde met Marij Jan Smolders.

133.791 Marij Jan Smolders. Geboren rond 1485 te Oisterwijk (Midden-Brabant).929


133.794 Wilhelmus Adriaen Willem Mutsaerts. Geboren in 1455 te Oisterwijk of Tilburg (Midden-Brabant) ?948 Overleed op 21 januari 1543.948

Hij trouwde met Katelijn Gijsbert Embrecht Beerthen.

133.795 Katelijn Gijsbert Embrecht Beerthen. Geboren rond 1455 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Overleed op 20 oktober 1532.948,929


133.796 Gielis van der Heijden. Geboren rond 1440 te Tilburg (Midden-Brabant) ?


134.016 Matheeus Embrecht Schenckels. Geboren rond 1425 te Moergestel (Midden-Brabant).


134.020 Gerit van Hove. Geboren rond 1450.


134.032 Peter Niclaes Zegers. Geboren rond 1470 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Overleed vóór 31 mei 1535.929

Hij trouwde met Hadewich Ghijsbert Peters vóór 1490.929

134.033 Hadewich Ghijsbert Peters. Geboren rond 1470 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Overleed vóór 1532.929


134.034 Wilhelmus Laureijs Colen. Geboren rond 1480 te Moergestel (Midden-Brabant). Overleed in januari 1538.

Hij trouwde met Jenneken Hendrik Jan de Wit rond 1510.

134.035 Jenneken Hendrik Jan de Wit. Geboren rond 1485 te Moergestel (Midden-Brabant). Overleed rond 1542.


134.036 Reijner Jan Reijner van Broechoven. Geboren rond 1455 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Overleed vóór 7 november 1532.929

Hij trouwde met Juet Andries Jan (Jutta) van Boerden vóór 2 maart 1475.929

134.037 Juet Andries Jan (Jutta) van Boerden. Geboren rond 1455 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929


134.038 Wouter Willem Verschueren. Geboren rond 1455 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929

Hij trouwde met Kathelijn Peter van Vught.

134.039 Kathelijn Peter van Vught. Geboren rond 1455.929


134.040 Gerit Herman Daniël van Heijst. (Dezelfde als nummer 100.226.)

134.041 Aleijt Jan Jacob van Zon. (Dezelfde als nummer 100.227.)


134.042 Gerit Gerit Jan Reijnen. Geboren rond 1500 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Overleed na 1557.929

Hij trouwde met Willemken Jan Willem van Spaendoncq.

134.043 Willemken Jan Willem van Spaendoncq. Geboren rond 1505 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Overleed vóór 27 januari 1554.929


134.044 Peter Jan Willem Mutsaerts. Geboren rond 1460, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).465 Overleed vóór 1533.465

Hij trouwde met IJken Gerit Zomers.

134.045 IJken Gerit Zomers. Geboren rond 1460. Overleed rond 1521.465


134.080 Thoen Pullekens. Geboren rond 1465 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761


134.082 Jan Beijers. Geboren rond 1465 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761


134.528 Adriaen Vergouwen. Geboren rond 1470 te Zundert (West-Brabant) ?761


134.540 Jan Rombouts. Geboren rond 1475 te Zundert (West-Brabant) ?


134.542 Roel Nout Roelen. Geboren rond 1475.


134.914 Matthijs Heerstraets. Geboren rond 1450.105


134.960 Aert Jan Vervloet. Geboren rond 1415 te Zundert (West-Brabant) ?23,761 Overleed rond 1473.761 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Arnout Jans. Zijn dochter Cornelia en zijn zoon Geert kwamen uit buitenechtelijke relaties.761

Hij trouwde met Lijsbeth Peter van den Broeck.

134.961 Lijsbeth Peter van den Broeck. Geboren rond 1430. Geloof: rooms-katholiek.


134.962 Jan Wouter Conincx. Geboren rond 1450 te Zundert (West-Brabant) ?


134.964 Jacob Coppen Lijsen. Geboren rond 1455 te Zundert (West-Brabant) ?


134.966 Hendrik Andries Michiels. Geboren rond 1455.


135.520 Leonardus Joanni van der Schueren. Geboren rond 1470 te Malle (België).

Hij trouwde met Elisabeth Jan Conincx.

135.521 Elisabeth Jan Conincx.


135.522 Adriaen Stoelkens. Geboren rond 1470.


135.524 Cornelis Tielmans. Geboren rond 1480.


136.208 Jan Jan Hendrick Zwijsen. Geboren rond 1460 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Overleed vóór 24 april 1531.929

Hij trouwde met Marij.

136.209 Marij. Geboren rond 1460.929


136.210 Jan Gerit Wouters Rode Gerit. Geboren rond 1450 te Tilburg (Midden-Brabant) ?931 Overleed vóór 1527.931

Hij trouwde met Lijsbeth Aert Cort Daneels vóór 1499.931

136.211 Lijsbeth Aert Cort Daneels. Geboren rond 1455 te Tilburg of Oisterwijk (Midden-Brabant) ?931 Overleed vóór 1532.931


136.212 Gijsbrecht Gijsbert Herman van Boerden. Geboren rond 1400 te Oisterwijk (Midden-Brabant).929

Hij trouwde met Aleijt Gerit de Beer.

136.213 Aleijt Gerit de Beer. Geboren rond 1420.929


136.214 Willem Jan Willem Mutsaerts. (Dezelfde als nummer 35.464.)

136.215 Lijsbeth Herman Daniël van Heyst. (Dezelfde als nummer 35.465.)


136.640 Gijsbert Wijten. Geboren rond 1470 te Tilburg (Midden-Brabant) ?


136.642 Hendrick Gerit van Boerden. Geboren rond 1470 te Tilburg (Midden-Brabant) ? Overleed vóór 25 september 1555.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Beijkens.

Hij trouwde met Mechteld Jacob Aert van den Brekel vóór 1505.615

136.643 Mechteld Jacob Aert van den Brekel. Geboren rond 1470 te Tilburg (Midden-Brabant) ? Overleed vóór 28 februari 1537.615


136.644 Gerit Reijnen. Geboren rond 1470 te Tilburg (Midden-Brabant) ?


136.648 Hendrick Jan Polshauwers. Geboren rond 1420 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929

Hij trouwde met Elisabeth Herman van Boerden vóór 1460.929

136.649 Elisabeth Herman van Boerden. Geboren rond 1420 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929


136.652 Gijsbrecht Gijsbert Herman van Boerden. (Dezelfde als nummer 136.212.)

136.653 Aleijt Gerit de Beer. (Dezelfde als nummer 136.213.)


136.654 Goijaert van Elderen. Geboren rond 1410.


136.656 Paul Aerts Otten. Geboren rond 1460 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant) ?

Hij trouwde met Cornelia Aert Wouters Emmen.

136.657 Cornelia Aert Wouters Emmen. Geboren rond 1465.


136.658 Henrick Dirckss (Hoypyls van Beeck) van den Eijnde. Geboren rond 1465.

Hij trouwde met Adriaentken Jan Goyaerts van der Elst.

136.659 Adriaentken Jan Goyaerts van der Elst. Geboren rond 1465.


136.660 Henrick Matheus Stalpaerts. Geboren rond 1460 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant) ? Overleed vóór 24 januari 1551 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).615


136.662 Marten Peter van de Sande. Geboren rond 1465.


136.688 Vranck Gerit Lemmens. Geboren rond 1470 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Overleed vóór 1553.929

Hij trouwde met Elisabeth Jan Willem Mutsaerts.

136.689 Elisabeth Jan Willem Mutsaerts. Geboren rond 1470 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Overleed vóór 1521.929


136.690 Goossen Laureijs in den Acker. Geboren rond 1480 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Overleed vóór 28 januari 1540.929

Hij trouwde met Heijlwich Jacob Aert van den Brekel.

136.691 Heijlwich Jacob Aert van den Brekel. Geboren rond 1485 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Heijlwich Jacob Aert jr.


136.692 Cornelis Sberen. Geboren rond 1495 te Tilburg (Midden-Brabant) ?


136.694 Gerit Gerit Jan Reijnen. (Dezelfde als nummer 134.042.)

136.695 Willemken Jan Willem van Spaendoncq. (Dezelfde als nummer 134.043.)


136.718 Michiel Jacobs. Geboren rond 1480.


136.720 Hendrik Hendrick Hendrick van Tychelt. Geboren rond 1450 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Hendricus, Hendrick – Van Tichelen.

Hij trouwde met Berbele Aert van Pannenbruggen.

136.721 Berbele Aert van Pannenbruggen. Geboren rond 1460.761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Barbara Aert.


136.722 Jan Priesterdonck. Geboren rond 1460.


136.744 Jacop Meeussone van Broeckhoven. Geboren rond 1464 te Wuustwezel (Antwerpen, België). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jacob Meus.

Hij trouwde met Kathline vóór 1500.

136.745 Kathline. Geboren rond 1469.


136.748 Jan Lauwer Thys. Geboren in 1466 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ? Overleed na 3 maart 1552.761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Thijs.

Hij trouwde met Kathelijne.

136.749 Kathelijne. Geboren rond 1472.


136.750 Peter Jan Jans. Geboren rond 1470.761


136.768 Hendrik Staeymans. Geboren rond 1455 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van Stayen.


136.770 Cornelis Kersten Aert van den Bleeck. Geboren rond 1460 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761 Overleed rond 1490.761

Hij trouwde met Soetke Jan Peter Wouters.

136.771 Soetke Jan Peter Wouters. Geboren rond 1460.761 Overleed in 1528.761


136.772 Jacob Broomans. Geboren rond 1460 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761


136.774 Claes Peeters. Geboren rond 1465.


136.802 Jan Cornelis Verachtert. Geboren rond 1470 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Overleed na 1536.761 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van Staeijen.

Hij trouwde met Margriet Peter van der Buyten vóór 13 mei 1504.761

136.803 Margriet Peter van der Buyten. Geboren rond 1470 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Overleed in Tussen 1536 en 27 december 1553.761 Geloof: rooms-katholiek.


136.832 Guillielmus Lodewijckx. Geboren rond 1470.

Hij trouwde met Elisabeth Neckers.

136.833 Elisabeth Neckers.


136.864 Jan van Ostaeyen. Geboren rond 1460, mogelijk te Wuustwezel (Antwerpen, België).

Hij trouwde met Cristijne Claes.

136.865 Cristijne Claes.


136.868 Jacobus Jans Thoens. Geboren rond 1460.23

Hij trouwde met Maria Nout Jan Wouter Clercx.

136.869 Maria Nout Jan Wouter Clercx. Geboren rond 1455.23


136.948 Cornelis Claes. Geboren rond 1480.


138.596 Anthonie de Heere. Geboren rond 1490 te Nieuwmoer (Antwerpen, België).439


141.824 Wilhelmus Laureyns Mutsaerts. Geboren rond 1400 te Oisterwijk (Midden-Brabant) ?929 Overleed na 1456.929 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Wilhelmus Laureijns.

Hij trouwde met Juet Vranck Aert van der Hoeven.

141.825 Juet Vranck Aert van der Hoeven. Geboren rond 1407.


141.826 Hendrick Beerthen. Geboren rond 1422.


141.832 Willem Snellaert Haecx. Geboren rond 1390.

Hij trouwde met Aleid.

141.833 Aleid.


141.840 Jan Herman Jan van Beurden. Geboren in 1400 te Tilburg (Midden-Brabant) ? Gedoopt in 1400.468 Overleed vóór 1474. Begraven vóór 1474.468 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jan Herman – Van Boerden.

Hij trouwde met Mechteld.

141.841 Mechteld. Geboren rond 1400.929


141.842 Herman Daneel Jan van Heijst. (Dezelfde als nummer 70.930.)

141.843 Kathelijn Peter van Vught. (Dezelfde als nummer 70.931.)


141.844 Aert Faessen Peter Daniels. Overleed vóór 1 mei 1532.


141.846 Jan Back van Broechoven. Geboren rond 1420, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).

Hij trouwde met Adriana van Wijck.

141.847 Adriana van Wijck.


141.854 Jan Leemans. Overleed vóór 1532.

Hij trouwde met Mechteld Jan Boet.

141.855 Mechteld Jan Boet.


141.856 Wilhelmus Laureyns Mutsaerts. (Dezelfde als nummer 141.824.)

141.857 Juet Vranck Aert van der Hoeven. (Dezelfde als nummer 141.825.)


141.858 Hendrick de Canter. Geboren rond 1445, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).


141.860 Daneel Jan van Heijst. Geboren in 1395. Gedoopt in 1395 te Tilburg (Midden-Brabant).468 Overleed in 1470. Begraven in 1470 te Tilburg (Midden-Brabant).468

Hij trouwde met Heijlwich Sijmon Hermans die Heerde op 21 december 1423 te Tilburg (Midden-Brabant).468

141.861 Heijlwich Sijmon Hermans die Heerde. Geboren in 1400. Gedoopt in 1400 te Tilburg (Midden-Brabant).468 Overleed in 1461. Begraven op 17 juni 1461 te Tilburg (Midden-Brabant).468 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Heerde.


141.862 Peter van Vught. Geboren rond 1390.


141.864 Reijner Reijner van Broechoven. Geboren rond 1375 te Oisterwijk (Midden-Brabant).929

Hij trouwde met Engelbertken Jan van der Amervoert vóór 1429.

141.865 Engelbertken Jan van der Amervoert. Geboren rond 1380 te Oisterwijk (Midden-Brabant) ?929 Gedoopt rond 1380 te Oisterwijk (Midden-Brabant). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van de Amervoirt.


141.866 Niclaes Wouter Rode-Geritsoen. Geboren rond 1370, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).

Hij trouwde met Aleijt Jan Wouter die Bont.

141.867 Aleijt Jan Wouter die Bont.


141.888 Goossen Marcelis Wouter Mous. Geboren rond 1410 te Zundert (West-Brabant) ?761

Hij trouwde met Christina.

141.889 Christina. Geboren rond 1410.761


141.890 Jan Conincx. Geboren rond 1410 te Zundert (West-Brabant) ?


141.936 Wouter Mous. Geboren rond 1350 te Wernhout (West-Brabant) ?761

Hij trouwde met Lucia Coreman.

141.937 Lucia Coreman. Geboren rond 1350.761


143.360 Joos Wouter Jansen van Oevelen. Geboren rond 1400 te Kalmthout (Antwerpen, België) of Ranst (Antwerpen, België) ?761


143.362 Jan Hermans. Geboren rond 1400.


143.432 Jan Thoenen. Geboren rond 1460 te Achterbroek (Antwerpen, België) ?761 Woonde mogelijk te Achterbroek (Antwerpen, België) in 1505 en 1514.


143.434 Peter Gheens. Geboren rond 1460.761


143.584 Theun Mulders. Geboren rond 1485 te Zundert (West-Brabant) ?761


145504 Wouter Sagers. Geboren rond 1470 te Zundert (West-Brabant) ?761 Update: 31/1-2018


149.986 Hendrik III van Gronsveld. Geboren in 1368 te Gronsveld (Zuid-Limburg) ?921,517 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Hendrik. Hij was heer van Gronsveld (Zuid-Limburg) en Chaumont (Namen, Belgisch Luxemburg of Waals-Brabant), en ridder en heer van Rimburg (Zuid-Limburg, vanaf 1368).921,517

Hij trouwde met Aleijda d’Oupeye Juppleu in 1395.517

149.987 Aleijda d’Oupeye Juppleu. Geboren in 1378.517 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Aleyde – d’Oupeye.


149.988 Nicolaas (Nicolas) Meelcop van Broeke. Geboren rond 1370 te Voeren-Altembrouck (Limburg, België) ?921 Woonde te Voeren-Altembrouck (Limburg, België) ? Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Meelcop van Broeck.


156.048 Willem Moerkints. Geboren rond 1455 te Roosendaal (West-Brabant) ?


158.970 Marten van Yperen. Geboren rond 1450 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761


158.976 Geert Peter Vorsselmans. Geboren rond 1450 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Gerardus, Geert – Vorselmans.

Hij trouwde met Agneese Jan van der Ast.

158.977 Agneese Jan van der Ast. Geboren rond 1456.761


158.978 Jan Ghijs van der Creecke. Geboren rond 1450 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joannes Gijs, Cornelis.

Hij trouwde met Marie Geert Larien.

158.979 Marie Geert Larien. Geboren rond 1450.761


158.986 Jan Marten Braens. Geboren rond 1460 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761


159.008 Jan Aert Tslaets. Geboren rond 1445 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?

Hij trouwde met Thyssen.

159.009 Thyssen.


159.016 Peter Bode. Geboren rond 1440 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761


159.044 Goesen Roeyen. Geboren rond 1445.


163068 Andries Herstraets. Geboren rond 1470.761 Update: 31/1-2018


163.840 Wouter Thijsz. Geboren rond 1435 te Oirschot-Spoordonk (Oost-Brabant) ?


163.872 Gijsbrecht van Kerkoerle. Geboren rond 1460 te Oirschot (Oost-Brabant) ?


163.888 Aert Haubrakens. Geboren rond 1465 te Oirschot (Oost-Brabant) ?


166.080 Hendrik Marten Zibs. Geboren rond 1405 te Loenhout (Antwerpen, België) ? Overleed na 13 juni 1483.761


166.128 Wouter van de Cloot. Geboren rond 1470 te Loenhout (Antwerpen, België) ?

Hij trouwde met Catharina.

166.129 Catharina.


166.130 Arnold Luycx. Geboren rond 1470.


166.260 Jan Nouts. Geboren rond 1480 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761


166.262 Cornelis Nijs van den Bogaert. Geboren rond 1485.761


166.312 Wouter Sconicnx. Geboren rond 1450 te Zundert (West-Brabant) ?


166.912 Jan Jans Oirlemans. Geboren in 1365 te Loon op Zand (Midden-Brabant).951 Overleed in 1432.951 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Oerlemans.


166.914 Peter Dirkx de Weert. Geboren rond 1365.


170.476 Zebrecht Denis Sibben Verhoeven. Geboren rond 1435, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).

Hij trouwde met Peterken Gijsbert Goosen van Boerden.

170.477 Peterken Gijsbert Goosen van Boerden.


170.484 Gherit Gerit Crillaerts. Geboren rond 1430 te Tilburg (Midden-Brabant) ?948

Hij trouwde met Elisabeth.

170.485 Elisabeth. Geboren rond 1420.948


170.490 Jan Jan Stappaerts. Geboren rond 1435, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).


172.200 Peter Daniel Peter van Boerden. Geboren rond 1450 te Tilburg (Midden-Brabant) ?465

Hij trouwde met Katelijn van den Hoeve in 1475.465

172.201 Katelijn van den Hoeve.


172.202 Laureijs Elen Jan Mutsaerts. Geboren rond 1450 te Tilburg (Midden-Brabant) ?465

Hij trouwde met Elisabeth Jan van Gorp.

172.203 Elisabeth Jan van Gorp. Geboren rond 1450 te Tilburg (Midden-Brabant) ?


173.056 Joannes Rombout (Jan) van Indevelde. Geboren rond 1420 te Mechelen (Antwerpen, België) ?1068 Overleed rond 1479. Woonde te Mechelen-Nieuwe Bruul (Antwerpen, België), in 1470. In 1470 kocht hij van Jan Gielis de Vos een huis met een weg en een poort op de Nieuwe Bruul te Mechelen, met bijbehorende grond, gelegen tussen “tussen enerzijds het erf van Jan Sleeuws en aan de andere zijde datvan Anthonis Caluwaerts”. Hij verkocht dit huis één jaar later aan ene Cornelis van Heenvlyet. 1068

Hij trouwde met Katheline van Tyelen.

173.057 Katheline van Tyelen. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Catharina – Van Tielen.


173.058 Willem Mercelis. Geboren rond 1430.


173.632 Jan Huijbrechts IJsermans. Geboren rond 1465 te Essen (Antwerpen, België) ? Overleed rond 1498. Jan was molenaar te Essen.

Hij trouwde met Digna Heijn Joosendr..

173.633 Digna Heijn Joosendr.


173.844 Jan Dignen. Geboren rond 1465 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761


173.864 Jan Pruyens. Geboren rond 1470 te Brecht (Antwerpen, België) ?761 Overleed vóór 13 maart 1544.761


173.866 Jan Michiel Alaerts. Geboren rond 1470.761


174.056 Rommen Jan Rommen. Geboren rond 1450 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761

Hij trouwde met Kathelijn Meeus Peter Dignen.

174.057 Kathelijn Meeus Peter Dignen. Geboren rond 1450.761


174.058 Jacob Jan Jacobs. (Dezelfde als nummer 25.600.)

174.059 Cornelia Pullekens. (Dezelfde als nummer 25.601.)


179.280 Filip Verhaert. Geboren rond 1445 te Zundert (West-Brabant) ?


179.288 Joos Bevers. Geboren rond 1450 te Zundert (West-Brabant) ?761


179.292 Jan Nouts. Geboren rond 1455 te Zundert (West-Brabant) ?761


186.032 Willem Gerrits Cranendonck. Geboren rond 1470 te Ridderkerk (Zuid-Holland).300 Overleed na 1542.300


186.152 Pieter Dirkcksz. van Driel. Geboren in 1455 te IJsselmonde (Zuid-Holland). Overleed in 1533 te IJsselmonde (Zuid-Holland). Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van de Hordijk.

Hij trouwde met Van Driel.

186.153 van Driel.


186.154 Jan Arijenszn. Geboren rond 1460.

Hij trouwde met Anna Lodewijcksdr. van Ghiessen.

186.155 Anna Lodewijcksdr. van Ghiessen. Geboren rond 1475.


187.472 Gerrit Penninck. Geboren rond 1454,442 mogelijk te Ridderkerk (Zuid-Holland).


187.512 Claes Hoogwerf Slikboer. Geboren rond 1450.


187.720 Lenaert Pietersz Verschoor. Geboren rond 1495 [442], mogelijk te Charlois (Zuid-Holland).


187.792 Jacob Jansen Mijs. Geboren rond 1460, mogelijk te Etten (West-Brabant).

Hij trouwde met Maria Michiels van Hoek.

187.793 Maria Michiels van Hoek.


189.056 Johannes Claes Baten. Geboren rond 1425 te Wouw (West-Brabant) ?


190.676 Aert Heijnenzn. Geboren rond 1455. Overleed rond 1525.

Hij trouwde met Niesje.

190.677 Niesje. Overleed rond 1526.


190.678 Pieter Dirckszn. Geboren rond 1455. Overleed rond 1533 te IJsselmonde (Zuid-Holland).

Hij trouwde met Cornelisdr. van Driel.

190.679 Cornelisdr. van Driel.


191.172 Michiel Couwenburgh. Geboren rond 1460.529


191.336 Cornelis van Duvenee. Geboren rond 1485.246 Cornelis was schepen te Goes (1507-1510), burgemeester van Goes (1513-1516), zangmeester van de 7 getijden, en dijkgraaf bewesten Yerseke.246

Hij trouwde met Neeltje Oostdijck.

191.337 Neeltje Oostdijck. Geboren rond 1490.246


192.560 Aert Schats. Geboren rond 1470, mogelijk te Weelde (Antwerpen, België) of te Turnhout (Antwerpen, België). Overleed op 25 mei 1542 te Weelde (Antwerpen, België).2131  Update: 24 april 2016

Hij trouwde met Engelbergis.

192.561 Engelbergis.  Update: 24 april 2016


192.976 Willem Jans Hairdensone. Geboren rond 1485 te Chaam (Midden-Brabant).23 Overleed vóór 1541 te Chaam (Midden-Brabant).23


192.978 Steven Wouter Stevenszone. Geboren rond 1480 te Chaam (Midden-Brabant).23 Overleed vóór 1560 te Chaam (Midden-Brabant).23

Hij trouwde met Margriet Jan Aertssendr.

192.979 Margriet Jan Aertssendr. Geboren rond 1480 te Chaam (Midden-Brabant).23 Overleed vóór 1560 te Chaam (Midden-Brabant).23


193.080 Aert Simon Heestermans. Geboren rond 1470 te Zundert (West-Brabant) ?761


193.184 Jan Pauwel Swrijters. (Dezelfde als nummer 43.648.)


193.186 Matthijs Roelen van den Langenbergen. Geboren vóór 1472 te Zundert (West-Brabant) ?23 Overleed vóór 1503.23,761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Mathijs Roelen.


193.200 Nout Roelof Jan van den Langenbergen. Geboren rond 1470 te Zundert (West-Brabant) ?761 Overleed na 1525.761

Hij trouwde met Elisabeth Jan Rombouts.

193.201 Elisabeth Jan Rombouts. Geboren rond 1470.761 Overleed na 1535.761


193.216 Floris Peter Andries. (Dezelfde als nummer 100.058.)

193.217 Kathelijn Jan Peter Chiels. (Dezelfde als nummer 100.059.)


193.218 Jan Cornelis Witbols. Geboren rond 1480 te Zundert (West-Brabant) ?761 Overleed na 16 april 1515.761

Hij trouwde met Margriet Jan Heyns.

193.219 Margriet Jan Heyns. Geboren rond 1480.761


193.220 Hendrik Staelkens. Geboren rond 1480 te Rijsbergen (West-Brabant) ?


193.222 Gielis Dierck Diels. Geboren rond 1480 te Rijsbergen (West-Brabant) ?761 Overleed vóór 9 januari 1537.761

Hij trouwde met Lysbeth Huybrecht Peter Jan van Overaa.

193.223 Lysbeth Huybrecht Peter Jan van Overaa. Geboren rond 1480 te Rijsbergen (West-Brabant) ? Overleed vóór 22 maart 1541.761


193.224 Meus Voets. Geboren rond 1485 te Rijsbergen (West-Brabant) ?


193.226 Cornelis Jan Peters. Geboren rond 1485.


193.232 Simon Jan Simons. Geboren rond 1465 te Zundert (West-Brabant) ?731


193.236 Jan Jan Cornelis Conincx. Geboren rond 1470 te Zundert (West-Brabant) ?761 Overleed vóór 9 januari 1580.761


193.260 Goris Jan Merck Wouter Mous. (Dezelfde als nummer 17.742.)


193.262 Roelof Roelof Jan van den Langenbergen. (Dezelfde als nummer 120.564.)

193.263 Lucia Jan Simons. (Dezelfde als nummer 120.565.)


193.696 Maarten Bot. Geboren rond 1520 te Oude Tonge (Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland).422


195.084 Jan van den Heuvel. Geboren rond 1485, mogelijk te Veen (Midden-Brabant).

Hij trouwde met Anna van der Wiel.

195.085 Anna van der Wiel.


195.728 Hendrick Peter Jan Crillaerts. Geboren rond 1490, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).  Update: 2 maart 2016

Hij trouwde met Lijsbeth Jan Willem Borchmans.

195.729 Lijsbeth Jan Willem Borchmans. Geboren te Tilburg (Midden-Brabant).2126  Update: 2 maart 2016


197.916 Meeus van Huysen. Geboren rond 1400 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761

Hij trouwde met Catharina Meeus Peter Dignen.

197.917 Catharina Meeus Peter Dignen. Geboren rond 1400.761


197.940 Peter Claus Peters. Geboren rond 1400.761


200.112 Jan Maes. Geboren rond 1430 te Zundert (West-Brabant) ?761


200.116 Peter Andries. Geboren rond 1430 te Zundert (West-Brabant) ?761 Overleed vóór 15 september 1493.761

Hij trouwde met Kathelijne Jan van der Goude.

200.117 Kathelijne Jan van der Goude. Geboren rond 1430.761 Overleed na 19 april 1501.761


200.118 Jan Peter Chiels. Geboren rond 1435. Overleed na 26 maart 1504.761


200.120 Cornelis Antonij Lam Tacx. Geboren rond 1430 te Zundert (West-Brabant) ?761


200.122 Hendrik de Backer. Geboren rond 1435.


200.448 Adriaen Gherijt Smolders. Geboren rond 1422 te Tilburg (Midden-Brabant).929 Overleed in 1512 te Tilburg (Midden-Brabant).929,948 Woonde te Tilburg-Rijt (Midden-Brabant) ? Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Die Molder. Adriaen bezat land in het ‘Ghilschot’ en een huis in de Rijt (te Tilburg?) ‘aenden Dreyboem’. 948

Hij trouwde met Elisabeth Adriana Adriaen Gerit in 1444.929

200.449 Elisabeth Adriana Adriaen Gerit. Geboren rond 1425 te Tilburg (Midden-Brabant).948 Overleed in 1512 te Tilburg (Midden-Brabant).929,948 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Elisabeth.


200.450 Jan Leemans. Geboren rond 1430 te Tilburg (Midden-Brabant) ?


200.452 Herman Daneel Jan van Heijst. (Dezelfde als nummer 70.930.)

200.453 Kathelijn Peter van Vught. (Dezelfde als nummer 70.931.)


200.454 Jan Jacob Jan van Son. Geboren in 1430 te Tilburg (Midden-Brabant) ?948 Overleed in 1504 te Tilburg (Midden-Brabant).948 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jan Jacob, Jan Jacob Jan jr – de Oude van Zon.

Hij trouwde met Maria Jans Hendrick Crillaerts.

200.455 Maria Jans Hendrick Crillaerts. Geboren rond 1447 te Tilburg (Midden-Brabant) ?931 Overleed vóór 1489.931


200.460 Jan Hendrick die Wijse. Geboren rond 1420 te Tilburg (Midden-Brabant) ? Overleed vóór 1518.929 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jan Hendrik sr., Jan Hendrick Senior.


200.462 Johan (Jan) Back van Broechoven. Geboren in 1430 te Tilburg (Midden-Brabant) ?948 Overleed in 1522.948 Jan was rentmeester van Tongerlo. 948

Hij trouwde met Margriet van Wijfliet.

200.463 Margriet van Wijfliet. Geboren rond 1435 te Tilburg (Midden-Brabant) ?


200.712 Ocke Piers van Ockinga. Geboren in 1500, mogelijk te Teroele (Friesland).


200.714 Folkert Hylckes Broersma. Geboren in 1500.

Hij trouwde met Mercks.

200.715 Mercks. Geboren in 1500.


201.808 Hoyte Syoerds Domna. Geboren rond 1470 te Itens (Friesland).364 Overleed rond 1538 te Itens (Friesland).364 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Hoyte – Sjoerds.

Hij trouwde met Lyoets Jarichsdr.

201.809 Lyoets Jarichsdr. Geboren rond 1470 te Itens (Friesland).364 Overleed rond 1540 te Itens (Friesland).364


201.810 Gossen Britsaert. Geboren rond 1470.364


201.812 Hayes Doeckes Rinia. Geboren rond 1460.364

Hij trouwde met Ymck Riencksd Glins.

201.813 Ymck Riencksd Glins.


202.432 Henrik Gunnink. Geboren in 1480 te Gütersloh (Noordrijn-Westfalen, Duitsland).658 Hij was hereboer van ‘Up den Gun’, mogelijk te Zonsbeek? 658


204.832 Hendrik van den Bleeck. Geboren rond 1370 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?


204.836 Matthijs Heerstraets. Geboren rond 1360.


205.312 Mercelis van de Ryt. Geboren rond 1425 te Kruisland (West-Brabant) ? Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van der Ryt.


205.472 Pieter Obels. Geboren in 1419 te Roosendaal (West-Brabant) ?1060


210.000 Hendrik van Wouw. Geboren rond 1430 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761


210.656 Andreas de Beuckelaer. Geboren in 1419 te Schilde (Antwerpen, België).109 Overleed vóór 1492.109

Hij trouwde met Margareta Joos op 1 juni 1459.109

210.657 Margareta Joos. Geboren in 1434.109


210.696 Peter Hovelmans. Geboren rond 1430 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761


210.720 Jan Pauwels Keeselmans. Geboren rond 1435 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: de Oude.

Hij trouwde met Katrijne Jan Luijcx.

210.721 Katrijne Jan Luijcx. Geboren rond 1435 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761


210.722 Hendrik Loijcx. Geboren rond 1465.761


210.728 Mattheus de Cuyper. Geboren rond 1430 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761


210.732 Dierck van Aerde. Geboren rond 1440 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761


210.754 Jan Goyvaerts. Geboren rond 1435.


210.756 Jan Diels. Geboren rond 1450 te Loenhout (Antwerpen, België) ?


210.758 Hendrik Schoenmakers. Geboren rond 1454.


210.780 Marten Zibs. (Dezelfde als nummer 83.040.)


210.782 Aernout van Onstayen. Geboren rond 1455 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van Osta.

Hij trouwde met Katrijne Jacob Pauwels.

210.783 Katrijne Jacob Pauwels. Geboren rond 1460.761 Overleed vóór 26 februari 1539.761


210.884 Bartholmeeus Willems. Geboren te Hilvarenbeek (Midden-Brabant) ?


210.892 Willem Willems Sgrauwen. Geboren rond 1460 te Zundert (West-Brabant).108

Hij trouwde met Elisabeth Cornelis Jan Slaets.

210.893 Elisabeth Cornelis Jan Slaets. Geboren te Zundert (West-Brabant).108


212.032 Hendrik van Ghestel. Geboren rond 1450 te Zundert (West-Brabant) ?


212.040 Geert Nout van der Vloet. Geboren vóór 1444 te Zundert (West-Brabant) ?23 Overleed na 1519.23,761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Gerrit Nouts. Geert werd geboren uit een buitenechtelijke relatie van zijn vader.761


212.042 Noyts Gerritsz. Geboren rond 1455 te Zundert (West-Brabant) ?761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Nout Geertsen.

Hij trouwde met Antonia Jansdr Jan Rombouts.

212.043 Antonia Jansdr Jan Rombouts. Geboren rond 1470. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Antonia Jan Jan.


212.044 Matthijs Roelen van den Langenbergen. (Dezelfde als nummer 193.186.)


212.052 Willem Maes Ghijsels. Geboren rond 1460 te Zundert (West-Brabant) ?761


213.576 Cornelis Poetkens. Geboren rond 1490 te Oud-Vossemeer (Tholen, Zeeland) ?


214.656 Geert Wouters. Geboren vóór 1485 te Veere (Zeeland) ?699 Overleed vóór 7 mei 1519 te Veere (Zeeland).699

Hij trouwde met Loene Wisse.

214.657 Loene Wisse. Geboren rond 1487.699


214.658 Jan Trompers. Geboren rond 1475.


214.704 Pieter Adriaensz de Lappere. Geboren rond 1520 te Westkapelle (Walcheren, Zeeland).699,849 Overleed rond 1590 te Westkapelle (Walcheren, Zeeland).699,849 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Lapper.


214.708 Jan Marandes. Geboren rond 1530 te Westkapelle (Walcheren, Zeeland) ?


215.448 Cornelis Pryem. Geboren rond 1525 te Oud-Vossemeer (Tholen, Zeeland) ?706 Overleed rond 1580.74 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Priem. Mogelijk kleermaker, smid of schoenmaker, gezien zijn achternaam. Er zou een familieband kunnen zijn met molenaar Jacob Priem te Bergen op Zoom (1525-1526), of de familie van vervolgde gereformeerden te Dikkebus bij Ieper, waaronder Pieter Priem die in 1612 te Londen huwde en woonde op Canvey Island. 706 (Er woonden meer gereformeerde Vlaamse vluchtelingen in Oud-Vossemeer, zie stamboom Adriana Hendrina Schrier).


215.452 Jacob Wolf. Geboren rond 1515 te Scherpenisse-Westkerke (Tholen, Zeeland) ? Zijn zoon Anthonis was kastelein te Scherpenisse in 1589. 706


215.856 Heyndric Schrijver. Geboren rond 1510 te Schakerloo (Zeeland) ?


215.920 Cornelis Pense. Geboren rond 1510 te Scherpenisse (Tholen, Zeeland) ?


215.922 Jan Boy. Geboren rond 1510 te Scherpenisse (Tholen, Zeeland) ?


216.704 Pieter Lambrechts Loncke. Geboren rond 1456 te Roosendaal (West-Brabant).68


227.672 Roover Jan Peeters. (Dezelfde als nummer 61.060.)

227.673 Heylwich Adriaen Peter Sjongen. (Dezelfde als nummer 61.061.)


227.674 Anthonis Hendrik Andries. Geboren rond 1495 te Zundert (West-Brabant) ?761

Hij trouwde met Lysbeth Nout Roelof van den Langenbergh.

227.675 Lysbeth Nout Roelof van den Langenbergh. Geboren rond 1495 te Zundert (West-Brabant) ?


227.676 Cornelis Geert Nout van der Vloet. (Dezelfde als nummer 106.020.)

227.677 Cornelia Nout Geertsen. (Dezelfde als nummer 106.021.)


227.678 Roelof Roelof Jan van den Langenbergen. (Dezelfde als nummer 120.564.)

227.679 Lucia Jan Simons. (Dezelfde als nummer 120.565.)


227716 Cornelis Hendricks de Vrome. Geboren rond 1440 te Etten (West-Brabant).615 Overleed rond 1523 te Etten (West-Brabant).615 Update: 31/1-2018

Hij trouwde met Cathelijne Jansdochter van Brecht.

227717 Cathelijne Jansdochter van Brecht. Geboren rond 1440. Overleed rond 1514 te Etten (West-Brabant).615 Update: 31/1-2018


227718 Willem Gerrits de Cuijper. Geboren rond 1460, mogelijk te Etten (West-Brabant). Update: 31/1-2018


227720 Anthonis Godert Eijcks. Geboren rond 1455 te Etten (West-Brabant) ? Overleed rond 1529.615 Update: 31/1-2018


227722 Niclaes Peter Wissen. Geboren rond 1435 te Sprundel (West-Brabant).615 Update: 31/1-2018

Hij trouwde met Maria Godert Ansems.

227723 Maria Godert Ansems. Geboren rond 1455. Update: 31/1-2018


227728 Cornelis Willemszoon van de Moer. Geboren rond 1410 te Etten (West-Brabant) ? Update: 31/1-2018


227732 Claes Peterszoon Coninckx. Geboren rond 1450 te Etten (West-Brabant).615 Overleed op 15 maart 1499.615 Update: 31/1-2018

Hij trouwde met Geertruijd Peter Willems van Buerstede.

227733 Geertruijd Peter Willems van Buerstede. Geboren rond 1450 te Etten (West-Brabant).615 Overleed na 1495.615 Update: 31/1-2018


227734 Mathijs Thomaes. Geboren rond 1450. Update: 31/1-2018


227736 Dirck Willems van Gageldonc. Geboren rond 1460 te Princenhage (West-Brabant).615 Update: 31/1-2018


227738 Govert Willems van de Hese van de Moer. Geboren rond 1440 te Etten (West-Brabant).615 Update: 31/1-2018


227740 Laureijs Goemans. Geboren rond 1460 te Sprundel (West-Brabant) ? Update: 31/1-2018


227742 Adriaen Lauwen. Geboren rond 1460 te Sprundel (West-Brabant) ? Update: 31/1-2018


227748 Peter Stijnen van Ulvenhout. Geboren rond 1450. Update: 31/1-2018


227.776 Adrianus Jacobs Coevoets. Geboren rond 1415. Overleed vóór 1520.

Hij trouwde met Adriana Vrerick Geerts.

227.777 Adriana Vrerick Geerts. Geboren rond 1425.


229.192 Hendrik Adams. Geboren rond 1475 te Zundert (West-Brabant) ?


229.228 Peter Jan Rombouts. Geboren rond 1470.761


229.504 Willem van den Kyeboom. Geboren rond 1410 te Chaam (Midden-Brabant) ? Hij en zijn familie bezaten mogelijk land tussen Chaam en Alphen, “o.a. op de Dasmisse”.1152Citaat uit bron 1152: “Van Willem, Claes en Henrick kan niet vastgesteld worden dat zij op een of andere manier familie van mekaar zijn. Wel is het zo dat, na bestudering van alle schepenakten van Chaam op de website van ISIS Breda, met betrekking tot het geslacht van den Kyeboom, er vele overeenkomsten zijn inzake bezittingen. De gronden die zij in eigendom hebben en kopen of verkopen, liggen bijna allemaal in hetzelfde gebied tussen Chaam en Alphen, o.a. de Dasmisse. Als basis voor wat volgt dienden de gegevens van de websites van de heren Jacobs en Koene. Door verdere informatie uit ISIS werd dit geslacht gevoelig uitgebreid en verschillende geboortedata werden aangepast aan opgaven van leeftijden in diverse akten van verschillende personen in meerdere generaties.”1152


229.506 Jan die Wits. Geboren rond 1420.


230.928 Geert Poppelaers. Geboren rond 1475 te Zundert (West-Brabant) ?


230.944 Claes Claessen Eels. Geboren rond 1485 te Zundert (West-Brabant) ?761 Overleed vóór 26 april 1558.761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Claes Claes – Eels.

Hij trouwde met Dingena Hendricks van Huysen.

230.945 Dingena Hendricks van Huysen. Geboren rond 1485 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Overleed na 19 januari 1511.761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Digne Hendrik.


230.946 Antonius Duls. Geboren rond 1495 te Zundert (West-Brabant) ?

Hij trouwde met Dympna Sgrauwen.

230.947 Dympna Sgrauwen.


230.952 Peter Jan Hendrik Verwijmen. (Dezelfde als nummer 66.570.)

230.953 Golle. (Dezelfde als nummer 66.571.)


230.954 Noyts Gerritsz. (Dezelfde als nummer 212.042.)

230.955 Antonia Jansdr Jan Rombouts. (Dezelfde als nummer 212.043.)


230.956 Dielis Verlier. Geboren rond 1470.


230.960 Aert Rommen Jan Rombouts. (Dezelfde als nummer 87.028.)

230.961 Digne Jacob Jans. (Dezelfde als nummer 87.029.)


230.962 Abraham Hendrik van Huysen. Geboren rond 1460 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761


230.968 Jan Dierck Uyterhulst. Geboren rond 1490 te Zundert (West-Brabant) ?761


237.056 Aert van Laerhoven. Geboren in 1436 te Haaren (Oost-Brabant). Overleed in 1502 te Haaren (Oost-Brabant).

Hij trouwde met Geertruijd Willems van Audenhoven in 1468.

237.057 Geertruijd Willems van Audenhoven. Geboren rond 1440 te Oirschot (Oost-Brabant). Overleed in 1507.


237.058 Jan Gerit Wijtmanssoen. Geboren rond 1450 te Moergestel (Midden-Brabant).

Hij trouwde met Marie Herman van der Hoeve.

237.059 Marie Herman van der Hoeve. Geboren rond 1450 te Moergestel (Midden-Brabant).


237.712 Nijs Hendrick Hendrick van Tychelt. Geboren rond 1450 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761 Nijs was stadhouder en secretaris van Wuustwezel. Hij had een buitenechtelijke relatie waaruit rond 1480 zonen Adriaen en Nijs werden geboren.761


237.714 Joos Cornelis Lenaerts. Geboren rond 1465.761


239.552 Pieter Pietersz Loncke. Geboren rond 1420 te Roosendaal (West-Brabant).198


240.672 Simon van Ditfoirt. Geboren rond 1410 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761


240.768 Jan van der Herstraten. Geboren rond 1420 te Zundert (West-Brabant).23,761 Overleed na 1490 te Zundert (West-Brabant).23,761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Herijgers.

Hij trouwde met Lijsbeth rond 1448 te Zundert (West-Brabant).23

240.769 Lijsbeth. Geboren rond 1420.23 Overleed vóór 1490.761


241.128 Roelof Jan Antonij van den Langenbergen. Geboren rond 1420 te Zundert (West-Brabant) ?761 Overleed rond 1503.761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Roelof Jan Anthonis.

Hij trouwde met Catharina Roover Diercx vóór 28 mei 1499.23

241.129 Catharina Roover Diercx. Geboren rond 1430.761 Overleed na 1499.761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Catharina Roever – Dirks.


241.130 Jan Simons. Geboren rond 1430.


241.136 Jan Marten Verwijmer. Geboren rond 1485 te Zundert (West-Brabant) ?


244.244 Peter Sjongen. Geboren rond 1440 te Zundert (West-Brabant) ?761


244.246 Jan Dierck van den Broeck. Geboren rond 1440 te Zundert (West-Brabant) ?761


244.436 Aert der Weuwen. (Dezelfde als nummer 49.484.)

244.437 Katrijne Claus Peters. (Dezelfde als nummer 49.485.)


244.438 Goosem Lemmens. (Dezelfde als nummer 65.544.)

244.439 Cornelia Cornelis van Bavele. (Dezelfde als nummer 65.545.)


247.336 Wouter Jan Rombouts. (Dezelfde als nummer 35.476.)


247.616 Goris Adriaen Dirven. Geboren rond 1490 te Princenhage (West-Brabant).23 Overleed rond 1556 te Princenhage (West-Brabant).23 Goris was schepen (1530-1556) en stadhouder van Princenhage (vanaf 1540).411

Hij trouwde met Margriet Meuussen rond 1515 te Princenhage (West-Brabant).23

247.617 Margriet Meuussen. Geboren rond 1490 te Princenhage (West-Brabant).23 Overleed rond 1538 te Princenhage (West-Brabant).23 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Meeus Peter Jansen.


247.656 Cornelis Andriessen. Geboren rond 1490 te Zundert (West-Brabant) ?


247.660 Peter Marcelis Closkens. Geboren rond 1505 te Zundert (West-Brabant) ?761

Hij trouwde met Neeltje.

247.661 Neeltje. Geboren rond 1505.761


247.662 Hendrik Hendrik Backers. Geboren rond 1505 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Overleed vóór 14 januari 1592.761

Hij trouwde met Cathalijn Adriaen Jan Gielis Lippens.

247.663 Cathalijn Adriaen Jan Gielis Lippens. Geboren rond 1510 te Zundert (West-Brabant) ?761


247.664 Thomas Jan Nouts. (Dezelfde als nummer 89.646.)


247.672 Jacob Verbaten. Geboren rond 1500 te Zundert (West-Brabant) ?


247.808 Michiel Cornelis van Elsacker. Geboren rond 1473 te Loenhout (Antwerpen, België).761 Overleed na 12 december 1539 te Loenhout (Antwerpen, België).761 Woonde te Loenhout-Sneppel (Antwerpen, België).761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Michael Cornelis. Michiel was landbouwer en schepen te Loenhout.761

Hij trouwde met Marie Peeter van der Buyten in 1504 te Loenhout (Antwerpen, België).23

247.809 Marie Peeter van der Buyten. Geboren rond 1473 te Loenhout (Antwerpen, België) ?23 Overleed vóór 12 december 1539 te Loenhout (Antwerpen, België).23,761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Maria Peetersdr


247.810 Nout Peter Noutsen. (Dezelfde als nummer 65.536.)


247.812 Willem Maes. Geboren rond 1465 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761


247.814 Adriaen Diercx. Geboren rond 1470 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Adriaen was chirurgijn.761

Hij trouwde met Marie Matthijs van Huysen.

247.815 Marie Matthijs van Huysen. Geboren rond 1470 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761


250.120 Claes Janssen van Wuestenborch. Geboren rond 1450 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant) ?934 Overleed vóór 1524.934 Woonde te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).934 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Claes Jans.

Hij trouwde met Nelleken Reynier Geenen.

250.121 Nelleken Reynier Geenen. Geboren rond 1450.


250.122 Willem Nouwen. Geboren rond 1475.


252.448 Cornelis van Beke. Geboren rond 1455 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?  Update: 28 september 2016


252.454 Peter van Staeyen. Geboren rond 1470.761  Update: 28 september 2016

Hij trouwde met Cornelia Hendrik Pullekens.

252.455 Cornelia Hendrik Pullekens. Geboren rond 1475.761  Update: 28 september 2016


252.456 Willem van Ostayen. Geboren rond 1460 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761  Update: 28 september 2016


252.458 Willem Maes Ghijsels. Geboren rond 1450.761 Overleed tussen 19 oktober 1501 en 10 december 1526.761  Update: 28 september 2016

Hij trouwde met Katheline Jan Brouwers.

252.459 Katheline Jan Brouwers. Geboren rond 1450.761 Overleed na 12 december 1533.761  Update: 28 september 2016


252.460 Jan Lodewijcx. Geboren rond 1480.761  Update: 28 september 2016


252.462 Aert Peeter Jans. Geboren rond 1480.  Update: 28 september 2016


252.660 Hendrik Vos. Geboren rond 1480.761  Update: 28 september 2016


253.632 Henricus de Wever. Geboren rond 1440 te Ternat (Vlaams-Brabant, België) ?


256.720 Cornelis Beijerssone (Corneel) van Voxdael. Geboren rond 1430 te Ossendrecht (West-Brabant). Overleed in september 1479 te Bergen op Zoom. Begraven op 13 september 1479 te Bergen op Zoom. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van Voxdale.

Hij trouwde met Marie Berthelmeeus rond 1457.

256.721 Marie Berthelmeeus. Overleed in 1470. Begraven in 1470.


256.724 Berthelmeeus Coster. Geboren rond 1440.


256.734 Cornelis Bastijns. Geboren rond 1450.761


258.672 Luijck Jan Luijck Vergult. Geboren rond 1455 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761

Hij trouwde met Magriete.

258.673 Magriete. Geboren rond 1460.761


258.674 Geert Wouters. Geboren rond 1460.761


258.874 Joos van der Heijden. Geboren rond 1480.


259.050 Wouter Hendrik Gielis. Geboren rond 1480.761


261.632 Meeus. Geboren rond 1443 te Gilze (Midden-Brabant) ?500


Naar boven.


Generatie 19 (266.272 – 518.100)


266.272 Roever Dircks. Geboren rond 1385 te Rijsbergen (West-Brabant) ?


266.276 Peter Jannis van Overaa. (Dezelfde als nummer 133.148.)

266.277 Sophijen. (Dezelfde als nummer 133.149.)


266.280 Heyn van de Wijmeren. Geboren rond 1395 te Zundert (West-Brabant) ?


266.294 Zebrecht Roevers. Geboren rond 1420 te Zundert (West-Brabant) ?


266.296 Jannis van Overaa. Geboren rond 1365 te Rijsbergen (West-Brabant) of Princenhage (West-Brabant) ?


267.552 Peter Eelkens. Geboren rond 1445 te Tilburg (Midden-Brabant) ?


267.570 Peter Sberen. Geboren rond 1435.


267.576 Marten Jan Marten Melis van Loon. Geboren rond 1425, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).

Hij trouwde met Kathelijn Peter Jan Emmens.

267.577 Kathelijn Peter Jan Emmens.


267.578 Jan Zomers. Geboren rond 1425 te Tilburg (Midden-Brabant) ?


267.580 Herman Daneel Jan van Heijst. (Dezelfde als nummer 70.930.)

267.581 Kathelijn Peter van Vught. (Dezelfde als nummer 70.931.)


267.582 Gherit Adriaen Smolders. Geboren rond 1455 te Tilburg (Midden-Brabant).929 Overleed vóór 1509.929

Hij trouwde met Agnes Peter Daniël van Boerden.

267.583 Agnes Peter Daniël van Boerden. Geboren rond 1460 te Tilburg (Midden-Brabant).929


267.588 Adrianus Wilhelmus (Arijan) Mutsaerts. Geboren rond 1430 te Oisterwijk (Midden-Brabant) ?948

Hij trouwde met Geertruijd Jan Denis Meijnarts rond 1455.929

267.589 Geertruijd Jan Denis Meijnarts. Geboren rond 1440.929 Overleed vóór 1530.929


267.590 Gijsbert Embrecht Elias van de Heesacker. Geboren rond 1430 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Overleed rond 1500.929 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Gijsbrecht Hendrick, Gijsbert (sr) Embrecht Elias.

Hij trouwde met Engelberen van Broeckhoven.

267.591 Engelbertken Jan Reijner (Engelberen) van Broeckhoven. Geboren rond 1440 te Oisterwijk (Midden-Brabant) ?929 Overleed vóór 1532.948 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van Broechoven.


268.032 Embrecht Schenckels. Geboren rond 1385 te Moergestel (Midden-Brabant). Overleed rond 1469 te Moergestel (Midden-Brabant).

Hij trouwde met Marie.

268.033 Marie. Overleed na 1457.


268.064 Niclaes (Claus) Zegers. Geboren rond 1450 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Overleed vóór 26 maart 1533.929


268.066 Ghijsbert Peters. Geboren rond 1450 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Overleed vóór 29 maart 1538.929

Hij trouwde met Kathelijn.

268.067 Kathelijn. Geboren rond 1450.929


268.068 Laureijs Laureijs Groeijs. Overleed na 1483 te Moergestel (Midden-Brabant).

Hij trouwde met Kathelijn Niclaes Colen Seijtmans vóór 1458.

268.069 Kathelijn Niclaes Colen Seijtmans. Geboren rond 1430.


268.072 Jan Reijner Reijner van Broechoven. Geboren rond 1430 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Crillaerts.

Hij trouwde met Mechteld Gerit Gerit Crillaerts.

268.073 Mechteld Gerit Gerit Crillaerts. Geboren in 1455 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929,948


268.074 Andries Jan van Boerden. Geboren rond 1430 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929

Hij trouwde met Geertruijd Jan Zomers.

268.075 Geertruijd Jan Zomers. Geboren rond 1430 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929


268.076 Willem Verschueren. Geboren rond 1425 te Tilburg (Midden-Brabant) ?


268.078 Peter van Vught. Geboren rond 1425.


268.084 Gerit Jan Reijner van Broechoven. Geboren rond 1475 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Overleed op 20 mei 1532 te Tilburg (Midden-Brabant).929

Hij trouwde met Cathelijn Gerit Jan Wouter Gheenkens.

268.085 Cathelijn Gerit Jan Wouter Gheenkens. Geboren rond 1475 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929


268.086 Jan Willem van Spaendoncq. Geboren rond 1470 te Tilburg of Hilvarenbeek e.o. (Midden-Brabant) ?929 Overleed vóór 1537.929

Hij trouwde met Andriesken Jan Willem Mutsaerts.

268.087 Andriesken Jan Willem Mutsaerts. Geboren rond 1485 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Overleed vóór 1521.929


268.088 Joannes Wilhelmus (Jan Willem) Mutsaerts. (Dezelfde als nummer 70.928.)

268.089 IJken Jan (Ida) Reijnen. Geboren rond 1436.

Zij trouwde met Joannes Wilhelmus (Jan Willem) Mutsaerts rond 1459.


268.090 Gerit Zomers. Geboren rond 1430.


268.164 Jan Jan Beijers van Voxdael. Geboren rond 1430 te Ossendrecht (West-Brabant) ?761


269.084 Nout Roelen. Geboren rond 1445.


269.920 Joannes (Jan) Vervloet. Geboren rond 1390 te Zundert (West-Brabant) ?23,761 Overleed rond 1470.761


269.922 Peter van den Broeck. Geboren rond 1400.


269.924 Wouter Conincx. Geboren rond 1420 te Zundert (West-Brabant) ?


269.932 Andries Michiels. Geboren rond 1425.


271.040 Joannes (Jan) van der Schueren. Geboren rond 1420.23 Overleed op 2 november 1496 te Malle (België).23

Hij trouwde met Joanna Hendrik Florisdochter de Beij.

271.041 Joanna Hendrik Florisdochter de Beij. Geboren rond 1435.23 Overleed op 27 september 1503 te Malle (België).23


272.416 Jan Hendrick die Wijse. (Dezelfde als nummer 200.460.)


272.420 Gerrit Wouter Gerit Rode Gerit. Geboren rond 1420 te Tilburg (Midden-Brabant) ?931

Hij trouwde met Geertruyd Jan Corst Bonte.

272.421 Geertruyd Jan Corst Bonte. Geboren rond 1425 te Tilburg (Midden-Brabant) ?931


272.424 Gijsbert Herman Jan van Boerden. Geboren rond 1350 of 1370 te Tilburg (Midden-Brabant).465,929

Hij trouwde met Heijlwich.

272.425 Heijlwich. Geboren rond 1350 te Tilburg (Midden-Brabant).929


272.426 Gerit de Beer. Geboren rond 1390.


273.284 Gerit Beijkens. Geboren rond 1440. Overleed vóór 27 november 1537.615


273.286 Jacob Aerts van den Brekel. Geboren rond 1440 te Tilburg (Midden-Brabant) ? Overleed vóór 31 januari 1533.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Brekelmans.


273.296 Jan Polshauwers. Geboren rond 1390 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929

Hij trouwde met Engelbertken Hendrick van de Laer.

273.297 Engelbertken Hendrick van de Laer. Geboren rond 1395.


273.298 Herman Jan Herman van Boerden. Geboren in 1380 te Tilburg (Midden-Brabant) ? Gedoopt in 1380.468 Overleed vóór 27 oktober 1446.929 Begraven vóór 27 oktober 1446.468 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Herman Jan.

Hij trouwde met Aleijt.

273.299 Aleijt. Geboren rond 1380.929


273.312 Aert Claes Mertens Otten. Geboren rond 1430 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant) ? Overleed vóór 1488.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Aert Claes. Aert was cijnsman.615

Hij trouwde met Cathelijne.

273.313 Cathelijne.


273.314 Aert Wouterszn Emmen. Geboren rond 1435.

Hij trouwde met Agnes.

273.315 Agnes.


273.316 Dirck van den Eijnde. Geboren rond 1435.


273.318 Jan Goyaerts van der Elst. Geboren rond 1435.


273.320 Matheus Stalpaerts. Geboren rond 1430 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant) ?


273.324 Peter van de Sande. Geboren rond 1435.


273.376 Gerit Lemmens. Geboren rond 1450 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Overleed vóór 5 november 1532.929


273.378 Joannes Wilhelmus (Jan Willem) Mutsaerts. (Dezelfde als nummer 70.928.)

273.379 IJken Jan (Ida) Reijnen. (Dezelfde als nummer 268.089.)


273.380 Laureijs in den Acker. Geboren rond 1450 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Overleed vóór 2 mei 1535.929


273.382 Jacob Aerts van den Brekel. (Dezelfde als nummer 273.286.)


273.440 Hendrik Hendrik Jan van Tychelt. Geboren rond 1420 te Broechem (Antwerpen, België) ?761 Overleed vóór 19 mei 1501.761Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Hendrick – Van Tichelt. Hendrik was leenman te Wuustwezel.761

Hij trouwde met Agnes Denijs Beyen Augustijns.

273.441 Agnes Denijs Beyen Augustijns. Geboren rond 1424 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?23,761 Overleed vóór 1483.23,761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Agnes Denis – Bijen, De Bie.


273.442 Aert van Pannenbruggen. Geboren rond 1430.


273.488 Meeus Coppens. Geboren rond 1432 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?


273.496 Lauwer Thijs. Geboren rond 1440 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761


273.500 Jan Jans. Geboren rond 1430.


273.540 Kersten Nout Hendrik van den Bleeck. (Dezelfde als nummer 51.208.)

273.541 Kathelijn Willem Matthijs Herstraets. (Dezelfde als nummer 51.209.)


273.542 Jan Peter Wouters. Geboren rond 1430.


273.604 Cornelis Verachtert. Geboren rond 1440 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van Staeyen, Van Achter.


273.606 Peeter van der Buyten. Geboren rond 1440 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Peter.

Hij trouwde met Anne.

273.607 Anne. Geboren rond 1450.23 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Anna.


273.664 Joannes Lodewijckx. Geboren rond 1440.


273.728 Peeter van Ostaeyen. Geboren rond 1430.


273.736 Joannes Wouter Thoens. Geboren rond 1435.23


273.738 Arnoldus Jan Wouter Clercx. Geboren rond 1430.23 Overleed na 1524.23


277.192 Pieter Pallen. Geboren rond 1460 te Nieuwmoer (Antwerpen, België).439


283.648 Laurentius (Laureyns) Mutsaerts. Geboren rond 1370 te Oisterwijk (Midden-Brabant). Overleed vóór 1443 te Oisterwijk (Midden-Brabant). Begraven vóór 1443. Woonde te Tilburg-Creyven/Kraaijven (Midden-Brabant), in 1423.

Hij trouwde met Hyllegont Henric Snijders rond 1400.

283.649 Hyllegont Henric Snijders. Geboren rond 1370. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Hillegont Henric – Snyders.


283.664 Snellaert Jans Haeck van Gestel. Geboren rond 1360.


283.680 Herman Jan Herman van Boerden. (Dezelfde als nummer 273.298.)

283.681 Aleijt. (Dezelfde als nummer 273.299.)


283.688 Servaes Peter Daniels. Overleed vóór 23 december 1549.


283.710 Jan Boet.


283.720 Johannes Jan Paulus (Jan) van Heijst. Geboren in 1365. Gedoopt in 1365 te Tilburg (Midden-Brabant).468 Overleed vóór 1407.

Hij trouwde met Mechteld Daneels van den Stokhasselt.

283.721 Mechteld Daneels van den Stokhasselt. Geboren in september 1370. Gedoopt in september 1370 te Tilburg (Midden-Brabant).468 Overleed in 1435. Begraven op 16 februari 1435 te Tilburg (Midden-Brabant).468 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Lang-Daneel.


283.722 Sijmon Hermans die Heerde.

Hij trouwde met Lijsbeth.

283.723 Lijsbeth.


283.728 Reijnerus Gerardus (Reijner) van Broechoven. Geboren rond 1340 te Oisterwijk (Midden-Brabant).929 Overleed vóór 14 mei 1419.929

Hij trouwde met Kathelyn Wijt (Kathelijn) van Oesterwyck.

283.729 Kathelyn Wijt (Kathelijn) van Oesterwyck. Geboren rond 1340 te Oisterwijk (Midden-Brabant).929 Overleed na 19 mei 1419.929 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van Oisterwijck.


283.730 Jan Stevensz van der Amervoirt. Geboren rond 1360 te Oisterwijk (Midden-Brabant).929 Overleed na 25 juli 1429.929 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jan Steven – Van der Amervoirt, Van Tilborch.

Hij trouwde met Heijlwich Cort Daneels.

283.731 Heijlwich Cort Daneels. Geboren rond 1355 te Oisterwijk (Midden-Brabant).929


283.732 Wouter Rode-Geritsoen. Geboren rond 1370, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).

Hij trouwde met Aleid.

283.733 Aleid.


283.734 Jan Wouter die Bont. Geboren rond 1370, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).

Hij trouwde met Heilwich.

283.735 Heilwich.


283.776 Marcelis Wouter Mous. (Dezelfde als nummer 70.968.)

283.777 Joanna Conincx. (Dezelfde als nummer 70.969.)


286.720 Wouter Janssen van Oevelen. Geboren rond 1370 te Kalmthout (Antwerpen, België) of Ranst (Antwerpen, België) ?761


299.972 Hendrik II van Gronsveld. Geboren rond 1335.517 Overleed na 1 oktober 1404 en vóór 1505.517,921 Woonde te Gronsveld-Kasteel Gronsveld (Zuid-Limburg).517 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Hendrik. Hij was burggraaf van Limburg, Heer van Gronsveld (1386-1404), en Heer van Heyden (Heiden, Noordrijn-Westfalen, 1382-1404).921,517

Hij trouwde met Johanna Scheiffart van Merode op 21 september 1382.517

299.973 Johanna Scheiffart van Merode. Geboren in 1343.517 Overleed na 1408.921 Geloof: rooms-katholiek. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Von Merode. Zij was erfvrouwe van Rimburg (Zuid-Limburg).517


299.976 Nicolaas Meelcop van Broeck. Geboren rond 1330.921 Overleed rond 1405.921 Woonde te Voeren-Altembrouck (Limburg, België).921 Geloof: rooms-katholiek. Hij bezat land in ‘t ‘’Stasse de Messche’’.921


317.952 Petrus (Peeter) Vorsselmans. Geboren rond 1415 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Overleed vóór 22 april 1482.761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Peter – Vorselmans.


317.954 Joannes (Jan) van der Ast. Geboren rond 1425.


317.956 Ghijsbrecht van der Creecke. Geboren rond 1420 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761

Hij trouwde met Marije Machiel van Amsterdam.

317.957 Marije Machiel van Amsterdam. Geboren rond 1420.761 Marijes achternaam is opzienbarend. Ten eerste was Amsterdam in de 15e eeuw nog lang niet zo belangrijk als nu: tot in die eeuw was het één van de handelsstadjes in het Hollandse gewest. Ten tweede was er historisch danwel sociaal-cultureel gezien zo goed als geen verband tussen de huidige hoofdstad en een (tamelijk geïsoleerd) dorpje op het Brabantse platteland als Loenhout. Als we kijken naar de achternaam van haar echtgenoot, Van der Creecke, toont deze niet enkel gelijkenis met het Bergse geslacht Van der Kreek (met connecties door de hele Nederlanden), maar verwijst deze ook naar een aardrijkskundige term (een kreek) die toepassing heeft op kleilandschappen, lees slikken en schorren. Gezien het feit dat Loenhout ver van de Brabantse Wal op de zandgronden ligt, zou het echtpaar mogelijk elders haar wortels hebben.


317.958 Geert Larien. Geboren rond 1420.761


317.972 Marten Braens. Geboren rond 1420 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Overleed tussen 2 maart 1492 en 20 mei 1514.761


318.016 Aert Tslaets. Geboren rond 1415 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?


328.192 Jacob Bacx. Geboren rond 1395.

Hij trouwde met van Leopard.

328.193 van Leopard.


332.160 Marten Zibs. Geboren rond 1375 te Loenhout (Antwerpen, België) ?


332.256 Peeter van de Cloote. Geboren rond 1440 te Loenhout (Antwerpen, België) ?


332.260 Lucas van den Eycken. Geboren rond 1440.


332.524 Nijs van den Bogaert. Geboren rond 1455.761


333.824 Jan Woutersz Oirlemans. Geboren in 1335 te Loon op Zand (Midden-Brabant).951 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Oerlemans.


340.954 Gijsbert Goossen van Boerden. Geboren rond 1405, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).


340.968 Hendrikus Gerit (Henric Gerit) Crillaerts. Geboren rond 1385 te Tilburg (Midden-Brabant) ?948

Hij trouwde met Marij Jan van Laarhoven.

340.969 Marij Jan van Laarhoven. Geboren in 1390 te Tilburg (Midden-Brabant) ?948


340.980 Jan Stappaerts. Geboren rond 1400, mogelijk te Tilburg (Midden-Brabant).

Hij trouwde met Kerstine.

340.981 Kerstine.


344.400 Daniel Peter Gijsbert van Boerden. Geboren rond 1420 te Tilburg (Midden-Brabant).465 Overleed vóór 1475.465

Hij trouwde met Luitgard rond 1440.465

344.401 Luitgard.


344.404 Eelen Jan Laureijs (Eraert) Mutsaerts. Geboren rond 1420 te Tilburg (Midden-Brabant) ? Overleed vóór 1481.465


344.406 Jan van Gorp. Geboren rond 1430 te Tilburg (Midden-Brabant) ?


346.112 Rumoldus Jan (Rombout) van Yndevelde. Geboren rond 1390 te Mechelen (Antwerpen, België) ? Overleed na 1451.1068 “In 1441 geloofde Johannes van Haeght hem 2 dukaten. Tien jaar later wordt hij vermeld in verband met de pacht van goederen aan gene zijde van de Bergsche Pas.”1068


347.264 Huijbrecht IJsermans. Geboren rond 1435 te Essen (Antwerpen, België) ?


347.732 Michiel Alaerts. Geboren rond 1440.761


348.112 Jan Rommen. Geboren rond 1420 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761


348.114 Meeus Peter Dignen. Geboren rond 1420.761


372.064 Gerrit Roelofsz Cranendonck. Geboren rond 1435.300 Overleed rond 1514 te Ridderkerk-Reijerwaard (Zuid-Holland).300 Begraven te Ridderkerk (Zuid-Holland).300

Hij trouwde met Beatrijs.

372.065 Beatrijs. Geboren rond 1435.300 Overleed na 1514 te Ridderkerk (Zuid-Holland).300


372.304 Cornelis Dircksz van Driel. Geboren in 1420 te IJsselmonde (Zuid-Holland). Overleed in 1493 te IJsselmonde (Zuid-Holland).

Hij trouwde met Niesje rond 1449.

372.305 Niesje.


375.440 Pieter Diericxz Verschoor. Geboren rond 1470.442 Overleed in 1520.442


378.112 Nicolaus Baten. Geboren rond 1395 te Wouw (West-Brabant) ?


381.358 Cornelis Neel van Driel. Geboren in 1420 te IJsselmonde (Zuid-Holland). Overleed in 1490 te West-IJsselmonde.


385.120 Peter Scats. Geboren rond 1430, mogelijk te Weelde (Antwerpen, België) of te Turnhout (Antwerpen, België).  Update: 24 april 2016


385.952 Jan Hairdensone. Geboren rond 1455.


386.160 Simon Heestermans. Geboren rond 1440 te Zundert (West-Brabant) ?761


386.372 Roelof Jan Antonij van den Langenbergen. (Dezelfde als nummer 241.128.)

386.373 Catharina Roover Diercx. (Dezelfde als nummer 241.129.)


386.400 Roelof Jan Antonij van den Langenbergen. (Dezelfde als nummer 241.128.)

386.401 Catharina Roover Diercx. (Dezelfde als nummer 241.129.)


386.402 Jan Rombouts. Geboren rond 1440.


386.436 Cornelis Witbols. Geboren rond 1450 te Zundert (West-Brabant) ?


386.438 Jan Heyns. Geboren rond 1450.


386.444 Dierck Diels. Geboren rond 1450 te Rijsbergen (West-Brabant) ?


386.446 Huijbrecht Peter Jan van Overaa. (Dezelfde als nummer 133.138.)


386.452 Jan Peters. Geboren rond 1455.


386.464 Jan Simons. Geboren rond 1435 te Zundert (West-Brabant) ?731


386.472 Jan Cornelis Conincx. Geboren rond 1440 te Zundert (West-Brabant) ?


391.456 Peter (Jan) Crillaerts. (Dezelfde als nummer 85.242.)  Update: 2 maart 2016

391.457 Jenneken Peter Eelkens. (Dezelfde als nummer 85.243.)  Update: 2 maart 2016


395.834 Bartholomeus Peter Dignen. Geboren rond 1370.761


395.880 Claus Peters. Geboren rond 1370.761


400.234 Jan van der Goude. Geboren rond 1400.


400.236 Peter Chiels. Geboren rond 1405.


400.240 Antonij Lam Tacx. Geboren rond 1400 te Zundert (West-Brabant) ?761


400.896 Gherijt Jan Betten Smoelneers. Geboren rond 1375 te Tilburg (Midden-Brabant).929 Overleed vóór 1440.929 Gherijts ouders kwamen uit Udenhout.

Hij trouwde met Kathelijn Melis Bollaerts in 1418.929

400.897 Kathelijn Melis Bollaerts. Geboren rond 1375.929


400.898 Adriaen Gerit. Geboren rond 1395.


400.908 Jacob Jan van Sonne. Geboren rond 1400 te Tilburg (Midden-Brabant) ? Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van Zon.

Hij trouwde met Engelberte Aert Meeus Jonghelinx.

400.909 Engelberte Aert Meeus Jonghelinx. Geboren rond 1405. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jongelinxs.


400.910 Jan Hendrick Gerit Crillaerts. Geboren rond 1417 te Tilburg (Midden-Brabant) ?931 Overleed vóór 1468.931


400.920 Hendrick Engbert Zwijsen. Geboren rond 1400 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Die Wijse.

Hij trouwde met Aleijt Jan Aelwijns Smeijermans.

400.921 Aleijt Jan Aelwijns Smeijermans. Geboren rond 1395 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929


400.924 Jan (Jannis) Back van Broechoven. Geboren rond 1400 te Tilburg (Midden-Brabant) ? Hij was ridder van Broechoven. 948


400.926 Willem van Wijfliet. Geboren in 1395 te Tilburg (Midden-Brabant) ?948 Overleed in 1479.948

Hij trouwde met Margaretha Gerrits van der Zande.

400.927 Margaretha Gerrits van der Zande. Geboren rond 1405.


401.424 Pier Ockers van Ockinga. Geboren in 1435, mogelijk te Teroele (Friesland). Overleed in 1515. Hij huwde met zijn bij naam onbekende vrouw in 1460.


401.430 Merck. Geboren in 1475.


403.616 Syardt Pyrsz Domna. Geboren rond 1440,364mogelijk te Itens (Friesland).


403.624 Doecke Hayes Ringia. Geboren rond 1425.364 Overleed op 2 februari 1478.364 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Rinia.

Hij trouwde met Trijn Uckes Glins.

403.625 Trijn Uckes Glins. Geboren rond 1426.364


403.626 Rienck Uckes Glins. Geboren rond 1420.

Hij trouwde met Ath Hayes Rynia.

403.627 Ath Hayes Rynia. Geboren rond 1420.364


408.296 Jacob Lauwermans. Geboren rond 1440.


408.300 Jacob Aertssz Honthorst.

Hij trouwde met Geertruid.

408.301 Geertruid.


421.312 Jan de Buekeleere. Geboren rond 1380.109 Overleed vóór 1444 te Schilde (Antwerpen, België).109

Hij trouwde met Elisabeth van de Bergh vóór 1423.109

421.313 Elisabeth van de Bergh. Geboren rond 1393.109 Overleed vóór 1451.109


421.440 Pauwels Keeselmans. Geboren rond 1405 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761


421.442 Jan Luijcx. Geboren rond 1405 te Loenhout (Antwerpen, België) ?


421.566 Jacob Pauwels. Geboren rond 1430.761


421.784 Willem Antoon Aertsen ‘s Grauwen. Geboren rond 1430 te Zundert (West-Brabant) ?

Hij trouwde met Kathalijn Cornelis Roovers.

421.785 Kathalijn Cornelis Roovers.


421.786 Cornelis Jansz. Slaets. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van der Gouwen.

Hij trouwde met Maria Simon Hendriks.

421.787 Maria Simon Hendriks.


424.080 Aert Jan Vervloet. (Dezelfde als nummer 134.960.)


424.086 Jan Jan Rombouts. Geboren rond 1440.


424.104 Maes Ghijsels. Geboren rond 1430 te Zundert (West-Brabant) ?761


429.312 Wouter. Geboren vóór 1466 te Veere (Zeeland) ?


429.314 Wisse. Geboren rond 1455.


429.408 Adriaen Piersz de Lapper. Geboren rond 1490 te Westkapelle (Walcheren, Zeeland) ?699 Overleed rond 1525 te Westkapelle (Walcheren, Zeeland).699,849 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Lapper. Adriaen was haringvisser. 849


433.408 Lambrecht Pieters Loncke. Geboren rond 1421 te Roosendaal (West-Brabant).68


455.348 Hendrik Andries. Geboren rond 1465 te Zundert (West-Brabant) ?761


455.350 Nout Roelof Jan van den Langenbergen. (Dezelfde als nummer 193.200.)

455.351 Elisabeth Jan Rombouts. (Dezelfde als nummer 193.201.)


455432 Hendrick de Vrome. Geboren rond 1410 te Etten (West-Brabant) ? Update: 31/1-2018


455434 Jan van Brecht. Geboren rond 1410. Update: 31/1-2018


455436 Gerrit de Cuijper. Geboren rond 1430 te Etten (West-Brabant) ? Update: 31/1-2018


455440 Godert Eijcks. Geboren rond 1425 te Etten (West-Brabant) ? Update: 31/1-2018


455444 Peter Wissen. Geboren rond 1405 te Sprundel (West-Brabant) ? Update: 31/1-2018


455446 Godert Ansems. Geboren rond 1425. Update: 31/1-2018


455456 Willem van de Moer. Geboren rond 1380 te Etten (West-Brabant) ? Update: 31/1-2018


455464 Peter Coninckx. Geboren rond 1420 te Etten (West-Brabant) ? Update: 31/1-2018


455466 Peter Willems van Buerstede. Geboren rond 1420 te Etten (West-Brabant) ? Update: 31/1-2018


455472 Willem van Gageldonc. Geboren rond 1430 te Princenhage (West-Brabant) ? Update: 31/1-2018


455476 Willem van de Hese van de Moer. Geboren rond 1410 te Etten (West-Brabant) ? Update: 31/1-2018


455496 Stijn van Ulvenhout. Geboren rond 1420. Update: 31/1-2018


455.552 Jacobus Joanni Coevoets. Geboren rond 1380. Overleed rond 1456. Zijn bij naam onbekende vrouw werd rond 1387 geboren.


455.554 Vrerick Gheert Vredericks Geerts. Geboren rond 1395.

Hij trouwde met Gheile Willem Geilen.

455.555 Gheile Willem Geilen. Geboren rond 1401.


458.456 Jan Rombouts. Geboren rond 1440.761


461.888 Claes Jansen Eels. Geboren rond 1455 te Zundert (West-Brabant) ? Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Claes.


461.890 Hendrik van Huysen. Geboren rond 1430 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Overleed vóór 19 januari 1511.761

Hij trouwde met Margriete.

461.891 Margriete. Geboren rond 1430. Overleed na 19 januari 1511.761


461.924 Hendrik van Huysen. (Dezelfde als nummer 461.890.)

461.925 Margriete. (Dezelfde als nummer 461.891.)


461.936 Dierck Uyterhulst. Geboren rond 1460 te Zundert (West-Brabant) ?761


474.112 Aert van Laerhoven. Geboren in 1400 te Belver (Oost-Brabant, Nederland). Overleed in 1447 te Belver (Oost-Brabant, Nederland).

Hij trouwde met Geertruijd Toyt-Vannis in 1430.

474.113 Geertruijd Toyt-Vannis. Geboren rond 1400. Overleed in 1470.


474.114 Willem van Audenhoven. Geboren rond 1390, mogelijk te Oirschot (Oost-Brabant).

Hij trouwde met Margriet Ervaert van den Vluege.

474.115 Margriet Ervaert van den Vluege.


475.424 Hendrik Hendrik Jan van Tychelt. (Dezelfde als nummer 273.440.)

475.425 Agnes Denijs Beyen Augustijns. (Dezelfde als nummer 273.441.)


475.428 Cornelis Lenaerts. Geboren rond 1434.761


479.104 Pieter Loncke. Geboren rond 1390.


482.256 Jan Antonij van den Langenbergen. Geboren rond 1390 te Zundert (West-Brabant) ?761 Overleed na 1487.23,761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Joannes Anthonis.


482.258 Roever Dirks.


482.272 Marten Verwijmer. Geboren rond 1455 te Zundert (West-Brabant) ?


488.492 Dierck van den Broeck. Geboren rond 1410 te Zundert (West-Brabant) ?761


495.232 Adriaan Henric Peter Dirven. Geboren in 1450 te Princenhage (West-Brabant).411 Overleed in 1505 te Princenhage (West-Brabant).411 Adriaan was schepen te Princenhage (1482-1501).411

Hij trouwde met Lysbeth Henric Nouts.

495.233 Lysbeth Henric Nouts. Geboren in 1450 te Rijsbergen (West-Brabant).411 Overleed in 1521 te Princenhage (West-Brabant).411


495.320 Marcelis Closkens. Geboren rond 1475 te Zundert (West-Brabant) ?761


495.324 Hendrik Hendrik Backers. Geboren rond 1460 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761 Overleed na 20 juni 1526.761

Hij trouwde met Beele Claus Peters vóór 20 juni 1526.761

495.325 Beele Claus Peters. Geboren rond 1460.761 Overleed na 20 juni 1526.761


495.326 Adriaen Jan Gilles Lippens. (Dezelfde als nummer 33.286.)

495.327 Heijlwich Jan Peter Jan van Overaa. (Dezelfde als nummer 33.287.)


495.616 Cornelis Geert van Elsacker. Geboren rond 1438 te Meerle (Antwerpen, België) of Hoogstraten (Antwerpen, België).761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Cornelius.


495.618 Peeter van der Buyten. (Dezelfde als nummer 273.606.)

495.619 Anne. (Dezelfde als nummer 273.607.)


495.630 Matthijs van Huysen. (Dezelfde als nummer 98.958.)

495.631 Christina. (Dezelfde als nummer 98.959.)


500.240 Jan Janss van Wuestenborch. Geboren rond 1430 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant) ?934 Overleed vóór 1504.934


500.242 Reynier Peeter Leyten. Geboren rond 1420. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Ghenen.

Hij trouwde met Juet Paeuwels Aert Otten.

500.243 Juet Paeuwels Aert Otten. Geboren rond 1420.


504.910 Hendrik Pullekens. Geboren rond 1445.761  Update: 28 september 2016


513.440 Jan Beijerssone van Voxdael. Geboren rond 1400 op Schouwen-Duiveland (Zeeland). Overleed rond 1462 te Ossendrecht (West-Brabant). Zij bezaten 88 gemeten landerijen, de Ossendrechtse molen en vele tienden.

Hij trouwde met Mechtelt Hendriksdr van der Maelstede rond 1429 te Ossendrecht (West-Brabant).

513.441 Mechtelt Hendriksdr van der Maelstede. Geboren rond 1405 op Zuid-Beveland (Zeeland). Overleed na 1450 te Ossendrecht (West-Brabant). ”De adelijke familie Van der Maelstede had veel bezittingen te Kapelle, Biezelingen en Everdijck e.o.’, ‘De familie was sinds 1309 in bezit van de heerlijkheid Ossendrecht.”


513.442 Anthonius Berthelmeeus.

Hij trouwde met Cornelie van den Houte.

513.443 Cornelie van den Houte.


517.344 Jan Luijck Vergult. Geboren rond 1425 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761


518.100 Hendrik Gielis. Geboren rond 1450.761


Naar boven.

Generatie 20 (535.164 – 1.034.688)


535.164 Adriaen Gherijt Smolders. (Dezelfde als nummer 200.448.)

535.165 Elisabeth Adriana Adriaen Gerit. (Dezelfde als nummer 200.449.)


535.166 Peter Daniel Peter van Boerden. (Dezelfde als nummer 172.200.)

535.167 Katelijn van den Hoeve. (Dezelfde als nummer 172.201.)


535.176 Wilhelmus Laureyns Mutsaerts. (Dezelfde als nummer 141.824.)

535.177 Juet Vranck Aert van der Hoeven. (Dezelfde als nummer 141.825.)


535.178 Jan Denis Meijnarts. Geboren rond 1410.


535.180 Engbrecht Elias Embrecht van de Heesacker. Geboren rond 1375 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Engbrecht was korenkoper. 931

Hij trouwde met Godele Priem.

535.181 Godele Priem. Geboren rond 1380.929


535.182 Jan Reijner Reijner van Broechoven. Geboren rond 1410 te Oisterwijk (Midden-Brabant) ?929 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jan Reijner Reijner (jr)

Hij trouwde met Katherina Johannes Beren.

535.183 Katherina Johannes Beren. Geboren rond 1410.929


536.064 Willem Schenckel. Geboren rond 1360.


536.136 Laureijs Groeijs. Geboren rond 1385.


536.144 Reijner Reijner Reijner van Broechoven. Geboren rond 1400 te Oisterwijk (Midden-Brabant) ?929

Hij trouwde met Margriet Thomas Niclaes Sterts.

536.145 Margriet Thomas Niclaes Sterts. Geboren rond 1405 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929


536.146 Gherit Gerit Crillaerts. (Dezelfde als nummer 170.484.)

536.147 Elisabeth. (Dezelfde als nummer 170.485.)


536.148 Jan Herman Jan van Beurden. (Dezelfde als nummer 141.840.)

536.149 Mechteld. (Dezelfde als nummer 141.841.)


536.150 Jan Zomers. Geboren rond 1400 te Tilburg (Midden-Brabant) ?


536.168 Jan Reijner Reijner van Broechoven. (Dezelfde als nummer 268.072.)

536.169 Mechteld Gerit Gerit Crillaerts. (Dezelfde als nummer 268.073.)


536.170 Gerit Jan Wouter Gheenkens. Geboren rond 1450 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Overleed vóór 12 januari 1536.929

Hij trouwde met Kathelijn.

536.171 Kathelijn. Geboren rond 1450.929


536.172 Willem Jans van der Spaendonq. Geboren rond 1405 te Tilburg of Hilvarenbeek e.o. (Midden-Brabant) ?929

Hij trouwde met Kathelijn Gerit Melis Zibben.

536.173 Kathelijn Gerit Melis Zibben. Geboren rond 1435 te Tilburg of Hilvarenbeek e.o. (Midden-Brabant) ?929


536.174 Joannes Wilhelmus (Jan Willem) Mutsaerts. (Dezelfde als nummer 70.928.)

536.175 IJken Jan (Ida) Reijnen. (Dezelfde als nummer 268.089.)


536.328 Jan Beijerssone van Voxdael. (Dezelfde als nummer 513.440.)

536.329 Mechtelt Hendriksdr van der Maelstede. (Dezelfde als nummer 513.441.)


542.080 Joannes (Jan) van der Schueren. Geboren rond 1390.23

Hij trouwde met Juliana van de Voocht.

542.081 Juliana van de Voocht.


542.082 Hendrik de Beij.

Hij trouwde met Margaretha van Ringhelberg.

542.083 Margaretha van Ringhelberg.


544.840 Wouter Rode-Geritsoen. (Dezelfde als nummer 283.732.)

544.841 Aleid. (Dezelfde als nummer 283.733.)


544.842 Jan Corst Bonte. Geboren rond 1395 te Tilburg (Midden-Brabant) ?931

Hij trouwde met Margriet van de Heesacker.

544.843 Margriet van de Heesacker. Geboren rond 1400.931


544.848 Herman Jans Herman van Boerden. Geboren in 1330. Gedoopt in 1330 te Tilburg (Midden-Brabant).468 Overleed vóór  januari 1419. Begraven vóór 9 januari 1419.468

Hij trouwde met Oeda.

544.849 Oeda. Geboren in 1330. Gedoopt in 1330 te Tilburg (Midden-Brabant).468 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Oda


546.572 Aert Aert Aert van den Brekel. Geboren rond 1405 te Tilburg (Midden-Brabant) ?615 Overleed vóór 1465.615

Hij trouwde met Elisabeth Jan Peter (Lijsbeth) van de Wiel.

546.573 Elisabeth Jan Peter (Lijsbeth) van de Wiel. Geboren rond 1415 te Tilburg (Midden-Brabant) ?615 Overleed na 1465.615


546.594 Hendrick van de Laer. Geboren rond 1365.


546.596 Jan Herman Jan Rugdijcks Van Alphen. Geboren in 1355 te Tilburg (Midden-Brabant).929 Gedoopt in 1355 te Tilburg (Midden-Brabant).468 Overleed in 1409.929 Begraven in 1409.468 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van Boerden

Hij trouwde met Juet Godevaert der Kinderen.

546.597 Juet Godevaert der Kinderen. Geboren in 1355. Gedoopt in 1355.468


546.624 Claes Otten. Geboren rond 1402 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant) ?615 Overleed vóór 1457.615 Hij was schepen te Hilvarenbeek (1433) en cijnsman.615

Hij trouwde met Margriet Jansdr van Bekerdijck.

546.625 Margriet Jansdr van Bekerdijck. Geboren rond 1405 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant) ?


546.628 Wouter Emmen. Geboren rond 1415.


546.636 Goyaert van der Elst. Geboren rond 1415.


546.880 Hendrik Jan Jan (Henric) van Tychelt. Geboren rond 1390 te Broechem (Antwerpen, België) ?761 “Bezat goed te ‘Molle’ over de Nete, onder Broechem.” [761] Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Hendrick – Van Tichelt

Hij trouwde met Cathelijn Peter Bosschaerts.

546.881 Cathelijn Peter Bosschaerts. Geboren rond 1395 te Broechem (Antwerpen, België) ?761


546.882 Denijs Beyen Augustijns. Geboren rond 1395 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?


547.084 Peter Wouters. Geboren rond 1400.


547.212 van der Buyten. (Dezelfde als nummer 98.952.)


547.472 Wouter Thoens. Geboren rond 1405.23


567.296 Willem Mutsaerts. Geboren rond 1303. Overleed vóór 1368.

Hij trouwde met Margriet van Willem Mutsaerts.

567.297 Margriet van Willem Mutsaerts. Geboren rond 1303.


567.298 Hendrick Hendrick Snijders. Geboren rond 1340.

Hij trouwde met Elisabeth Huibert van Broechoven.

567.299 Elisabeth Huibert van Broechoven. Geboren rond 1340.


567.328 Jans Haeck van Gestel.


567.440 Jan Paulus van Heijst. Geboren in 1340. Gedoopt in 1340 te Tilburg (Midden-Brabant).468 Overleed na  december 1421. Begraven na 18 december 1421.468

Hij trouwde met Aertken van den Block.

567.441 Aertken van den Block. Geboren in 1340. Gedoopt in 1340.468 Overleed vóór 1410.468


567.442 Daniel van den Stokhasselt. Geboren in 1340. Gedoopt in 1340.468


567.444 Herman van Westtilborch Die Heerde.


567.456 Gerardus van Broechoven. Geboren rond 1310 te Oisterwijk (Midden-Brabant) ?929 Overleed in 1346.929

Hij trouwde met Dymphna.

567.457 Dymphna. Geboren rond 1310.929


567.458 Wijt van Oisterwijck. Geboren rond 1310 te Tilburg (Midden-Brabant) ?


567.460 Steven Jansz van der Amervoirt. Geboren rond 1340 te Oisterwijk (Midden-Brabant) ?929 Overleed vóór 16 maart 1393.929 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: van der Amervoert.

Hij trouwde met Elisabeth.

567.461 Elisabeth. Geboren rond 1340.929


567.462 Daneel Aerts. Geboren rond 1315. Overleed vóór 1400.


567.464 Ghereijt Rode-Geritsoen. Overleed vóór 1422.

Hij trouwde met Elisabeth Nuwen.

567.465 Elisabeth Nuwen.


567.468 Wouter Sbonte. Geboren rond 1340.

Hij trouwde met Marij Cort Daneels.

567.469 Marij Cort Daneels.


573.440 Jan van Oevelen. Geboren rond 1340 te Kalmthout (Antwerpen, België) of Ranst (Antwerpen, België) ?761


599.952 Hendrik (Henri) Meelcop van Broeck. Geboren rond 1290 te Voeren (Limburg, België) ? Overleed rond 1355.921 Geloof: rooms-katholiek. 1314 – Jean de Brouck tient vingt-six bonniers de terre, près de Fouron.’’ [921] Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Melcops, Mellecops.


635.914 Michiel van Amsterdam. Geboren rond 1390.761


635.944 Marten Braens. Geboren rond 1390 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761


667.648 Wouter Oirlemans. Geboren in 1305 te Loon op Zand (Midden-Brabant).951 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Oerlemans.


681.936 Gheryt Reijner van Broechoven. Geboren rond 1360 te Tilburg (Midden-Brabant) ?948 Overleed in 1418.948 Woonde te Tilburg-Scijve-aan den Heuvel (Midden-Brabant).948 Gheryt was eigenaar van goederen te Tilburg, o.a. in ‘die Scijve’.948 Meer informatie over De Schijf vind u hierOok bekend als/Schrijfwijze ook: Gheryt.

Hij trouwde met Gerarda Goeswinus van den Heck.

681.937 Gerarda Goeswinus van den Heck. Geboren in 1362 te Oisterwijk (Midden-Brabant).948 Overleed in 1405.948


681.938 Jan Jan van Laarhoven. Geboren rond 1360 te Tilburg (Midden-Brabant) ?

Hij trouwde met Heijlwich.

681.939 Heijlwich.


688.800 Peter Gijsbert Herman van Buerden. Geboren rond 1395 te Tilburg (Midden-Brabant) ?465 Overleed vóór 1475.465

Hij trouwde met Geerborch rond 1415.465

688.801 Geerborch.


688.808 Joannes Laureijns Mutsaerts. Geboren rond 1400 te Oisterwijk (Midden-Brabant) ?465 Woonde te Oisterwijk-De Rijt (Midden-Brabant).596 Hij bezat land op de Stockhasselt onder Tilburg.596

Hij trouwde met Hijlle Jan de Heerde vóór 1425.465

688.809 Hijlle Jan de Heerde. Geboren rond 1400 te Tilburg (Midden-Brabant) ? Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Hylle Jan – Heerden


692.224 Jan Jansse van Indevelde. Geboren rond 1360 te Mechelen (Antwerpen, België) ?1068 Overleed na 1416.1068 Woonde te Mechelen aan de Guldencop, de Korenmarkt, en in de Robbrouckstraat, in de periode 1390-1413. Hij was een buitenechtelijke zoon. Citaat uit bron 1068: “Het eerste bericht over hem dateert van Hemelvaart 1387 (16 mei), toen hij als buitenechtelijke zoon van Jan van Indevelde aan Henric Boudens een stuk land op Battelveld en een tweede perceel op Strijpen te Mechelen verkocht. Op Valentijnsdag 1389 en 14 februari 1390 kocht hij van Elisabeth van der Vlaest het huis Guldencop op de Korenmarkt te Mechelen. Aan Katharina, echtgenote van Judocus Thiele, verkocht hij op 3 december 1399 een lijfrente van 3 florijnen. Van Johannes van Cruijnighe kocht hij op 27 december 1413 een huis met tuin en toebehoren in de Robbroeckstraat, anderzijds kocht Van Cruijninghe van hem diens huis met tuin en toebehoren in de Sint-Jacobsstraat. Op 6 augustus 1416 verkocht Jan nog goederen aan Marie Jan Daemans. Jan van Yndevelde was in 1406 gehuwd met Katheline van den Hoede, dochter van wijlen Hendrick van den Hoede.” [1068]

Hij trouwde met Katheline van den Hoede vóór 1406.1068

692.225 Katheline van den Hoede. Geboren rond 1360.


696.228 Peter Dignen. Geboren rond 1390.761


744.128 Roelof Jansz Cranendonck. Geboren rond 1410.300 Overleed rond 1483 te Ridderkerk (Zuid-Holland).300


750.880 Dirick Jacobsz van Schoer. Geboren rond 1440 te Ridderkerk (Zuid-Holland).442 Overleed na 1497 te Charlois (Zuid-Holland).442


762.716 Dirck van Driel. Geboren in 1385 te Ridderkerk (Zuid-Holland). Overleed in 1428 te Zwijndrecht.


770.240 Jan Scat. Geboren rond 1400, mogelijk te Weelde (Antwerpen, België) of te Turnhout (Antwerpen, België).  Update: 24 april 2016


772.944 Cornelis Conincx. Geboren rond 1410 te Zundert (West-Brabant) ?


791.668 Peter Dignen. Geboren rond 1340.761


800.480 Lam Tacx. Geboren rond 1370 te Zundert (West-Brabant) ?761


801.792 Jan Betten (Snabble) Smoelneers. Geboren rond 1345 te Udenhout (Midden-Brabant).929 Overleed in 1419 te West-Tilburg (Oost-Brabant).929 Hij zou de stamvader van de West-Brabantse familie Van Tilburg zijn. 132

Hij trouwde met Hyllegont in 1370.929

801.793 Hyllegont. Geboren rond 1350 te Udenhout (Midden-Brabant).929 Overleed na 1436.929


801.794 Melis Vollaerts. Geboren rond 1350.929

Hij trouwde met Juet.

801.795 Juet. Geboren rond 1350.929


801.816 Jan Henric (Johan) van Zon. Geboren rond 1370 te Tilburg (Midden-Brabant).931 Overleed rond 1455.931

Hij trouwde met Elisabeth Jacob Groot-Wouters van Berckel.

801.817 Elisabeth Jacob Groot-Wouters van Berckel. Geboren rond 1372 te Berkel (Midden-Brabant).931 Overleed rond 1453.931


801.818 Aert Meeus Jonghelinx. Geboren rond 1375.


801.820 Hendrikus Gerit (Henric Gerit) Crillaerts. (Dezelfde als nummer 340.968.)

801.821 Marij Jan van Laarhoven. (Dezelfde als nummer 340.969.)


801.840 Engbrecht Elias Embrecht van de Heesacker. (Dezelfde als nummer 535.180.)

801.841 Godele Priem. (Dezelfde als nummer 535.181.)


801.842 Jan Aelwijns Smeijermans. Geboren rond 1370 te Tilburg (Midden-Brabant) ?931

Hij trouwde met Katelijn Jan van de Zande.

801.843 Katelijn Jan van de Zande. Geboren rond 1370.


801.852 Jan Jan van Wijflit van Tilborg Bac. Geboren rond 1365 te Tilburg (Midden-Brabant) ?


801.854 Gerrit van der Zande. Geboren rond 1375.


802.848 Ocke Epes van Ockinga. Geboren in 1407 te Burgwerd (Friesland).


807.232 Pyr Ydtsma Domna. Geboren rond 1410 te Itens (Friesland) ?364


807.248 Haye van Ryn. Geboren rond 1395.


807.250 Ucke Riencks Glins. Geboren rond 1395.364 Overleed in 1427.364

Hij trouwde met Both Epinga.

807.251 Both Epinga. Geboren rond 1395.364 Overleed in 1445.364


807.252 Ucke Riencks Glins. (Dezelfde als nummer 807.250.)

807.253 Both Epinga. (Dezelfde als nummer 807.251.)


807.254 Haye van Ryn. (Dezelfde als nummer 807.248.)


842.624 Peter de Buekeleere. Geboren rond 1350.109 Overleed na 1426. Hij was heer van Oelegem (1420).109


842.626 Jan van de Bergh. Geboren rond 1361.109

Hij trouwde met Katharina Sandelyn.

842.627 Katharina Sandelyn.


848.172 Jan Rombouts. Geboren rond 1410.


858.816 Pier Adriaensz de Lappere. Geboren in 1470 te Westkapelle (Walcheren, Zeeland).849 Overleed in 1533 te Westkapelle (Walcheren, Zeeland).849 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Pieter Adriaensz. Hij was haringvisser. 849


866.816 Pieter Loncke. (Dezelfde als nummer 479.104.)


910.932 Willem van Buerstede. Geboren rond 1390 te Etten (West-Brabant) ? Update: 31/1-2018


923.776 Joannes Aelias. Geboren rond 1425 te Zundert (West-Brabant) ?


923.780 Meeus van Huysen. (Dezelfde als nummer 197.916.)

923.781 Catharina Meeus Peter Dignen. (Dezelfde als nummer 197.917.)


948.224 Aert van Laerhoven. Geboren in 1372 te Belver (Oost-Brabant, Nederland). Overleed in 1422 te Belver (Oost-Brabant, Nederland).

Hij trouwde met Jut van Tijghelt.

948.225 Jut van Tijghelt. Overleed in 1410.


948.226 Lauwreijns Henrick Toyt Vanny. Geboren rond 1370.

Hij trouwde met Aleyt Henrick Back Van Rijthoven.

948.227 Aleyt Henrick Back Van Rijthoven. Geboren rond 1370.


948.228 Rutger van Oudenhoven. Geboren rond 1380 te Oirschot (Oost-Brabant) ?


964.512 Anthonis van den Langenbergen. Geboren rond 1360 te Zundert (West-Brabant) ?


990.464 Henric Peter (Heyn) Dirven. Geboren in 1420 te Princenhage (West-Brabant).411 Overleed in 1480 te Princenhage (West-Brabant).411

Hij trouwde met Heilwig (Heiltje) Sgraauwen in 1445 te Princenhage (West-Brabant).411

990.465 Heilwig (Heiltje) Sgraauwen. Geboren in 1420 te Princenhage (West-Brabant).411 Overleed in 1480 te Princenhage (West-Brabant).411


990.648 Hendrik Backers. Geboren rond 1430 te Loenhout (Antwerpen, België) ?761


990.650 Claus Peters. (Dezelfde als nummer 98.970.)


991.232 Geert van Elsacker. Geboren rond 1380 te Meerle (Antwerpen, België).761

Hij trouwde met Christine Peter Bellens.

991.233 Christine Peter Bellens. Geboren rond 1385.761


1.000.480 Jan Willemssone vanden Wuestenborch. Geboren rond 1400 te Diessen (Midden-Brabant).934 Overleed vóór 1477.934 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jan Willemss.

Hij trouwde met Elisabeth Janssen van Gorop.

1.000.481 Elisabeth Janssen van Gorop. Geboren rond 1400 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant) ?


1.000.484 Peeter Leyten. Geboren rond 1390.


1.000.486 Paeuwel Aert Otten. Geboren rond 1390.


1.026.880 Beijer van Voxdale. Geboren rond 1370 te Schouwen (Zeeland). Overleed op 1 november 1443 te Schouwen (Zeeland). ‘Het dal Voxdal ligt in de duinen een half uur gaans van Heemstede.’


1.026.882 Hendrik van der Maelstede. Geboren rond 1375 te Zuid-Beveland (Zeeland) ?


1.034.688 Luijck Vergult. Geboren rond 1395 te Wuustwezel (Antwerpen, België) ?761


Naar boven.

Generatie 21 (1.070.356 – 2.000.972)


1.070.356 Denis Meijnarts. Geboren rond 1380.


1.070.360 Elias Embrecht van de Heesacker. Geboren rond 1340 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Overleed vóór 25 april 1396.929


1.070.364 Reijner Reijner van Broechoven. (Dezelfde als nummer 141.864.)

1.070.365 Engelbertken Jan van der Amervoert. (Dezelfde als nummer 141.865.)


1.070.366 Johannes Beren. Geboren rond 1380.


1.072.288 Reijner Reijner van Broechoven. (Dezelfde als nummer 141.864.)

1.072.289 Engelbertken Jan van der Amervoert. (Dezelfde als nummer 141.865.)


1.072.290 Thomas Niclaes Sterts. Geboren rond 1380 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929


1.072.340 Jan Wouter Gheenkens. Geboren rond 1420 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929

Hij trouwde met Katelijn Reijner Reijner van Broechoven.

1.072.341 Katelijn Reijner Reijner van Broechoven. Geboren rond 1420 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929


1.072.344 Jan Henrics van der Spaendonq. Geboren rond 1370 te Esbeek (Midden-Brabant) ?929

Hij trouwde met Lijsbeth.

1.072.345 Lijsbeth. Geboren rond 1375.929


1.072.346 Gerit Melis Zibben. Geboren rond 1389 te Tilburg of Hilvarenbeek e.o. (Midden-Brabant) ?929

Hij trouwde met Kathelijn Bartholomeeus van den Nuwenhuysen.

1.072.347 Kathelijn Bartholomeeus van den Nuwenhuysen. Geboren rond 1389 te Baarschot (Midden-Brabant).929


1.089.696 Jan Herman van Boerden. Geboren in 1305. Gedoopt in 1305 te Tilburg (Midden-Brabant).468 Overleed in 1384. Begraven in 1384 te West-Tilburg (Oost-Brabant).468

Hij trouwde met Catharina Blijkens.

1.089.697 Catharina Blijkens. Geboren in 1305. Gedoopt in 1305.468


1.093.144 Aert Aert van den Brekelen. Geboren rond 1380 te Tilburg (Midden-Brabant) ?615

Hij trouwde met IJda.

1.093.145 IJda.


1.093.146 Jan Peters van de Wiel. Geboren rond 1380 te Tilburg (Midden-Brabant) ?615 Overleed vóór 7 april 1421.615


1.093.192 Herman Jans Herman van Boerden. (Dezelfde als nummer 544.848.)

1.093.193 Oeda. (Dezelfde als nummer 544.849.)


1.093.194 Godevaert der Kinderen. Geboren rond 1325.


1.093.248 Otto Merten Reijnders. Geboren rond 1360 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant) ?615 Overleed vóór 1430.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Reijniers

Hij trouwde met Elisabeth Wouter Jans van Hulsel.

1.093.249 Elisabeth Wouter Jans van Hulsel. Geboren rond 1370.


1.093.250 Jan Aernts van Bekerdijck. Geboren rond 1375 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant) ? Overleed op 17 april 1460.615 Hij was schepen te Hilvarenbeek.615

Hij trouwde met Heylwich Jan Boerman.

1.093.251 Heylwich Jan Boerman. Geboren rond 1375.


1.093.760 Jan Jan Geert van Tychelt. Geboren rond 1360 te Broechem (Antwerpen, België) ?761 Woonde te Broechem (Antwerpen, België, 1411), Lier (Antwerpen, België, 1424), in 1411-1424.246,761 Hij bouwde een huis te Broechem in 1411, en was poorter te Lier in 1424. [761] Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jan – Van Tichelt.

Hij trouwde met Margaretha Geert (Margriet) Rombouts.

1.093.761 Margaretha Geert (Margriet) Rombouts. Geboren rond 1365.761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Margriet Geert


1.093.762 Peeter Wouterssoon Bosschaerts Bosschaerts. Geboren rond 1375 te Broechem (Antwerpen, België) ?761 Woonde te Broechem-Ter Wilgen (België).246 “Woonde te Broechem op het goed ‘Ter Willigen’.” [761] Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Peter


1.134.592 Meeus Mutsaerts. Geboren rond 1271, waarschijnlijk aan het Craeyven in het noordwesten van Tilburg (Midden-Brabant).


1.134.596 Hendrick Snijders. Geboren rond 1310.


1.134.598 Huibert van Broechoven. Geboren rond 1310.


1.134.880 Jan Paulus van Heijst. Geboren in 1315. Gedoopt in 1315 te Tilburg (Midden-Brabant).468 Begraven na 1340.468

Hij trouwde met Elisabeth.

1.134.881 Elisabeth. Geboren in 1315. Gedoopt in 1315.468 Overleed vóór 1400. Begraven vóór 1400.468


1.134.912 Waltherus Bac (Wouter) van Baescot. Geboren rond 1270 te Tilburg (Midden-Brabant) ? Overleed na 1309.929


1.134.920 Jan van der Amervoert. Geboren rond 1315 te Oisterwijk (Midden-Brabant) ?929 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van Tilborgh


1.134.928 Ghene Beij. Geboren rond 1300. Overleed vóór 1380.


1.312.768 Simon Bacx. Geboren rond 1335.

Hij trouwde met van Leopard.

1.312.769 van Leopard.


1.363.872 Reijnerus Gerardus (Reijner) van Broechoven. (Dezelfde als nummer 283.728.)

1.363.873 Kathelyn Wijt (Kathelijn) van Oesterwyck. (Dezelfde als nummer 283.729.)


1.363.874 Goeswinus van den Heck. Geboren rond 1330 te Oisterwijk (Midden-Brabant) ?


1.363.876 Jan van Laarhoven. Geboren rond 1330 te Tilburg (Midden-Brabant) ?


1.377.600 Gijsbert Herman Jan van Boerden. (Dezelfde als nummer 272.424.)

1.377.601 Heijlwich. (Dezelfde als nummer 272.425.)


1.377.616 Laurentius (Laureyns) Mutsaerts. (Dezelfde als nummer 283.648.)

1.377.617 Hyllegont Henric Snijders. (Dezelfde als nummer 283.649.)


1.377.618 Jan Heerden. Geboren rond 1370 te Tilburg (Midden-Brabant) ?

Hij trouwde met Engelbertken.

1.377.619 Engelbertken.


1.384.448 Jan van Indevelde. Geboren rond 1325 te Mechelen (Antwerpen, België) ?


1.384.450 Hendrick van den Hoede. Geboren rond 1330.


1.488.256 Jan Roelofsz Cranendonck. Geboren rond 1380.300 Overleed na 1454 te Ridderkerk (Zuid-Holland).300


1.501.760 Jacob Jansz van Scoer. Geboren rond 1408 te Ridderkerk (Zuid-Holland).442 Overleed na 1479 te Ridderkerk (Zuid-Holland).442

Hij trouwde met Baertgen.

1.501.761 Baertgen. Geboren rond 1414 te Ridderkerk (Zuid-Holland).442


1.525.432 Jan van Driel. Geboren in 1355 te Sandelingen Ambacht (Zuid-Holland). Overleed in 1421.

Hij trouwde met Adriana.

1.525.433 Adriana. Overleed op 16 augustus 1423.


1.540.480 Jan Scat. Geboren rond 1370, mogelijk te Weelde (Antwerpen, België) of te Turnhout (Antwerpen, België). Overleed vóór 1439.2131  Update: 24 april 2016

Hij trouwde met Katerine Jacobique Zeberti.

1.540.481 Katerine Jacobique Zeberti. Geboren rond 1370.  Update: 24 april 2016


1.603.584 Jacop Hessels Snabbe. Geboren rond 1320 te Udenhout (Midden-Brabant).929 Overleed in 1375.929

Hij trouwde met Aleijt.

1.603.585 Aleijt. Geboren rond 1325 te Udenhout (Midden-Brabant).929 Overleed na 1380.929


1.603.632 Henricus Gerardus (Hendrick) van Broechoven. Geboren rond 1340 te Tilburg (Midden-Brabant) ?931 Overleed in tussen 1405 en 1410.931 Hij verkreeg in 1369 een hoeve in Oerle te Tilburg, en kocht in 1402 een hoeve genaamd ‘het tgoet te Aesvoert’ te Hilvarenbeek. “Hij bezat ook goederen in Udenhout, waarvan zijn vrouw de helft als huwelijksgift had ontvangen van haar vader. De goederen waren verpacht aan Lambertus van der Ryt.’’ [931]

Hij trouwde met Catharina Jansdr van Zonne vóór 1369.931

1.603.633 Catharina Jansdr van Zonne. Geboren rond 1340.931 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Katharina Johan – Van Son


1.603.636 Meeus Jonghelinx. Geboren rond 1345.


1.603.684 Aelwijn Jan Smeijermans. Geboren rond 1340 te Tilburg (Midden-Brabant) ?931


1.603.686 Jan van de Zande. Geboren rond 1340.


1.603.708 Heijmerick van der Heijden. Geboren rond 1345.


1.605.696 Epe Lolles van Ockinga. Geboren in 1385 te Burgwerd (Friesland). Overleed in 1420 te Burgwerd (Friesland).

Hij trouwde met Trijn Hesseldr van Foppinga in 1400 te Burgwerd (Friesland).

1.605.697 Trijn Hesseldr van Foppinga. Geboren in 1385 te Dronrijp (Friesland). Overleed in 1442 te Burgwerd (Friesland).


1.614.464 Ydt Domna. Geboren rond 1380.


1.685.248 Jan de Buekeleere. Geboren rond 1320 te Straatsburg (Elzas-Lotharingen, Frankrijk).109 Hij was Heer van Grobbendonk en Heer van Broechem.109


1.717.632 Adriaen Jansz de Lappere. Geboren in 1446 te Westkapelle (Walcheren, Zeeland).849 Overleed rond 1510 te Westkapelle (Walcheren, Zeeland).699,849 Hij was haringvisser van beroep. 849


1.896.448 Aert van Laerhoven. Geboren in 1345 te Belver (Oost-Brabant, Nederland).


1.896.454 Hendrick Back Van Rijthoven. Overleed na 1430.

Hij trouwde met Aleyt Erit Wynricxs van Loon.

1.896.455 Aleyt Erit Wynricxs van Loon.


1.896.456 Rutger Wouters van Audenhoven.


1.980.928 Peter Dierwivenzoon Dirven. Geboren in 1388 te Princenhage (West-Brabant).411 Overleed in 1450 te Princenhage (West-Brabant).411

Hij trouwde met Lysbeth van Caem in 1420.411

1.980.929 Lysbeth van Caem. Geboren in 1390 te Princenhage of Rijsbergen.411


1.982.466 Peter Bellens. Geboren rond 1355.


2.000.960 Willem Janssen vanden Wuestenborch. Geboren rond 1370 te Diessen (Midden-Brabant) ?934 Overleed vóór 1436.934 Woonde te Diessen-De Rijt (Midden-Brabant).934 Hij noemde zich waarschijnlijk naar zijn hoeve ‘Den Wuestenborch’ op de Rijt onder Diessen. 934 Zijn stamboom werd uitgewerkt in de Brabantsche Leeuw van 1978


2.000.962 Jan Wynricx van Gorop. Geboren rond 1370 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant) ?931 Overleed rond 1458.931 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jan Wynen – Van Ghorpe

Hij trouwde met Katherijn Henricxss vander Heyden.

2.000.963 Katherijn Henricxss vander Heyden. Geboren rond 1375.931 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Catharina Henricx – Van der Heijden


2.000.972 Aert Otten. Geboren rond 1360.


Naar boven.

Generatie 22 (2.140.720 – 4.001.926)


2.140.720 Embrecht van de Heesacker. Geboren rond 1315 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929


2.144.580 Niclaes Jan (Claus) Sterts. Geboren rond 1350 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929 Overleed vóór 1420.929

Hij trouwde met Elisabeth.

2.144.581 Elisabeth. Geboren rond 1350.929


2.144.680 Wouter Rode-Geritsoen. (Dezelfde als nummer 283.732.)

2.144.681 Aleid. (Dezelfde als nummer 283.733.)


2.144.682 Reijner Reijner van Broechoven. (Dezelfde als nummer 141.864.)

2.144.683 Engelbertken Jan van der Amervoert. (Dezelfde als nummer 141.865.)


2.144.688 Henric van der Spaendonq. Geboren rond 1345 te Esbeek (Midden-Brabant) ?929 Overleed vóór 1435 te Esbeek (Midden-Brabant).929

Hij trouwde met Elisabeth.

2.144.689 Elisabeth. Geboren in 1350.929


2.144.692 Melis Zibben. Geboren rond 1360 te Tilburg of Hilvarenbeek e.o. (Midden-Brabant) ?


2.144.694 Bartholomeus Janszn van den Nuwenhuysen. Geboren rond 1350 te Baarschot (Midden-Brabant) ?929

Hij trouwde met Sweentjen.

2.144.695 Sweentjen. Geboren rond 1350.929


2.179.392 Herman van Boerden. Geboren in 1280. Gedoopt in 1280 te Tilburg (Midden-Brabant).468

Hij trouwde met Blijkens.

2.179.393 Blijkens. Gedoopt in 1280.468


2.186.288 Aert Wouters van den Brekelen. Geboren rond 1350 te Tilburg (Midden-Brabant) ? Overleed vóór 1426.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Brekelman.

Hij trouwde met Margriet Claes Jan van der Schueren vóór 1380.615

2.186.289 Margriet Claes Jan van der Schueren. Geboren rond 1350.


2.186.292 Peter van de Wijel. Geboren rond 1350 te Tilburg (Midden-Brabant) ? Overleed vóór 1422.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van de Wiel

Hij trouwde met Elisabeth.

2.186.293 Elisabeth. Geboren rond 1350. Overleed vóór 1422.615


2.186.496 Merten Reijnauds. Geboren rond 1325 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant) ?615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Reijniers, Reyniers

Hij trouwde met Woutersdr Otten.

2.186.497 Woutersdr Otten.


2.186.498 Wouter Jansz van Hulsel. Geboren rond 1340.

Hij trouwde met Gertrudis.

2.186.499 Gertrudis.


2.186.500 Aernt van Bekerdijck. Geboren rond 1345 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant) ? Hij was schepen te Hilvarenbeek, en leenman (vanaf 1374).615

Hij trouwde met Luytgaert.

2.186.501 Luytgaert.


2.186.502 Jan Boerman. Geboren rond 1345.


2.187.520 Jan Geert Jan van Tychelt. Geboren rond 1330 te Zandvliet (Antwerpen, België).23,761 Overleed vóór 1411.23,761 Woonde te Broechem (Antwerpen, België).761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jan – Van Tichelt

Hij trouwde met Elisabeth van Heesbeen.

2.187.521 Elisabeth van Heesbeen. Geboren rond 1335.23


2.187.522 Geert de Moleneire. Geboren rond 1335. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Rombouts


2.187.524 Wouter Bosschaerts. Geboren rond 1345 te Broechem (Antwerpen, België) ?


2.269.760 Paulus van Heijst. Geboren in 1290. Gedoopt in 1290.468


2.269.824 Walterus Bac. Geboren rond 1250 te Oisterwijk (Midden-Brabant) ?929 Hij was mogelijk van adel.


2.976.512 Roelof Cranendonck Van Emmichoven. Geboren rond 1330.300 Overleed rond 1388.300


3.003.520 Jan Schorensz van Scoer. Geboren rond 1380.442


3.050.864 Jan van Driel. Geboren in 1325 te Waard (Limburg). Overleed in 1382 te Waard (Limburg).


3.207.168 Hessel Jacob Snabbe. Geboren rond 1290 te Udenhout (Midden-Brabant).929 Overleed vóór 11 maart 1364.929


3.207.264 Gerardus van Broechoven. (Dezelfde als nummer 567.456.)

3.207.265 Dymphna. (Dezelfde als nummer 567.457.)


3.207.266 Johannes de Zonne. Geboren rond 1310.931


3.207.368 Jan Smeijermans. Geboren rond 1310 te Tilburg (Midden-Brabant) ?


3.211.392 Lolle Epesz van Ockinga. Geboren in 1335 te Burgwerd (Friesland). Overleed in 1415 te Burgwerd (Friesland).

Hij trouwde met Bauck Takodr van Camstra in 1362.

3.211.393 Bauck Takodr van Camstra. Geboren rond 1350 te Firdgum (Friesland). Overleed in 1420.


3.211.394 Hessel van Foppinga. Geboren in 1375. Overleed in 1426.

Hij trouwde met Rixt.

3.211.395 Rixt.


3.370.496 Nikolaus de Buekeler. Geboren rond 1288, waarschijnlijk te Straatsburg (Frankrijk).109  Nikolaus was edelman en lid van het Elzasser ridderschap.109


3.435.264 Jan Cornelisz de Lapper. Geboren rond 1424 te Westkapelle (Walcheren, Zeeland).699,849 Overleed rond 1495 te Westkapelle (Walcheren, Zeeland).699,849 Hij was haringvisser te Westkapelle. 849


3.792.896 Aert van Laerhoven. Geboren in 1308 te Belver (Oost-Brabant, Nederland). Overleed in 1367 te Belver (Oost-Brabant, Nederland).

Hij trouwde met Beatrijs.

3.792.897 Beatrijs.


3.792.912 Wouter Willemszn van Audenhoven. Geboren rond 1320 te Oirschot (Oost-Brabant) ?


3.961.856 Dirwyf. Geboren rond 1360.


4.001.920 Jan. Geboren rond 1340 te Diessen (Midden-Brabant) ?


4.001.924 Wijnrick Wijnrick van Ghorpe. Geboren rond 1340 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).931

Hij trouwde met Jut Jans Willemdr.

4.001.925 Jut Jans Willemdr. Geboren rond 1345.931


4.001.926 Henric vander Heyden. Geboren rond 1340.


Naar boven.

Generatie 23 (4.289.160 – 8.003.848)


4.289.160 Johannes (Jan) Sterts. Geboren rond 1315 te Tilburg (Midden-Brabant) ?929


4.289.388 Jan van den Nuwenhuysen. Geboren rond 1320 te Baarschot (Midden-Brabant) ?929


4.372.576 Wouter Willem van den Brekelen. Geboren rond 1330 te Den Dungen (Oost-Brabant).615


4.372.578 Claes Jan van der Schueren. Geboren rond 1330.

Hij trouwde met Agnes vóór 1360.615

4.372.579 Agnes.


4.372.992 Reynaud Reijnauds. Geboren rond 1300 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant) ?615


4.372.996 Jan van Hulsel. Geboren rond 1310.


4.373.000 Didderic van Bekerdijck. Geboren rond 1315 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant) ? Hij was schepen te Hilvarenbeek (1361-1362).615

Hij trouwde met Beatrijs.

4.373.001 Beatrijs.


4.375.040 Geert Jan Geert van Tychelt. Geboren rond 1315 te Zandvliet (Antwerpen, België) ?23,761 Overleed rond 1380 te Zandvliet (Antwerpen, België).23,761 Begraven rond 1380 te Zandvliet-Kerk (Antwerpen, België).246,761 Hij was schout te Zandvliet. [761] Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Gerard – Van Tichelt

Hij trouwde met Maria van Heesbeen.

4.375.041 Maria van Heesbeen. Geboren rond 1314.23,761 Overleed rond 1398.23,761 Zij was van adel.


4.539.648 Arnoldus (Arnt) Bac. Geboren rond 1220 te Oisterwijk (Midden-Brabant) ?929

Hij trouwde met Berthouts.

4.539.649 Berthouts. Geboren rond 1200.


5.953.024 Jan van Cranendonck. Geboren rond 1300.300

Hij trouwde met Roelofs Van Emmichoven.

5.953.025 Roelofs Van Emmichoven. Geboren rond 1305.300


6.007.040 Dirck van Scoer. Geboren vóór 1350.442 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van der Scoer


6.414.336 Jacob Snabbe. Geboren rond 1260 te Udenhout (Midden-Brabant).929


6.422.784 Epe Lolles van Ockinga.

Hij trouwde met N. van Douma.

6.422.785 N. van Douma. Geboren in 1300.


6.740.992 Johannes de Buekeleere. Geboren rond 1256.109 Woonde te Straatsburg (Elzas-Lotharingen, Frankrijk), in 1274.109 Hij was edelman, Straatsburgs ridder.109


6.870.528 Cornelis Cornelisz de Lapper. Geboren rond 1400 te Antwerpen (België).699,849 Overleed na 1470 te Westkapelle (Walcheren, Zeeland).699,849 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Lapper


7.585.792 Peter Toelenszoon van Laerhoven. Geboren in 1279 te Belver (Oost-Brabant, Nederland). Overleed in 1338 te Belver (Oost-Brabant, Nederland).


7.585.824 Willem van Audenhoven. Geboren rond 1290 te Oirschot (Oost-Brabant) ?


8.003.848 Wijnrick Willems van Ghorpe. Geboren rond 1320 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant) ?931 Overleed vóór 1414.931


Naar boven.

Generatie 24 (8.745.152 – 16.007.696)


8.745.152 Willem van den Brekelen. Geboren rond 1300 te Den Dungen (Oost-Brabant) ? Overleed vóór 1387.615 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Willem jr

Hij trouwde met Wijndelmoet Jan Hovelman van Gestel.

8.745.153 Wijndelmoet Jan Hovelman van Gestel. Geboren rond 1300.


8.745.156 Jan van der Schueren. Geboren rond 1300.


8.746.000 Aernt Ykens Verwoedenszn van Bekerdijck. Geboren rond 1285 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant) ?


8.750.080 Jan Geert Wouter van Tychelt. Geboren rond 1270 te Zandvliet (Antwerpen, België) ?761 Hij was leenman van Willem, heer van Hoogstraten (1294). [761]  “Wordt samen met zijn broer geert vermeld in een charter op 28 februari 1294 als leenman van Willem, heer van Hoogstraten.” [761] Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Jan – Van Tichelt

Hij trouwde met Margaretha (Margriet) van Laer.

8.750.081 Margaretha (Margriet) van Laer. Geboren rond 1265.23


9.079.296 Wouter Bac van Nole. Geboren rond 1195.929

Hij trouwde met Gertrudis (Getruud).

9.079.297 Gertrudis (Getruud). Geboren rond 1195.929


11.906.050 Roelof van Emmichoven. Geboren rond 1260.300 Overleed na 1325.300


12.014.080 Cornelis Jansz van der Scoer. Geboren rond 1320. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van Scoer


12.845.568 Lolle van Ockinga. Geboren in 1270.

Hij trouwde met N. van Douma.

12.845.569 N. van Douma. Geboren in 1275.


13.481.984 Johannes de Buekeler. Geboren rond 1224.109 Overleed na 1269.109 Woonde te Basel (Zwitserland), in 1269.109 Hij was een adellijk ridder uit een Straatsburgs geslacht.109


13.741.056 Cornelis van Minderhout. Geboren rond 1370 te Antwerpen of Minderhout (België).699,849 Cornelis was mogelijk afkomstig van Minderhout, vanwaar hij zich dan later gevestigd zou hebben in Antwerpen. 849 Minderhoud werd tot in de 17e eeuw als achternaam mede gevoerd in de familie. Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Lapper


16.007.696 Willem Wauters van Gorpe. Geboren rond 1300 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant) ?931 Willem was leenman.931


Naar boven.

Generatie 25 (17.490.304 – 32.015.392)


17.490.304 Willem van den Brekelen. Geboren rond 1270 te Den Dungen (Oost-Brabant) ?


17.490.306 Jan Gielis Hovelman van Gestel. Geboren rond 1270.

Hij trouwde met Beatrix.

17.490.307 Beatrix.


17.492.000 Yke Verwoedenszn van Bekerdijck. Geboren rond 1255 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant) ?


17.500.160 Geert Wouter van Tychelt. Geboren rond 1230 te Zandvliet (Antwerpen, België) ?761 Overleed vóór 1310.23,761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Gerard – Van Tichelt. “Bezat goed te Grobbendonk en Rijsbergen.”761

Hij trouwde met Elisabeth van Santvliet.

17.500.161 Elisabeth van Santvliet. Geboren rond 1240.


18.158.592 Bac van Nole. Geboren rond 1165. Bac is mijn oudst bekende (waarschijnlijk) niet-adellijke voorouder. Als ik zijn nakomelingen in mannelijke lijn volg, woonde hij waarschijnlijk te Oisterwijk.


24.028.160 Jan van der Scoer. Geboren rond 1290.


32.015.392 Walterus van Gorpe. Geboren rond 1280 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant).931 Overleed vóór 1341.931 Woonde te Hilvarenbeek (Midden-Brabant), in 1340.931 Walterus ontleent zijn naam aan een goed te Hilvarenbeek, grenzend aan Goirle, dat leenroerig was aan de hertog van Brabant”, ”Het oudst bewaarde cijnsboek van Hilvarenbeek vermeldt in 1340 de hofstad (domistadium) van Walterus van Gorpe; Algemeen Rijksarchief Brussel”931


Naar boven.

Generatie 26 (34.980.612 – 35.000.322)


34.980.612 Gielis Hovelman van Gestel. Geboren rond 1240.


34.984.000 Verwoeden van Bekerdijck. Geboren rond 1225 te Hilvarenbeek (Midden-Brabant) ?


35.000.320 Wouter van Tychelt. Geboren rond 1200 te Zandvliet (Antwerpen, België) ?761 Overleed vóór 1292.23,761 Ook bekend als/Schrijfwijze ook: Van Tichelt.


35.000.322 Nicolaes Danckaerts van Santvliet. Geboren rond 1220.23


Naar boven.

Generatie 27 (69.961.224 & 70.000.644)


69.961.224 Hovelman van Gestel. Geboren rond 1210.

70.000.644 Danckaert van Santvliet. Geboren rond 1190.


Updates: 28 januari 2015, 29/1-2015.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *